Haksız Tutuklama Sebebiyle Tazminat Davası Neticesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru  Şartları ve Süreci

Son zamanlarda sıkça karşılaştığımız olaylar ve bunlar neticesinde meydana gelen haksız tutuklamalar bulunmaktadır. Bu  haksız tutuklamalar çok fazla maddi manevi  hak kkayıplarını oluşturmuştur. Bu hak kayıpları gerek...

Trafik Kazasının Alkolün Etkisiyle Meydana Gelip Gelmediğinin Araştırılması Zorunludur

Trafik kazasının münhasıran alkolün etkisiyle meydana geldiği araştırılmadan, “sırf alkollü olduğu için sürücü sorumlu tutulamaz.” Mahkeme tarafından aralarında nörolog ve trafik bilirkişisinin de bulunduğu bilirkişi heyetinden bu hususta rapor al...

Eşinin Mesleğinden Rahatsızlık Duyarak Eşini Aşağılayan Kişi Boşanma Davasında Kusurlu Kabul Edilir

Boşanma; Türk Medeni Kanunu’nun 161 vd. maddelerinde düzenlenmiş olup kanunda sayılan nedenlerden birinin gerçekleşmesiyle veya tarafların anlaşmasıyla açılabilecek bir dava türüdür. Kanunda sayılan boşanma nedenleri e...

Haksız Tutuklama Sebebiyle Tazminat Davasında Anayasa Mahkemesi Süreci ve Dayanak Olan Anayasa Maddeleri

Avrupa insan hakları mahkemesine gitmeden önce iç hukuk alanındaki bütün kanun yolları tüketilmiş olmalı ceza yargılaması olması sebebiyle haksız tutuklanma sebebiyle açılacak  olan maddi ve manevi tazminat davasının i...

Boşanma Davasında Takdir Edilen Tazminat Ve Nafaka Miktarının Hakkaniyetli Olmaması Bozma Sebebidir

Boşanma ile taraflar arasında kurulmuş olan evlilik birliği mahkeme kararıyla sona erdirilmekte ve evlilik birliğinin sona ermesinin bir takım sonuçları gündeme gelmektedir. Maddi - manevi tazminat ve nafaka, boşanma d...

Haksız Tutuklama Sebebiyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Ceza yargılamasında haksız ve uzun tutukluluk süreleri özellikle son dönemde üzerinde sıkça karşılaşılan bir konu haline gelmiştir. Beraberinde çokça tartışma meydana getirmiştir. Bu tartışmalar; tutuklamanın, amacı ol...

Anlaşmalı Olarak Boşandıktan Sonra Manevi Tazminat Talep Edebilir miyim?

Bilindiği üzere manevi tazminatı boşanma davası sırasında isteyebileceğiniz gibi boşanma davası sonra erdikten sonra da talep edilebilmesi mümkündür. Ancak eğer boşanma davası sırasında manevi tazminat talebinde bulunu...

Trafik Kazası Neticesinde Yaralanan Kişinin Maddi Zararlarının Hesaplanmasında Esas Alınması Gereken Maluliyet/Oran Nedir?

Trafik kazası nedeniyle ölüm veya yaralanma gibi bedensel zararlar ile malvarlıklarında meydana gelen zararlar bakımında mağdur olan kişiler trafik kazasında sorumluluğu bulunanlara karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Ancak 2016 yılınd...

Yargıtay’dan “Ulusal Bayram Genel Tatil Günlerinde Mesaiye Karşılık İzin Kullandırılamayacağı, Bu Çalışmalar İçin Ücret Ödemesi Yapılması Gerektiği “ Yönünde Emsal Karar

Ülkemizde uygulamada yaygın olarak görüldüğü üzere; işveren tarafından işçiler, UBGT günlerinde izin kullanmayıp çalıştırılmakta ve bugünlerdeki çalışmalarının karşılığı da kendilerine daha sonra “serbest zaman” olarak...

İşçi, İş Akdini Feshederken İleri Sürdüğü Fesih Nedeni İle Bağlıdır, Daha Sonra Bu Nedeni Değiştirerek Akdin Feshine Başka Bir Gerekçe Gösteremez

Uyuşmazlık, yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli şartları tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları koşulunu taşımasına rağmen ailevi nedenlerle istifa ediyorum diyerek iş akdini fesheden işçinin sonradan f...

1 2 3 36