Velayet Nedir? Velayetin Kazanılması ve Kaldırılması

1.Velayet ve Kapsamı Velayet; ergin olmayanların (18 yaşından küçüklerin) ve hakim tarafından kısıtlanan ergin çocukların bakım ve eğitimlerinin sağlanması amacıyla anne babaya tanınmış hak ve ödevleri ifade eder. Medeni Kanunla yalnızca anne v...

Vasiyetnamenin İptali Davası ve Miras Bırakanın İşlem Tarihinde Fiil Ehliyetinin Bulunup Bulunmadığının İspatı

Vasiyetname;miras bırakanın son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyandır. TMK’nin 502. Maddesine göre; Vasiyetname yapabilmek için öncelikle on beş yaşını doldurmuş olmak ...

Otel Rezervasyonu Yaptırılmasına Rağmen Otelin Dolu Olduğu Gerekçesiyle Başka Bir Otele Yönlendirme

Rezervasyonu yapılmış ancak otele yerleşme tarihinde otel ve hizmet şartlarında farklılık gösteren veya otel dolu olduğu gerekçesiyle müşteriyi başka bir otele yönlendiren otel işletmesinden rezervasyon ücreti ve uğranılan maddi zararlar( ulaşım masr...

Boşanmada Kusur Tespitinin Önemi

TMK 174: Mevcut ve beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan...

Ticari Satışlarda Malın Ayıplı Çıkması ve Ayıp İhbar Süresi

Ayıp kavramı, satış veya trampa konusu malda bulunması gereken veya vaadedilen niteliklerin bulunmamasını ifade eder.Örneğin, satılan arabanın motorunda arıza olması, koltuk takımlarının kırık veya defolu olması, pirinçlerin böcekli olması, gıda madd...

Fazla Çalışma Sebebi İle İş Sözleşmesini Fesheden İşçinin Feshi Haklı Fesih midir? İşçinin Tazminat ve İşçilik Alacaklarını Talep Etme Hakkı Var mıdır?            

Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda, ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve 45  saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla Çalışma ise Kanun...

İşçinin İş Arkadaşına Küfür Etmesi Haklı Feshe Yol Açar Mı?

İşçi ve işverenin aralarındaki iş akdini süreli fesih adını verdiğimiz bildirim süresi vermek suretiyle sona erdirmesinin yanı sıra İş Kanunu’nun 24 ve 25. maddelerindeki fesih sebeplerine dayanarak haklı nedenle derhal...

Yıllık Ücretli İznin Bölünerek Kullanılması

İş Kanunu’na tabi işçiler bakımından ücretli iznin kullanılabilmesi işçinin o işyerinde 1 yıllık kıdeminin olmasını gerektirir. Bu izin hakkından işçi feragat edemeyeceği gibi işveren de iş sözleşmesinin sona ermesiyle hak edilmiş ancak kullanılmamış...

İşçinin İş Yerine Alkollü Bir Şekilde Gelmesi Haklı Fesih Sebebi midir?  

Son dönemlerde işverenler bazı işçilerinin iş yerine alkol alıp gelmelerinden yakınmakta ve bazen bu sebeple de alkolün etkisiyle iş yerinde bazı zararlar meydana gelmektedir. İşverenler ise işçilerini uyarmalarına ve çeşitli şekilde bu durumları...

Eşe Beddua Etmek Boşanma Sebebi Midir?

Türk Medeni Kanunu’na göre Evlilik Birliği’nin temelinden sarsılması bir boşanma sebebidir. Bu durum Medeni Kanunu’muzun 166. Maddesinin 1. Fıkrasında ‘’ Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede te...

1 2 3 39