Ankara İcra Avukatı

İcra hukuku kişi veya kurumların alacaklarını devlet eli ile zor kullanım sonucu alınması durumunu ifade eden bir hukuk dalı olarak tanımlanabilir. İcra hukukunda kişilerin gönlü olmadan cebri olarak hacizli mal alımından söz edilir. Genelde tüzel veya kamu tüzel kişilerin alacakları için icra hukuku doğmaktadır. Bu durumda kişi veya kurumların haklarını savunacak olanda bir avukat kalemine ihtiyaç doğmaktadır. Burada ise devreye biz avukatlar girmekte ve davaları veya alım şartlarını biz takip etmekteyiz.

İcra Hukukunda Yer Alan Haciz Türleri ve Avukatın Rolü

İcra hukukunda alacaklının karşı tarafın mallarına cebren kast etmesi veya haciz koydurması hususu geçerlidir. Bu açıdan dolayı haciz türleri çeşitli özellikler taşımakta ve her mala koyulabilecek haciz türü farklılık göstermektedir.

İhtiyati haciz: Geçici bir hukuki olaydır. Alacağı temin edene kadar kişilerin mal varlıklarına konan bir ambargo olarak düşünülebilir. Burada avukat olarak alacaklı veya borçlu tarafın hakkının savunulmasına ve koyulacak olan malların ambargosunun sınırlarının belirlenmesi hususundaki olaylara açıklık getirilmekte ve müvekkilin hakları gözetilmektedir.

Konkordato: Borçlunun işlerini korumak için düzenlenmiş olan bir kurumdur. Burada genellikle şirketler için söz konusu olan bir durum geçerlidir. Bu açıdan dolayı şirket tüzel kişileri biz avukatlara başvurarak işlerinin yürütülmesinin karşı taraf tarafından engellenmemesi hususunda yardımcı olmamız istenilmekte ve konkordato konulmasını talep etmektedir. Bu durumda devreye icra avukatları girmekte ve bu hususlar icra avukatı sayesinde düzenlenmektedir.

İcra Avukatına Nasıl Ulaşılabilir?

İcra avukatına ulaşmak isteyen kişiler genelde borçlu ve alacak durumlarında ortaya çıkmaktadır. Bu hususta kişilerin icra mahkemelerine dava atmaları gereklidir. Bu durumda açılan dava ile devletin veya avukatlar barosunun size tanımış olduğu avukat hakkından fayda sağlayabilirsiniz. Bu durumda bir başka yöntem ise icra avukat büroları sayesinde dava için bizleri takip edebilir veya görüşme sağlayabilirsiniz.

Tahsilat İşlemleri

İcra hukuku konusunda davaların kazanılması hususunda önemli olan birim avukatlardır. Müvekkilinin alacağını en kısa sürede alacak hale getiren avukat müvekkil açısından taraf konumundadır. Bu nedenden dolayı alacağınızın en kısa zaman içerisinde alınması sağlanacaktır. Kişilerin tarafıma başvurmaları halinde fatura, senet veya kıymetli evrak alınması hususu geçerli olacak bu gibi belgelerin tarafınıza ulaştırılması konusunda borçlu aleyhinde hareket etmekteyiz. Avukat bu aşamada müvekkilinin çıkarlarını hedef kılarak adi veya resmi alacaklarının bir an evvel tarafınıza iletebilmek için faaliyet gösterecektir. Bu durumda kişilerin icra avukatlarını seçmeleri daha kısa bir yol olarak geçerli sayılacaktır.

İptal Davaları

Borçlu veya alacaklı lehine olan davalarda tarafların mal varlıklarının riske girmemesi adına rehin hakkın doğmadan önce iptal davasına yol açan hususları ortaya atılması sağlanmaktadır. Hem hukuki bir yol olması ve de alacağın tahsilatı açısından dolayı kişilerin alacakları riske girmemekte ve tahsil aşaması da kısaltılmış olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir