Tüketici Hakları

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde yapı denetimi masrafından kim sorumludur ?

 KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ İLE YAPI DENETİM MASRAFINI ÖDEYECEK TARAF BELİRLENEBİLİR Mİ?  YAPI DENETİM NEDİR? Yapı denetimi; 4708 numaralı ‘Yapı Denetimi Hakkında Kanun’ çerçevesinde, yapıların imar plânına, fen, sanat, sağlık kurallarına ve bilumum standartlara uygun yapılıp yapılmadığının kontrolünden, güvenli, sağlıklı, ekonomik yapı elde edebilmek amacıyla yapıların, ilgili...

Satın Alınan Araç Ve Konutlarda Ayıp Olması Halinde Tüketicinin Hakları

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Yasanın 3. maddesi tüketiciyi tanımlamıştır. Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir. Tüketicilerin oluşturduğu tüzel kişiler de tüketici sayılır. Bunlar vakıf da olabilir dernek de; kâr amacı gütmeyen, kendi bünyesindeki tüketicilere hizmet vermek amacıyla kurulmuşlardır. 6502...