Ankara Arabulucu Avukatı

Arabuluculuk müessesesi, yakın zamanda yapılan bir hukuki düzenleme ile mevzuatta ve uygulamada yerini almıştır. Buna ek olarak arabuluculuğun ihtiyari olduğu yerler olduğu gibi tamamen zorunlu kılındığı yerler de vardır. Örnek olarak iş ve işveren uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalarda arabuluculuğa başvurmak zorunludur.

Buna ek olarak maddi eğimli davaların pek çoğunda taraflar istekleri doğrultusunda arabuluculuk müessesesinden yararlanabilir ya da bu müessese ile hiç ilgilenmeyebilir.

Arabuluculuğun Avantajları Nelerdir?

Elbette arabuluculuktan yararlanılmasının çok sayıda avantajı da vardır. Bu avantajlar her iki taraf açısından da söz konusu olacak ve bundan böyle hukuki uyuşmazlıklarda kazanan sadece taraflardan bir tanesi olmayacaktır. Bizler de arabulucu avukatı olarak tercih edilmemiz durumunda her iki tarafın da bu süreçten karlı çıkabilmesi adına ne gerekiyorsa yapıyoruz.

Ne de olsa bu müessesenin amaçlarından bir tanesi de tarafların zarar görmesini önlemek. İşte bu bağlamda bizler hukukun yıkıcı değil yapıcı olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz.

Arabuluculuk Ne Anlama Gelir?

Arabuluculuk müessesesi, tarafların herhangi bir uyuşmazlık ile karşı karşıya kalmaları hainde olayın yargı mercilerine intikal etmeden evvel alanında uzman hukukçular olarak bizlerin nezaretinde çözümlenebilmesidir. İşte bu bağlamda arabuluculuk müessesesi yargının iş yükünü de hafifletecektir.

Buna ek olarak yargı harçları, yargılama sürecindeki yol, vekalet ücreti ve buna benzer masraflar, gereksiz yere harcanan zaman, boşu boşuna katlanılan stres de bütünüyle bertaraf olacaktır. Elbette bu durum her iki tarafa da yarar sağlayacaktır. Ayrıca senelerce süren yargılamalar yerine sağlamış olduğumuz destek sayesinde sadece birkaç saat içerisinde çözüme kavuşmak mümkün hale gelecektir.

Hangi Tür Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Müessesesinden İstifade Edilemez?

Arabuluculuk müessesesinden yararlanmanın mümkün olamayacağı bazı alanlar vardır ki bunların başında ceza davaları ve idare hukuku gelir. Ceza davalarında yalnızca uzlaşma müessesesi söz konusu olabilir ki mahiyetleri tamamen farklıdır. Kaldı ki uzlaşma sadece bazı suçlarda söz konusu olabilir.

Örnek olarak adam yaralama ya da devlete karşı suçlarda uzlaşmadan bahsedilemez. Aynı zamanda idare hukukunda da arabuluculuk müessesesi söz konusu olmayacaktır. Ancak buna çok benzeyen Kamu Denetçiliği ya da diğer adı ile Ombudsmanlık hizmeti mevcuttur. Arabuluculuk ile karıştırılmaması ise son derece önemlidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.