KAYI HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU


Avukat Oğuzhan Kara’nın kurucusu olduğu Kayı Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, 15 yılı aşkın tecrübesi ile Ankara’da tecrübeli ekibi ile faaliyetlerine devam etmektedir. Alanında uzman ve yenilikçi ekibiyle beraber, başta;  İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku Miras Hukuku, Kira Hukuku ve Tazminat Hukuku’nun çeşitli alanlarında ve hukukun diğer pek çok alanında hizmet sunmaktayız.

Kayı Hukuk’un misyonu, vatandaşların hukuksal sorunlarına çözüm bulmakla birlikte, çeşitli hususlarda ülkemizin hukuksal gelişimine de katkıda bulunmaktır. Kayı Hukuk Bürosu, hukuki alanlarda hizmetlerini güncel değişiklikleri takip ederek sürdürmektedir.

İnternet sitemizde büromuzun yaptığı çalışmalar, arabuluculuk hizmetleri; bu çalışma ve hizmetlerin detayları, basına yansımaları ve çeşitli sivil toplum faaliyetlerinin bilgilendirmeleri yapılmaktadır.

Hizmet Alanlarımız


Aile Hukuku

Aile ile ilgili olan tüm konuları içerisinde barındıran, aile bireylerinin ve özellikle eşlerin birbirine karşı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı nişanlanma evlenme boşanma gibi evlilik birliğinin kurulmasından sona ermesine kadar  olan bütün süreci kapsamasının yanı sıra evlat edinme, soy bağının kurulması, velayet ve vesayet gibi yine aile ilişkilerine dair hususları barındırmaktadır.oku »
capital law

Tazminat Hukuku

Hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen zarara karşılık olarak ödenen bedel ; tazminat olup, tazminat hukuku tazminat anlaşmazlıkları ile ilgili süreç içerisinde ortaya çıkabilecek problemleri çözen ve tarafların haklarını gözeten hukuk birimidir. Tazminat hukuku içerisinde başlıca; maddi zararların tazmini için maddi tazminatı, manevi olarak uğranılan zararın tazmini için manevi tazminatı barındırmaktadır.oku »
health law

Ticaret Hukuku

Kişiler arasındaki ticari faaliyetleri ve ticaretle uğraşanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Yalnızca ticaretle uğraşan kimselerin haklarını koruma altına almakla kalmayıp işletme sahiplerinin ve alıcıların da hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Hukukun en geniş alanlarından biri olup bünyesinde şirketler hukuku kıymetli evrak hukuku, deniz ticareti gibi bölümleri de barındırmaktadır.

oku »

Kira Hukuku

Mal sahipleriyle kiracılar arasında akdedilen ” kira sözleşmesinden ” doğan ilişkiyi düzenleyen ve tarafların sözleşme kapsamındaki sorumlulukları ve bu sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğan uyuşmazlıkları çözme yollarını barındıran hukuk dalı kira hukukudur. kira hukuku; yalnızca bir taşınmazın kiralanmasını değil  genel olarak herhangi bir malın kiralanmasından doğan hukuki ilişkiyi de kapsamaktadır.oku »
divorce law

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku temel olarak teknoloji ve bilişim sistemlerinin birlikte kullanılması ile üretilen sonuçlara bağlanan hukuki çözüm yollarına ilişkin uygulanacak kuralları kapsar. Teknoloji ve bilişim alanındaki gelişmelere paralel olarak ” bilişim hukuku ” hukuk sistemimize girmiştir. Bilişim hukuku genel anlamıyla ceza hukuku ve genel hukuk açısından bir ayrıma tabii olup henüz gelişmekte olan bir hukuk dalıdır.oku »
business law

İş Hukuku

İşçi – işveren arasındaki ilişkiyi, iş ilişkisinden doğan hak ve görevleri, işe ve iş yerine ilişkin düzenlemeleri içine alan hukuk dalıdır. İşçi – işveren arasındaki sözleşmenin başlangıcından sona ermesine kadar geçen süreçte ortaya çıkabilecek tüm uyuşmazlıkları çözmeyi amaç edinmiştir. Bu alanda özellikle işe iade davaları, işçilik alacağı davaları ve iş kazalarından doğan tazminat davaları ön plana çıkmaktadır.

oku »

accident law

Ceza Hukuku

İşçi – işveren arasındaki ilişkiyi, iş ilişkisinden doğan hak ve görevleri, işe ve iş yerine ilişkin düzenlemeleri içine alan hukuk dalıdır. İşçi – işveren arasındaki sözleşmenin başlangıcından sona ermesine kadar geçen süreçte ortaya çıkabilecek tüm uyuşmazlıkları çözmeyi amaç edinmiştir. Bu alanda özellikle işe iade davaları, işçilik alacağı davaları ve iş kazalarından doğan tazminat davaları ön plana çıkmaktadır.oku »
divorce law

Arabuluculuk

Uyuşmazlık çözüm yollardan biri olan arabuluculukta; aralarında uyuşmazlık bulunan tarafların, arabulucu eşliğinde uyuşmazlık konusu meseleyi dava yoluna gitmeden önce  çözüme kavuşturmaları, netice alınamaması halinde dava yoluna gidilmesi amaçlanmaktadır.  Ülkemizde 01.01.2018 tarihi itibariyle iş hukuku alanında, 01.01.2019 itibariyle ise ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk yoluna başvuru zorunlu hale gelmiştir.oku »
business law

İdare Hukuku

Hem kamu hukuku hem özel hukuk alanında karşımıza çıkan idare hukuku, idarenin kendi içinde ve vatandaşlarla olan ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. . İdare hukukunda temel olarak  tam yargı ve iptal davaları söz konusu olup, tam yargı davalarında; idarenin bir eylemi neticesinde oluşan maddi – manevi zararın tazmini talebi konu iken iptal davalarında hukuka aykırı işlemlerinin iptali talebi söz konusudur.

oku »

Müvekkillerimiz


Türkiye genelinde

0
+
Müvekkil
0
+
Firma
0
+
Dava
0
+
Dava Türü

Randevu ve İletişim Formu

Her türlü öneri, soru ve randevu taleplerinizi formumuz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.


    Bu gönderiyi paylaş