Hukuk Davaları

Kira Ödenmemesinin Hukuki Sonuçları

Kira bedelini ödemekle yükümlü kişi kiracıdır. Taraflar ilk kira bedelini belirlemede serbesttirler. Fakat hukuki işlemin geçerli olabilmesi için aranan şartlar burada da geçerli sayılmıştır. (aşırı yararlanma, irade bozukluğu halleri gibi) 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sonrası kira bedellerindeki fahiş kira artışları aşırı yararlanmaya...

Kira uyarlama ve kira tespit davaları sonucunda verilen kararlar kesinleşmeden icra takibine konulabilir mi?

KİRA UYARLAMA DAVASI NEDIR? Kira uyarlama davası, Türk Borçlar Kanunu madde 138’de düzenlenmiş olup özetle; sözleşmenin yapım aşamasında taraflarca varlığı bilinmeyen, bilinmesi beklenmeyen olağan dışı bir durumun, borçlu ile ilgisi olmayan bir nedenle ortaya çıkması halinde borçlunun sözleşmenin kendisinden beklenen ifasını yerine getirmesinin güç hale gelmesi...

Kat Mülkiyeti Kanunu’na Göre Aidat Borcundan Sorumluluk

Kırsal yapılaşmadan kentsel yapılaşmaya dönüş ile birlikte toplu yaşama mevhumu önem kazanmış, toplu yaşama biçimi baş göstermiştir. Kentlerde toplu yaşama yönelik yapılaşmalar artmış, insanlar barınma ihtiyaçlarını apartman, site gibi yapılara yerleşerek gidermiştir. Toplu yaşama, çeşitli sorumlulukları da beraberinde getirmiş ve bu sebeple bu hususun kanunla...

Zina Yapan Eşin Katılma Alacağı Kaldırılabilir

ZİNA YAPAN EŞİN KATILMA ALACAĞI KALDIRILABİLİR (TMK md 236/2) Zina kanunumuzda mutlak boşanma sebebi sayılmıştır. Mutlak boşanma sebebi ise artık eşinin zina yaptığını ispatlayan eşin bir de bu zina sebebiyle ortak hayatın çekilmez hale gelmesini ispatlamasına gerek olmamasıdır. Zina yapmanın kanunumuzda çok farklı yaptırımları vardır. Bunları...

Sigorta uyuşmazlıklarında tahkim

Sözleşmeler hukuku çerçevesinde özel hukuk uyuşmazlıklarının hızlı bir şekilde çözümü için TAHKİM yolu getirilmiştir. Uyuşmazlık yaşayan taraflar, karşılıklı anlaşmak suretiyle aralarındaki uyuşmazlığı özel kişiler vasıtasıyla çözebilirler. Uyuşmazlığın bu şekilde özel kişiler tarafından incelenip karara bağlanmasına TAHKİM, bu özel kişilere de HAKEM denir. Hakemler, bağımsız-tarafsız gerçek kişilerdir. Ve...

Anayasa mahkemesinin iptal kararının trafik kazası tazminat davalarına etkisi nasıl olur?

Anayasa Mahkemesinin 09.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 17.07.2020 tarihli ve 2019/40 sayılı kararıyla Karayolları Trafik Kanunu’nun Zorunlu Trafik Sigortasına ilişkin 90 ve 92. maddelerinde yer alan “Trafik Sigortası Genel Şartları” ifadeleri iptal edilmiştir. Bu iptal kararının, trafik kazalarından kaynaklı tazminat davalarında bir süredir uygulanan ve sigorta...

Örneklerle Boşanma Sebepleri

Aile hukuku kendine özgü katı kuralların uygulandığı bir alandır. Boşanma sebepleri Genel Boşanma Sebepleri ve Özel Boşanma Sebepleri olarak ayrılmaktadır. Zina Sebebiyle Boşanma, Tmk madde 161: Bu boşanmada süreler önemlidir. 6 ay ve beş yıllık süreler olup bu süreler hak düşürücü sürelerdir. Devam eden zina eylemlerinde süre son...

Estetik ameliyat gideri ve bakıcı gideri hangi durumlarda talep edilir ?

Herhangi bir hukuka aykırı eylem neticesinde bedensel zarara uğrayan kişinin hangi durum ve koşullarda ne gibi tazminatlar talep edebileceğini bu yazımızda değerlendireceğiz. Türk Borçlar Kanunu’nda bedensel zararların tanımı yapılmaksızın hangi tazminatların talep edilebileceği 54. Maddesinde belirtilmiştir. Bunlar; Tedavi giderleri, Kazanç kaybı, Çalışma gücünün azalmasından yada...

Uyarlama Davaları

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI Bilindiği üzere ülkemizde ve tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgını sebebiyle mart 2020 tarihinden itibaren aylarca tüm ekonomik sistem durma noktasına gelmiş, çoğu işyeri çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmış yahut iş sözleşmesine son vermek zorunda kalmıştır. Bu nedenle herkes zor duruma düşmüş...

Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR? Kıdem tazminatı, yasada belirtilen asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş akdinin yine yasada sayılan nedenlerden biriyle son bulması halinde, işçiye veya mirasçılarına kıdemi ve ücreti dikkate alınarak ödenmesi gereken bir miktar paradır. KIDEM TAZMİNATININ KOŞULLARI NELERDİR? İşçinin en az 1 yıllık kıdemi bulunması...