Ankara Muvazaa Avukatı

Miras hukuku, Türk hukuk sisteminde en sık uyuşmazlıkların yer aldığı alanlardan bir tanesidir. Bu alanda hileli davranışlar da oldukça sık görülür. Bu hileli davranışların bir kısmı ise açığa çıkmaz. Şu halde deneyimli bir hukukçu olarak bizlerden destek almanızda yarar vardır. Ne de olsa miras hukukunda danışmanlık hizmeti sunmamız ile sizler de bu alandaki usulsüzlükleri rahatlıkla öğrenmiş oluyorsunuz.

Avukatın Etkisi Ne Olacaktır?

Bu alanda en sık karşılaşılan hilelerin başında muvazaa gelir. Ne de olsa parasal konular söz konusu olduğu zaman insanlar hemen her yolu mubah görecektir. Ancak muvazaalı işlemlerin geçersiz olduğunu bilen de çok az kişi vardır. Bu nedenle bir avukat ile çalışmanız durumunda bu usulsüz durumu tespit edebilmeniz ve akabinde bu durumu ortadan kaldırmak adına yardım almanız mümkün olabilecektir. Bizler de hakkaniyete uygun bir şekilde bu uyuşmazlığın sona ermesi adına elimizden geleni yapmaktayız.

Muvazaa Nedir?

Muvazaa kavramını kısaca izah etmek icap eder ise ilk olarak bu kavramın halk dilindeki karşılığına bakmak icap edecektir. İşte bu karşılık “danışıklı dövüş” olarak ifade edilebilir. Şöyle ki, esasında mevcut olmayan bir işlemi varmış gibi göstermek, ya da bu suretle yapılmakta olan bir işlemi paravan bir işlem ile gizlemeye çalışmak olarak ifade edilmesi kabildir. Örnek olarak bir malın esasında bağışlanmasına karşılık bu malın satılmış gibi gösterilmesi, muvazaalı bir işleme örnektir. Muvazaanın Türk hukukunda yaptırımı ise geçersizlik müeyyidesidir. Ancak yok hükmünde olduklarını ifade etmek de fazla iddialı olacaktır.

Muvazaa Tespit Edildiğinde Ne Yapılması Gerekir?

Muvazaa, Türk hukukunda oldukça sık karşı karşıya kalınan bir durumdur. Bu durumun en sık vuku bulduğu alanlardan bir tanesi de miras hukukudur. Ancak bu durumu kanıtlamak da bir o kadar zordur. İşte bu durumda avukatların başarısı uyuşmazlığın gidişatında belirleyici olacaktır. Bizler bu alanda sizler adına en iyisini yapacağımızı ve deneyimimizden almış olduğumuz güç ile her daim muvazaalı işlemlerin ortaya çıkarılması suretiyle hakkın yerini bulmasını sağlamak adına elimizden geleni yapacağımızı taahhüt ediyoruz.

Miras Davaları Ceza Hukuku Alanında mı Yer Alır?

Çok kısa bir cevap vermek icap eder ise, “Hayır.” Miras davaları birer ceza davası değildir. Bundan dolayı da neticesinde kişi hürriyetini bağlayıcı bir hüküm söz konusu olmayacaktır. Buna ek olarak miras hukukunda çok sayıda ince detay da mevcuttur. Öyle ki en ufak bir detayın gözden kaçırılması durumunda davanın gidişatı tamamen tersine dönebilecektir. Bu durumda bir avukat ile temsil edilmek her halükarda zorunludur. Ne de olsa bu alanda uzman olan kimseler avukatlardır. Bizler de sahip olduğumuz deneyim ve donanım sayesinde sizleri her zaman için başarıya ulaştırmak, kazançlı çıkmanızı ya da en azından en düşük zarar ile çıkmanızı sağlamak adına elimizden geleni yapıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.