Blog & Haberler

İhtiyati Tedbir

İHTİYATİ TEDBİR NEDİR ? Hak arayan kişiler , mahkemeye başvurarak hukuksal koruma isterler .Bu koruma talebi esas itibariyle bir dava şekline bürünür. Dava kesin hükümle sonuçlandığından , davacı ile davalı arasındaki uyuşmazlıkta , hukuksal koruma talebi kati bir şekilde karşılanmış olur. Bu sebeple dava , “ kesin hukuki koruma “ olarak adlandırılır. Ancak bu kesin hükme kadar olan süreçte ortaya çıkabilecek sakıncaları önlemek için hukukumuzda geçici nitelikte hukuki koruma tedbirleri mevcuttur. Bu geçici nitelikteki hukuki koruma tedbirlerinden birisi de ihtiyati...

Daha fazla oku...

Boşanma Halinde Çocuğun Annesinin Soyadını Taşımasının Hukuki Şartları

Evlilikte Aile Soyadı Kavramı Türk Medeni Kanununun soyadıyla ilgili hükümleri, kadının evlenmekle birlikte kocasının soyadını alacağını öngörmektedir. Bu durumun yasal dayanağı ise eşlerin aile birliğini birlikte temsil ediyor olmaları ve bu nedenle aile fertlerinin aynı soyadını kullanmasının ailenin temsili hususunda ortaklık sağladığı düşünülmektedir. Bu anlamda kocanın soyadı da aile adı ya da aile soyadı olarak kabul edilmektedir. Fakat vazgeçilemeyen, devredilemeyen, feragat edilemeyen ve kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olan soyadı; güncel hayata müteakiben, artık kadının evlendikten sonra sadece eşinin...

Daha fazla oku...

Valeye Teslim Edilen Aracın Valenin Kullanımı Sırasında Kaza Yapmasında Hukuki Sorumluluk

Garaj, otopark ve benzeri yerleri işletenler, kendilerine bırakılan veya çalışanlarınca kabul edilen hayvan, at arabası, bunlara ait koşum ve benzeri eşya ile motorlu taşıt ve eklentilerinin yok olmasından, zarara uğramasından veya çalınmasından sorumludurlar. Ancak işletenler, zararın saklatan veya ziyaretçisi ya da beraberinde veya hizmetinde bulunan kimseye yükletilebilecek kusurdan, mücbir sebepten ya da eşyanın niteliğinden doğduğunu ispat etmekle, bu sorumluktan kurtulurlar. Türk Borçlar Kanunu’nda belirtildiği üzere otopark gibi saklama amacıyla taşınırların bulunduğu yerlere emanet edilen araçların yok olması, zarar görülmesi veya...

Daha fazla oku...

Ticari Satışlarda Malın Ayıplı Çıkması Ve Ayıp İhbar Süresi

Ayıp kavramı, satış veya trampa konusu malda bulunması gereken veya vaadedilen niteliklerin bulunmamasını ifade eder.Örneğin, satılan arabanın motorunda arıza olması, koltuk takımlarının kırık veya defolu olması, pirinçlerin böcekli olması, gıda maddelerinin küflenmiş olması gibi durumlarda ayıplı maldan söz edilebilir. Türk Borçlar Kanunu’nun 219 vd. maddelerinde;Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan...

Daha fazla oku...

Ticari Satışlarda Malın Ayıplı Çıkması ve Ayıp İhbar Süresi

Ayıp kavramı, satış veya trampa konusu malda bulunması gereken veya vaadedilen niteliklerin bulunmamasını ifade eder. Örneğin, satılan arabanın motorunda arıza olması, koltuk takımlarının kırık veya defolu olması, pirinçlerin böcekli olması, gıda maddelerinin küflenmiş olması gibi durumlarda ayıplı maldan söz edilebilir. Türk Borçlar Kanunu’nun 219 vd. maddelerinde; Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan...

Daha fazla oku...

Düğünde Çekilen Fotoğrafların, Nikah Salonu Tarafından Teslim Edilmemesi Halinde İşletmeye Açılacak Tazminat Davalarında Görevli Yargı Yeri Asliye Hukuk Mahkemesidir    

Günümüzde nikah, düğün ve balo salonları ile buraları özel günlerinde kiralamak isteyen kişiler arasında çeşitli sözleşmeler imza edilmektedir. Bu tarz salonlarda yapılan sözleşmelerde, kiralanan salonlarda, düğün ve organizasyon esnasında dışarıdan fotoğrafçı getirilmesi, salon işletmesi tarafından engellenebilmektedir. Bu tarz durumlarda, taraflar, fotoğraf ve video çekimlerini sözleşmeye dahil ederek salon işletmesi tarafından yapılacağını kararlaştırmaktadırlar. Taraflar arasında yapılan ve salon işletmesi tarafından fotoğraf çekimi yapılması ediminin üstlenildiği sözleşmeler, Yargıtay tarafından karma sözleşme olarak kabul edilmektedir.Taraflar arasındaki sözleşme niteliği itibariyle hizmet ve eser sözleşmelerini...

Daha fazla oku...

Velayet Nedir? Velayetin Kazanılması ve Kaldırılması

1.Velayet ve Kapsamı Velayet; ergin olmayanların (18 yaşından küçüklerin) ve hakim tarafından kısıtlanan ergin çocukların bakım ve eğitimlerinin sağlanması amacıyla anne babaya tanınmış hak ve ödevleri ifade eder. Medeni Kanunla yalnızca anne ve babaya velayet hakkı tanınmıştır. İleride detaylı bahsedeceğimiz velayetin kaldırılması halinde çocuğun bakımını ve korunmasını üstlenen yakın akrabasına çocuğun velayeti değil vesayeti verilmiş olur. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2005/7730  K. 2005/9943 sayılı kararında: ‘Türk Medeni Kanununun 335. maddesinde "Ergin olmayan çocuk ana ve babasının velayeti altındadır." hükmü yer almaktadır....

Daha fazla oku...

Ticari Satışlarda Malın Ayıplı Çıkması ve Ayıp İhbar Süresi

Ayıp kavramı, satış veya trampa konusu malda bulunması gereken veya vaadedilen niteliklerin bulunmamasını ifade eder.Örneğin, satılan arabanın motorunda arıza olması, koltuk takımlarının kırık veya defolu olması, pirinçlerin böcekli olması, gıda maddelerinin küflenmiş olması gibi durumlarda ayıplı maldan söz edilebilir. Türk Borçlar Kanunu’nun 219 vd. maddelerinde;Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan...

Daha fazla oku...
Optimized with PageSpeed Ninja