Eşlerin Sadakat Yükümlülüğü Boşanma Davası Sırasında Devam Eder Mi?

 Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesinde genel anlamda eşlerin hak ve yükümlülükleri belirlenmiştir. TMK’nın 185. Maddesine göre; “Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyl...

Boşanan Eşin Katkı Payı, Değer Artış Payı Alacağı

743 Sayılı Medeni Kanuna göre (01.01.2002 tarihinden öncesi) eşlerden birinin edindiği mala diğer eş katkı yapmış ise, sağladığı bu katkının karşılığını isteyebileceğine ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Yargıtay Kararlarına göre katkı sağlayan eş, ...

Zamanının Çoğunu Facebook Ve Sosyal Paylaşım Sitelerinde Geçirmek Boşanma Sebebi Sayılır Mı?

Boşanma; Türk Medeni Kanunu’nun 161 vd. maddelerinde düzenlenmiş olup kanunda sayılan sebeplerden birinin gerçekleşmesiyle veya tarafların anlaşmasıyla açılabilecek bir dava türüdür. TMK ‘nın166/1 maddesinde Evlilik Birliğinin Sarsılması başlığı a...

Trafik Kazasının Yaya Hatasından Veya Araçtaki Kusurdan Kaynaklanması Durumu

Yaya hataları, ana hatlarıyla kırmızı ışıkta geçmek, yola aniden çıkmak, duran aracaın önünden ya da arkasından fırlamak, taşıtlara ilk geçiş önceliğini vermemek, kaldırım yerine yolda yürümek veya yolda oturmak, oynamak, hareket eden araca asılmak, ...

Ticari Satışlarda Malın Ayıplı Çıkması Ve Ayıp İhbar Süresi

Ayıp kavramı, satış veya trampa konusu malda bulunması gereken veya vaadedilen niteliklerin bulunmamasını ifade eder.Örneğin, satılan arabanın motorunda arıza olması, koltuk takımlarının kırık veya defolu olması, pirinçle...

Dolandırıcılık Suçu Ve Ticari Faaliyet Vasıtasıyla İşlenen Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail taraf...

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş Akdinin Feshi Geçerli Fesih Midir?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 20/2 maddesi uyarınca “feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir”. İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimse...

Ticari Satışlarda Malın Ayıplı Çıkması ve Ayıp İhbar Süresi

Ayıp kavramı, satış veya trampa konusu malda bulunması gereken veya vaadedilen niteliklerin bulunmamasını ifade eder. Örneğin, satılan arabanın motorunda arıza olması, koltuk takımlarının kırı...

Uçaktaki Koltuk Değişimini Yolcuya Haber Vermeyen Havayolu Şirketine Manevi Tazminat Kararı

Borçlar kanunu kapsamında tanımlanan şekliyle manevi tazminat kişilik hakkının zedelenmesinden dolayı zarar gören kişinin uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında zarar verenden isteyebileceği, zarar ...

Düğünde Çekilen Fotoğrafların, Nikah Salonu Tarafından Teslim Edilmemesi Halinde İşletmeye Açılacak Tazminat Davalarında Görevli Yargı Yeri Asliye Hukuk Mahkemesidir    

Günümüzde nikah, düğün ve balo salonları ile buraları özel günlerinde kiralamak isteyen kişiler arasında çeşitli sözleşmeler imza edilmektedir. Bu tarz salonlarda yapılan sözleşmelerde, kiralanan salonlarda, düğün ve organizasyon esnasında dışarıdan ...

1 2 39