Şirketler Hukuku Avukatı Ankara

siret dava hukuku avukat ankara 11

Bir girişim de veya bir kazanç elde etme de herhangi kişiler tarafından kazanç sağlamayı amaçlayan kişiler veya mallar topluluğuna şirket denir.

Şirket ya da şirketler en az iki kişi tarafından kurulmalıdır. Gerçek ya da tüzel kişiler olmaları fark etmez. Şirketin kurulumu için gerekli olan sermaye kişi ya da ortaklar tarafından getirilen paradır. Eğer şirket ortak kişiler tarafından kuruluyorsa kişiler eşit miktarda sermaye getirmek zorundadırlar.

Her ortak aynı amaca hizmet etmelidirler. Yapılan kar veya zarar ortaktır.

Şirketler Kaça Ayrılır?

Şirketler Şahıs Şirketi ve Sermaye Şirketi olmak üzere ikiye ayrılır.

Şahıs şirketlerinin genel özellikleri;

Şahısların kimlikleri önemlidir.

Ortaklı bir şirket ise ortaklardan birinin ölümü nedeniyle şirket kapanır.

Ortakların sermayelerinin eşit olması nedeni ile kar ve zarar payı eşittir.

Sermaye şirketlerin genel özellikleri;

Sermaye şirketlerinde ortakların kimliği önemsizdir sadece getirdikleri sermaye önemlidir.

Ortakların kar ve zarar payı getirdikleri sermayeye oranla değişir ve ortaklar getirdikleri sermaye payı kadar söz sahibi olurlar.

Sermaye Yapılarına Göre Şirketler

Sabit sermayeli şirketler; Ortaklar taahhüt ettikleri sermaye oranınca sorumludurlar. Şirketin sermayesi esas akitte bulunmak zorundadır.

Değişir sermayeli şirketler, ortaklar sınırsız sorumludurlar. Sermaye miktarı belirsizdir.

Kayıtlı sermayeli şirketler, halka açık anonim şirketlerdir.

Adi Şirketler

Tüzel kişiliği olmayıp, şahıs şirketidir. Sermayesi değişkendir. Eğer ortak var ise ortaklar borçlardan dolayı sorumludurlar.

Anonim Şirketler

Tüzel kişiliği olup, ticaret şirketi özelliğine sahiptir. Sabit sermayeli şirketlerdir.

Adi Şirketin Kuruluşu

Oldukça kolay bir kurulu vardır. Belli bir şekle tabi değildir. Tescile ve ilana gerek yoktur. Ortaklar kendi aralarında belli anlaşmalar yapabilirler. Kanuna aykırı olmayan, adaba uygun her malzeme şirketin kuruluşu için kullanılabilir. Kamuya uygun her türlü şeylerle kurulabilen şirkettir.

Şirket yönetimi ise, iç ilişkide yönetim dış ilişkide ise temsildir. Yöneticinin görevi ise;

Şirketi yönetmek, maaş talep etmek, masrafları talep etmek vb. gibi.

Adi şirketin sona ermesi, ortaklardan birinin ölümü, ortağın iflası ve haczi sebebiyle son bulur.

Anonim Şirketlerin Kuruluşu

Ani ve tedrici olmak üzere kurulur. Anonim şirketinin kurulması için sanayi ve ticaret bakanlığından izin alınması gerekir.

Ortakların çok olması sebebiyle anonim şirketi içindeki yetkililer tarafından yönetilir. Üç tane zorunlu organı vardır. Yönetim kurulu, denetçiler ve genel kuruldan oluşur.

Anonim şirketin sona ermesi iki şekildedir. Kendiliğinden ve fesih ile sona ermesi.

Ortak sayılarının 5 e düşmesi, sermayenin zayii olması vb. gibi.

Şirketler Hukuku’nun Tanımı

Şirket sözleşmelerinin hazırlanması, şirketlerin birleşmesi, tescil edilmesi, bölünmesi, varsa ortakların alacak ve vereceklerine ilişkin düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır. Şirketler hukuku, bir şirketin kuruluşundan kapanışına kadar olan süreçleri inceleyip takip eder.

Bizlerde size şirketinizin içindeki hukuki süreçlerde yardımcı olmak için buradayız. Şirket esas sözleşmelerinde yardımcı oluyoruz.

Şirket yönetimi ile alakalı hukuki davaları yürütüyoruz. Şirketinizin kuruluşundan itibaren şirket ile ilgili bütün davaları incelikle takip edip çözüm bulmaya çalışıyoruz.

Bu gönderiyi paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir