Ankara Miras Hukuku Avukatı

Miras Nedir?

Bir kişinin, vefatı üzerine varislerine yani yakın akrabalarına kalan malları, hakları ve borçlarına miras denir. Mirasın hepsi ya da bir kısmı vasiyet edilen kişiye de kalabilir. Kanuni açıdan mirasçı sayılan kişiler, anne, baba, çocuk, dede, torun ve diğer kişilerdir.

Mirasın ne şekilde dağıtılacağı konusunda da miras hukuku devreye girmektedir.

Miras Paylaşımı

Kanunun belirlediği şekilde paylaştırılır. Mirasın paylaştırılması esnasında çıkan sorunlar ilgili mahkemeler tarafından çözülmektedir. Öncelik olarak miras paydaşları mirası kendi aralarında halletmelidirler. Halledemedikleri takdirde mahkemeye başvurulup miras hukuku tarafından gerekli işlemler başlatılmalıdır. Mahkeme miras paylaşım davası ile mirasçı olan kişilerin haklarını eşit şekilde belirleyip, anlaşmazlığı gidermektedir. Mirasın ret edilmesi durumu ise üç ay içinde başvurularak talepte bulunulur.

Miras Hukuku

Gerçek bir kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin mal varlığının kimlere kaldığını düzenleyen hukuk dalıdır. İki türlü mirasçı vardır. Bunlar-yasal ve atanmış mirasçılar olarak geçmektedir.

Tereke ise kişinin kendisine bağlı olmayan ve mirasçılara kalabilen mal varlığına denir. Türk Medeni kanununda zümre sistemi kullanılmaktadır. Zümre sistemi ise yasal konulara dahil olmak için aynı yada yakın dereceden bir soya mensup olmak demektir.

Birinci Derece Mirasçılar Kimlerdir:

Miras bırakan kişinin birinci dereceden akrabalarıdır. Yani alt soyundan olan kimselerdir. Miras bırakanın çocukları, torunları ve sonrakilerdir. Miras bırakanın çocukları eşit derecede mirasçı sayılmaktadırlar. miras bırakılan kişi miras bırakandan önce vefat etmişse miras ölen kişinin alt soyundan devam etmektedir.

İkinci derece mirasçılar, miras bırakanın annesi ve babasıdır. Anne ve baba eşit derecede mirasçıdırlar. Miras bırakan kişinin annesi ve babası kendisinden önce vefat etmişse biraz halafiyet yoluyla alt soylarına yani kardeşlerine kalmıştır. Bir tarafın hiç mirasçısı yok ise bütün hakları diğer tarafın mirasçılarına düşmektedir.

Üçüncü derece mirasçılar ise miras bırakanın büyük annesi ve büyük babasıdır.

Miras bırakanın büyük annesi ve büyük babası ondan önce vefat etmişler ise miras alt soydaki kişilere geçmektedir. Teyze, hala, amca, dayı gibi.

Evlatlık edilen kişinin babasının mirası ona geçmez.

Boşanan kişiler mirasçı olamazlar. Hiçbir yasal hakka da sahip değillerdir.

Devletin mirası alması, Mirasçı bırakmaksızın vefat eden kişilerin mirasları Devlete geçer. üçüncü dereceye kadar olan mirasçıların olmaması durumunda miras, hukuken devlete geçmektedir.

Saklı paylı mirasçılar ise, miras bırakanın mal varlığı üzerinde istediği hakkı almaya sahip yetkidir. Saklı payı ihlal edilen mirasçılar tenkis davası açarak haklarını geri alabilirler.

Saklı payın oranları ise, alt soydan olan kişiler için yasal miras payının yarısı

Anne ve babadan her biri için yasal miras paylarının dörtte biri

Miras bırakan kişinin sağlığında ve ölümünde bağlı bulunduğu tasarrufların saklı pay sayesinde etkisizleştirilmesidir.

Miras bırakan kişi kanunlara göre mal varlığını paylaştırmak istemeyebilir. Bu halde ölümünden önce kendi istediği gibi düzenlemesi haline ölüme bağlı tasarruf denir.

Vasiyetname

On beş yaşını doldurup akli dengesi yerinde olan kişiler tarafından yazılan yazıya vasiyetname denir. Fakat vasiyetnamenin geçerli sayılabilmesi için kanunun istediği şekilde yazılmalıdır.

Resmi vasiyetname yazılan kişi tarafından okunup imzalandıktan sonra işleme tabidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir