Emekli, Sakat, Dul, Yetim vb. Aylıkları İle Nafaka Alacaklarının Haczi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ nun 93/1. fıkrası: “Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Ku...

Boşanma Davalarında Velayet

Evlilik birliği içinde müşterek çocuklar anne ve babanın velayeti altındadır. Yani evlilik birliği devam ettiği sürece eşler velayeti birlikte kullanma hakkına sahiptirler. Fakat eşler boşanmaya karar verdiklerinde ve boşanma kararı kesi...

İş Kazası Nedir? İş Kazası Geçirenlerin Hakları Nelerdir?

5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesinde iş kazasının tanımı yapılmıştır. ilgili maddeye göre "İş kazası; Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle ...

Hakem Heyeti Nedir? Hakem Heyetlerine Nasıl Başvurulur?

Türkiye’nin bütün il ve ilçe merkezlerinde kurulmuş olan hakem heyetlerine başvuru yaparak söz konusu kredi masraflarını alabilmek mümkündür. Başvurular için herhangi bir başvuru ücreti veya harcı söz konusu değildir. Tük...

1 14 15