Blog & Haberler

Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir? Çocuğun Seçimi Önemli midir?

Eşler arasında görülmekte olan bir boşanma davasının temel sonuçlarından biri de (müşterek çocuğun varlığı halinde) velayet hakkının taraflardan hangisine verileceği hususudur. Müşterek çocuğun varlığı halinde, taraflar çocuklarının geçici veya daimi suretle yanlarında kalmasını sağlayabilmek ve diğer eşi bu haktan mahrum bırakmak adına yerel mahkemeden boşanma davası ile birlikte velayet talebinde de bulunmaktadır. Bu gibi durularda yerel mahkemelerce çocuğun velayetinin yargılama aşamasında geçici, yargılama sonrasında ise kalıcı olarak kime ait olacağı düzenlenmekte ve bu düzenleme esnasına belirli hususlar göz önünde bulundurulmaktadır.

 

Velayet hakkının tesisinde asıl olan müşterek çocuğun üstün yararıdır. Taraflar bu yararın korunmasını ve devamlılığını sağlamak adına, karşı tarafa karşı velayet istemini süresiz bir biçimde yöneltebilmektedir. Elbette ki bu sınırsız (süresiz) talep hakkı müşterek çocuğun reşit olmasına kadarki süre ile sınırlıdır. Öyle ki müşterek çocuk, reşit olduktan sonra anne veya babasından hangisi ile kalmak istediğine kendisi karar verebilecektir.

 

Yerel mahkeme, bu süreye kadarki dönemde, velayetin anneye veya babaya bırakılmasına karar verirken, tarafların dayandıkları boşanma sebeplerini, tarafların kişilik yapılarını, çocuğun yaşını, özelliklerini ve ihtiyaçlarını, tarafların sosyal ekonomik ve psikolojik durumlarını, çocuğa karşı davranışlarını da dikkate alarak bir düzenleme yapacaktır. Çocuğun velayet hakkının tesisi aşamasında, Yargıtay kararları gereğince, çocuğun taraflardan hangisi ile kalmak istediği yönündeki tercihi de önem arz etmektedir. Bu sebeple çocuğun mahkemece bizzat dinlenmesi ve bu doğrultuda görüşünün alınması gerekmektedir.

 

Elbette ki çocuğun görüşünün alınabilmesi ve dinlenebilmesi çocuğun kendini ifade ve idrak çağına gelmiş olması ile mümkündür. Bunun için çocuğun en az 6-7 yaşlarında olması ve idrak etme kabiliyetinin gelişmiş olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan çocuğa mahkemece bizzat velayet ile ilgili tercihi sorulmalı ve kimle kalmak istediği öğrenilmelidir. Neticesinde diğer deliller de göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılmalı ve velayet hakkı hususunda bir karar verilmelidir.

 

Konuya ilişkin Yargıtay kararı şu şekildedir.

 

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/17725 K. 2016/13929 T. 20.10.2016

 

BOŞANMA ( Velayetin Anneye Verildiği/Müşterek Çocuklardan Birinin Babasının Yanında Bulunduğu – Aile Mahkemesi Bünyesinde Bulunan Psikolog Pedagog ve Sosyal Çalışmacıdan Oluşan Uzmanların Müşterek Çocuk ve Babanın Birlikte Yaşadığı Ortamda da İnceleme Yapacağı/Müşterek Çocuğun İdrak Çağına Geldiği/Mahkemece Bizzat Dinleneceği/Ebeveynlerinden Hangisi Yanında Kalmasının Çocukların Menfaatine Olacağı Tespit Edilerek Velayet Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

 

VELAYETİN DÜZENLENMESİ (Çocukların Üstün Yararının Aslolması/Tarafların Barınma Gelir Sosyal ve Psikolojik Durumlarına Göre Çocukların Sağlıklı Gelişimi İçin Velayeti Üstlenmeye Engel Durumlarının Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı – Müşterek Çocuğun İdrak Çağına Geldiği/Tercihi Sorulmak Suretiyle Çocuğun Mahkemece Bizzat Dinleneceği/Ebeveynlerinden Hangisi Yanında Kalmasının Çocukların Menfaatine Olacağı Tespit Edilerek Velayet Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği)

UZMAN RAPORU (Velayetin Düzenlemesi – Psikolog Pedagog ve Sosyal Çalışmacı Niteliğindeki Uzmanlardan Müşterek Çocuğun Anne ve Baba Yanındaki Barınma ve Yaşama Koşullarını da Değerlendirir İçerikte Sosyal İnceleme Raporu İstenmesi Gerektiği)

 

PSİKOLOG PEDAGOG VE SOSYAL ÇALIŞMACI RAPORU (Niteliğindeki Uzman veya Uzmanlardan Müşterek Çocuğun Anne ve Baba Yanındaki Barınma ve Yaşama Koşullarını da Değerlendirir İçerikte Sosyal İnceleme Raporu İstenmesi Gerektiği – Velayet Düzenlemesi)

 

ÇOCUĞUN TERCİHİ (Velayetin Anneye Verildiği/Müşterek Çocuklardan Biri Babasının Yanında Bulunduğu – Müşterek Çocuğun İdrak Çağına Geldiği/Çocuğun Mahkemece Bizzat Dinleneceği – Ebeveynlerinden Hangisi Yanında Kalmasının Çocukların Menfaatine Olacağı Tespit Edilerek Velayet Konusunda Bir Karar Verilmesi Gerektiği)

 

4721/m. 182

4787/m. 5

 

ÖZET : Mahkemece müşterek çocukların velayetleri anneye verilmiştir. Velayetin düzenlenmesinde aslolan çocukların üstün yararıdır. Müşterek çocuklardan biri babasının yanında bulunmaktadır. Aile Mahkemesi bünyesinde bulunan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıdan oluşan uzmanlardan, müşterek çocuk ve babanın birlikte yaşadığı ortamda da inceleme yapılmak suretiyle rapor istenip; tarafların barınma, gelir, sosyal ve psikolojik durumlarına göre çocukların sağlıklı gelişimi için velayeti üstlenmeye engel durumlarının bulunup bulunmadığının araştırılması, müşterek çocuğun idrak çağına geldiği anlaşılmakla olası sonuçları hakkında bilgilendirilerek velayeti ile ilgili tercihi sorulmak suretiyle mahkemece bizzat dinlenmesi ve diğer deliller de gözönüne alınarak ebeveynlerinden hangisi yanında kalmasının müşterek çocukların menfaatine olacağının tespit edilmesi ve velayet konusunda bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı erkek tarafından, kusur belirlemesi, hükmolunan tazminatlar ve nafaka miktarları ile velayet yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

 

KARAR :

 1. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

 

 1. Mahkemece müşterek 2006 ve 2010 doğumlu çocukların velayetleri anneye verilmiştir. Velayetin düzenlenmesinde aslolan çocukların üstün yararıdır. Müşterek çocuk babasının yanında bulunmaktadır. Buna göre 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 5. maddesi gereğince Aile Mahkemesi bünyesinde bulunan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıdan oluşan uzmanlardan, müşterek çocuk ve babanın birlikte yaşadığı ortamda da inceleme yapılmak suretiyle rapor istenip; tarafların barınma, gelir, sosyal ve psikolojik durumlarına göre çocukların sağlıklı gelişimi için velayeti üstlenmeye engel durumlarının bulunup bulunmadığının araştırılması, müşterek çocuğun idrak çağına geldiği anlaşılmakla olası sonuçları hakkında bilgilendirilerek velayeti ile ilgili tercihi sorulmak suretiyle mahkemece bizzat dinlenmesi ve diğer deliller de gözönüne alınarak ebeveynlerinden hangisi yanında kalmasının müşterek çocukların menfaatine olacağının tespit edilmesi ve velayet konusunda bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırmayla karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

 

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Comments (15)

 • Kemal cevap

  Iyi günler. Benim sorun şu ben evli olduğum dönemde başka bir kadınla oldum tabi bu kadın pavyonda çalışıyordu ve yaklaşık 3-4 yıllık beraberlikten sonra ayrıldık aradan 4 yıl geçti iki çocuğumun babası sensin diye dava açtı şimdi ben çocukların benden olduğunu düşünmüyorum ayrıca amacı para koparmak ve bu kişiyle mart ayında mahlemem var. Benim elimde çocukları evde iken eve almış olduğu farklı erkeklerle çekilmiş bir sürü fotoğrafı var yani çocukar da annelerinin eve kimleri aldığı ne yaşadıklarını bildikleri apaçık ortada çocukların biri 5 diğeri 6 buçuk yaşında. Ben mahkemeye bu elimde olan uygunsuz video ve resimleri sunarsam çocukları anneden alırlar mi ? Benden olmadıklarını biliyorum şayet çocuklar benden ise bile bakacak durumum yok bu çocukları devlet korumasına verirler mi çünkü elimde bulunan resim ve videolar tamamiyle açık seçik eve aldığı erkeklerle yatak odasında çekmiş olduğu resimler ve videolar dir yardımcı olursanız sevinirim.

  Şubat 2, 2020 , 12:14 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Davası açılmış bir konuda vekiliniz olmaksızın sizi yönlendirmemiz mümkün değildir. Teşekkür ederiz.

   Şubat 8, 2020 , 7:45 am
 • Arzu cevap

  Merhaba eşimle 5 yıldır ayrı yaşıyoruz 3 çocuğum var aldattığı ve şiddet uyguladığı için ailemin yanına geldim ama delilim yok 5yildir ailemin yanındayım çocukların ikisi 5yaşında ikizler diğeri 3 yaşında velayet kime verilir acaba hakim ne yönde döküman çıkartıyor bosanma davası açıcam hiç bisey bilmiyorum…

  Mart 28, 2020 , 7:54 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar aldatma ve şiddet uygulanması boşanma sebebidir boşanma davası acabilirsiniz.Velayet konusu ise kamu düzenine ilişkindir ve çocuğun menfaati kime verilmesini gerektiriyorsa hakim bu konuya dikkat eder çocukların yaşının küçük olması ve şiddet görmeniz velayeti almanız yönünde avantajdir

   Mart 29, 2020 , 12:46 pm
  • Neslihan cevap

   Lütfen yardimcı olursaninz sevinirm kizlarim 12 ve 8 yasindalar mahkeme bisanma halinde kime verir..

   Nisan 15, 2020 , 10:25 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz. Avukat Oğuzhan KARA 05302022326

    Nisan 20, 2020 , 9:30 am
 • Neslihan cevap

  Merhaba benim 14 ve 8 yasinda iki kizim var ve bosanmak istiyirumm sebebi ise eşimin kontrolsuz para harcamasi ve ben nereye verdigini bilmiyorum . Siddetli gecimsizlik … kızlarimi mahkeme kime verir bu durumda. Tesekkur ederim

  Nisan 15, 2020 , 10:23 pm
 • Ebru cevap

  Kardeşim in 3cocugu var eşi boşanmak istiyor çocukların velayeti kime verilir kız kardeşim çalışıyor ama eşi serbest meslek ve kredi borçları olup sigorta li işte çalışmayan biri

  Nisan 23, 2020 , 2:06 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba, velayet ile ilgili net bir cevap vermek mümkün değildir. Çocukların yaşı, tarafların eğitim durumu ve ekonomik durumları gibi birçok faktör sonucu değiştirecektir. Konu ile ilgili bilgi almak isterseniz 0507 759 61 14 numaralı hattan bize ulaşabilirsiniz.

   Nisan 23, 2020 , 9:20 pm
 • Gülhan cevap

  Merhaba eşimle görevinden dolayı ardahanda yaşıyoruz ama ben 1 aydır antalyadayım ailemin yanındayım. eşimle birlikte olamayacağınızı söyledim ve çocuklarımla antalyaya ailemin yanına geldim ben eşimle 10 yıldır çekişmeli ve zorlu sürdürülen bir evliliğim var sürekli heryerde ve herzaman tartışmadan günümüz geçmiyor eşim özel harekat polisi benden çocuklarımı alıcagını küfürlerini ve tehditlerini sürekli dile getiriyor 2 kızım var biri 9 biri 3 aylık benim ne yapmam lazım ne gibi haklara sahibim kızlarımı vermek istemiyorum ve 9 yaşındaki kızımda gitmek istemiyor bana yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler

  Ekim 24, 2020 , 9:57 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar 05302022326 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz

   Kasım 1, 2020 , 6:50 pm
 • Sinan cevap

  Merhabalar,

  Öncelikle yazılarınızla bizleri bilgilendirdiğiniz ve danışma şansı verdiğiniz için teşekkür ederim.

  Anlaşmalı olarak boşanma durumum var,

  1- Boşanma dilekçesinde 1 tane 18 yaşından büyük reşit çocuğum olduğunu belirtmem ve
  Boşanma protokolünde de velayet ile ilgili bölümü tamamen kaldırmam yeterlimidir.

  2- Hakim çocuğun kimde kalacağı yönünde bir karar verebilirmi. Çocuğu duruşmaya davet edebilirmi.

  3- Çocuk reşit olmasına rağmen şu an üniversite hazırlık için dersaneye gidiyor, ücreti konusunda eşimle aramızda sözlü anlaşma bulunmakta ve ilerde üniversite eğitimi devam edeceğinden eğitim masrafları konusunu nasıl düzenlemem gerekir.

  4- Rica etsek, Örnek dilekçe ve protokol gönderebilirmisiniz.

  Bana yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim.

  Ağustos 7, 2021 , 5:36 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Konu ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.İletişim no 05077596114

   Ağustos 28, 2021 , 10:17 am
 • Necla cevap

  Merhaba benimde boşanma davam var çekişmeli avukatım anlaşmalı boşanma sunalım dedi davayı kazanamayacakmisiz gibi ama ben şiddet gördüm cocugum gördü eşim hep rahat ti karlı çıktı anlaşmalı sunarak onu rahata erdirecek yaptıkları kar kalacak çocuğumu tek büyüttüm babalık yapmadı hep gezme derdindeydi aile nedir bilmez avukatım anlaşmalı boşanma teklifi yaparak benim ona yenilmem demek çocuğumun hakkını istememem demek sizce doğrumu yaptı avukatım lütfen bana yardımcı olurmusunuz evin üstündeyim ailesiyle yaşıyordum bana yaptıkları hep kar kaldı yanlarına hiç şansım yok sabs onlardan yana oldu

  Mart 19, 2022 , 10:43 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Detayli konusmamız gereken bir konu ücretli danışmanlık için iletişim numaramız 03122304614

   Nisan 3, 2022 , 3:09 pm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.