Blog & Haberler

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde yapı denetimi masrafından kim sorumludur ?

Bu yazımızda; yapı denetim kuruluşlarının görevleri, yapı denetimi hizmetine ilişkin sözleşmenin kimler arasında imzalanacağını, kat karşılığı/arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi nedir ve bu sözleşmenin yapılması durumunda yapı denetim hizmet bedelini arsa sahibinin mi yoksa yüklenicinin mi karşılaması gerektiğini, ve son olarak yapı denetim masrafının yükleniciye ait olacağı konusunda bir anlaşma olması durumunda bu giderin nama ifaya izin davasına konu olup olamayacağı inceleyeceğiz.

  1. YAPI DENETİMİ KURULUŞLARININ GÖREVLERİ NELERDİR?

Yapı denetim kuruluşları, Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamına giren tüm yapıların proje ve temel atma aşamasından başlamak üzere, inşa edilen yapının son haline kadar denetleyen ve inşaatın aşamalarına onay veren, ortakların tamamının mimar veya mühendislerin oluşturduğu şirketlerdir. Bu şirketlerin temel görevi inşa edilen yapının kanun, tüzük ve yönetmeliğe uygunluğunu denetlemektir.

  1. YAPI DENETİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME KİMLER ARASINDA İMZALANIR ?

Yapı denetimine ilişkin hizmet sözleşmesi, Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 2. Maddesi gereğince yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili arasında imzalanır.

  1. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ NEDİR VE BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPI DENETİM GİDERİNİ HANGİ TARAF KARŞILAR?

Kat karşılığı/ arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibi ile müteahhit arasında imzalanan, yüklenici- müteahhidin, arsa sahibinin kendisine arsa payı veya daire vermesine karşılık, kendi malzemesiyle bir bina meydana getirmeyi üstlendiği sözleşmedir. Kanun gereği yapı denetimi hizmet bedelinden arsa sahipleri sorumludur.

  1. YAPI DENETİM GİDERİNDEN YÜKLENİCİNİN SORUMLU OLACAĞI BELİRLENMİŞSE NAMA İFA DAVASI KAPSAMINDA BU GİDER TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

Sorumuza geçmeden önce nama ifaya izin davasının ne olduğunu kısaca açıklayalım. Nama ifaya izin davası; Türk Borçlar Kanunu’ndan kaynaklanan, borçlunun borcunu yerine getirmemesi durumunda bu kanunun 125. Maddesinde alacaklıya tanınmış olan seçimlik haklardan birisini konu alan dava çeşididir. Kısaca, yüklenicinin kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamındaki borçlarından biri olan “ inşaatı sadakat ve özenle yapma” borcuna aykırı davranması sonucu, arsa sahibinin sözleşme konusu binadaki, kendi payına düşen dairelerdeki veya ortak alanlardaki eksiklik ve kusurları bizzat veya 3. kişi eliyle gidermek amacıyla mahkemeden izin istediği dava türüdür. (Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için “ Nama İfaya İzin Davası “ konulu yazımızı inceleyebilirsiniz) 

Kat Karşılığı/Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde yapı denetim giderinin müteahhit tarafından karşılanacağı yer alıyorsa, müteahhit tarafından bu gider karşılanmadığında, arsa sahibinin nama ifaya izin davası kapsamında yapı denetim ücretini de talep edebileceği görüşündeyiz.

Konuyla İlgili Yargıtay Kararı :

“… Yüklenici tarafından yapılması gereken ancak yerine getirilmeyen tüm işlemlerin, masrafı yükleniciye ait olmak üzere arsa sahibi tarafından yapılmasına karar verilebilir. Somut olayda talebe rağmen, yüklenicinin sözleşmeden kaynaklanan Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borcun ödenmesi ile yapı denetim şirketine hizmet bedeli ödenmesi için arsa sahibine nama ifa kapsamında yetki verilmemesi doğru olmamıştır.”( T. 28.03.2017 6308/967)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir