Blog & Haberler

Lazer Epilasyon Sonucu Oluşan Zararlara İlişkin Tazminat Davalarında Görevli Yargı Yeri Tüketici Mahkemesidir

Türk Borçlar Kanunu 49. ve devamı maddelerinde haksız fiil ve haksız fiil nedeniyle sorumluluk düzenlenmiştir. Kanunda yapılan düzenlemelere göre, kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

Meydana gelen zararın ispatında, zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. Zara gören, zararını ispat etmek şartı ile meydana gelen zararının giderilmesi amacı ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir.

Kanunda yapılan düzenlemeler gereğince Hâkim, maddi tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut maddi tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, maddi tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.

Zarar gören tarafından talep edilecek manevi tazminatta ise hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.

Günümüzde güzellik merkezlerinde pek çok farklı uygulama yapılmaktadır. Teknolojik aletlerin kullanılması ile yapılan bu uygulamalar sonucunda hizmet alanlar beklenmeyen etkilerle karşılaşabilmektedir. Güzellik merkezlerinde sıkça yapılan uygulamaların başında lazer epilasyonlar gelmektedir. Hizmet alanlar bilinçsiz olarak yapılan lazer epilasyon işlemleri sonucunda yanıklar, yaralar ve vücutta geçici ve kalıcı izler ile karşılaşabilmektedir. Hiç şüphe yoktur ki hizmet sağlayıcı tarafından bilinçsiz olarak yapılan epilasyon işlemi sonucunda herhangi bir zararın meydana gelmesi halinde, hizmet sağlayıcı en genel ifade ile haksız fiil sorumluluğu kapsamında bu zararlardan sorumlu olacaktır.

Lazer epilasyon hizmetinin tedavi ve estetik amaçlar dışında yapılması halinde hizmet alanın tüketici, hizmet sağlayanın ise satıcı olarak kabul edileceği yerleşik Yargıtay içtihatları ile benimsenmiştir. Bu sayede hizmet alan, özel bir kanun olan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında meydana gelen zararlarının giderilmesini talep edebilecektir. Lazer epilasyon işlemlerinde meydana gelen zararların tazmini talepli davalarda da Yargıtay tarafından görevli mahkeme olarak Tüketici Mahkemeleri tespit edilmiştir.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2017/2328 E  2017/4047K sayılı 21.11.2017 tarihli ilamı;

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, lazer epilasyon hizmeti sözleşmesinden cayma hakkını kullanan tüketicinin, sözleşme bedelinin iadesi istemine dair olup, tüketici mahkemesince; taraflar arasındaki ilişki eser sözleşmesinden kaynaklandığı gerekçesiyle, davanın asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiğine dair görevsizlik kararı, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı davalı ile 07.09.2013 tarihli sözleşme ile, 5.000,00 TL’nin kredi kartından on taksit halinde çekilmesi karşılığında, lazer epilasyon hizmeti almak üzere anlaştıklarını, yeterince incelemeden imzaladığı sözleşmeden 08.09.2013 tarihinde e-mail yoluyla cayıp, davalıya bildirmesine rağmen, taksitlerin kredi kartından tahsiline devam edildiğini belirterek, 5.000,00 TL’nin faiziyle davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalının tüketici mahkemesinin görevli olmadığına dair itirazı kabul edilerek, davanın eser sözleşmesinden kaynaklandığı gerekçesiyle, asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğuna karar verilmiştir.

6100 Sayılı HMK’nın 1. vd. maddelerine göre mahkemelerin görevi kanunla düzenlenir ve yargılamanın her aşamasında mahkemece resen gözetilir. Davada öncelikle, lazer epilasyon hizmetine dair sözleşmenin tüketici işlemi sayılıp sayılmayacağı hususu çözümlenmelidir. 6502 Sayılı Yasa’nın. geçici 1. maddesine göre uygulanması gereken, dava tarihinde yürürlükte bulunan 4077 Sayılı Kanun’un amaç başlıklı 1. maddesinde; Kanun’un amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde “Bu kanun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar” hükmüne yer verilmiştir. Kanun’un 3. maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım ses, görüntü ve benzeri gayrimaddi malları ifade eder. Satıcı; kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek ve tüzel kişileri kapsar. Tüketici ise bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Yine anılan Kanun’un 3/d maddesinde “hizmet; bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyet” olarak tanımlanmıştır.

Bir hukuki işlemin 4077 Sayılı Kanun kapsamında kaldığının kabul edilebilmesi için Kanun’un amacı içinde, yukarda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına dair bir hukuki işlemin olması gerekir. 4077 Sayılı Kanun’un 23. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.

Somut olay değerlendirildiğinde; davacının yasada tanımlanan şekilde tüketici ve davalının da satıcı (hizmet sağlayıcı) olduğu anlaşılmaktadır. Sözleşme ve dava dilekçesi içeriğine göre lazer epilasyon hizmeti niteliği gereği, tedavi veya estetik amaçlar dışında yapıldığında davaya bakmaya genel mahkeme değil tüketici mahkemesi görevlidir. (Nitekim B.K.. Yargıtay 13. HD 11.09.2012 tarih 2012/18626-19294 E-K sayılı kararı) Taraflarca ileri sürülmese bile görevin yargılamanın her aşamasında resen gözetilmesi gerekir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. O halde mahkemece işin esasına girilmesi gerekirken görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle kararın temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, sair hususların incelenmesine şimdilik yer olmadığına, ödenen temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz eden davacıya iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 21.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Comments (136)

 • Esma cevap

  Merhabalar ben lazer epilasyon yaptırdım vücüdüm yanıklar oldu 17 seans girdiler fazla girmek zorunda kaldım ve dökülme olmadı paramı iade alamıyorum ne yapmalıyom

  Temmuz 26, 2019 , 7:49 pm
  • hacer karatuluk cevap

   Merhaba bu konu ile ilgili olarak dava hakkınız var ancak taleplerinizin netleşmesi gerekmekte. Konu ile ilgili ofisimizi ararsanız yardımcı olabiliriz.

   Ağustos 2, 2019 , 1:16 pm
   • Sümeyye cevap

    İyi günler Hacer hanım ben birsey danışıcaktım ben tactclinic lazer epilasyona başladım bana 8 seans vaat verdiler 8 seanstan sonra biteceğini iddia ettiler ama kullanmalar hala duruyo her lazer olduktan sonra hafif yanık acısıyla Eve geri dönüyordum suan 9 seans oldu 9 Aydan fazladır gidiyorum hatta çalışmadığım için bi para yok elimde iptal etmek istediğimi söyledim gelmeyeceğimi bana gelmek zorunda olduğumu ve gelmezseniz mahkemeye veririz die tehtid savurdular üzerinden bi hafta geçtikten sonra bi numarayla beni deil babamı arayıp olayı anlatmışlar benim normalde 800 tl die anlaştığım senette 1.200 tl ilk bir ceza gelmiş ödemek zorundaymışım suan benim dosyamı hukuk bürosuna göndermişler bunu icin ne yapmam lazım lütfen bana yardımcı olun mağdurum hersey için teşekkür ederim Hacer hanım şimdiden 🌸

    Temmuz 6, 2021 , 5:59 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Öyle bir şey olmaz zaten eğer size vaat ettikleri sonucu saglayamamıslarsa siz dava açabilir ücret iadesi isteyebilirsiniz

     Temmuz 25, 2021 , 9:57 am
     • Hanife

      İstanbul Bakırköy şubesindeki idea klinikte Dr…A.K’ya iki defa kaş ekimi oldum. 1 sene ara ile ama ikinci ekimden sonra kaşımın birinde geçmeyen kocaman bir yara çıktı. Oradaki kıllar çıkmadı kel kaldı. Bozuk para gibi açık kaldı kaşımın ortası ve doktora ulaştım lakin bunu izah edemeyeceğini söyledi ve yardımcı olmaya çalışmak yerine pandemi var diye arkasına sığınarak başından savmaya çalıştı. Uzaktan krem vererek teşhis koymaya tedavi etmeye çalıştı. İlk başta batık var dedi sonraki hafta alerjiniz var bir şeye dedi. Sonraki hafta kullandığınız üründen olabilir dedi ki ben ürün kullanmıyorum hiçbir şekilde ve en sonda da sivilceden dolayı oradaki kökler ölmüş dedi artık hangisi olduysa acabalarla uzaktan teşhisler yani tahmini. Ve üzerine bunun geçmesinin tekrar ekime bağlı olduğunu söylüyor ama yara geçmeden de ekim yapamayacağını bu durumun geçmesini beklemem gerektiğini söylüyor lakin yaranın nasıl geçeceğini de izah edemiyor ve yardımcı olamıyor. O zaman ben ömür boyu bu şekilde bekleyim yaranın geçmesini. Üstüne bir de tekrar ekim için para ödemem gerekiyor. Üzerine şikayetimi belirttim diye doktorun şikayetime verdiği cevap ise kaba ve baştan savıcı yine. Ekilen kaşlar dik çıkmakla birlikte aynı zamanda ekimden sonra kendi kaşlarınız ortada yok ilginç kaşlarıma da zarar verdiğini düşünüyorum. Aynı zamanda doktorun sayfasına güvenerek inanarak gittim doğaldır ekimleri iyi bir doktordur dedim ama her şey hüsranla sonuçlandı.

      Üzerine bu şekilde şikayet var sayfasına şikayetimi yazdım diye doktor bana dava açmış sizce ne yapmalıyım…

      Kasım 25, 2021 , 5:50 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Şikayet hakkınızı kullanbilir ve tazminat davası acabilirsiniz

      Kasım 30, 2021 , 4:20 pm
    • Şeyma nur arı cevap

     Merhaba ünlü bir doktorun kliniğinde sivilce izi ve göz altı morlugu tedavisi yaptırdım ama sivilce izlerim gecmedi ve asıl önemlisi göz altlarım iyice morardı ve kırışıklıklar oluştu ne yapabilirim..

     Aralık 21, 2021 , 6:07 am
     • Av. Oğuzhan KARA

      Hakem heyetine basvurabilirsiniz

      Aralık 26, 2021 , 7:37 pm
  • Azra cevap

   Merabalar ben lazer epilasyon icin kayit actrdim 50tl verdim acilis icin o sureki indirilden yararlanmak icin indirim yapmislardi o ay icin ama hic bir seansa gitmedim hicbir hizmet almadim sdce kayit acildi smdi ise 2700 borcunuz var gecikmeli diyolr ama sdce kayit acildi hcbir seansa gtmedim ne yapmam gerek

   Şubat 25, 2022 , 4:46 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    İcra takibi yaparlarsa itiraz edin.

    Mart 3, 2022 , 11:17 am
 • Necla cevap

  Merhabalar, lazer epilasyon hizmeti aldım fakat dökülmem olmadığı gibi tam tersine artış oldu.Sorun sizde dediler bende gidip hormon testi yaptırıp problemin bende olmadığını kanıtladım.Dava açıcağımı söylediğimde ise mahkemede çalışanlarımı şahit olarak gösterip kıllanma yapıcı ürün kullandığını söyler iftira atarım dedi. Markamı kötülemeye çalıştığını söylerim dedi.üstüne de senden tazminat alırım dedi. Ben şuan dava açmak istesem kazanma imkanım var mı

  Ağustos 17, 2019 , 5:15 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   03122304614 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

   Ağustos 18, 2019 , 5:45 pm
  • Betül cevap

   Bacağımı şazerde yaltılar şikayet için nereye gidicem

   Nisan 13, 2022 , 2:19 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Savcılığa basvurabilirisniz

    Nisan 20, 2022 , 11:27 am
 • Aygül cevap

  Merhaba ben 5 6 seansa gittim rastgele girdiğim bir güzellik merkezıne senet imzaladım sonuclar çok kötü aksıne fazla fazla çıkmaya başladı tüylerim sertlesti ve arttı artı vücudumda olusan sivilcelerden adım bile atamıyodum avukatlık olucaksın gelıp 700₺ öde çık dedıler anlasmayı yırtalım bende yetırınce ödedım deyıp ödemedim cezai şartı bir ay sonra hukuk bürosundan mesaj geldı 1.600 ödeme yapmak zorunda oldugumu söylediler ne yapmam gerekıyo acaba bu konuda yetırince magdur oldum daha fazla olmak istemıyorum

  Eylül 6, 2019 , 7:44 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   03122304614 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

   Eylül 8, 2019 , 9:28 am
   • Onur cevap

    Merhaba abi ben askerlik yaptıgım ilde bi epilasyon merkezine yazılmıştım ama hiç bir seansa gitmedim çarşıya çıkamadıgımdan gidemedim orayı aradım gelemiycegimi iptal edmek istedigimi söyledim bana tamam denildi daha sonra 75 gün sonra bana mşj geldi avukatlık olucaksınız diye seans ucretlerini ödemem gerektigini ama hiç epilasyon yaptırmadım kurtulmak için ne yapmam gerekiyor

    Eylül 20, 2019 , 6:44 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar, Konu ile ilgili görüşebilmemiz için 507 759 61 14 No’lu telefonu aramanızı rica ederiz.

     Eylül 30, 2019 , 1:46 pm
  • Aysenur cevap

   Merhaba🌸 12 seans Buz Lazer Epilasyon işlemine başladım herkese söyledikleri gibi bana da yüzde 90 azalma olacağını vaadettiler. Şuan 11.seansındayım fakat yüzde 15 bile azalma yok şaka gibi gerçekten. Aradığımda söylediğimde ise merkeze gelip tekrar bakmaları gerektiğini söylediler. Şikayet Var kısmına baktığımda ise para iadesi vermedikleri gibi birde ek seans önermişler (tekrar aynı fiyatta).
   Ben gibi eminim birçok mağdur var.. Bu parayı ne yerden nede gökten geliyor az birşeyde değil (4.000) çalışmıyorum bir uygulamada kıyafet satışı yaparak gidiyordum. Neye üzüleceğimi şaşırdım güvenim ve param gitti. Herhangi yapabileceğim birşey varmı? Geç olmadan yardımcı olabilir misiniz 🙏

   Aralık 31, 2021 , 12:40 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar vaadini yerine getirilmemesi maddi ve manevi tazminat davasına sebebiyet verir

    Ocak 6, 2022 , 8:20 am
 • Şeri cevap

  Lazer epilasyon 2. Seans da kollarım yandı dirsekten bilegime kadar yanık bu işletmeye dava alabilirmiyim

  Eylül 15, 2019 , 8:47 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   03122304614 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

   Eylül 16, 2019 , 7:36 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar, tabi dava açma hakkınız bulunmakta.

   Eylül 19, 2019 , 7:51 am
   • Zeynep cevap

    Merhaba güzellik merkezinde çalışıyordum ilk defa kol lazerine girdim ve müşteride yanık oluştu bronzlaşıp geldiği içinde biraz etkisi var şikayet edilsem bunun cezası nedir henüz 18 yaşındayım ve pek maddi gelirim yok çok miktarda tazminat cezası verirler mi

    Ağustos 31, 2021 , 2:30 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Kusurunuz varsa ve şikayetçi olursa yaralama suçundan işlem yapilabilir hakkınızda. İletişim numaramiz .05302022326

     Eylül 1, 2021 , 8:50 pm
     • Semra

      Merhabalar bende güzellik merkezide lazere basladigim ilk seansda genital bölgede yanık oluştu ve doktor raporu aldim merkezden seans paramida iade aldim ancak uzman olan şahsın beni asalayarak konuşması ve on gündür cektigim izdiranin bir yaptirimi olamaz mi hem manen ve maddi hemde psikolojik olarak çok yiprandim ne yapmami önerirsiniz saygilar.

      Kasım 3, 2021 , 11:15 am
     • Kayı Hukuk Merve

      Merhabalar,
      Öncelikle size karşılık hakaret içeren bir söz veya davranış karşısında bu harekete istinaden bir yaptırım olacaktır. 0507 759 6114 numaralı telefonumuzla iletişime geçerek bizi daha ayrıntılı bir şekilde bilgilendirebilirsiniz. İyi günler dileriz.

      Sorunuzun onaylandığını mail adresinizden ve sitemizden güncel olarak takip edebilirsiniz.

      Kasım 3, 2021 , 1:10 pm
  • Gülistan cevap

   Lazer sonrası 13 yaşındaki kızımın bacaklarında yanıklar oluştu. Ne yapabilirim

   Ekim 19, 2021 , 8:34 pm
   • Kayı Hukuk Merve cevap

    Merhabalar,
    Öncelikle geçmiş olsun yaşadığınız durumda doktora gidip gitmediğiniz tutulduysa bir rapor kalıcı hasar kalmasına dair bir ibare veya herhangi bir delil teşkil edecek belgenizle beraber,
    0507 759 6114 numaramızla iletişime geçebilirsiniz.

    Ekim 20, 2021 , 10:22 am
    • Betül cevap

     Cildimde 20 den fazla kazer yqnığı var olay daha 2 3 gün önce oldu ve su toplamaya başladılar hatalarını kabul ettiler doktordan yanık belgemi aldım dava açmak için kendilerinden ücretimi geri talep ettim yapmıycaklarını söylediler tüm fotoğraflar ses kayıtları ve belgeler elimde mevcut mahkemeye başvursam çok uzun sürer mi izlerin kalıcı mı geçici mi olduğu belli değil

     Kasım 21, 2021 , 1:30 am
     • Av. Oğuzhan KARA

      Savcılığa müracaat edebileceğiniz gibi tazminat davası da acabilirsiniz

      Aralık 5, 2021 , 7:42 pm
 • tuğba erol cevap

  merhabalar,

  2 gün önce gittiğim lazer epilasyon merkezinde 3. seansımda bacaklarımda ağrılı yanıklar oluştu. Bunun ile ilgili arayıp nedenini sorduğum da cihazlarimiz yeni bakımdan çıktı atışlar yenilendi daha güçlü şeklinde yorum yaptılar. Ancak bu seanslar bana yıllar önce de bu işletmede yanık problemi yaşadığımdan dolayı hediye olarak verilmişti. Bu durumda kendilerine dava açabilir miyim?

  Kasım 21, 2019 , 7:39 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Bir hastanede muayene olarak vücudunuzda meydana gelen yanıkların normal olup olmadığını doktor kontrolüyle öğrenebilirsiniz. Size uygulanan işlemde hata varsa tabiiki dava açabilirsiniz. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak 507 759 61 14 numaralı telefonu arayarak rand. alabilirsiniz.

   Kasım 27, 2019 , 11:59 am
   • Zeynep cevap

    Merhaba ben 8 seans lazer epilasyon hizmeti aldım fakat asla memun kalmadım dün son seansıma gittim seansa girmeden önce memnuniyetsizliği mi dile getirdim yüksek atış yapılacağını söylendi şuan yaptırdığım bölgelerimdi yanıklarım mevcut hem dökülmem olmadı hemde yanıklar oluştu şikayet etmek istiyorum ne yapmam gerekiyor yardımcı olur musunuz?

    Mart 19, 2022 , 4:48 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Size vaad edilen sonuç yerine getirilmemişse dava açabilirsiniz

     Nisan 3, 2022 , 3:08 pm
  • Seda cevap

   Merhabalar bi güzellik merkezine lazer epilasyona azıldım peşin parya şimdiye kadar 4.ncü seansim olması lazım ama 1ine girebildim ondada gec kaldığım için sadece bi kaç yere atış yaptılar 2incisindede lazer makinesi patladı dha sonra ne randevu alalabildim nede gidebildim çalışan biriyim onlar beni ariycaklari yerine hergun ben arayıp randevu almaya çalışıyorum vermiyorlar dolu olduklarını söylüyor ayrıca hiçte ilgilenmiyorlar ne yapabilirim bana yardımcı olurmusunuz

   Aralık 24, 2021 , 10:52 am
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    İhtarname gönderebilir ve Tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz

    Aralık 26, 2021 , 7:19 pm
    • Miray cevap

     Lazer epilasyondan vaadedilen sonucu alamadım. 8 seansta %80 bitirme garantisi verdikleri halde tüm kıllarım duruyor. 7 seansı geride bıraktım. Üstelik başta icralık olup normal değerinden fazla para ödedim. Hukuki yollarla nasıl çözebilirim bu durumu? Maddi ve manevi tazminat talebinde bulunsam kaç para geri alabilirim? Normalde 4000 olan lazer ücretine icra nedeniyle 4500 küsür ödedim. Çektiğim acılardan dolayı da manevi tazminat alabilir miyim ? Ayrıca makinenin orijinal olduğunu söylediler orijinal değilse benim lehime ekstra bir durum oluşur mu?

     Mart 7, 2022 , 10:37 am
     • Av. Oğuzhan KARA

      Konu ile ilgili Ücretli danışmanlık ve detayli bilgi almak için 0312 230 46 14 nolu iletişim numaramızı arayabilirsiniz

      Mart 16, 2022 , 5:40 pm
    • Havvana Balaman cevap

     Merhaba bende 4seans lekeler için dermapene gittim lekelerin geçecek dediler ama daha çok leke bıraktılar yüzümde ne yapabilirim

     Mart 17, 2022 , 10:36 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Size vaad edilen sonuç yerine getirilmemişse dava açabilirsiniz iletişim.05302022326

      Nisan 3, 2022 , 3:12 pm
 • Rabia cevap

  Benimde bi sorum olacak nasıl ulaşabilirim size

  Kasım 24, 2019 , 5:17 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   312 230 46 14 Numaralı telefonu arayarak rand. alabilirsiniz.

   Kasım 27, 2019 , 11:46 am
  • Kübra yılmaz bayraktar cevap

   Merhaba ben işitme engelliyim nasıl ne yapıcagımı bilmiyorum yardımcı olurmusumuz epilasyon ilk gün de cok kötü yandı heryerım cok agrıyordu gecer korkma dediler ikinci seans ta yıne yandı gecmıs yandıgı yara dan sonra iz oldu geçmiyor sımdı de yara hem izler cok karısık kötü vucudum mahvoldu ne yapmam lazım dava acıp geri para kazanabilcekmiyim 2 kat istiyorum hem vucuduma bakım yaptırıcagım malesef maddi durumum kötü işitme engelliyim kocam da işitme engelli para yetemıyorum yardımcı olurmusumuz

   Nisan 4, 2022 , 8:43 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Size vaad edilen sonucu sağlamamıslarsa dava açabilirsiniz

    Nisan 13, 2022 , 8:58 am
 • emine cevap

  merhabalar,yüzüme estetik cerrahi klıniğinde 5 ay önce bir işlem yaptırdım;5000 tl ücret ödedim.yaptırdığım işlem sonunda yanağımda çökme ve yapılan lokal anestezik iğneler sonucunda ağzımda yamukluk oluştu.5 aydır ilaç kullanıyorum fakat yüzde yüz iyileşme olmadı.kurumdan ve drdan şikayetçi olmak istiyorum maddi ve manevi olarak çok yıprandım.elimde oluşan olumsuzluklarla ilgili fotolar var.bu konuda lütfen bana yardımcı olun nasıl bir yol izlemem gerekiyor..

  Aralık 22, 2019 , 8:02 pm
 • Dilek cevap

  Lazere kayıt oldum paramı peşin verdim hiç bir seansa almadılar sürekli bi önceki tarihe atıyorlar pra iademi alabilirmiyim

  Haziran 28, 2020 , 10:54 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sözleşmenizin gereğini yerine getirmiyorlarsa sözleşmeden dönerek bedel iadesi isteyebilirsiniz

   Temmuz 2, 2020 , 1:37 pm
 • Şaduman Üçüncü cevap

  Merhabalar
  Lazer epilasyonda 4. Senem ve hala tüylerim aktif
  Tüy olmayıp islem gören bölgelerimdede tüyler aktiflesti ve bitmiyor ufak tefek yara tahrislerimde mevcut
  İlk basladigimda 6 ay 1 sene icinde tuylerimden kesin kurtulma sözü almistim 4 sene oldu ve artik daha gazla o guzellik salonuna gidip lazer ışınlarına maruz kalmak istemiyorum
  Dava acmak istiyorum dava açsam maddi tazminat alabilirmiyim ve bununla alakali gereken belgeler nelerdir ?
  Lutfen yardimci olabilirmisiniz?

  Ağustos 6, 2020 , 10:31 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar yaptığınız sözleşmeyi incelemenizi tavsiye ederim sözleşmedeki vaadlerine uymamislarsa tabi ki dava acabilirsiniz

   Ağustos 16, 2020 , 3:10 pm
 • Sedef cevap

  Merhaba ;güzellik salonunda cilt bakımı sırasında aletin yanlış kullanımı yüzünden burnumu yaktılar sizce izlemem gereken yol nedir ve dava açabilir miyim

  Ekim 3, 2020 , 10:02 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalarsartlarinin mevcudiyeti halinde manevi tazminat isteyebilir ve sözleşmeye aykırılık sebebiyle ücretinizin iadesini isteyebilirsiniz

   Kasım 1, 2020 , 7:20 pm
  • Esma cevap

   Merhaba ben aylar önce bir güzellik merkezinde epilasyona başladım. Daha sonra sokağa çıkma yasağım olduğu için devam edemeyeceğimi ve iptal etmek istediğimi söyledim.Fakat bizi ilgilendirmez korsan taksiyle gelin gibi şeyler söylediler. En sonunda seansları dondurma konusunda uzlaştık. Yasaklar kalkınca tekrardan gittim ve makinelerini değiştiklerini fark ettim. Bana buz lazer demişlerdi ve öyle kayıt yapmıştım şuan kullandıkları alet ipl cihazı geçen ay gittiğim seansta bu cihazın bana iyi gelmediğini belirtip tekrardan sözleşme iptali istedim. Merkezin estetisyeni bana ses tonunu yükselttiği bi tek siz memnun değilsiniz vs vs gibi ses kayıtları attı.(hala duruyor). Her neyse tekrardan gitmek zorunda kaldım dün gittiğim seanstan sonra vücudumda farklılıklar fark ettim ve yanık olup olmadığını sordum. Yanık değil normal bir tepki geçer dediler. Fakat kırmızılıklar daha da yayıldı ve acıyor. Vücudumun bir çok yerinde tahriş ve yanmalar oluştu. Daha önce her ay ödeme yapmazsanız sizi avukata veririz demişlerdi. Mecburen gitmediğim seansları da ödemiştim. Şuan da ücret iadesi talebi yapabilir miyim ? Nasıl bir yol izlemem gerekiyor ? Savcılığa şikayette bulunsam herhangi bir ücret öder miyim ? Cevap verirseniz çok sevinirim teşekkür ederim.

   Haziran 27, 2021 , 2:01 am
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Size vaad ettikleri sonucu yerine getiremişler dava açarak ödediğiniz ücreti geri alabilir ve manevi tazminat isteyebilirsiniz

    Haziran 29, 2021 , 8:42 pm
  • Aysegul cevap

   Merhaba
   2 hafta önce yuzume lazer yaptırdım. Ufak bir yanık var ama yüzümde ve derin bir yanık iz kalacak gibi gozukuyo. Hastanede yaptırıyorum lazer. Wp konuşmalarımız var. Bu yanına yönelik ispat niteliği taşır mı dava açsam karşı taraftan ne gibi talepte bulunabilirim

   Ekim 1, 2021 , 2:47 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar suç duyurusunda bukunabilir tazminat davası açabilirsiniz

    Ekim 12, 2021 , 7:40 pm
 • Özlem cevap

  Merhaba, ben 02.12.2020 tarihinde lazere gittim ilk başlangıç deneme atışı yapıldı. Bunu saymayacağız seansından düşeceğiz dediler. Burnumu, çenemi ve vücudumda bir iki kısmı daha yaktılar. Sözleşmede 7 gün içinde cayılabilir yazıyor. Ben 7 gün dolmadan iptal ettirdim ama bana paramı iade vermediler. Ben almadığım hizmetin bedelini ödedim. Dava açsam kazanır mıyım ve çok uzun sürer mi? Verdiğim ücret 200 tl ilk taksitti. 200 ü kurtarcam derken daha mı fazla masrafa girerim acaba çünkü kolay kazanılmıyor ben o parayı 5 günde kazanıyorum. İnsanlar 5 dk da harcadı

  Aralık 7, 2020 , 10:05 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalr Tüketici Hakem Heyetine başvurmanızı tavsiye ederim harca tabi degil

   Aralık 11, 2020 , 10:30 pm
 • Birgül aydın cevap

  Ben dün gittigim lazer epilasyonda vucudumun bi kac bolgesinde yaniklar oldu islem sirasinda yandigini soyledigim halde normal oldugunu soylediler islem sonrasi krem surup yolladilar bu durumda herhangi bir tazminat davasi acabilirmiyim

  Aralık 17, 2020 , 10:11 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar karşı taraf kusurlu ise tazminat manevi tazminat davası açabilirsiniz.Ayrica izler kalıcı ise maddi tazminatta isteyebilirsiniz.Iletisim No.05302022326

   Aralık 26, 2020 , 4:18 pm
 • Demir cevap

  Merhaba. Size nasıl ulaşabilirim?

  Ocak 24, 2021 , 10:29 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Iletişim no.05302022326

   Ocak 31, 2021 , 7:07 pm
 • Firdevs cevap

  Merhabalar ben lazer epilasyon yaptırırken vücudumda 2.derece yanıklar oluştu rapor aldım şikayetçi olmak için ama kurum şikayetçi olmayın parayı ödeyelim dediler üzerinden 4 ay geçti ödemiyorlar ne yapmam gerekir

  Şubat 6, 2021 , 8:31 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar ihtarname çekip ardından da tüketici mahkemesinde dava açabilirsiniz

   Şubat 9, 2021 , 6:11 pm
  • Arif cevap

   Merhabalar 4.5 senem oldu lazer olalı bana 4 ile 8 seans biter dediler ama 30 seans dan fazla oldu hiç bir faydası görmedim yüzümde de hafif den kalıcı iz kaldı ne yapmam gerekir

   Şubat 17, 2021 , 7:47 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhaba Tüketici mahkemesine başvurarak hakkınızı arayabilirsiniz

    Şubat 18, 2021 , 5:30 pm
 • Melike cevap

  Merhabalar, bir süredir gittiğim güzellik merkezinde bugün bir seansa girdim ve vücudumun her tarafında yanıklar ve tahrişler meydana geldi ve gerçekten dokunamayacağım kadar ciddi bir acı çekiyorum. Böyle bir durumda nasıl bir yol izleyebilirim acaba yardımcı olabilir misiniz?

  Haziran 1, 2021 , 9:37 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Eğer uygulama size zarar vermişse ve vaad ettiklerini yerine getirmedilerse maddi manevi tazminat davası açabilirsiniz. İletişim no.05302022326

   Haziran 13, 2021 , 3:52 pm
   • Buse cevap

    Merhabalar yaklaşık 2 ay önce bir dermotoloğa yüzümde ufak bulunan yağ bezeleri ve dudaküstğmde oluşan hafif gölgelenmeyi anlattım ve bana fraksiyonel lazer yapmamız gerektiğini söyledi işlem yapıldıktan kısa bir süre sonra yüzümde kabarıklıklar oluştu bu kabarıklar geçince yüzümde birçok leke oluştu ve artık doktordan asla işe yarar bir sonuç çıkmıyor ve üstelik bana kullandırdığı ilaçlardan kaynaklı olduğunu ispat eden bir kağıt imzalatmaya çalışıyor şuan nasıl bir yol izleyebilirim

    Şubat 17, 2022 , 8:30 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Sözleşmesinde size vaad edilen sonuç yerine getirilmemişse dava açabilirsiniz Konu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

     Şubat 20, 2022 , 11:42 am
 • Vesile cevap

  Merhabalar ben bı epilasyon merkezine gittim ve bana 8 seansta %80 azalır dediler fakat azalmadigi gibi yüzümde artış oldu gidip konustuk ve başka müşterilerinin böyle bır problem yaşamadıklarını benimle alakalı olduğunu söylediler dava edebilir miyim veya ne yapmaliyim

  Haziran 12, 2021 , 1:24 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Size vaad edilen sonucu yerine getirmemislerse dava acama hakkıniz mevcut

   Haziran 13, 2021 , 3:40 pm
 • Leyla Gün cevap

  Merhabalar
  2 yıl önce 8 seans olarak anlaştığımız ve parasını 4 taksitle elden ve kredi kartı ile ödediğim ancak herhangi bir sözleşme yapmadığım lazer epilasyon merkezinde herhangi bir dökülme olmadığı için bana ‘calışanımız yanlış uygulama yapmış bu sebeple size +1 seans daha ücretsiz uygulama yapacağız’ dediler.tüm seanslar bitti azalmadığı gibi arttı ben 2 yıldır aldığım ışınla kaldım.ücret iadesini nasıl alabilirim??

  Haziran 18, 2021 , 10:24 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Size vaad ettikleri sonucu yerine getirmedilerse dava açarak ücret iadesi ve manevi tazminat isteyebilirsiniz. İletişim no.05302022326

   Haziran 29, 2021 , 8:50 pm
 • Saliha cevap

  Merhaba ben lazer epilasyona gidiyorum 5.seanstan sonra daha çok dökülmenin olacağını ve %80-90 garanti verdiklerini söylediler ama dedikleri gibi dökülme olmadı. Ben ödemeyi peşin yapmıştım tüketici mahkemesine şikayette bulunsam ücretimi alabilir miyim ?

  Ağustos 17, 2021 , 8:38 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Anlastiginiz sonucu saglayamamislarla hakem heyetine müracaat edip dava acabilirsiniz

   Ağustos 29, 2021 , 8:32 am
 • Elmas cevap

  Merhaba bugün bir estetik kliniği ile lazer epilasyonla ilgili görüşme yaptığımda bana sözleşme yapmadıklarını ücretin tamamının peşin alınacağını söylediler. Sebebini sorduğumda ise güzellik merkezi değiliz klinikler sözleşme yapmaz gibi birşey dediler. Bunun doğruluğu nedir.

  Ağustos 25, 2021 , 4:27 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Doğru bir durum degil merdiven altı bir yer olmamasına dikkat edin

   Ağustos 28, 2021 , 9:53 am
 • Burcu furat ay cevap

  Merhabalar, ben geçen sene epilasyonda yanık olayi yaşadım. Fakat firmanin ne çalışanı ne de yetkilileri ne aradı ne de sordu. Sadece krem sürüp gönderdiler. Ardından acı dayanilmaz hal alınca mahallemizde bulunan sağlık ocağına gittim. Orta 7 adet 2.derece lineer yanık olduguna dair rapor tuttular.
  Ben fotoğraflar ve rapora makbuzunu da ilistirerekten dilekcem ile Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundum. Fakat yaralarım biraz toparlandıktan sonra dışarı çıkabilecek bir hal alınca başvurabildim. Adli tıp raporunda 3 adet yanik bulgusuna başladıklarını yazdılar sadece .
  Akabinde arabulucu atandı fakat anlaşamadık.
  2 hafta sonra davam var. Umarım hak yerini bulacaktır.
  Sosyal medya da birçok müşteri şikayetine denk geldim ve oranın eski çalışanlarından birinin söylediğine göre uygulayan bayanın sertifikasınin dahi olmadığını öğrendim. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim?

  Ağustos 31, 2021 , 12:33 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Maddi ve manevi tazminat davası acabilirsiniz .İletişim no.05302022326

   Eylül 1, 2021 , 8:52 pm
 • Emir cevap

  Merhaba ben lazer yaptırdım ve vücudum yandı yanıkların fotoğrafkarı mevcut herkese aynı derece yapılan cihazla banada uygulandı ama yandı ne yapmam lazım

  Ekim 3, 2021 , 12:45 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Tazminat davası açabilirsiniz

   Ekim 12, 2021 , 7:37 pm
   • Buse cevap

    Merhaba bugun gidip 150 tl kapora verip lazere kaydoldum imza attimtaksitlerin oldugu tek bir kagida bikac saat sonra iptal etmek icin gittim bana sadece imzami kesip verdiler daha sonra kimlik numaramla adima islem yapabilirler mi ?

    Kasım 12, 2021 , 4:21 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Sorun olacağını düşünmüyorum

     Aralık 5, 2021 , 7:52 pm
 • Meryem Purtul cevap

  Merhaba.10 seans olarak lazee epilasyon hizmeti için kişiye 2000 tl ödedim.İşlem hakkında anlaşmadan önce bana eğer seaslardan memnun kalmazsan veya gelemeyecek olursan vazgeçtiğinde kalan seanslar için para iadesi yapılır denmişti.Peşin olarak ödedim ücreti.2 seans gördüm ve 8 seansımdan vazgeçerek para iadesi hakkımı istedim.Ama bana seanslara gitmek zorunda olduğumu ve gitmezsem paramın yanacağını söyledindi.Bu konuda mahkeme açabilir miyim?Mahkeme açtığımda haklı bulunur muyum?

  Ekim 4, 2021 , 8:05 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar size vaadedilen işlemi yapamamışlarsa dava açabilirsiniz

   Ekim 12, 2021 , 7:31 pm
 • Aslan cevap

  İyi günler güzellik merkezinde iki ayrı sözleşme imzaladım biri lazer diğeri kış aylarında yapılacak dermapen paketi 45gun sonra derpamen paketine odedigim peşinatı lazer paketine ekletmek istediğimi paketin iptal etmek istediğimi söyledim kabul ettiler lakin imazladigim sözleşmeyi istediğimde veremediğini avukata vereceğini söylediler iptal olan sözleşmeler avukata gittiğini söylediler mahkemeye ki verecekler beni iptal ettiğim sözleşmeden hiç bir al hizmet almadim yardımınız için şimdiden teşekkürler

  Ekim 6, 2021 , 10:45 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Haksız olarak talepte buluyorlarsa başlatılacak icra takibinde borca itiraz edebilirsiniz

   Ekim 12, 2021 , 6:58 pm
 • ozge cevap

  Merhaba ben 3-4 gün önce sadece bir seanslığına lazere gittim (senet falan imzalamadım sisteme kayıtlı bir şey yok sadece arama kaydı var )kolumda nohut büyüklüğünde bir ben vardı benlere atış yapmanın çok yanlış olmasına rağmen(bende bunu sonradan öğrendim) üst üste atış yaptılar ve ben yanıp dağıldı bu da cilt kanserine kadar yol açıyormuş ben aradım krem sürün diyip geçiştirdiler benimde canım çok yanıyor şimdi bakmalıyım şikayetçi olsam bi avukat tutup ücret öder miyim bana yardımcı olur musunuz lütfen çok ihtiyacım var

  Ekim 8, 2021 , 8:36 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Suç duyurusunda bulunabilir tazminat davası âçabilirsiniz

   Ekim 12, 2021 , 6:51 pm
 • Zülküf cevap

  Mrb ben 3 gün üncü lazere gittim yüz yanmış ne yapmam gerekiyor ilk seyassın

  Ekim 29, 2021 , 4:14 am
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhabalar,
   Öncelikle geçmiş olsun, ilk etapta bir doktora görünmeniz herhangi bir sağlık raporu almanız faydalı olabilir. Yanığın kalıcı olması zararın boyutu vb. gibi hususlara göre yardımcı olabiliriz.

   Detaylı görüşmek için 0507 759 6114 numaralı telefonumuzla iletişime geçebilir, sorunuz onaylandığında mail adresinizden ve sayfamızdan takip edebilirsiniz. İyi günler dileriz.

   Ekim 29, 2021 , 10:15 pm
  • Merveiii cevap

   Merhabalar ben pandemiden önce lazer epilasyona başlamıştım fakat yaptıkları seanslardan sonra vücudum kat kat artmaya başladı ve seanslara gitmemeye karar verdim fakat gitmediğim için bana dava açacaklarını beyan ettiler bu konuyla ilgili ne yapmam gerekiyor acaba

   Kasım 2, 2021 , 8:23 am
   • Kayı Hukuk Merve cevap

    Merhabalar,
    Öncelikle incelenmesi gereken öncelikli iki husus var. Birincisi lazerden sonra vücudunuzda oluşan durum. Bu duruma karşılık bir doktor raporu ve farklı deliller neticesinde dava açılabilir tazminat talebinde bulunulabilir. İkincisi seanslara gitmediğiniz için açılacak dava hususunda ise karşı tarafın beyanlarını ve durumu daha detaylı bir şekilde anlatmak için iletişime geçmeniz gerekiyor.

    Detaylı bilgi vermeniz için 0507 759 6114 numaralı telefonumuzla iletişime geçiniz. Sorunuz onaylandığında mail adresinizden ve sayfamızdan takip edebilirsiniz. İyi günler dileriz.

    Kasım 3, 2021 , 8:01 am
 • Betül cevap

  Merhabalar perşembe günü epilasyonda 25 dan fazla yanığım oluştu ve yaktıklarını kabul ettiler elimde ses kaydı be doktor raporu var kendilerinden seans ücretlerimi ve işe gidemediğim 2 gün rapor parasını istedim fakt karşılayamayacaaklarını söylediler sözleşmemii hemen iptal ettiler dava açmak istiyorum sizce ne yapabilirim karşılığı bana nasıl döner

  Kasım 22, 2021 , 12:46 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Dava açabilir suç duyurusunda bulunabilir hatta tazminat isteyebilirsiniz.İletisim no.05302022326

   Aralık 5, 2021 , 4:18 pm
 • Seda cevap

  Merhabalar biz aylar önce kardeşlerimle lazer epilasyona başlamıştık ve fakat yaptıkları seanslardan sonra vücudumuz 3 seansatan sonra kat kat arttı bizde gitmemeye karar verdik ve gitmeyeceğimizi onlara söyledik fakat gitmediğimiz için bize dava açmışlar ve bizde 8 bin lira aldılar burda mağdur olan biziz şimdide biz onlara dava açmak istiyoruz kazanma ihtimalimiz varmıdır

  Kasım 27, 2021 , 9:01 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Size taahhüt edileni yerine getirmedilerse siz de dava acabilirsiniz

   Kasım 30, 2021 , 4:12 pm
 • Ayşegül aydın cevap

  Merhaba 7 kasımda işlem gördüğüm güzellik merkezinde yandım ogün den buyana yardımcı olucaklarını telefi ediceklerini söylediler ama ne arayan ne soran var nasıl bir yol izleyebilirim yardımcı olur musunuz

  Ocak 3, 2022 , 9:02 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar tüketici mahkemesine başvurarak maddi ve manevi tazminat talep edebilirsiniz

   Ocak 6, 2022 , 8:06 am
   • Beyzanur cevap

    Hizmeti alınmayan lazer epilasyonun ücreti talep edebilir mi? Ya da kafasına göre faiz bindirebilir mi? İcraya verebilir mi?

    Mart 15, 2022 , 8:37 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Sözleşmede belirtilen sonucu size sağlamalazlarsa dava açabilirsiniz

     Mart 16, 2022 , 5:11 pm
 • Elif yatmaz cevap

  Merhaba. Lazer ıcın basvuru yapmıstım. Ama henüz baslamadım iptal etmek istedim. Bana lazere giremez raporu getırmenız lazım dedi. Hastaneden Boyle rapor alabılır mıyım yada nasıl rapor alırım

  Ocak 8, 2022 , 2:16 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   İptal ettirebilirsiniz rapor almaniza gerek yok

   Ocak 23, 2022 , 3:49 pm
 • Ayla cevap

  Kolay gelsin 8 seanslık lazer epilasyon işlemi gördüm ama kıllarımda bir azalma olmadı gittiğim yer ise bana yardımcı olmadı. Nasıl bir yol izlemeliyim

  Şubat 10, 2022 , 5:45 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Taahhüt edilen sonuç yerine getirilmemişse dava açabilirsiniz.Ucretli danışmanlık için iletişim no:03122304614

   Şubat 10, 2022 , 5:58 pm
 • Selin Arslan cevap

  Merhaba, bundan bir yıl önce bir lazer epilasyon işlemi için güzellik merkezine gittim ve anlaştım. Ücretimi de peşin ödedim. (herhangi bir sözleşme yapmadılar bu arada). Fakat sivilce tedavisine başladığım için bana seanslara ara vermem gerektiğini tedavi bittikten sonra da seanslara devam edebilecğimizi belirttiler. Fakat tedavi bittikten sonra firma ile görüştüğümde artık seanslara devam etmeyeceklerini sıfırdan yeni bir süreç başlatmak zorunda olduğumu belirttiler. Bu konuyla ilgili ne yapabilirim?

  Şubat 12, 2022 , 2:06 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Sözleşmede vaad edilen sonuç yerine getirilmemisse dava acabilirsinizKonu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

   Şubat 20, 2022 , 12:00 pm
   • Alara dogan cevap

    Merhaba ben lazer epilasyon için işletme merkezine ücret yatırdım ama ücreti yatırırken bana kullandıkları cihazların orijinal olduğunu öne sürdüler ama yaptığım araştırmaya göre cihazların orijinal ve FDA onaylı olmadığını fark ettim. Bunu işletmeye iletmem durumunda orijinal olduğunu iddia ediyorlar. Görüşmede konuşulan konuşmaların hiçbir tutarlılığı olmadığından dolayı ve epilasyon seanslarına gireceklerin bu konuda bir bilgisi olmadığını fark etmem sonucunda paramın iadesini istedim ve iade yapamayacaklarını dile getirdiler. Bu durumda ne yapabilirim para iademi nasıl sağlarım yardımcı olur musunuz

    Nisan 18, 2022 , 9:17 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Size vaad edilen sonuç saglanmamış ve yaniltilmiş olduğunuz anlaşılıyor dava acabilirsiniz

     Nisan 20, 2022 , 11:09 am
 • Nesrin cevap

  Merhaba ben epilasyon için kayıt olmuştum. Bacak için hediye edeceğiz dediler ve kağıdımın üzerinede kendi ek nüshalarına da ‘bacak hediye olarak yapılacaktır’ yazdılar. Kayıt olduktan sonra bacağı tek seans için yazdıklarını söylediler. Yalnız kayıt işleminde tüm seans için demişlerdi. Bununla ilgili ne yapabilirim ?

  Şubat 13, 2022 , 7:41 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Size vaad edilen sonuç yerine getirilmemişse dava acabilirsiniz Konu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

   Şubat 20, 2022 , 11:55 am
   • Elif cevap

    Merhaba ben bir güzellik merkezinde 12 seanslık lazer epilasyon paketi aldım ücretini peşin ödeyerek.
    Sonuç garantisi veriyoruz demişlerdi ,şimdi 9. seansta hala dökülmeyen tüyler var istediğim sonucu alamazsam tekrar tatlı ek paket almam gerektiğini söylüyorlar ne yapabilirim

    Şubat 24, 2022 , 9:34 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Vaad edilen sonuç yerine getirilmediyse dava acabilirsiniz

     Mart 6, 2022 , 11:20 am
 • Su Neslihan cevap

  Merhabalar . Ben 13.05.2017 tarihinde lazer operasyon sözleşme imzaladım . Hatırlamıyorum kaç seansa gittiğimi bir veya iki ama her gittiğim seansta seans ücretimi ödedim . Daha sonra memnun kalmadığımı söyledim ve sözleşmeye devam etmek istemediğimi açıkladım . Bir daha da gitmedim . Bu sene ye 1 Mart 2022 gibi beni arayıp borcunuz 4000 olmuş hakkınızda işlem başlatacağız dediler ama daha açmadılar herhangi bi icra . Şimdi ben beş yıl dolduktan sonra eser sözleşmesinden kaynaklı zamanaşımı na uğradığını itiraz edebilir miyim ? Yoksa hizmet sözleşmesine mi giriyor zamanaşımı on yıl mı ? Yada farklı bi kurtuluşum var mıdır ?

  Mart 9, 2022 , 2:32 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Konu ile ilgili Ücretli danışmanlık ve detayli bilgi almak için 0312 230 46 14 nolu iletişim numaramızı arayabilirsiniz

   Mart 16, 2022 , 5:34 pm
 • Sibel cevap

  Lazer epilasyondayken canım çok yandı bana kız atışları yaparken sonradan kabarmaya başladı kollarım komple daha sonra müdüre gittik bana tahriş olduğunu yanık olmadığını söylediler ama ben direk ordan çıkıp doktora gittim doktor ne tahrişi bu yanık dedi ve bana rapor yazdı yazdıktan sonra ben karakola gidip şikayet ettim müdür beni aradı yardımcı olalım edelim gibisinden ama ben kabul etmedim sonuçta yandım ve psikolojik açıdan çok kötü duruma düştüm şimdi çok şükür iyi kolum suç duyurusunda bulundum sizce uzlaşmaya mı gitmeliyim yoksa davayı sürdürüp tazminat alabilir miyim

  Mart 18, 2022 , 9:20 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Size vaad edilen sonuç yerine getirilmemişse dava açabilirsiniz iletişim. 05302022326

   Nisan 3, 2022 , 3:11 pm
 • Emine cevap

  6 seans paket almıştım dokulmem hiç olmadı fayda etmedi bı Paket daha alırsan biter dedeiler Paker actik bidaha yeni pakette tüm vücut lazer için 2 seans gittim gebe olduğumu öğrendim iptal etmek istediğimde iptal edemezsiniz baya bı ücret çıkartıp bunu öderseniz iptal olur bana krem satmislardi ben dedim bu işime yaraamaz iade etcm iade olmaz bizde dediler böyle bir durumla karşılaşan varmı

  Mart 21, 2022 , 6:24 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Size vaad edilen sonuç sağlanmamısa dava acabilirsiniz

   Nisan 3, 2022 , 3:05 pm
 • Canan cevap

  Mrbl kolay gelsin bnde güzellik merkezinde ilk seyansta bacaklarımı yaktılar çok kotu acı çektim ve yedi gün içinde vazgeçme hakkım var di bunu kuandim sözleşmemide aldılar yaraların iylesmesini bekleyip oyaladilar yaralar iyileşti. Ama co kötü çirkin izler kaldi bide üstüne üstün piskinler gibi esmersiniz ondan oldu bizim hatamız değil dediler

  Verdiğim paranın 2200 TL’den 700 TL kesicez 1500 verecek diye haber yolladılar
  Hizmet verdik ilk senayans kesilecek dediler kabul etmedim sözleşmeye el koydular vermiyorlar bnde doktor raporu yaptırdığım para dekontu ile tüketici haklarına şikayette bulundum savcılığa da suç duyurusunda bulunacam
  Benim burada haksız olma gibi bir durumum olabilirmi ve onlar hak ettiği cezayı alirmi
  Onların dediği gibi olması lazım di doğru olan bilgi verirseniz çok sevinirim

  Mart 23, 2022 , 12:08 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Size vaad edilen sonuç sağlanmamışsa maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz

   Nisan 3, 2022 , 2:58 pm
 • Azad sevgin cevap

  Ben lazer epilasyon yaptırdım kolumda yanıklar oluştu yanımlar az cok iyleşti ama lazer epilasyon da hiç etki almadım dökülmelerim 1 ay sonra geri cıkarak cogaldı ne yapmalıyım

  Mart 26, 2022 , 9:06 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Size vadedilen sonuç saglanmamissa dava acabilirsiniz

   Nisan 1, 2022 , 10:55 am
 • Kader cevap

  Buz lazer işlemine gidiyordum ve 6.seansimda genital bolgemde yanık oluştu acıyo baya lazer yere resmini attım ve normal olmadığını sebebini sordum bana normal olduğunu bı haftaya geçeceğini söylediler ve yanık kremleri kullanmamı söylediler ben izi kalacağını düşünüyorum ve bu konu hakkında şikayette bulunmak istiyorum yardımcı olur musunuz

  Mart 28, 2022 , 6:39 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Size vaadedilen sonuç saglanmamişsa yasal yollara basvurma hakkınız tabi ki mevcut

   Nisan 1, 2022 , 10:50 am
 • sevil öztürk cevap

  merhabalar kasım ayında buz lazer işlemine başladım. ancak 19 mart tarıhındekı seansımda vucudumun gobek bacak ve kol golgesınde yazıklar oluştu. devlet hastanesıne gıderek birinci derece yanık oldugunu belgeledım ve adlı vaka olarak dosyamı actırdım. daha sonrasında ozel bır hastaneye gıttım ve ordada aynı sekılde bırıncı derece yanık oldugu ve ız kalablecegını ogrendım. 2 gun ıs goremezlık raporu verıldı. guzellık merkezı ozel hastane ucretını karsıladı. ama suan tekrar gıttıgımde baska kremler ve losyonlar kullanmamı onerdı ve lazere ıslemıne devam etmemem gerektıgını soyledı. ben ucret ıadesı ve zararımın karsılanmasını ıstıyorum nasıl bır yol izlemelıyım?
  şimdiden teşekkürler

  Nisan 1, 2022 , 1:29 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Size vaad edilen sonuçlar saglanmamışsa maddi be manevi tazminat davası açabilirsiniz

   Nisan 3, 2022 , 2:56 pm
 • hamide karakoyun cevap

  Merhaba, yaklaşık 3 yıl önce yolumu kesen bir gencin ısrarına dayanamayıp girdiğimiz güzellik merkezinde bir paket için kayıt yaptırdık fakat daha sonra hiç gitmedim o gün de seans görmedik yani hiç bir hizmetlerinden yararlanmadım. 3 yılın ardından beni bugün arayıp avukatlık bürosuna verileceğimizi ve borçlu olduğumuzu söyledi. Fakat bu bana doğru gelmiyor. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Tüketici mahkemesine şikayet etmem gerekir mi ne yapmam gerekir yardımcı olur musunuz? lütfen.

  Nisan 4, 2022 , 2:27 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Tüketici hakem heyetine veya alacak miktarına göre tüketici mahkemesine başvurabilirsiniz

   Nisan 13, 2022 , 9:00 am
 • Bengi cevap

  Merhabalar, son seansımdan sonra vücudumda yanık izi oluştu. 2 ay geçmesine rağmen yanık izim geçmedi. Ben de herhangi bir müdahalede bulunmadım. Doktora gitmedim yahut yanık kremi kullanmadım. Böyle bir durum aleyhime sonuçlanabilir mi? Tazminat alamama durumum söz konusu olur mu? Cevaplarsanız çok sevinirim, teşekkürler.

  Nisan 5, 2022 , 9:56 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Size vaadedilen sonuç saglanmamısa dava acabilirisniz.İletişim no:05302022326

   Nisan 13, 2022 , 8:56 am
 • hatice cevap

  merhabalar ben 21 ocak 2021 de kaşıma iğneli epilasyon yaptırdım ve kaşımda 1,50yıl olmasına rağmen delikler geçmedi bana 3 -6 aya kadar en geç geçilir denmişti . Delikler bildiğiniz çukur gibi ve öncesinde böyle bir problemim yoktu. Ayrıyetten bunlarda microblading yaptırmak istedim ve gün içinde iptal ettirdim sonrasında güvenemiyerek ama iptal etmediler ve seansı yapmak zorunda kaldım evrakta ise baktığımda 7 gün içinde iptal hakkı deniyordu sorduğumda bahane uydurdular. Ayriyetten kaş için açtıkları yanlış tedavi sonrası yara için dermapen yapalım dediler ama ücreti benim ödemem gerektiğini öne sürdüler istemedim onu da orda hala seanslarım var ama aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen kaşımın kötü oluşu beni çok etkiliyor ben de dava açmak istiyorum ne yapabilirim .KAzanabilir miyiz nasıl olur bu sürec yardımcı olur musunuz ? bu arada mesajlar ve evraklarım mevcuttur delil olarak kullanabiliriz.

  Nisan 14, 2022 , 5:36 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar konu ile ilgili size vaad edilen sonuç saglanmamissa dava açabilirsiniz ücretli danışmanlık için iletişim no. 05077596114

   Nisan 20, 2022 , 11:27 am
 • aysima cevap

  merhabalar ben 4 yıl önce bir güzellik salonu ile lazer epilasyon hizmeti almak için anlaştım sözleşmeye 12 seans fakat ustune de bitiş garantili yazdılar. ben 4 yıldır onların verdiği tarihte seansa gitmeme rağmen vücüdumun hiçbir yerinde bitiş olmadı aksine çıkmayan yerler de de çıkmaya başladı.yüzümde bile artış oldu . gecenlerde tekrar seansıma gittiğimde dosyamı kapatacaklarını söylediler bende itiraz ettim türlü bahaneler buldular. instagram üzerinden bütün yorumlara da bitiş garantisi yazıyorlar. ben cihazı arastrdığımda da cihazın gercek lazer cihazı değil de ıpl (sadece tuyleri uyutan belli sure sonra tekrar çıkaran sistem) oldugunu ögrendim. bu durumda şikayette bulunsam haklı bulunur muyum ? ücret iadesi talebinde bulunsam iade hakkım olur mu ?

  Nisan 15, 2022 , 3:36 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Şikayet ve dava hakkınız mevcut iletişim no.05302022326

   Nisan 17, 2022 , 8:46 am

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.