Blog & Haberler

Lazer Epilasyon Sonucu Oluşan Zararlara İlişkin Tazminat Davalarında Görevli Yargı Yeri Tüketici Mahkemesidir

Türk Borçlar Kanunu 49. ve devamı maddelerinde haksız fiil ve haksız fiil nedeniyle sorumluluk düzenlenmiştir. Kanunda yapılan düzenlemelere göre, kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

Meydana gelen zararın ispatında, zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. Zara gören, zararını ispat etmek şartı ile meydana gelen zararının giderilmesi amacı ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir.

Kanunda yapılan düzenlemeler gereğince Hâkim, maddi tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut maddi tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, maddi tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.

Zarar gören tarafından talep edilecek manevi tazminatta ise hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.

Günümüzde güzellik merkezlerinde pek çok farklı uygulama yapılmaktadır. Teknolojik aletlerin kullanılması ile yapılan bu uygulamalar sonucunda hizmet alanlar beklenmeyen etkilerle karşılaşabilmektedir. Güzellik merkezlerinde sıkça yapılan uygulamaların başında lazer epilasyonlar gelmektedir. Hizmet alanlar bilinçsiz olarak yapılan lazer epilasyon işlemleri sonucunda yanıklar, yaralar ve vücutta geçici ve kalıcı izler ile karşılaşabilmektedir. Hiç şüphe yoktur ki hizmet sağlayıcı tarafından bilinçsiz olarak yapılan epilasyon işlemi sonucunda herhangi bir zararın meydana gelmesi halinde, hizmet sağlayıcı en genel ifade ile haksız fiil sorumluluğu kapsamında bu zararlardan sorumlu olacaktır.

Lazer epilasyon hizmetinin tedavi ve estetik amaçlar dışında yapılması halinde hizmet alanın tüketici, hizmet sağlayanın ise satıcı olarak kabul edileceği yerleşik Yargıtay içtihatları ile benimsenmiştir. Bu sayede hizmet alan, özel bir kanun olan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında meydana gelen zararlarının giderilmesini talep edebilecektir. Lazer epilasyon işlemlerinde meydana gelen zararların tazmini talepli davalarda da Yargıtay tarafından görevli mahkeme olarak Tüketici Mahkemeleri tespit edilmiştir.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2017/2328 E  2017/4047K sayılı 21.11.2017 tarihli ilamı;

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, lazer epilasyon hizmeti sözleşmesinden cayma hakkını kullanan tüketicinin, sözleşme bedelinin iadesi istemine dair olup, tüketici mahkemesince; taraflar arasındaki ilişki eser sözleşmesinden kaynaklandığı gerekçesiyle, davanın asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiğine dair görevsizlik kararı, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı davalı ile 07.09.2013 tarihli sözleşme ile, 5.000,00 TL’nin kredi kartından on taksit halinde çekilmesi karşılığında, lazer epilasyon hizmeti almak üzere anlaştıklarını, yeterince incelemeden imzaladığı sözleşmeden 08.09.2013 tarihinde e-mail yoluyla cayıp, davalıya bildirmesine rağmen, taksitlerin kredi kartından tahsiline devam edildiğini belirterek, 5.000,00 TL’nin faiziyle davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalının tüketici mahkemesinin görevli olmadığına dair itirazı kabul edilerek, davanın eser sözleşmesinden kaynaklandığı gerekçesiyle, asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğuna karar verilmiştir.

6100 Sayılı HMK’nın 1. vd. maddelerine göre mahkemelerin görevi kanunla düzenlenir ve yargılamanın her aşamasında mahkemece resen gözetilir. Davada öncelikle, lazer epilasyon hizmetine dair sözleşmenin tüketici işlemi sayılıp sayılmayacağı hususu çözümlenmelidir. 6502 Sayılı Yasa’nın. geçici 1. maddesine göre uygulanması gereken, dava tarihinde yürürlükte bulunan 4077 Sayılı Kanun’un amaç başlıklı 1. maddesinde; Kanun’un amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde “Bu kanun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar” hükmüne yer verilmiştir. Kanun’un 3. maddesinde mal; alışverişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım ses, görüntü ve benzeri gayrimaddi malları ifade eder. Satıcı; kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek ve tüzel kişileri kapsar. Tüketici ise bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Yine anılan Kanun’un 3/d maddesinde “hizmet; bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyet” olarak tanımlanmıştır.

Bir hukuki işlemin 4077 Sayılı Kanun kapsamında kaldığının kabul edilebilmesi için Kanun’un amacı içinde, yukarda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına dair bir hukuki işlemin olması gerekir. 4077 Sayılı Kanun’un 23. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.

Somut olay değerlendirildiğinde; davacının yasada tanımlanan şekilde tüketici ve davalının da satıcı (hizmet sağlayıcı) olduğu anlaşılmaktadır. Sözleşme ve dava dilekçesi içeriğine göre lazer epilasyon hizmeti niteliği gereği, tedavi veya estetik amaçlar dışında yapıldığında davaya bakmaya genel mahkeme değil tüketici mahkemesi görevlidir. (Nitekim B.K.. Yargıtay 13. HD 11.09.2012 tarih 2012/18626-19294 E-K sayılı kararı) Taraflarca ileri sürülmese bile görevin yargılamanın her aşamasında resen gözetilmesi gerekir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. O halde mahkemece işin esasına girilmesi gerekirken görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle kararın temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, sair hususların incelenmesine şimdilik yer olmadığına, ödenen temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz eden davacıya iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 21.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Comments (50)

 • Esma cevap

  Merhabalar ben lazer epilasyon yaptırdım vücüdüm yanıklar oldu 17 seans girdiler fazla girmek zorunda kaldım ve dökülme olmadı paramı iade alamıyorum ne yapmalıyom

  Temmuz 26, 2019 , 7:49 pm
  • hacer karatuluk cevap

   Merhaba bu konu ile ilgili olarak dava hakkınız var ancak taleplerinizin netleşmesi gerekmekte. Konu ile ilgili ofisimizi ararsanız yardımcı olabiliriz.

   Ağustos 2, 2019 , 1:16 pm
   • Sümeyye cevap

    İyi günler Hacer hanım ben birsey danışıcaktım ben tactclinic lazer epilasyona başladım bana 8 seans vaat verdiler 8 seanstan sonra biteceğini iddia ettiler ama kullanmalar hala duruyo her lazer olduktan sonra hafif yanık acısıyla Eve geri dönüyordum suan 9 seans oldu 9 Aydan fazladır gidiyorum hatta çalışmadığım için bi para yok elimde iptal etmek istediğimi söyledim gelmeyeceğimi bana gelmek zorunda olduğumu ve gelmezseniz mahkemeye veririz die tehtid savurdular üzerinden bi hafta geçtikten sonra bi numarayla beni deil babamı arayıp olayı anlatmışlar benim normalde 800 tl die anlaştığım senette 1.200 tl ilk bir ceza gelmiş ödemek zorundaymışım suan benim dosyamı hukuk bürosuna göndermişler bunu icin ne yapmam lazım lütfen bana yardımcı olun mağdurum hersey için teşekkür ederim Hacer hanım şimdiden 🌸

    Temmuz 6, 2021 , 5:59 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Öyle bir şey olmaz zaten eğer size vaat ettikleri sonucu saglayamamıslarsa siz dava açabilir ücret iadesi isteyebilirsiniz

     Temmuz 25, 2021 , 9:57 am
 • Necla cevap

  Merhabalar, lazer epilasyon hizmeti aldım fakat dökülmem olmadığı gibi tam tersine artış oldu.Sorun sizde dediler bende gidip hormon testi yaptırıp problemin bende olmadığını kanıtladım.Dava açıcağımı söylediğimde ise mahkemede çalışanlarımı şahit olarak gösterip kıllanma yapıcı ürün kullandığını söyler iftira atarım dedi. Markamı kötülemeye çalıştığını söylerim dedi.üstüne de senden tazminat alırım dedi. Ben şuan dava açmak istesem kazanma imkanım var mı

  Ağustos 17, 2019 , 5:15 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   03122304614 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

   Ağustos 18, 2019 , 5:45 pm
 • Aygül cevap

  Merhaba ben 5 6 seansa gittim rastgele girdiğim bir güzellik merkezıne senet imzaladım sonuclar çok kötü aksıne fazla fazla çıkmaya başladı tüylerim sertlesti ve arttı artı vücudumda olusan sivilcelerden adım bile atamıyodum avukatlık olucaksın gelıp 700₺ öde çık dedıler anlasmayı yırtalım bende yetırınce ödedım deyıp ödemedim cezai şartı bir ay sonra hukuk bürosundan mesaj geldı 1.600 ödeme yapmak zorunda oldugumu söylediler ne yapmam gerekıyo acaba bu konuda yetırince magdur oldum daha fazla olmak istemıyorum

  Eylül 6, 2019 , 7:44 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   03122304614 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

   Eylül 8, 2019 , 9:28 am
   • Onur cevap

    Merhaba abi ben askerlik yaptıgım ilde bi epilasyon merkezine yazılmıştım ama hiç bir seansa gitmedim çarşıya çıkamadıgımdan gidemedim orayı aradım gelemiycegimi iptal edmek istedigimi söyledim bana tamam denildi daha sonra 75 gün sonra bana mşj geldi avukatlık olucaksınız diye seans ucretlerini ödemem gerektigini ama hiç epilasyon yaptırmadım kurtulmak için ne yapmam gerekiyor

    Eylül 20, 2019 , 6:44 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar, Konu ile ilgili görüşebilmemiz için 507 759 61 14 No’lu telefonu aramanızı rica ederiz.

     Eylül 30, 2019 , 1:46 pm
 • Şeri cevap

  Lazer epilasyon 2. Seans da kollarım yandı dirsekten bilegime kadar yanık bu işletmeye dava alabilirmiyim

  Eylül 15, 2019 , 8:47 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   03122304614 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

   Eylül 16, 2019 , 7:36 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar, tabi dava açma hakkınız bulunmakta.

   Eylül 19, 2019 , 7:51 am
   • Zeynep cevap

    Merhaba güzellik merkezinde çalışıyordum ilk defa kol lazerine girdim ve müşteride yanık oluştu bronzlaşıp geldiği içinde biraz etkisi var şikayet edilsem bunun cezası nedir henüz 18 yaşındayım ve pek maddi gelirim yok çok miktarda tazminat cezası verirler mi

    Ağustos 31, 2021 , 2:30 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Kusurunuz varsa ve şikayetçi olursa yaralama suçundan işlem yapilabilir hakkınızda. İletişim numaramiz .05302022326

     Eylül 1, 2021 , 8:50 pm
 • tuğba erol cevap

  merhabalar,

  2 gün önce gittiğim lazer epilasyon merkezinde 3. seansımda bacaklarımda ağrılı yanıklar oluştu. Bunun ile ilgili arayıp nedenini sorduğum da cihazlarimiz yeni bakımdan çıktı atışlar yenilendi daha güçlü şeklinde yorum yaptılar. Ancak bu seanslar bana yıllar önce de bu işletmede yanık problemi yaşadığımdan dolayı hediye olarak verilmişti. Bu durumda kendilerine dava açabilir miyim?

  Kasım 21, 2019 , 7:39 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Bir hastanede muayene olarak vücudunuzda meydana gelen yanıkların normal olup olmadığını doktor kontrolüyle öğrenebilirsiniz. Size uygulanan işlemde hata varsa tabiiki dava açabilirsiniz. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak 507 759 61 14 numaralı telefonu arayarak rand. alabilirsiniz.

   Kasım 27, 2019 , 11:59 am
 • Rabia cevap

  Benimde bi sorum olacak nasıl ulaşabilirim size

  Kasım 24, 2019 , 5:17 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   312 230 46 14 Numaralı telefonu arayarak rand. alabilirsiniz.

   Kasım 27, 2019 , 11:46 am
 • emine cevap

  merhabalar,yüzüme estetik cerrahi klıniğinde 5 ay önce bir işlem yaptırdım;5000 tl ücret ödedim.yaptırdığım işlem sonunda yanağımda çökme ve yapılan lokal anestezik iğneler sonucunda ağzımda yamukluk oluştu.5 aydır ilaç kullanıyorum fakat yüzde yüz iyileşme olmadı.kurumdan ve drdan şikayetçi olmak istiyorum maddi ve manevi olarak çok yıprandım.elimde oluşan olumsuzluklarla ilgili fotolar var.bu konuda lütfen bana yardımcı olun nasıl bir yol izlemem gerekiyor..

  Aralık 22, 2019 , 8:02 pm
 • Dilek cevap

  Lazere kayıt oldum paramı peşin verdim hiç bir seansa almadılar sürekli bi önceki tarihe atıyorlar pra iademi alabilirmiyim

  Haziran 28, 2020 , 10:54 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sözleşmenizin gereğini yerine getirmiyorlarsa sözleşmeden dönerek bedel iadesi isteyebilirsiniz

   Temmuz 2, 2020 , 1:37 pm
 • Şaduman Üçüncü cevap

  Merhabalar
  Lazer epilasyonda 4. Senem ve hala tüylerim aktif
  Tüy olmayıp islem gören bölgelerimdede tüyler aktiflesti ve bitmiyor ufak tefek yara tahrislerimde mevcut
  İlk basladigimda 6 ay 1 sene icinde tuylerimden kesin kurtulma sözü almistim 4 sene oldu ve artik daha gazla o guzellik salonuna gidip lazer ışınlarına maruz kalmak istemiyorum
  Dava acmak istiyorum dava açsam maddi tazminat alabilirmiyim ve bununla alakali gereken belgeler nelerdir ?
  Lutfen yardimci olabilirmisiniz?

  Ağustos 6, 2020 , 10:31 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar yaptığınız sözleşmeyi incelemenizi tavsiye ederim sözleşmedeki vaadlerine uymamislarsa tabi ki dava acabilirsiniz

   Ağustos 16, 2020 , 3:10 pm
 • Sedef cevap

  Merhaba ;güzellik salonunda cilt bakımı sırasında aletin yanlış kullanımı yüzünden burnumu yaktılar sizce izlemem gereken yol nedir ve dava açabilir miyim

  Ekim 3, 2020 , 10:02 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalarsartlarinin mevcudiyeti halinde manevi tazminat isteyebilir ve sözleşmeye aykırılık sebebiyle ücretinizin iadesini isteyebilirsiniz

   Kasım 1, 2020 , 7:20 pm
  • Esma cevap

   Merhaba ben aylar önce bir güzellik merkezinde epilasyona başladım. Daha sonra sokağa çıkma yasağım olduğu için devam edemeyeceğimi ve iptal etmek istediğimi söyledim.Fakat bizi ilgilendirmez korsan taksiyle gelin gibi şeyler söylediler. En sonunda seansları dondurma konusunda uzlaştık. Yasaklar kalkınca tekrardan gittim ve makinelerini değiştiklerini fark ettim. Bana buz lazer demişlerdi ve öyle kayıt yapmıştım şuan kullandıkları alet ipl cihazı geçen ay gittiğim seansta bu cihazın bana iyi gelmediğini belirtip tekrardan sözleşme iptali istedim. Merkezin estetisyeni bana ses tonunu yükselttiği bi tek siz memnun değilsiniz vs vs gibi ses kayıtları attı.(hala duruyor). Her neyse tekrardan gitmek zorunda kaldım dün gittiğim seanstan sonra vücudumda farklılıklar fark ettim ve yanık olup olmadığını sordum. Yanık değil normal bir tepki geçer dediler. Fakat kırmızılıklar daha da yayıldı ve acıyor. Vücudumun bir çok yerinde tahriş ve yanmalar oluştu. Daha önce her ay ödeme yapmazsanız sizi avukata veririz demişlerdi. Mecburen gitmediğim seansları da ödemiştim. Şuan da ücret iadesi talebi yapabilir miyim ? Nasıl bir yol izlemem gerekiyor ? Savcılığa şikayette bulunsam herhangi bir ücret öder miyim ? Cevap verirseniz çok sevinirim teşekkür ederim.

   Haziran 27, 2021 , 2:01 am
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Size vaad ettikleri sonucu yerine getiremişler dava açarak ödediğiniz ücreti geri alabilir ve manevi tazminat isteyebilirsiniz

    Haziran 29, 2021 , 8:42 pm
 • Özlem cevap

  Merhaba, ben 02.12.2020 tarihinde lazere gittim ilk başlangıç deneme atışı yapıldı. Bunu saymayacağız seansından düşeceğiz dediler. Burnumu, çenemi ve vücudumda bir iki kısmı daha yaktılar. Sözleşmede 7 gün içinde cayılabilir yazıyor. Ben 7 gün dolmadan iptal ettirdim ama bana paramı iade vermediler. Ben almadığım hizmetin bedelini ödedim. Dava açsam kazanır mıyım ve çok uzun sürer mi? Verdiğim ücret 200 tl ilk taksitti. 200 ü kurtarcam derken daha mı fazla masrafa girerim acaba çünkü kolay kazanılmıyor ben o parayı 5 günde kazanıyorum. İnsanlar 5 dk da harcadı

  Aralık 7, 2020 , 10:05 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalr Tüketici Hakem Heyetine başvurmanızı tavsiye ederim harca tabi degil

   Aralık 11, 2020 , 10:30 pm
 • Birgül aydın cevap

  Ben dün gittigim lazer epilasyonda vucudumun bi kac bolgesinde yaniklar oldu islem sirasinda yandigini soyledigim halde normal oldugunu soylediler islem sonrasi krem surup yolladilar bu durumda herhangi bir tazminat davasi acabilirmiyim

  Aralık 17, 2020 , 10:11 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar karşı taraf kusurlu ise tazminat manevi tazminat davası açabilirsiniz.Ayrica izler kalıcı ise maddi tazminatta isteyebilirsiniz.Iletisim No.05302022326

   Aralık 26, 2020 , 4:18 pm
 • Demir cevap

  Merhaba. Size nasıl ulaşabilirim?

  Ocak 24, 2021 , 10:29 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Iletişim no.05302022326

   Ocak 31, 2021 , 7:07 pm
 • Firdevs cevap

  Merhabalar ben lazer epilasyon yaptırırken vücudumda 2.derece yanıklar oluştu rapor aldım şikayetçi olmak için ama kurum şikayetçi olmayın parayı ödeyelim dediler üzerinden 4 ay geçti ödemiyorlar ne yapmam gerekir

  Şubat 6, 2021 , 8:31 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar ihtarname çekip ardından da tüketici mahkemesinde dava açabilirsiniz

   Şubat 9, 2021 , 6:11 pm
  • Arif cevap

   Merhabalar 4.5 senem oldu lazer olalı bana 4 ile 8 seans biter dediler ama 30 seans dan fazla oldu hiç bir faydası görmedim yüzümde de hafif den kalıcı iz kaldı ne yapmam gerekir

   Şubat 17, 2021 , 7:47 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhaba Tüketici mahkemesine başvurarak hakkınızı arayabilirsiniz

    Şubat 18, 2021 , 5:30 pm
 • Melike cevap

  Merhabalar, bir süredir gittiğim güzellik merkezinde bugün bir seansa girdim ve vücudumun her tarafında yanıklar ve tahrişler meydana geldi ve gerçekten dokunamayacağım kadar ciddi bir acı çekiyorum. Böyle bir durumda nasıl bir yol izleyebilirim acaba yardımcı olabilir misiniz?

  Haziran 1, 2021 , 9:37 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Eğer uygulama size zarar vermişse ve vaad ettiklerini yerine getirmedilerse maddi manevi tazminat davası açabilirsiniz. İletişim no.05302022326

   Haziran 13, 2021 , 3:52 pm
 • Vesile cevap

  Merhabalar ben bı epilasyon merkezine gittim ve bana 8 seansta %80 azalır dediler fakat azalmadigi gibi yüzümde artış oldu gidip konustuk ve başka müşterilerinin böyle bır problem yaşamadıklarını benimle alakalı olduğunu söylediler dava edebilir miyim veya ne yapmaliyim

  Haziran 12, 2021 , 1:24 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Size vaad edilen sonucu yerine getirmemislerse dava acama hakkıniz mevcut

   Haziran 13, 2021 , 3:40 pm
 • Leyla Gün cevap

  Merhabalar
  2 yıl önce 8 seans olarak anlaştığımız ve parasını 4 taksitle elden ve kredi kartı ile ödediğim ancak herhangi bir sözleşme yapmadığım lazer epilasyon merkezinde herhangi bir dökülme olmadığı için bana ‘calışanımız yanlış uygulama yapmış bu sebeple size +1 seans daha ücretsiz uygulama yapacağız’ dediler.tüm seanslar bitti azalmadığı gibi arttı ben 2 yıldır aldığım ışınla kaldım.ücret iadesini nasıl alabilirim??

  Haziran 18, 2021 , 10:24 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Size vaad ettikleri sonucu yerine getirmedilerse dava açarak ücret iadesi ve manevi tazminat isteyebilirsiniz. İletişim no.05302022326

   Haziran 29, 2021 , 8:50 pm
 • Saliha cevap

  Merhaba ben lazer epilasyona gidiyorum 5.seanstan sonra daha çok dökülmenin olacağını ve %80-90 garanti verdiklerini söylediler ama dedikleri gibi dökülme olmadı. Ben ödemeyi peşin yapmıştım tüketici mahkemesine şikayette bulunsam ücretimi alabilir miyim ?

  Ağustos 17, 2021 , 8:38 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Anlastiginiz sonucu saglayamamislarla hakem heyetine müracaat edip dava acabilirsiniz

   Ağustos 29, 2021 , 8:32 am
 • Elmas cevap

  Merhaba bugün bir estetik kliniği ile lazer epilasyonla ilgili görüşme yaptığımda bana sözleşme yapmadıklarını ücretin tamamının peşin alınacağını söylediler. Sebebini sorduğumda ise güzellik merkezi değiliz klinikler sözleşme yapmaz gibi birşey dediler. Bunun doğruluğu nedir.

  Ağustos 25, 2021 , 4:27 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Doğru bir durum degil merdiven altı bir yer olmamasına dikkat edin

   Ağustos 28, 2021 , 9:53 am
 • Burcu furat ay cevap

  Merhabalar, ben geçen sene epilasyonda yanık olayi yaşadım. Fakat firmanin ne çalışanı ne de yetkilileri ne aradı ne de sordu. Sadece krem sürüp gönderdiler. Ardından acı dayanilmaz hal alınca mahallemizde bulunan sağlık ocağına gittim. Orta 7 adet 2.derece lineer yanık olduguna dair rapor tuttular.
  Ben fotoğraflar ve rapora makbuzunu da ilistirerekten dilekcem ile Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundum. Fakat yaralarım biraz toparlandıktan sonra dışarı çıkabilecek bir hal alınca başvurabildim. Adli tıp raporunda 3 adet yanik bulgusuna başladıklarını yazdılar sadece .
  Akabinde arabulucu atandı fakat anlaşamadık.
  2 hafta sonra davam var. Umarım hak yerini bulacaktır.
  Sosyal medya da birçok müşteri şikayetine denk geldim ve oranın eski çalışanlarından birinin söylediğine göre uygulayan bayanın sertifikasınin dahi olmadığını öğrendim. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim?

  Ağustos 31, 2021 , 12:33 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Maddi ve manevi tazminat davası acabilirsiniz .İletişim no.05302022326

   Eylül 1, 2021 , 8:52 pm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir