Hi, How Can We Help You?

Monthly Archives: Temmuz 5, 2018

Şehit Yakınları, Gaziler ve Terör Mağdurlarının Hakları Nelerdir?

Şehit yakınları, gaziler ve terör mağdurlarının hakları 2010 değişikliği ile Anayasa’nın 10. Maddesine eklenen “… harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz.” hükmüyle koruma altına alınmıştır. Anayasa’nın açık hükmüne ...

Devamı

İtirazın İptali Davaları

İlamsız takiplerde, borçluya ödeme emrinin tebliği ile 7 gün içerisinde borcun ödenmesi gerekir, aynı zamanda bu süre içinde takibe itiraz edilebilmektedir. İcra dosyasına itiraz edilmesiyle takip durur ve haciz işlemleri yapılamaz. Duran takibe devam etmenin iki yolu vardır. Bunlardan biri İİK 68. ...

Devamı

Boşanmanın Mali Sonuçlarından Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanmanın mali sonuçları arasında maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı vardır. Türk Medeni Kanunu 174. Maddesi’nde ‘‘Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.Boşanmaya sebe...

Devamı

Terk Sebebiyle Boşanma

Boşanma sebeplerinden olan terk sebebiyle boşanma davasında TMK. 164. Maddesinde düzenlenmiştir. 164. Madde:  Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en a...

Devamı

Yaralı Askerimize Tazminatı Anayasa Mahkemesine Taşımamız Basında

Askerlik görevini yaparken sol gözünü kaybeden Eren Turhan'a 10 Bin TL tazminat verilmesine ilişkin kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan hukuk büromuz, yazılı basın ve internet medyasında geniş yer buldu.   HABER METNİ Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2012 yılında vatani gö...

Devamı

Belediye Mallarının Haczedilmesi

(YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ’NİN 22.01.2015 TARİH VE 2014/25402 E., 2015/18875 K. SAYILI KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ)   6552 sayılı torba Yasa ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda, belediye mallarının haczedilmesi konusunda, çok önemli ve uygulamaca eleştirilen bir ...

Devamı

İşsizlik Maaşından Yararlanma Şartları Nelerdir? Nasıl Hesaplanır?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda işsizlik Sigortasına hak kazanma şartları ve alınabilecek miktarlar düzenlenmiştir. Kanunun 49. Maddesinde de belirtildiği üzere işsizlik sigorta primi, prime esas aylık brüt kazancın %1 i sigortalı % 2 si işveren ve %1 Devlet Payı olarak alınır. Ancak isteğe...

Devamı

Yeni Avukatımızı Tebrik Ediyoruz

Üniversite eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Kayı Hukuk ve Danışmanlık bürosunda avukatlık stajını yapan Oya Dural, 03.02.2016 tarihinde Ankara Barosu'nda düzenlenen törenle avukatlık ruhsatını almıştır. Oya Dural'a avukatlık cübbesini Kayı Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Kurucu Avukatı Oğuzhan Ka...

Devamı

İnternet Erişimi Nasıl Engellenir?

Günümüzde teknolojik gelişmeler sayesinde dünyada kitle iletişim aracı olarak internetin kullanımı her geçen gün artmakta olup bu durum, birtakım hukuki sorunları da beraberinde getirmektedir. Bilişim hukukunun bir alt dalı olan internet hukukunda da erişimin engellenmesi hususu, önemli bir rol oyna...

Devamı

Zayii Nedeniyle Çek İptali Davası

Kambiyo senetleri (bono, poliçe, çek) ile ilgili genel hükümler Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) düzenlenmiştir. Bununla birlikte çeklere özel 5941 Sayılı  Çek Kanunu mevzuatımızda yer almaktadır. Kambiyo senetlerinin zayii (istemeyerek elden çıkması, çalınması, kaybolması vs. gibi ikamesinin imkansız ...

Devamı
Bizi Arayın