Tazminat Davaları

Tazminat hukukunda sorumluluk hukuki bir sonuçtur. Ortada bir sözleşme yok ise sözleşme dışı sorumluluğa gidebilmek için ilk olarak kişinin kusuru olup olmamasına bakılmalıdır. Eğer kişi, kusuru ile bir zarara neden olmuşsa onu gidermek yükümlüğündedir.

Bazı hallerde ise kişinin kusuru olmamasına rağmen kişinin sorumluluğu yasadan kaynaklanır  ve ortaya çıkan  zararın giderilmesi gerekir.

Tazminatın temel unsurlarına baktığımızda bunlar zarar, nedensellik bağı ve hukuka aykırılıktan oluşur. Başlıca Tazminat davalarını: boşanma ve nişanlanmadan doğan tazminat davaları, idarenin sorumlu olmasından doğan tazminat davaları, insana verilen zarardan doğan manevi tazminat davaları, kişilik haklarına saldırıdan doğan tazminat davaları, olarak nitelendirebiliriz.