İnşaat Hukuku

Ülkemizde inşaat sektörünün her geçen gün ilerleme sarf etmesi beraberinde ciddi hukuksal problemleri de doğurmaktadır. Bu bakımdan eser sözleşmesi kapsamında inşaat konusu gerek Türk Borçlar Kanunu gerekse çeşitli özel kanunlarda ele alınıp düzenlenmiştir. İnşaat hukuku bakımından imar mevzuatı, yapım sözleşmeleri ve eser sözleşmeleri önem arz etmektedir.

İnşaat ile ilgili temel hukuksal konuları incelediğimizde arsa payı karşılığı inşaat yapımının çok yoğun bir şekilde uygulandığını görmekteyiz. Yine kamu kuruluşlarının gerçekleştirecekleri normal yapım işleri kamu kuruluşlarının kendi kaynakları ile karşılanmakta ise de bu kuruluşların yatırım bedelini doğrudan karşılayamamaları hallerinde kamu-özel sektör iş birliğinin uygulandığı yap işlet devret modelinin de yaygın bir model olarak uygulandığı görülmektedir.

Yine yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi üstlendiği iş sahibinin de bunun karşılığında bedel ödemeyi kabullendiği önemli bir sözleşme niteliği taşıyan eser sözleşmesi de inşaat hukuku bağlamında çok yaygın olarak başvurulan bir sözleşme türüdür.