Zina nedeniye boşanma davası ve deliller

Hangi Durumlarda Zinanın Varlığı Kabul Edilir ?

Yasal olarak evli kişilerin eşinden başka karşı cinsten biriyle cinsel ilişkiye girmesine zina denir. Zina bir boşanma nedenidir. Kanunumuza göre eşler birlikte yaşamak ve birbirlerine sadık olmak zorundadırlar. Dolayısıyla eşlerden birinin diğerine sadık kalmaması durumunda aldatılan eş zina nedenine dayalı olarak boşanma davası açabilir. Burada önemli olan husus ise zina nedenine dayanabilmek için “ cinsel ilişki “ koşulunun gerçekleşmesi şart olmasıdır.

Ancak cinsel ilişkinin gerçekleştiğine şahit olmak her zaman mümkün olmayacağından aldattığından şüphelenilen eşin bir karşı cinsle aynı otel odasında kalması , yarı çıplak fotoğraflarının bulunması gibi olaylar aldatmaya delil olarak  kabul edilecektir. Cinsel ilişki haricinde dokunma , sarılma , öpme gibi olaylar ise her zaman zinanın varlığını kanıtlamaya yetmeyecektir. Bu durumda hakim kendisinde oluşan kanaat aldatmanın oluştuğuna ilişkinse zina nedeniyle boşanmaya karar verecektir.

Zina Nedenine Dayalı Olarak Boşanma Davası Açma Süresi Nedir ?

Zina nedenine dayalı olarak boşanma davası, zinanın gerçekleştiğinin öğrenilmesinden başlayarak 6 ay içinde açılabilir. Ancak zinanın gerçekleştiğinin daha geç öğrenilmesi halinde ise zinanın üzerinden 5 yıl geçtikten sonra artık zina nedenine dayanılarak boşanma davası açılamayacaktır.

Zinanın gerçekleştiğini öğrenen eş bu durumu affederse artık aynı zina nedenine dayanarak boşanma davası açamaz. Ancak evlilik birliğinin temelinden sarsılması veya diğer sebeplerden biri mevcut ise diğer sebeplerle boşanma davası açılabilir.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Zina nedeniyle boşanma davası açmak isteyen eş yalnızca zina nedenine dayanarak boşanma davası açabileceği gibi bunun yanında şiddetli geçimsizlik  gibi sebepleri de içeren bir dava şeklinde açabilir. Aile mahkemesi zinanın ispatlandığını görürse zina nedeniyle boşanmaya karar verecektir ancak zina ispatlanamazsa şiddetli geçimsizlik gibi genel boşanma nedenine dayanarak boşanma kararı verecektir.

Ancak boşanma davası yalnızca zinadan kaynaklı olarak açılırsa ve zina da ispatlanamazsa bu durumda boşanma davası reddedilecektir.  Bu nedenle zina nedeniyle boşanma davası açmak isteyen eş hem zina hem de genel boşanma nedeniyle boşanma davası açarsa boşanma kararı elde edilmesi kolaylaşacaktır.

Aldatma Nasıl İspatlanır ?

Aldatmanın varlığı durumun özelliğine farklı delillerle ispat edilebilir. Bunlardan bazıları ;

  • Telefon görüşme dökümleri ,
  • Sosyal medya mesajları , fotoğraflar ,
  • Tanık beyanları ,
  • Otel konaklamasına ilişkin fiş veya faturalar ,
  • Kredi kartı ekstresi ,
  • Video kayıtları ,
  • Uçak biletleri vb..

ALDATMA (ZİNA) NEDENİYLE BOŞANMA DAVASINDA SES KAYDI DELİL OLUR MU ?

Hukukumuzda yasaya aykırı şekilde elde edilmiş olan delillerin kanıt olarak kabul edilmeyeceği sabittir. Ancak zina gibi ispatlanması zor bir durumu ispatlamak amacıyla aldatılan eşin ses kaydı , görüntü kaydı gibi araçlara başvurmuş olması artık özel hayatın gizliliğini ihlalden çok aldatılan eşin yalnızca bu durumu ispatlamak için ve mahkemeye delil olarak sunabilmek için yaptığı bir eylem olup delil olarak kullanılabilecektir.

Dava Hangi Mahkemede Açılır ?

Boşanma davası Aile Mahkemelerinde açılacaktır. Aile mahkemesi bulunmayan yerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi aile mahkemesi sıfatıyla bu davayı görecektir.

Yetkili mahkeme ise ;

  • Eşlerden birinin yerleşim yeri veya ,
  • Davadan önce son 6 aydan beri birlikte oturulan yer aile mahkemesinde açılacaktır.

Boşanma Davası Sürerken Nafaka Verilir Mi ?

Boşanma davası açıldığında hakim kendiliğinden gerekli olan tedbirleri alacaktır. Bu dönemde eş ve çocuklar için duruma göre nafaka bağlanabilir. Bu nafakaya tedbir nafakası denilmektedir.

 

Aldatma Nedeniyle Tazminat Davası Kimlere Karşı Açılabilir ?

Aldatılan eş , aldatan eşten bu eylem nedeniyle tazminat isteyebilir. Ancak aldatan eşin birlikte olduğu kişi bu evliliğin bir parçası olmadığı ve herhangi bir yükümlülüğü de olmadığı için aldatılan eş ondan tazminat isteyemeyecektir.

Boşanan Kadın Kocasının Soyadını Taşımaya Devam Edebilir Mi ?

Boşanan kadının evlenmeyle birlikte kazandığı kişisel durumu korunmakla birlikte evlenmeden önceki soyadını almak zorundadır. Evlenmeden önce dul idiyse hakimden bekarlık soyadını taşımasını isteyebilir.

Bununla birlikte boşanan kadın kocasının soyadını taşımaya devam etmek istiyorsa o soyadını kullanmaktaki menfaatini kanıtlamak ve bunun da kocaya zarar vermeyeceğini ispatlarsa hakim kocanın soyadını taşımasına izin verebilecektir.

Benzer yazılar :

Emeklilik Nedeniyle İş Akdinin Feshedilmesi Durumunda İşçi Lehine Kıdem Ve İhbar Tazminatı Alacağı Doğar mı?

İş sözleşmesini emeklilik nedeniyle fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanır. 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesinde bu husus açıkça ifade...

Tüketicilerin Sıklıkla Karşılaştığı Problemler Ve Tüketicinin Hakları

TÜKETİCİ KİMDİR ? 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki tanıma göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla mal ve hizmet alımı...

Maaş Haczinde Sıraya İtiraz Yapılır Mı?

Maaş ve ücret üzerinde birden fazla haciz varsa, bunlar sıraya konur ve sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sondaki haciz...

TARIM ARAZİLERİNİN MİRAS YOLUYLA PAYLAŞTIRILMASI

Miras bırakanın ölümü ile miras bırakanın malları ve borçlarının toplamına “tereke” denir. Tereke, küllî halefiyet ilkesi gereği miras bırakanın ölümü ile...