Hi, How Can We Help You?

Yıllık Ücretli İznin Böl...

Yıllık Ücretli İznin Bölünerek Kullanılması

İş Kanunu’na tabi işçiler bakımından ücretli iznin kullanılabilmesi işçinin o işyerinde 1 yıllık kıdeminin olmasını gerektirir. Bu izin hakkından işçi feragat edemeyeceği gibi işveren de iş sözleşmesinin sona ermesiyle hak edilmiş ancak kullanılmamış yıllık ücretli izinleri vermek zorundadır.
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresinin alt sınırı İş Kanunu 53’e göre hizmet süresi esas alınarak belirlenmiştir.
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) kıdemi olanlara on dört günden,
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az kıdemi olanlara yirmi günden,
c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla kıdemi olanlara yirmi altı günden az olamaz.
4857 Sayılı İş Yasasının   56. Maddesinin ilk halinde ‘ yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez,  ancak, 53. maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir’ ibaresi varken 2016’da bir değişiklik yapılarak ‘Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir.’ düzenlemesi getirilmiştir.
Bu hükümden anlaşılacağı üzere yıllık ücretli izin 10 günden az sürelere bölünerek kullanılmamaktadır. Yargıtay 7.Hukuk Dairesi de E. 2014/14707 K. 2015/712 tarihli kararında 10 günden az süreli yıllık izin talebinin kabul edilmemesini yasaya uygun bulmuştur:
‘İşveren yönetim hakkı kapsamında izinlerin işyerinin çalışma düzeni bozulmadan nasıl ve ne zaman kullanılacağını belirleyebilir, 10 günden az olmamak kaydıyla izinleri bölerek kullandırabilir. Dava konusu olayda davacının 1 haftadan az süreyle yıllık izin kullanma taleplerinin 10 günden az süreyle izin talep edildiğinden işverence kabul edilmemesi yasaya uygun olup davacıya haklı fesih hakkı vermez.’
Ancak bu bölünemezlik mutlak biçimde anlaşılmamalıdır. Nitekim yine Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E. 2015/6768 K. 2016/7871 sayılı kararında;
‘Buna rağmen işçinin 10 günün altında kalan sürelerle izin istemesine yasal bir engel bulunmamaktadır. Zira 14 gün izni olan bir işçini izin kullanımında, birinin 10 gün olması durumunda diğeri 4 gün olacaktır. Yasadaki “10 günden az olmamak üzere 3 kerede izin kullanma” sınırlaması 30 gün ve üzeri yıllık izni bulunan işçinin izin kullanımını belirleyen üst sınır olarak kabul edilmelidir. Bu sebeple 2 günlük yıllık izinlerde kullanılan yıllık izin olarak kabul edilmelidir.’
Diyerek yıllık iznin blok kullanılacak 10 gün dışındaki izinlerin de geçerli olduğunu kabul etmiştir. Fakat değişiklikten önceki bu eski tarihli karara göre 14 günlük izin 10+4 gün izin olarak kullanılabilir. Son değişiklikle bölümler halinde kullanılabileceği belirtilmiş, yani 10+1+1+1+1 gün izin kullanımına imkan verilmiştir.

Paylaş

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir