Yıllık 270 Saati Aşan Fazla Çalışma İşçiye Fesih Hakkı Verir mi?

Yıllık 270 Saati Aşan Fazla Çalışma İşçiye Fesih Hakkı Verir mi?

4857 sayılı İş Kanunu gereğince fazla çalışma, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma süresinin saat başına düşen miktarının %50 artırılması suretiyle ödenir. Fazla çalışma yapan işçi isterse bu çalışmaların karşılığı olarak zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her bir saat için bir buçuk saat serbest zaman olarak kullanabilir. İşçiye fazla çalışma yaptırılabilmesi için işçinin onayının alınmış olması gerekir.

Yine 4857 sayılı İş Kanunu’na göre fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saati aşamaz. Ancak kanun hükmü işçiyi korumaya yönelik bir hükümdür. Bu sınırlandırmaya rağmen işçinin yılda 270 saatten daha fazla çalıştırılması halinde bu çalıştırmanın karşılığı olan fazla çalışma ücretinin de işçiye ödenmesi gerekmektedir.

Fazla çalışma süresinin toplamı yılda 270 saati aştığı durumlarda işçi iş akdini haklı nedenle feshedebilir. İşçinin fazla çalıştığı sürelere ilişkin zamlı ücretinin ödenmemesi işçiye zaten İş Kanunu çerçevesinde haklı nedenle fesih hakkı vermektedir. Yargıtay 270 saati aşan fazla çalışma ücreti ödeniyor olsa da yılda 270 saati aşan çalışma yaptırıldığı gerekçesiyle işçinin iş akdini feshedebileceğine hükmetmiştir.

Sonuç olarak Yargıtay’ın yerleşik ve isabetli kararları ile hüküm altına alındığı gibi işçinin, yılda 270 saati aşan fazla çalışması halinde işçinin saatlik ücretinin %50 fazlasıyla ödeniyor olsa dahi işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi ve kıdem tazminatına hak kazanması mümkündür. Böylesine fazla çalışma işçinin anayasal dinlenme hakkına da aykırılık teşkil etmektedir.

 

İLGİLİ YARGITAY KARARLARI:

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2016/9-571 K. 2017/1454

T. 29.11.2017

‘’…Fazla çalışma yönünden diğer bir yasal sınırlama da, İş Kanununun 41. maddesinde yazılı olan fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamayacağı şeklindeki hükümdür. Ancak bu sınırlamaya rağmen işçinin daha fazla çalıştırılması halinde, bu çalışmalarının karşılığı olan fazla mesai ücretinin de ödenmesi gerektiği açıktır. Yasadaki sınırlama esasen işçiyi korumaya yöneliktir. Dairemizin kökleşmiş uygulaması bu yöndedir ( Yargıtay 9.HD. 18.11.2008 gün 2007/32717 E, 2008/31210K.)…’’

Kaynak: http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=hgk-2016-9-571.htm&kw=270+saati+a%C5%9Fan#fm

 

YARGITAY7. HUKUK DAİRESİE. 2014/19129K. 2015/13542

T. 2.7.2015

‘’…Somut olayda, davacı, yıllık yasal sınır olan 270 saatten fazla mesai yaptırıldığı ve bu hususun çalışma şartlarının uygulanmaması olduğu iddiasıyla iş sözleşmesini feshettiğini ileri sürmüş olup dosyada davacının her yıl için fazla çalışma yapmaya muvafakat ettiğine ilişkin verdiği bir belge bulunmamaktadır. Ücrete, fazla çalışma karşılıklarının dâhil olması ise, peşinen muvafakat niteliğinde olmayıp mahkemece 270 saati aşan çalışmaların varlığının araştırılıp var olduğunun tespiti halinde, davacının fesih hakkının doğduğunu kabul etmek gerekirken, davacının fazla çalışmaya kaldığı ve ücretini de aldığı gerekçesiyle kıdem tazminatı talebinin reddi hatalıdır…’’

Kaynak: http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=7hd-2014-19129.htm&kw=`2014/19129`#fm

Bu gönderiyi paylaş

Comments (4)

 • hakkı cevap

  mrb iyi günler 9 yıldır çalışıyorum bu sürede 5 iş kazası yaptım
  01.01.2018-01.01.2019 tarihleri arasında 270 saati aşan mesai yaptım
  birde atölye bölümünde birçok makinada çalıştırılıyorum ben artık o işyerinde çalışmak istemiyorum
  sözleşmemi haklı sebeple fesih edebilirmiyim tazminatımı alabilirmiyim

  Ocak 7, 2019 , 10:05 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Konu ile ilgili 0530 202 23 26 No’lu telefondan iletişme geçebilirsiniz..

   İyi günler dileklerimle
   Av.Oğuzhan KARA

   Şubat 5, 2019 , 8:14 am
 • Polat cevap

  İyi günler çalıştığım işyerinde bir yıl içerisinde yaklaşık olarak 800-900 saat fazla mesai yapıyoruz . Bizden her yıl başında fazla mesai muvaffakatnamesi imzalatiliyor. Bu kadar fazla mesaiye kalmamız bizim iş sözleşmemizi haklı olarak fesh etmemize ve kıdem tazminatını almamıza bir neden midir.

  Temmuz 3, 2019 , 6:01 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba polat bey , fazla mesainin varlığı normal şartlarda size iş akdini haklı nedenle fesih imkanı verir ve diğer şartlarda sağlandıysa kıdem tazminatınızı da alırsınız. Ancak fazla mesailerinin karşılığının ödenip ödenmemesi sonucu değiştireceği gibi başka haklı nedenle fesih nedenleri de söz konusu olabilir. Daha detaylı görüşebilmek için 05077596114 numaralı telefondan ofisimizi ararsanız konu ile ilgili yardımcı olabiliriz, iyi günler

   Temmuz 16, 2019 , 7:05 am

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir