Blog & Haberler

Velayet Davalarında Çocukların Üstün Yararının Dikkate Alınması Hususu

Velayet davaları kamu düzenine ilişkin davalardır. Boşanma davası ile birlikte tarafların bir veya birden fazla müşterek çocuklarının olması durumunda çocukların yararı gözetilmelidir. Boşanma davalarında, çocukların dinlenmesi hususu söz konusu olmaktadır. Nitekim mahkemeler tarafından çocuğun ruh sağlığı, boşanma konusu hakkındaki düşünceleri, yaşadığı ortam, eğitimini ilgilendiren çevre koşulları vb gibi hususların araştırılması sağlanır. Mahkemeler uzmanlar tarafından çocuğun dinlenmesini ve yapılan görüşme hakkında rapor hazırlamalarını isterler. Bu doğrultuda çocuğun ruh sağlığı, kişisel gelişimi, gelecekteki yaşamı, isteklerini vb hususları göz önünde bulunduran mahkemeler çocuğa velayetle ilgili tercihlerini sorarlar ve velayet hakkını çocuğun/çocukların üstün yararını göz önünde bulundurarak karar verirler.

Yargıtay’ın bir ilamında şu şekilde karar verilmiştir: T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2016 / 7762 Karar: 2016 / 8440 Karar Tarihi: 26.04.2016 ilamında ‘2-Velayeti anneye verilen müşterek çocuklar K. 2000, C. 2004 doğumludur. Kuşkusuz velayetin düzenlenmesinde, çocukların üstün yararı, ana ve babanın isteklerinden önce gelir. Müşterek çocuklar idrak çağındadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3. ve 6. maddeleri; iç hukuk tarafından çocuğun idrak gücüne sahip olduğunun kabul edildiği durumlarda çocuğa adli merci önünde kendilerini ilgilendiren davalarda kendi görüşünü ifade etmesine müsaade edilmesini ve yüksek çıkarına açıkça ters düşmediği takdirde, ifade ettiği görüşe gereken önemin verilmesi gerekliğini öngörmektedir. Mahkemece idrak yaşındaki K. ve C. görüşlerini ifade etme olanağı tanınmadığı gibi, velayet düzenlenmesine esas olmak üzere herhangi bir uzman incelemesi de yaptırılmamıştır. Öyleyse, mahkemece yapılacak iş; müşterek çocuklar, olası sonuçları hakkında bilgilendirilerek velayetleri ile ilgili tercihlerinin sorulması, mahkeme nezdindeki aile mahkemesi uzman veya uzmanlardan çocukların velayetlerine esas teşkil etmek üzere rapor alınması, tüm deliller birlikte değerlendirilip idrak çağındaki çocukların tercihleri de dikkate alınarak çocukların üstün yararının velayetlerinin ebeveynlerden hangisine bırakılmasında olduğunun saptanması ve hasıl olacak sonucuna göre karar vermekten ibarettir. Açıklanan hususların üzerinde durulmaksızın eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir.’

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.