Blog & Haberler

Terk Nedeniyle Boşanma Davaları

Terk evlilik birliği devam ederken eşlerden birinin ortak hayatı bırakmasıdır. Ortak hayatı bırakmanın, evlilik birliğinin kendisine yüklediği sorumluluklardan kurtulmak ya da bu sorumlulukları yerine getirmemek amacıyla olması gerekmektedir.

Bu nedenle kısa süreli veya geçici olan ayrılıklar, aynı evde yaşamaya devam ederken küs kalmalar terk için yasal şartların oluştuğu anlamına gelmemektedir.

Medeni Kanunumuzun 164 maddesinde tanımlanan Terk kavramı içerisinde haklı bir nedenin olmaması ve ayrılığın en az altı ay sürmesi şartı bulunmaktadır. Yani evlilik birliği devam ederken haklı bir sebep olmaksızın sorumluluklarını yerine getirmemek amacıyla ortak konuttan ayrılan ve en az altı ay ortak konuta dönmeyen eş terke dayalı boşanma davası açmak için gerekli yasal şartların oluşmasına neden olmaktadır.

Medeni Kanun 164. Maddesinde diğer eşi ortak konutu terke zorlayan yahut haklı bir neden olmadan ortak konuta dönmesine engel olan eşin de terk etmiş sayılacağı düzenlemesi yer almaktadır. Bu fıkraya göre her ne kadar kendisi ortak konutu terk etmeyerek yaşamaya devam etse de, diğer eşin ortak konutta yaşamasına devam etmeye müsaade etmemek yahut ortak konuta dönmek istemesine rağmen buna engel olmanın da terk etme ile aynı sonuçları doğuracağı kabul edilmektedir. Terk mutlak boşanma sebeplerindendir.

Boşanma davası açabilmek için haklı neden olmaksızın ortak konutu terkin gerçekleştiği tarihten itibaren bu ayrılığın en az 6 ay sürmesi gerekmektedir. Ortak konutu terkin gerçekleştiği dördüncü ayın sonunda, terk edilen eşin talebi üzerine hakim tarafından veya uygulama da noterler tarafından terk eden eşe 2 ay içerisinde ortak konuta dönmesi yönünde ihtar gönderilerek uyarıda bulunulur. Yani toplamda 6 aylık sürenin sonunda terke dayalı olarak boşanma davası açılabilmektedir. İhtarın gerektiğinde ilanen yapılabileceği de yasada düzenlenmiştir.

İhtar mahkeme kanalı ile gönderilecek ise bu hususta görevli olan mahkeme aile mahkemesidir. Ancak yasada yetki konusunda bir düzenlemeye gidilmemiş olup Türkiye’nin her yerindeki aile mahkemelerinden ihtar gönderilebileceği kolaylığı sağlanmıştır. Hakim tarafından gönderilecek ihtar da terk eden eşin bu eylemi nedeni ile ortak hayatın çekilmez hale geldiğini araştırması gerekmemekte olup istem yeterli görülmüştür.

Terk nedeniyle ihtar gönderilmesinden sonra önceki geçimsizlik sebeplerine yada eşin kusurlu davranışlarına dayalı olarak boşanma davası açılamaz. İhtar ile birlikte ihtardan önceki tüm olayların affedildiği kabul edilir.

Gönderilecek olan İhtar da eşe 2 ay içerisinde ortak konuta dönmesinin gerektiği açık ve kesin olarak belirtilmelidir. Eğer bu hususta bir bilgi yer almıyor ise terke dayalı boşanma davasının şartları gerçekleşmemiş olacaktır.

Terk eden eşe gönderilecek olan ihtarın samimi olması gerekmektedir. Eşin gerçekten ortak konuta dönmesinin istendiğinin kabul edilebilmesi için, eşin dönmesi istenen konutun adresinin açık olarak belirtilmesi, ortak konuta dönüş masraflarının terk eden eşe konutta ödemeli olarak gönderilmesi, ortak konutun yaşamaya elverişli hale getirilmesi, konutun bağımsız ve uygun olması, konutun anahtarının eşe gönderilmesi yada kolaylıkla ulaşabileceği yerin gösterilmiş olması gerekmektedir.

Nitekim Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2006/21053E., 2007/10083K.,  14.6.2007 tarihli kararında;

“Terk hukuki sebebine dayalı olarak açılan davada boşanmaya karar  verilebilmesi için diğer şartlar yanında davet edilen konutun ihtar istek tarihinden dört ay önce hazır edilmesi gerekmektedir. ( TMK. m. 164 ).

Çağrı yapılan konutun süresinde hazırlanmadığı gibi yol giderinin davalı kadına konutta ödemeli gönderilmediği anlaşılmakla davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.” Demektedir.

Tüm yasal şartları içeren ihtarın terk eden eşe tebliğinden itibaren geçen iki ayın sonunda terke dayalı olarak boşanma davası açılabilecek ancak açılan boşanma davasında başkaca geçimsizlik sebepleri ile diğer eşin kusuruna dayanılamayacak şartları oluşmuş olan terk nedeni ile boşanma davası hükme bağlanacak ya da terkin şartlarının oluşmadığının tespit edilmesi durumunda boşanma davası reddedilecektir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir