Tehdit Suçu Unsurları Ve Cezası

Tehdit suçu TCK madde 106’da düzenlenmiştir. Buna göre suçu tanımlamamız gerekirse; tehdit suçunda mağdura, bir kötülükte bulunacağı beyan edilmekte ; bu yolla da kişinin iç huzuru ortadan kalkmaktadır. Tehdit gerçekleşmesi failin iradesine bağlı olarak gelecekte bir kötülük yapılacağının mağdura bildirilmesidir. Tehdit geleceğe yönelik bir kötülük yapılacağını içerdiğinden “ senin böyle yapacağını bilseydim vaktinde seni döverdim “ tarzında geçmişe yönelik bildirimler, tehdit suçunu oluşturmaz.

TEHDİT HANGİ DEĞERLERE YÖNELİK OLABİLİR ?

Tehdidin yönelik olduğu değerler ;

 • Kişinin yaşamı,
 • Vücut dokunulmazlığı,
 • Cinsel dokunulmazlığı,
 • Malvarlığı,
 • Veya bunlar dışındaki hukuk tarafından korunan herhangi bir değer.

Malvarlığına ilişkin bir tehdit söz konusu ise buna yönelik tehdidin “büyük bir zarar “ a yol açacağı bildirilmelidir. Ancak diğerlerinde büyük bir zarara yol açacağı bahsine gerek yoktur. Yalnızca zarar vereceğini bildirilmesi yeterlidir.

KİŞİNİN YAKINLARINA ZARAR VERİLECEĞİNDEN BAHİSLE İŞLENEBİLİR Mİ?

Tehdide konu olan değer mağdura ait olabileceği gibi mağdurun yakınlarına da ait olabilir. Yani mağdurun yakınlık duyduğu bir üçüncü kişiye zarar verileceğinin mağdura bildirilmiş olması durumunda da tehdit suçu oluşur.

TEHDİT SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ NELERDİR ?

 1. SUÇUN SİLAHLA İŞLENMESİ

Tehdit suçunun nitelikli hallerinden birisi (yani daha fazla cezayı gerektiren durum) , bu suçun silahla işlenmesidir. Bu halde silahın kullanılması gerekmeyip yalnızca gösterilmesi dahi yeterlidir. Ayrıca bu silah oyuncak bir tabanca dahi olsa mağdur oyuncak silahla gerçek silahı ayıramıyorsa bu suç oluşmuştur. Çünkü bu suçta önemli olan mağdur üzerinde bir korkuya yol açması ve mağdurun iradesiyle hareket edememesidir.

 1. SUÇUN İMZASIZ MEKTUPLA İŞLENMESİ

Kanunda mektup denilmiş olsa da burada mektuptan kasıt yazıdır tehdidin illa mektup biçiminde olması gerekmez. E- mail yoluyla gönderilen tehdit mesajı da eğer gönderen kişinin ismi anlaşılamıyorsa bu nitelikli hal kapsamında değerlendirilecektir. Ancak cep telefonuna gönderilen SMS bu kapsamda değildir. Burada önemli olan, mağdurun, tehdit eden kişinin kim olduğunu bilmemesidir. Dolayısıyla ad-imza içeremese de, gönderilen yazının kimden çıktığı herhangi bir şekilde mağdur tarafından anlaşılabilir durumdaysa bu nitelikli hal uygulanmaz.

 

 

 1. SUÇUN ÖZEL İŞARETLERLE İŞLENMESİ

Fiilin tehdit anlamına gelebilecek herhangi bir işaretle, örneğin evinin kapısına çizilen ölüm işareti veya zarf içerisinde mermi gönderilmesi gibi, işlenmesi nitelikli halin uygulanmasını gerektirir.

 1. SUÇUN KİŞİNİN KENDİNİ TANINMAYACAK HALE KOYMASI İLE İŞLENMESİ

Burada tanınmayacak halden kasıt, takma sakal-bıyık, kar maskesi vs. takarak işlenmesi durumunda bu nitelikli halin uygulanmasıdır.

 1. SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İŞLENMESİ

Kişinin duyduğu korkunun yoğunluğunun artması ve kendisini savunma olanağının azalmasından kaynaklanan nitelikli haldir.

 1. SUÇUN VAR OLAN VEYA VAR SAYILAN SUÇ ÖRGÜTLERİNİN OLUŞTURDUKLARI KORKUTUCU GÜÇTEN YARARLANILARAK İŞLENMESİ

Bu nitelikli halde suç örgütünün gizli olması gerekmemektedir. Nitelikli halin uygulanması için tehdit eden kişinin bu örgütün üyesi olmasına da gerek yoktur. Ancak fail, mağdura bu örgütle bağlantısı olduğunu veya en azından isterse o örgüt elemanlarını kullanabileceğini bildirmeli ki bu nitelikli hal uygulansın.

TEHDİT SUÇUNUN CEZASI NEDİR ?

Basit tehdit suçunun yani bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden tehdit eden kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Malvarlığı itibariyle büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehditte ise, suç şikâyete bağlı olup cezası, mağdurun şikâyeti üzerine, 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıdır.

Maddenin devamında belirtilen yukarıda yer verdiğimiz suçun nitelikli hallerinde ise ceza, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir.

 

TEHDİT KONUSU KÖTÜLÜĞÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKİR Mİ ?

Tehdit konusu kötülüğün gerçekleştirilmiş olmasına gerek yoktur. Fail tehdit suçunu işledikten sonra bahsettiği kötülüğü de gerçekleştirirse ayrı ayrı ikisinden de ceza alacaktır. Yani failin mağdura “bacaklarını kırarım” demesinin ardından gerçekten başka bir gün bacaklarını kırarsa iki ayrı suçtan ayrı ayrı ceza alacaktır.

İNTERNET ÜZERİNDEN TEHDİT SUÇUNUN İŞLENMESİ

Tehdit suçu, internet üzerindeki sosyal medya uygulamalarından yani facebook, twitter, instagram gibi uygulamalardan da işlenebilir. Bu durumda tehdit suçunu gerçekleştiren kişinin kimliği görünmüyorsa, kişinin kimliği savcılık aracılığıyla ayrıca araştırılarak ve daha sonra tehdit suçunu işleyiş biçimine göre basit veya nitelikli halden cezalandırılır.

Benzer yazılar :

Kira Ödenmemesinin Hukuki Sonuçları

Kira bedelini ödemekle yükümlü kişi kiracıdır. Taraflar ilk kira bedelini belirlemede serbesttirler. Fakat hukuki işlemin geçerli olabilmesi için aranan şartlar...

Boşanma Halinde Kıdem Tazminatı-Emekli İkramiyesi-Oyak Vb. Ödemelerin Tasfiye Şekli

Eşlerin boşanmaları halinde mal rejimi tasfiye edilirken sandık ve benzeri kurumlardan yapılan ödemelerde Türk Medeni Kanunu 219/2. Maddesi uyarınca edinilmiş...

Devletin Hizmet Kusuru Ve Tazminat Davaları

Bir olayda Devletin hizmet kusurunun varlığından  söz edebilmek   için, yürütülen kamu hizmetinde, kuruluş işleyiş ya da personel açısından gereken emir...

Deprem bölgesindeki depremzedeler işten çıkarılabilir mi?

İŞ AKDİNİN FESHİ NEDİR? İş akdi, hangi türde yapılmış olursa olsun tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kural olarak her zaman sona erdirilebilir. Fesih...