Hi, How Can We Help You?

Tag Archives: işçi avukatı ankara

Şoför Olarak Çalışan İşçinin İş Sözleşmesinin Emniyet Kemeri Takmaması Nedeniyle Derhal Feshi

 İşçi ile işveren arasındaki iş akdi;

  • İşçinin ölümü/işverenin ölümü,
  • Belirli süreli sözleşmede belirlenen sürenin sona ermesi,
  • Askerlik,
  • Emeklilik,
  • Tarafların anlaşması,
  • Fesih sebeplerinin gerçekleşmesi nedeniy...

    Devamı

İşçi Alacaklarının Brüt Olarak İcra Takibine Konulması Ve Şikâyet

İşçi alacakları 4857 Sayılı İş Kanunu’muzda düzenlenmiş olup işçinin çalışması ve emeğinin karşılığı olan ücret, tazminat vb. şeklindeki parasal değerlerdir.

İşçilerin çalıştıkları iş yerlerinden ayrılmaları veya çıkartılmalarıyla ...

Devamı

Hizmet Tespit Davalarında Bordro Tanıklarının Dinlenmesi Zorunlu mudur?

Sigorta bildirimi yapılmadan çalışan işçilerin sigortasız geçen bu çalışma sürelerini sigortalı hale getirebilmek için açtıkları davalara hizmet tespit davası denir.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nu...

Devamı

Amirin ‘’Terbiyesiz’’ Diyerek Hakaret Etmesi Sonucunda İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshi

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. Maddesinde işçinin haklı nedenle fesih hakkı düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme çerçevesinde belirli süreli ya da belirsiz süreli iş sözleşmesi, sözleşmenin sona ereceği tarih veya bildirim süresi beklenmeksizin işçi tarafından derhal f...

Devamı

Hangi Durumlarda İş Kazasının Varlığından Söz Edilebilir?

İş kazasının tanımı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde, "İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması" üst başlığı altında şu hükümlerle iş kazasının tanımı yapılmıştır. Buna göre;

Devamı