Hi, How Can We Help You?

Tag Archives: iş kazası

İşçinin İş Yerinde İntihar Etmesi İş Kazası Sayılır Mı?

İntihar kişinin sonucunu amaçlayarak ve bilerek isteyerek, kendi hayatını sona erdirmesidir ve kendisine karşı kasten eylemde bulunmasıdır. Sigortalı olarak çalışan işçinin, işyerinde intihar etmesi yargı kararlarına göre iş kazası sayılmaktadır. Nitekim Sosyal Güvenli...

Devamı

Sigortalının İş Yerinde İntihar Etmesi İş Kazası Sayılır Mı?

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 30.5.1995 tarihli 4641/5019 sayılı kararında Olayın iş kazası sayılması için kazaya uğrayan ile işveren arasında Borçlar kanunundaki tanımlamaya göre hizmet sözleşmesinin mevcut olması gerekir” denmiştir. Yargıtay’...

Devamı

Hangi Durumlarda İş Kazasının Varlığından Söz Edilebilir?

İş kazasının tanımı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde, "İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması" üst başlığı altında şu hükümlerle iş kazasının tanımı yapılmıştır. Buna göre;

Devamı