Hi, How Can We Help You?

Tag Archives: gayrimenkul avukatı ankara

Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Yapılan Arsa Devir Sözleşmelerinde Gecikme Tazminatı Alacaklarının Hesabı

Belediyeler tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, Büyükşehir Belediyeleri ile kentsel dönüşüm projesi kapsamında kalan taşınmaz malikleri arasında, arsa devrine ilişkin çeşitli sözleşmeler akdedilmektedir. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamınd...

Devamı

Kiralanan Taşınmaza Yapılan Faydalı Masraflar Kim Tarafından Karşılanır?

Kiralanan bir taşınmaza yapılan masrafların kim tarafından karşılanacağı hem yapılan masrafların türüne (faydalı/lüks vs.) hem de taraflar arasında kurulu bulunan bir sözleşmenin var olup olmamasına göre belirlenir. Kiraya veren ile kiracı arasında kiralan taşınmaza y...

Devamı