Hi, How Can We Help You?

Tag Archives: ankara iş davaları avukatı

Doktora Gitmek O Gün İçin Mazeretli Sayılmak İçin Yeterlidir. Doktora Giden İşçi Aleyhinde Tutulan Tutanağa İtibar Edilmez. Dolayısıyla İşçi İşçilik Alacaklarını Talep Edebilecektir

Doktora Gitmek O Gün İçin Mazeretli Sayılmak İçin Yeterlidir. Doktora Giden İşçi Aleyhinde Tutulan Tutanağa İtibar Edilmez. Dolayısıyla İşçi İşçilik Alacaklarını Talep Edebilecektir. Bilindiği üzere üst üste 2 iş günü işe mazeretsiz ve özürsüz devam etmemek işverene haklı fesih h...

Devamı

Şoför Olarak Çalışan İşçinin İş Sözleşmesinin Emniyet Kemeri Takmaması Nedeniyle Derhal Feshi

 İşçi ile işveren arasındaki iş akdi;

  • İşçinin ölümü/işverenin ölümü,
  • Belirli süreli sözleşmede belirlenen sürenin sona ermesi,
  • Askerlik,
  • Emeklilik,
  • Tarafların anlaşması,
  • Fesih sebeplerinin gerçekleşmesi nedeniy...

    Devamı

Sistematik Şekilde Yapılmayan Performans Değerlendirmesine Dayanılarak İş Akdi Feshedilemez

Türk hukuk sisteminde belli bir kıdeme sahip işçinin işveren tarafından iş akdinin feshedilmesi bazı zorlaştırıcı şartlara bağlanmıştır. Belli şartlarda, işverenin iş akdini feshederken geçerli bir nedene dayanması gerekmektedir. İş Kanunu m.18 ‘Otuz veya daha faz...

Devamı