Hi, How Can We Help You?

Tag Archives: ankara iş davaları avukat

Fazla Mesai Alacağının Hesaplanmasında Hakkaniyet İndirimi

4857 sayılı İş Kanunu’na göre fazla çalışma haftalık 45 saati aşan çalışmalardır.Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.Fazla çalışma yapan işçi isterse, bu çalışm...

Devamı

Sigortalının İş Yerinde İntihar Etmesi İş Kazası Sayılır Mı?

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 30.5.1995 tarihli 4641/5019 sayılı kararında Olayın iş kazası sayılması için kazaya uğrayan ile işveren arasında Borçlar kanunundaki tanımlamaya göre hizmet sözleşmesinin mevcut olması gerekir” denmiştir. Yargıtay’...

Devamı