Hi, How Can We Help You?

Tag Archives: ankara en iyi işçi avukatları

Doktora Gitmek O Gün İçin Mazeretli Sayılmak İçin Yeterlidir. Doktora Giden İşçi Aleyhinde Tutulan Tutanağa İtibar Edilmez. Dolayısıyla İşçi İşçilik Alacaklarını Talep Edebilecektir

Doktora Gitmek O Gün İçin Mazeretli Sayılmak İçin Yeterlidir. Doktora Giden İşçi Aleyhinde Tutulan Tutanağa İtibar Edilmez. Dolayısıyla İşçi İşçilik Alacaklarını Talep Edebilecektir. Bilindiği üzere üst üste 2 iş günü işe mazeretsiz ve özürsüz devam etmemek işverene haklı fesih h...

Devamı

Kıdem Tazminatı Alacağı Davasında Temyiz Aşamasında Delil Sunulabilir Mi? Ödeme İtirazında Bulunulabilir Mi?

Türk hukuk siteminde kural olarak yargılama aşamasında sunulmayan deliller, temyiz, karar düzeltme aşamasında sunulamaz. Ancak Yargıtay geçtiğimiz günlerde bu genel kurala bir istisna getirmiş ve bazı borcu ortadan kaldıran delillerin temyiz aşamasında da kabul edilebileceği yönünde ka...

Devamı

Sistematik Şekilde Yapılmayan Performans Değerlendirmesine Dayanılarak İş Akdi Feshedilemez

Türk hukuk sisteminde belli bir kıdeme sahip işçinin işveren tarafından iş akdinin feshedilmesi bazı zorlaştırıcı şartlara bağlanmıştır. Belli şartlarda, işverenin iş akdini feshederken geçerli bir nedene dayanması gerekmektedir. İş Kanunu m.18 ‘Otuz veya daha faz...

Devamı