Hi, How Can We Help You?

Tag Archives: ankara en iyi boşanma avukatı

Eşlerin Sadakat Yükümlülüğü Boşanma Davası Sırasında Devam Eder Mi?

 Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesinde genel anlamda eşlerin hak ve yükümlülükleri belirlenmiştir. TMK’nın 185. Maddesine göre; “Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözet...

Devamı

Boşanan Eşin Katkı Payı, Değer Artış Payı Alacağı

743 Sayılı Medeni Kanuna göre (01.01.2002 tarihinden öncesi) eşlerden birinin edindiği mala diğer eş katkı yapmış ise, sağladığı bu katkının karşılığını isteyebileceğine ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Yargıtay Kararlarına göre katkı sağlayan eş, yapmış olduğu katkının karşılığını genel hükümlere...

Devamı

Eşe Beddua Etmek Boşanma Sebebi Midir?

Türk Medeni Kanunu’na göre Evlilik Birliği’nin temelinden sarsılması bir boşanma sebebidir. Bu durum Medeni Kanunu’muzun 166. Maddesinin 1. Fıkrasında ‘’ Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşan...

Devamı

Nafaka Yükümlüsü Eş Tarafından Diğer Eşin Kredi Kartı Borçlarının Ödenmesi Nafaka Ödemesi Olarak Kabul Edilmez

Türk Medeni Kanun 175. Maddesinde yapılan düzenleme ile evlilik birliğinin sona ermesi nedeniyle yoksulluğa düşecek olan tarafın nafaka talebi düzenlenmiştir. Madde 175’de yapılan düzenlemeye göre; “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi i...

Devamı

Nafaka Ödeme Günün Tatile Rastlaması Halinde Ödeme Günü Uzar ve Muaccel Olmayan Nafaka Borcu İçin İcra Takibi Başlatılamaz

Aile Mahkemeleri tarafından müşterek çocuklar veya yoksulluğa düşecek eş lehine nafaka ödenmesine hükmedilmesi halinde aleyhine hüküm kurulan eş nafaka ödeme yükümlülüğü altına girer.   Mahkeme tarafından nafaka ödenmesine ilişkin tesis edilen hükümde nafaka ödeme günü her ayın belirli bi...

Devamı

Kocanın Başka Bir Kadınla İlişkisi Kişilik Hakkına Saldırı Niteliğindedir ve Manevi Tazminat Konusu Yapılabilir

Boşanma ile taraflar arasında kurulmuş olan evlilik birliği mahkeme kararıyla sona erdirilmektedir. Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları (maddi - manevi tazminat, yoksulluk nafakası) boşanma davasıyla birlikte talep edilebileceği gibi boşanma...

Devamı

Boşanma Davasında Takdir Edilen Tazminat Ve Nafaka Miktarının Hakkaniyetli Olmaması Bozma Sebebidir

Boşanma ile taraflar arasında kurulmuş olan evlilik birliği mahkeme kararıyla sona erdirilmekte ve evlilik birliğinin sona ermesinin bir takım sonuçları gündeme gelmektedir. Maddi - manevi tazminat ve nafaka, boşanma davasının mali sonuçlarındandır.

Devamı

Anlaşmalı Olarak Boşandıktan Sonra Manevi Tazminat Talep Edebilir miyim?

Bilindiği üzere manevi tazminatı boşanma davası sırasında isteyebileceğiniz gibi boşanma davası sonra erdikten sonra da talep edilebilmesi mümkündür. Ancak eğer boşanma davası sırasında manevi tazminat talebinde bulunulmamışsa daha sonradan manevi tazminat talebiniz i...

Devamı

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davasında Akıl Hastalığından Başka Bir Hastalık Boşanma Sebebi Teşkil Etmez

Türk Medeni Kanunu’nun 165. Maddesi akıl hastalığı nedeniyle boşanma davasını düzenlemektedir. ‘’ eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, bu hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tes...

Devamı