Hi, How Can We Help You?

Tag Archives: ankara boşanma avukatı

6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’dan Kimler Yararlanabilir Ve Koruma Kararının İhlal Edilmesinin Yaptırımı Nedir?

6284 Sayılı Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi ...

Devamı

Eşlerin Sadakat Yükümlülüğü Boşanma Davası Sırasında Devam Eder Mi?

 Türk Medeni Kanunu’nun 185. maddesinde genel anlamda eşlerin hak ve yükümlülükleri belirlenmiştir. TMK’nın 185. Maddesine göre; “Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözet...

Devamı

Boşanan Eşin Katkı Payı, Değer Artış Payı Alacağı

743 Sayılı Medeni Kanuna göre (01.01.2002 tarihinden öncesi) eşlerden birinin edindiği mala diğer eş katkı yapmış ise, sağladığı bu katkının karşılığını isteyebileceğine ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Yargıtay Kararlarına göre katkı sağlayan eş, yapmış olduğu katkının karşılığını genel hükümlere...

Devamı

Zamanının Çoğunu Facebook Ve Sosyal Paylaşım Sitelerinde Geçirmek Boşanma Sebebi Sayılır Mı?

Boşanma; Türk Medeni Kanunu’nun 161 vd. maddelerinde düzenlenmiş olup kanunda sayılan sebeplerden birinin gerçekleşmesiyle veya tarafların anlaşmasıyla açılabilecek bir dava türüdür. TMK ‘nın166/1 maddesinde Evlilik Birliğinin Sarsılması başlığı atında; “Evlilik birliği, ortak hayatı ...

Devamı

Velayet Nedir? Velayetin Kazanılması ve Kaldırılması

1.Velayet ve Kapsamı Velayet; ergin olmayanların (18 yaşından küçüklerin) ve hakim tarafından kısıtlanan ergin çocukların bakım ve eğitimlerinin sağlanması amacıyla anne babaya tanınmış hak ve ödevleri ifade eder. Medeni Kanunla yalnızca anne ve babaya velayet hakkı tanınmıştır. İleride de...

Devamı

Boşanmada Kusur Tespitinin Önemi

TMK 174: Mevcut ve beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun mikta...

Devamı

Eşe Beddua Etmek Boşanma Sebebi Midir?

Türk Medeni Kanunu’na göre Evlilik Birliği’nin temelinden sarsılması bir boşanma sebebidir. Bu durum Medeni Kanunu’muzun 166. Maddesinin 1. Fıkrasında ‘’ Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşan...

Devamı

Eşlerden Birinin Evlilik Birliği İçerisinde Diğerinin Katılma Alacağını Azaltmak Kastıyla Yaptığı Taşınmaz Devirlerinde Devredilen Taşınmazın Tapu İptal ve Tesciline Karar Verilemez

Her ne kadar TMK’da eşler arasında mal rejimi sözleşmesi ile başkaca bir rejim belirlenebileceği kabul edilmiş olsa da eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Burada edinilmiş malları tanımlamakta fayda vardır: Edinilmiş mal, her eşin mal rejiminin devamı süresince ka...

Devamı

Eşler Arasındaki Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak Davasında Eşin Katılma Alacağını Azaltmak Kastıyla Yaptığı Devirler Tasfiyeye Dâhil Edilir mi?

Türk Medeni Kanunu’nda eşler arasındaki mali ilişkilerin düzenlendiği sisteme “mal rejimi” denilmektedir. Mal rejimi ile eşler arasında eşlerin evlenmeden önce sahip oldukları veya evlilik sırasında edindikleri para, menkul ve gayrimenkul gibi mal varlıklarının tabi o...

Devamı

Eşinin Mesleğinden Rahatsızlık Duyarak Eşini Aşağılayan Kişi Boşanma Davasında Kusurlu Kabul Edilir

Boşanma; Türk Medeni Kanunu’nun 161 vd. maddelerinde düzenlenmiş olup kanunda sayılan nedenlerden birinin gerçekleşmesiyle veya tarafların anlaşmasıyla açılabilecek bir dava türüdür. Kanunda sayılan boşanma nedenleri eşlerin kusurlu davranışlarına izafe edilen nedenle...

Devamı