Şirket Aracı İle Yapılan Kazalarda Gerçek Sorumlu Kim?

Şirket Aracı İle Yapılan Kazalarda Gerçek Sorumlu Kim?

İşverenin iş kazaları nedeniyle sorumluluğunda mekânsal bir sınır var mıdır? Daha farklı bir ifadeyle; iş yeri alanı dışında yaşanan kazalar da iş kazası olarak değerlendirilebilir mi? Makalemizde bu konuya değinmek istiyoruz:

4857 sayılı İş Kanunumuz “İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.” şeklinde iş yerlerini tanımlamıştır. Zira herhangi bir faaliyetin yürütülmesi aşamasında işçilerin tümü aynı işi yapmamaktadır. Nitekim bir kısım işçiler fabrikada üretim yaparken; bir kısmı da üretilen malların taşınmasından sorumludur.Dolayısıyla,makalemize konu olan şirket araçları da aslında iş yeridir.Bu nedenle şirket aracıyla yapılan kazada işverenin sorumluluğundan söz etmemiz kaçınılmaz olacaktır.

Şirket aracı ile yapılan kazada; işçi, işverenin emri altında olduğundan başka bir ifadeyle işveren adına iş yaptığından dolayı işveren şahıs/şirket işleten sıfatıyla sorumludur. Bununla birlikte 6098 sayılı Borçlar Kanunumuzda belirtilen adam çalıştıranın sorumluluğu hükümleri gereğince de İşverenin sorumluluğu söz konusudur. Borçlar Kanunumuzun adam çalıştıranın sorumluluğu başlıklı 66.maddesi şu şekildedir:

 

Adam çalıştıranın sorumluluğu

MADDE 66- Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür.

Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, sorumlu olmaz.

Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekle yükümlüdür.

 

Madde lafzından da anlaşılacağı üzere; işveren iş kazası nedeniyle zarar meydana gelmemesi için çalışanına gerekli talimatları vermeli ve herhangi bir zarar meydana gelmemesi için dikkat ve özen yükümlülüğünü uymalı ve bunu ispat etmelidir.

Peki, işveren her türlü kazadan sorumlu mudur?

İşveren kural olarak tüm özeni gösterdiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulabilecektir. Bununla birlikte işverenin tüm özeni göstermesine rağmen işçinin kendi kusurunun %100 e yakın olması durumunda da işveren sorumluluktan kurtulabilecektir.

 

Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız hususların yanında; işçinin iş aracıyla kaza yaparak ölmesi durumunda, yasal mirasçılarının iş mahkemelerinde maddi/manevi tazminat davası açabileceklerini de hatırlatmakta da fayda vardır.Görevli mahkeme iş mahkemeleri olmakla birlikte yetkili (davanın açılacağı yer mahkeme) mahkeme işçinin işini yaptığı yer mahkemesi veya işverenin  yerleşim yeri mahkemesidir.

 

Konumuza emsal teşkil edeceğini düşündüğümüz Yargıtay Kararı şu şekildedir:

 

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/12504

K. 2016/9814

T. 3.11.2016

DAVA : Davacı vekili, davacıların murisinin sevk ve idaresindeki …. plakalı kamyon ile seyir halinde iken geçirdiği kazada vefat ettğini trafik kaza tespit tutanağına göre meydana gelen kazada araç sürücüsü … …ın asli kusurlu olup diğer sürücülerin ise kusursuz olduğunu, davacının eşi öldükten sonra tüm ihtiyaçlarının karşılanamadığını davacının üç çocuk annesi ve ev hanımı bir bayan olduğunu, murisin davalı şirkette şöfor olarak çalıştığını, davalı şirketten aldığı maaşla ailesinin geçimini sağladığını, muris asli kusurlu olsa da davayı 3 kişi olarak açtıklarını, araç işletenin sorumluluğuna dayandıklarını belirterek davacı … için şimdilik 7.000,00 TL davacı …için şimdilik 1.000,00 TL davacı … için şimdilik 1.000,00 TL Davacı … için şimdilik 1.000,00 TL davacı…için şimdilik 1.000,00 TL olmak üzere toplam 10.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının kaza tarihinden itibaren değişen oranlarda işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalıdan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine, davacı … için 40.000,00 TL diğer davacılar için 20.000,00'şer TL olmak üzere toplam 100.000,00 TL manevi tazmınatın kaza tarihinden itibaren değişen oranlarda işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacılara verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı/Karşı davacı vekili; davada iş mahkemesinin görevli olduğunu, davalı müvekkile değil davanın kamyonun zmss'si olan …Sigorta AŞ'ye yöneltilmesi gerektiğini, murisin asli kusurlu olup davacıların tazminat isteyemeyeceklerini belirterek davanın reddini savunmuş; ayrıca davalı firmanın taşıma alanında faaliyet gösterdiğini, davacıların murisinin davalı şirket nezdinde şoför sıfatı ile çalıştığını, davalı firmanın …ili … ilçesinde bulunan fabrikasından dava dışı …A.Ş'ye ait 40.504,34 TL tutarındaki malı … ve…müşterilerine iletilmek üzere davacıların murisinin idaresindeki … plaka sayılı araca yüklediklerini, davacıların murisinin Pozantı istikametinde asli kusurlu davranışı nedeni ile karıştığı kaza sonucunda davalı şirketin aracını pert ettiğini ve yüklü olduğu …A.Ş'ye ait malın da hasarlanmasına sebebiyet vererek kendisinin bu kazada vefat ettiğini, tüm bu sebeplerle davalı şirketi zarara uğrattığından fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacı karşı davalılardan müştereken tahsili ile davalı karşı davacıya verilmesini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davacıların murisi …'ın davalı-karşı davacı çalışanı olduğu aralarında işçi-işveren ilişkisi bulunduğu ve işverenin çalışanı olduğu sırada işin ifası sırasında meydana gelen trafik kazası neticesinde vefat ettiği, davacıların davalıyı işveren sıfatıyla sorumlu olduğundan bahisle eldeki maddi, manevi tazminat davasını açtığı dolayısıyla olayın iş kazası niteliğinde olup uyuşmazlığın iş mahkemesinde çözümlenmesi gerektiği tespit ve kanaatine ulaşılmış davalı-karşı davacının görev itirazının kabul edilerek mahkemenin görevsizliği sebebiyle dava şartı yokluğundan asıl dava ve karşı davanın usulden reddine, dosyanın karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın görevli …Nöbetçi İş Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ile davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

SONUÇ:Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekili ile davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 29,20 TL peşin harcın onama harcına mahsubuna, aşağıda dökümü yazılı 197,80 TL fazla alınan harcın temyiz eden davalıya iadesine 3.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu gönderiyi paylaş

Comments (10)

 • Eray cevap

  Merhaba
  Ben sirketimin bana kullanmam gereken araci verip tünel yolunda ki bozuk yolda bulunan çamur icindeki taş parçasını görmeyerek üstünden geçerken aracin altindaki koruma demirinin üstündeki radyatöre vurdu ve arac cekiciyle servise gönderildi 16.000 tl masraf çıkarıldı. Şirket aracı kiralik olduğundan kiralanan şirkete gidip beyanname verdim ve sirket sahibi bana ve çalıştığım şirket icin mahkemeye verecegini söyledi ve aşşalayici konusmalarda bulundu rencide etti ve psikolojik olarak rahatsiz etti. Bu durum nasil sonuçlanir?

  Eylül 14, 2018 , 10:02 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Konu ile ilgili 0530 202 23 26 No’lu telefondan iletişme geçebilirsiniz..

   İyi günler dileklerimle
   Av.Oğuzhan KARA

   Şubat 5, 2019 , 8:19 am
 • ismail cevap

  Merhaba ben mobil vinç operatörüyüm bir şantiyede işim bitti ve dönüş yoluna çıktığımda sollama yasağı olmayan bir yolda öndeki aracı sollarken şeridimde ilerlerken arkadan hızla gelen bir araç fren yapmadan aşırı bir süratle arkadan çarptı ( hız sınırı 80 ) olayda beni suçlu buldular bilir kişi istedik falan dava daha sonuçlanmadı neyse sorum şu sigortanın ödemediği olan 60 bin tl tutar var hem şirketi hemde beni sigorta dava etmiş bu dava sonuçlandığında ücreti benden mi yoksa sirketimdenmi tahsil edicekler???

  Şubat 28, 2019 , 7:13 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Talebin maddi veya manevi tazminat olmasına göre sonuç değişecektir. Vermiş olduğunuz bilgilerle doğru cevabı vermek zor.
   Daha ayrıntılı bilgi için 507 759 61 14 No’lu telefonu arayabilir veya aynı numaradan Kurucu Avukatımız Oğuzhan KARA ile görüşmek için
   randevu talep edebilirsiniz.
   İyi günler dileklerimizle..

   Mart 6, 2019 , 8:34 am
 • ADEM YILDIZ cevap

  merhaba
  ben bir firmada pazarlamacı olarak calısıyorum. bir gece iş dönüşü şirketimin kiraladığı araçla evime donerken bir kazaya karıstım. yaya gecıdı olmayan yerde karsıya gecmek isteyen iki kısıye yogun yagmur sebebıyle ve yolun karanlık olması nedenıyle goremeyerek carptım ve ikiside vefat etti. kazada kısmı talii kusurlu sayıldım. 2yıl 8 ay ceza aldım ve paraya cevrıldı. bu 2 kısı kardestı ve anne ve babaları ayrıydı. bunlar ayrı ayrı bana maddı ve manevı tazmınat davaları actılar. aracımın kaskosunda manevı tazmınat olarak bır mebla yer alıyor. yaklasık 1.5 mılyon cıvarında. bana toplam 1 mılyon 350 bınlıralık dava actılar. Bu durumda ben tazmınat odermıyım. sımdıye kadar karsı tarafa ve kendıme 50 bın tl avukat parası odedım. arabamı sattım. bı evım kaldı. bu davanın sonunda evımı de satmak ıstemıyorum. bu tazmınat davalarının sonucunda benden daha ne kadar para cıkar. bana yardımcı olursanız sevınırım.
  ıyı calısmalar

  Mart 7, 2019 , 11:28 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek için 530 202 23 26 No’lu telefon ile iletişim sağlayabilirsiniz.

   İyi günler dileklerimizle..

   Mart 25, 2019 , 3:07 pm
  • Hasan cevap

   Kardeşim geçmiş olsun nedir son durum

   Mayıs 23, 2019 , 6:30 am
 • Tacettin cevap

  Özel sektörde çalişan şöförüm. Geçenlerde aracın anahtarı araca yükleme esnasında elimde düşüp suyun içine düştü firma benden 1000 tl bi masraf cıktı firma benden talep ediyor bilgi alabilmem mümkünmü?

  Mart 26, 2019 , 11:51 am
 • uğur dinç cevap

  merhabalar
  2 sene kadar önce şirket aracı ile kaza yaptım. kullandığım şirket aracının trafik sigortası olmadığı için karşı tarafın hasarını kendi kasko şirketi karşıladılar ve kasko şirketi eski çalıştığım firmaya dava açmış.ama firma battığı için onlardan bi sonuç elde edememişler ve 2. borçlu olarak bana icra kağıdı gönderdiler.bende icraya itiraz ettim.geçenlerde banada dava açacaklarını ve uzlaşma için beni, davet ettiler.
  sorum şu ben şirket çalışanı olarak şirketin yaptırmadığı trafik sigortası nedeniyle nasıl mesul tutulurum ve dava açacak olsalar süreçte neler yaşanacaktır.
  ii çalışmalar

  Mayıs 13, 2019 , 5:42 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Sorunuz ile ilgili 0530 202 23 26 No’lu telefon ile iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

   İyi günler dileklerimizle..

   Mayıs 17, 2019 , 8:44 am

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir