Blog & Haberler

Şirket Aracı İle Yapılan Kazalarda Gerçek Sorumlu Kim?

İşverenin iş kazaları nedeniyle sorumluluğunda mekânsal bir sınır var mıdır? Daha farklı bir ifadeyle; iş yeri alanı dışında yaşanan kazalar da iş kazası olarak değerlendirilebilir mi? Makalemizde bu konuya değinmek istiyoruz:

4857 sayılı İş Kanunumuz “İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.” şeklinde iş yerlerini tanımlamıştır. Zira herhangi bir faaliyetin yürütülmesi aşamasında işçilerin tümü aynı işi yapmamaktadır. Nitekim bir kısım işçiler fabrikada üretim yaparken; bir kısmı da üretilen malların taşınmasından sorumludur.Dolayısıyla,makalemize konu olan şirket araçları da aslında iş yeridir.Bu nedenle şirket aracıyla yapılan kazada işverenin sorumluluğundan söz etmemiz kaçınılmaz olacaktır.

Şirket aracı ile yapılan kazada; işçi, işverenin emri altında olduğundan başka bir ifadeyle işveren adına iş yaptığından dolayı işveren şahıs/şirket işleten sıfatıyla sorumludur. Bununla birlikte 6098 sayılı Borçlar Kanunumuzda belirtilen adam çalıştıranın sorumluluğu hükümleri gereğince de İşverenin sorumluluğu söz konusudur. Borçlar Kanunumuzun adam çalıştıranın sorumluluğu başlıklı 66.maddesi şu şekildedir:

 

Adam çalıştıranın sorumluluğu

MADDE 66- Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür.

Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, sorumlu olmaz.

Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekle yükümlüdür.

 

Madde lafzından da anlaşılacağı üzere; işveren iş kazası nedeniyle zarar meydana gelmemesi için çalışanına gerekli talimatları vermeli ve herhangi bir zarar meydana gelmemesi için dikkat ve özen yükümlülüğünü uymalı ve bunu ispat etmelidir.

Peki, işveren her türlü kazadan sorumlu mudur?

İşveren kural olarak tüm özeni gösterdiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulabilecektir. Bununla birlikte işverenin tüm özeni göstermesine rağmen işçinin kendi kusurunun %100 e yakın olması durumunda da işveren sorumluluktan kurtulabilecektir.

 

Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız hususların yanında; işçinin iş aracıyla kaza yaparak ölmesi durumunda, yasal mirasçılarının iş mahkemelerinde maddi/manevi tazminat davası açabileceklerini de hatırlatmakta da fayda vardır.Görevli mahkeme iş mahkemeleri olmakla birlikte yetkili (davanın açılacağı yer mahkeme) mahkeme işçinin işini yaptığı yer mahkemesi veya işverenin  yerleşim yeri mahkemesidir.

 

Konumuza emsal teşkil edeceğini düşündüğümüz Yargıtay Kararı şu şekildedir:

 

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/12504

K. 2016/9814

T. 3.11.2016

DAVA : Davacı vekili, davacıların murisinin sevk ve idaresindeki …. plakalı kamyon ile seyir halinde iken geçirdiği kazada vefat ettğini trafik kaza tespit tutanağına göre meydana gelen kazada araç sürücüsü … …ın asli kusurlu olup diğer sürücülerin ise kusursuz olduğunu, davacının eşi öldükten sonra tüm ihtiyaçlarının karşılanamadığını davacının üç çocuk annesi ve ev hanımı bir bayan olduğunu, murisin davalı şirkette şöfor olarak çalıştığını, davalı şirketten aldığı maaşla ailesinin geçimini sağladığını, muris asli kusurlu olsa da davayı 3 kişi olarak açtıklarını, araç işletenin sorumluluğuna dayandıklarını belirterek davacı … için şimdilik 7.000,00 TL davacı …için şimdilik 1.000,00 TL davacı … için şimdilik 1.000,00 TL Davacı … için şimdilik 1.000,00 TL davacı…için şimdilik 1.000,00 TL olmak üzere toplam 10.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının kaza tarihinden itibaren değişen oranlarda işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalıdan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine, davacı … için 40.000,00 TL diğer davacılar için 20.000,00'şer TL olmak üzere toplam 100.000,00 TL manevi tazmınatın kaza tarihinden itibaren değişen oranlarda işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacılara verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı/Karşı davacı vekili; davada iş mahkemesinin görevli olduğunu, davalı müvekkile değil davanın kamyonun zmss'si olan …Sigorta AŞ'ye yöneltilmesi gerektiğini, murisin asli kusurlu olup davacıların tazminat isteyemeyeceklerini belirterek davanın reddini savunmuş; ayrıca davalı firmanın taşıma alanında faaliyet gösterdiğini, davacıların murisinin davalı şirket nezdinde şoför sıfatı ile çalıştığını, davalı firmanın …ili … ilçesinde bulunan fabrikasından dava dışı …A.Ş'ye ait 40.504,34 TL tutarındaki malı … ve…müşterilerine iletilmek üzere davacıların murisinin idaresindeki … plaka sayılı araca yüklediklerini, davacıların murisinin Pozantı istikametinde asli kusurlu davranışı nedeni ile karıştığı kaza sonucunda davalı şirketin aracını pert ettiğini ve yüklü olduğu …A.Ş'ye ait malın da hasarlanmasına sebebiyet vererek kendisinin bu kazada vefat ettiğini, tüm bu sebeplerle davalı şirketi zarara uğrattığından fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacı karşı davalılardan müştereken tahsili ile davalı karşı davacıya verilmesini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davacıların murisi …'ın davalı-karşı davacı çalışanı olduğu aralarında işçi-işveren ilişkisi bulunduğu ve işverenin çalışanı olduğu sırada işin ifası sırasında meydana gelen trafik kazası neticesinde vefat ettiği, davacıların davalıyı işveren sıfatıyla sorumlu olduğundan bahisle eldeki maddi, manevi tazminat davasını açtığı dolayısıyla olayın iş kazası niteliğinde olup uyuşmazlığın iş mahkemesinde çözümlenmesi gerektiği tespit ve kanaatine ulaşılmış davalı-karşı davacının görev itirazının kabul edilerek mahkemenin görevsizliği sebebiyle dava şartı yokluğundan asıl dava ve karşı davanın usulden reddine, dosyanın karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın görevli …Nöbetçi İş Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ile davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

SONUÇ:Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekili ile davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 29,20 TL peşin harcın onama harcına mahsubuna, aşağıda dökümü yazılı 197,80 TL fazla alınan harcın temyiz eden davalıya iadesine 3.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Comments (30)

 • Eray cevap

  Merhaba
  Ben sirketimin bana kullanmam gereken araci verip tünel yolunda ki bozuk yolda bulunan çamur icindeki taş parçasını görmeyerek üstünden geçerken aracin altindaki koruma demirinin üstündeki radyatöre vurdu ve arac cekiciyle servise gönderildi 16.000 tl masraf çıkarıldı. Şirket aracı kiralik olduğundan kiralanan şirkete gidip beyanname verdim ve sirket sahibi bana ve çalıştığım şirket icin mahkemeye verecegini söyledi ve aşşalayici konusmalarda bulundu rencide etti ve psikolojik olarak rahatsiz etti. Bu durum nasil sonuçlanir?

  Eylül 14, 2018 , 10:02 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Konu ile ilgili 0530 202 23 26 No’lu telefondan iletişme geçebilirsiniz..

   İyi günler dileklerimle
   Av.Oğuzhan KARA

   Şubat 5, 2019 , 8:19 am
 • ismail cevap

  Merhaba ben mobil vinç operatörüyüm bir şantiyede işim bitti ve dönüş yoluna çıktığımda sollama yasağı olmayan bir yolda öndeki aracı sollarken şeridimde ilerlerken arkadan hızla gelen bir araç fren yapmadan aşırı bir süratle arkadan çarptı ( hız sınırı 80 ) olayda beni suçlu buldular bilir kişi istedik falan dava daha sonuçlanmadı neyse sorum şu sigortanın ödemediği olan 60 bin tl tutar var hem şirketi hemde beni sigorta dava etmiş bu dava sonuçlandığında ücreti benden mi yoksa sirketimdenmi tahsil edicekler???

  Şubat 28, 2019 , 7:13 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Talebin maddi veya manevi tazminat olmasına göre sonuç değişecektir. Vermiş olduğunuz bilgilerle doğru cevabı vermek zor.
   Daha ayrıntılı bilgi için 507 759 61 14 No’lu telefonu arayabilir veya aynı numaradan Kurucu Avukatımız Oğuzhan KARA ile görüşmek için
   randevu talep edebilirsiniz.
   İyi günler dileklerimizle..

   Mart 6, 2019 , 8:34 am
 • ADEM YILDIZ cevap

  merhaba
  ben bir firmada pazarlamacı olarak calısıyorum. bir gece iş dönüşü şirketimin kiraladığı araçla evime donerken bir kazaya karıstım. yaya gecıdı olmayan yerde karsıya gecmek isteyen iki kısıye yogun yagmur sebebıyle ve yolun karanlık olması nedenıyle goremeyerek carptım ve ikiside vefat etti. kazada kısmı talii kusurlu sayıldım. 2yıl 8 ay ceza aldım ve paraya cevrıldı. bu 2 kısı kardestı ve anne ve babaları ayrıydı. bunlar ayrı ayrı bana maddı ve manevı tazmınat davaları actılar. aracımın kaskosunda manevı tazmınat olarak bır mebla yer alıyor. yaklasık 1.5 mılyon cıvarında. bana toplam 1 mılyon 350 bınlıralık dava actılar. Bu durumda ben tazmınat odermıyım. sımdıye kadar karsı tarafa ve kendıme 50 bın tl avukat parası odedım. arabamı sattım. bı evım kaldı. bu davanın sonunda evımı de satmak ıstemıyorum. bu tazmınat davalarının sonucunda benden daha ne kadar para cıkar. bana yardımcı olursanız sevınırım.
  ıyı calısmalar

  Mart 7, 2019 , 11:28 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek için 530 202 23 26 No’lu telefon ile iletişim sağlayabilirsiniz.

   İyi günler dileklerimizle..

   Mart 25, 2019 , 3:07 pm
  • Hasan cevap

   Kardeşim geçmiş olsun nedir son durum

   Mayıs 23, 2019 , 6:30 am
 • Tacettin cevap

  Özel sektörde çalişan şöförüm. Geçenlerde aracın anahtarı araca yükleme esnasında elimde düşüp suyun içine düştü firma benden 1000 tl bi masraf cıktı firma benden talep ediyor bilgi alabilmem mümkünmü?

  Mart 26, 2019 , 11:51 am
 • uğur dinç cevap

  merhabalar
  2 sene kadar önce şirket aracı ile kaza yaptım. kullandığım şirket aracının trafik sigortası olmadığı için karşı tarafın hasarını kendi kasko şirketi karşıladılar ve kasko şirketi eski çalıştığım firmaya dava açmış.ama firma battığı için onlardan bi sonuç elde edememişler ve 2. borçlu olarak bana icra kağıdı gönderdiler.bende icraya itiraz ettim.geçenlerde banada dava açacaklarını ve uzlaşma için beni, davet ettiler.
  sorum şu ben şirket çalışanı olarak şirketin yaptırmadığı trafik sigortası nedeniyle nasıl mesul tutulurum ve dava açacak olsalar süreçte neler yaşanacaktır.
  ii çalışmalar

  Mayıs 13, 2019 , 5:42 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Sorunuz ile ilgili 0530 202 23 26 No’lu telefon ile iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

   İyi günler dileklerimizle..

   Mayıs 17, 2019 , 8:44 am
   • Semra cevap

    Merhaba geçen sene trafik ışıklarında x firmaya ait bir tir ile kaza yaşadık hata bizdeydi ve tüm masrafları sigortamız karşıladı süreçte bir sıkıntı yaşamadık kayda değer bir hasar da yoktu karşı tarafta 1 sene sonra e devlette icra dosyası ile karşılaştık talebimize tebliğ edilmeyen bu dosya da 3 günlük iş kaybı gerekçesiyle günlük 500 tl den yaşanan zarar talep ediliyor ..hala bir tebligat gelmedi !!ev satısı yapıcaz bu dosya ev satışı yaparken bize sorun yaşatırmı? firma ile görüşmek durumu çözermi ?neden tebligat 1 sene bekler? faiz işletmek içinmi?

    Temmuz 25, 2020 , 8:33 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar zamanaşımı dolmamış bu yüzden zamanaşımı süresi icin de zarar gören dava açabilir.Buna engel bir durum yok.Eger icra dosyasından evinize haciz konulmuşsa satis içinönce o haczi kaldirtmaniz gerekir

     Temmuz 26, 2020 , 5:19 pm
 • Mehmet Fatih cevap

  Hayırlı akşamlar ben kargo calisaniyim ise başlayalı iki ay oldu ise ilk başladığım da şube müdürüm bana arabanın arızalarını söyledi bu araç çok fazla hararet yapar durmadan su kaynatir dedi kargoculuk işi bilirsiniz biraz hız gerektiren bir iş bende araçla biraz hız yaptım hayliyle oda genelde otobanda 120 km araç ve bu arada hararet göstergesi çalışmıyor bende hızımı ona göre ayarlayamıyorum araç fazla Hararet yapmış bakıma götürdüler arabada 4000 TL lik masraf çıkmış ve sonrasına geçen hafta 04.11.2019 tarihinde aracı devirdim benim tarafıma yattı ve polis raporunda benim suçlu olduğum görünüyor muş bu firma hasarları benden kese bilirmi benden para temin edebilir mi benden para alırsa bende işçi mahkeme sine başvuru yapsam kazanma şansım % kaç olur

  Kasım 11, 2019 , 6:26 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Alabileceğiniz tazminat yargılama sırasında Bilirkişi tarafından hesaplanacaktır. Manevi tazminat ve maluliyetiniz kapsamında, hakim tarafından değerlendirilecektir. Net bir rakam vermek mümkün değildir.

   Kasım 12, 2019 , 1:51 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar,

    Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için ofisimizi ararsanız size yardımcı olabiliriz. Tel no: 507 759 61 14

    Kasım 12, 2019 , 1:59 pm
 • Kenan cevap

  İyi akşamlar şirket aracı ile kaza yaptım görevli olduğum sırada araç değer kaybetti ama ben çalışmaya devam ettim sonra patronumdan kaynaklı işi bırakmak zorunda kaldım olaydan 3 ay geçti patron da bana değer kaybını ödemem yönünde ihtar cekti bununla ilgili ne yapabilirim

  Kasım 14, 2019 , 6:35 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Sorunuza cevabımız mail ortamında verilmiştir.

   Kasım 19, 2019 , 3:27 pm
 • Başkasının Aracıyla Kaza Yaptım! | Her zaman Seninle cevap

  […] bu sigorta şirketinden tazminat alabilirler. Daha detaylı bilgi almak için Uzman kadrosu ile sigortadanal.com yetkilileri ile telefon ile ya da hasar başvuru formunu doldurarak iletişime […]

  Ocak 6, 2020 , 9:42 pm
 • Emrah cevap

  2009 yılında şirket aracımla yayaya çarptım ve olay yerine hayatını kaybetti şahıs %70 kusurlu görüldü mahkemede ben %30 kusurlu olsamda isimden oldum psikolojik olarak etkilendim 18.000 TL para ödedim ve 341 gün ikişer saat denetim serbestlik çektim şirketim hiç bir şeye karışması en azından bu kazaya ortak degilmi dava etmek istiyorum lütfen aydınlatır mısınız

  Ocak 14, 2020 , 7:57 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Konu ile ilgili 312 230 46 14 No’lu telefonu arayarak randevu ile danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

   Ocak 30, 2020 , 1:58 pm
 • Burak Sun cevap

  Merhabalar. Ben sirket aracıyla kaza yaptim. Tutanaga hataliyim olarak yazdim adamla konuşup anlasmistik. Dava acmis maddi hasar davasi. Bunu ben mi oderim sirket mi öder. Davaciyi arayip ara mi bulsam peki?

  Ocak 23, 2020 , 9:05 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Meydana gelen hasar bedelini karşı tarafın davayı kazanması halinde, şirket ödeyip sizden talep edebilir. Konu ile ilgili hukuki yardım almak faydalı olacaktır.

   Ocak 30, 2020 , 8:05 am
 • Onur yalcin cevap

  Merhaba kolay gelsin is yerinin araciyla kaza yaltim hakimiyeti baska arac yuzunden kaybetip kusuru bana verdi sebebiyet veten arac okay yerinden kacti isyeri sigortsmi yapmamis dava actim sgk isgoremezlik e 20 oran verdi bacagimdaki kiriklara ve simdi tazminat davasi acicam ben sofor olarak calismiyodum is givenligi vs bana hic birsey soylenmedi ogretilmedi sofor olarak bir yere go derildim kaza yaptim kusur bende gozukuyor tazminat alamiycakmiyim

  Şubat 10, 2020 , 6:46 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Şirket aracı ile yapılan bir kazada işçi işverenin emri altında olduğundan dolayı, işveren şirketin sorumluluğu doğar. Tazminat davası açmanız durumunda işveren kendi sorumluluğu oranında bu zararı karşılamak durumundadır. Sizin kusur oranınız dava sırasında incelenecektir. Konu ile ilgili hukuki bir yardım almanızda yarar var.

   Şubat 11, 2020 , 3:07 pm
 • burak cevap

  hayırlı günler ürün dagıtımı işinde calısıyordum yancı eleman olarak söför yanında dagıtım personelıydım. ayrıyetten kamyonu kullanmıslıgım var fakat söför olarak gecmıyordum ehlıyetım src belgem mevcut normalde bısı olmasaydı önümüzdeki hafta söför olarak baslayacaktım. 20.02.2020 tarıhınde kamyonu ben kullanırken talıhsız bı kaza gecırdık yokus asagı bır yolda kamyon bos olması sebebıyle 60 km hızla gıderken kaydı yan tarafta toprak bırıkıntısıne carptım jandarma tutanakları fılan asıl söför arkadasın üzerinden tutuldu. kasko sırketı evrakları da öle yapıldı. biz yalan solememek için patrona benım kullandıgımı soledık. ertesı gun patron gelıp bızden olayın nasıl oldugunu anlatan yazılı kagıt yazdırdı imza arttırtı sonrada sızınle calısmak ıstemıyorum dıyıp istifa yazmamızı soledi. bizde yazdık sonrasında bana belkı kasko sırketıne arayıp gerceklerı soleyeceklerını ve bu durumdan olusan kazanın maddı kusurunu bana yukleyebılecegını soledı. bizim pek bılgımız yok nasıl olur ne yapmamız gereklı yardımcı olursanız sevınırım

  Şubat 22, 2020 , 12:32 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   İşverenin gerçek durumunu belgeleyen ifadelerinizi kasko şirketine veya emniyete bildirilmesi durumunda durum değişir ve kusur tespiti ona göre yapılır.

   Şubat 26, 2020 , 9:38 am
 • Yusuf Feyyaz Varol cevap

  Merhaba.. İş yerine ait araç ile kaza yaptım. Sigorta şirketinin experi beni kusurlu bulup karşı tarafın masraflarını karşılamış. Benim şirkettim aracı kendi tanıdığı bir ustaya yaptırıp bana 1.800 TL masraf çıkarıp benden bu parayı istiyor. Ama ben gece saat 03:00 sularında şirket için oradaydım ve onlar beni gönderdi. Kazadan sonra hastaneye gidip muayne olmadım ancak 2-3 gün kolum ağrıdı. Şirket durumu araçı yaptırmadan önce benden parayı istiyiceğini söyleseydi belki ben daha ucuza yaptırabilirdim. Ve arabaya neler yapıldı bilmiyorum. Konu ile ilgili bana yardımcı olabilir misiniz? Parayı ödemeli miyim. Ben sahsen ödemek istemiyorum. Teşekkürler.

  Nisan 30, 2020 , 9:44 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar şirketinizin kusurunuz nispetinde size ödediği tutarı rücu etme hakkı mevcuttur.Tamis masrafının fazla olduğunu düşünüyorsanız bu konuda tabi ki itiraz edebilirsiniz.Ama itiraz durumunda da işvereninizle sıkıntı yaşayabileceğimizi unutmayin

   Mayıs 12, 2020 , 5:59 am
 • Orhan cevap

  Merhabalar,

  Mart ayında bir kazaya karıştım.Otobanda seyir halinde iken En sol Şeritte duran bir bayana arkadan vurdum.Sözde bayanın arabasına başka bir araba vurup kaçmış ve bayanda öylelikle durmuş.Aracın sadece dörtlüleri yanıyordu durduğuna dair bir trafik levhası yoktu.Suç %100 bizim üzerimize kaldı.Şirkete dava açalım diye direttim ama istemediler.Şimdi bana ihtar vermek ile tehdit ediyorlar. ben mahkemeye verelim diye diretmeme rağmen kabul etmediler ve bende yazışmalar duruyor.Ben bu konu ile ilgili ne yapabilirim.

  Teşekkür ederim

  Mayıs 26, 2020 , 4:39 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar konu ile ilgili olayın nasıl oldugunu anlatır şekilde bir dilekçe ile şirkete müracaat edin dava açılmasında fayda olduğunu kendinizin kusursuz olduğunuzu söyleyin eğer şirket size dava açarsa bu başvuru size fayda sağlayacaktır.

   Mayıs 26, 2020 , 8:19 pm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir