Blog & Haberler

Şirket Aracı İle Yapılan Kazalarda Gerçek Sorumlu Kim?

İşverenin iş kazaları nedeniyle sorumluluğunda mekânsal bir sınır var mıdır? Daha farklı bir ifadeyle; iş yeri alanı dışında yaşanan kazalar da iş kazası olarak değerlendirilebilir mi? Makalemizde bu konuya değinmek istiyoruz:

4857 sayılı İş Kanunumuz “İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.” şeklinde iş yerlerini tanımlamıştır. Zira herhangi bir faaliyetin yürütülmesi aşamasında işçilerin tümü aynı işi yapmamaktadır. Nitekim bir kısım işçiler fabrikada üretim yaparken; bir kısmı da üretilen malların taşınmasından sorumludur.Dolayısıyla,makalemize konu olan şirket araçları da aslında iş yeridir.Bu nedenle şirket aracıyla yapılan kazada işverenin sorumluluğundan söz etmemiz kaçınılmaz olacaktır.

Şirket aracı ile yapılan kazada; işçi, işverenin emri altında olduğundan başka bir ifadeyle işveren adına iş yaptığından dolayı işveren şahıs/şirket işleten sıfatıyla sorumludur. Bununla birlikte 6098 sayılı Borçlar Kanunumuzda belirtilen adam çalıştıranın sorumluluğu hükümleri gereğince de İşverenin sorumluluğu söz konusudur. Borçlar Kanunumuzun adam çalıştıranın sorumluluğu başlıklı 66.maddesi şu şekildedir:

 

Adam çalıştıranın sorumluluğu

MADDE 66- Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür.

Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, sorumlu olmaz.

Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekle yükümlüdür.

 

Madde lafzından da anlaşılacağı üzere; işveren iş kazası nedeniyle zarar meydana gelmemesi için çalışanına gerekli talimatları vermeli ve herhangi bir zarar meydana gelmemesi için dikkat ve özen yükümlülüğünü uymalı ve bunu ispat etmelidir.

Peki, işveren her türlü kazadan sorumlu mudur?

İşveren kural olarak tüm özeni gösterdiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulabilecektir. Bununla birlikte işverenin tüm özeni göstermesine rağmen işçinin kendi kusurunun %100 e yakın olması durumunda da işveren sorumluluktan kurtulabilecektir.

 

Yukarıda ifade etmeye çalıştığımız hususların yanında; işçinin iş aracıyla kaza yaparak ölmesi durumunda, yasal mirasçılarının iş mahkemelerinde maddi/manevi tazminat davası açabileceklerini de hatırlatmakta da fayda vardır.Görevli mahkeme iş mahkemeleri olmakla birlikte yetkili (davanın açılacağı yer mahkeme) mahkeme işçinin işini yaptığı yer mahkemesi veya işverenin  yerleşim yeri mahkemesidir.

 

Konumuza emsal teşkil edeceğini düşündüğümüz Yargıtay Kararı şu şekildedir:

 

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/12504

K. 2016/9814

T. 3.11.2016

DAVA : Davacı vekili, davacıların murisinin sevk ve idaresindeki …. plakalı kamyon ile seyir halinde iken geçirdiği kazada vefat ettğini trafik kaza tespit tutanağına göre meydana gelen kazada araç sürücüsü … …ın asli kusurlu olup diğer sürücülerin ise kusursuz olduğunu, davacının eşi öldükten sonra tüm ihtiyaçlarının karşılanamadığını davacının üç çocuk annesi ve ev hanımı bir bayan olduğunu, murisin davalı şirkette şöfor olarak çalıştığını, davalı şirketten aldığı maaşla ailesinin geçimini sağladığını, muris asli kusurlu olsa da davayı 3 kişi olarak açtıklarını, araç işletenin sorumluluğuna dayandıklarını belirterek davacı … için şimdilik 7.000,00 TL davacı …için şimdilik 1.000,00 TL davacı … için şimdilik 1.000,00 TL Davacı … için şimdilik 1.000,00 TL davacı…için şimdilik 1.000,00 TL olmak üzere toplam 10.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının kaza tarihinden itibaren değişen oranlarda işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalıdan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine, davacı … için 40.000,00 TL diğer davacılar için 20.000,00'şer TL olmak üzere toplam 100.000,00 TL manevi tazmınatın kaza tarihinden itibaren değişen oranlarda işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacılara verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı/Karşı davacı vekili; davada iş mahkemesinin görevli olduğunu, davalı müvekkile değil davanın kamyonun zmss'si olan …Sigorta AŞ'ye yöneltilmesi gerektiğini, murisin asli kusurlu olup davacıların tazminat isteyemeyeceklerini belirterek davanın reddini savunmuş; ayrıca davalı firmanın taşıma alanında faaliyet gösterdiğini, davacıların murisinin davalı şirket nezdinde şoför sıfatı ile çalıştığını, davalı firmanın …ili … ilçesinde bulunan fabrikasından dava dışı …A.Ş'ye ait 40.504,34 TL tutarındaki malı … ve…müşterilerine iletilmek üzere davacıların murisinin idaresindeki … plaka sayılı araca yüklediklerini, davacıların murisinin Pozantı istikametinde asli kusurlu davranışı nedeni ile karıştığı kaza sonucunda davalı şirketin aracını pert ettiğini ve yüklü olduğu …A.Ş'ye ait malın da hasarlanmasına sebebiyet vererek kendisinin bu kazada vefat ettiğini, tüm bu sebeplerle davalı şirketi zarara uğrattığından fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydıyla 10.000,00 TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacı karşı davalılardan müştereken tahsili ile davalı karşı davacıya verilmesini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davacıların murisi …'ın davalı-karşı davacı çalışanı olduğu aralarında işçi-işveren ilişkisi bulunduğu ve işverenin çalışanı olduğu sırada işin ifası sırasında meydana gelen trafik kazası neticesinde vefat ettiği, davacıların davalıyı işveren sıfatıyla sorumlu olduğundan bahisle eldeki maddi, manevi tazminat davasını açtığı dolayısıyla olayın iş kazası niteliğinde olup uyuşmazlığın iş mahkemesinde çözümlenmesi gerektiği tespit ve kanaatine ulaşılmış davalı-karşı davacının görev itirazının kabul edilerek mahkemenin görevsizliği sebebiyle dava şartı yokluğundan asıl dava ve karşı davanın usulden reddine, dosyanın karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın görevli …Nöbetçi İş Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ile davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

SONUÇ:Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekili ile davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 29,20 TL peşin harcın onama harcına mahsubuna, aşağıda dökümü yazılı 197,80 TL fazla alınan harcın temyiz eden davalıya iadesine 3.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Comments (100)

 • Eray cevap

  Merhaba
  Ben sirketimin bana kullanmam gereken araci verip tünel yolunda ki bozuk yolda bulunan çamur icindeki taş parçasını görmeyerek üstünden geçerken aracin altindaki koruma demirinin üstündeki radyatöre vurdu ve arac cekiciyle servise gönderildi 16.000 tl masraf çıkarıldı. Şirket aracı kiralik olduğundan kiralanan şirkete gidip beyanname verdim ve sirket sahibi bana ve çalıştığım şirket icin mahkemeye verecegini söyledi ve aşşalayici konusmalarda bulundu rencide etti ve psikolojik olarak rahatsiz etti. Bu durum nasil sonuçlanir?

  Eylül 14, 2018 , 10:02 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Konu ile ilgili 0530 202 23 26 No’lu telefondan iletişme geçebilirsiniz..

   İyi günler dileklerimle
   Av.Oğuzhan KARA

   Şubat 5, 2019 , 8:19 am
   • Civan Aslan cevap

    Merhabalar

    Mesai saatleri içerisinde trafik kazası yapınca tek taraflı veya iki taraflı kazaları şirket bizim maaşımızdan kesebilirmi?

    Aralık 4, 2021 , 8:03 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Kusurunuz nispetinde kesebilir

     Aralık 5, 2021 , 4:03 pm
 • ismail cevap

  Merhaba ben mobil vinç operatörüyüm bir şantiyede işim bitti ve dönüş yoluna çıktığımda sollama yasağı olmayan bir yolda öndeki aracı sollarken şeridimde ilerlerken arkadan hızla gelen bir araç fren yapmadan aşırı bir süratle arkadan çarptı ( hız sınırı 80 ) olayda beni suçlu buldular bilir kişi istedik falan dava daha sonuçlanmadı neyse sorum şu sigortanın ödemediği olan 60 bin tl tutar var hem şirketi hemde beni sigorta dava etmiş bu dava sonuçlandığında ücreti benden mi yoksa sirketimdenmi tahsil edicekler???

  Şubat 28, 2019 , 7:13 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Talebin maddi veya manevi tazminat olmasına göre sonuç değişecektir. Vermiş olduğunuz bilgilerle doğru cevabı vermek zor.
   Daha ayrıntılı bilgi için 507 759 61 14 No’lu telefonu arayabilir veya aynı numaradan Kurucu Avukatımız Oğuzhan KARA ile görüşmek için
   randevu talep edebilirsiniz.
   İyi günler dileklerimizle..

   Mart 6, 2019 , 8:34 am
  • Kerem cevap

   Merhaba ben bir sırkette ozel soforluk yapıyorum bir aksam sirket aracı ile sırketın yetkilerinden birini kaldıgı otele bıraktım ve sırkete donuyordum soforler den yetkili biri bana eve gidebilir sın dedı sirket aracı ile cunkı sabah erkenden patronun cocukları okula bırakılacaktı bende Tmm dedim ve eve giderken kaza yaptım yolda olan karanlık hıc aydınlatma olmayan otobanda bulunanan yeni yol yapılan taş refluje carptım altını polis cagırdık tutanak tuttuk sonra bana sen odeyecen dedi neden dedim arabanın kaskosu yok dedi bende nasıl olmaz dedim milyarlık araca hemde kar lastıgi yokdu simdi bana yol gosterır misiniz işçi mahkemesi vereyim

   Ocak 20, 2022 , 11:45 am
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    İşverene dava acabilirsiniz Hukuki yardım almanızda fayda var

    Ocak 23, 2022 , 3:31 pm
 • ADEM YILDIZ cevap

  merhaba
  ben bir firmada pazarlamacı olarak calısıyorum. bir gece iş dönüşü şirketimin kiraladığı araçla evime donerken bir kazaya karıstım. yaya gecıdı olmayan yerde karsıya gecmek isteyen iki kısıye yogun yagmur sebebıyle ve yolun karanlık olması nedenıyle goremeyerek carptım ve ikiside vefat etti. kazada kısmı talii kusurlu sayıldım. 2yıl 8 ay ceza aldım ve paraya cevrıldı. bu 2 kısı kardestı ve anne ve babaları ayrıydı. bunlar ayrı ayrı bana maddı ve manevı tazmınat davaları actılar. aracımın kaskosunda manevı tazmınat olarak bır mebla yer alıyor. yaklasık 1.5 mılyon cıvarında. bana toplam 1 mılyon 350 bınlıralık dava actılar. Bu durumda ben tazmınat odermıyım. sımdıye kadar karsı tarafa ve kendıme 50 bın tl avukat parası odedım. arabamı sattım. bı evım kaldı. bu davanın sonunda evımı de satmak ıstemıyorum. bu tazmınat davalarının sonucunda benden daha ne kadar para cıkar. bana yardımcı olursanız sevınırım.
  ıyı calısmalar

  Mart 7, 2019 , 11:28 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Konu ile ilgili ayrıntılı görüşmek için 530 202 23 26 No’lu telefon ile iletişim sağlayabilirsiniz.

   İyi günler dileklerimizle..

   Mart 25, 2019 , 3:07 pm
  • Hasan cevap

   Kardeşim geçmiş olsun nedir son durum

   Mayıs 23, 2019 , 6:30 am
 • Tacettin cevap

  Özel sektörde çalişan şöförüm. Geçenlerde aracın anahtarı araca yükleme esnasında elimde düşüp suyun içine düştü firma benden 1000 tl bi masraf cıktı firma benden talep ediyor bilgi alabilmem mümkünmü?

  Mart 26, 2019 , 11:51 am
 • uğur dinç cevap

  merhabalar
  2 sene kadar önce şirket aracı ile kaza yaptım. kullandığım şirket aracının trafik sigortası olmadığı için karşı tarafın hasarını kendi kasko şirketi karşıladılar ve kasko şirketi eski çalıştığım firmaya dava açmış.ama firma battığı için onlardan bi sonuç elde edememişler ve 2. borçlu olarak bana icra kağıdı gönderdiler.bende icraya itiraz ettim.geçenlerde banada dava açacaklarını ve uzlaşma için beni, davet ettiler.
  sorum şu ben şirket çalışanı olarak şirketin yaptırmadığı trafik sigortası nedeniyle nasıl mesul tutulurum ve dava açacak olsalar süreçte neler yaşanacaktır.
  ii çalışmalar

  Mayıs 13, 2019 , 5:42 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Sorunuz ile ilgili 0530 202 23 26 No’lu telefon ile iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

   İyi günler dileklerimizle..

   Mayıs 17, 2019 , 8:44 am
   • Semra cevap

    Merhaba geçen sene trafik ışıklarında x firmaya ait bir tir ile kaza yaşadık hata bizdeydi ve tüm masrafları sigortamız karşıladı süreçte bir sıkıntı yaşamadık kayda değer bir hasar da yoktu karşı tarafta 1 sene sonra e devlette icra dosyası ile karşılaştık talebimize tebliğ edilmeyen bu dosya da 3 günlük iş kaybı gerekçesiyle günlük 500 tl den yaşanan zarar talep ediliyor ..hala bir tebligat gelmedi !!ev satısı yapıcaz bu dosya ev satışı yaparken bize sorun yaşatırmı? firma ile görüşmek durumu çözermi ?neden tebligat 1 sene bekler? faiz işletmek içinmi?

    Temmuz 25, 2020 , 8:33 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar zamanaşımı dolmamış bu yüzden zamanaşımı süresi icin de zarar gören dava açabilir.Buna engel bir durum yok.Eger icra dosyasından evinize haciz konulmuşsa satis içinönce o haczi kaldirtmaniz gerekir

     Temmuz 26, 2020 , 5:19 pm
   • Ahmet cevap

    Merhabalar , ben teknisyen olarak şirkette çalışıyorum ve beni isimden ayrı sevkiyata gönderdiler src belgem olmadığı halde ,. Dönüşünde motorsiklete çarptım ve adam kalça kemiği kırıldı küsur oranı bende çıktı karşı taraf manevi tazminat ve ceza davası açtı bu durumda bir tazminat odenecekse ben mi şirket mi öder

    Mart 23, 2022 , 3:51 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Kusurunuz oranında siz de sorumlusunuz

     Nisan 1, 2022 , 11:01 am
     • Mehmet Yalçınkaya

      Merhaba ise gidip gelmek için kullandığım kiralık araçta günlük kullanıma engel olmayacak sürtme ezik göçük gibi hasarlar oluştu hiçbiri raporlu değil en yakınının üzerinden 8 ay geçti şuan halen çalışmakta olduğum iş yerim benden hasarların ücretini talep ediyor ödemek zorunda mıyım?

      Nisan 19, 2022 , 3:56 am
     • Av. Oğuzhan KARA

      Kusurunuz oranında sorumlusunuz

      Nisan 20, 2022 , 11:06 am
     • Tolunay

      Ben bir fabrikada sevkiyat söförüyüm fabrikanın servisini de kullanmaktayım tamire servisi götürürken kaza yaptım sağdan vurduğu için ben suçlu oldum servis sıfır alındı 4 aylık daha yalnız kaskosuz olduğunu bilmiyorduk kaza sonucunda .kaskosuz olduğunu öğrendik sonuç ne olabilirolabilir

      Nisan 28, 2022 , 4:10 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Kusurunuz nispetinde hasardan sorumlusunuz

      Mayıs 3, 2022 , 9:51 am
  • Servt cevap

   İyi akşamlar avukat bey ben şirket aracıyla ara yoldan ana yola çıkarken dur levhasını görmedim ambulans la çarpıştık kusurlu ben çıktım 22 milyar arabada hasar çıktı ilk kazam iş yeri parayı benden istiyor sonuç ne olur ne yapmam lazım

   Mart 20, 2022 , 5:09 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Kusurunuz oranında sorumlusunuz

    Nisan 3, 2022 , 3:08 pm
  • Gürkan cevap

   Merhabalar , Dağıtım şirketinde şahıs ticari aracında şöförlük yapıyordum . Bir araca park halinde sürttüm ve gittim. Kameralardan görmüş ve yaptırdık. Patronum tutanak tutsaydın sigortadan iade parası alamazdım dedi. Sigortasız olarak çalışıyordum bende birazda ondan dolayı korktum kaçtım. Araç yapıldı patron benden tahsil etti hasarı. Şimdi ben sigortasız çalıştığım zamanları ortaya çıkarırsam dava yoluyla kazanma şansım var mı?

   Nisan 15, 2022 , 9:46 am
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Sigortasız çalıstırıyorsaniz hizmet tespit davası açabilirsiniz

    Nisan 17, 2022 , 8:48 am
 • Mehmet Fatih cevap

  Hayırlı akşamlar ben kargo calisaniyim ise başlayalı iki ay oldu ise ilk başladığım da şube müdürüm bana arabanın arızalarını söyledi bu araç çok fazla hararet yapar durmadan su kaynatir dedi kargoculuk işi bilirsiniz biraz hız gerektiren bir iş bende araçla biraz hız yaptım hayliyle oda genelde otobanda 120 km araç ve bu arada hararet göstergesi çalışmıyor bende hızımı ona göre ayarlayamıyorum araç fazla Hararet yapmış bakıma götürdüler arabada 4000 TL lik masraf çıkmış ve sonrasına geçen hafta 04.11.2019 tarihinde aracı devirdim benim tarafıma yattı ve polis raporunda benim suçlu olduğum görünüyor muş bu firma hasarları benden kese bilirmi benden para temin edebilir mi benden para alırsa bende işçi mahkeme sine başvuru yapsam kazanma şansım % kaç olur

  Kasım 11, 2019 , 6:26 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Maddi ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Alabileceğiniz tazminat yargılama sırasında Bilirkişi tarafından hesaplanacaktır. Manevi tazminat ve maluliyetiniz kapsamında, hakim tarafından değerlendirilecektir. Net bir rakam vermek mümkün değildir.

   Kasım 12, 2019 , 1:51 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar,

    Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için ofisimizi ararsanız size yardımcı olabiliriz. Tel no: 507 759 61 14

    Kasım 12, 2019 , 1:59 pm
    • Ulaş cevap

     Merhaba bir firmada elektrik çi olarak çalıyorum. Şirket aracını istemediğim halde kullanmam için bana verildi. Bende araçla kaza yaptım. Kusurlu benim. Elektrikçi olarak girdiğim şirkette bu kusuru ödemek zorunda mıyım. Şimdiden teşekkürler

     Ocak 7, 2022 , 5:41 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Kusurunuz oranında sorumlusunuz.İsverenin kusuru olduğunu düşünüyorsanız dava acanilirsi iz

      Ocak 23, 2022 , 5:03 pm
 • Kenan cevap

  İyi akşamlar şirket aracı ile kaza yaptım görevli olduğum sırada araç değer kaybetti ama ben çalışmaya devam ettim sonra patronumdan kaynaklı işi bırakmak zorunda kaldım olaydan 3 ay geçti patron da bana değer kaybını ödemem yönünde ihtar cekti bununla ilgili ne yapabilirim

  Kasım 14, 2019 , 6:35 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Sorunuza cevabımız mail ortamında verilmiştir.

   Kasım 19, 2019 , 3:27 pm
 • Başkasının Aracıyla Kaza Yaptım! | Her zaman Seninle cevap

  […] bu sigorta şirketinden tazminat alabilirler. Daha detaylı bilgi almak için Uzman kadrosu ile sigortadanal.com yetkilileri ile telefon ile ya da hasar başvuru formunu doldurarak iletişime […]

  Ocak 6, 2020 , 9:42 pm
 • Emrah cevap

  2009 yılında şirket aracımla yayaya çarptım ve olay yerine hayatını kaybetti şahıs %70 kusurlu görüldü mahkemede ben %30 kusurlu olsamda isimden oldum psikolojik olarak etkilendim 18.000 TL para ödedim ve 341 gün ikişer saat denetim serbestlik çektim şirketim hiç bir şeye karışması en azından bu kazaya ortak degilmi dava etmek istiyorum lütfen aydınlatır mısınız

  Ocak 14, 2020 , 7:57 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Konu ile ilgili 312 230 46 14 No’lu telefonu arayarak randevu ile danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

   Ocak 30, 2020 , 1:58 pm
 • Burak Sun cevap

  Merhabalar. Ben sirket aracıyla kaza yaptim. Tutanaga hataliyim olarak yazdim adamla konuşup anlasmistik. Dava acmis maddi hasar davasi. Bunu ben mi oderim sirket mi öder. Davaciyi arayip ara mi bulsam peki?

  Ocak 23, 2020 , 9:05 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Meydana gelen hasar bedelini karşı tarafın davayı kazanması halinde, şirket ödeyip sizden talep edebilir. Konu ile ilgili hukuki yardım almak faydalı olacaktır.

   Ocak 30, 2020 , 8:05 am
 • Onur yalcin cevap

  Merhaba kolay gelsin is yerinin araciyla kaza yaltim hakimiyeti baska arac yuzunden kaybetip kusuru bana verdi sebebiyet veten arac okay yerinden kacti isyeri sigortsmi yapmamis dava actim sgk isgoremezlik e 20 oran verdi bacagimdaki kiriklara ve simdi tazminat davasi acicam ben sofor olarak calismiyodum is givenligi vs bana hic birsey soylenmedi ogretilmedi sofor olarak bir yere go derildim kaza yaptim kusur bende gozukuyor tazminat alamiycakmiyim

  Şubat 10, 2020 , 6:46 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Şirket aracı ile yapılan bir kazada işçi işverenin emri altında olduğundan dolayı, işveren şirketin sorumluluğu doğar. Tazminat davası açmanız durumunda işveren kendi sorumluluğu oranında bu zararı karşılamak durumundadır. Sizin kusur oranınız dava sırasında incelenecektir. Konu ile ilgili hukuki bir yardım almanızda yarar var.

   Şubat 11, 2020 , 3:07 pm
 • burak cevap

  hayırlı günler ürün dagıtımı işinde calısıyordum yancı eleman olarak söför yanında dagıtım personelıydım. ayrıyetten kamyonu kullanmıslıgım var fakat söför olarak gecmıyordum ehlıyetım src belgem mevcut normalde bısı olmasaydı önümüzdeki hafta söför olarak baslayacaktım. 20.02.2020 tarıhınde kamyonu ben kullanırken talıhsız bı kaza gecırdık yokus asagı bır yolda kamyon bos olması sebebıyle 60 km hızla gıderken kaydı yan tarafta toprak bırıkıntısıne carptım jandarma tutanakları fılan asıl söför arkadasın üzerinden tutuldu. kasko sırketı evrakları da öle yapıldı. biz yalan solememek için patrona benım kullandıgımı soledık. ertesı gun patron gelıp bızden olayın nasıl oldugunu anlatan yazılı kagıt yazdırdı imza arttırtı sonrada sızınle calısmak ıstemıyorum dıyıp istifa yazmamızı soledi. bizde yazdık sonrasında bana belkı kasko sırketıne arayıp gerceklerı soleyeceklerını ve bu durumdan olusan kazanın maddı kusurunu bana yukleyebılecegını soledı. bizim pek bılgımız yok nasıl olur ne yapmamız gereklı yardımcı olursanız sevınırım

  Şubat 22, 2020 , 12:32 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   İşverenin gerçek durumunu belgeleyen ifadelerinizi kasko şirketine veya emniyete bildirilmesi durumunda durum değişir ve kusur tespiti ona göre yapılır.

   Şubat 26, 2020 , 9:38 am
 • Yusuf Feyyaz Varol cevap

  Merhaba.. İş yerine ait araç ile kaza yaptım. Sigorta şirketinin experi beni kusurlu bulup karşı tarafın masraflarını karşılamış. Benim şirkettim aracı kendi tanıdığı bir ustaya yaptırıp bana 1.800 TL masraf çıkarıp benden bu parayı istiyor. Ama ben gece saat 03:00 sularında şirket için oradaydım ve onlar beni gönderdi. Kazadan sonra hastaneye gidip muayne olmadım ancak 2-3 gün kolum ağrıdı. Şirket durumu araçı yaptırmadan önce benden parayı istiyiceğini söyleseydi belki ben daha ucuza yaptırabilirdim. Ve arabaya neler yapıldı bilmiyorum. Konu ile ilgili bana yardımcı olabilir misiniz? Parayı ödemeli miyim. Ben sahsen ödemek istemiyorum. Teşekkürler.

  Nisan 30, 2020 , 9:44 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar şirketinizin kusurunuz nispetinde size ödediği tutarı rücu etme hakkı mevcuttur.Tamis masrafının fazla olduğunu düşünüyorsanız bu konuda tabi ki itiraz edebilirsiniz.Ama itiraz durumunda da işvereninizle sıkıntı yaşayabileceğimizi unutmayin

   Mayıs 12, 2020 , 5:59 am
 • Orhan cevap

  Merhabalar,

  Mart ayında bir kazaya karıştım.Otobanda seyir halinde iken En sol Şeritte duran bir bayana arkadan vurdum.Sözde bayanın arabasına başka bir araba vurup kaçmış ve bayanda öylelikle durmuş.Aracın sadece dörtlüleri yanıyordu durduğuna dair bir trafik levhası yoktu.Suç %100 bizim üzerimize kaldı.Şirkete dava açalım diye direttim ama istemediler.Şimdi bana ihtar vermek ile tehdit ediyorlar. ben mahkemeye verelim diye diretmeme rağmen kabul etmediler ve bende yazışmalar duruyor.Ben bu konu ile ilgili ne yapabilirim.

  Teşekkür ederim

  Mayıs 26, 2020 , 4:39 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar konu ile ilgili olayın nasıl oldugunu anlatır şekilde bir dilekçe ile şirkete müracaat edin dava açılmasında fayda olduğunu kendinizin kusursuz olduğunuzu söyleyin eğer şirket size dava açarsa bu başvuru size fayda sağlayacaktır.

   Mayıs 26, 2020 , 8:19 pm
 • ramazan keleş cevap

  Merhaba ben beyaz eşya firmasında tekniker olarak çalışmaktayken , 2014 yılında klima montajı için iş yerinin aracını kullandığım esnada bir şahsa vurdum ve şahıs öldü . Kazayı yaptığım tarihte ehliyetim yoktu. Davalı taraf kan parası davası açtı. Bilir kişi raporlarına göre ben %100 suçluyum . Kan parasını sadece ben mi ödeyeceğim . İş yeri sahibi ve sigorta şirketi de ödeyecek mi ?

  Eylül 25, 2020 , 10:27 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sizi ehliyetsiz olarak çalıştıran işverende kusurlu sayılabilir

   Ekim 2, 2020 , 9:11 pm
 • Mustafa tuncay su cevap

  Çalıştığım şirket araç kiraladı. 1 gün sonra Kiralık aracın altından sıvı damladığını fark ettim. Servise götürdüm. 4000 TL masraf çıktı. Kiralama şirketi benden kaynaklandığını ve ödemem gerektiğini söyledi. Şirketim bu parayı ödedi. 1 ay sonra işten ayrıldım. Şirket şimdi bu parayı benden istiyor. Hukuki olarak hakları var mı? Bu aracı yetkilinin verdiği işleri yapmak için kullanıyordum. Sorumluluğum nedir?

  Ekim 2, 2020 , 7:59 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba kusurunuz varsa sizden isteyebilirler yoksa itiraz edebilirsiniz

   Ekim 2, 2020 , 8:55 pm
 • Sinan cevap

  Bir işyerinde müdür olarak çalıştığım için sürekli kullanimim için araç tahsil edilmiştir. Akşam yemek dönüşü alkollü olarak kaza yaptım bir ağaca çarptım araç pert oldu. Tutanaklarda alkollü olduğum çıktı. Şirketim bana rücu davasi açarmı ?sigorta araçtaki hasarı Karsilarmi?

  Ekim 6, 2020 , 12:34 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba kusurlu olmanız sebebiyle sizden talep edebilirler

   Kasım 1, 2020 , 7:13 pm
 • Ferit cevap

  Iyi gunler sirker araciya ters yonden gideren yola cikan arac bana arka kapidan carpti aracin sigortasi karsi tarafi yaptirdi aracin kaskosu ise sirket aracina kusurdan dolayi red verdi ortalama 20000 tl sirket aracinda hasar meydana geldi.Bu durumda sirket parayi benden tahsis edermi yada tazminatiz isten cikarabikimi

  Ekim 10, 2020 , 11:42 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar iki maaş tutarını geçen zarar vermeniz ve kusurlu olmanız halinde sizden zararı talep edebilir karsilamamaniz durumunda işten çıkarilabilirsiniz hukuki yardım alınız

   Kasım 1, 2020 , 7:05 pm
 • Aydın cevap

  Merhaba bir kamu kurumunda işçi olarak şoförlük yapmaktayım 2020 şubat ayında yağmurlu yolda zincirleme trafik kazasına karıştım kayganlaşan yolda araç durmayarak öndeki araca carpti kazada 5. Araç konumundayım değer kaybı için dava açılmış nasıl bir yol izlemem gerekli.

  Aralık 4, 2020 , 5:07 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar değer kaybı için exper raporu almak suretiyle tahkime başvurabilirsiniz.Iletisim için 05302022326 nolu telefonu arayabilirsiniz

   Aralık 5, 2020 , 12:15 pm
 • Sezai Demirci cevap

  Merhaba,
  Ben şirkete ait kiralık bir araçla seyir halindeyken sokak hükmündeki dörtyolda ticari taksi sağ taraftan bana çarptı. Sağ taraftan geldiği için %75 kusurlu sayıldım. Olayın şoku gereği trafik raporuna itiraz edemedim. Taksicinin gelir beyanına da şirketim itiraz etmedi. Yaklaşık 1,5 ay sonra çalıştığım şirket ticari taksinin ticari kaybını benden talep etti. Şirketten sözleşme, araç zimmet tutanağı, şirket kuralarını talep ettim. Hiçbirini göndermediler. Sadece işçinin 3.kişiye verdiği zararları yine işçinin karşılaması gerektiğini (kanun maddesi olduğunu söyleyerek ) sözlü olarak iletildi. Belirtmiş olduğum bu durumda bu ücreti benden talep etmeleri yasal bir hak mıdır?

  Aralık 10, 2020 , 11:44 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar kusurunuz oranında sizden talep de bulunabilirler.Kusurunuzun bulunmadığını düşünüyorsanız dava açabilirsiniz

   Aralık 11, 2020 , 10:27 pm
 • Ramazan cevap

  Kolay gelsin ana yolda ilerlerken geçiş hakkı olmayan bir araç karşıdan karşıya daldı ve bende önümde giden araca vurdum ama vurduğum aracın kaskosu sigortası yoktu tutanağı osekilde yazdık ve benim sirket kendi aracı ni yaptirdi ama vurduğum araç yapılmadı oda mahkemeye vermiş beni ve şirketi sigorta şirketini ve kazaya sebebiyet veren aracı ve kasko şirketini masrafını beenmi öderim yoksa şirketmi ben şirket adına calisiyordum saygilar

  Aralık 29, 2020 , 6:31 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba kusurunuz oranında sigorta şirketiniz ödeme yapacaktır.

   Ocak 1, 2021 , 12:11 pm
 • Hasan cevap

  iyi günler.

  İşyerine ait araç ile ara yoldan ana yola çıkarken ( Dur levhasını görmedim.) kaza yaptım. Her iki araçta ağır hasar oluştu. Her iki arabada sadece trafik sigortası var. Kusur tamamen bana verildi. Bu durumda çalışmakta olduğum işyerinin sorumluluğu var mı? İşyeri masrafları bana ödetmek istiyor.

  Şubat 11, 2021 , 11:19 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   İşyerinizin size kusurunuz oranında talep etme hakkı var

   Şubat 18, 2021 , 5:48 pm
 • Murteza cevap

  Mrb iş yeri aracı ile tek taraflı maddi hasarlı kaza yaptım. SSK yok ek iş olarak yapıyordum. Araçta 20000 gibi hasar var. İş yeri sahibi aracı benim ödememi istiyor. Bende ortak ödemeyi teklif ediyorum. Bu kazada benim yükümlülüğü nedir. Dava söz konusu olursa ben suçlu olurmıyum. Saygılarımla.

  Şubat 23, 2021 , 7:59 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Kusurunuz nispetinde sorumlusunuz

   Şubat 25, 2021 , 8:31 am
 • Metin Koç cevap

  Tır soförü enistem otobanda giderken direksiyon hakimiyetini yaybedip tek taraflı kaza yaparak vefat etti.Trafik sigortasından ya da işverenden eşinin tazminat alabilmesi için nasıl bir yol izlemesi gerekir.Kazadaki kusur oranı sanırım jandarmanın tuttudu tutanakta cıkacaktır.Aractan kaynaklı bir kusur olup olmadıgını nasıl tespit edebiliriz? Adli tup çlüm rapor bır ay sonra cıkacak. Teşekkür ederim

  Mart 12, 2021 , 7:37 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar tek taraflı kazalarda sigortadan tazminat alamazsınız iş kazasından dolayı işverene dava açılması gerekiyor.Konu ile ilgili avukatlarımızdan bilgi almak için 05302022326 numaralı telefonu arayabilirsiniz

   Mart 16, 2021 , 4:43 pm
 • Ahmet mert cevap

  Avkat bey iyi akşamlar benim sorum şirkete ait araç çökmesinden dolayı aracı çamurdan çıkarmak için traktörle çekilmesi nedeniyle araçda hasar oluştu şirket sorumlusu tutanak tutup kardeşimin işine son verdi kasıt olmayan bu durumda ne yapmamız gerekir teşekkürler

  Mart 18, 2021 , 4:28 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Kardeşiniz kusuru varsa kisiru nispetinde sorumluluğu vardır.Ama bu durum isten çıkarmayı gerektirir mi bunu detayli olarak görüştükten sonra değerlendirmek faydalı olur iletişim no:05302022326

   Mart 26, 2021 , 8:04 am
 • Ömer Aslan cevap

  Selam Oğuzhan bey

  Size sorum şu işyeri aracıyla birine çarpan kişi sgk kurumuna iş kazası diye bilgi vermek zorundamıdır

  Nisan 2, 2021 , 8:11 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Anlattığınız olay iş kazası değil anladığım kadarıyla

   Nisan 10, 2021 , 9:36 pm
 • DAVUT AKSAN cevap

  mrb abim tamirci seyyar olarak tek başına yapıyor. tanıyanlar arıza durumunda çağırıp belli ücret karşılığında yaptırıyorlar. yine bir firmaya çağırmış araç tamiri için gitmiş. araçı tamir ederken firmada çalışan elemanı yanına yardım etsin diye vermişler. araçın altında tamir yaparken tornavidayı elemandan istemiş o da tornavidanın ucu kafasına gelecek şekilde uzatmış. abimde kafasını çevirince gözüne sablanıyor. hastaneye götürüyorlar ve tek gözünde belli oranda görme kaybı oluyor. araçı tamir eden firma yetkilisi ne arıyor ne soruyor hastane masraflarını dahi ödemiyor. ne yapmamız gerekir .

  Nisan 9, 2021 , 10:27 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar tazminat isteme hakkınız var.İletisim numaramız:05302022326

   Nisan 10, 2021 , 9:23 pm
 • Hakan kaplan cevap

  Slm iyi aksamlar ben kargo da sofurum kargosunu aldigimiz firmadan geri geri cikarken bir carpma sesi duyduk yanimdaki kurye arkadasla kapali kasa oldugu icin surekli aynalari kontrul ederek cikiyordum firma calisani aracin ortasina denk geldigi icin aynalarda fark edilmedi diz kapagi kirildi davaci oldu iskazasina girermi yardim almak istiyorum

  Mayıs 5, 2021 , 10:07 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   İş kazası olarak değerlendirilir.Konu ile ilgili 05302022326 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz

   Mayıs 13, 2021 , 7:35 pm
 • Yusuf Kumaç cevap

  Bir ekmek fabrikasında usta yardımcısı olarak çalışıyordum. İşyeri
  dağıtımcı şoförü işten ayrıldığı için benden şoförlük yapmamı istediler. Ben de onlara dedim ki şurdan çıksam birisi gelip arabaya çarpsa sorumlu kim olur. İşveren sorumluluğu üstleneceğini söyleyince ekmek dağıtmak üzere araca binip gittim. Ekmekleri indirmek üzere. Marketin önünde park ettim.. O anda yogun iş temposundan dolayı bir anlık dalgınlıkla aracı sol kapısını açarken hızla gelen bir motosiklet aaracıma çarpıp sol kapıyı yerinden fırlattı. Kendisinin de ayağı kırıldı. Ambulans çağırmama rağmen kendisi olay yerinde ayrılarak özel bir hastanede kendini tedavi ettirdi. Hastane masraflarını sgk ya odettirip daha sonra sgk benden bu masrafları talep etmektedir. Şu anda maaşıma haciz konulduğundan zor durumdayım. Yardımcı olursanız sevinirim.

  Ağustos 4, 2021 , 12:13 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Davasi sonuçlanmadan sizden alacak talebinde bulunamaz bilunmussa davayı takip etmemissiniz demektir.Detayli inceleme yapmadan yorum yapmamız sağlıklı olmaz

   Ağustos 28, 2021 , 10:23 am
 • Engin varol cevap

  Hocam iyi akşamlar servis şoförü yum tüm yasal hız sınırlarına uydugum halde ve en sol seritte seyir halindeyken yaya gecitinin olmayışı 150 metre aşşa da trafik ışıklarının oludugu bir bölgede bayanın trafiği tehlikeye soktuğu raporlarda sabit şahitlerim herkes olan herşeyi görüldüğü gibi anlattı bir bayana vurdum vefat etti %2.5 bana %7.5 karşı tarafa verildi raporda adli kontrol sartiyla serbest bıraktılar bu konu hakkında bilgi almak isterim hocam

  Ağustos 22, 2021 , 5:03 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar dosyanızı detayli olarak incemeden yorum yapmamız sağlıklı olmaz ofiste danışmanlık hizmeti almanıza fayda var

   Ağustos 28, 2021 , 10:01 am
  • Serkan cevap

   Merhabalar

   Şirket çalışanı değilim,
   şirket e ait araç ile kaza yaptım. Karşı Araç da 2 kişi vardı 2 side alkollü idi anlaşamadık trafik polisi aradım 45 dakika oldu polis gelmedi şoför olay yerini terk etti trafik kaza fotoğrafını çektim. Ne yapmalıyım.

   Ekim 30, 2021 , 1:26 am
   • Kayı Hukuk Merve cevap

    Merhabalar,
    0507 759 6114 numaralı telefonumuzla iletişime geçerseniz konu ile ilgili daha detaylı bir görüşme yapabiliriz. Bazı bilgileri vermeniz daha detaylı bir inceleme yapmamızı sağlayabilir.

    Kasım 1, 2021 , 7:43 am
 • Nuri Seferoğlu cevap

  Merhaba
  Kendi özel aracım la bir kazaya karıştım kazada%100 kusur li ben çıktım buraya kadar normal ama karşı tarafı bir ticari tır yani tanker ve şirket sahibi beni aradı ve servise verdigini ve benim gelir kaybettigimi söyleyerek avukat sizi arıcak ve ücret talebinde bulunacagini söyledi böyle birsey olabilrmi ve bu nu ödemek zorundamiyim bilgi albilirmiyim rica etsem

  Eylül 24, 2021 , 5:24 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar konu ile ilgili ücretli danışmanlık almak için randevu alabilirsiniz İletisim no:05077596114

   Ekim 12, 2021 , 7:21 pm
 • ali agA cevap

  iyi gunler 2020 yilinda şirketin bana tahsis etmis oldugu aracla 5 kisi sehir disi montasina giderken gizli buzlanma nedeniyle kaza yaptik arac perte cikti burda sofor olarak herhan gibi bir maddi manevi alacagim olabilirmi

  Eylül 30, 2021 , 7:41 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar konu ile ilgili ücretli danışmanlık alabilirsiniz İletisim no:05077596114

   Ekim 12, 2021 , 7:10 pm
 • Ferdi saraç cevap

  Merhaba ben sirketin bana muayenesi yaptır diye verdiği aracı kardeşimi almaya gittiğim sıra hava şartları sisli olduğundan önüme birden araç kıran şöför yüzünden sağ şeritteki araca arkadan çarptım karşılıklı tutanak tutuldu araç çekici ile çekildi olay mesai saatleri dışında gercekleşti kardeşim de hastanede çalıştığı için çalıştığı yer evimize uzak olduğu içi birde rahatsızlandığı için gitmekten gerek ‘di bana bunla ilgili bir sorun çıkar mı

  Kasım 9, 2021 , 5:10 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   İşveren hasar bedelini sizden talep.edebilir

   Aralık 19, 2021 , 12:31 pm
 • Umut can çalık cevap

  Mart 2020 de şirket aracıyla %50 kusurlu olduğum bir kaza yaptım.şirkette veteriner hekim olarak çalışmaktaydım ama şoförün izinli olmasından dolayı arabayı ben sürüyordum.yaklaşık 20 ay sonra karşı tarafın hasar tazminatı ödenmediği için sigorta şirketi ilamlı ödeme emri göndertmiş ne yapmalıyım

  Aralık 23, 2021 , 2:48 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Kusurunuz oranında sorumlulugunuz var

   Aralık 26, 2021 , 7:22 pm
 • Mustafa Deniz cevap

  Hayırlı günler
  01 02 2022 tarihinde şirket aracı ile taşıdığım yol dolgu malzemesini dökerken malzemenin çamurlu yerlerin çamurlu olması nedeniyle aracım yan yatarak devrildi
  Olayda ölü yaralı veya ikinci bir şahıs yol
  Polis olayı iş kazası olarak değerlendirip rapor tuttu
  Alkol muayenesi vs yapıldı
  Şirketim aracı rampa aşağı damper kaldırdığım gerekçesi ile beni kusurlu buluyor
  Ki önceki çalıştığımız yerlerde daha dik yerlerde döküm yaptık
  Yan meyil yok
  Aracın Kaskosu var
  Şirket benden ücret talep edebilir mi
  Ne yapmalıyım
  Teşekkür ederim

  Şubat 6, 2022 , 8:47 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Kusurunuz nispetinde zararı sizden isteyebilirler

   Şubat 9, 2022 , 7:35 pm
   • Latif cevap

    Merhaba, geçen hafta yüklü aracı oldukça dik bir rampada boşalttıktan sonra parkettiğim yerden çıkarmak için hareket ettirdim.Aracın çekişinin kuvvetsiz olması sebebiyle frene basana kadar rampanın oldukça dik olmasından ötürü aracı evin duvarına çarptım.Tamamen istemsizce.Şirkete geldiğimde ise bana doğacak masrafların tarafımca ödeyeceğime dair kağıt imzalatıldı fakat usül gereği olduğu ve paranın benden alınmayacağı söylendi.Şayet bu masraf benim maaşımdan kesilirse ben mi haklıyım işveren mi haklı?

    Şubat 13, 2022 , 6:23 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Kusurunuz oranında hasardan sorumlusunuz

     Şubat 20, 2022 , 11:56 am
 • Tolga cevap

  Merhaba bir sorum olacaktı havalimanında şirket aracı ile yürümekte olan bir.görevliye vurdum ve kaza sonucunda kolu kırıldı bunla ilgili asli kusurlu bulundum fakat yaya yolunda degildi ve havalımanında yürümek yasak normalde bununla ilgili iş kazası tutuldu yaklaşık 2 sene den fazla oldu olay gercekleşelı bununla ilgili mahkemeye verirse beni işten çıkarabilirmi iş verenım, personel farklı şirketten cevaplarsanız sevinirim teşekkürler

  Şubat 17, 2022 , 6:29 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Konu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

   Şubat 20, 2022 , 11:43 am
   • Muharrem cevap

    Kolay gelsin.
    Bir firmada satış temsilcisi yedek eleman olarak çalışıyordum.
    Bir arkadaşın izinli olduğu gün onun aracını bana verdiler ama araç teslim kağıdı imzalamadım.
    Ve bu araçla %100 kusurlu olarak kaza yaptım.
    Ve bugün (1 yıl sonra) icra kağıdı geldi.
    Karşı taraf aracı kullanamadığı günler için iş kaybı ücreti istiyor.
    İlamsız takip ödeme emrinde borçlu kısmında 1. Sırada beni; altına 2. olarak ta şirketi yazmışlar.
    Buna itirazım kabul edilir mi?
    Yoksa ilk sırada yazıldığım için direk benim mi ödemem gerekir?

    Mart 5, 2022 , 11:15 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Şirket ödesede kusurlu oldugunuz oranda sizden talep eder

     Mart 6, 2022 , 10:41 am
 • Ferdi cevap

  Merhabalar restoranda kurye olarak çalışmaktayken kasti olmadan kırmızı ışıkta geçtim. Dört yolun diğer yönünden gelen araç bana çarparak beni yaraladı. % 100 kusurlu sayılıyorum. Çalıştığım restoranın sigortası şirketi karşı tarafa ödemiş olduğu zarar parasını motorun sevk ve iradesi bende olduğu için benden talep ediyor. Ne yapabiliriz yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  Şubat 24, 2022 , 1:05 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Detayli bilgi ve ücretli danışmanlık için iletişim no.05302022326

   Mart 6, 2022 , 11:20 am
 • ömer aslan cevap

  Merhabalar;
  Ben 3 ay önce falan yeni işe girmiştim. ticari araç sürüyordum. akşam aracı sahibine götürmek üzere yola çıktım. yolda giderken aniden bir servis aracı gittiğim yönde sapağı kaçırmış geri geri gelirken kaza yaptık. Önce jandarma mıntıkası bildiğimiz için jandarma ekibi çağırdık geldi tabi karşı tarafın şöförü kendini yırtmaya başladı gidiyordum duruyordum vurdu gibisine. sonra orasının jandarma olmadığı polis mıntıkası olduğu anlaşıldı. polis çağırdık polis gelmedi başka ölümlü kaza varmış oraya gitmiş. polis bana tutanak tutun dedi ben karşı tarafın suçunu kabul etmediğini söyledim siz yazın tramer kararı verir dedi. tramer beni suçlu bularak tüm kusuru bana yıktı. ben tabi işten çıktım kendi sürdüğüm aracın tüm masraflarını ödedim cebimden falan işin peşini bıraktım lanet olsun diyip. ama geçtiğimiz 2 hafta önce karşı taraf bana icra davası açtığını gördüm. icra dava nedeni aracın ticari olması ve bizden yattı parası istemesiymiş. böyle bir şey varmı acaba şimdi ödesem dava açsam tüm hepsini geri alabilirmiyim

  Mart 4, 2022 , 10:39 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Detayli bilgi ve ücretli danışmanlık için iletişim no.05302022326

   Mart 6, 2022 , 11:13 am

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.