Blog & Haberler

Ödenmeyen senet nasıl tahsil edilir ?

SENET NEDİR ?

Senetin ne olduğuna baktığımızda; iki kişi arasında düzenlenen, bir şeyi yapmaya veya bir borcu ödemeye ilişkin kıymetli evrak olduğunu söyleyebiliriz. Senetler ticari faaliyetleri kolaylaştırmaktadır. Bu anlamda, satılan bir mal veya hizmetin tutarının peşin ödenmeyip gelecekte bir tarihte ödenmesinin kararlaştırılması ve bunun belgelenmesidir.

Senet dediğimizde kanunda üç çeşit senetten söz edilmektedir. Bunlar ; çek, bono ve poliçedir. Her birinin özellikleri birbirinden farklıdır. Biz senet dediğimizde daha çok bonoyu kast etmekteyiz. Çünkü uygulamada en çok bono kullanılmaktadır. Bonoda ise kısaca alacaklı, borçlu ve vade bulunmaktadır.

SENET ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE NASIL BİR YOL İZLENMELİDİR ?

Alacağı için elinde bir senet olan kişi senetteki miktar ödeme zamanı gelmiş olmasına rağmen ödenmemişse bunun için hukuki yola başvurabilir. Bu aşamada icra hukuku alanında uzman bir avukatla çalışmak önem arz etmektedir.

İCRA YOLUYLA TAKİP NASIL YAPILIR ?

 1. Takip Talebi

Alacaklının elinde bir kambiyo senedi (senet ) varsa bunun için takip başlatmak istiyorsa öncelikle elindeki senedin aslıyla birlikte icra dairesine başvuracak ve takip talebinde bulunacaktır. İcra müdürü ise bu talebi aldığında;

 • Senedin kambiyo senedi olup olmadığını,
 • Takipte bulunan alacaklının bu yola başvurma hakkı olup olmadığını,
 • Senedin vadesinin gelip gelmediğini.

İnceleyecek ve bu unsurları taşıyorsa icra müdürü takip talebinin gereğini yerine getirmek zorundadır.

 1. Ödeme Emri

İcra müdürü, yukarıda belirtilen incelemeyi yaptıktan sonra, gerekli şartlar oluşmuşsa borçluya ödeme emri gönderir. Ödeme emrinin içeriğinde, borçlunun borcu ve takip masraflarını 10 gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödemesi, itirazları varsa bunu da 5 gün içerisinde icra mahkemesine bildirmesi gerektiği yer alır.

BORÇLU İTİRAZ ETMEZSE NASIL BİR YOL İZLENİR ?

Borçlu kanunda belirtilen 5 günlük süre içerisinde borca veya imzaya itiraz etmezse de hemen borçluya karşı takibe devam edilemez. Çünkü kanunda borçlunun borcu ödemesi için 10 günlük süre tanınmıştır. Bu durumda 5 gün daha beklenmelidir.

Bu kalan 5 günlük süre bitiminde borçlu borcu ödemezse mal beyanında bulunmak zorundadır. Borçlu bunu da yapmazsa hakkında takibe devam edilip malları haczedilebilecektir.

Comments (2)

 • nevzat çendik cevap

  senetteki borç miktarının üzerinden bir buçuk yıl geçti. borçlu kişinin üzerinde hiç bir mal varlığı gözükmüyor. icraya versek de borcu tahsil edemeyeceğiz, etsek bile geçen bu süreden dolayı alacak miktarın değeri yarıdan çok daha fazla oldu. yani, örnek vermek gerekirse, borcu verdiğimizde o para ile ortalama bir araba alınabiliyor iken şimdi iki katı parayla bile o dönemdeki alınabilen arabayı alamıyoruz. buradaki değer kaybını da tahsil etmenin bir yolu varmıdır ve hangi yolu izlememiz gerekir. cevabınız için şimdiden teşekkürler.

  Şubat 17, 2022 , 1:05 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Dava açmanız gerekiyor. Konu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

   Şubat 20, 2022 , 11:45 am

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.