Blog & Haberler

Nişanın Bozulması Nedeni İle Hediyelerin İadesi 

Nişanlanma Türk Medeni Kanunu’nun 118 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Kanunda “Evlenme vaadi” olarak tanımlanan nişanlanma bir aile hukuku sözleşmesidir. Sözleşmenin geçerli olabilmesi için bu sözleşmeyi yapan kişilerin ayırt etme gücüne sahip olmaları gerekir. Nişanlanma, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz.

TMK’da nişanlanma için herhangi bir şekil şartı aranmamış ancak toplum tarafındanbelli bazı ritüellere bağlanmış olup bu ritüellerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Ritüelden kasıt, ailelerin bir araya gelmesi, tarafların evlenme iradelerinin dışarıya vurulması, bu dışa vurmanın dillendirilmesi, ilan edilmesi, karşılıklı hediyelerin verilmesi, aile bireylerinin ilişkilerinin daha sıkılaştırılması vb. şeklindeki gelenek ve göreneklere uygun bir takım davranışlardır.

Hukuki olarak kurulmuş olan nişanlanmanın sona ermesi taraflar arasında çeşitli hukuki sorunlara yol açabilmektedir. Nişanın bozulmasının üç ayrı hukuki sonucu vardır. Bunlar; “Maddi Tazminat”, “Manevi Tazminat” ve “Nişan Hediyelerinin İadesi” ‘dir.

Özellikle nişanlanma anında ve nişanlı kalınan süreler içinde tarafların birbirlerine vermiş oldukları hediyeler, nişanın bozulması ile gündeme gelmekte ve hukuki sorunlara sebep olmaktadır.

Nişan hediyelerinin iadesi meselesi TMK’nın 122. Maddesinde düzenlenmiştir. Şöyle ki; “Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir.

Burada üzerinde durulması gereken husus alışılmışın (mutad) dışındaki hediyelerden kastın ne olduğudur. Yargıtay’a göre nişan hediyelerinin mutad sayılabilmesi için, bu hediyelerin yöresel örf ve âdete göre verilen hediyelerden olması ve maddi değerinin de günün koşullarına göre fazla olmayan hediyelerden olması gerekir, bu da tarafların mali ve sosyal durumlarıyla ölçülmelidir.

Mutad (alışılmış) hediyelerden kasıt; giymekle, kullanmakla eskiyen ve tüketilebilen eşyalardır. ( Elbise, ayakkabı vs. ) Bu eşyaların iadesi istenemez.

Yine Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre, nişan yüzüğü dışında kalan tüm altın, takı ve ziynet eşyası mutad dışıdır.

Söz konusu nişan hediyelerinin iadesinin talep edilmesi için kusur aranmaz.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ 12.02.2014 tarih 2013/17223E.  2014/2072 K.TMK’nın 122. Maddesine göre, nişanlılık evlenme dışında bir sebepten dolayı sona ererse, nişanlıların birbirlerine vermiş oldukları, alışılmışın dışındaki hediyeler geri istenebilir. Nişanın bozulması sebebiyle mutad dışı hediyelerin geri alınmasına dair davalarda kusur aranmaz. Nişanın bozulması halinde alışılmışın dışındaki hediyeler aynen, mevcut değilse mislen geri verilir veya karşılığı sebepsiz zenginleşme kurallarına göre geri istenir. Alışılmış (mutad) hediyelerden kasıt; giyilmekle, kullanılmakla eskiyen ve tüketilen eşyalardır. Hediyelerin verildiği ve iade edilmediği hususu her türlü delil ile ispat edilebilir. “

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ 20.10.2008 tarihli E. 2008/14528,K. 2008/17279 “……………….TMK'nın 122.maddesinde nişanın bozulması halinde alışılmışın dışındaki hediyelerin aynen, mevcut değilse mislen geri verileceğini öngörmüştür. Alışılmış (mutad) hediyeden kasıt giyinmekle, kullanmakla eskiyen ve tüketilen eşyalardır. Altın ve ziynet eşyası ile cep telefonu vs. eşyalar mutad dışı hediyeler olup, iadesi gereken eşyalar sınıfına girmektedir. Dava tarihi esas alınarak bilirkişi tarafından altın yüzük 100,00 YTL, cep telefonu 110,00 YTL sim kartı 20,00 YTL ve altın kolye 350,00 YTL olmak üzere toplam 580,00 YTL olarak değerlendirilmiştir. 

Hükme dayanak yapılan 14.04.2008 tarihli ek raporda tarafların mali ve sosyal durumları, örf ve adet uyarınca nişan için yapılan masraflar "… canlı buket gül,çikolata, saç yapımı, resimciye ödenen, kuru çiçek, özel nişan elbisesi, nişan terliği, ayakkabı, çanta-çorap,çizme,orta parası, kız babasına gömlek, kız babasına hırka, kız annesine etek- pantolon- gömlek- çorap- ayakkabı, kız anneannesine etek- başörtü- çorap- hırka- kumaş, altın nişan yüzüğü, altın kolye, Nokia cep telefonu" olarak 2.006,00 YTL belirlenmiş; yine davacının evlenmek amacıyla yaptığı harcamalar mahalli örf ve adete göre yapılması muhtemel giderler "… söz yüzüğü, söz çikolatası, çiçek, kuaför ve makyaj gideri, bayram için hediyeler de; muhtelif giysi, bayram için kız annesine giysi, bayram için kız babasına giysi, bayram için kız kardeşlerine giysi…" olmak üzere toplam 540.00 YTL olarak değerlendirilerek toplam 2.546,00 YTL masraf hesaplanmıştır. Dairemizin bozma ilamına uyan mahkemece tam olarak bozma gerekçelerine uyulmamıştır. Altınlar (yüzük,kolye) ve cep telefonu dışındaki taleplerin reddi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu mutad eşyaların bedelinin de tahsiline karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Ayrıca ailelerin birbirlerine vermiş olduğu hediyeler, TMK anlamında hediyelerin iadesi kapsamında talep edilemez. Sebepsiz zenginleşme veya bağışlamadan rücu hükümleri ile talep edilebilir.

Son olarak, söz konusu hediyelerin iadesi için dava zamanaşımı olarak; nişanlanmanın sona ermesinin üzerinden 1 yıl geçmekle zamanaşımına uğrayacağı TMK m.123’de hüküm altına alınmıştır.

Comments (23)

 • çağlar kerim cevap

  oğuz bey bilgileriniz için çok teşekkürler şunu sormak istiyorum mutad dışı hediyeleri isteme hakkı yani davacı anne baba olabilir mi? yoksa nişanlılardan herhangi biri hediyelerin iadesini anne baba veya onlar gibi davrananların adına mı talep edecek

  Şubat 25, 2020 , 8:28 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Hediyeleri kim verdiyse o kişi isteyebilir.

   Şubat 26, 2020 , 2:25 pm
   • Melis cevap

    Merhaba Oğuz Bey, nişan bozulduktan sonra hediyelerin verildiğini kanıtlayabilmek için yani dava açmasını önlemek için hediyeleri verirken nasıl bir sözleşme yapmam gerekir ?

    Mayıs 9, 2020 , 11:25 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar aranızda bir yazılı protokol düzenleyip hangi malların teslim edildiğini sırasıyla yazıp karşılıklı imzalamanız yeterlidir.Tarih atmayı unutmayin

     Mayıs 12, 2020 , 5:50 am
 • Ahmet Yılmaz cevap

  Merhabe Oğuz Bey vermeden kasıt parasını ödemek mi yoksa fiili olarak takmak mı

  Mart 8, 2020 , 7:47 am
 • Legolas cevap

  Merhaba Oğuz Bey
  hediyeleri verdiğimizi kanıtlamak zorunda mıyız?( nişan yüzügü, altın kolye vs) Bir kanıt bulamazsak, onlarda inkar ederse ne olacak?
  hediyeyi anne baba alıp karsı tarafa yolladıysa , daha sonra anne baba vazgeçtiği halde cocukları evlenmekte ısrarcı olursa anne baba dava acıp esyaları isteyebilir mi?

  Temmuz 20, 2020 , 8:57 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Nisanın bozulması durumunda belli şartların varlığı halinde mutat hediyeler dışında ki hediyeler geri istenebilir Tabi ki bu dava yoluyla olacak şahit dinletebilirsiniz

   Temmuz 26, 2020 , 5:34 pm
 • faruk cevap

  Merhaba oğuz bey ; nişanlıdan verilen hediyelerin ( otomobil , takı vb ) iadesi için hangi mahkemeye nasıl bir dava açmak gerekir. teşekkürler

  Ekim 17, 2020 , 8:34 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmasi gerekiyor

   Kasım 1, 2020 , 6:56 pm
 • Rabia Kübra cevap

  Merhaba birsey sormak istiyorum nikaha 25 gün kala erkek tarafı alınacak set İcin maddi durum olmadığını belirterek sessiz kalıp bozuldu ve su anda nişanda takılmış olan 2 çeyrek altın alyans tektaş ve altın kolye geri almak İcin dava acacagını belirtti mesaj olarak sizce bu durum ne

  Ekim 21, 2020 , 9:22 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar belirli şartlar dahilinde dava açma.haklari mevcut

   Kasım 1, 2020 , 6:52 pm
 • Demet cevap

  Merhaba Oğuzhan bey
  Geri verilen hediyelerin misli olup olmadığını nasıl anlarız

  Mart 2, 2021 , 5:06 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Detaylı bilgiye ihtiyaç var.Aksi durumda sorunuza cevap veremeyiz

   Mart 4, 2021 , 8:26 pm
 • Tülin Mutlu cevap

  Merhabalar,

  Eski nişanlıma nişanlılık sürecinde ortak ev almamız için; biriktirdiğim 100.000 TL’ye yakın bir para verdim.Bu süreçte para kendisinde nakit olarak durdu, ancak birkaç ay önce nişanı bozduk dolayısıyla ev alma durumumuz olmadı. Şu anda ise nişan bozulmuş olmasına rağmen parayı bana vermiyor, sadece bir kısmını vereceğini belirtiyor.Parayı kendisine eft ile göndermiştim,elimde dekont mevcut.

  Bu durumda ne yapabilirim?

  Nisan 25, 2021 , 10:23 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar dava açarak alacağınızı isteyebilirsiniz.Konu ile ilgili olarak bize 05302022326 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz

   Nisan 25, 2021 , 4:50 pm
 • Mustafa cevap

  Merhaba eğer nişan düğünden bir gün önce gelin kızın suçu nedeniyle bozulduysa düğün için bir çok masrafa girilimisse ama düğünde takılacak olan altınlar takilmamissa bu olaydan bir süre sonra gelin ile damat damadın ailesinin haberi olmadan evlenmislerse damadın ailesinin o altınları ödeme zorunluluğu olurmu

  Mayıs 13, 2021 , 9:09 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba altın takmak gibi bir zorunluluğunuz yok.

   Mayıs 13, 2021 , 7:29 pm
   • Mustafa cevap

    Bu olaydan üç yıl sonra damadın babası vefat etti ve gelin verasetci olan kayınpederinin üç çocuğu ve eşine dava açmıştır kayinpederin bana altın borcu vardı söylemişti ödemedi diye kazanma hakkı varmidir

    Mayıs 14, 2021 , 7:54 am
 • Mustafa cevap

  Bu olaydan üç yıl sonra damadın babası vefat etti ve gelin verasetci olan kayınpederinin üç çocuğu ve eşine dava açmıştır kayinpederin bana altın borcu vardı söylemişti ödemedi diye kazanma hakkı varmidir

  Mayıs 14, 2021 , 1:57 pm
 • Yusuf Türkmen cevap

  Merhaba Oğuzhan bey 3 yıl sözlü ve nişanlı kaldım 10 gün öncesine kadar ama isteme esnasında kız tarafı altın ve ev istediler altınları yaptm ama evi malum şartlar zor yapamadm şimdi altınları vermiyorlar hem nişanı bozdular hem vermiyorlar bir çare lütfen

  Temmuz 26, 2021 , 4:58 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Nisanın bozulmasi halinde olağan olmayan hediyeleritakilari dava açarak alabilirsiniz.M konu ile ilgili bize 05302022326 numaralı telefondan ulaşabilir ücretli danışmanlık ve detayli bilgi alabilirsiniz

   Ağustos 1, 2021 , 3:15 pm
 • Ceren cevap

  Merhaba , Temmuz ayında nişanlandık ve Aralık ayında sadece işten çıkabilmem için nikah kıydık , beni aldattığını kendi ağzından sözel öğrendikten sonra telefonumu kırdım. Daha sonrasında özür mayetinde telefon aldı çalışmadığım ve herhangi bir durumum olmadığını göz önünde bulundurursak ve düğün yapmayacağını ev tutamayacağını (aylık geliri20 bin) belirtti ve sözel olarak bitirmek istediğini söyledi sonra bir kız mesaj attı aldatıldığıma dair. Ben de gidip boşanma davası açtım ve şuan telefonu nişanda takılan takıları istiyor. Hem onurumu zedeledi hem toplum tarafından dışlanmama sebep oldu ve işten çıkmama da sebep oldu sizce geri alabilir mi ?

  Mayıs 17, 2022 , 7:37 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Konu ile ilgili detaylı bilgi için ücretli danışmanlık randevusu alabilirsiniz.

   Mayıs 23, 2022 , 1:27 pm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.