Nafakanın kaldırılması mümkün müdür?

NAFAKA NEDİR ?

Nafaka , maddi anlamda zorluğa düşecek olan eşe bağlanan ve diğer eş tarafından her ay ödenmesi gereken parayı ifade etmektedir. Bu anlamda nafaka yükümlüsü olmak için öncelikle nafaka ödenen tarafın , nafakanın ödenmemesi halinde maddi anlamda zorluk çekecek olması gereklidir.

NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI NEDİR ?

Boşanma davası sırasında veya sonrasında açılacak ayrı bir davayla nafakaya hükmedilmesi durumunda , nafaka verilmesini gerektirecek koşulların değişmesi veya ortadan kalkması halinde nafaka yükümlüsü tarafından açılan ve nafakanın kaldırılması talepli davaya “ nafakanın kaldırılması davası “ denir. Nafaka avukatı hizmeti için tıklayın

NAFAKANIN KALDIRILMASI  DAVASI HANGİ DURUMLARDA AÇILABİLİR ?

Nafakanın kaldırılması davası dediğimizde bahsetmiş olduğumuz boşanma sonrasında diğer eş lehine hükmedilmiş olan yoksulluk nafakasıdır. İştirak nafakası ise çocuk lehine hükmedilen bir nafaka olup çocuğun ölmesi yada 18 yaşını doldurması halinde nafaka kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Yoksulluk nafakasında ise nafaka alacaklısın yeniden başka biriyle evlenmesi durumunda nafakanın kaldırılması davası açmaya gerek yoktur. Hükmedilen nafaka kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Nafakanın kaldırılması davasının açılması gereken durumlar ise ;

  • Nafaka alacaklısının evlenmeden bir başkasıyla evliymiş gibi yaşaması ,
  • Nafaka alacaklısının yoksulluğunun ortadan kalkması ,
  • Nafaka alacaklısının işe girmesi ,

Durumlarında nafakanın kaldırılması davası açılabilecektir. Ancak nafaka alacaklısının asgari ücretle bir işe girmesi yada nafaka borçlusunun işsiz kalması durumlarında nafakanın kaldırılması değil azaltılmasına karar verilecektir. Çünkü asgari ücretle işe girme durumunda mahkemeler yoksulluğun ortadan kalktığını göstermediği yönünde kararlar vermiştir.

NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR ?

Nafakanın kaldırılması davası aile mahkemelerinde açılacaktır. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerinde nafakanın kaldırılması davası açılabilecektir.

Yer yönünden ise nafaka alacaklısının bulunduğu yer mahkemesinde nafakanın kaldırılması davası açılacaktır.

NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI NE ZAMAN AÇILABİLİR ?

Nafakanın kaldırılması davasının açılma süresiyle ilgili kanunda bir hüküm bulunmamaktadır. Çünkü tarafların ekonomik durumlarının ne zaman değişeceği bilinmemektedir. Tarafların ekonomik durumlarının değişmesi halinde söz konusu dava açılabilecektir .

 

NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ 

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

 

DAVACI                   :****

VEKİLİ                     :Av. *******

DAVALI                   :****

KONU                       : Nafakanın kaldırılması talebinden ibaret dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR    :

Müvekkil ile davalı yan Ankara ** . Aile Mahkemesi 2017/.. E. Ve 2018/… K. Numaralı dava dosyası ile boşanmışlardır. …/…../2018 tarihli karar gereği müvekkil davalı yana aylık olarak …. TL yoksulluk nafakası ödemektedir.

Ancak davalı taraf, boşanma sürecindeki ekonomik durumuna kıyasla, ekonomik durumunu düzeltmiş, tam zamanlı sigortalı olarak çalıştığı bir işe girmiştir. Dolayısıyla davalı yanın gelinen durum itibariyle yoksulluk nafakasına ihtiyacı kalmamıştır.

İşbu zaman diliminde müvekkil ise işsiz kalmış ve boşanma tarihinden beri yeni bir iş bulamamıştır. Hükmedilmiş olan yoksulluk nafakası ise artık müvekkilin mahvına neden olabilecek niteliktedir.

Anılan nedenle davalı yan lehine hükmedilmiş olan yoksulluk nafakasının kaldırılmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER       : TMK, HMK ve sair ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER                          : Boşanma ilamı, tanık, bilirkişi,davalının maaş durumunu gösterir bordro.

NETİCE VE İSTEM           : Yukarıda açıklamış olduğumuz ve resen gözetilecek nedenlerle;

  1. Ankara … Aile Mahkemesi’nin …./…./2018 tarihli kararı ile hükmedilmiş olan yoksulluk nafakasının kaldırılmasına,
  2. Haklı davamızın kabulüne,
  3. Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine,

Karar verilmesini saygılarımızla vekil eden adına talep ederiz.

Davacı Vekili

Av.*******

 

Benzer yazılar :

Haksız Tutuklama Sebebiyle Tazminat Davası Neticesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru  Şartları ve Süreci

Son zamanlarda sıkça karşılaştığımız olaylar ve bunlar neticesinde meydana gelen haksız tutuklamalar bulunmaktadır. Bu  haksız tutuklamalar çok fazla maddi manevi ...

Yatağını Ayırmak Boşanma Sebebi midir?

Evlilik birliğinin eşler için getirdiği yükümlülükler arasında; Evlilik birliğinin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak, Çocukların bakımına ve eğitimine özen göstermek, Eşlerin birbirine...

Tapuda Mesken, İş Veya Ticaret Yeri Olan Bağımsız Bölüm, Hangi Durumlarda İş Yeri Olarak Kullanılabilir?

634 Sayılı Kat Mülkiyetleri Kanunu’nun 24. Maddesi “YASAK İŞLER” başlıklı olup kat maliklerinin uymakla yükümlü oldukları bağımsız bölümlerin kullanımı ile...

Trafik Kazası Nedeni İle Yaşanan Psikolojik ve Psikiyatrik Rahatsızlıklar Maddi Tazminat Kapsamında mıdır?

Trafik kazaları nedeni ile mağdurlar, sürekli ve geçici olmak üzere farklı şekillerde bedensel zarara uğramaktadırlar. Kişiler, bedensel zararlar sebebi ile...