Blog & Haberler

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Tadil Sözleşmesinin Geçerli Olabilmesi İçin Resmi Şekilde Yapılması Gereklidir

Bilindiği üzere Kat karşılığı inşaat sözleşmesi; her iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Taraflardan biri arsa sahibi diğer ise yüklenicidir (Müteahhid)  Buna göre taraflar belirli bir arsa üzerine bina inşa edilmesi, bağımsız bölümlerin teslimi ve devir hususunda karşılıklı olarak anlaşırlar. Tarafların her ikisi de birbirine karşı belli bir borcu ödemek için sözleşme akdedeler. Türk Medeni Kanununda taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması şartını , resmi şekilde düzenlenmiş bulunmalarına bağlanmıştır. Bu şekilde yapılmamış olan sözleşmeler, tadil niteliğindeki sözleşmelerden dolayı taraflar birbirinden gecikme cezası, ayıplı veya eksik iş bedeli ve bunun gibi taleplerde bulunamayacaklardır. Yargıtayın emsal kararında da tadil sözleşmelerinin de resmi şekilde yapılması halinde geçerlilik kazanacağından adi şekilde yapıldığında geçersiz olacağından bahsedilmektedir. Şöyle ki;

T.CYARGITAY 23.Hukuk Dairesi 2017 / 7460 Esas ve   2017 / 284 Karar sayılı ilamında ‘ …Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamından; taraflar arasındaki düzenleme şeklindeki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesini tadil eden sözleşmenin adi yazılı şekilde yapılmış olması nedeniyle geçersiz olduğu ve tarafları bağlamayacağı, bilirkişi raporlarına göre, davacıya ilk sözleşme ile isabet eden ve 1. katta bulunan dairenin dava tarihi itibariyle değerinin 80.000,00 TL, davacı adına kayıtlı 8. katta bulunan 16 no'lu bağımsız bölümün değerinin ise 60.000,00 TL olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle, asıl davanın kısmen kabulü ile 20.000,00 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, birleştirilen davanın ise reddine karar verilmiştir.’ bahsedilmiştir.

Comment (1)

  • Gökhan cevap

    İlgili yargıtay kararının doğru numarası YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2016/7460 K. 2017/284 T. 8.2.2017’dır. Düzeltelim üstadım.

    Mart 23, 2019 , 5:46 pm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir