İşçinin hafta tatili günleri (cumartesi -pazar) yıllık izin süresine dahil midir ?

4857 Sayılı İş Kanunu’ un 46. Maddesine göre ‘’İşçi yedi günlük süre içinde altı gün çalıştıktan sonra kesintisiz 24 saat dinlenme hakkına sahiptir’’.

Fakat hafta tatili bakımından  bireysel iş sözleşmesiyle veya  toplu iş sözleşmesiyle düzenleme yapılabilir.

İş Kanunu’muz hafta tatilinin kesintisiz olarak kullandırılmaları gerektiğini düzenlediğinden o gün 2 saat dahi çalıştırılsa usulüne uygun kullandırılmadığı anlamına gelir.

Hafta tatilinin ispatı ise işçiye aittir. İşçi bu konuda iddiasını ispatlarken İşyeri kayıtlarını ,işyerine giriş ,çıkış belgelerini ,işyeri yazışmalarını delil olarak kullanılabildiği gibi,tanık deliline de dayanabilir.

4857 sayılı iş kanunu md 56/5 ‘ e göre ‘’Yıllık izin dönemine denk gelen hafta tatili ve Ulusal Bayram ve genel tatil günleri yıllık izin hesabında dikkate almaz’’.

Bu durumda 21 gün yıllık izne çıkan işçinin bu izin süresinden 3 gün olan hafta tatilleri  mahsup edilir ve işçinin toplam 18 gün yıllık izin kullandığı kabul edilir.

Toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesiyle cumartesi günü de tatil günü olarak kararlaştırılmışsa , bu durumda Pazar günüyle beraber cumartesi günü de yıllık izin süresinden düşürülecek midir?

YARGITAY’ ın yeni ilke kararlarına göre ‘’ Cumartesi günüde açıkça hafta tatili olarak kararlaştırılmışsa yıllık izin içerisinden mahsup edilir. Bu durumda örneğin, 21 gün yıllık izni kullanan işçinin cumartesi ve Pazar günlerinin hafta tatili olarak belirlenmesi durumunda 6 gün mahsubu ile toplam 15 gün yıllık izin kullandığı kabul edilecektir.

Ama bunun için cumartesi günlerinin akdi tatil olarak değil, hafta tatil günü olarak belirlenmiş olması zorunludur.

Benzer yazılar :

Ödenmeyen senet nasıl tahsil edilir ?

SENET NEDİR ? Senetin ne olduğuna baktığımızda; iki kişi arasında düzenlenen, bir şeyi yapmaya veya bir borcu ödemeye ilişkin kıymetli...

İhtiyati Tedbir

İHTİYATİ TEDBİR NEDİR ? Hak arayan kişiler , mahkemeye başvurarak hukuksal koruma isterler .Bu koruma talebi esas itibariyle bir dava şekline...

Müşterek Çocuğun Yurt Dışına Kaçırılması Halinde İadesi Talep Edilebilir Mi?

Boşanmadan sonra velayeti anne veya babaya verilen çocuğun yaşadığı ülkeden başka bir ülkeye götürülmesi velayeti kendisinde bulunduran tarafın velayet hakkını...

Zina nedeniye boşanma davası ve deliller

Hangi Durumlarda Zinanın Varlığı Kabul Edilir ? Yasal olarak evli kişilerin eşinden başka karşı cinsten biriyle cinsel ilişkiye girmesine zina...