İşçi işverene karşı davası olan husumetli tanık beyanlarıyla davasını ispatlayabilir mi?

Fazla çalışma ve Ulusal Bayram Genel Tatil ücreti alacakları husumetli tanık beyanlarıyla ispatlanabilir mi? Çalışma sürelerinin ispatı noktasında ,işverene karşı dava açan tanıkların beyanlarına ihtiyatla yaklaşılması gerekir. Yargıtay’ın yeni ilke kararları bu yöndedir.

Fazla çalışma ve UBGT alacakları bakımından salt husumetli tanık beyanlarıyla sonuca gidilemez. Kural budur. Ama bu kuralın istisnaları vardır . Ana kural husumetli tanıkların beyanlarıyla ispat mümkün olmayacağıdır. Ama bununla beraber yan delil ve olgularla bu tanıkların beyanlarına değer verilebilir. Peki bahsedilen yan delil ve olgular nelerdir?

1)İşin mahiyeti ve işyerinin özellikleri bu husumetli tanık beyanlarını destekliyorsa o zaman bu tanık beyanlarına itibar edilebilir. Örneğin bu işyerinde iki tane bekçi çalışıyorsa bu bekçilerden birinin gece ,diğerinin gündüz çalıştığı kabul edilir ve her bir işçinin 12 saat çalıştığı kabul edilir.

2)Davalının tanıklarının anlatımları, davacının tanıklarının beyanlarını doğrular mahiyette ise o zaman yine davacının ispat yükünü yerine getirdiği sonucuna varılmalıdır. 7

3)İş müfettişinin düzenlediği tutanak ve raporlar: İş yerinde bu denetim yapılmış ve o iş yerinde fazla çalışma yapıldığı tespit çalışması bu doğrultuda ifade veren husumetli tanık beyanlarına da itibar edilmelidir.

4)Kesinleşmiş mahkeme kararının bulunması: Husumetli tanığın işverene karşı açmış olduğu davası kesinleşmiş ise bu durumda da husumetli tanığın ifadesine itibar edilir. Hukuk Genel Kurulu kararına göre ” Aksine ciddi bir delil olmadıkça asıl olan tanıkların doğruyu söyledikleridir.

Her somut olayın özelliklerine göre husumetli tanıkların ifadelerinin hakim tarafından değerlendirilmesi gerekir. Baştan reddi doğru olmaz. HMK 255 gereğince ” İşverene, arşı tarafın tanığına karşı menfaat itirazı yapma imkanı sağlamıştır. Böyle bir itiraz yapılmışsa Değerlendirmeye alınması gerekir. HMK madde 255′ e göre ” Tanığın davada yararı bulunmak gibi tanıklığının doğruluğu konusunda kuşkuyu gerektiren sebepler varsa bunu iki taraftan biri iddia ve ispat edebilir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2017/17464 E. 2020/ 13499 K. 27.10.2020 Kararına göre ”Davacı tanığının davalıya karşı benzer mahiyette davasının olduğu anlaşıldığından salt husumetli tanık beyanları ile fazla mesai ücretinin ve UBGT alacağının hesaplanarak hüküm altına alınması isabetli değildir.

Yine YARGITAY Hukuk Genel Kulunun 2013/9 -1462 E. 2015/869 K. VE 25.02.2015 tarihli kararına göre ” Akrabalık veya diğer bir yakınlık başlı başına tanık beyanını değerden düşürücü bir sebep sayılamaz ise de işveren aleyhine dava açan kişiler davacı tanığı olarak dinlenmiş ise bu işçilerin tanıklığına kural olarak itibar edilmemesi birbirlerine tanıklık eden kişilerin beyanlarına ihtiyatla yaklaşılması ve bu tanıkların beyanlarının diğer yan delillerle birlikte değerlendirilerek sonuca gidilmesi gerekir.

Benzer yazılar :

Sosyal yardımların eşler arasında paylaşımı

SOSYAL GÜVENLİK VEYA SOSYAL YARDIM KURUMLARI VE PERSONELE YARDIM MAKSADIYLA KURULAN SANDIKLAR, SGK, EMEKLİ SANDIĞI, BAĞKUR,  OYAK VS. TARAFINDAN YAPILAN...

Sigortasız çalıştırılan işçinin hakları nelerdir? (Hizmet Tespit Davası)

HİZMET TESPİT DAVASI NEDİR ? Hizmet tespit davası, sigorta bildirimi yapılmadan ve sigorta primi yatırılmadan veya eksik yatırılarak çalıştırılan kişinin (işçi)...

Eşin Bilgisi Dışında Alınan Telefon Yazışmaları ve Ses Kayıtları Boşanma Davasında Delil Olur mu?

Türk Medeni Kanununda boşanma hususu düzenlenmiştir. Evlilik birlikteliğinde ortak hayatı sürdürmek konusunda taraflar anlaşamıyorsa ve bu hususta kendilerinden beklenemeyecek derecede...

Fazla Mesai Ücretinin Ödenmemesi Haklı Nedenle Fesih Nedenidir

ÇALIŞMA SÜRESİ NEDİR? Çalışma süresinin İş Kanunu’nda tanımı yapılmamıştır. Ancak genel olarak çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçen süreyi ifade eder....