Blog & Haberler

İhbar tazminatımı nasıl alırım ?

İş Kanunu madde 17’ye göre “ belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun taraflara bildirilmesi gerekir”

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR?

İş Kanununa göre işçi ve işveren taraf arasındaki iş sözleşmesi belirli bir süreye bağlı olarak yapılmazsa, bu tür iş sözleşmelerine belirsiz süreli iş akdi denir.

USULSÜZ FESİH NEDİR?

Belirsiz süreli bir iş sözleşmesi taraflarca bildirim süresi verilmeden veya eksik verilerek yada peşin ödemeyle fesihte bildirim sürelerine ilişkin ücret ödenmeden veya eksik ödenerek sonlanmışsa usulsüz fesih durumu ortaya çıkar.

FESİH BİLDİRİMİNDE BULUNACAK OLAN TARAF KİMDİR?

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin sona erdirilmesinde fesih bildiriminde (ihbar öneli) bulunma zorunluluğu hem işveren hem de işçi için geçerlidir.

HAKLI NEDENLE FESİHTE İHBAR ÖNELİ VERME ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?

Haklı nedenle fesheden tarafın (işçi veya işveren) ihbar öneli verme zorunluluğu yoktur. Dolayısıyla iş akdi haklı nedenle derhal feshedilirse diğer taraf ihbar tazminatı almaya hak kazanamayacaktır.

İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR ?

Bildirim sürelerine uymayan taraf “ bildirim sürelerine ilişkin ücret tutarında “ tazminat ödemek zorundadır. Bu tazminat işçinin fesih anındaki brüt ücretidir. İhbar tazminatının hesaplanmasında esas alınacak işçi ücretinin içine para veya eşya biçiminde yapılan her türlü ödeme girer. Ancak ihbar tazminatının hesaplanmasında devamlılık arz etmeyen (örneğin temmettü ikramiyesi) ödemeler hesaba katılmaz.

İHBAR TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ NEDİR?

İhbar tazminatı , 5 yıllık zamanaşımına tabidir.

BİLDİRİM SÜRELERİ NE KADARDIR ?

İş Kanunu 17. Maddesine göre bildirim süreleri aşağıdaki gibidir ;

  1. İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için —– iki hafta ,
  2. İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için—- dört hafta ,
  3. İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için—- altı hafta,
  4. İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için—- sekiz hafta.

İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI TALEP EDEBİLİR Mİ?

İş sözleşmesinin işverence usulsüz(bildirim sürelerine uymadan) feshi halinde işyerinde 1 yıldan fazla çalışmış olan işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.