Blog & Haberler

İcra Takibinde Ödeme Emrine, Borca Ve İmzaya İtiraz

Borçlu , kendisine gönderilen ödeme üzerine , borcu olmadığını , borcunu ödemiş olduğunu , borcun zamanaşımına uğramış olduğu gibi sebeplerle borca itiraz etmek isteyebilir. Ödeme emrine itiraz edilmesi ise başlamış olan takibi olduğu yerde durdurur. Bundan sonra takibi devam etmesini isteyen alacaklı bu itirazı kaldırmalıdır.

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ SÜRESİ NEDİR ?

Ödeme emrine itiraz süresi , takibe ilişkin ödeme emrinin borçlu olduğu iddia edilen kişinin eline ödeme emrinin ulaşmasından itibaren 7 gündür. Bu süre kesindir ve 7 günlük süre geçtikten sonra artık borca itiraz edilemez. Borçlu borcu olmadığı iddiasında ise bunu ancak ayrıca bir dava ile ileri sürebilir.

Borçlu borca itiraz ettiğinde ve başlamış olan ilamsız takip olduğu yerde durmasından sonra alacaklının elinde  bu takibin devamını sağlamak için iki yol vardır ;

 1. Borçlunun itirazının iptali için mahkemede dava açmak ,
 2. Borçlunun itirazının kaldırılması için icra mahkemesine başvurmak .

KANUNDAKİ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA İTİRAZ ETMEK MÜMKÜN MÜ ?

İtiraz süresinin kesin olması kuralının istisnası gecikmiş itirazdır. Borçlu , kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle süresinde ödeme emrine itiraz edemezse , bu itirazını sonradan yapabilir. Örnek olarak borçlunun ödeme emri tebliği sırasında doğal bir afetle karşılaşması veya ağır bir hastalığa yakalanması durumunda gecikmiş itiraz yapılabilir.

Gecikmiş itiraz icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine yapılır ve süresi itiraz edememeyi gerektiren engelin ortadan kalkmasından itibaren 3 gündür. Ancak gecikmiş itirazda itiraz takibi kendiliğinden durdurmayacak ve icra mahkemesi öncelikle takibin durup durmayacağına karar verecektir.

 

KISMİ İTİRAZ MÜMKÜN MÜDÜR ?

Kısmi itiraz , borçlunun borcunun tamamına değil bir kısmına itiraz etmesidir. Borçlu , kısmi itirazda bulunursa , borcun kabul ettiği kısmi için takip kesinleşir ve durmaz ancak itiraz edilen kısmı için takip durur. Kısmi itirazın geçerli olabilmesi için borçlunun itiraz ettiği kısmı itirazında açıkça belirtmesi zorunludur . “ Borcum o kadar değil “ şeklinde bir itiraz kısmi itiraz olmayacaktır. Borçlu bu tür bir itirazda bulunursa hiç itiraz etmemiş sayılır ve takip kesinleşir.

Örnek olarak hakkında 1000 TL’lik bir takip başlatılan borçlu borcunun o kadar olmadığını ve 600 TL olduğunu düşünüyorsa itirazında “ 400 TL’lik kısma itiraz ettiğini borcunun 600 TL olduğunu “ açıkça belirtmelidir. 

 

İTİRAZ SEBEPLERİ NELERDİR ?

İleri sürülüş bakımından itiraz sebepleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar ;

 1. İmzaya itiraz
 2. Borca itiraz.

İMZAYA İTİRAZ NEDİR ?

Alacaklının adi bir senede dayanarak takip yapması durumunda , borçlu bu senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığı yönünde itiraz ederse , bu , imzaya itirazdır. Resmi senetler için ise bu şekilde itiraz mümkün değildir. Resmi bir senetteki imzanın kendisine ait olmadığını iddia eden borçlu bunu icra dairesine yapacağı bir itirazla değil genel mahkemelerde  açacağı bir sahtelik davasıyla (menfi tespit davası ) iddia ve ispat edebilir.

Borçlu imzaya itirazını ayrıca ve açıkça belirtmelidir. Aksi halde senet altındaki imzanın kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Örnek olarak “ imza sahtedir , imzaya itiraz ediyorum , imza bana ait değildir .. “ gibi ifadeler kullanmalıdır.

BORCA İTİRAZ NEDİR ?

İmzaya itiraz dışındaki diğer tüm itirazlar borca itiraz niteliğindedir. Borçlu , itirazında sebep bildirmek zorunda değildir. Ancak , borçlu itirazında sebep bildirmişse artık bu sebeplerle bağlı olup daha sonra bu sebepleri genişletip değiştiremez. İtirazında sebep bildirmeyen borçlu ise icra mahkemelerinde yalnızca senet metninden anlaşılabilen itiraz sebeplerini ileri sürebilecektir. Bu sebeple borcu olmadığını düşünen kişinin itirazında borcum yoktur şeklinde belirtmesi kendi yararına olacaktır.

İTİRAZIN USULÜ NEDİR ?

Borçlu , kendisine ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itirazını doğrudan icra dairesine yapar. İtiraz kural olarak ödeme emrini gönderen icra dairesine yapılır . Ancak borçlu bulunduğu yer icra dairesine de , takibin yapıldığı icra dairesine gönderilmek üzere itirazda bulunabilir.

İtiraz dilekçe ile veya sözlü olarak yapılabilir. Her iki durumda da itiraz tutanağa geçirilir. İtirazdan dolayı borçludan herhangi bir gider alınmaz ve borçluya itiraz ettiğine dair bir belge verilir.

Takip talebine itiraz eden borçlu veya vekili , borçluya ait yurt içinde bir adresi de itirazla birlikte bildirmek zorundadır. Süresi içinde yurt içinde adres bildirmezse , borçlunun itirazı kabul edilmez.

İcra dairesi 3 gün içerisinde , bu itirazı alacaklıya bildirir. Bu bildirim için gerekli gider alacaklının yatırdığı avanstan karşılanır. Alacaklı ise bu bildirimden sonra takibin devam etmesi için daha önce de belirttiğimiz gibi itirazın iptali yoluna veya itirazın kaldırılması yoluna başvurabilir.

Borçlu itirazından her zaman vazgeçebilir veya borcunu ödeyebilir ; ancak vazgeçmenin kayıtsız ve şartsız olması gerekir.

Comments (70)

 • Müjdat cevap

  Merhaba. Borçlu tarafından İcra dairesine yazılan Borca itiraz dilekçesinin alacaklıya tebliğini, borçlu dilekçesinde yazmak zorunda mıdır? Yoksa, yazınızda belirtmiş olduğunuz gibi zaten 3 günlük süre içerisinde İcra dairesi alacaklıya tebliğ etmesi mi gerekir. Okuduğum bir kararda bu işlemin Borçlu tarafından talep edilmesi gerektiği yönünde. Cevap verirseniz memnun olurum.

  Ocak 23, 2021 , 4:53 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   İcra dairesinin tebliğ etmesi gerekir

   Ocak 31, 2021 , 7:10 pm
   • Tekin kestane cevap

    Hocam ben yurtdisindayim bana gelen icra borcuna nasıl itiraz edebilirim

    Mart 22, 2022 , 6:10 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Bulunduğunuz yerden konsolosluk vasıtasıyla itiraz edebilir veya Türkiye de avukata vekalet verebilirsiniz

     Nisan 3, 2022 , 2:59 pm
 • Emre cevap

  Merhaba, tebliğ tarafıma ulaşmadı, muhtara verilmiş, dolayısıyla 7 günlük süre geçti, fakat borcu kabul etmiyorum, gerekli evraklarım mevcut, nasıl bir yol izlemeliyim. Karşı dava yada başka bir itiraz yolu yok mu? Kısaca bilgilendirme yapmanız mümkün müdür?

  Şubat 1, 2021 , 6:16 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar hakki mazeretiniz varsa belgeleyerek gecikmiş itirazda bulunabilirsiniz aksi durumda menfi tespit davası açmanız gerekiyor

   Şubat 9, 2021 , 6:23 pm
   • Esra cevap

    Merhabalar bençm bir bankaya yapılandırmam var idi 90 günlük geçikme olunca avukata vermişler daha doğrusu icra başlatmışlar ben bankanın ilgili avukatları ile görüştüm borcunuzu şimdi kapatırsanız masraf ödemezsiniz dediler 3700 ödemem gerektiğini söylediler ve yatırdık adliyeye giderek e devlette ki görünen icra dosyasını kapattırabilirsiniz banka tarafından kapatıldı dediler ödediğime dair bana ibraneme gönderdiler 3900 tl ödediği mi tahsil harcı borçluya ait olduğunu yazmışlar uyap sisteminden baktığımda ise borcumum 3500 küsür olduğunu gördüm tahsil harcının bana ait olması normal bir durum mu ve son olarakta icra kağıdı geldi avukatı aradığımda herhangi bir durum olmaz icradan infaz edildiniz gibi bir şey dedi bu gelen icraya ödediğime dair belgeyi sunup itiraz etmelimiyim

    Şubat 2, 2022 , 11:32 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Sizden tahsil harcı hariç olmak üzere ödeme almışlar dosyayı kapatmaniz için harcida yatirmaniz gerekir

     Şubat 9, 2022 , 7:51 pm
 • kaan mrt grel cevap

  İcra Dairesi İCRA KATİBİ (657-4/B) ESRA DAĞAŞAN 15/01/2021 16:15 Gelen Evrak Kaydedilmesi İcra Dairesi Genel Yazı
  İstanbul 22. İcra Dairesi İCRA KATİBİ (657-4/B) ESRA DAĞAŞAN 15/01/2021 09:32 İcra Dairesi Genel Yazı Hazırlanması Genel Yazı Hazırlanması
  İstanbul 22. İcra Dairesi İCRA KATİBİ (657-4/B) ESRA DAĞAŞAN 15/01/2021 09:32 Dosyanın Durdurulması Borç T.C. Kimlik No.lu kişi hakkında Takibe İtirazTamamına İtiraz nedeninden dolayı takip durduruldu.
  İstanbul 22. İcra Dairesi İCRA KATİBİ (657-4/B) ESRA DAĞAŞAN 14/01/2021 18:32 Tensip Zaptı Bilgi Girişi Tensip Zaptı Bilgi Girişi (Borca İtiraz Talebi)
  İstanbul 22. İcra Dairesi AVUKAT PORTAL İŞLEMİ 03/12/2020 09:39 Avukat KADİR ÖNAL tarafından, adlı kişinin adres sorgulaması yapıldı.
  İstanbul 22. İcra Dairesi İCRA KÂTİBİ KÖKSAL SANCI 02/12/2020 19:39 Gelen Evrak Kaydedilmesi Ödeme İcra Emri
  İstanbul 22. İcra Dairesi İCRA KÂTİBİ KÖKSAL SANCI 02/12/2020 19:38 Ödeme İcra Emri Evrağı Hazırlandı. Örnek 7 (Eski No 49) İlamsız Takiplerde Ödeme Emri (30) Hazirlandi.
  merhaba sımdı bu dosyay vben ıtıraz ettım sımdı borc asıl 4414 tl ıken karsıma 17.000 tl gıbı bırc borctan bahsedıyorlar 6 senede bu kadar borc olması normnal mı ve ben bunu gecen 2020 10 ayında turkcell ın kendı sayfasında 5750 tl ye borcu kapatıyordum .2 ay sonra eve ıcra jagıdı geldı .sımdı ne olacak pekı borcu dusururlermı ıslem nasıl olacak ben bundan sonra ne yapmalıyım

  Şubat 6, 2021 , 5:23 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar dosyanın incelenmesi gerekiyor istanbuldan bir avukatla görüşmenizde fayda var

   Şubat 9, 2021 , 6:12 pm
 • serkan cevap

  Merhabalar;tarafıma icra teblıgı geldı mal beyanında bulunmaz ısem problem olur mu ?avukat ıle taksıtle anlastım ıcra dıresıne bılgı vermem gerekıyor mu ?maaş ve eve icra gelir mi ?

  Mart 15, 2021 , 8:46 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mal beyanında bulunabilirsiniz.Avukatla anlaşmanıza uymanız haline problem olmayacaktır.

   Mart 16, 2021 , 4:40 pm
 • ulusoy cevap

  merhaba,
  tarafıma 1yıl önce sigorta şirketinin ödeme yapmadığı kusurlu tarafından icraya verilmişim. icra emri evrakı göndermişler işyerime de gelmiş ama benim bilgim yoktu icra evrakı muhtarlığa gitmiş. dün icra tutarı maaşımdan kesilince bilgim oldu. ben bu durumda itiraz edebilir miyim?

  Mart 18, 2021 , 10:34 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Borçlu olmadığınızı düşünüyorsanız yalnızca borçlu olmadığınızın tespiti için dava acabilirsiniz

   Mart 26, 2021 , 8:00 am
  • Tezcan yurdoglu cevap

   Merhabalar benim Bir bankaya borcum vardı ve ipotegim vardır ve borcumu ödedim ve banka.ya.burcu yoktur yazısı aldım ve 4 yıl sonra tekrar ıcra ödeme geldi ve 7 gün olan itirazı 4 . gün yaptım nasıl bir yol haritası takıp edebilirdim teşekkürler iyi çalışmalar dilerim

   Nisan 26, 2022 , 9:26 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Itira üzerine icra takibi durmuş olması lazım.alacakli görünen taraf dava açacak hukuki yardım almanızda fayda var

    Mayıs 3, 2022 , 10:03 am
 • Pınar cevap

  Merhaba,
  İcra dairesinden gelen tebliğ üzerine tanınan 5 günlük itiraz süresinde, tüketici hakem heyetinde sonuçlanmamiş dosyam olup kararlandjdjjdrı ne olacak bilemediğim için itiraz etmedim, icra borcunu ödedim. Şimdi tüketici hakem heyeti dosyam lehime sonuçlandı ve hem para iadesi hemde senedin tarafıma iadesine karar verildi. İcraya verilen senet ve diğer bedelleri ödediğim için itirazda bulunmam gerekiyor. Burda icra mahkemesi mi yoksa tüketici mahkemesine mi başvuru yapılmalı ve yapılan başvuruda hangi detaylar paylaşılsa ve paylaşılmasa lehime olur, uyap üzerinden de bu işlemler gerçekleştirilebiliyor mu yoksa illaki mahmekeye kadar gidip dilekçe mi vermek lazım ? yardımcı olabilir misiniz ?
  Teşekkür ederim

  Mart 25, 2021 , 10:02 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar bir avukatla yüz yüze görüşüp danismanlik almanızda fayda var

   Mart 26, 2021 , 7:45 am
 • ramazan cevap

  meraba ben biriyle ticaretim oldu ama sonunda anlaşamadık ve ipoteğim vardı ve icraya verdim itiraz etti sizce bu ipotek bişeye yaramazmı ve yarıyorsa bu aman kazanmak için böyle yaptısa czası ne olur.

  Nisan 8, 2021 , 4:08 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar dosya içeriğini ve ipotek belgesini incelemek gerekiyor.Hukuki yardim almanıza fayda var.İletişim no.05302022326

   Nisan 10, 2021 , 9:27 pm
  • Ahmet cevap

   Merhaba 2015 de almanyada bir arkadasima 40 bin euro verdim borc olarak oda bunu a4 kagitina benim ismimi duserek benden aldigi parayi kabul ettigini yazdi altina tc isim soy isim imza atti noterde onaylatti ama adam parami vermedi bu elimdeki kagitla mahkemeye verebilirmiyim bir sonuc cikarmi sahis almanyada suan ama

   Şubat 27, 2022 , 5:34 am
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar icra takibi baslatilabilir konu ile ilgili olarak Iletisim numaramız:05302022326

    Mart 1, 2022 , 8:36 am
 • Burcu cevap

  Halam in komada yattı uzun süre. ölümünden sonra elk borcu yeni öğrenildi. İcra var . Nasıl yol izlenir.

  Ağustos 6, 2021 , 5:28 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mirasin reddini isteyebilirsiniz şartları oluşmuşsa

   Ağustos 28, 2021 , 10:17 am
 • gülay cevap

  bundan 3 yıl önce sahibi olduğum araçla bir başka kişi kaza yaptı bir motora çarptı olay yerinde aşrı baskıdan dolayı kazayı yapan kişi bir müddet bekleyip ayrılmiş polis gelmeden ancak olay yerinde olduğuna dair video var elimizde makhemeye çıkıldı motorlu asli suçlu bulundu bizede 3000 tl ceza verildi daha sonra aracın kayıtlı olduğu sigorta şirketi bu kişiye 18600 tl tazminat ödemiş ve bu para için bana icra gönderdi itiraz ettik arabulucuda görüştük borcu kabul etmedik olay yerinde olduğumuza dair video var dedik karşı tarafın avulatı suçlu video varda borçtan kurtulur ama siz kurtuşamazsınız filan dedi neyse arabulucuda anlaşma olmadı 1 hafta geçti av bana icra takibi ödemeye davetiyesi göndermiş biz mahkemeye çılmayı beklerken elimşze bu geldi icraya gelebilirlermi itiraz ettik ve sigorta şirketi benden bu parayo alabilirmi nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı oşabilirmisiniz fikirlerinşze ihtiyacım var şimdiden çok tşkler

  Ekim 13, 2021 , 12:33 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhabalar,
   Süresi içerisinde itiraz ettiyseniz hacze gelemezler. Karşı taraf itirazın iptali davası açacaktır. Detaylı bilgilendirme için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0507 759 6114

   Ekim 17, 2021 , 11:59 am
 • Berk cevap

  İmza ve borca itiraz davası açtım
  imzaya itiraz davasını kazandım borca itiraz davası devam ediliyor bu aşamada ne yapmam lazım zaten kazandığım dava var nasıl etkiler borca itiraz davasini

  Ekim 16, 2021 , 7:13 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhabalar,
   Borca itiraz imzaya itirazın dışında kalan tüm itirazları kapsar. Birbiriyle tam bir bağlantıdan söz etmek doğru değil. Detaylı bilgilendirme için Telefon: 0(312) 230-4614 iletişime geçebilirsiniz.

   Ekim 17, 2021 , 7:55 pm
 • özden cevap

  Merhaba
  9 yıl önce ölen dayımdan annem dahil 17 kişiye belediye tarafından ödenmemiş su faturasına ilişkin 11 bin tl lik icra geldi.Reddi miras için geç mi kalındı? Borca itiraz edilebilir mi? Nasıl bir yöntem izlenmeli? Teşşekkürler.

  Kasım 2, 2021 , 6:14 am
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhabalar,
   Reddi miras süresi 3 aylık bir hak düşürücü süreden oluşmaktadır. Mevcut verdiğiniz bilgilerle süreniz geçmiş görünmekte. Fakat borca itiraz ederek takibi durdurabilirsiniz. Bu evreden sonra ise borcun size ait olmadığını dava yolu ile ispatlamanız gerekmektedir. Bu süreçte hukuki bir yardım lehinize sonuçlar doğurabilir.

   Detaylı görüşmek için 0507 759 6114 numaralı telefonumuzla iletişime geçebilir, sorunuz onaylandığında mail adresinizden ve sayfamızdan takip edebilirsiniz. İyi günler dileriz.

   Kasım 3, 2021 , 9:44 am
 • ahmet cevap

  İcra dosyam var. 2020 yılında ,,,, borçca itiraz ettim. Süreç durdu 1 yılı geçti. İtirazın Red davası açmadılar. Dosyam düşmedi. Bundan sonra ne olur

  Kasım 22, 2021 , 5:08 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Tebliğde itibaren 1 yıl içinde dava açmaları gerekiyor yoksa zamanasimi olur ama itiraziniz tebliğ edilmiş mi bakmanız lazim

   Aralık 5, 2021 , 4:13 pm
 • yaşar cevap

  annemiz vefat etti bankadan çektiği krediyi ödeyememiş tüm çocuklarına borç miras tebliği geldi nasıl itiraz ederiz

  Aralık 10, 2021 , 6:26 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   3 ay içinde mirası reddetmeniz gerekiyordu

   Aralık 14, 2021 , 7:13 am
 • Ali71 cevap

  Merhaba benim bir mağazaya resmi olarak bir icra borcum var bu borç senet ile yapıldı ama gerçekte borçlu kefil olan amcam ben bu borcun bana kalmasını istemiyorum dosya 08/03/2018 de açıldı senetlerin 3 senelik zaman aşımı süresi varmış galiba 3 seneyi geçti ve benim ikametgahım dan farkı ilde oturuyorum ve elden tebligat hiç almadım bu durumda borç zaman aşımına uğradığını beyan ederek itiraz edebilirmiyim

  Ocak 2, 2022 , 2:13 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   3 yıllık süre sonunda senet kambiyo senedi vasfını kaybeder fakat alacak zamanasimi süresi 10 yıldır Konu ile ilgili Ücretli hukuki danışmanlık alabilirsiniz
   İletisim no.05077596114

   Ocak 6, 2022 , 8:14 am
 • füsun dogan cevap

  merhaba

  Boğaziçi elektrik , elimde reddi miras kararı bulunmasına rağmen ve de bu kararları ilgili dava dosyalarına sunmama rağmen tarafıma icra kararı ve takibi başlatmıştır. İtirazlarımda geciktiğimi red tensip zaptı ile bildirdiler. reddi miras kararına rağmen bu icralar yapılabilirmi. Yardımcı olursanız çok sevinirim. şimdiden çok teşekkürler.

  Ocak 11, 2022 , 9:20 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   İcranin iptali için dava açmanız gerekiyor

   Ocak 23, 2022 , 3:42 pm
   • İbrahim cevap

    Merhabalar bana tedbir nafakasi adı altında ilamsız takip başlattılar bende buna süresi içinde itiraz ettim ama uyaptan baktığımda itiraz dilekçem sisteme yüklenmemiş ve dolayısıyla dosya kesinleşmiş bunun için ne yapmam lazım tşkler..

    Ocak 25, 2022 , 10:04 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Tedbir nafakasi mahkeme kararıyla olur itirazınız icra takibini durdurmaz

     Şubat 10, 2022 , 6:15 pm
 • Nuray Yaldız cevap

  Merhaba. Eşim bir trafik kazası nedeniyle ceza almış ancak arkadaki aracın kendisine çarpması sonucu öndeki araca vurduğunu beyan etmekte. Kendisi şu an yurt dışında, vekaleti bende değil. 7 gün içinde itiraz edilmesi gerekiyor ancak kendisi 5 ay sonra ülkeye dönüş yapabilecek. Bu durumda ne yapabilirim?

  Şubat 13, 2022 , 10:34 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Avukat vasıtasıyla itirazlarınızi yapabilirsinizKonu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

   Şubat 20, 2022 , 11:56 am
 • Mehmet cevap

  Vergi dairesine 15 günlük sürenin son gününde itiraz ettim.İtiraz dilekçesini postaya iadeli taahhütlü olarak verdim.Göderi vergi dairesine 4 gün içerisinde ulaştı.Zaman aşımından dolayı itirazım red olur mu?

  Şubat 20, 2022 , 1:20 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Süresi için itiraz etmeniz yeterli

   Mart 6, 2022 , 11:31 am
  • Fatma cevap

   Merhaba bir tanıdık kendi isteğiyle bana para gönderip yurtdışından kendi hür iradesiyle bana para gönderdi hiçbir şekilde gönderdiğinde makbuzu borç vs göndermedi şu anda da bana icra takibi başlatmış bundan bir sonuç çıkar mı ne yapmam lazım

   Mart 8, 2022 , 5:56 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Borca süresinde itiraz etmeniz gerekiyor Konu ile ilgili Ücretli danışmanlık ve detayli bilgi almak için 0312 230 46 14 nolu iletişim numaramızı arayabilirsiniz

    Mart 16, 2022 , 5:37 pm
 • Ali cevap

  Merhaba,
  Borç kağıdı gelince gidip ödedim fakat bana yine de icra kağıdı geldi. ne yapmam lazım

  Mart 17, 2022 , 9:57 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Borcun tamamını ödediyseniz borca süresi içinde itiraz edebilirsiniz

   Nisan 13, 2022 , 9:01 am
 • YILDIZ cevap

  Merhabalar, 2016 yılında bir tanıdığımız ben öğrenci iken bana borç verip kağıda şu tarihte şu kadar para aldım isim soyisim tarih imza attırdı. Ben 1ay sonra bu parayı ödedim, çünkü eşyalarıma el koymuştu. Şimdi oğlu babamdan bu para ödenmedi, parayı ödeyin diyor. Ben elden verdim ispatlamiyorum, eşyalarımı alıp kaçtım o dönem, yazılı kağıdı istemedim. Bu yazı adisenede girer mi. Yalan beyanda bulunup dava açabilirler mi

  Nisan 6, 2022 , 5:15 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Ödediğinizi ıspatlamaniz gerekiyor.Alacak miktarına göre yanikla da ispatlayabilirisniiz

   Nisan 13, 2022 , 8:54 am
 • Yücel cevap

  Merhaba, babamın vefatından sonra bankaya olan burcundan dolayı ben ve 5 kardeşime icra takibi başlatıldı. Ben ve 1 kardeşim borca süresi icinde itiraz ettik diger 4 kardeşim babamdan bir mal ve para kalmadığı halde bu borcu ödemek zorunda kalırmı ve borcun tamamını mi yoksa 6/4 ünü mu öderler . kolay gelsin şimdiden teşekkürler.

  Nisan 8, 2022 , 1:04 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mirası reddetmeyen mirasçı borçtan miras hissesi nispetinde sorumludur

   Nisan 13, 2022 , 8:40 am
 • ahmet doğru cevap

  iyi günler 8-9 yıl önce kapatmış olduğum bir işletmem vardı bir bankanın ek kartta 6 bin tl gibi bir borcum kalmış haberim yoktu ve yıllardır ne bankadan nede bir hukuk bürosundan aranmadım mesaj almadım dün bir mesaj geldi banka borcu bir hukuk bürosuna sevk etmiş hukuk bürosu icralık olduğumu söylemiş bu gün bankaya gidip öğrenmek istedim ne olduğunu banka işletme üstüne olan ek kartta 6 bin tl borç kaldığını söyledi yıllar içindede faiz binmiş üstüne ve 68 bin tl olmuş hukuk bürosuda icra takibi başlatmış ben bu işi anlamadım ek kartı işletmenin kapanışını verdiğimde kartıda kapattırmıştım banka bunuda onaylıyor kart kapatılmış diyor ama borcum kalmış bundan haberim yok hiç bir zamanda bilgilendirme yapılmadı banka tarafından yıllar sonra ise icra için mesaj attılar ben ne yapmalıyım itraz etme hakkım varmı yardımcı olursanız sevinirim

  Nisan 14, 2022 , 10:36 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Talebin haksız olduğunuz düşünüyorsanız icra dairesine intikal etmişse borca itiraz edebilirsiniz

   Nisan 20, 2022 , 11:20 am
 • Tamer cevap

  Merhabalar, davalı-karşı davacı olarak devam eden boşanma davamda ara karar ile tedbir nafakası ödemem hükmedildi, 1 gün sonrasında da davacı vekili tarafından ilamsız icra takibi başlatıldı ve ödeme emri çıktı. Boş yere %4,55 tahsil harcı ve yıllık ödeme tutarı üzerinden %15 vekalet ücreti ödemek zorunda kaldım. Aynı şekilde davacı taraftan da %2 cezaevi harcı kesilmektedir. 1 ay önce başka bir ara karar ile tedbir nafakası miktarı artırıldı fakat henüz icraya bildirilmedi. Sorularım şunlar;
  1- İcra dosyası yenileme sebebiyle yeniden vekalet ücreti ödemek durumunda kalır mıyım?
  2- İcra kasa hesabına değil de haricen ödeme yaparak tahsil harcını %2,27 ye düşürebilmek için davacı taraf ile protokol yapmak zorunlu mu?
  3- Bu durumda tahsil harcını hangi taraf öder (bu konu ile ilgili çok farklı görüşler var)
  4- Son olarak, boşanma davası sonuçlanmadan, icra takibini durdurmanın bir yolu var mıdır? aylık nafaka tahakkuk etmeden ödeme yapıp, borcumun olmadığı şeklinde bir kapatma yoluna gidilebilir mi?

  ayrıntılı bir şekilde olası çozüm yollarını paylaşırsanız sevinirim, iyi çalışmalar..

  Nisan 15, 2022 , 12:51 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba detayli görüşülmesi gereken bir konu ücretli danışmanlık alabilirsiniz

   Nisan 17, 2022 , 8:47 am
   • Tamer cevap

    ilginize teşekkürler, bu durumda yukarıdaki sorularımı silerseniz sevinirim

    Nisan 18, 2022 , 7:38 am
 • Çağlar cevap

  İcra dairesine borcumu 2020 de maaşımdan kesilerek ödemiş bulunmaktayım hiç ödenmemiş gibi gözüküyor ve arabama haciz gelmiş elimde odedigime dair dekontlar var. Hacizin kaldırılması ve alacaklıya bu maduriyetten dolayı dava açabilir miyiz çünkü arabamı hacizden dolayı satamiyorun Yardımcı olabilir misiniz?

  Nisan 18, 2022 , 3:26 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   İcra dairesiyle görüşüp borcu tam olarak hesaplatmanizda ve dekontlari göstermenizde fayda var

   Nisan 20, 2022 , 11:11 am
   • Çağlar cevap

    Ben İzmir’de yaşıyorum icralik olduğum yer İstanbul da icraya gidip öğrenemem uyap.vatandastan bütün seceresini çıkardım dediğim gibi borcumu tamamen yatırmışim evraklar tam lakin davacı tarafın 3 farklı kişi avukatı olduğu için icra müdürlüğü ilk suç duyurusunda bulunan avukatın hesabına yatırılıyor aradan 2 sene geçiyor hiç yatirilmamis gibi firmanin başka avukati da haciz gönderiyor hiç ödenmemiş gibi yeni hesaplamış ama zaten kaydı var sistemde ödediğimin masraflarıyla beraber tamı tamına kapatmisim. Bütün ticaretimi alt üst etti bu olay dava etmek istiyorum bunları

    Nisan 20, 2022 , 1:38 pm
 • beytullah cevap

  mrb adıma senet düzenlenmiş itirazda bulanacağım dilekçeyi kendim yazsam olur mu avukat mı tutmam gerek birde mahkeme imzayı duruşmada inceler diyor imza inceleme için kriminale gitmez mi?

  Nisan 20, 2022 , 5:45 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar avukat tutma zorunluluğunuz yok tabi ki ama yine de avukattan hukuki yardım almanıza sizin lehinize olacaktir

   Nisan 20, 2022 , 10:59 am
 • Gökhan cevap

  Merhaba Şimdi benim bi kontrata kefil olarak adım geçtiği için bana icra davası açılmış ama benim kontratta imzam yok ve borç bana ait değil bu icra davasında itiraz süreside dolmuş ben nasıl bir süreç işlemem gerekiyor bilgi verebilirmisiniz ?

  Nisan 27, 2022 , 9:29 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Menfi tespit davasi açmanız gerekiyor

   Mayıs 3, 2022 , 10:02 am
 • Batuhan cevap

  Iyı gunler dilerim benim Bı arkadasımla birlikte senedımız vardı ortak imzalı 2 yıl ince odedeık senetleri aldık elinde hıc bısey yokken aynı dosyayı yenileme yapmıs ve yenıden icra takibi baslatmıs nasıl Bı yol izlememiz lazım tessekur eder ıyı çalışmalar dılerım

  Mayıs 11, 2022 , 8:30 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Borca süresi içinde itiraz etmeniz gerekiyor

   Mayıs 11, 2022 , 9:03 am
 • Nurullah cevap

  Merhabalar efendim ben Kredi çektim krediyi geciktirdim şuan ayrı ayrı iki tane kredim var ikisi de icralık olmis.bitanesinin tebliği yeni geldi diğeri daha gelmedi benim bunlara itiraz etmem faizini artirirmi itiraz süresinden sonra bir daha dava açma süresi ne kadar uzun sürer

  Mayıs 13, 2022 , 1:20 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   itiraz etmeniz faizi arttırmaz ama icra inkar tazminatına hükmedilebilir. Detaylı bilgi için ücretli danışmanlık alabilirsiniz. İletişim numarası: 0 (507) 759 61 14

   Mayıs 23, 2022 , 1:50 pm
 • Serkan YANAR cevap

  Merhaba iyi günler dilerim ben şirket arabası ile trafik kazası yapmıştım. Kaza sonucunda 20.06.2020 tarihinde tarafıma ilamsız icra takibi başlatılmış ve bu karar bana iletildi.Bende ilamsız içra takibine 7 gün içinde itiraz dilekçesi yazarak muğla adliyesine verdim. fakat dün itibari ile küçük çekmeçe 4. icra dairesi banka maaş hesabıma bloke koydurdu. Bugün icra dairesine aradığımda tarafımdan herhangibi dilekçe gelmediği söylendi.Dilekçe verdiğim halde neden maaş hesabıma bloke koyulmuştur.Bu dilekçe içra dairesine ulaşmadıysa ne yapmalıyım .Gönderdiğim dilekçeyi nasıl ulaşabilirim.Gelen içrayı ödemesem ne olur. Teşekkürler İyi Çalışmalar.

  Mayıs 18, 2022 , 10:57 am
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Dosyaya evrakınızın tarandığına dair teslim belgenizi sunabilirsiniz.

   Mayıs 23, 2022 , 1:26 pm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.