Blog & Haberler

İcra Takibinde Ödeme Emrine, Borca Ve İmzaya İtiraz

Borçlu , kendisine gönderilen ödeme üzerine , borcu olmadığını , borcunu ödemiş olduğunu , borcun zamanaşımına uğramış olduğu gibi sebeplerle borca itiraz etmek isteyebilir. Ödeme emrine itiraz edilmesi ise başlamış olan takibi olduğu yerde durdurur. Bundan sonra takibi devam etmesini isteyen alacaklı bu itirazı kaldırmalıdır.

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ SÜRESİ NEDİR ?

Ödeme emrine itiraz süresi , takibe ilişkin ödeme emrinin borçlu olduğu iddia edilen kişinin eline ödeme emrinin ulaşmasından itibaren 7 gündür. Bu süre kesindir ve 7 günlük süre geçtikten sonra artık borca itiraz edilemez. Borçlu borcu olmadığı iddiasında ise bunu ancak ayrıca bir dava ile ileri sürebilir.

Borçlu borca itiraz ettiğinde ve başlamış olan ilamsız takip olduğu yerde durmasından sonra alacaklının elinde  bu takibin devamını sağlamak için iki yol vardır ;

 1. Borçlunun itirazının iptali için mahkemede dava açmak ,
 2. Borçlunun itirazının kaldırılması için icra mahkemesine başvurmak .

KANUNDAKİ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA İTİRAZ ETMEK MÜMKÜN MÜ ?

İtiraz süresinin kesin olması kuralının istisnası gecikmiş itirazdır. Borçlu , kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle süresinde ödeme emrine itiraz edemezse , bu itirazını sonradan yapabilir. Örnek olarak borçlunun ödeme emri tebliği sırasında doğal bir afetle karşılaşması veya ağır bir hastalığa yakalanması durumunda gecikmiş itiraz yapılabilir.

Gecikmiş itiraz icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine yapılır ve süresi itiraz edememeyi gerektiren engelin ortadan kalkmasından itibaren 3 gündür. Ancak gecikmiş itirazda itiraz takibi kendiliğinden durdurmayacak ve icra mahkemesi öncelikle takibin durup durmayacağına karar verecektir.

 

KISMİ İTİRAZ MÜMKÜN MÜDÜR ?

Kısmi itiraz , borçlunun borcunun tamamına değil bir kısmına itiraz etmesidir. Borçlu , kısmi itirazda bulunursa , borcun kabul ettiği kısmi için takip kesinleşir ve durmaz ancak itiraz edilen kısmı için takip durur. Kısmi itirazın geçerli olabilmesi için borçlunun itiraz ettiği kısmı itirazında açıkça belirtmesi zorunludur . “ Borcum o kadar değil “ şeklinde bir itiraz kısmi itiraz olmayacaktır. Borçlu bu tür bir itirazda bulunursa hiç itiraz etmemiş sayılır ve takip kesinleşir.

Örnek olarak hakkında 1000 TL’lik bir takip başlatılan borçlu borcunun o kadar olmadığını ve 600 TL olduğunu düşünüyorsa itirazında “ 400 TL’lik kısma itiraz ettiğini borcunun 600 TL olduğunu “ açıkça belirtmelidir. 

 

İTİRAZ SEBEPLERİ NELERDİR ?

İleri sürülüş bakımından itiraz sebepleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar ;

 1. İmzaya itiraz
 2. Borca itiraz.

İMZAYA İTİRAZ NEDİR ?

Alacaklının adi bir senede dayanarak takip yapması durumunda , borçlu bu senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığı yönünde itiraz ederse , bu , imzaya itirazdır. Resmi senetler için ise bu şekilde itiraz mümkün değildir. Resmi bir senetteki imzanın kendisine ait olmadığını iddia eden borçlu bunu icra dairesine yapacağı bir itirazla değil genel mahkemelerde  açacağı bir sahtelik davasıyla (menfi tespit davası ) iddia ve ispat edebilir.

Borçlu imzaya itirazını ayrıca ve açıkça belirtmelidir. Aksi halde senet altındaki imzanın kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Örnek olarak “ imza sahtedir , imzaya itiraz ediyorum , imza bana ait değildir .. “ gibi ifadeler kullanmalıdır.

BORCA İTİRAZ NEDİR ?

İmzaya itiraz dışındaki diğer tüm itirazlar borca itiraz niteliğindedir. Borçlu , itirazında sebep bildirmek zorunda değildir. Ancak , borçlu itirazında sebep bildirmişse artık bu sebeplerle bağlı olup daha sonra bu sebepleri genişletip değiştiremez. İtirazında sebep bildirmeyen borçlu ise icra mahkemelerinde yalnızca senet metninden anlaşılabilen itiraz sebeplerini ileri sürebilecektir. Bu sebeple borcu olmadığını düşünen kişinin itirazında borcum yoktur şeklinde belirtmesi kendi yararına olacaktır.

İTİRAZIN USULÜ NEDİR ?

Borçlu , kendisine ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itirazını doğrudan icra dairesine yapar. İtiraz kural olarak ödeme emrini gönderen icra dairesine yapılır . Ancak borçlu bulunduğu yer icra dairesine de , takibin yapıldığı icra dairesine gönderilmek üzere itirazda bulunabilir.

İtiraz dilekçe ile veya sözlü olarak yapılabilir. Her iki durumda da itiraz tutanağa geçirilir. İtirazdan dolayı borçludan herhangi bir gider alınmaz ve borçluya itiraz ettiğine dair bir belge verilir.

Takip talebine itiraz eden borçlu veya vekili , borçluya ait yurt içinde bir adresi de itirazla birlikte bildirmek zorundadır. Süresi içinde yurt içinde adres bildirmezse , borçlunun itirazı kabul edilmez.

İcra dairesi 3 gün içerisinde , bu itirazı alacaklıya bildirir. Bu bildirim için gerekli gider alacaklının yatırdığı avanstan karşılanır. Alacaklı ise bu bildirimden sonra takibin devam etmesi için daha önce de belirttiğimiz gibi itirazın iptali yoluna veya itirazın kaldırılması yoluna başvurabilir.

Borçlu itirazından her zaman vazgeçebilir veya borcunu ödeyebilir ; ancak vazgeçmenin kayıtsız ve şartsız olması gerekir.

Comments (16)

 • Müjdat cevap

  Merhaba. Borçlu tarafından İcra dairesine yazılan Borca itiraz dilekçesinin alacaklıya tebliğini, borçlu dilekçesinde yazmak zorunda mıdır? Yoksa, yazınızda belirtmiş olduğunuz gibi zaten 3 günlük süre içerisinde İcra dairesi alacaklıya tebliğ etmesi mi gerekir. Okuduğum bir kararda bu işlemin Borçlu tarafından talep edilmesi gerektiği yönünde. Cevap verirseniz memnun olurum.

  Ocak 23, 2021 , 4:53 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   İcra dairesinin tebliğ etmesi gerekir

   Ocak 31, 2021 , 7:10 pm
 • Emre cevap

  Merhaba, tebliğ tarafıma ulaşmadı, muhtara verilmiş, dolayısıyla 7 günlük süre geçti, fakat borcu kabul etmiyorum, gerekli evraklarım mevcut, nasıl bir yol izlemeliyim. Karşı dava yada başka bir itiraz yolu yok mu? Kısaca bilgilendirme yapmanız mümkün müdür?

  Şubat 1, 2021 , 6:16 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar hakki mazeretiniz varsa belgeleyerek gecikmiş itirazda bulunabilirsiniz aksi durumda menfi tespit davası açmanız gerekiyor

   Şubat 9, 2021 , 6:23 pm
 • kaan mrt grel cevap

  İcra Dairesi İCRA KATİBİ (657-4/B) ESRA DAĞAŞAN 15/01/2021 16:15 Gelen Evrak Kaydedilmesi İcra Dairesi Genel Yazı
  İstanbul 22. İcra Dairesi İCRA KATİBİ (657-4/B) ESRA DAĞAŞAN 15/01/2021 09:32 İcra Dairesi Genel Yazı Hazırlanması Genel Yazı Hazırlanması
  İstanbul 22. İcra Dairesi İCRA KATİBİ (657-4/B) ESRA DAĞAŞAN 15/01/2021 09:32 Dosyanın Durdurulması Borç T.C. Kimlik No.lu kişi hakkında Takibe İtirazTamamına İtiraz nedeninden dolayı takip durduruldu.
  İstanbul 22. İcra Dairesi İCRA KATİBİ (657-4/B) ESRA DAĞAŞAN 14/01/2021 18:32 Tensip Zaptı Bilgi Girişi Tensip Zaptı Bilgi Girişi (Borca İtiraz Talebi)
  İstanbul 22. İcra Dairesi AVUKAT PORTAL İŞLEMİ 03/12/2020 09:39 Avukat KADİR ÖNAL tarafından, adlı kişinin adres sorgulaması yapıldı.
  İstanbul 22. İcra Dairesi İCRA KÂTİBİ KÖKSAL SANCI 02/12/2020 19:39 Gelen Evrak Kaydedilmesi Ödeme İcra Emri
  İstanbul 22. İcra Dairesi İCRA KÂTİBİ KÖKSAL SANCI 02/12/2020 19:38 Ödeme İcra Emri Evrağı Hazırlandı. Örnek 7 (Eski No 49) İlamsız Takiplerde Ödeme Emri (30) Hazirlandi.
  merhaba sımdı bu dosyay vben ıtıraz ettım sımdı borc asıl 4414 tl ıken karsıma 17.000 tl gıbı bırc borctan bahsedıyorlar 6 senede bu kadar borc olması normnal mı ve ben bunu gecen 2020 10 ayında turkcell ın kendı sayfasında 5750 tl ye borcu kapatıyordum .2 ay sonra eve ıcra jagıdı geldı .sımdı ne olacak pekı borcu dusururlermı ıslem nasıl olacak ben bundan sonra ne yapmalıyım

  Şubat 6, 2021 , 5:23 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar dosyanın incelenmesi gerekiyor istanbuldan bir avukatla görüşmenizde fayda var

   Şubat 9, 2021 , 6:12 pm
 • serkan cevap

  Merhabalar;tarafıma icra teblıgı geldı mal beyanında bulunmaz ısem problem olur mu ?avukat ıle taksıtle anlastım ıcra dıresıne bılgı vermem gerekıyor mu ?maaş ve eve icra gelir mi ?

  Mart 15, 2021 , 8:46 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mal beyanında bulunabilirsiniz.Avukatla anlaşmanıza uymanız haline problem olmayacaktır.

   Mart 16, 2021 , 4:40 pm
 • ulusoy cevap

  merhaba,
  tarafıma 1yıl önce sigorta şirketinin ödeme yapmadığı kusurlu tarafından icraya verilmişim. icra emri evrakı göndermişler işyerime de gelmiş ama benim bilgim yoktu icra evrakı muhtarlığa gitmiş. dün icra tutarı maaşımdan kesilince bilgim oldu. ben bu durumda itiraz edebilir miyim?

  Mart 18, 2021 , 10:34 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Borçlu olmadığınızı düşünüyorsanız yalnızca borçlu olmadığınızın tespiti için dava acabilirsiniz

   Mart 26, 2021 , 8:00 am
 • Pınar cevap

  Merhaba,
  İcra dairesinden gelen tebliğ üzerine tanınan 5 günlük itiraz süresinde, tüketici hakem heyetinde sonuçlanmamiş dosyam olup kararlandjdjjdrı ne olacak bilemediğim için itiraz etmedim, icra borcunu ödedim. Şimdi tüketici hakem heyeti dosyam lehime sonuçlandı ve hem para iadesi hemde senedin tarafıma iadesine karar verildi. İcraya verilen senet ve diğer bedelleri ödediğim için itirazda bulunmam gerekiyor. Burda icra mahkemesi mi yoksa tüketici mahkemesine mi başvuru yapılmalı ve yapılan başvuruda hangi detaylar paylaşılsa ve paylaşılmasa lehime olur, uyap üzerinden de bu işlemler gerçekleştirilebiliyor mu yoksa illaki mahmekeye kadar gidip dilekçe mi vermek lazım ? yardımcı olabilir misiniz ?
  Teşekkür ederim

  Mart 25, 2021 , 10:02 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar bir avukatla yüz yüze görüşüp danismanlik almanızda fayda var

   Mart 26, 2021 , 7:45 am
 • ramazan cevap

  meraba ben biriyle ticaretim oldu ama sonunda anlaşamadık ve ipoteğim vardı ve icraya verdim itiraz etti sizce bu ipotek bişeye yaramazmı ve yarıyorsa bu aman kazanmak için böyle yaptısa czası ne olur.

  Nisan 8, 2021 , 4:08 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar dosya içeriğini ve ipotek belgesini incelemek gerekiyor.Hukuki yardim almanıza fayda var.İletişim no.05302022326

   Nisan 10, 2021 , 9:27 pm
 • Burcu cevap

  Halam in komada yattı uzun süre. ölümünden sonra elk borcu yeni öğrenildi. İcra var . Nasıl yol izlenir.

  Ağustos 6, 2021 , 5:28 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mirasin reddini isteyebilirsiniz şartları oluşmuşsa

   Ağustos 28, 2021 , 10:17 am

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir