Hakem Heyeti Nedir? Hakem Heyetlerine Nasıl Başvurulur?

TÜKETİCİ  HAKEM HEYETİNE BAŞVURU

Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yolu, belirli bir meblağın altında olan, tüketicilerin yaşamış oldukları uyuşmazlıkları, Tüketici Mahkemeleri’ne göre daha seri bir şekilde çözüme ulaştıran, dava sürecinden farklı olarak da başvuru için ücret gerekmeyen bir çözüm yoludur.

Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemelerine başvurularda mevcut olan parasal sınır her yıl yeniden değerleme oranlarına göre güncellenmektedir. Buna göre 2021 yılında uygulanmakta olan parasal sınırlar aşağıdaki gibidir ;

  • 550 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyeti görevlidir.
  • Büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde değeri 7.550 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.
  • Yine Büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde değeri 7.550 Türk Lirası ile 11.330 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.
  • Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 11.330 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.
  • 330 TL’nin üzerindeki tüm tüketici uyuşmazlıklarında  görevli yer” Tüketici  Mahkemeleridir.”

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Tüketici, yaşamış olduğu problem nedeniyle satıcı/sağlayıcıyla uyuşmazlığa düştüğünde, uyuşmazlığın bedeline göre yukarıda yer vermiş olduğumuz parasal sınırlara da dikkat ederek ve aşağıda yer vereceğimiz evrakları da ekleyerek il veya ilçe tüketici hakem heyetine gitmeli ve başvurusunu yapmalıdır.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKİR ?

Tüketici hakem heyetlerine başvuru için gerekli olan evraklar şunlardır;

  • Tüketici hakem heyetine başvuru dilekçesi,
  • Uyuşmazlıkla ilgili olan fiş, fatura.
  • Uyuşmazlığın sebebi olan ve tüketicinin yaşadığı mağduriyeti gösterir fotoğraf, mail vs.
  • Karşı tarafa ihtarname çekilmişse ihtarname örneği,
  • Avukatla temsil durumunda temsil ilişkisini gösterir vekaletname.

FATURA VEYA FİŞ İBRAZI ZORUNLU MUDUR ?

Yukarıda da yer vermiş olduğumuz üzere fatura veya fiş ibrazının heyete teslim edilmesi önemlidir. Zira fatura/ fiş ibrazı olmaksızın tüketici hakem heyeti ilgili ürünün ne zaman alındığı ve kim tarafından alındığı bilgisine ulaşamayacaktır. Bu durum ise iddianın ispatını zorlaştıracaktır.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNDE  BAŞVURU ÜCRETİ VAR MIDIR ?

Tüketici hakem heyetlerinde başvuru ücreti alınmamaktadır.

TÜKETİ HAKEM HEYETLERİNDE DURUŞMA OLUR MU ?

Tüketici hakem heyetlerinde inceleme dosya üzerinden yapılır yani duruşma olmaz. Uyuşmazlığın niteliği teknik bilgi gerektiren bir husus ise bilirkişi görevlendirilebilmektedir.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İCRASI NASIL OLUR ?

Tüketici hakem heyetlerinde verilmiş olan kararlar derhal icra edilebilmektedir. Kararın icrası için itiraz sürelerinin sonunun beklenmesine gerek yoktur. Ayrıca örneğin firmanın yapmış olduğu bu itiraz da icrayı durdurmayacaktır.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Tüketici Hakem Heyetinin vermiş olduğu kararın doğru olmadığını düşünen taraf kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde  Tüketici Mahkemesinde dava açılarak itiraz edebilir. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesince verilen kararlar kesin kararlar olup, tarafların itiraz hakları bulunmamaktadır.

TÜKETİCİ MAHKEMESİNE İTİRAZ NASIL YAPILIR ?

Tüketici hakem heyeti kararı kendisine tebliğ edilen taraf, karar tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesi’ne sunacağı bir dilekçeyle karara itiraz edebilir. İtiraz dava açma yoluyla yapılır. Karar aleyhine olan taraf neden kararın doğru olmadığıyla ilgili bir dilekçe hazırlar, yine delillerini dilekçeye ekler ve icra hukuk mahkemesine işbu dilekçeyi sunarak karara itiraz eder.

 

Benzer yazılar :

Trafik Kazaları – Güvence Hesabı

TRAFİK KAZALARINDA GÜVENCE HESABI NEDİR? GÜVENCE HESABININ AMACI NEDİR? Güvence hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlarla ilgili belirlenmiş olan birtakım hallerin...

Trafik Kazası Tazminatları İçin Maluliyet Raporu İle Sigortaya Başvuru Zorunluluğu

Trafik kazaları nedeniyle bedensel zarar gören kişiler, yaralanmalı kazalarda geçici ya da sürekli malul kalmaktadırlar. Kişilerin kaza neticesinde uğradıkları cismani...

Ölüm halinde mal rejimi tasfiyesi

EŞLERDEN BİRİNİN VEFATI DURUMUNDA MİRASÇILAR , SAĞ KALAN EŞİN ÜZERİNE KAYITLI MALLARDAN VEYA VEFAT EDEN MİRASBIRAKANIN ÜZERİNE KAYITLI OLAN MALLARDAN...

Hangi Durumlarda Temsil Kayyımı Atanır? Türk Medeni Kanununda Kayyımlık Müessesesi Ne Şekilde Düzenlenmiştir?

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda kayyımlığı gerektiren haller düzenlenmiştir. Kayyımlık hakkındaki hükümler Türk Medeni Kanunu’nun 426.-431. Maddeleri arasında tek tek...