Blog & Haberler

Dava Şartı Noksanlığından Davalar Usulden Reddedilir

Türk Medeni Kanununda kayyımın atanması şartları 426.madde de sayılmıştır. Buna göre vesayet makamı mahkemeler tarafından re’sen veya ilgilisinin talebi üzerine kayyım atar. 426.madde de yazılı olan hususlar ise şöyledir: ‘1. Ergin bir kişi, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri bir sebeple ivedi bir işini kendisi görebilecek veya bir temsilci atayabilecek durumda değilse,2. Bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışıyorsa, 3. Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine bir engel varsa.’

HMK açısından kayyımın atanması durumunda ise dava, bu hususta açılacak davada ise en başta dava açılırken dava şartlarının kanuna aykırı olmaması aranır. HMK 114. Ve 115. Maddelerinde bu hususlar düzenlenmiştir. 114.madde de ‘ı) Aynı davanın, daha önceden açılmış ve halen görülmekte olmaması.’ Hususu belirtilmiştir. Buna göre aynı konuda yeniden dava açılamaz. Çünkü bu durum dava şartı noksanlığından davaların reddi sonucunu doğurmaktadır.

T.C YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2017 / 49 Karar: 2017 / 507 Karar Tarihi:19.01.2017 tarihli ilamında ‘…..Kayyım atanması talep edilen kişi için başka bir dosyadan kayyım atanmıştır. Böylelikle ilk kaydedilen dosya sonraki dosya açısından artık derdestlik oluşturacaktır. Mahkemece, diğer dava dosyasının karar tarihi itibari ile derdest olması sebebi ile davanın dava şartı noksanlığından usulden reddine karar verilmesi gerekir.Derdestlik; tarafları, dava sebebi (vakıaları) ve dava konusu (talep sonucu) aynı olan bir davanın görülmekte iken ikinci kez dava açılmış olmasıdır. Davanın derdest (görülmekte) olması halinde, aynı dava yeniden açılamaz. Yani derdestlik olumsuz dava şartlarındandır. Derdestlik, 6100 sayılı HMK'nın 114/1-ı maddesi gereğince dava şartıdır. Aynı dava (yani konusu, tarafları ve dava sebebi aynı olan dava) yeniden açılırsa, mahkemece kendiliğinden taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşmasında dikkate alınarak sonradan açılan yeni davanın, dava şartı noksanlığından usulden reddine karar verilmelidir.’ Şeklinde karar verilmiştir.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.