Boşanma dilekçesi örneği

BOŞANMA DAVASI ve BOŞANMA DİLEKÇESİ

Boşanma dilekçesi, evliliği yasal olarak sonlandırmak isteyen kimselerin mahkemeye başvurmak için elinde bulundurması gereken bir belgedir. Lehe sonuçlar elde edilebilmesi için bu belgenin eksiksiz bir biçimde hazırlanmış olması gerekmektedir. Boşanma dilekçesi; eşlerden birisi tarafından hazırlanacağı gibi aile hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattan yardım alınması halinde, davanın seyri açısından arz ettiği önem nedeniyle kişi lehine daha yararlı olacaktır. Özellikle çocuklar ve mal varlığı paylaşımı konularında atlanacak herhangi bir husus taraflara hak kaybı yaşatacağından, avukat yardımı göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Eşler aralarında anlaşarak evlilik birliğine son verebilecekleri gibi, tek taraflı açacakları dava ile de bunu sağlayabilirler. Bu açıdan boşanmayı anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki başlık altında inceleyeceğiz.

ANLAŞMALI BOŞANMA

Her iki tarafın da boşanma konusu ve hukuki sonuçları hakkında ortak karara vardıkları, bunu gösteren bir belge olarak da mahkemeye sundukları “ anlaşmalı boşanma protokolü “ eşliğinde ilerleyecek olan  davadır. Protokolde müşterek çocuk velayeti, tazminat, malvarlığı rejimi, nafaka vb hususlarda anlaşma sağlamış olmalıdır.

Anlaşmalı boşanma için eşlerin en az 1 yıldır evli olmaları gerekmektedir. Eşler mahkemeye beraberce başvuracakları gibi ayrı ayrı da başvurabilirler. Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması hukuki bilgi gerektirdiği için; Protokoldeki bulunması gereken zorunlu bir hususun bulunmaması veya gerekli evrakların tamamlanmaması hallerinde, mahkeme tarafından işleme alınmama ve sürecin uzama ihtimalleriyle karşılaşılacaktır. Bu nedenle avukat yardımı taraf lehine sonuçlar alınmasında faydalı olacaktır.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

Eşlerin ayrılık konusunda ortak bir karara varamamış olmaları veya eşlerden birinin evliliği devam ettirmek istemesine rağmen diğer eşin boşanmak istemesi durumlarında ortaya çıkmaktadır. Eşler boşanma konusunda anlaşmalarına rağmen müşterek çocuk velayeti, nafaka, malvarlığı rejimi gibi konularda anlaşmazlığa düşmüş olabilirler ve bu halde de yine çekişmeli boşanma gündeme gelecektir. Ortada bir anlaşma bulunmadığından eşler tek taraflı olarak verecekleri dilekçe ile dava açabilecektir

Tek taraflı olarak hazırlanacak bu dilekçede; öncelikle boşanma nedenleri, eşler arasındaki uyuşmazlıklar, boşanmaya sebep teşkil eden deliller ve davayı açan tarafın sonuç ve istemleri açıkça yer almalıdır. Yazılacak olan dilekçenin avukat tarafından yazılma zorunluluğu bulunmamakla birlikte avukattan destek almak lehe sonuçlar yaratmada yardımcı olacaktır.

BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Boşanma davası dilekçesi; boşanma sebeplerini, evlilik birliğini sona erdirme dayanak ve delillerini, tedbir, nafaka ve tazminat vb. hususları içermelidir.  Hazırlanacak olan belge, eksiksiz olmalıdır ki ileride yaşanacak hak kayıplarının önüne geçilebilsin.

 

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Türk Medeni kanun gereğince evlilik birliğinin temelden sarsılması olarak adlandırılan şiddetli geçimsizlik halinde; eşler beraberce anlaşarak anlaşmalı boşanma gerçekleştirebilecekleri gibi eşlerden biri tek taraflı olarak da bu davayı açabilmektedir. Kusuru daha fazla olan eş tarafından açılan davaya, diğer eşin itiraz hakkı vardır. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması yahut bir eşin, diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır.

Dava açan taraf yazacağı dilekçede evlilik birliğini temelden sarsan nedenleri ve bu nedenler karşısında diğer eşin sergilemiş olduğu tutumları vb hususları açıkça belirtmelidir.

ALDATMA NEDENİYLE BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Boşanma davasının; aldatmanın öğrenilmesinden itibaren 6 ay içerisinde açılması gerekmektedir. Dilekçede, aldatma ile ilgili bilgilere açıkça yer verilmelidir.  Aldatmanın hangi tarihte gerçekleştiği, hangi tarihte öğrenildiği belirtilmelidir. Ve ayrıca aldatmaya dair kanıtlar da dilekçede bulunmalıdır. Eğer mevcutsa, bu hususları destekleyecek mesaj, fotoğraf ve kamera kayıtları gibi belgelerin dilekçeye dâhil edilmesi davanın seyri açısından önem teşkil etmektedir.

BOŞANMA DİLEKÇESİ NEREYE VERİLİR?

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerler için ise Asliye Hukuk Mahkemeleri bu davalara bakmak ile görevlidir. Bu nedenle boşanma davası dilekçesi nereye verilir sorusunun yanıtı Aile Mahkemesi olacaktır. Boşanma dilekçesi Aile Mahkemesi adına dosyayı teslim alabilecek tevzi bürolarına verilebilmektedir.

BOŞANMA DİLEKÇESİ ÜCRETİ

Boşanma dilekçesi ve davanın açılması için avukat tutulması zorunlu değildir. Müşterek çocuk ve ortak malvarlığı bulunması hallerinde, hak kaybı yaşanmaması için avukattan yardım almak tarafların lehine olacaktır.

Ücret konusu da avukat varlığı halinde söz konusu olacaktır. Boşanma avukatının belirleyeceği boşanma dilekçesi ücretinin ne kadar olacağı hususunda avukatlık asgari ücret tarifesi bir yol gösterebilecektir. Resmi gazetede yayımlanan 2020 yılı için asgari olarak belirlenen dilekçe yazım ücreti 685,00 olarak belirlenmiştir. Ancak belirtmek gerekir ki; her avukat boşanma dilekçesi ücretini kendi prensiplerine göre belirleyebilmektedir.

Microsft Word formatında Boşanma Dilekçesi indirPdf formatında boşanma dilekçesi örneği indir

Benzer yazılar :

İş Kazası Sonrası Maluliyet Oranındaki Artış Sebebiyle Yeniden Tazminat Talep Edilebilir mi?

Meslek Hastalığı ya da İş Kazası nedeniyle belirlenen maluliyet oranında bir artış olduğu takdirde bu artış işçide maddi ve manevi...

Yatağını Ayırmak Boşanma Sebebi midir?

Evlilik birliğinin eşler için getirdiği yükümlülükler arasında; Evlilik birliğinin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak, Çocukların bakımına ve eğitimine özen göstermek, Eşlerin birbirine...

Adam Öldürmeye Teşebbüs Suçu Unsurları Ve Cezası

Suça Teşebbüs, TCK’nın 35. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da,...

Vekalet Ücreti Maddi Tazminat Olarak İstenebilir Mi?

Ülkemizde hukuk sistemi iddia, savunma ve karar olmak üzere üç ayaktan oluşmaktadır. İddia makamı olan savcılık ve karar makamı olan...