Trafik Kazalarında Bedensel Bütünlüğün İhlali ve Ölüm Halinde Tazminat

TRAFİK KAZALARINDA BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN İHLALİ VE ÖLÜM HALİNDE TAZMİNAT 
Türk Borçlar Kanunu 54. Maddeye göre bedensel zararlar : “Bedensel zararlar ö...

Boşanmada İştirak Nafakası Nasıl Alınır? Hangi Durum veya Şartlarda İstenir?

Medeni Kanundaki yeni düzenlemelere göre evliliğin iptali, ayrılık ve boşanma halinde iştirak nafakası düzenlenmiştir. İştirak nafakası Medeni Kanun’un 182. Maddesine göre:

Trafik Kazası Sonrası Araçta Meydana Gelen Değer Kaybı Davasında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu

Trafik kazaları neticesinde ölüm veya yaralanma meydana gelebileceği gibi maddi bir hasarın oluşması da söz konusu olabilmektedir. Her üç durumda da kaza tespit tutanağının tutulması<...

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları – Bildirim Süreleri ve Yaptırımları

İŞ KAZASI: İşverenin işyerinde veya yaptığı iş nedeni ile işyeri dışında işverenin yürüttüğü iş nedeni ile işverene bağlı olarak geçirdiği süre içerisinde , ...

Boşanma Davasında Tedbir Nafakası (Geçici Önlemler Nelerdir?)

TMK. 169. Maddesine göre: “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimi...

İşçinin İşi Savması, İşverenin Malına Zarar Vermesi Nedeniyle İş Akdinin Feshi

4857 sayılı İş Kanunu’nda iş akdinin işverence feshinin düzenlendiği 25/II – ı maddesinde; “İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye d&uum...

Anlaşamayan Mirasçılar Mahkemeden Mirasın Paylaştırılmasını İsteyebilirler

Mirasbırakanın mallarının ne şekilde paylaştırılacağı mirasçılar arasında görülen en büyük problemlerdendir. Bu nedenle kanun koyucu mirasın paylaştırılmasına olanak sağlamak için bir ...

Taşeron İşçilerin Kadroya Alınma Şartları Nelerdir? Yeni Yasal Düzenleme Kimleri Kapsıyor?

Taşeron işçilerin kadroya alınma şartlarına ilişkin yeni düzenleme 1 Kasım'dan önce kamu kurumlarında çalışan ve halen çalışmaya devam eden işçileri kapsıyor. 1 Kasım sonrası i...

Yurt dışında Yaşayan Türklerin Hukuki Sorunları

Bilindiği gibi çoğu Türk vatandaşı yurt dışında yaşamakta ve ülkemize kısıtlı sürelerle gelebilmektedirler. Bu durum yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çeşitli hukuki sorunlarla karşılaşmalarına neden olmaktadır.

İş Kazalarında Kusur Raporu (Sigorta Şirketlerinin Rücuan Tazminatı Bakımından)

İş kazasında sürekli iş göremezlik kaybına uğrayan sigortalıya yapılan sosyal sigorta yardımları sebebiyle oluşan kurum zararının rücuan tazmini mümkündür. Bu kapsamda yasal gere...

1 34 35 36 39