Mal Rejimi ve Mal Rejiminden Doğan Davalar

Mal rejimi, eşler arasında evlenmeden önce ve sonrasında edinmiş oldukları malvarlıklarının durumunu, yönetimini, mevcut evlilik sona erdiğinde ya da kanunda öngörülen ve mal rejimini sona erdiren diğer hallerde malvarlıklarının paylaşımını düzenleye...

İş Kazasından Doğan Tazminatlar

İş Kazasına maruz kalan bir işçi veya iş kazasından dolayı ölen işçinin yakınlarının Maddi – Destekten Yoksun Kalma – Manevi Tazminat isteme hakkı bulunmaktadır.  Uğradığı cismani zararlar sebebiyle işçi, işverenin gözetme borcunu...

Boşanma Nedenleri Nelerdir? İşte Boşanma Örnek Kararları

1.       AİLE İLE GÖRÜŞTÜRMEMEK Y. 2. H.D. 25.12.2012T. 11822E. 31488K. ‘’davacının ailesi ile görüşmesini engelleme boşanma nedenidir.’’ 2.       AĞIZ VE VÜCUT KOKUSU TEDAVİSİNDEN KAÇINMAK, BEDEN TEMİZLİĞİ İLE İLGİLENMEM...

Ev Eşyalarının Haczedilme Süreci… Ev Eşyası Haczetme Detayları…

Ev eşyalarının haczine İcra İflas Kanunumuzun 82/3 . düzenlemesiyle sınır getirilmiştir. Düzenlemeye göre “para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı...

Belediyeye Ait Malların Haczedilmesi

Torba yasa olarak adlandırılan 6552 sayılı yasanın 121. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 15. maddesine “İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi...

Emekli, Sakat, Dul, Yetim vb. Aylıkları İle Nafaka Alacaklarının Haczi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ nun 93/1. fıkrası: “Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Ku...

Trafik Kazalarında Mağdur Olanların Hakları Nelerdir? – Röportaj

Röportaj Kuruluşu: Haber Ankara Röportaj Tarihi: 29.07.2015 Röportaj Linki : http://www.haberankara.com/ha...

Boşanma Davalarında Sosyal Medya Paylaşımları Etkili Mi?

Boşanma davasında taraflar sosyal paylaşım sitesinde (Facebook, Twitter, İnstagram vs.) yapılan paylaşımları boşanma davasında delil olarak kullanmaktadır. Çoğu zaman karşı tarafın paylaştığı söz, fotoğraf, videonun çıktısı alınarak ...

Boşanma Davalarında Velayet

Evlilik birliği içinde müşterek çocuklar anne ve babanın velayeti altındadır. Yani evlilik birliği devam ettiği sürece eşler velayeti birlikte kullanma hakkına sahiptirler. Fakat eşler boşanmaya karar verdiklerinde ve boşanma kararı kesi...

Haksız Banka Masraflarının Geri Alınması

Banka nezdinde kullanılan Konut, İhtiyaç, Taşıt gibi Tüketici Kredileri neticesinde söz konusu bankalar tarafından müşterilerinden kredi tahsis ücreti,komisyon ücreti,dosya masrafı,ekspertiz ücreti,kullandırım komisyonu,istihbarat ücreti, haberl...

1 34 35 36