Trafik Sigorta Poliçelerinden Kaynaklanan Davalarda Görevli Mahkeme

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun yürürlüğe girmeden önce Yargıtay’ın yerleşik kararlarında Kasko Sigortası, zorunlu mali mesuliyet sigortası yönünden gö...

Yoksulluk Nafakası Hangi Aşamaya Kadar İstenebilir?

YOKSULLUK NAFAKASI HANGİ AŞAMAYA KADAR İSTENEBİLİR

Medeni Kanunumuzun 175.maddesinde yoksulluk nafakası düzenlenmiştir.  ‘’Boşanma yüz&...

Kurucumuz Av.Oğuzhan Kara’ya Haber Ankara’dan Ödül

Kayı Hukuk&Danışmanlık Bürosu Kurucu Avukatı Oğuzhan Kara, Haber Ankara Medya 3.Yıl Ödül Töreni'nde "Haber Ankara Özel Ödülü"...

Bordrodaki İmzaya İtiraz ve İmzanın İşçiye Ait Olmadığının Anlaşıldığı Haller

(Yargıtay 22. HD , 08.03.2016 tarih ve 2014/34243 e., 2016/6957 k. sy. kararı)

 

B...

Terk Nedeniyle Boşanma Davaları

Terk evlilik birliği devam ederken eşlerden birinin ortak hayatı bırakmasıdır. Ortak hayatı bırakmanın, evlilik birliğinin kendisine yüklediği sorumluluklardan kurtulmak ya da bu sorumlulukları yerine getirmemek ama...

Cevap Dilekçesi Vermeyerek Delil Bildirmeyen Davalı Delil Bildirme Hakkını Kaybeder

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 20.04.2016 tarihinde vermiş olduğu kararında; cevap dilekçesi vermeyerek delil bildirmemiş olan davalı, gerek asıl ispat gerekse karşı ispat bağlamında delil bildirme ...

6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun İş Hukukuna Etkisi

6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nu 20.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun kapsamında istihdam alanına ilişkin olarak da d&...

Trafik Kazalarında Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasına Nasıl Başvurulur? Sigorta Neleri Teminat Altına Alır?

Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası; Bakanlar Kurulu’nun 2004/679 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe girmiş olup; böylece karayolu yolcu taşımacılığı yapan taşımacıların bu sigortayı yap...

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Düzenlenen Ön İnceleme Aşamasında Yapılması Gerekenler

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, usul hukukunda ilk derece yargılamasında beş temel aşama öngörülmüştür. Bunlar; dilekçelerin karşılıklı verilmesi, ön inceleme, tahkikat, s&ou...

Mevsimlik İşçi Tanımı ve Kadroya Alınma Nedeniyle Bu Çalışmaların Süreye Dahil Edilmesi

Mevsimlik işlere ilişkin hükümler, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 29/7 ve 53/3; aynı Kanunun 60. maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 12; 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun'un

1 34 35 36 40