Blog & Haberler

Anlaşmalı Boşanmanın Temyiz Edilmesi, Anlaşmalı Boşanmadan Rücu ve Çekişmeli Boşanma

Evlilik birlikteliğinde tarafların ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa eşlerden her biri dava açma hakkına sahiptir. Taraflar açacakları bu dava ile tarafların kusur oranı belirlenir. Eşlerden biri diğerine göre daha ağır kusurlu olabilir. Boşanma konusunda taraflar anlaşma sağlarsa burada hakim tarafından tarafların iradelerine ve boşanmanın mali sonuçlarına ve çocuk var ise çocukların menfaatine göre anlaşmayı inceler.

Nitekim hakim tarafından tarafların iradesi ve çocukların menfaatine uygun olarak anlaşmada düzenleme yapılabilir. Taraflar belirtilen düzenlemeyi kabul ederlerse boşanmalarına karar verilir. Fakat tarafların boşanmalarına karar verilmiş olsa ve taraflar anlaşmış olsalar dahi, temyiz yoluna giderlerse (davadan feragat hükümleri saklıdır) anlaşmalı boşanma iradesinden rücu söz konusu olduğu düşünülerek çekişmeli boşanmaya ilişkin hususlar uygulanır.

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2017 / 335 Karar: 2017 / 654 Karar Tarihi: 23.01.2017 tarihli kararında ‘Taraflar Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi gereğince boşanmalarına karar verilse dahi davacının anlaşmalı boşanma hükmünü gerçekleşen anlaşmaya rağmen temyiz etmesi davadan açıkça feragat etmedikçe anlaşmalı boşanma yönündeki iradesinden rücu niteliğinde olup, bu halde anlaşmalı boşanma davasının "çekişmeli boşanma" (TMK m. 166/1-2) olarak görülmesi gerekir. 

Açıklanan sebeple mahkemece taraflara iddia ve savunmalarının dayanağı bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini içeren beyan ile iddia ve savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın ispatını sağlayacak delillerini sunmak ve dilekçelerin karşılıklı verilmesini sağlamak üzere süre verilip ön inceleme yapılarak tahkikata geçildikten sonra usulüne uygun şekilde gösterilen deliller toplanarak gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.’
 

Sinerji Hukuk Yazılımları A.Ş.T.CYARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2017 / 335 Karar: 2017 / 654 Karar Tarihi: 23.01.2017 tarihli kararı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.