Blog & Haberler

Anlaşamayan Mirasçılar Mahkemeden Mirasın Paylaştırılmasını İsteyebilirler

Mirasbırakanın mallarının ne şekilde paylaştırılacağı mirasçılar arasında görülen en büyük problemlerdendir. Bu nedenle kanun koyucu mirasın paylaştırılmasına olanak sağlamak için bir çok yol ve dava öngörmüştür. Bunlardan biri de Mirasın Paylaşılması Davasıdır. Mirasın paylaşılması (taksimi) Türk Medeni Kanunu (TMK) m. 642’de düzenlenmiştir. Kanun metnine göre mirasçılardan her biri sözleşme ya da kanun gereği ortaklığı sürdürmekle mükellef olmadıkça her zaman paylaştırmayı isteyebilecektir.

Uygulamada mirasın paylaşılması davası izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davasına benzetilmektedir. Ancak bu iki dava arasındaki en temel fark izale-i şüyu davasında bir taşınır/taşınmaz malın üzerindeki paylı mülkiyetin giderilmesi iken; mirasın paylaşılması davasında tereke üzerindeki elbirliği mülkiyeti sona erdiren bir davadır. Aynı zamanda bu davanın iki önemli özelliği daha vardır. Bunlardan ilki; terekenin bu davada tespit edilebileceğidir.

Mirasın paylaştırılması davasında tereke de tespit edilecektir, bu nedenle kanunda ve uygulamada yer alan “terekenin tespiti davası” olarak adlandırılan davanın ayrıca açılmasına gerek yoktur. Mirasın paylaştırılması davasının en önemli diğer özelliği de, payların belirlenmesidir. Miras üzerinde ve mirastaki mallar üzerinde, murisin vefatıyla elbirliği mülkiyeti yani paylara ayrılmamış mülkiyet mirasçılarına geçecektir. Hangi mirasçının ne kadar payı/hissesi olduğu da bu davada tespit edilebilecektir. Yine bunun için de ayrı bir tespit davası açmaya gerek yoktur.

Mirasın paylaşılması davasında, mirasın paylaşılmasını TMK m.642’ye göre isteyen mirasçı, diğer mirasçıları davalı göstererek bu davayı açabilecektir. Davalı diğer mirasçılar paylaştırmaya ilişkin taleplerini (terekedeki herhangi malın kendisine bırakılması talebi, mirastaki malın aile konutu olması gibi) karşı dava açmadan bu davada davalı olarak isteyebilecektir. Bununla birlikte davacının feragati halinde, davalılardan herhangi birinin davaya devam etmek istemesi durumunda, dava görülmeye devam edilecektir. Bunun en önemli nedeni davalıların da mirasçı olması ve mirasın paylaşılmasını her mirasçının isteyebilecek olmasıdır.

Mirasın paylaşılması davasında yetkili ve görevli mahkeme mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesidir. Burada tüm mirasçılar anlaşsa da bu dava mirasbırakanın son yerleşim yerinde açılmak zorundadır. Kanun kesin yetkiye bağlamıştır bu hususu. Uygulamada en çok rastlanan hatalardan birisi de bu durumdur.

TMK 642/2 hükmü uyarınca her mirasçı, terekenin (mirasın) tamamını ya da sadece terekedeki değerli eşyalar, paralar vs. dâhil olmak üzere belli malların paylaştırılmasını isteyebilir. Bu hükme göre mirasın paylaştırılması davasında terekenin (miras bırakılan malların tamamına) karşı dava açılmasına gerek yoktur. Sadece ferden belirlenebilir bir kısım tereke mallarının paylaştırılması istenebilir. Örneğin miras bırakılan diğer malların paylaştırılması istenmeden sadece miras kalan bir arsanın, bir evin, bir aracın ya da bankada bulunan bir miktar paranın veya bunlardan bir kaçının paylaştırılması istenebilecektir.

Bununla birlikte mirasın paylaştırılması sadece aktiflerin yani mirasbırakan tarafından mirasçılara bırakılan malların paylaştırılması anlamına gelmez, terekenin pasifleri yani borçları da bu paylaştırmaya tabidir.

TMK m. 642/2: “Her mirasçı, terekedeki belirli malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir. Mirasçılardan birinin istemi üzerine hâkim, terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar. Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla giderilerek miras payları arasında denkleştirme sağlanır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Buna göre mirasın paylaştırılması terekedeki malların satış yoluyla paylaştırılması olabileceği gibi aynen taksim halinde de mümkün olabilecektir. Dava içerisinde mirasçıların talepleri doğrultusunda aynen taksim yapılamıyorsa, satışa gidilecektir.

TMK m. 642/3’e göre mirastaki malın hemen paylaşılması mirasın ya da malın değerini önemli ölçüde azaltacaksa, mirasçılardan birinin talebi üzerine Sulh Hâkimi tarafından mirasın ya da malın paylaştırılması ertelenebilir.

Mirasın paylaştırılması davası açmak için mirası ret süresinin geçmesi gerekmektedir. Mirası ret süresi geçmeden açılan paylaştırma davası, diğer mirasçılar açısından mirası ret süresinin geçmesine kadar bekler. Bununla birlikte ret süresi geçmeden mirası paylaştırma davası açan mirasçı, reddi miras edemez.

Bununla birlikte mirasın paylaştırılması davasında “eşlerin birlikte yaşadıkları konutun ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi” söz konusu olabilecektir. Bu husus TMK m. 652/1’nci maddesinde “Eşlerden birinin ölümü halinde tereke malları arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir” şeklinde hükme bağlanmıştır.

Maddeye ve uygulamaya göre sağ kalan eş miras payına mahsuben birlikte yaşadıkları evi ve ev eşyalarını miras payına mahsuben kendisine bırakılmasını isteyebilecektir. Ancak bu uygulamada en çok karıştırılan husustur, aile konutu olarak özgülenmesi davası, paylaşma davası ile birlikte görülememektedir, bu nedenle karşı dava olarak ileri sürülmesine olanak yoktur. Bunun için görevli ve yetkili mahkemede dava açılması, mirasın paylaştırılması davasının bu davanın sonucunu beklemesi gerekmektedir. Miras payı karşılamazsa mahkemece takdir edilecek miras payını aşan kısmı diğer mirasçılara ödemek suretiyle mülkiyet hakkını kazanabilecektir.

Bununla birlikte mirasın paylaştırılmasında uygulamada çok görülen paylaştırmaya konu olabilecek bir durum da, mirasın bir İşhanı, apartman gibi mal ya da mallara sahip olmasıdır. Bu durumda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 10/5’de “Kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir gayrimenkul üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarında, mirasçılardan veya ortak maliklerden biri, paylaşmanın, kat mülkiyeti kurulması ve bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle yapılmasını isterse, hâkim, o gayrimenkulün mülkiyetinin 12 nci maddede yazılı belgelere dayanılarak kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkleştirilmek suretiyle bağımsız bölümlerin ortaklara ayrı ayrı tahsisine karar verebilir” denilmektedir.

Buna göre mirasın konusu bir apartman ya da İşhanı olduğunda TMK ve Kat Mülkiyeti Kanunu bir arada değerlendirilerek, taşınmaz gerekirse kat mülkiyetine geçirilmek suretiyle aynen taksim yapılabilecektir.

Mirasın paylaştırılması davası terekenin ve mirasçıların belirlenerek mirasın öncelikle mümkün olması durumunda aynen taksimini, bunun mümkün olmadığı halde ise satış yoluyla paraya çevrilmek suretiyle paylaştırılmasına olanak veren bir dava yoludur. Uygulamada bu davaya ilişkin çok fazla tartışmalar ve değişik kararlar olmasının yanı sıra, uygulayıcıların bu konuda çok fazla pratiği de bulunmamaktadır. Bu nedenle mirasın paylaştırılması davası açılırken detaylı bir çalışma ve araştırma yapılması gereken teknik bir davadır.

Comments (760)

 • cem cevap

  merhaba..annemden bir ev miras kaldı,3 kardesiz.iki kardeşimle konusmuyorum ve ikisi veraset islemine ve evi satmaya yanasmıyorum bahanesiyle sulh hukukta mahkeme kararıyla satmak icin basvurmuslar.belirlenecek rayic bedel notmal fiyatın neredeyse yarısı kadar olacak ve o fiyatın yüzde 60 indirimiyle acık artırmada satılacak.bir kardesimin durumu cok iyi,benim durumum iyi degil ve bu evi bu sekilde yarı fiyatınında altında alacagını biliyoruz ve sırf ben az alayım diye bunu yaptıgını biliyorum..hukuk paralıdan yana mı simdi,normal yoldan satıs istegime karsı cıktılar.magduriyetimi nasıl gidermem gerek.

  Kasım 30, 2019 , 10:04 pm
  • aysen cevap

   Merhaba,dedemden kalan bir köy evi var babannem hayatta ve 4 çocuk var tapuda hepsinin payı var görünüyor ev köy evi olduğu için yazları gelip kalınıyor amcam evin bir duvarını yıkıp evi yana doğru uzatmak istiyor kimsenin onayı yok hukuki olarak ne yapabiliriz bilgi verirseniz çok memnun olurum

   Ağustos 31, 2021 , 9:05 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Yazılı olarak veya noterden izniniz olmadiginiz bildirebilirsiniz

    Eylül 1, 2021 , 8:49 pm
    • Sadettin cevap

     Merhaba babamdan kalan 2 katli evimiz var 6 kardeşiz abim çatı katinı tamamladi bina yarımdı sonra mahkemeye verdi bizi 3 kardeşim yaptigini kabul etti ben ve diğer kardeşim kabul etmedik mahkmeyi kazandı ve bana haciz getirdi aracıma biz itiraz davası açtık babam ölmeden önce ona ihbarname gonderdi evimden çık diye sonra mahkemeyi geri aldı babamın mahkeme kagitini dosyaya ekledik bir faydası olurmu diyer kardeslerim sadece masraflari için evet dedikleri söylüyor ama iş işten geçti şimdi bu mahkemyi ben kazanirsam haciz kalkıp mahkemenin çıkarmış oldugu 8000 tl var iptal olurmu kazanma sânsim varmi teşekkurler

     Ekim 1, 2021 , 7:19 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Merhabalar konu ile ilgili ücretli danışmanlık almak için randevu alabilirsiniz İletisim no:05077596114

      Ekim 12, 2021 , 7:39 pm
     • Esra

      Merhabalar iyi günler eşimle 2 evliliğimiz ve bir evimiz var ama eski eşiyle ortak yarı yarıya ve kadın evin satılmasını istiyor ve oğulu var nafaka ve kira bedeli ödüyoruz ne yapabiliriz anlasamıyorlar çünkü

      Kasım 3, 2021 , 10:31 am
     • Av. Oğuzhan KARA

      Maalesef anlasamama durumunda paylaşım davasi açılabilir

      Kasım 7, 2021 , 7:28 pm
     • EBRU

      Merhaba. Dedem ve ananemden 3 ev kaldı. Teyzem bir eve bizden habersiz yerleşmiş. Biz satılmasını istiyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyiz dava açabilir miyiz?

      Mart 10, 2022 , 4:23 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      İzaleyi suyu davasi acabilirsiniz Konu ile ilgili Ücretli danışmanlık ve detayli bilgi almak için 0312 230 46 14 nolu iletişim numaramızı arayabilirsiniz

      Mart 16, 2022 , 5:31 pm
     • Serhat

      İyi günler. Babam vefaat etti ben ve 2 ablam ilk eşinin çocuklarıyız 2ci eşindende 2 çocugu var babam bize 40 dekar arazi bir miktar para bırakmış diğer çocuklarına ise 15 dükkan 2 milyon para 4 daire ve 200 dekar arazi ve parseller bıraktı bize bıraktıkları kendi üzerinde diğer çocuklarına bıraktıklarını 2 ci eşinin üzerine yapmış o yolla bırakmış. Biz burada hak iddia edebilir miyiz.

      Mayıs 21, 2022 , 8:51 pm
     • Kayı Hukuk Merve

      Hak talep edebilirsiniz. Detaylı görüşmek için ofisimizi arayın.

      Mayıs 23, 2022 , 12:56 pm
     • Özgür

      Annemın üstünde ev var degerı 500 milyar bana 100 milyar verıp haktan çıkarmak ıstıyor bununla ılgılı nasıl bır yol ızlemeyelım evın değerinın altında bır para vererek benı cıkarmak ıstıyor yardımcı olursanız sevınırım

      Mayıs 22, 2022 , 8:16 am
     • Kayı Hukuk Merve

      Konunuzu ofisimizi arayarak detaylandırabilirsiniz. İyi günler dileriz.

      Mayıs 23, 2022 , 12:30 pm
    • Sedat cevap

     İyi günler tapu sahibiyim mirascılar falan yok tapu bana ait kardeşimle anlaşamamazlık oldu oturdugumuz apartmanda kardeşimin daire boşaltması için davaya verdim fakat uzun süre oturdugu için tanık tutmuş bir hak sahibi olabilirmi sürec nasıl gider

     Kasım 11, 2021 , 7:43 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Aranizda kira ilişkisi kurulduysa kardeşinizle bu kira ilişkisi sona erdiğinde cikarabilirsiniz

      Aralık 5, 2021 , 7:55 pm
    • Lyazzat cevap

     Merhaba, ben yabancıyım, turkeyde evliyim, annemden miras ev kaldı, onu satıp, parayı Türkeye gönderdigin zaman, ev alsam, eşim bir hak kazanıyor mu? Yarın eşim bu evi benden habersiz satabilir mi?

     Aralık 5, 2021 , 10:31 am
     • Av. Oğuzhan KARA

      Evi kendi üzerinize veya eşinizin üzerine alma durumunuza göre durum değişir.Ücretli danışmanlık alabilirsiniz.İletisim no.05302022326

      Aralık 5, 2021 , 1:49 pm
     • Ayşegül

      Merhaba izim babamız oldu ve verasat namede 4 kişiye pay olarak görünüyor anne ve 3 kardeş hisse tapusu almadık daha hala ev ölen babananin üstüne hisse tapusu almak için hepimizin imzası lazimmi yoksa tek başıma alabiliyormuyoz?

      Ocak 26, 2022 , 10:29 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Herkesin imzası gerekiyor

      Şubat 10, 2022 , 6:28 pm
     • Yağmur

      Merhaba anneannem anneme bir tarla verdi ama dayım şuan bu tarlayı elimizden almaya çalışıyor tarla annemin üstüne geçeli 5 yıl oldu anneannem hala sağ ve tarlayı anneme verirken şahit de vardı yanlarında alabilir mi aceba?

      Şubat 25, 2022 , 2:35 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Tapusunu almadığı takdirde vefattan sonra pay talep edebilirler

      Mart 3, 2022 , 11:17 am
     • Ceylan

      Merhaba babamlar 9 kardeş 4 kız kardeşi dedemden kalan evi sormadan sulh mahkemesine vermiş mal paylaşımı için öncelikle bu Usulsüzlük degilmi 2. İse bizim bundan ne zararımız olur yok pahasına mi gider itiraz etme hakkımız varmi

      Mart 2, 2022 , 10:10 am
     • Av. Oğuzhan KARA

      Mirascilardan birisi dahi dava açabilir. Satis aşamasına gelindiğinde %50 sinden ihaleye cikar

      Mart 3, 2022 , 11:10 am
     • cengiz kurdular

      merhaba 1929 yılında vefat eden dedemden miras kaldığı düşüncesi ile mirasçıik davası açtık. Elimizde tapu yok .büyük ihtimalle osmanli tapusunu da olabilir.mahkeme ben ,annem ve kardeslerime 60 pay verdi.ama mallar neresi bilmiyoruz nasıl bir yol izlemeliyiz

      Mayıs 22, 2022 , 9:23 am
     • Kayı Hukuk Merve

      Konununuz detaylı bir anlatıma sahip. Konu ile ilgili ücretli danışmanlık alabilirsiniz.

      Mayıs 23, 2022 , 12:28 pm
    • Derya cevap

     Merhaba biz 3 kardesız ıkı kız bir erkek babam bizden habersiz hayatta bu arada erkek kardesımın uzerıne tapu vermıs ev tapusu bu konu ile ilgili dava acabılırmıyız….

     Ocak 12, 2022 , 8:50 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal davası acilabilir şartları varsa iletisim no.03122304614

      Ocak 23, 2022 , 4:59 pm
    • Tahsin cevap

     Merhaba babamdan kalan tarlalari paylasmak istiyoruz lakin 8 kardesin 1 tanesi yanasmiyor. Devlet paylastirsin diyor. Nasil bil yol izlememiz lazim

     Ocak 31, 2022 , 7:08 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      İzaleyi suyu davasi acabilirsiniz Konu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

      Şubat 10, 2022 , 6:09 pm
    • Elanur cevap

     Merhaba ben 4kardesim babam sağ ve balın 4 de 3 erkek çocuklara bırakıyor bana 3de 1bile kalmıyor babam sağ ken nasıl önene geçe bilirim maları onlara dev etmeden yardımcı olursanız sevinirim

     Şubat 7, 2022 , 3:56 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Neyi sorduğunuz anlaşılmıyor. 03122304614 numaralı telefondan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

      Şubat 9, 2022 , 7:31 pm
     • Gülçin etgü

      Mrb dedem vefat etti 6 çocuğundan biri dedemden önce öldü,3 tane çocuğu var.kalan 5 kardeş evlerini satmak istiyor ve torunlarından biri imza vermiyor öncelikle onun imzasına ihtiyaç var mıdır? bilir kişi ataması ile hakkını vererek aradan cikarilabilir mi yada kardeşler bilir kişi için başvuru yaptıktan sonra bu durumu kabul etmeme şansı var mıdır?

      Şubat 14, 2022 , 12:21 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Tüm mirascilarin imzası gerekiyor aksi durumda izaleyi şuyu davasi açmanız gerekiyorKonu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

      Şubat 20, 2022 , 11:54 am
     • Dilek

      Merhaba biz 3 kardeşiz babam vefat etti ve bize kalan mirasin 4/1hissesine sahibim 4 katli ev ve tarlalar var hisse sahibi olmama rağmen haklarimi kullanamıyorum beni almıyorlar tarlaya da eve de ne yapabilirim

      Nisan 26, 2022 , 12:39 am
     • Av. Oğuzhan KARA

      Ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor.Konu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no. 05302022326

      Mayıs 3, 2022 , 10:07 am
   • Ümmühan cevap

    Merhaba. Benim dedemden kalma bı ev var biz oturmaya başladık diğerlerine haklarını vericek fakat onlar yerinde durmadı mahkemeye vericez diyolar eğer verilirse ev satılır mı lütfen cevaplarsanız çok sevinirim çok kötü durumdayım şuan öğrenmem lazim

    Kasım 29, 2021 , 2:51 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Diğer mirasçilarin izaleyi suyu davasi açarak paylaşım isteme hakları mevcut

     Kasım 30, 2021 , 4:09 pm
    • Fatma UĞURLU cevap

     Dedem ve babaannem vefat etti babamlar 3 kardeş babama ufak bir arsayı verdiler ama söz birliğiyle babam üstüne ev yaptı bir kız kardeşim üstünü tamamladı.yerleşti babamdan oranın tapusunu üstüne geçirmesini söylüyor. Ancak daha babamın üstüne değil bu durumdan biz hak iddia edebilirmiyiz⁹

     Mart 25, 2022 , 10:28 am
     • Av. Oğuzhan KARA

      Detayli konusmamız gereken bir konu ücretli danışmanlık için iletişim numaramız 03122304614

      Nisan 1, 2022 , 11:00 am
   • Can cevap

    Babam vefat edeli tam iki sene oldu. Babamın bankada 6200 USD hesabı var. 4 kardeşiz. 1 tanesi bizimle iletişimi kesmiş. Miras umrumda değil. Telefonlarınıza çıkmıyor. Mesajlara da cevap vermiyor. En son engellemiş. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Lütfen yardımcı olun.

    Şubat 5, 2022 , 11:48 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Dava açarak iştirak mülkiyetini müşterek mülkiyete çevirmeniz gerekiyor

     Şubat 9, 2022 , 7:36 pm
    • Ahmet onay cevap

     Kardeşten miras ilan bir araziyi yazılı kontrat olarak 5/1 ni ve akabinde 5/2 sine sahip kişiden parasını ödeyerek aldım fakat bana satan 5/1 hisse sahibi mahkeme satışı vererek satışını istedi ve satışa çıkacak bu araziler üzerinde 15 yıldır hayvan bakmaktayim bu araziyi nasıl mahkemeden ehil kişi olarak ihaleye gitmeden yok

     Nisan 18, 2022 , 10:49 am
     • Av. Oğuzhan KARA

      Detayli görüşülmesi gereken bir konu ücretli danışmanlık alabilirsiniz

      Nisan 20, 2022 , 11:13 am
   • Elif cevap

    Merhaba bana dedemden miras kaldı ( yıllar önce babam vefat etmişti onun hakkı ) diger hak sahipleri paylaşmak istiyor ama biri hiç bir şeyi vermek istemiyor paylaşmaya da razı degil mahkemeye versem nereye kadar sürer böyle inatlaşması ne kadar sürede sonuçlanır yardımcı olursanız sevinirim

    Şubat 19, 2022 , 8:15 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     İzaleyi suyu davasi acabilirsiniz. Konu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

     Şubat 20, 2022 , 11:32 am
     • Lına

      Merhaba babam vefat edeli 9 ay oldu 3 kardesız abim babamdan kalan arabayı aldı suan kullanıyor bizide engelledi hıc bir sekılde ne para ne araba veriyor mahkemeye verilse kaybımız cok olurum araba deger dusuk gider mi masrafı ne kadar olur mahkemenin

      Nisan 20, 2022 , 8:32 am
     • Av. Oğuzhan KARA

      İzaleyi suyu-ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor.

      Nisan 20, 2022 , 10:58 am
  • cemalettin çevik cevap

   merhaba köyde babadan kalma ahşap bir evimiz var yanlız kadastro geçtiği zaman arazi dedemin üzerine olduğu için evide dedemin üzerine yazmışlar şimdi diğer mirasçılar yıllardır hiç bir gram emeği olmadan evden hak almak istiyor bunun için ne yapılabilir evi tadilat yapmak istiyoruz ne yapmamız gerekir şimdiden cevabınız için teşekkür ederim tadilat yapsak ilerde bunlar sorun çıkartabilir

   Eylül 29, 2021 , 7:39 am
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar konu ile ilgili ücretli danışmanlık almak için randevu alabilirsiniz İletisim no:05077596114

    Ekim 12, 2021 , 7:14 pm
   • Gül cevap

    Öncelikle dedemden kalan anneme satış olarak satılan hisseli tapu var annem kardeşlerinden imza alarak ev yaptı kendi mülküne ama şuan sorun yaratilar izin verdikleri evin elektirigine imza atmiyorlar şahsi üstüme hissem görünen yeri hukuki olarak nasıl ala bilirim yani 10 donumun 1 dolum üzerime pay gözüküyor babasından satisli olarak görünüyor ama ev yaptık hissadarlari yazıyor ilerde sorun yaratır mı

    Mart 18, 2022 , 11:13 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Detayli konusmamız gereken bir konu ücretli danışmanlık için iletişim numaramız 03122304614

     Nisan 3, 2022 , 3:10 pm
  • Özcan Sanbaş cevap

   Merhaba, annem ve 3 kız kardeş,nineden kalan tarla paylaşımı için, dayimi mahkemeye verdiler. Mahkemeden 2021 in 3. Ayında satışı konusunda karar çıktı, ama tam 9 ay olacak tarla ihaleye çıkmadı. Avukatimizin bu konuda rahat davrandığını, işin peşine dusmedigini düşünüyoruz. Bugün mesaj ile, dosyanın kesinlestirme şerhi için hakim önünde oldugunu, dosyanin yarın çıkacağını yazmış. Bu şerh 9 aydır neden olmadı? Satış tarihi işleri bu kadar uzar mı? E devlet den bu konuda bilgi istesem, iş hızlanır mi? Ne yapmalıyım? Şimdiden teşekkürler.

   Kasım 29, 2021 , 5:46 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Avukatinizla yüz yüze görüşmeyi deneyiniz sureç uzun surebiliyor

    Kasım 30, 2021 , 4:08 pm
   • ALTIN cevap

    annem gil 7 kardesler kardeslerin birisi huzur evinde koyde dedemden kalan tarla bag ve koydeki evi paylasmak istiyorlar. Bu huzur evinde olan kardesleri nedeni ile mal paylasilimi yapila bilirmi nasil vir yol.ilenmesi lazım tsklr

    Şubat 23, 2022 , 6:24 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Dava açılabilir aklı melekeleri yerinde değilse kayyum tayin edilirDetayli bilgi ve ücretli danışmanlık için iletişim no.05302022326

     Mart 6, 2022 , 11:23 am
     • ibrahim

      Merhaba babam vefat ettigi icin evi suan miras olarak kaldi abimden vekalet aldim sadece onun payini ustume alma şansım var mi

      Mart 31, 2022 , 8:41 am
     • Av. Oğuzhan KARA

      Diğer mirasçilarin onayini almanızı tavsiye ederim

      Nisan 1, 2022 , 10:46 am
    • Nur cevap

     İyi günler 4 kardeşiz babamın evinin üst katına daire yaptık babam vefat etti maddi manevi emek verdiğim dairemin hakkını tapusu bende yok yarın birgün 3kardesim satmak isterse hakkımi vermezlerse 3ü1 olup benim imzam olmadan iş yapabilirler mi yaparlarsa buna karşılık benim neler yapmam lazım

     Nisan 8, 2022 , 12:16 am
     • Av. Oğuzhan KARA

      Mirascilarin tamamının onayı olmadan satus yapamazlar. Sizde yapmış olduğunuz masraflarin ödenmesiiçin dava açabilirsiniz

      Nisan 13, 2022 , 8:43 am
  • Gülçin etgü cevap

   Mrb dedem vefat etti 6 çocuğundan biri dedemden önce öldü,3 tane çocuğu var.kalan 5 kardeş evlerini satmak istiyor ve torunlarından biri imza vermiyor öncelikle onun imzasına ihtiyaç var mıdır? bilir kişi ataması ile hakkını vererek aradan cikarilabilir mi yada kardeşler bilir kişi için başvuru yaptıktan sonra bu durumu kabul etmeme şansı var mıdır?

   Şubat 14, 2022 , 12:21 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Bütün mirasçilarin imzası gerekiyor.Aksi halde izaleyi şuyu davasi açmanız gerekiyorKonu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

    Şubat 20, 2022 , 11:49 am
   • Serpil cevap

    Dedemden bize 5 kardeşe 14bin metre tarla kaldı.dedemin erkek kardeşinin çoçukları ile aynı tapudayız omlarında 35bin metre hisseleri ben paylı mülkiyete çevirdim onlar halen iştikar mülkiyet gözüküyor ben bu tarları satarsam on alım hakkını kullanabilirlermi satamazsınız dıyorlar

    Mart 3, 2022 , 4:17 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     İzaleyi suyu-ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor Detayli bilgi ve ücretli danışmanlık için iletişim no.05302022326

     Mart 6, 2022 , 11:16 am
 • Gökhan cevap

  Bu platformu kurduğunuz ve insanlara yardım ettiğiniz için teşekkür ederim . Benim sorum babam 2010 yılında babam vefat etti. Ve 2 katlı müstakil evi üzerine ben 3 .Katı inşa ettim 6 varis var.bu 3. Katı üzerime almam için ne yapmaliyim

  Aralık 23, 2019 , 10:24 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Diğer varislerin muvafakatı olmadan alamazsınız. Muvafakat vermeme durumunda ise dava açmanız lazım. Konu ile ilgili olarak 530 202 23 26 No’lu telefondan Av. Oğuzhan KARA ile iletişime geçebilirsiniz.

   Ocak 7, 2020 , 3:02 pm
   • eda cevap

    merhaba iyi günler. benim dedemden miras kalan dönümlük bir bahçe var 9 kardeş ve babanem burayı bir müteahhite verip yerine daire almak istiyorlar fakat iki kişi bu duruma yanaşmıyor. onların rızası olmadan da neler yapılabilir acaba başka ne gibi yollar var yardımcı olur musunuz ?

    Aralık 29, 2020 , 4:46 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar rızaları yoksa Izaleyi suyu davası açılması gerekiyor

     Ocak 1, 2021 , 12:12 pm
     • Sezer

      Merhaba iyi günler. Nenemden babamlara 10 kardeşler ve miras i bolusemiyorlar anlasamiyorlar. Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor

      Ağustos 19, 2021 , 11:11 am
     • Av. Oğuzhan KARA

      Merhabalar izaleyi şuyu ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor.Konu ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.İletişim no 05077596114

      Ağustos 29, 2021 , 8:28 am
    • Gizem cevap

     Merhabalar
     7 hisseli tarla icin izaleyi suyu davasi actik. Hissedarlardan biri vefat eden amcam ve cocuklari amerikada yasiyor. Amcam 98 senesinde vefat etmisti. Cocuklari hisselerin uzerlerinde gorunmedigini hala babalarinin isminin ciktigini soyluyorlar. Biz amerikada yasadiklari icin dava uzamasin diye onlarin haklarini onden almak istiyorduk ama bu sorunu nasil cozebiliriz? Tesekkurler

     Ekim 1, 2021 , 9:07 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Diğer mirascilarin böyle bir durumda sufa hakları doğabilir konu ile ilgili ücretli danışmanlık almak için randevu alabilirsiniz İletisim no:05077596114

      Ekim 12, 2021 , 7:38 pm
   • Döndü nazlim cevap

    Selamünaleykun anneanemin üzerine kalan 900 dönüm tarlayı büyük dayım kendi dayısına satmış anne min ve küçük dayımın haberiyok bu satış gerçek olurmu biz dava açsak kazanirmiyiz bir de 40 yıl önce

    Ekim 12, 2021 , 10:34 pm
    • Kayı Hukuk Merve cevap

     Merhabalar,
     Miras davası açabilmeniz için süreler geçmiş bulunmakta. Miras açıldıktan sonra 1 yıl her hâlükârda 10 yıllık zamanaşımı süresi vardır. Kötüniyet halinde ise 20 yıllık zamanaşımı süresi vardır. Detaylıca görüşmek için Telefon: 0(312) 230-4614

     Ekim 17, 2021 , 1:47 pm
    • Aslı cevap

     merhabalar yıllarca anne ve babama baktım boşandığım için onlarla birlikte yaşadım sağlıklarında bana söz üzerine bu kat senin demişlerdi kardeşlerimde onaylamıştı fakat şimdi ölünce 4 kardeşim vazgeçti ve bana vermeyip arsa tapusu gözüken 3 katlı evi 5 kardeşe bölünmesini istiyorlar fakat fiyatta anlaşamıyoruz ne yapabilirim ?

     Ocak 26, 2022 , 10:36 am
     • Av. Oğuzhan KARA

      İzaleyi suyu davasi acabilirsiniz Konu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

      Şubat 10, 2022 , 6:29 pm
   • Savaş baş cevap

    Rahmetli babamdan kalma yerlerim var benim birde ablam var bana vekalet ver.iyor aramız açık ben babamdan kalan yerlerin mende ait olan yerleri üstüme almak istiyorum ne yapmalıyım yardımcı olurmusunuz

    Kasım 10, 2021 , 7:48 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhaba dava açmanız gerekiyor.Ücretli danışmanlık için arayabilirsiniz. İletisim no.05302022326

     Aralık 5, 2021 , 7:56 pm
   • Ferit üzüm cevap

    Mrb dedim ikinci evlilik yapti resmi nikahli hemde babam halam amcam ikinci esin uzerine resmiyette kayitli miras kaldi uvey annelerinden hak talep edebilrler mi

    Mart 4, 2022 , 11:29 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Nüfus kaydı düzeltilmesini takdirde mirasçı sayılırlar Detayli bilgi ve ücretli danışmanlık için iletişim no.05302022326

     Mart 6, 2022 , 11:10 am
  • Oya cevap

   Merhaba,benim bir sorum olacak,2018 yılında anneannem vefat etti..1 evi vardı.annem ve teyzemi arasında yüzde 50 50 olmak üzere bölüsüldü.Teyzem o tarihten beri evi sahiplendi.Eve annemi sokmuyor.Kira da vermiyor…Evin satılmasını istiyoruz onay vermiyor.Mahkeme aracılığiyla satısı ve bu kadar zaman alıkoyup herhangi bir ödeme yapmadığı icın dava açsak ev açık arttırma usulu satışa çıktığında kendisi evi alabilir mi yoksa aile dısında birine mi satılır.. Annem onun ve ailesinin almasını istemiyor.Yabancı birine satılmasını talep edabilirmi tesekkurler şimdiden

   Haziran 1, 2020 , 10:02 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    1.Merhabalar teyzenizin yaptığı hukuka aykiri bunu önlemek için teyzenize ihtarname göndererek işgali sonlandırılmasını ve işgal tazminatı isteyebilirsiniz.
    2.Teyzenize karşı Izaleyi suyu yani mal paylaşım davası açmanız gerekiyor bu davada ev satışa gider ve satışa 3.kisilerde katılıp alabilirler.Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için 05302022326nolu telefondan avukatlarimizla görüşebilirsiniz. IYI GUNLER

    Haziran 3, 2020 , 8:31 pm
    • Serdar ünlü cevap

     Merhaba Oğuzhan bey dedemden 18 parça babam ve amcamın ortak 6/7 parça değişik ölçülerde tarlalar var 11 mirasçıyız herşeyde anlaştık derken amcamın kızından olan torunları zorluk çıkarmaya başladılar ne yapabiliriz

     Eylül 3, 2021 , 9:31 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Mirascilardan birisi dahi onay vermiyorsa dava açılması gerekiyor

      Eylül 5, 2021 , 5:11 pm
     • Ece

      Selamlar bir konuda bilginize başvurmak istiyorum dedemden kalan toplamda yaklaşık 50 küsür dönüm farklı ebatlarda fındık bahçesi ve bir miktar boş arazi mevcut desm ve kardeşi vefat etti dedem ve dedemin kardeşinin çocukları mirasçıyız şuan herkes yaklaşık 10 yıldan beri belli fındık bahçelerini her yıl hasat yapıp satıyor fakat resmi olarak kimsenin üzerinde değil topladığı yerler herkes heryere ortak yani desemin kardeşinin oğlu şuan bizim topladığımız bahçeye göz dikmiş durumda orayı almak istiyor ve bahçenşn etrağfını çevireceğini orayı kendisinin alacağını söylüyor biz de vermek istemiyoruz çünkü tapuda herkesin heryerde hissesi var bu durumda ne yapmamız gerekiyor böyle bir durum olduğunda bu kişşyi nereye şikayet edebiliriz?

      Eylül 10, 2021 , 9:56 am
     • Av. Oğuzhan KARA

      Merhabalar izaleyi şuyu davasi açabilir ve haksız kullanim dolayısıyla haksız işgal tazminati isteyebilirsiniz.Detayli bilgi için ücretli danışmanlık alabilirsiniz.İletisim no.05302022326

      Eylül 12, 2021 , 6:06 pm
    • Gülsüm satar cevap

     Merhaba.. Babadan kalma bir ev var ve 4 kardeşiz ablam mahkemeye vermiş izalei şuyu davası açmış bu ev mutlaka satılır mı? Kasımda mahkeme var.. Dava kesin olarak ne zaman sonuçlanır?

     Ekim 3, 2021 , 2:33 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Miras paylaşımı konusunda anlasamazsaniz mahkeme kararıyla satis yapilabilir

      Ekim 12, 2021 , 7:37 pm
     • Özlem

      Merhaba 4katli babadan kalma bir evimiz var 6kardesiz 4abim babamın evinin üzerine kat çıktı hiç birinde kat mülkiyeti yok 2kardese hak vermiyor lar evin satılması ni istemiyor lar nasıl bir yol izleyebilir iz sonuç ne olur

      Ocak 20, 2022 , 10:41 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      İzaleyi suyu-ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor.İletisim:03122304614

      Ocak 23, 2022 , 3:27 pm
    • Tugba cevap

     Merhabalar 120 metrelık arsa var dedemın babam olunce ben mırascısı oldum yalnız sorum olacak yerımız elazıg mah sursullude depremden dolayı katlı ev yapamıyorlarmıs bir ev yapıp ya 8 kısı ile ortak olup yada cıkıcakmıs yalnız fıyat 70 lira vermıs devlet yanı cıkarsam 8750 ne alıyorum bunun degerı soylentıde olabılır bunu degerını nerden ogrenebılırım artı vekalet ıstıyorlar ıslemlerını surdurmek ıcın fazla alıp cebe atma ımkanları varmı

     Şubat 23, 2022 , 7:22 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Gayrimenkul değerleme uzmanından değer tespiti için rapor alabilirsinizDetayli bilgi ve ücretli danışmanlık için iletişim no.05302022326

      Mart 6, 2022 , 11:22 am
   • K cevap

    Merhabalar
    Dedem 2 yıl önce vefat etti. Kardeşler arası mal bölüşümü yapılmıyor. Sürekli devam eden tarımsal gelir var ve annem hakkını alamıyor. Veraset ilanı çıkardık ve terekenin tespiti için dava açtık fakat son ikametgahı açtığımız şehir olmadığı için bir sonuç bağlanamadı. Malların eşit bir şekilde dağılması için ne yapabiliriz?

    Kasım 28, 2020 , 8:25 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar ortaklığın giderilmesi davası açılması gerekiyor.Iletisim no.05302022326

     Aralık 5, 2020 , 12:26 pm
  • Erkan Can cevap

   Merhabalar öncelikle.. Anneannem vefatından sonra 500 m2 arsa kaldı. Toplam 6 kardeşler. fakat bu arsada 2 dayım ve 1 teyze ev yaptılar oturuyorlar yani kendi kafalarına göre pay biçtiler arsanın kör noktları bize kalıyor ve biz bunu kabul etmiyoruz. Haksızlık sonuçta sizce nasıl bir yol izlemeliyiz?

   Temmuz 18, 2020 , 12:13 am
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar Izaleyi suyu davası açılması gerekiyor.Iletisim no:05302022326

    Temmuz 26, 2020 , 5:40 pm
    • Ertuğrul cevap

     Merhaba kolay gelsin.. Şöyle bir sıkıntımız var.. 4 kardeşiz dedem vefat etti ve annem de dedemden önce vefat ettiği için miras payı bize kaldı ve sozkonusu miras payıda 4 katlı bir apartman bu apartmanın her birinde dayımlar oturuyor ve bizde onlarla beraber mirasciyiz.. Dayımlardan biri evi ipotek göstererek kredi çekmek istediğini ve ancak bizim 4 kardeş olarak ev üzerinde miras hakkımız olduğundan ötürü kredi çekemediğini evi kendi kızına vekalet verme koşuluyla üzerine geçirmek ve bu şekilde kredi çekerek bizlerinde payını vermek istediğini söyledi.. Bizde sözüne güvendik ve vekâleti kızına gönderdik o da evi üzerine aldı ama ne kredi çekti ne hakkımızı verdi.. Bizim bu hakkımızı tekrardan alma gibi bir ihtimalimiz var mıdır.. Dayımın kötü niyetli olduğunu ileri sürerek hakkımızın verilmesi icin herhangibir dava açabiliyor muyuz?

     Temmuz 25, 2021 , 3:58 am
     • Av. Oğuzhan KARA

      Merhabalar vekaletin kötüye kullanılmasından kaynaklı tapu iptal ve tazminat davası açmanız gerekiyor. İLETİŞİM NO.05302022326

      Temmuz 25, 2021 , 9:18 am
     • Ayşe

      Merhaba babam vefat etmeden önce abimin oğluna arsa vermiş apartman yapıldı 1,5 daire düştü yeğenime benim diğer kardeşlerim yeğenime verdiler bu evi ama ben vermedim yani imza atmadım bu durumda ne yapabilirim

      Ağustos 5, 2021 , 12:54 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Merhabalar izaleyi şuyu ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor.Konu ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.İletişim no 05077596114

      Ağustos 28, 2021 , 10:19 am
     • Pelin

      Dayım evlenmeden önce yengeme evini tapulamış,şimdi evliler.Mirasçılar o ev için reddi miras yapabilir mi ?

      Ocak 23, 2022 , 11:13 am
     • Av. Oğuzhan KARA

      Ev dayısının üzerine değil onun terekesinde olmadığı için mirası reddedemezler

      Ocak 23, 2022 , 3:20 pm
    • Elmas ünal cevap

     Merhaba , dedemin vefatı üç sene önce idi üzerine olan evleri diğer iki amcam üzerine almış benim babam öldüğü için aile ile iç içe olmadıgımızdan haberimiz yoktu ve amcamın biri uyanıklık yapıp evi satıyor ve paradan bize hak vermiyor dedemin sağ oldugu dönemde evi üzerne almış çünkü biz hak talep nasıl edebiliriz dava açsak kazanabilirmiyiz teşekkürler

     Temmuz 25, 2021 , 9:11 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Muris muvazasindan kaynaklı dava açmanız gerekiyor konu ile ilgili bize 05302022326 numaralı telefondan ulaşabilir ücretli danışmanlık ve detayli bilgi alabilirsiniz

      Ağustos 1, 2021 , 3:22 pm
   • Ali Yüksel cevap

    Merhaba iki ev var abimin üstüne ikisi birini ben kendi üstüme aldım satışını yapip 4 kardesiz pay etmek istiyorum ama ikisi yanaşmıyor .bu durumda satışını nasil sağlayabiliriz baba ve annemiz yok. Anlaşmazlık var yani kısaca ortada.

    Ağustos 27, 2021 , 10:17 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar izaleyi şuyu ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor.Konu ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.İletişim no 05077596114

     Ağustos 28, 2021 , 9:47 am
    • Simge cevap

     Merhaba 350 mt kara bir arsa satın almak istedik. Alacağım kişiler mirascı. Hepsine paraları dağıttık önceden. Fakat 6 kardeşten biri aizermer hastası çıktı. Mahkemeye başvurdular vasi tayin edildi. Fakat hakim aizermer olan hastanın herhangi bir malının satılamayacağını söylemiş. Ancak hastanın vefat etmesin durumunda satılırmış. Bunun için ne yapmamız gerekir. Ne yola başvurmalıyız. Ben paraları dağıttım yaklasık 6 aydır bekliyoruö. Bu arsayu alma hakkım var mı ?

     Mart 4, 2022 , 9:47 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Hukuki engel olduğu için ödediğiniz paraları geri isteyebilirsinizDetayli bilgi ve ücretli danışmanlık için iletişim no.05302022326

      Mart 6, 2022 , 11:11 am
   • Ayşe cevap

    Merhabalar,anneannemin iki tarla ve bir ev kaldı 5 vâris vardi dedem vefat etti 4 kişi kaldılar mahkeme kararıyla mallar satışa çıktı.Köyde bir ev var ve dayım o evi yıktırıp yeni ev yaptiracakmiş bizim hiçbir şeyden haberimiz yok.Evi yaptırmaya başlamış bize mahkemeden herhangi bir bildirge gelmedi para vs de yok biz bu durumda mahkeme sürecini öğrenmek için nereye başvurucaz bu durumda nasıl bir yol izleyebiliriz yardımcı olur musunuz?

    Nisan 12, 2022 , 1:55 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Mahkeme taşınmazların bulunduğu yer Sulh hukuk Mahkemesinde görülür.O yer Adliyesinden öğrenebilirsiniz

     Nisan 12, 2022 , 3:57 pm
  • Bilal cevap

   Merhaba köyde 4 hisseli bir ev bahçe olan bir mülk ü dayımdan satın aldım 2 sene sonra satın aldığım yerlere ihtiyati tedbir konuldu bu durumda satın alan kişinin arsa ve ev hakkı ne olur

   Ekim 28, 2021 , 6:06 pm
   • Kayı Hukuk Merve cevap

    Merhabalar,
    Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almamız gerekiyor. Daha doğru bir bilgilendirilme yapılabilmesi için 0507 759 6114 numaralı telefonumuzla iletişime geçebilirsiniz. İyi günler dileriz.

    Kasım 1, 2021 , 1:34 pm
   • Sanem cevap

    Babam mallarını 4 oğlunun üstüne tek tapu vermiş biz 3 kız kardeş hiç biseyden haberimiz yok babam öldükten sonra ortaya çıktı babam 1991 de vefat etti ben de hakkımı almak istiyorum vermiyorlar mahkeme yoluyla alabilir miyim

    Mart 3, 2022 , 4:55 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davasi acabilirsiniz Detayli bilgi ve ücretli danışmanlık için iletişim no.05302022326

     Mart 6, 2022 , 11:15 am
 • Aylin cevap

  Merhaba öncelikle ayrıntılı ve anlaşılır bilgi verdiğiniz için teşekkür ederim. Ananemden kalan bir ev var 4 kardeşler ve twyzem vefat ettiği için oğlu evin satılması için mahkemeye vermiş evin değerinin düşmemesi için ne yapmalıyız. Evide kendisi almak istiyor. Şimdiden teşekkürler saygılarımla..

  Ocak 7, 2020 , 11:18 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   İzale-i Şuyu davası sonunda taşınmazın satışı yapılır ve satış ihalesine herkes katılabilir. Taşınmazın direkt bedelle satılmaması için ihaleye katılım arttırımı yapılması gerekir.

   Ocak 9, 2020 , 6:56 am
   • Nuran cevap

    Merhaba bir konuda danışmak istiyorum amcam hisseli yeri kiraya vermiş 20 yıldır alıyormuş babam geriye dönük kira payimizi istese mahkeme ne kadar sürer alabilir mi masrafı ne olur

    Aralık 7, 2021 , 6:04 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Öncelikle ihtar gönderilmesini tavsiye ediyorum.İhtardan sonraki her kiradan pay alabilirsiniz

     Aralık 19, 2021 , 12:28 pm
  • Melek çalışan cevap

   Merhaba dedemden kalan mirasları babamın kardeşleri bölüşmeye razı gelmiyorlar biz mirasın bölünmesi için ne yapabiliriz

   Temmuz 14, 2020 , 8:27 am
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor.Hukuki yardım almanızı tavsiye ederim

    Temmuz 15, 2020 , 6:28 pm
    • Gökhan Yavuz cevap

     Büyük annem adına tapuda ahşap ev olarak görünen ve vefatı ile mirascılara miras kalan, nenemin eski yıkılan evinin yerine babamın kendi emeklisi ile yatırdığı bi ev var ve burda 20 senedir oturuyoruz halalarim hak isteyip mahkemeye vereceklerini söylüyor sonuç ne çıkar detaylı yardımcı olur musunuz acill

     Ocak 17, 2022 , 2:53 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Diğer mirascilar dava açabilirler ihaleye girip almanız gerekebilir

      Ocak 23, 2022 , 3:56 pm
 • murat cevap

  Bilgilendirme için teşekkürler.

  Köyde babamdan bir tarla kaldı. Kız kardeşim öldü, 4 çocuğu var. Onlarla küs olduğumuz için bir araya gelemiyoruz. Onların muhtemelen tarladan haberleri dahi yok. Tarla köyde ve 30 dönüm olduğu için tarım arazisi olmasından dolayı bölünemiyormuş. Bu tarlanın tapusunu alabilmem için, diğer varislerle biraraya gelmeden ne yapmam gerekir.

  Ocak 27, 2020 , 9:13 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Taşınmazın tarım arazisi olması sebebiyle aynen taksimi mümkün değil. İzaleyi Şuyu Davası ile satışı mümkündür. Hukuki yardım almanız faydalı olacaktır.

   Ocak 30, 2020 , 7:58 am
   • Kübra yilmaz cevap

    Merhaba babam yeni öldü. Biz 5 kardeşiz.
    .ölmeden 3 katli evinin bir katını kardeşime vermiş 3 de 1 hisse olarak..simdi o kardeşim diğer 3 kardeşime 40.ar bin tl vererek miras haklarını aldı. Ben 40 bini kabul etmedim. Cunki değerinin çok altında…evin diğer 2 kadınında nisandan beri kirasını alıyor.. n3 yapmam lazım.. %62 ağır engelliyim…herseye kasıp.yetisemiyirumda..bana bi yol yordam gösterirseniz oğlum çok sevinirim

    Haziran 15, 2020 , 10:35 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar ortaklığın giderilmesi davası açarak mirastan yasal payınızı ve haksız kullanım dolayısıyla da tazminat isteyebilirsiniz Konu ile ilgili detaylı bilgi ve randevu almak için 05302022326 numarali telefondan avukatlarimizla görüşebilirsiniz

     Haziran 23, 2020 , 1:06 pm
     • Nurgül

      Merhabalar
      Söyle bi sorum var yardımçı olur musunuz ? Biz dört kardeşimiz bi kardeşimiz battı ve anne babam onun yüklü borcunu ödedi ve miras paylaşımı yapıldı kardeşime borcu ödendiği için bir ev verdi . Bize de normal paylaşımını 2016 da yaptı kendisi babamızın vefat ettiğinde dava acacağını söyledi bunu yapabilir mi ? Ve üzerimizdeki mal varlık eşlerimizin üzerindeyse üçüncü kişi sayılıp paylaşıma tabi tutulur mu

      Ağustos 16, 2021 , 3:58 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Merhabalar aranizda yazılı protokolünüz varsa sorun olmaz

      Ağustos 29, 2021 , 8:38 am
     • Ceren

      Merhabalar, babam vefat etti. Iki Katlı bir eve sahipti. Bir katında kendisi ve üvey annem oturuyordu. Üvey annem evi kullanmaya devam etti ve eşyaları hala orda. Anahtar kendisinde. 3 kardes kendisinden çıkmasını veya kalacaksa kira vermesini talep ettik. Ancak kendisi evde sadece kısa süreli tatillerde kaldığını ve ikametgahini oglunun yanina aldığını öne sürerek evi eşyaları ile işgal etmeye devam ediyor. Daha önce de diğer katı kiraya vermiş bunu öğrenip hakkımızı istedik. Bir sürü yalandan sonra iki kardeş kira payini aldı. Diğeri almadı henuz. Evi boşaltmasını sağlayabilir miyiz

      Ağustos 29, 2021 , 10:52 am
     • Av. Oğuzhan KARA

      Merhabalar izaleyi suyu ortaklığın giderilmesi davası açabilir ve haksız işgal tazminati isteyebilirsiniz.İletisim.05302022326

      Eylül 1, 2021 , 8:57 pm
     • Aysen C.

      Merhaba kayınvalideme annesinden kalma yazlık kaldı. O da kalktı kızına verdi.2cocugu var. Ve kızına verirken de oğlundan imza aldı.Tekrar bozulmasın diye.Oglu öldü. Oğlunun çocuğu bu anlaşmayı bozabilir mi? Teşekkürler

      Ocak 19, 2022 , 5:12 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Oğluna da miras payı olarak mal birakmisssa sorun olmaz düşüncesindeyim

      Ocak 23, 2022 , 3:34 pm
    • Ebrar Oral cevap

     Annemin babasından miras hakkı olan 2 katlı bir ev var,224 m2 arsa tapu tahsis belgeli, intikal yapılmamış, dayım ve anneannem anneme kötü niyetli davranarak alana sokmuyorlar. Annemin sorunsuz şekilde hakkını alabilmesi için ne yapması gerekir?

     Şubat 12, 2022 , 9:09 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Dava açmanız gerekiyor Konu ile ilgili Ucretli danışmanlık ve detaylı bilgi için iletişim no:03122304614

      Şubat 20, 2022 , 11:57 am
   • Osman cevap

    Merhabalar Oğuzhan bey,

    Müsaitseniz bir sorum olacak.koyde annenemden kalan 19 dönüm arsa fındık bahçesi tarla var.annem ile teyzem kendi haklarını satmak istiyor.arsa üzerinde 2 dayiminda hakkı var.bu arsayı nasıl sayabiliriz dayimlar satmak istemiyor.veya nasıl pay edebiliriz imdada anlaşmazlık oluyor iyi yerleri kendileri istiyor.rica etsem bu 19 dönüm yeri nasıl pay edipte satabiliriz.4 hissedar var tapuda.

    Ocak 9, 2021 , 10:04 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhaba mirasçılar anlaşamadığı için Izaleyi suyu davası açmaktan başka şansınız yok

     Ocak 13, 2021 , 8:08 pm
     • derya

      Merhaba, dedemin vefatıyla 4 çocuğuna kalan bir apartman var. bu apartmanda senelerdir kardeşler oturuyor. yani her kardeşin yeri belli, fakat 1 kardeşin oturduğu daire 100 metrekare iken diğer kardeşin oturduğu ev 110 mertekare. apartman şuan arsa tapusu üzerine. ve herkes tapusunu kendi üzerine alacak. küçük dairede oturan kardeş büyük dairede oturan kardeşten hak isteyebilir mi? nasıl ister? dedemin her daireyi kime bıraktığı sözlü olarak bildirmiş ve kardeş ve yakınların da şahitliği var ise durum değişir mi?

      Ağustos 31, 2021 , 6:18 am
     • Av. Oğuzhan KARA

      Dedenizin vasiyeti varsa durum değişir ama yoksa miras payının eşit olması zorunludur

      Eylül 1, 2021 , 8:54 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhaba ortaklığın giderilmesi davası açılabilecek ve haksız işgal tazminati isteyebilirsiniz

     Ağustos 1, 2021 , 2:53 pm
    • Gökhan cevap

     İyi günler. Dedemden kalmış 3 katlı bina var.
     1.kat bahçeli. Kiraci vardı. Kiracı çıkınca oğlunu soktu bizimde onayimizla 250 TL gibi bir kira ücretini her ay banka hesabına yatırıyor.
     2.Kat dayımın kendisi oturuyor.
     3. Katta annem oturuyordu. Vefat etti. Şuan boş daire. Kiracıya versek rahatsız edip çıkartıyor.

     1) tapu yıllar önce ölen dedemin üzerinde . Veraset intikalinin yapılmamış.

     2) yıllarca belediyeye 3 dairenin vergisi ödenmiş. Ancak tapuda tek kat mülkiyeti geçmektedir.

     3) Mirasçilar: dayım ve ben ile kardeşim kaldık. Dayım çok aksi , huysuz ve aklıselim olmayan bir insandır.

     En az zararla (maddi manevi) bu durumu çözmek için , hukuki sonuçlandırmak için ne yapılabilir?

     Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.

     Ağustos 28, 2021 , 6:25 am
     • Av. Oğuzhan KARA

      Merhabalar izaleyi şuyu ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor.Konu ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.İletişim no 05077596114

      Ağustos 28, 2021 , 9:43 am
     • Sbl

      Merhaba babama ait olan evi 2019 yılında ben uzakta yaşadığım için imza vekaleti verdim sattılar benim payımı vermediler hak talep edebilir miyim?

      Ekim 15, 2021 , 1:47 am
     • Kayı Hukuk Merve

      Merhabalar,
      Verdiğiniz bilgiler dahilinde hak talep edebilirsiniz. Zamanaşımı süreleri ve daha detaylı bilgi almak için Telefon: 0(312) 230-4614 iletişime geçebilirsiniz.

      Ekim 17, 2021 , 1:58 pm
   • S cevap

    Iyi akşamlar benim babam 3kardes babaannem vefat etti ve üzerine olan bir taşınmaz tarla var diğer mallari bolusurken burayı babama verdiler o şekilde anlastik şuan intikal işleri olup bitene kadar belki cayma ihtimalleri olabileceği için bir sözleşme yapıp imzalasak geçerli olurmu acaba teşekkürler

    Eylül 24, 2021 , 4:59 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Yazılı bir miras taksim sözleşmesi yapilabilir

     Ekim 12, 2021 , 7:22 pm
  • Zahide cevap

   Dedem 2 yıl önce vefat etti. Dedem vefat etmeden önce müstakil evin üstüne babam ve amcam 2 kat daha yaptı. Zemin katın miras paylaşımı yapılacak nasıl yapılmalı? Ayrıca mirastan paylarını aldıklarına dair imzalatılacak bir belge var mı? Sonraki süreçte hukuki açıdan zor durumda kalmak istemiyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyiz?

   Şubat 29, 2020 , 1:06 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar,
    Mirasçılar olarak aranızda anlaşamıyorsanız izale-i şuyu davası açmanız gerekmektedir. Hukuki yardım almanızı tavsiye ederim.

    Mart 2, 2020 , 8:25 am
 • Uğur cevap

  Dedemden 1 ev kaldı babam halam amcam ve babaannem olarak mirasçılar vardır fakat babam vefat etti ama ben üvey oğluyum ve başka kardeşim yoktur.Mirasçı akrabalarım ile görüşmüyorum ben hakkımı nasıl alabilirim.

  Şubat 5, 2020 , 9:57 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba,
   siz eğer babanızın biyolojik çocuğu değilseniz (ki anladığımız kadarıyla o şekilde) miras hakkınız yoktur. Anneniz yasal mirasçı ise, babanızın hakkı annenize geçmiştir ve siz de annenizin mirasçısı olabilirsiniz. Netice olarak babanızın mirasında doğrudan hak sahibi değilsiniz.

   Şubat 8, 2020 , 7:26 am
 • Gül Kapar cevap

  Merhabalar dedemden kalma tarla zeytinlik ve iki ev var ben annem ve abim satmak istiyoruz ama halamla anlaşamıyoruz. Dava açmak istiyorum ne kadar masraf gider ?ve devlet satılan yerlerden ne kadarını alır ?mahkeme ne zaman sonuçlanır ?

  Şubat 7, 2020 , 5:25 pm
 • Osman bele cevap

  Babaanne ve dedemiz vefat etti.10 yıldan beri bakımları ile babam ilgilenmekteydi.diğer iki amcanın ve bir kuzenim kullanmakta olduğu ayrı ayrı tarla vasıflı araziler üzerinde nine ve dedemiz adına yapı kullanım izin belgesi alınmış 3 adet konut var.birkaç tane daha tarla da var.mal paylaşımında sorun yaşayacağımız kesin.bu yapıların olduğu arazileri talep edecekler.ve bu arazilerin değeri arasında ciddi orantısızlık var.biz içindeki evlerle beraber hepsinin satılmasını saglayabilirmiyiz?bir de onca yıl yaşlılıklarında ninem ve dedemle ilgilenmemelerine rağmen tarlaları üzerine yaptıkları evlerden istifade ettikleri için geriye dönük dava açabilirmiyiz?

  Şubat 8, 2020 , 7:05 am
  • Duygu cevap

   Merhabalar Nisan ayında müteahhitle bir arsa karşılığında sözleşme yaptık, bir apart ve 40.000 TL para karşılığında anlaşıldı.anne ve iki çocuk olarak 3 hissedar imza attık. Babadan kalma bir evdi. Haziran ayında kardeşlerden birini kaybettik. Ölüm şüpheli ölümdü soruşturma devam ediyor.Diğer mirasçılar reddi miras yaptı. Malın nereye gideceği belli olmadığı için müteahhit inşaatta yapmaktan vaz geçiyor ve parayı istiyor böyle bir hakkı var mı. Parasını verip psikolojik baskısından kurtulmak için hissemi
   satmam dasakınca var mı sonradan sıkıntı yasar miyim çok zor durumda kaldım.

   Aralık 22, 2021 , 4:04 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Ücretli hukuki danışmanlık almanizda fayda var

    Aralık 26, 2021 , 7:30 pm
 • Şeniz cevap

  Merhaba.Bizim 6 yıldıŕ süren miras davamız var arsa olarak.Bu süreçte sürekli davalı olarak görünüyorduk fakat şuanda e,devletten bakınca hissedar olarak değıştiğini gördük.Bu ne anlama geliyor acaba

  Şubat 12, 2020 , 11:01 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Davanızın hangi aşamada olduğunu öğrenmeniz gerekmekte. Davanız sonuçlanmışsa, mal paylaşımı yapılmıştır ve sonuç olarak davalı sıfatınız, hissedar olarak değiştirilmiştir.

   Şubat 13, 2020 , 6:48 am
   • Şeniz cevap

    Öncelikle günaydın.Vermiş olduğunuz bilgi için teşekkür ederim.Bu ayın 19’unda yeniden bir mahkememiz var .Bitermi artık bilemiyorum.Sadece bu zamana kadar e,devlet platformunda davalı olarak görünüyorduk şuanda 15 gün once hissedar olarak değişti o konuyu anlamaya çalıştım.Tekrar teşekkür ederim

    Şubat 13, 2020 , 7:16 am
   • Gizem Elçin cevap

    Babama babaannemden bir miras kaldı iki kardeş ortaklar babam tarlayı satmak istemiyor ama kardeşi satmak istiyor babam kendisine verilen kısmı üzerine alırsa doğrudan gelir desteği ve yeşil kart yardımı silinecek yardımların silinmemesi için ne yapilmasi gerekiyor

    Şubat 23, 2020 , 8:34 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar,
     Babanızın kardeşi, babanızın muvafakatı olmadığı halde tarlanın paylaşımını istiyorsa izale-i şuyu davası açması gerekir. İzale-i şuyu davasında ise, 3.kişiler de ihaleye girebiliyor. Babanız ihaleye girip taşınmazı almadığı takdirde üzerine kayıtlı taşınmaz görünmez.

     Şubat 26, 2020 , 8:46 am
     • Özlem

      Merhaba, geçen yıl dedem sağ ilken araba aldık. Araba dedemin üstüne fakat torunu olarak ben 100 bin vermiştim dedem ise 50 bin koyarak arabayı aldık. Noterde bu işlemi belgeledik. Dedem bu yıl vefat etti. Araba dedemin üstüne olduğu için 4 çocuğu arabayı eşit pay istiyor. Bu durumda dedemin koyduğu 50 binden mi pay alırlar yoksa araba dedemin olduğu için toplam paradan mı?

      Eylül 7, 2021 , 6:14 am
     • Av. Oğuzhan KARA

      Arabanın bir kısım bedelini siz koyduysaniz o miktardan pay alamazlar ama ispatlamaniz gerekir

      Eylül 12, 2021 , 6:12 pm
     • Duru

      Merhaba dedemden bir ev kaldı halamla babama babam vefaat ettiği için anneme bana abime kaldı babamın hissesi ama evde ben oturuyorum annem ve halam izin veriyor abim satışa çıkarmak istiyor ondan başka evin satılmasını isteyen yok nasıl bir yol izleyebilirim yada mahkeme açarsa evde oturana alma şansı veriyolar mi

      Ekim 2, 2021 , 11:30 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Merhabalar konu ile ilgili ücretli danışmanlık almak için randevu alabilirsiniz İletisim no:05077596114

      Ekim 12, 2021 , 7:37 pm
 • Eda Mertoğlu cevap

  Merhabalar ben 55 yaşındayım 1 ay evvel annemin baba yerlerinden miras kaldıgını öğrendik. Miras derken tarla kalmış bir sürü ama annem ve teyzelerim vefat ettiği için şuan toplam nirasçı sayısı 71 imiş. Babam sağ bu arada Annemin hakkı babama yüzde kaç bize yüzde kaç düşer 8 kardeşiz. Ben benim payıma düşen yerin tapusunu istiyorum 200m2 düşüyormuş bana sizce alabilir miyim tek başıma

  Şubat 20, 2020 , 7:56 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Elimizde durumunuzla ilgili belgeler olmadığı için yüzdesi hakkında bilgi veremiyoruz. Miras paylaşımı yapıldıktan sonra kendi payınıza düşen kısmı alabilirsiniz. Aranızda paylaşım yapamıyorsanız izale-i şuyu davası açmanız gerekir.

   Şubat 26, 2020 , 9:51 am
   • Eda Mertoğlu cevap

    Çok teşekkür ederim oğuzhan hocam değerli bilgileriniz için süpersiniz . Ben bu belgelere nasıl ulaşabilirim bizden saklamaya çalışıyorlar öğrenmeyelim diye davaya vermişler bizi.

    Şubat 26, 2020 , 10:16 am
    • Nur cevap

     Merhabalar acil bir sorum var dedem ve annanem vefat etti bir ev ve birkac arsa kaldi teyzem evde oturuyor 5 senedir bizlere kira vs odemiyor paylasmayi ve satmayi da kabul etmiyor dava acildiginda erkek olarak ev yerinden dayima daha fazla pay dusme olasiligi var mi ve kac senedir oturdugundan dolayi mahkemeyle 5 senelik ucreti odettirebilir miyiz

     Ağustos 13, 2021 , 9:03 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Merhabalar izaleyi şuyu ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor.5 yıllik ecrimisil de isteyebilirsiniz Konu ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.İletişim no 05077596114

      Ağustos 29, 2021 , 8:41 am
   • Yasemin cevap

    Merhaba bam öleli iki ay oldu verasete gözüküyorum annem mallarını sattı 3kardeşiz ikisine verdi paylarını ama bana vermedi nasıl bir yol göstermeliyim

    Ocak 6, 2022 , 12:05 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Sufa davasi acabilirsiniz iletisim no.05302022326

     Ocak 23, 2022 , 5:14 pm
 • Yasemin Turan cevap

  Merhaba. Babam 2001 yılında vefat etti. Baba tarafından akrabalarla görüşmüyorum. Babaannemin 2012 yılında vefat ettiğini henüz öğrendim. Öyle sanıyorum ki taşınmazlar satılıp miras paylaşımı yapılmıştır. Bana haber vermediler. Ben kendi payıma düşen haklarımı nerden nasıl alabilirim?

  Şubat 22, 2020 , 6:46 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Babaannenizin vefat ettiği tarih öncesinde devri yapılan taşınmazların tapu dairesinden araştırılması gerekiyor. Vefattan sonra sizin muvafakatınız olmadan, dava açılmadan mal paylaşımı yapılmaz. Zira siz de mirasçısınız.

   Şubat 26, 2020 , 8:52 am
   • Muhammet cevap

    Merhaba dedemden kalan arsa var babam vefat etti mirascilik belgesi aldık noterden kendi tapu alimina yanasmayan amcam var kendi payima olan hisselerimi tek başıma intikal ettirebilirmiyim

    Ocak 10, 2022 , 4:58 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     İzaleyi suyu-ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor.İletisim:03122304614

     Ocak 23, 2022 , 3:43 pm
     • Kan

      Merhabalar ananemmden ve dedemde araziler ve evler ve kaldı annemler 9 kardeşler dayim zorla tehditle kızları hepsinden imzayı aldı ve dayim vefat etti böyle bir olay var ne yapmak gerekiyor

      Nisan 10, 2022 , 7:05 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Zorla imzalattirilma tarihi önemli ücretli danışmanlık alabilirsiniz.İletisim no.03122304614

      Nisan 12, 2022 , 4:04 pm
 • Necdet cevap

  Rahmetli babamdan kalma evde 2 kardes yasiyoruz. Ben bana ait olma olan hakkimi satmak istiyorum oteki kardesim kabul etmiyor. Satabilme hakkim var mi?

  Şubat 27, 2020 , 9:09 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Diğer kardeşlerinizin muvafakatı olmadan 3. kişiye satış yapamazsınız. İzale-i şuyu davası açmanız gerekir. Hukuki yardım almanızı tavsiye ederim.

   Mart 2, 2020 , 8:34 am
   • Yavuz cevap

    Öncelikle kolay gelsin. Yaklaşık 25 sene önce vefat eden buyukbabamdan kalan bir miras söz konusu. Babam hayatta. Miras üzerinde 7 kardeşin ortaklığı söz konusu iken, amcam diğer 4 kardeşinin miras haklarını nakit karşılığı zaman içerisinde imza karşılığında almış bulunmakta. Geldiğimiz noktada amcam 5 hisseye sahip iken, halam ve babam ile toplam 7 hisseli bir miras var ortada. Arzumuz yaklaşık 16 dönüm olan ve parselasyonu yapılmamış olan arsanın, mirasçılar arasında hakkaniyetli bir şekilde paylaştırılması. Fakat 5 hisseye sahip amcam paylaşım istemeyip, tüm arsayı ele geçirmek istiyor. Bizde hissemizi ona satmak istemiyoruz. Dede toprağı olan yerimizden hissemize düşeni alıp, evimizi yapmak istiyoruz. Maalesef aramızda anlaşma sağlanamadığı için arsa o şekilde ortada duruyor. Maddi durumu çok iyi olan amcam kesinlikle paylaşmaya razı gelmeyip, para gücüyle bizi devre dışında bırakmak istiyor. Bu arada hissemize 10 lira dusecekse, bunun karşılığında da bize 2 lira verip, saf dışı bırakmak istiyor. Arsadan hakkimiz olana razı olup, parselimizi ve parsellerimizi bilip, malımızı almak istiyoruz. İzale-i suyu yapılsa, maddi gücü ve hisse oranı yüksek olduğundan dolayı da çok ucuz bir rakama eline geçireceği bilinciyle, para değil toprağımızi istiyoruz. Ne yapabiliriz? Şimdiden vereceğiniz akıl ve iyi niyetli yardimlarinizdan dolayı teşekkür ederim.

    Nisan 16, 2020 , 7:11 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar, izaleyi şuyu davası açmaktan başka bir hukuki yol yok.Eğer arsa fiilen amcanız tarafından kullanılıyorsa haksız işgal için ihtarname ve dava yolu düşünülebilir.Hukuki yardım almanızda fayda var.Avukat Oğuzhan KARA 05302022326

     Nisan 20, 2020 , 9:26 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar, İzaleyi şuyu davası açmaktan başka bir hukuki yol yok Eğer arsa fiilen amcanız tarafından kullanılıyorsa haksız işgal için ihtarname ve dava yolu düşünülebilir.Hukuki yardım almanızda fayda var Avukat Oğuzhan KARA 05302022326

     Nisan 20, 2020 , 9:33 am
     • TULU

      Merhabalar dokuz ay önce annemizi kaybettik altı kardeşiz çeşitli sebeblerden annemizin bankadaki parasını birleşip alamıyoruz ben yalnız kendi payımı almak için Mahkemeye başvurunca hakkıma düşenin yüzde kaçını mahkeme masrafına vermem gerekir 75 bin tl nin teşekkürler

      Ağustos 6, 2020 , 1:20 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Merhabalar dava açmanız gerekiyor.Hukuki yardım almanızda fayda var.Iletisim no.05302022326

      Ağustos 16, 2020 , 3:11 pm
   • AK cevap

    Merhabalar, miras paylaşımı hakkında sorum olacaktı. A, B, C, D, E ve F kişisi olmak üzere 6 kişiler. 6 kişi toplanıp alınacak ve verilecek yerleri konuşarak herkesin istediği şekil de paylaşmayı kabul edip, karar verdiler. Bir süre sonra C kişisi ben mirası almıyorum da vermiyorum da diyerek paylaşmayı reddetti ve uzlaşmaya hiçbir şekil de gelmiyor. Diğer 5 kişi ise konuşulan şekil de paylaşmakta kararlı. Bu 5 kişi paylaşmayı kabul etmeyen C kişisine karşı nasıl bir yol izlemeli, mahkeme açarlarsa mahkeme yolu ile 5 kişinin dediğine göre paylaşım yapılır mı ya da nasıl paylaştırılır.

    Ağustos 16, 2021 , 8:13 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Bir kişi dahi itiraz ederse izaleyi suyu davasi açılmasi gerekiyor mahkeme bilirkişi raporu aldırır ve ona göre paylaşım yaptirir

     Ağustos 29, 2021 , 8:36 am
 • gürsel utku cevap

  merhabalar yardımlarınız icin teşekkürler eşime babasından 13 fındık bahcesi kaldı 6 ortaklar eşimse 1 tane bahce kendinin olmasını istiyor hakkından az olsada bu mümkünmü yoksa bütün bahcelerin bölünmesimi gerekiyor dava acarsak teşekkürler.

  Mart 3, 2020 , 3:47 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Aralarında paylaşamıyorlarsa İzale-i Şuyu davası açmak gerekiyor. Hukuki yardım almanızı tavsiye ederim.

   Mart 4, 2020 , 12:15 pm
 • Abdullah ARI cevap

  Merhaba;
  Eşimin babası 1993 yılında vefat etmiş. Annesi ise 2008 yılında vefat etti. Baba miras olarak 1 traktör ve 4 dönüm bir tarla bıraktı. Verasetin son şeklini 2020 yılında mahkemeden aldık. Buna göre 7 tane mirasçı var. Traktör rahmetlinin üzerinde. Traktöre biz talip olduk. Mirascılık belgesi ve Vergi Dairesinden ilişik kesme yazısını aldık. Tescil işlemleri için notere gittiğimizde bütün mirascıların gelmesi gerektiğini belirttiler. Bunu mirascılara söyleyince 2 tanesi intikal veya satış için hiç bir yere gitmeyeceklerini söylediler. İzaleyi şuyu davası açabilmek için önce taşınırın varislere intikal etmesi zorunlumu veya bu intikali nasıl yaptırabilirim. iyi çalışmalar

  Mart 29, 2020 , 9:50 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası açmak için intikal yaptırmanız gerekmiyor anlaşma saglayamiyorsaniz hemen davanızı acabilirsiniz

   Mart 29, 2020 , 12:40 pm
 • elif cevap

  Merhaba; size şöyle bir sorum olacak. Annemler bes kardesler babalari 97 anneleri ise 2018 yılında vefat etti. Miras olarak bir daire kaldi. Ve bu dairede iki kardes iki senedir ikamet ediyor. Herhagibir kira odemesi sözkonusu degil. Ev satışınada yanasılmiyor. Diger üç kardes ise mal paylasımı isdiyor.evde kalan iki kardes ise ne kira odemek isdiyor ne evi satmak. Bu durumda nasil bir yol izlememiz gerekir. Fikirlerinize ihtiyacimiz var.Ayrica böyle bir platform da insanlara yardimci oldugunuz icin tesekkur ederim.

  Mart 29, 2020 , 10:22 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar. Mal paylaşımı için izale-i şuyu davsaı açmanız ve ecrimisil istemeniz gerekmektedir. Konu ile ilgili 05302022326 no’lu telefonu arayarak aavukatlarımızla görüşebilirsiniz.

   Nisan 7, 2020 , 12:31 pm
   • Seda Temel cevap

    Merhaba bı sorum olacakti . Bizim 2 katlı bı evimiz var 15 yıldan fazladır oturuyoruz.babamla kardeşleri zmaninda paylasmıslar ev bize düşmüş. fakat babam kendi üzerine almamış tapuyu. babam vefat etti kardeşlerinin ve yegenlerinin isimleride müşterek diye geciyo. Onlardan herhangibiri bize dava açabilir mi acarsada biz kazanıp evimizin tapusunu kendi üzerimize alabilirmiyiz

    Mart 20, 2022 , 7:31 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Size ait olduğu yönünde tüm mirascilardan yazılı belge almanızı tavsiye ederim

     Nisan 3, 2022 , 3:07 pm
 • Esra yüce cevap

  Merhaba dedem den kalan 3 katlı bir ev var dayim iki katı ben yaptim diyerek mahkeme açtı ve kazandı 1. Kattan pay alabiliyoruz dava bitti mahkeme süreciyle satışı nasıl gerceklesecektir

  Nisan 2, 2020 , 10:25 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar. Konu ile ilgili 05302022326 no’lu telefonu arayarak avukatlarımızla görüşebilirsiniz.

   Nisan 7, 2020 , 12:29 pm
 • İbrahim cevap

  Mrb.biz 5 kardeşiz fakat diğer 4 kardeşimle konuşmuyorum.toplamda 1 ev ve 90 dönüm bi tarla bize miras kaldı diğer kardeşler köyde olduklarından tarlaları ve evi bölmüşler kafalarına göre.bende buna nasıl itiraz edebilirim

  Nisan 11, 2020 , 6:04 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sözkonusu yerlerin miras hukukuna göre paylaşılması için İzaleyi şuyu davası açmanız gerekiyor.Hukuki yardım almanızda fayda var. Avukat Oğuzhan KARA 05302022326

   Nisan 20, 2020 , 9:42 am
 • Mustafa ali kösekli cevap

  Öncelikle bu bilgiler için teşekkür ediyorum babamın dedesinden miraz kaldı 3 parca tarla 2 tane de ev mirasçılardan biri malların bölüştürülmesi için mahkemeye başvurmuş bu mahkeme tahmini ne kadar sürer mallar ne kadar sürede bölüşülür ihale yolu ile olacak taksimat büyük ihtimalle ihale de malların hepsi mı baz alınır tek tek mı birde bu ihale oldu ev satıldı mesela ihaleyi kazanan ücreti ödedi bu ücret mirasçılara ne kadar sürede geri döner şimdiden çok teşekkür ediyorum iyi çalışmalar kolay gelsin

  Nisan 15, 2020 , 10:36 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Konu ile ilgili büromuzda yüz yüze görüşmemiz faydalı olur

   Nisan 20, 2020 , 9:37 am
  • Necdet cevap

   Selamlar. Annem sag Babamdan kalan evin kardeslerden hissesini satin aldım. Annenin vevatinda tekrar tapuya girerlermi

   Kasım 20, 2021 , 2:30 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Annenizin mirasçısı olarak sadece onun payından hak sahibi olabilirler

    Aralık 5, 2021 , 7:43 pm
 • nesss cevap

  merhaba Dedemizden kalan ev için diğer mirasçılar satış işlemi davası açtılar ancak mirasçılardan biri alman vatandaşı ve almanya da kayıp ,bir adresi yok, poliste kaydı yok
  Mahkeme bu kişiye tebligat istemiş davayı açan mirasçılardan ancak vekil avukatta bizde adresi yok mahkemenin bulacağı adrese tebligat yapılmasını istiyoruz demiş .
  Anck merniste alman vatandaşlığına geçtiği bilgisi dışında bir bilgi yok
  Bu kişiye tebligat nasıl yapılacak yapılmazsa satış nasıl olacak.
  Mümkünse cevaplarsanız sevinirim .

  Nisan 22, 2020 , 11:13 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba, anladığımız kadarıyla, davanızı takip eden bir avukatınız halihazırda var. Avukatınız size sorunuzla ilgili gerekli bilgiyi verecektir. İlginiz için teşekkür ederiz.

   Nisan 23, 2020 , 9:17 pm
   • nesss cevap

    avukat karşı tarafın avukatı bu yüzden iletişimimiz yok avukatımız yok .

    Nisan 24, 2020 , 8:24 am
  • Yeşim cevap

   Öncelikle merhabalar babam vefat edeli 8 yil oldu babam iki evlilik yapti ilk eşinden 4 cocuk ikinci evliliğin sadece ben varim annende hayatta fakat diğer kardeşlerim bölmeye yaklaşmiyor 1500 dönümlük arazinin içinde bir ev var birde 18 dönüm tarla var anneme de bana hak vermeye bölmeye yanaşmiyor ne yapmaliyim? Şimdide teşekkr ederim.

   Temmuz 24, 2021 , 9:55 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhaba izaleyi şuyu davasi açmanız gerekiyor. İletişim no.005302022326

    Temmuz 25, 2021 , 9:19 am
 • Sevinç cevap

  Merhaba, annem ve babam 2 ayın icinde vefat etti. Kendileri 2 katlı daire var biz 7 kardeşiz yurt dışında kalıyoruz. Şimdi 5 kardeş daire satmak istiyorlar ben ve kardeşim satmak istemiyoruz. Bizim riza olmadan satabilirler mu? Ve ayrıca biz o daire alabilir miyiz?

  Nisan 28, 2020 , 10:03 pm
  • hacer karatuluk cevap

   Merhaba evet kardeşleriniz dava yolu ile satışı gerçekleştirebilirler, davadan sizinde haberiniz olur mutlaka. Elbette kardeşiniz ve siz evi atın alabilirsiniz, öncelik sizin olacaktır. Konu ile ilgili 05077596114 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz

   Nisan 30, 2020 , 12:52 pm
 • CANER cevap

  Merhaba, Dedemin 1980 yılında satın alma belgesi ile aldığı arsa da 5 kardeş bulunuyor ancak bunun 4 kardeşi imza atmış satış işlemlerinde ödemesi yapılmış o dönemden bu zamana kadar dedemin üstüne vergi elektrik su gibi faturalar gelmiş. dedem vefat etti annem ve 2 kardeşine kaldı arsa. ancak buranın satışında veya imar için sorun teşkil eder mi ? hak sahiplerinden birinin bundan 40 yıl önce imzası alınmamış satış işlemi yapılıp belgesi alınmış ödemesi gerçekleşmiş.. satan kişi de vefat etmiş diğer kardeşlerde öyledir diye tahmin ediyorum 80-90 yaşlarında olacaktır. o nedenle çocuklarına geçer mi ? sırbıstanda yaşadıklarını duydum ancak haber verilmedi açıklaması da güç. öncelik olarak durum bu şeklde ne yol izlenmesi gerekir?

  Mayıs 3, 2020 , 9:03 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar konu ile ilgili daha detayli bilgi sahibi olmamız halinde sorunuza doğru cevap verebiliriz.Konu ile ilgili ofisimizden randevu almanızı tavsiye edecegim

   Mayıs 8, 2020 , 9:38 pm
 • AKIN cevap

  Merhaba

  Dedemden kalan 4 daire var amcam ve ben anlaşamıyoruz. Mahkeme surecınde evlerın durumu ne olur ?

  Mayıs 4, 2020 , 7:56 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar anlaşmazlık halinde mirascilardan birisi bu sizde olabilirsiniz Izaleyi suyu davası acabilirsiniz mahkeme sonunda bu yerin aynen taksimi mümkün değilse satılarak bedelinin paylaştırılması yoluna gidilir

   Mayıs 8, 2020 , 9:33 pm
 • mert cevap

  Merhbalar. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Size bir sorum olacak;
  Annem vefat etti ve annemden bize kalan toplamda 60 pay var. Toplamda beş kardeşiz ancak kardeşlerimden üçü kalan arsaları satmaya hiç yanaşmıyorlar. Kendi payım olan mülkleri tespit ettirip işletebilir miyim? Eğer işletebilirsem nasıl yerlerini tespit ettirebilirim? Miras belgesinde yalnızca 60 paydan, 9 pay kaldığı yazıyor bana.

  Mayıs 8, 2020 , 7:22 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar kardeşler arasında anlaşmazlık varsa tespit yolu ile tasinmazin belirli bir kısmını ayırıp işletmeniz mümkün değildir.Bunu yapabilmeniz için ya Izaleyi şuyu davası açmanız ya da kullanacağınız yerle ilgili tüm kardeşlerinizin yazılı beyanını almanız gerekir aksu durumda işgal davası ile karşılaşabilirsiniz

   Mayıs 8, 2020 , 9:32 pm
 • Esra cevap

  İyi günler benim babam 200€ yılında vefat etti, dedem de 2011 yılında babaannemin üzerine bir daire ve bir arsa var toplam da 5 mirasçıyız babamdan kalan hakları babannem vefat etmeden talep edebilirmiyim? Dedem den kalan daireler ve arsalar da var mal paylaşmaya gidilmiyor babannem babamın hakkını bize vermiyor bunun için mal paylaşımı davası açsam ne kadar yıl sürer acaba?

  Mayıs 10, 2020 , 1:15 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar dedenizden babanıza intikal eden mallar var ise ve mirascilardan bir kısmı örneğin babannneniz paylaşmaya yanaşmıyorsa Izaleyi şuyu davası açmanız gerekecektir.Bu dava ortalama 1 yıl sürmektedir.Babaanneniz üzerine olan malları ise onun sağlığında paylasamazsiniz

   Mayıs 12, 2020 , 5:48 am
 • Kemal cevap

  Merhaba, öncelikle verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederim. Babamlar 3 kardeş . Köyde şu an oturdukları arsa miras kaldı ve arsayı kendi aralarında anlaşarak bölerek duvar çektiler, üçünün de evleri bu arsa üzerinde. Tapuda herhangi bir işlem yapılmadı. 3 kardeşten biri bu arsayı satılığa çıkaracağını söyledi. Babam da buna karşılık satılığa çıkarılmadan önce kendi hissesi olan arsanın tapusunu almak istiyor. Nasıl bir yol izlenmelidir? Teşekkür ederim

  Mayıs 15, 2020 , 10:09 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar mirasçılar aralarında fiilen paylaşım yapılmış ve kullanılıyorsa hakim mevcut durumun tesciline karar verebilir.

   Mayıs 15, 2020 , 10:28 pm
   • Ali cevap

    Merhabalar. Babamlar dört kardeş, halam vefat etti. Birçok tarım arazisi ve birkaç parça arsa mevcut. Hiçbiri bir araya gelip paylaşımda anlaşamıyorlar. Sorun torunlara kadar indi. Mahkemeye versek bir kişi masrafları karşılayamaz. Ne yapmamızı önerirsiniz. Saygılar.

    Haziran 30, 2020 , 3:49 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar ortaklığın giderilmesi davası açılması gerekiyor bu durumda açılacak dava ve yapılacak masraflarla ilgili detaylı bilgi almak için 0530 202 23 26 numaralı telefondan avukatlarimizla görüşebilirsiniz

     Temmuz 2, 2020 , 1:34 pm
 • güneş sarı cevap

  selamın aleyküm ben babam ve babaannem bir çiftlikte yaşıyoruz bu çiftlik aslında babamın parasıyla alındı fakat babaannemin üzerine tapusu şuan bunu zaten ispatlama gibi bir imkanımız yoktur sanıyorum hiç bir şekilde bize vereceğini veya miras bırakabileceğini düşünmüyorum. Babam 4 kardeş miras kaldığı zaman 4 e bölünecek karsı taraf istemezse bu miras komple babama kalabilir değil mi?

  Mayıs 17, 2020 , 2:16 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar diğer kardeşler mirastan feragat ederlerse miras babanıza kalır

   Mayıs 18, 2020 , 10:07 pm
  • Seydahmet Süer cevap

   Merhabalar babam yeni vefat etti ve abilerim den birisi bana 1 ay müddet verdi evi bosartmam için bende kendisine mahkemeye gitmesini söyledim ben oturduğum dairenin yüzde seksen civarını kendim yaptırdım yani masraflarim kendileri başka şehirlerde yasiyorlarlar beni irfan mahkeme zoruyla cikarta bilirlerdi ayrıca ben evi satın almak istesem yaptığım masraflar düşürür mü ev üç katlı birinci kattada kız kardeşim oturmakta ben neler yapa bilirim bana bir gosterirseniz sevinirim

   Temmuz 26, 2021 , 2:32 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar konu ile ilgili bize 05302022326 numaralı telefondan ulaşabilir ücretli danışmanlık ve detayli bilgi alabilirsiniz

    Ağustos 1, 2021 , 3:16 pm
 • Adnan tayar cevap

  selam köyümüzde babamızın sağlığında üç kat yaptık üç kardeş üst üste başka kardeşlerimizde var onlar yaptırmadı bu yaptırdığımız kardeşlerimizden biri boyna huysuzlar yapıyor huzursuzluk çıkarıyor bu üç kardeşin evi bulunan binayı bir kişi satmak istese kople nasıl satılır öbür 4 kardeşimizinde arsa payları var nasıl satılır nasıl pay verilir şimdiden tşklrr

  Mayıs 22, 2020 , 12:34 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası açmanız gerekiyor.Bu davada satışın miraşcilar arasında yapılmasını mahkemeden talep etmenizde fayda var.O.zaman 3.kisiler satışa katılamazlar

   Mayıs 23, 2020 , 8:14 pm
 • muhammed cevap

  Merhaba büyük dedemden kalma 20.000 metre kare arsa bulunmaktadır.Büyük dedem ve eşi vefat etmiştir. Dedem 9 kardeştir. dedem ve 3 kardeşi vefat etmiştir. hissedar sayısı 30 bulmaktadır ve hissedarlar başka illerde ikamet etmektedirler. biz aramızda uzlaşma saglayamıyoruz mahkemeye versek bu mahkemede sonuç ne olur ve ne kadar sürer mahkeme?

  Mayıs 23, 2020 , 9:31 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası bu gibi durumları çözen bir davadır bütün mirasçılara karşı tek bir dava ile bu süreci başlatabilirsiniz. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için bizleri 05302022326 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

   Mayıs 26, 2020 , 8:40 pm
 • Halil Umut cevap

  Merhaba Oğuzhan Hocam. Annem vefatından sonra babam 2. evliliğini yaptı. Şubat ayında da babam vefat etti. 2. eş babamdan kalan mirasın 1/4 üne sahip diye biliyorum. Asıl sormak istediğim. Babamın ilk eşinden yani rahmetli annemin babasından kalma tarlalar var. 2. eş izaleyi şuyu davası açarsa annemden kalan tarlalarda herhangi bir hakkı var mıdır ? Eğer varsa diğer hak sahipleri( dayılarım teyzelerim..) satış istemiyor. Bilgilendirirseniz mutlu olurum hocam.

  Mayıs 24, 2020 , 1:02 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar babanızın ilk eşinin yani annenizin vefatıyla babanıza kalan miras hissesinin 1/4ü 2.ese geçecek miras hukukuna göre bu durumda kendisine düşen bu pay için Izaleyi suyu davası açabilir ama miras hissesi oldukça düşük olacağı için ihale de siz alabilirsiniz veya satışa götürmeden anlaşabilir onun payını alabilirsiniz.
   Konu ile ilgili olarak bizleri 05302022326 numaralı telefondan.arayabilirsiniz.

   Mayıs 26, 2020 , 8:38 pm
 • Handan oksal cevap

  Merhaba Avukat bey.Bizim annemden kalan bir evimiz var ve 3 kardeşe bölündü. Evin içinde kiracı vardı sonrasında kiracı çıktı. Şimdi de erkek kardeşim diğer Kız kardeşimin orada oturmasını istiyor ben istemiyorum.bu durumda o evde oturabilir mi buna nasıl itiraz edebilirim.benim rizam olmadan böyle birşey yapabilirler mi yardımınızı rica ederim.iyi çalışmalar dilerim

  Mayıs 24, 2020 , 1:06 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sizin rızanız olmadan oturamaz eğer oturursa ihtarname göndererek kabul etmediğinizi bildirmeniz halinde kardeşinizden kira bedeli isteyebilirsiniz.Ayrica evin paylaşımı için Izaleyi suyu davası açma hakkinizda mevcut.Konu ile ilgili olarak bizleri 05302022326 numaralı telefondan arayabilirsiniz

   Mayıs 26, 2020 , 8:33 pm
  • nuh cevap

   hocam dedemden tarla miras kaldi simdi biz dava actik ancak teyzemin biri yurt disinda adresini vermiyor konsoloslugada gitmiyor tebligatlari almiyor nasil olacak takildikk

   Ocak 12, 2022 , 5:24 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    İlanen tebligat yapilacak

    Ocak 23, 2022 , 3:40 pm
 • ibrahim cevap

  Babam 2011 yılında vefat etti.6 kardes ve annem hak sahibi. 7 parsel ceşitli buyuklukte toplam 55 dönüm arazimiz var.Hepsi tarla statüsünde. Kardeşlerimden ikisi mevcut evin yanına ev yapmak icin 3 dönümlük arazinin yarisini ve devami niteliginde olan icinde ağaçlarinda oldugu tarladan da yaklasık 3 dönüm yer istiyorlar. Geriye kalan yerler sizin olsun diyorlar.Diger kardesler ise mevcut evin oldugu yeri bölmek istemiyoruz. Mevcut hali ile kalsin veya 6 ya bölünsun istiyoruz. Eger biz iki kardeşimin istedigini kabul edersek kanunen yakaşik 4 dönümluk tapu iki kardesim adina cıkartabilir miyiz yada bütün kardesler tüm arazileri ortak olarak paylaşim yapabilir miyiz. 2 kardesim bolmedigimiz icin mahkemeye vereceklerini soylediler , mahkemede hangi kararın cıkması mümkündür.

  Mayıs 25, 2020 , 7:36 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar bütün kardeşlerin paylaşımın ne şekilde olacağı konusunda anlaşmaları halinde mahkemeye başvurmaya gerek yok hep birlikte tapuya gidilerek tescil yapılabilir.Ama kardeşlerden birisi dahi kabul etmese Izaleyi suyu davası açarak paylaşım yapılması gerekiyor bu davayi mirascilardan birisi açabilir.Konu ile ilgili bizi 05302022326 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

   Mayıs 26, 2020 , 8:28 pm
 • mustafa cevap

  Merhabalar Oğuzhan bey önce iligilerinize teşekkür ederim .Mİras kalan taşınır ve taşınmaz mallar için hepsine mahkeme açmadan sadece taşınır olan malları örnegin traktör gibi tarım malzemesini baglatabilirmiyiz miras kalalı üç yıl oldu malzemeyi 8 kişiden biri kendi başına kullanıyor bizde baglatmak istiyoruz mirasçılardan 3 kişini dilekçesi ile savcılıga bildirsen baglatabilkirmiyiz teşekkürler

  Mayıs 31, 2020 , 9:11 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar traktörün paylaşımı için tek başına Izaleyi suyu davası acabilirsiniz aynı zamanda traktörü kullananlara ihtarname göndererek işgale son vermelerini isteyin son vermezlerse hem paylaşım davası hemde kira beledi ödenmesini isteyebilirsiniz. Konu ile ilgili 05302022326 nolu telefondan avukatlarimizla görüşebilir randevu alabilirsiniz

   Haziran 1, 2020 , 7:55 pm
 • Münir Yilmaz cevap

  Merhaba, cevabınız için şimdiden teşekkürler.Babam 40 yıl önce vefat etti. Babamdan kalma biraz tarla bir kagir ev var.Kardeslerden biri evin arsasına ev yaptı, kullanıyor. Kardeslerimle anlaşıp paylasamiyoruz. Tapularda 20/3 hissem görünüyor. Nasıl bir yol izlemeliyim.

  Haziran 1, 2020 , 6:33 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar izaleyi şuyu yanı mal paylaşım davası açmanız gerekiyor konu ile ilgili 05302022326 nolu telefondan avukatlarımizdan bilgi alabilirsiniz

   Haziran 1, 2020 , 7:52 pm
 • Mehmet cevap

  İyi akşamlar. Babannem 18 ay önce vefat etti. Kendisinin,amcamın ve bizim yaşadığımız 2daire ve 1dükkanımız var hepsine de ortağız. Notere gittiğimizde babannemin ilk evliliği olmadığını önceki evliliğinden de 1 çocuğu olduğunu öğrendik. O çocuğu da yıllar önce vefat etmiş ve 2 oğlu varmış. Kısacası babannemin 2 torunu daha varmış. Noter bize 24/11 babama 24/11 amcama 24/1’er onlara bölüştürülecek şekilde bir belge verdi. Buraya kadar her şey normal. Ancak babannemin bir de banka hesabı çıktı oradaki parası 6/2 6/2 6/1 6/1 şeklinde bölüşülecekmiş. Sorum şu;Babannemin bu torunları ‘parayı bölüşelim ama evler dursun’ gibi ya da evin değerinden çok yüksek fiyatta para istiyorlar. Normal piyasası neyse o şeklinde bölüşmeye yanaşmıyorlar. Bu durumda bizim için en iyi çözüm nedir ? Saygılar,iyi çalışmalar.

  Haziran 7, 2020 , 7:02 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar miras taksim davası açmanız gerekiyor. Konu ile ilgili olarak 05302022326 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz

   Haziran 10, 2020 , 8:24 pm
   • Yasar cevap

    Merabalar babam 2004 vefat etti babam 2 evli ilk evlilik 1984 gibi eşinin vefat etmiş ve annemle evlenmiş ilk eşinden 10 cocuk var annemden tek ben şimdi vefat ettiğinde yaşım küçük olduğu için hakkımı arayamadım ve annemide normal bir mirascı gibi tarlaları bölmüşler örneğin 8 dönümlük tarlayı 12 parçaya bölünmüş 3 dönümlük tarlayı da 12 parçaya bölmüşler toplam tarla 60 dönüm cı varı ama parca parca dava açsam ne kadar sürer malların tesbiti için keşf görürsem maliyeti ne olur deyiminki satışa geldik mirascılardan biri ben tarladaki hissemi satmak istemiyorum diyebilirmi davanın masraflarını davayı açanmi karşılar ve satış nasıl olur askıda durup 1veya 2 ay teklif mi beklenir müzayede şeklinde mi olur teklifi herkes verebilirmi dışardan biri

    Ağustos 12, 2020 , 4:56 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhablar Izaleyi suyu davası açılması gerekiyor tabi taşınmazların durumunu detaylı incelemek gerekebilir.Dava sonunda taşınmaz satışa girecek siz de ihaleye katilabilirsiniz

     Ağustos 16, 2020 , 2:57 pm
 • pınar cevap

  merhaba,
  Annem 10 ay önce vefat etti. Babam, kardeşim ve ben mirasçılarıyız. Babam ve kardeşimle görüşmüyorum. Annemden kalan bir evi vardı. Babam ve kardeşim benim iznim olmadan bu evi satabilir mi?
  Yanıt vermenizi çok rica ediyorum.
  Teşekkürler, iyi çalışmalar,

  Haziran 8, 2020 , 11:03 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sizin rızanız olmadan satamazlar tapuda annenizin adına görünüyorsa bu yer.Siz bu yerden payınızı almak için Izaleyi şuyu davası acabilirsiniz.Konu ile ilgili olarak detaylı bilgi almak için bizi 05302022326 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

   Haziran 10, 2020 , 8:16 pm
 • Zehra cevap

  Merhaba avukat bey size sorum olucak dedem den babama kalan 8 dönümlük arazide 5 dönümü arazi 3 dönümlük yerini ise ev yapılmış bunun içinde abilerimin ve ölen annemin babamın 2 katlı evi var biz 4 kardeşiz ve konuşmuyorum kardeşlerimle onlar 5 dönümlük arsayı satmak istiyor ve bana vermek istemiyorlar ne yapmam gerek

  Haziran 8, 2020 , 9:40 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar miras mali olan yeri sizin rızanız olmadan satamazlar ama siz ev de dahil yerlerin tamamından kendi payınızı almak için Izaleyi şuyu davası acabilirsiniz.Konu ile ilgili bilgi almak için bizi 05302022326 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

   Haziran 10, 2020 , 8:14 pm
 • Başak cevap

  Merhaba, 24 yıl önce dedem vefat etti ve yaklaşık 20 dönümlük bir miras bıraktı. 4 abisi olan annem, tam 24 yıl boyunca hiç bir şekilde hakkını alamadı ve 4 abi 20 dönüm araziyi aralarında paylaştılar. Bu durumda nasıl bir yol izlememiz ve hangi davayı açmamız gerekiyor. Şimdiden teşekkür ederim.

  Haziran 12, 2020 , 6:57 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi şuyu yani davası açarak mal paylaşımını isteyebilir aynı zamanda haksız kullanım dolayısıyla tazminat isteyebilirsiniz.Konu ile ilgili hukuki yardım almak için 05302022326 nolu telefonu arayabilirsiniz

   Haziran 15, 2020 , 9:00 pm
 • Murat cevap

  İyi günler babamdan kalan 1 köy evi 1 apartmanda daire kaldı tapuda hisseli gözüküyor. Anneme %25 kardeşlere %15.biz 5 4 kişi ve annemde olmak üzere evi satmak istemiyoruz. Ama 1 kardeş hissesini satmak istiyor. Mahkeme kararıyla satılırsa, evi satmadan, satmak isteyen kişinin payı verebilme gibi hakkımız olabiliyor mu. Olursa onun payı neye göre belirleniyor teşekkür ederim

  Haziran 14, 2020 , 4:35 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi şuyu davası açmanız gerekiyor.Mahkemeden paylaşımın yalnızca mirasçılar arasında yapılmasını satışa dışardan kişilerin girmemesini talep etmeniz gerekiyor.Hukuki yardım almak için 05302022326 numarali telefonu arayabilirsiniz.

   Haziran 15, 2020 , 8:57 pm
 • HÜSEYİN UZUN cevap

  Merhaba, çok faydalı bilgilendirmeler için teşekkürler. 40 yıl önce dedem aynı yerde bulunan arazisini pay etmiş ve babam annem ile birlikte verilen yere razı olup ev bahçe gibi 40 yıllık bir emek vermişler, diğer kardeşler yerlerini almamışlar ve dedem vefat ettikten sonra arsa şeklinde bizlere intikal etti. şimdi hala ve amcalarımdan bir kısmı sizin arsalarda bizim de hakkımız var biz oradan alacağız diyorlar biz buna karşı çıkıyoruz. çünkü fazladan mal almıyoruz 40 yıl emek verilen yerin bize payımız oranında (herkese yaklaşık 3 dönüm arsa) verilmesini istiyoruz. Oraların bizim olduğunu kendileri dahil herkes biliyor. Hatta onlar da, evet buralar sizin ama biz de buradan istiyoruz diyorlar. arsanın her yeri aynı niteliktedir. biz de önceden bize verilen yer haricinde başka yerden almak istemiyoruz. Bunun için ne yapılmalı? Yıllardır bizim olan yeri başkaları alabilir mi?

  Haziran 16, 2020 , 7:56 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar açılacak ortaklığın giderilmesi davasında taraflar arasında fiili taksim ve fiili paylaşım bilirkişi tarafından dikkate alınacaktır. Fiilen taşınmazın paylaşıldığını mahkemede ileri sürmeniz faydalı olacaktır.

   Haziran 23, 2020 , 1:04 pm
  • Begüm cevap

   Izmir çesmede bir yazlik evimiz var.Annem ile babam ortak.2011de babam vafat etdi.Biz iki kardesiz.Annem hayatda.Evi satmak istiyoruz.Abim once tamam diyor.Sonra vazgeciyor.Bunun icin ne yapabilirim.Onun mali durumu iyi.Annemle ben zor geciniyoruz.Hep gücluk cikariyor.Ben abime malimi satdirmiyor diye mahkeme acabilirmiyim.

   Ağustos 25, 2021 , 9:24 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar izaleyi şuyu ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor.Konu ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.İletişim no 05077596114

    Ağustos 28, 2021 , 9:51 am
 • Hakkı Doğan cevap

  Oğuzhan Bey Merhaba,
  Benim kısa iki tane sorum olacaktı. yardımcı olur ve cevaplayabilirseniz çok memnun olurum.
  Öncelikle olayı anlatayım olay üzerinden sorumu sorayım.
  Dededen kalan miras malı 2011 yılında paylaşıldı bugün ise yıl 2020.
  Babamın ise 7 kardeşi var. Babam 2011 yılında herkesin rızası alarak ve para karşılığında dededen kalan evi kardeşlerinden satın aldı. Diğer kardeşlerden birisi ise bahçeli başka bir ev bir diğeri ise başka bir arsayı bağış olarak aldı. Bu işlemler için tüm kardeşler dayı oğullarına vekalet vererek işlemleri tamamladılar.

  Sorum şudur;
  1.) 2011 yılında rızası olan ve evi babama satarken kendi bedelsiz olarak arsa alan bir amca bugün bu işleme itiraz edebilir mi?
  2.) Zamanında bu işlemin kardeşlerin tümünün vekaleti ile yapılmış olması ve malların kardeşlerden üçünün adına tescillenmesi sorun oluşturur mu?

  Haziran 18, 2020 , 11:32 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar vekalet verilerek işlem yapılmış eğer vekaletnamede belirtilen hususlara riayet edilmişse hiç bir hak iddia edilemez

   Haziran 23, 2020 , 12:52 pm
 • Adem ince cevap

  Merhaba samsunda bir tarla var içinde ev var evin olduğu yer 1/1 hisse annemin üzerine gözüküyor. Annem ve dayim 2 kardeş .annem ölünce köye gittiğimizde annenin hissesine evin olduğu yer ev size ait degil evi biz yaptık gidin burdan diyorlar. Durum nasıl ilerler

  Haziran 27, 2020 , 10:20 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Dayınızın elinde ispata yarar delili varsa dava açması gerekiyor

   Temmuz 2, 2020 , 1:40 pm
 • Adem ince cevap

  Köy evinde 1/1 hisse olarak annemin adına gözüküyor fakat annem ölünce kardeşi yani dayım evi biz sonra dan yaptik 1/1hisse olan yere diyerek bizi zorda bırakıyor nasil yol izlememiz lazım

  Haziran 28, 2020 , 11:22 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Dayınızın elinde ispata yarar belgeleri delilleri varsa dava açmaktan başka şansı yok

   Temmuz 2, 2020 , 1:36 pm
  • Ertan cevap

   Merhaba oguzhan bey dedem ve babaannem fefat etti köyde 11 kesim fındıklık var amcaları ve halalarım arasında anlaşmazlık var kimse Bi araya gelip konuşamıyor yerlerin tapusu babamın üstüne geçmeden babamda rahmetli oldu annem sağ ve biz arazilerin tapu işlerini nasıl alabiliriz çok teşekkürler şimdiden Allah kolaylık versin sizede

   Temmuz 29, 2021 , 5:25 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhaba ortaklığın giderilmesi davası açılması gerekiyor

    Ağustos 1, 2021 , 3:06 pm
 • Mustafa cevap

  Merhabalar benim babam ve annem vefat etti ve babamdan kalan tarlanın müşterek olarak tapusu çıktı fakat 2 kardeşim de tarlayı bölüştürmeye yanaşmıyorlar. Tarla bölüştürülmezse cezası var mı ve bölüştürülmedikten kaç aydan sonra cezası oluyor. Eğer cezası yoksa benim kendi hakkımı almam için illa dava mı açmam gerek ?

  Haziran 30, 2020 , 9:03 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar aranızda paylaşım yapamıyorsanız Izaleyi Şuyu yani ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor

   Temmuz 2, 2020 , 1:35 pm
   • Yasemin cevap

    Merhaba annem babam öldü 5 dönüm köy evimiz var. Kardeşlerden biri satışa vermek istiyor.5 kardeşiz nasıl paylaşım yapabilirsiniz. teşekkürler

    Temmuz 5, 2020 , 8:39 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar mirascilar aralarinda anlaşmıyorsa Izaleyi suyu davası açılması gerekiyor.

     Temmuz 8, 2020 , 3:26 pm
 • Cemil cevap

  Merhaba, Dedemizden miraz kalan 1 ev var. bu ev 4 kardeşe miras olarak kaldı. kardeşlerden ikisi vefat etti ve onların çocuklarına kaldı… ben vefat eden kardeşlerden birinin oğluyum. babamdan kalan %25 pay ben ve anneme geçti… ben bu daireyi 2 varise paylarını ödeyerek almak istiyorum, ayrıca diğer ölen kardeşin varisleri olan iki kişi de daireyi satmak yerine kendi paylarının kalmasını istiyor. (kısacası biz kendi hakkımızda dahil %75 i almak istiyoruz) fakat varislerden biri bana satmak yerine daireyi ederinden çok daha fazlaya satabileceğini düşünerek 3.şahıslarla anlaşmak ve diğer varisleri de buna ikna etmek istiyor. ben endeksa isimli bir siteden dairenin edebileceği gerçek değerini tespit ettim. bana göre ve çevremize göre de gerçekten edebilecek değerini verdi… Ben bu evi abartılmamış gerçek fiyatı ile nasıl alabilirim? izale i şuyu davası mı açmak gerekir? ya da belediye, mahkeme vs gibi bir kurumdan evin gerçek değerini belirtir bir evrak mı almak icap eder? eğer ev izale i şuyu davası sonucu açık arttırmaya giderse öncelik varislerde mi olur yoksa başka 3.şahıslarda alabilir mi? hiç dava mahkeme gibi işlere girmeden evi hakkı ile almaya çalışıyorum ama 1 kişi yüzünden anlaşma sağlanamıyor… ne yapmalıyım?

  Temmuz 6, 2020 , 1:00 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası açmanız gerekiyor.Satisin sadece mirasçılar arasında yapılmasını mahkemeden talep ederseniz yalnızca mirasçılar arasında yapilir

   Temmuz 8, 2020 , 3:24 pm
 • zeynep cevap

  merhabalar, ananem 2013 yılında vefat etti. dedem 2016 yılında vefat etti. kalan ev üzerinde 4 kardeş ayrıca dedemin sonradan evlendiği kişinin hissesi var. . annem ananemin boş olan evine (kiracı vardı çıktı.) oturmak istiyor ancak kardeşlerinden 2 sinin izni yok. bu durumda annem eve otursa ne gibi bir yaptırım uygulanabilir.

  Temmuz 6, 2020 , 6:26 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar itiraz edilmediği sürece sıkıntı olmaz ama dava açılırsa kira bedeli isteyebilirler.

   Temmuz 8, 2020 , 3:21 pm
   • Tuba cevap

    Merhaba ben 4 yıldır babamın evinde oturuyorum kira vererek fakat 6 ay önce babam rahatsızlandı akçiğer kanseri beyin mestazlı diğer kardeşler ve annem evden cıkarabilirler mi babamdan imza alıp malları üzerlerine yapabilir leer mi

    Nisan 12, 2022 , 5:35 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Babanız sağlığında malları.uzerinde tasarruf edebilir eğer sağlığında diğer mirascilara devir yaparsa vefatı halinde siz muris muvazaasi sebebiyle tapu iptal davası açabilirsiniz

     Nisan 12, 2022 , 3:59 pm
 • Aliye cevap

  Merhabalar, dedem 8 yıl önce vefat etti. Babannem sağ, babam ve kardeşleri dedemden kalan bir ev ve tarlaları paylaşmak istiyor fakat babamın kardeşlerinden biri eve ve tarlalara borcundan dolayı ipotek koydurmuş bu durumda da paylaşımı yapmak ve tapuları almak için borcunu ödememiz gerektiğini söylüyor fakat bizler bu borcu ödemek istemiyoruz. Babam ve diğer kardeşler hakkını istiyor bu durumda ne yapılabilir?

  Temmuz 7, 2020 , 6:36 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Babanızın kardeşinin koydurduğu ipotek kendi payına ilişkindir.Izaleyi suyu davası açarak taşınmazın satışıyla birlikte payınızı alabilirsiniz.

   Temmuz 8, 2020 , 3:20 pm
 • Pınar cevap

  Merhaba. Dedem 5 ay once vefat etti. Vefat etmeden 1 yil once bi tarlasini para karsiliginda babama satti. Dedemden geriye 38 dökümlük bi arazi kaldi. Amcamlar bundan babam ve babannemin hak almasini istemiyorlar. Babamlarda kabul etmedi. Bunun uzerine yediemin davasi actiracaklarini babamin parayla aldigi araziyi bozduracaklarini soyluyorlar. Sonuc ne olur. Nasil bi yol izlemeliyiz

  Temmuz 7, 2020 , 10:24 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar diğer mirasçıların mahfuz miras hissesini ihlal eder şekilde tasarrufta bulunulması halinde hakkı ihlal edilen mirasçılar zamanaşımı süresi icin de tenkis davası açabilir hukuki yardım almanızda fayda var.

   Temmuz 8, 2020 , 3:17 pm
   • fatma uzgur cevap

    merhaba babamdan kalma evimiz var annemde intifa hakkı var 4 kardeşiz kardeslerden biri vefat etti biz evi satmak istiyoruz kardeslerimin hepsi tamam diyor ölen ablamin esi sattirmiyo napmalıyiz yardimci olurmusunuz tesekur ederim

    Temmuz 21, 2020 , 4:55 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar Izaleyi şuyu davası açmanız gerekiyor

     Temmuz 26, 2020 , 5:25 pm
 • hüsrev doğramacı cevap

  merhaba

  annemin babasından kalan bir evi var. 5 kardeş hisseleri ayrıldı. her bir kardeşim 5 de bir hissesi var. 3 kardeş evi satmak istemiyor. annem ise başka bir kardeşi ile evi satmak istiyor. 2 kardeş hisselerini ayrı ayrı satmaları mümkün mü ? bir de ortaklığın giderilmesi davası açılırsa açık arttırma ile satılacağından ev ederinin çok altında satılır mı ? açık arttırmadan önce rayiç bedeli kim nasıl belirliyor. evin konumu kıymetli emlakçılar 1milyon eder diyorlar. ortaklığın giderilmesi davası sonucunda açık arttırma da 500 bin gibi bir tutara satılırsa çok manasız olur.

  Temmuz 10, 2020 , 2:25 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası açılması gerekiyor.Mahkemeden satışın miraşcilar arasında yapılmasını isteyebileceğiz gibi miras halkınıza mahsuben ihaleye siz de girebilirsiniz.Iletisim no:05302022326

   Temmuz 26, 2020 , 5:48 pm
 • Sevgi cevap

  Merhaba babamin engelli raporu üzerinden bir araba aldim ve babam öleli bir yıl oldu ve ablamla konuşmuyoruz ve 3 yıl boyunca bu aracın kredilerini ben ödüyorum bunu bildiği halde babamin sadece imzasında yardımı olduğu halde dava açmış ve hak talep ediyor bu konuda ne yapabilirim

  Temmuz 17, 2020 , 6:51 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar araç babanızın üzerine olduğu için hak iddia etmeleri normal.Kredileri siz ödediyseniz dava aşamasında mahkemeden bu ödemelerinde dikkate alınmasını isteyin

   Temmuz 26, 2020 , 5:43 pm
 • Nurettin Gökkaya cevap

  İyi günler benim sorum Babamdan kalan miras beş kardeşe düştü, bu kardeşlerden biri babam sağ iken vefat etti onun iki oğlu bir hisse sahibi oldular. Bu iki kardeşte miras bölünmeden vefat ettiler ikisinden biri evli idi ondan geriye 6 yaşında bir çocuk var. Şimdi biz bu mirası paylaşıp tapu çıkarmak istiyoruz varisin 18 yaşını doldurmaması mirasın paylaşılmasına yani müstakil tapu çıkarmaya engel’mi.

  Temmuz 18, 2020 , 1:22 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar engel değil tabi ki ama küçüğün mali ile ilgili doğrudan işlem yapılamaz mahkemeye başvurarak kayyum tayin edilmesi gerekiyor

   Temmuz 26, 2020 , 5:39 pm
 • turgut cevap

  MERHABALAR ,dedem 2017 yılında vefat etti amcam dedem ölmeden ondan aldığı yazı ile dedemin üstüne olan arsa ve yerleri başka kişilere satış göstermek suretiyle sonradan da satış ile üstüne almış babam bunu bozdurabilir mi? teşekkürler

  Temmuz 21, 2020 , 11:34 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar muris muvazasindan kaynaklı tapu iptal ve tescil davası açmanız gerekiyor.Iletişim no:05302022326

   Temmuz 26, 2020 , 5:29 pm
 • özge cevap

  Merhaba. Benim dedem ve babaannenmden kalma tarlalarım var ancak mirasçı olarak yaklaşık 40 kişi var. Miras paylaşımı yapılmadı. Tarlalar hala dedem ve babannemin üzerinde. Yaklaşık 30-40 sene oluyor vefat edeli. ikiisinin de veraset ilamı bile çıkmamış. Babam da vefat etti. Tarlaları sürekli amcam kullanıyor. Ben benim hakkım olan yerlerin kullanılmasını istemiyırum. Bu durumda benim ne yapmam gerekiyor? Dava açmak için herhangi bir zamanaşımı süresi var mı? Teşekkürler.

  Temmuz 24, 2020 , 9:02 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar dava açmak için zamanaşımı süresi yok IZaleyi şuyu davası açmanız gerekiyor.Ayrica haksız kullanım varsa ecrimisil istenebilir

   Temmuz 26, 2020 , 5:24 pm
 • Esra cevap

  1yıl önce annem vefat etti.Babam iki katli evi ve yazligi kullaniyor.Evin kilitlerini degiştirdigi içinde giremiyorum.iki kardeşiz ve Yazligi abim kullaniyor.Hissedarim.8 de 3..Eve gidip polis ile girersem suç teşkil eder mi?Bu konuda ne yapabilirim acaba?Devletten resmi birsey alabiliyormuyuz.Saygılar.

  Temmuz 25, 2020 , 12:52 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar ma paylaşımi için izalyei suyu davası açmanız ayrıca haksız kullanımdan dolayı ecrimisil davası açmanız gerekiyor.Iletisim no:05302022326

   Temmuz 26, 2020 , 5:20 pm
   • Rasim cevap

    Merhaba babamın vefatı sonrası işyerini annemin ve iki kardeşimin rızası ile diğer kardeşimize verdik . Kardeşimin eşi boşanma davası açarak işyerinden hak talep ediyor. Babamın vefatı sonrası işyerine ait tüm borçlar için biz diğer kardeşler ödeme yaptık .eşinin hiç bir hakkı olmadığı halde bu talebini red ettirebilirmiyiz

    Şubat 24, 2022 , 10:08 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Edinilmiş bit mal olmadığını pay talep edemeyecegini düşünüyorum.
     Ücretli danışmanlık ve detayli bilgi için iletişim no.05302022326

     Mart 3, 2022 , 11:19 am
 • Erdem cevap

  Merhaba, 2 yıl önce vefat eden kardeşimizden 1 adet ev miras kaldı. Tapusu kardeşimizin üzerineydi. Kardeşimiz bekardı. Anne ve babamızda hayatta değil. Biz 3 kardeş olarak bu mirası paylaşamıyoruz. Burada nasıl bir yol izlenebilir, herhangi bir kardeşin dava mı açması gerekiyor? Bir kardeş paylaşım için onay vermezse ne gibi sonuçlar olur? Birde bu islemlerin baslatilmasi icin bir avukata vekalet vermek daha mi saglikli olur?Yanıtınız için şimdiden teşekkürler.

  Temmuz 25, 2020 , 11:53 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar mirasçılar olarak aranızda paylasamiyorsaniź Izayei şuyu davası açmanız gerekiyor.Avukat desteği almanızı tavsiye ederim

   Temmuz 26, 2020 , 5:16 pm
 • Kerem cevap

  Merhabalar. Babamların dedemden kalan ortak arsaları var. Bizimde evimiz o arsanın üzerinde. Babam beş kardeş. Diğer kardeşler bizden habersiz paylarını sattılar. Babam payını satmak istemiyor. Ama diğer üç kardeş paylarını dördüncü kardeşin üzerine devredip bizi mahkemeye verdiler. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok mu? Henüz mahkeme görülmedi. Arsa sattıkları kişiye mi verilir mahkemede? Bizde payımızı mecburen vermek zorundaymıyız.

  Temmuz 28, 2020 , 1:48 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar acilan davayı avukat vasıtasıyla takip etmenizi tavsiye ederim.Dava sonunda ihaleye herkes katılabilir. Bu arada diğer mirasçılar hisselerini başkasına satmışlarsa sizde süresi dolmamışsa şufa iddiasında bulunabilirsiniz.Iletisim no:0530 202 23 26

   Temmuz 30, 2020 , 10:42 am
  • gulsen cevap

   Merhaba benim eviminyanindaki arsa, dedelerden kalan miras bir arsa var. mirascilardan biri bana satmak istiyor.Ancak mirasçısı değilim ve 40 senedir vergisi ödenmeyen bi arsa.Hic bir mirasçısı mahkeme açmak istemiyor. Vergisinden dolayi. Ben satılmak istenen arsa pay hakkini bi şekilde almamim yolu var mi.

   Kasım 12, 2020 , 7:53 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Bütün mirasçıların kabulü ve beyanvermeleri halinde tapuyu alabilirsiniz

    Kasım 16, 2020 , 9:25 pm
 • Oguz cevap

  Merhabalar.. babamdan kalan bır evimz var iki kardesız suan evli olduğu icin o evde kendisi oturuyor ve ben evi satmak ıstıyorum fakat evde kendisi oturduğu için o satmaya yanasmıyor yorumlardan anladıgım kadarı ile evi satmak için dava acmam gerekiyor ve mal paylasımı ıcın ıhale oluyor benım ogrenmek istedıgım ıkımızde ihaleye gırsek evı parası olan mı almıs olacak bu durumda ya da en yüksek fıyatı veren mı almıs olacak yardımcı olursanız cok memnun olurum

  Temmuz 28, 2020 , 11:11 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar paylaşım konusunda anlaşamadığıniz taktirde Izaleyi suyu davası açılması gerekiyor.Dava sonunda yapılacak satışta en yüksek bedeli veren ihaleyi kazanır evin sahibi olur

   Temmuz 30, 2020 , 10:39 am
 • GÖKHAN Ç. cevap

  MERHABALAR,

  DEDEMDEN KALAN YAKLAŞIK 6 7 PARÇA YER VAR. 2 AMCAM ORTAK EV YAPTILAR ZAMANINDA DEDEMDEN İMZA ALIP YAPTILAR YAKLAŞIK 12 YIL GEÇTİ. ŞUANDA 7 KARDEŞ VE BABANNEM 8 PAY VAR AMA HİÇBİR MAL PAYLAŞILMADI. BABAM EV YAPMAK İSTEDİ 3 KARDEŞ VE BABANNEM İMZA VERDİ FAKAT DİĞER KARDEŞLER İMZA VERMEDİLER.

  SORU 1 BABAM EV YAPMAK İÇİN NE YAPMALI ?DOĞDUĞU KÖYÜNDE EVİ YOK BARINMA HAKKINA SAHİP DEĞİL Mİ?

  SORU 2 DEDEMDEN İMZA ALIP 12 YIL ÖNCE YAPTIKLARI VE KENDİ ÜZERİNDE TAPUSU OLAN EV MAL PAYLAŞIMINDA MAHSUP EDİLECEK Mİ ?

  SORU 3 İZALE-İ SUYU YANİ MAL PAYLAŞIM DAVALARI ORTALAMA NE KADAR SÜREDE ÇÖZÜLÜR ?

  ŞİMDİDEN İLGİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

  GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE.

  Ağustos 4, 2020 , 8:12 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalarmirasçılar aralarında anlaşamadıkları taktirde Izaleyi suyu davası açılması gerekiyor bu dava ortalama yoğunluğa göre 1.5 yıl sürebilir

   Ağustos 16, 2020 , 3:15 pm
  • Oguz cevap

   Öncelikle cevabınız ve yardimci olduğunuz için çok teşekkür ederim fakat bir sorum daha olacak size dediğim gibi kardeşim evli ve şuanda babamdan miras kalan evde oturuyor fakat ben kira bedelini ödemesinden ziyade evden çıkartmak istiyorum bu mümkün müdür ? Birde evde oturduğu icin satmayada yanaşmıyor ben yinede evi satmak için dava açabilir miyim? Tekrar teşekkür ederim

   Ağustos 24, 2020 , 10:27 pm
 • Sezer cevap

  Babamın anne babasından kalma denizli Çalda 3 ev yada 3 toprak var.babamlar 6 kardeş ve hepsi sağ.babam diğer kardeşlere 30 bin tl karsiliginda hissesini vermeyi teklif etti .fiyatı uygun buldular ama hiçbiri eyleme dökmedi.babam dava açacak gibi.burda soru su 6 mirascidan birinin payımı istiyorum satilsin demesi yeterlimi.yani tek başına dava açabilir mi.yapilarda borç yok.hisseler yüzde olarak aynı.2.sorumsa bilirkişi fiyat belirledikten sonra diğer hissedarlar payını isteyenin payını ödeyip çıkartabilirlermi.eger ogleyse diyelimki belirlenen rakam kişi başı 15.bin tl.ozaman babamın istediği 30 binimi öderler .yoksa 15bini ödeyip bizi çıkartıp satışıda iptal ettirebilirlermi.cunku genelde mahkeme düşük fiyatlara satıyormuş.tskurler.bu dava baştan sonra kaça patlar.bunuda merak ediyoruz.cevaplarsaniz seviniriz.iyi günler..

  Ağustos 4, 2020 , 9:16 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalr Izaleyi suyu davası açılması gerekiyor.Bu davanın sonunda dava konusu yer satışa gider ihaleye siz de girebilirsiniz Ihale sonucunda mülkiyeti alanın diğerini çıkarma hakkı yasal şartların oluşması halinde mümkündür

   Ağustos 16, 2020 , 3:13 pm
 • Uyar cevap

  Merhabalar babamdan miras olarak bir ev kaldı. 8 kardeşiz hepimiz hak sahibiyiz ben kendı payımı başka bir kardesıme satmak ıstiyorum. Diger kardesler den onay almam gerekir mı satmıs olmam durumunda bana dava açabilirler mı acaba?

  Ağustos 12, 2020 , 11:58 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar diğer kardeşe payınızı sattiginizda diğer mirasçılar şufa iddiasında bulunup size dava açabilirler

   Ağustos 16, 2020 , 2:58 pm
 • Merve cevap

  merhabalar, babaannemden 3 katlı bir taşınmaz üç çocuğuna miras kaldı. birinci katında halam ikinci katında babamlar kalmakta yıllardır. Üçüncü katını ise diğer halam tek başına kiraya verdi 1 sene önce ve kira sözleşmesinin bitmesine 1 ay kaldı. bizim hiçbir şekilde onayımız yoktur ve kiracının da çıkmasını istiyoruz. Şu durumda onlara karşı yapabileceğimiz bir şey var mıdır? şimdiden teşekkürler

  Ağustos 15, 2020 , 12:12 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar kiracıya ihtarname göndererek kira bedelinden payınıza düşen miktarın sizin hesabınıza yatırılmasını isteyebilirsiniz.Bunun haricinde o dairenin paylaşım o için Izaleyi suyu davası açmanız gerekiyor.Iletisim no:05302022326

   Ağustos 16, 2020 , 2:55 pm
 • Cengiz cevap

  Merhabalar kolay gelsin.Benim babam iki kardeş ve babam dedemden önce vefat etti sonra dedem de vefat edince miras olarak tarla vs. mallar kaldı 5 kardeş malların bölünmesini istiyoruz ancak amcam buna yanaşmıyor ve yıllardır tarlaları malları kendi malı gibi kullanıp bize hiç bir hak vermiyor.
  1.Sorum: Kardeşlerim malların satılıp parasını almak istiyor, amcam ise hepsini almak istiyor ama ben hakkıma düşen payı tarla arsa vs. ne varsa tapusunu almak istiyorum bu şekilde dava açabilir miyim.

  2.Sorum: Amcam yıllardır ekip biçiyor bunu şikayet etme gibi hakkım var mı

  3.Sorum: Karayollarının miras kalan tarlalardan geçeceğini söylediler ben bunun ile ilgi hangi tarladan ve nereden geçeceği hakkında nasıl bilgi alabilirim.

  Ağustos 15, 2020 , 10:29 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar mirasçılar aranızda paylaşım yapamadığınız takdirde Izaleyi Şuyu davası açılması gerekir.Bu dava sonunda aynen taksim mümkün olmazsa dava konusu yerler ihaleyle satılır tabi ki sizde ihaleye girebilirsiniz.Mirascilar arasında haksız kullanım davası açılabilmesi için ihtarname göndermek gerekir.Iletisim no:05302022326

   Ağustos 16, 2020 , 2:51 pm
 • DERYA KAYA cevap

  Merhabalar Oguzhan Bey.Annemin bir evi var.babam vefat etti.Annem hayatta.Annem evi bana satabilir mi?Annemin ilk evliliğinden bir cocuğu var.Bu çocuk bu satışı -annemin vefatı dolayısıyla-(Allah gecinden versin!)bozabilir mi?Satış esnasında para alış verişini hesap yoluyla göstermek zorunda mıyız?Şimdiden teşekkürler

  Ağustos 17, 2020 , 11:57 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar usulüne uygun bir devir işlemi olmazsa muris muvazasindan kaynaklı iptal davasıyla karsilasabirainiz .Konu ile ilgili ücretli danışmanlık alabilirsiniz.Iletisim no.05302022326

   Ağustos 21, 2020 , 8:05 pm
 • Vahap cevap

  İyi günler üvey babam vefat etti. Ve bankada yüklü miktar para altın döviz olduğu söyleniyor hangi bankada ne kadar olduğunu bilmiyorum üvey annem bana bu mirası vermek istemiyor nasıl bir yol izlemeliyim şimdiden sağolun( nüfusta üvey babamin üstüne kayitliyim tek kardesim)

  Ağustos 18, 2020 , 10:57 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar miras taksim davası açmanız gerekiyor.Bu davada mahkemeden banka kayıtlarının getirilmesini istemek gerekiyor.Konu ile ilgili detaylı bilgi ve hukuki yardım için 05302022326 nolu telefonu arayabilirsiniz

   Ağustos 21, 2020 , 8:02 pm
  • Sedat Altuntaş cevap

   Merhaba
   Babamın dedesinden kalan tarlaları kardeşler arasında bölüşüldü hepsi tarlalarını üzerine aldı fakat babamın tarlasının babamla birlikte 52 ye yakın hissedarı görünüyo bu durumda ne yapmalıyız şimdiden çok teşekkür ederim.

   Haziran 4, 2021 , 9:41 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Paylasımda Haksızlık yapıldığını düşünüyorsanız izaleyi suyu davasi acabilirsiniz

    Haziran 13, 2021 , 3:48 pm
 • Tolga Çelik cevap

  Merhaba,
  Babamdan 5 kardeş ve anneme 3 katlı daire kaldı.Kardeslerim 8 yıl boyunca hakkımdan doğan yüzde 15 Lik hisseye istinaden her ay 200 er lira kira yardımı altında ücret verdiler.Ancak bundan itibaren vermeyecekleri belirttiler.Hakkim olan yüzde 15 hissenin karşılığını nasıl alabilirim?Cevap verirseniz sevinirim.

  Ağustos 20, 2020 , 7:40 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi şuyu davası açmanız gerekiyor.Iletişim no:05302022326

   Ağustos 21, 2020 , 7:57 pm
 • Hülya cevap

  Merhabalar,benim anneannemden kalan ev ve arsa var,annemle birlikte 7 kardeşler..Her şeyin tapusu dayımda ve satılması için herkesin imza atması gerekiyor..Yalnız dayılarım kız kardeşlerin bu paydan yararlanmasını istemiyor ve şuan kız kardeşleri bu ortak mirastan men etmek için mahkemeye başvurduklarını söylüyorlar..Annemin üç bin civarında borcu var ve eğer bu borç ödenmezse ev ve arsalara el konulacağına dair bir haciz kağıdı geldi..Annemin hakkını alamaması gibi bir durum söz konusu olabilir mi?Ve mahkeme eğer olursa ne yapmamız gerekiyor..Bu konuda bilgi verirseniz çok müsterih olacağım..Kalın sağlıcakla..

  Ağustos 24, 2020 , 2:51 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası açmışlarsa davayı takip etmenizde fayda var veya siz de bu davayı açarak halkınıza kavuşabilirsiniz.Hukuki yardım almanızı tavsiye ederim

   Eylül 6, 2020 , 12:16 pm
 • Ayşe cevap

  Merhaba,
  Bundan 6sene önce amcam vefat etti. Ondan geriye kalan bir araci vardi mirascilarindan bitanesi araci kendisi kullaniyordu. Daha sonra arabanin hic bir borcunu yatirmadi araba curumeye yüz tuttu ve hala o sekilde durmakta. Arabayi sattirmiyorda borcuda hergun artiyor. Borcta tum mirascilara gelecek en sonunda.Bu konuda ne yapabiliriz ?

  Ağustos 24, 2020 , 9:38 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davasıyla paylaşımını yapmanızda fayda var.

   Eylül 6, 2020 , 12:14 pm
 • Ömer cevap

  Merhaba,
  Dedem ve babannem yıllar önce vefat etti. Babamlar 7 kardeş. 6 yıl önce miras aralarından birine vekalet verilerek paylaştırıldı. Arsa ve tarlaların değerleri pay olarak değerlendirildiğinde birbirinden farklı, vekaleti alan kardeş son anda değer olarak daha fazla pay aldı. Bazılarının değeri diğerlerinin 3 veya 4 katı idi, şu an bu fark nerdeyse 8-9 katı. Babam sözlü olarak itiraz etmişti ancak kardeşler arasında gereği yapılmayarak herkese paylaştırılmıştı.
  Bu durumda, payların değerleri arasındaki ciddi fark dikkate alındığında tekrar paylaşılabilmesi için dava açılabilir mi?
  Cevaplayabilirseniz çok sevinirim.
  İyi çalışmalar dilerim.

  Ağustos 31, 2020 , 2:25 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar vekaletname kötüye kullanilmissa iradeye aykırılıktan dolayı dava açılabilir

   Eylül 6, 2020 , 12:05 pm
 • ozdemir cevap

  Merhaba,

  nene den kalan 4-5 tarla var, dede hayatta.
  4-5 tarla 2 kız kardeş ve 1 erkek kardes paylaşımı için kızın biri tarafından dava acılı.
  dede üzerine olan 1 tarla ve 1 ev de , dedenin bakımını 30 yıldır erkek cocuğun karısı (gelin) yapması nedeni ile dedenin talebi ile gelin olan kişi üzerine yapıldı.
  mal bölüşümde dedenin üzerine olan miraslar da mahkemede konu olur mu ?
  geline yapılan tarla ve ev kızlar tarafından alınabilir mi ?

  Eylül 2, 2020 , 11:34 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba miras konusu tüm mallar dava konusu edilebilir.Olunceye kadar bakma vaadiyel bir yer geline bırakılmışsa usulüne uygun olarak o taşınma bakımından dava reddedilebilir

   Eylül 5, 2020 , 12:29 pm
 • Omer cevap

  Eşimin babası vefat etti tarlaları var tasinmazlari var yanlız bir tiraktörlerinde hepsinden noterde kendi üzerine geçirdi iyi niyeten bunlara sigortasını yaptıracak diyerek kandırdı şimdi tiraktörden hak vermem diyor sizce vermezmi sonuç olarak bu kişiler kandırılmış 8 kardeştir vekalet vermişler

  Eylül 19, 2020 , 7:43 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba sorunuza cevap vermem için Konuyu detaylı dinlemem gerekiyor.05302022326 numaralı telefonu arayabilirsiniz

   Eylül 19, 2020 , 10:50 am
   • Nazli cevap

    Merhaba, uzun bir sure once amcam vefat etti evli olmadigi icin ondan kalan miras kardesler arasinda paylasildi. Fakat bir arabasi var hala satilmadi ve borclari yatirilmiyor. Sorum şu kardeslerden biri vefat ederse o borc cocuklarina da gecer mi

    Ocak 19, 2021 , 3:46 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Miras reddedilmedigi taktirde gecer

     Ocak 31, 2021 , 7:16 pm
 • EMRE BATUR cevap

  ÖNCELİKLE MERHABALAR HERKEZE KOLAY GELSİN 4 KARDEŞİZ KÜÇÜK YASTA ANNEMİZİ KAYBETTİK YAKLASIK 21 SENE ÖNCE UZUN SÜREDİR E DEVLET TAPU KADASRODA 106TANE ANNE TARAFINDAN TASINMAZ ARSA EV BAHCE FELAN GÖRÜNÜYORBEN KARDEŞLERİM VE BABAMDADA GÖRÜNÜYOR YILLARDIR ÇORUM İSKİLİP KARAÇUKURDA KULLANILIYOR BUNLAR HİÇBİR PAYLASIM OLMUYO BİZ KENDİ PAYIMIZI NASIL ALABİLİRİZ YARDIMCI OLACAK VARMI ACABA VARSA E POSTA ÜZERİNDEN İLETİŞİME GECEBİLİRLER TŞKLER ŞİMDİDEN E:POSTA ege_den_gizemli@hotmail.com

  Eylül 21, 2020 , 9:40 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izalyei suyu davası açmanız gerekiyor bizi aramanız halinde avukat önerebiliriz size .

   Eylül 22, 2020 , 10:07 am
 • Yusuf cevap

  Merablar biz yedi kardeşiz babamdan kalma tarla var satıyoruz ama kardeşlerimden biri imza atmıyor bunda nasıl bi yol izlemeliyız

  Eylül 22, 2020 , 11:54 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası açmanız gerekiyor

   Ekim 2, 2020 , 9:19 pm
 • Eda cevap

  Babam 8 kasım 2019 tarihinde vefat etti. İki tane reşit olmayan kardeşim ve ben varım (22 yaşındayım). Babam öldükten 20 gün sonra annem evli bi adamla ilişkiye başladı. Hala buluşuyor anlarsınız. Küçük kardeşlerimle ilgilenmiyor beni evden göndermek istiyor ve babamdan kalan taşınmaz malları bize belgelemeden satıyor, harcıyor. 8 yaşındaki kız kardeşimi adamla buluşmaya kadar götürüyor artık beni de darp etmişliği var. Şimdiyse satmak istiyor evi. Evin yarısı onun yarısı babamın üstüne. Bir de babamın üstüne olan dükkanımız var. İçindeki taşınmaz malları sattığını söylüyor. Babamın arabasını öldükten kısa bir süre satmak istedi ihtiyacımız var diyerek bana bişey vermedi zaten. 2 ay içinde harcandığını söylüyor. Benim rızam olmadan evi ya da dükkanı satabilir mi? Ben öğrenciyim kardeşlerimin annesi gibiyim ama akrabalarımız ilgilenmiyor yardımcı olmuyorlar. Bu konuda ne yapabilirim nasıl hakkımızı ve çocukları koruyabilirim? Lütfen yardımcı olun.

  Eylül 23, 2020 , 3:14 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sizin onayınız olmadan satamaz Detayli bilgi için bana 05302022326 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.Av.Oğuzhan Kara

   Ekim 2, 2020 , 9:18 pm
 • Şükrü Çermik cevap

  Merhabalar deden kalma 3200 dönüm iki kargir ev ve tarla niteliğinde yer mevcut. İntikal işlemi oldu 6 mirasçı mevcut en küçük paya sahip olan annem ve nikah hakkından pay alıyor fakat satmaya yanaşmıyor. Geriye kalan 5 mirasçı olarak biz satıyoruz. Bunun müşteriye satışı ne şekilde olabilir? Teşekkürler.

  Eylül 23, 2020 , 8:39 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar mirasçılardan birisi dahi muvafakat etmezse satış yapamazsınız dava açmanız gerekir

   Ekim 2, 2020 , 9:14 pm
   • Leyla cevap

    Merhaba bir sorum olacakti.dedem 2014te oldu.babam halam amcam ve uvey babanne vereseler.dedemden kalan mallar bir turlu paylsilamiyor.babam kac kere konustu etti fakat bir cozum yolu bulunamadi.kendilerinin tuzu kuru ve ustelik bir dukkan var dukkaninda kirasini onalr aliyor babama vermiyorlar.aradan kac sene gecti bunlarin gozu yuksekte oldugu icin evlere dukkana cok yuksek fiyat istiyorlar ve satmiyorlar ama babamin da ihtiyaci var alamiyor bunlar yuuznden.bizde zarara ugramadan nasil bir yol izleyebiliriz.

    Ekim 21, 2020 , 9:12 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar Izaleyi suyu paylaşım davası açmanız ve haksız işgal tazminatı istemeniz gerekiyor konu ile ilgili detaylı bilgi almak için.0530 202 23 26 nolu telefonu arayabilirsiniz

     Kasım 1, 2020 , 6:55 pm
 • Ömer cevap

  Merhaba 3 kardesiz. Tarla miras kaldi. Diger kardesimden payini aldim. Ama diger kardesim payini satmaya yanasmiyor. Ne yapabiliriz bu payida almak icin.

  Eylül 26, 2020 , 7:17 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar payını satmıyorsa kardeşiniz Izaleyi şuyu davası açmanız gerekiyor

   Ekim 2, 2020 , 9:10 pm
 • sibel cevap

  Merhaba, babam 1993 yılında vefat etti, kendisinden kalan miras için anneme zorla imza arttırıldı ve biz hiç miras alamadık,1995 tarihinde büyükbabam vefat etti ve çok az miktarda bir para aldık, bundan yaklaşık 7-8 yıl öncede benim ve kardeşimin imzasına ihtiyaç duydukları bir proje sayesinde bir miktar para aldık. Ama bu alınanlar asla mirasımızı karşılamaz. Şuan dava açılsa babamın hakkından miras alabilir miyiz? yada karşı taraftan birinin vefat etmesi mi gerekir?
  Not: Babaannem ve iki amcam var

  Eylül 30, 2020 , 7:45 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sorunuzu cevaplandirabilmek için faha detaylı bilgilere ıhtiyaç var.Hukuki yardım almanızda fayda var.

   Ekim 2, 2020 , 9:02 pm
 • Emrah Gümüş cevap

  Merhaba,

  Yaklaşık 30 yıl önce paylaşılması gereken ev, dükkan, arazi ve tarlalar vs. hala paylaşılmamış ve nakdi gelirleri tek bir mirasçı tarafında haiz olmuştur.

  1. Bu paylaşılmayan varlıklardan arazi ve tarla olanların tek bir mirasçı tarafından tamamının ya da bir kısmının bilirkişi vs. ile tapuda kendi üzerine yazdırmış olması senaryosunda dava açılıp mirasçılara pay edilmesi mümkün müdür?

  2. Paylaşılması gereken varlıkların paylaştırılması için açılması gereken dava hangisidir?

  3. Gelir elde eden ve paylaşılmayan varlıkların geçmişteki tüm gelirlerinin günümüz şartlarına endeksli olacak şekilde hesaplanıp dava yolu ile mirasçılara pay edilmesi mümkün müdür?

  4. Yukarıdaki 3 durum aynı davaya söz konusu olur mu?

  Teşekkürler.

  Ekim 3, 2020 , 9:26 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası acarak paylaşımı sağlayabilir haksız kullanım dolayısıyla da 5 yıllık bir.sure ile.sinirli olmak kaydıyla tazminat isteyebilirsiniz

   Kasım 1, 2020 , 7:21 pm
 • Merve cevap

  Merhabalar
  Dedem öleli 5 yıl oldu 4 kardeşin 1 tanesi mali böldürmüyor ve işletmiyor anaannem sağ çoğunluk bizde olduğu halde halledilmiyor ne yapmamiz lazim

  Ekim 5, 2020 , 11:10 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izalyei suyu davası açmanız gerekiyor.Hukuki yardım.alabilirsiniz.Iletisim no.05302022326

   Kasım 1, 2020 , 7:15 pm
 • Yağmur Kalan cevap

  Dedem temmuz ayında vefat etti ondan kalan bir ev ve banka hesabındaki para var. annemler 3 kardeşler ve teyzem ortaklığın giderilmesi için dava açmış ev ve banka hesabındaki para için ayrı ayrı dava açılması hukuka uygun mu, aynı kişinin mirasındaki iki farklı mal için tek bir dava açılamaz mı ne yapılması gerekiyor?

  Ekim 5, 2020 , 11:53 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Tek dava açılabilir davalarin birleştirilmesini isteyebilirsiniz

   Kasım 1, 2020 , 7:14 pm
 • Cemile cevap

  Mehaba, memleketimde kardeslerimle hisse paylı babamdan kalan arsamız var.Ben kendi payımı babamdan intikalle üstüme almak istiyorum fakat abim öldügü icin onunda versetini istiyorlar. Kızı bahanelerle versetini bize vermiyor. Benim ve diger kardeslerim paylarımızı uzerimize alamıyoruz. Bunun icin mahkemeye aynen miras taksim davası açsam benim ve diger kardeslerimin paylarını mahkeme bizim üstümüze yapabilir mi? Yoksa izarei şuyu mu yapmam gerekiyor? Lütfen cevaplarsanız cok sevinirim. Tesekküler

  Ekim 7, 2020 , 9:56 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar miras taksim sözleşmesi varsa o doğrultuda dava açarak lehinize tescil yaptırabilirsiniz aksi durumda Izaleyi suyu davası açmanız gerekir

   Kasım 1, 2020 , 7:11 pm
  • Ali cevap

   Bir kişi 20 sene önce öldü evladı yok eşi de öldü kişinin akrabalarindan ve eşinin akrabalarindan 30 a yakın mirasçı var
   Yalnız mali paylasamadilar. Arazi ve ev 20 senedir boş ve hiç kimse tarafından kullanılmıyor. Bu miras paylaşılamadıği müddetçe ne olur

   Kasım 3, 2020 , 5:22 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Mirasçılardan birisi dahi ortaklığın giderilmesi davası açarak mirasın paylaşımını sağlayabilir.Iletisim no.05302022326

    Kasım 16, 2020 , 10:36 pm
 • Sedat cevap

  Merhaba, engelli abim üzerinden onun kullanımı için araç aldık. Ben kullanacağım için önceki arabamı satıp nakit verdim kalanını da kefil benim ben ödemeye devam ediyorum. Engelli olduğundan hayat sigortadı olmadı ödemeler devam ediyor. Abim ölünce araba miras gözüküyor ve kardeşimle anlaşmazlık yaşadık arabayı satışa çıkaracağını söylüyor. Mağduriyetimi nasıl kurtarabilirim ne yapmam gerekiyor yardımcı olur musunuz ? Aracın kullanım hakkı bende, ödemelerini her şeyini ben yaptım ben yapıyorum.

  Ekim 10, 2020 , 9:09 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar detaylı ve sağlıklı bilgi için ücretli danışmanlık almanızı tavsiye ederim

   Kasım 1, 2020 , 7:02 pm
 • cuneyt cevap

  Merhaba,
  Miras nedeniyle açılan izale-i şuyu davasında her tarla ve taşınmaz için ayrı mı açık artırma yapılıyor, yoksa hepsi için tek sefer mi açık artırma yapılıyor.

  Ekim 21, 2020 , 1:31 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar her biri ayrı ayrı ihaleye çıkar fakat aynı gün çıkmasında engel yok

   Kasım 1, 2020 , 6:53 pm
 • ELİF cevap

  Merhabalar cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Dedem 2006 yılında vefat etti. İki çocuğu vardı 14 yıl boyunca amcam mal paylaşımına yanaşmadı babama sürekli dava aç dedik ama açmadı. Babam 2019 aralık ayında vefat etti üzerinden neredeyse 1 yıl geçti ama amcam hala yanaşmıyor babaannem sağ olduğu sürece mal paylaşımı yapmayacakmış. Arsa ve bir tane ev var biz aynı evde yaşamak istemiyoruz ikiye bölmek istiyoruz ama onu da yaptırmıyor bağa bahçeye bir tane ağaç bile dikemiyoruz ne yapabiliriz bu durumda? bütün akrabalar da onun tarafında bize destek olan kimse yok dava açsak mallar satılır mı ve evi biz almak istiyoruz mümkün müdür? Bu arada biz dört kardeşiz ve hepimiz reşitiz paylaşıp hasat yapmak istiyoruz yada satılsın ne ona kalsın ne bize diyoruz.

  Ekim 23, 2020 , 7:28 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası açmanız gerekiyor detaylı bilgi için 05302022326 nolu telefonu arayabilirsiniz.

   Kasım 1, 2020 , 6:51 pm
 • sevim cevap

  merhabalar dedemden ananemnden miras kalıyor babamla anneme onlarda vefat ediyor…kura ile paylaşım yapılyor herkes kabul ediyor mal paylaşımı yapılıyor sonrasında diyor benim daha alacak yerim var şuraları da istiyorum bunun için bir dilekçe yazmak istıyorum nasıl yapmalıyım ??

  Ekim 28, 2020 , 12:16 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar konu ile ilgili ücretli danışmanlık istemeniz halinde size randevu verebiliriz.

   Kasım 1, 2020 , 6:45 pm
 • zübeyde cevap

  merhabalar

  annem yıllar once vefat ettı.annemede miras yoluyla ev ve arsa kalıyor,annemler 4 kardeşti.
  bizde 4 kardeşiz .ve babam başkasıyla evlendi.
  bu durumda benim kendi hakkımı alabilmem için ne yapmam gerekiyor.eğerki bütün işlemler oldu evdir arsadır satıldı,ben bunların masraflarını kardeşlerim yerinede karşıladım.
  satılan paradan bu masraflar onlardan keesilip bana verilir mi?

  Kasım 8, 2020 , 2:18 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar ortaklığın giderilmesi davası açılması gerekiyor.Dava sonunda yaptığınız masrafa ödemelerini diğer mirasçılardan veya satış bedelinde alacaksınız.Iletisim no:05302022326

   Kasım 16, 2020 , 10:33 pm
 • Veli cevap

  Merhabalar babamlar 6 kardeş bir kardeş vefat etmeden önce tarla parası verilip vekaletle onun hissesini babam aldı noter huzurunda.Şimdi ise tapuyu almak istiyor 4 kardeş Vekaletini babama varecek oda tapu olarak almak istiyor böyle bir şey mümkün mü

  Kasım 13, 2020 , 3:51 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Bütün kardeşlerin muvafakatiyla tasınmazı devralabilirsiniz

   Kasım 16, 2020 , 9:21 pm
 • Doğan ARABACI cevap

  Öncelikle kolay gelsin;

  Dedemiz vefat ettikten sonra tarım arazilerinin üzerindeki borç/ haciz vs. tamamını biz ödedik ama annemin diğer kardeşleri bu borçlara yanaşmadı …
  1- Ödediğimiz borçların onlara düşen payını tahsil edebilirmiyiz.
  2-Paylaşım sonrası yerini aldığımız kardeşlerden biri 5/1 oranında kendince hala hak talep ediyor , bana söz vermiştiniz diyor , böyle bir durumda bizden hak talep edebilir mi..?
  -Tapu dairesinde şahitler huzurunda ücreti karşılığı yerini bize devir etti , devir sonrası geçen süre 7 yıl

  Kasım 16, 2020 , 9:31 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar beyanlariniz doğrultusunda devirin üzerinden 7 yıl geçmiş ve şufa davası açma hakkı zamanaşımına uğramış görünüyor ama konu ile ilgili bir hukuk bürosundan ücretli danışmanlık almanız faydalı olur.Talebiniz halinde randevu verilecektir

   Kasım 16, 2020 , 9:17 pm
 • Erdal yener cevap

  Selamın aleyküm
  İyi günler dilerim
  Babam ölmeden önce, boşandığı eşi yani annem ile mal paylaşımı davası açtı, bu zaman zarfında babam öldü ve davayı ben devam ediyorum. 5 kardeşiz. Her bir kardeşime, davaya iştirak tebligatı gönderttim, fakat hiç biri iştirak etmedi ve gerekçe, sebep bile sunmadılar. Bu durumda onların hakları yani mahkeme sonunda verasetçi olabiliyorlar mı.
  Ve babımın ikici eşi polonyalı bir bayan, babam öldüğünde nikahlı eşi idi. Ona tebligat bile yollamamızın gerek olmadığını. Söylüyor avukatım.
  Mahkeme 20 payda ya bölmüş. Biz 5 kardeşe 3 er payda vermiş yani 15 ve ikinci polonyalı eşine 5 payda çıkarmış. Ne kadar doğru bu?

  Kasım 17, 2020 , 3:55 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar dosyada anladığım kadarıyla avukatımız mevcut avukatınızla görüşmenizi tavsiye edeceğim

   Kasım 22, 2020 , 3:15 pm
 • Hülya cevap

  Merhaba, Biz 4 erkek 2 kız 6 kardeşiz. Babam 1 sene önce öldü.Annem sağ. İstanbulda iki katlı evimiz var. Bir katının tapusu babama aitti. 1 katı annemde. Babamdan kalan tapu şuan annem ve kardeşlerin üstüne geçti. Abilerim ve annem bana ve Kız kardeşime haber vermeden evi satmaya karar vermişler. Pazarlık yapmışlar. Annem kendi katından kız olduğumuz için bize pay vermeyecek.Satıştan alacağı bütün parasını abilerim arasında paylaştıracak. Üst kat ise 6 kardeşe 1 pay, 2 pay da anneme ait 8 e bölünecek. Biz kız kardeşimle bunu istemiyoruz. Çünkü ev çok ucuza satılıyor. Başta bize sorulmuş olsaydı bu fiyatı kabul edip anlaşmazdık.emrivaki yapmaya çalışıyorlar. İmza vermeyip satışa izin vermeme hakkımız var mı? Ayrıca köydeki yerleri de Kız kardeşler almasın diye bölmeyeceklermiş. Buna hakları var mı. Ne yapmamız gerekiyor.

  Kasım 21, 2020 , 2:26 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar kız çocuklar ve erkek cocuklar mirasta eşit paya sahiptir.Imza vermediğiniz durumda paylaşım yapamazlar.Koydeki yerlerinde paylaşımını kapsayacak şekilde ortaklığın giderilmesi davası açarak alacağınıza kavuşabilirsiniz.Iletisim için 05302022326 numaralı hattı arayabilirsiniz

   Kasım 22, 2020 , 3:05 pm
 • gülşen cevap

  merhablar hocam babam vefat etti babamdan kalan 140 metre 2/b arsa üzerine ev ve 2 tane tarla var biz tarlanın birine ev yaptık ruhsat almak istiyoruz 4 mirasçıdan birisi hiçbir şekilde vekalet vermiyor para teklif ediyoruz yüksek rakamlardan bahsediyor mahkeme yoluyla onun hissesini almak mümkün müdür? yalnız taşınmazlar satışa çıkarsa onu komple alacak mali gücümüz yok. sadece ona ait hisseyi almak için ne yapabiliriz. teşekkür ederim.

  Aralık 3, 2020 , 1:36 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor.Ama taşınmazın tamamı satışa çıkarılir.

   Aralık 5, 2020 , 12:17 pm
 • Hicran cevap

  Merhabalar. Annemler 6 kardeşler. Anneannemden kalan bir evleri var. 5 kardeş evi satmak istiyor annem satmak istemiyor, imza vermem diyor. Bu durumda diğer kardeşler evi satabilir mi?

  Aralık 6, 2020 , 1:35 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba kendiliklerinden satamazlar.Ortakligin giderilmesi davası açmaları gerekir

   Aralık 11, 2020 , 10:33 pm
 • Ahmet cevap

  Annem 2 sene önce vefat etti. Biz iki kardeşiz. Babam evlendi. Annemin vefatindan önce sahip oldukları evde bizim miras payımız ne orandadır? Babam da vefat ederse evin 1/4 u ikinci eşe mi kalır? Annemden kalan hak ne olur bu durumda?

  Teşekkürler

  Aralık 6, 2020 , 11:34 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Annenizin mirasından pay alabilirsiniz. Babanızın şimdiki eşi babanızın vefatı durumunda onun mirasından 1/4pay sahibi olur

   Aralık 11, 2020 , 10:32 pm
 • Emrah cevap

  Merhabalar, annemin evini satın almak istiyorum. Bunu banka hesapları ile ispatlayabilirim. Kardeşimin bilgisi ve onayı dahilinde. İleride kardeşimin bana mahfus hisse konusunda dava açmasından endişeliyim. Ne yapmalıyım, noter önünde annem bir yazı verse işe yarar mı?

  Aralık 10, 2020 , 6:32 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar anneniz ve kardeşinizle aramızda protokol yapabilirsiniz

   Aralık 11, 2020 , 10:25 pm
  • Nazire cevap

   Merabalar annem babam vefat etti 3 kardeşiz 3 daire kaldı bize. 2 ev 3+1 dğeri 2+1 . Herks evinde oturuo yanlız ortanca kardeş benim 2+1 evim die skıntı çıkarıo para istio üstüne. Ben kendi oturduğum eve 2017 yılında 40.000 para koyup aldım. Şahitlerimde var ama yazılı bi belgem yok. Ortanca kardeş tapuya imza atmycağını sölüo sırf küs olduğumuz için bana inat yapıo nasıl bir yol izlemeliyim.

   Aralık 14, 2020 , 11:54 am
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar Izaleyi suyu davası açması halinde değer farkını isteyebilir

    Aralık 17, 2020 , 5:36 pm
 • Sevil kaya cevap

  Merhaba babam 2017 yılında vefat etti ben babamdan kalan yerleri paylaşmak istiyorum ama annem ve kardeşim istemiyorlar benim ne yapmam gerekiyor durumumda iyi deyil onlar benden daha iyi durumda yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler

  Aralık 15, 2020 , 11:56 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar ortaklığının giderilmesi davası açmanız gerekiyor.Hukuki yardım için iletişim no;05302022326

   Aralık 17, 2020 , 5:30 pm
 • Sinan cevap

  Merhaba bir sorum olacak. Benim dedemin uzerine olan bir tarlam var ve bu tarla 2000 yilinda tapulama yapilirken 50 donumluk yeri bilirkisi yanlisligindan dolayi 5 donum olarak yapmislar. Ve yillardir emlak vergisini sadece ben yatiriyorum baska hic kimse yatirmiyor hak sahibi 5 kisi var ben bu tapuyu mahkeme karariyla nasil uzerime gecirebilirim ve ekaik yapilan tapulamayi nasil duzeltebilirim. Eski tapuda tam donum mevcuttur. Saygilar.

  Aralık 19, 2020 , 3:46 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar dava açmanız gerekiyor.Tapu memurlarının hatasından kaynaklı bir durumsa düzeltilebilir.Hukuki yardım alınız.05302022326

   Aralık 26, 2020 , 4:17 pm
 • Sevcan cevap

  Merhaba
  Babamdan kalan bir daire var babam vefat etti. Biz Annem ile bu evde yaşıyoruz.
  Kardeşlerimden biri bu dairedeki payını istiyor.
  Ben bu dairenin ederini kimden öğrenip ona düşen payı verebilirim.
  Altı kardeşiz ve annem var sadece bir kardeşimin payını verip onun hissesini üzerime alabilir miyim.
  Teşekkürler iyi günler.

  Aralık 29, 2020 , 7:07 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba mal rejimi kurallarına göre tabi anneniz dava acarsa yarışın alır evin değerinin kalan yarı değerinden ise diğer mirasçılar pay alırlar aranizda anlasamiyorsaniz paylaşım davası açmanız gerekiyor.Iletisim.no.05302022326

   Ocak 1, 2021 , 12:15 pm
 • albatros cevap

  merhabalar benim annem 2010 yılında vefat etti 10 dönüm bi bahçemiz war herhangi bi intikal yapılmadı ben 3 kız kardeşim babam yerlerin ayrılmasını herkesin hakkına ne düşüyorsa onu bilmek istiyoruz ablam kendi hakkını durumu iyi olmadığı için satmayı düşünüyor ama 2 abim intikal yapılmasını istemiyorlar vergi borçları var diye yerler ayrılırsa devlet el koyarmış onların haklarına böyle diyorlar onlar ömrü billah o borçlarını ödeyemeyecekleri için burda bizim suçumuz ne onların yüzünden kendi hakkımızı yerimizi bilmiyoruz ne yapalım şimdi biz … saygılarımı sunuyorum şimdiden teşekkür ediyorum

  Aralık 29, 2020 , 10:51 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba konu ile ilgili detaylı bilgi ve hukuki yardım için lütfen randevu alınız.

   Ocak 1, 2021 , 12:13 pm
   • Sümeyye cevap

    Dedem den kalan bi arsa var arsa daha paylaştırılmamış annem ve kardeşlerine düştü fakat annem veft etti die bize düştü dayım kendi payını satmak istiyor bizde imza verdik fakat bizden pay için atılan imza isteidler imza attık ama verecek bi insan değil bizim hakımı zı devlet mi pay edecek

    Ağustos 25, 2021 , 4:14 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar vekaletname ile satis yapmış olabilir tapuda kontrol edin Aksi durumda izaleyi şuyu ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor.Konu ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.İletişim no 05077596114

     Ağustos 28, 2021 , 9:54 am
 • neşe cevap

  Miras kalan aynı el birliği mülkiyetinde 3 farklı parsel arsa var.Bu arsaların parsel bazında yarısı paylı olarak, aynı zamanda elbirliğinde de hakkı olan varislerden birine ait.Aynen taksim mümkün gibi gözükmüyor.58 varis var. Paylaşma davası açsak, elbirliğindeki hisseler diğer yarısına sahip olan varise mi satılır? yoksa izaleyi şuyu gibi dışarıdan 3.kişi de alım için başvurabilir mi?
  *izaleyi şuyu açsak arsanın parsel olarak tamamı mı satışa çıkar yoksa sadece miras kalan kısmı mı?
  -izaleyi şuyu açmak istememizin nedeni masrafı daha fazla olduğunu düşünüyorum.Paylaşma davasında da gazete ilan masrafı falan var mı bilmiyorum.Ayrıca paylaşma davasında kısmi paylaşma yolu da mevcut olduğu için çünkü; Arsanın bir tanesinde izaleyi şuyu açılmış durumda.(o arsanın durumu daha vahim.2 elbirliği ve 180 hissedarı var.Bunu paylaşıma zaten katamayız muhtemelen gecikme sebebi olacaktır.)
  Cevap verirseniz çok memnun olacağım.Şimdiden teşekkürler.

  Aralık 29, 2020 , 11:09 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba hissedarlar satisin kendi aralarında yapılmasını mahkemeden isteyebilirler .Detayli bilgi ve hukuki yardım icin randevu alabilirsiniz.

   Ocak 1, 2021 , 12:10 pm
 • Murvet cevap

  Merhabalar,
  Babam ve amcam köyde ortak ev aldılar aradan geçen seneler sonra anlaşmazlık çıktı babam ya sen al ya ben alayım dedi amcam ne almaya ne satmaya yanaştı bu konuda nereye başvurmanız gerekli babam kendi payını satıp parasını almak istiyor mahkemeye vercez dediler karşı tarafa ama nereye başvurmamız gerekli bilmiyoruz

  Ocak 1, 2021 , 2:09 pm
 • Fatma Nur KORKMAZ cevap

  Merhabalar. Köyde dedemden kalan bir arazi var. Babam bu arazideki evde dedemlerle onlar vefat edene kadar yaşadı. Bu arazinin paylaşımını 5 kardeş kurayla yaptılar ve herkes kabul etti. Ölçüm için gelindi herkesi yeri belirlendi 4 kardeş imza attı ancak 1 kardeş bana 100er metrekare fazla verilirse ya da bu evde yaşanan yılların kirasını verirseniz imzalarım diye şart koşuyor 13 yıldır kimse onun dediğini yapmadığı için tapu alınamıyor. Bu kardeş için ne yapılması gerekir. Bu mağduriyeti nasıl çözebiliriz. Şimdiden teşekkür ederim.

  Ocak 4, 2021 , 7:06 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba o kardeşinde ikna edilmesi gerekiyor aksi halde mahkeme yoluyla halledilebilir

   Ocak 9, 2021 , 9:11 am
 • halil cevap

  dedem bu yıl vefat etti.20 yıldan beri bakımı ile babam ilgilenmekteydi.babamgil 11 kardeş. iki amcanın ve kullanmakta olduğu ayrı ayrı tarla vasıflı araziler var.birkaç tane daha tarla da var. bu yapıların olduğu arazileri talep ettiler.ve bu arazilerin değeri arasında ciddi orantısızlık var.Açtıkları dava da ise gerçekleri taşımayan bazı yalanlar var.Mesela Babamın 4 sene önce kendi aldığı traktörü dava da dedemin alındığı söylenip traktör için dava açıldı.Dedemin eskiden üzerinde olduğu ama şuan babamın ve 2 amacamın üzerinde olduğu tarlalar ve bazı ev konutları diğer kardeşler için paylaştırılırmı?

  Ocak 6, 2021 , 2:40 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar dedeniz sağken babanıza ve diğer mirasçılardan bor kısmına mal vermişse vefatından sonra diğer mirasçılar biz miras payımızı almadık veya eksik alfikndiye dava açabilirler hukuki yardım almanızda fayda var.Iletisim no.05302022326

   Ocak 9, 2021 , 9:04 am
 • fahrettin cevap

  Merhabalar. Değerli zamanınızı ayırarak cevap yazarsanız çok memnun kalırım.
  Olay şeklimiz şu: Dedem 1975 yılında vefat etmiş. terekesi 1979 yılında halam ,amcam ve babam arasında pay edilirken şöyle bir yöntem izleniyor. tarla ve arsalar üçe eşit bölünüyor, iki ev ,ahır ve müştemilatlar amcam ve babam arasında ikiye bölünüyor. bu duruma babam ve halam itiraz etse de amcam tarafından bir şekilde kabule zorlanıyorlar. halam 1987 de vefat ediyor. amcam da 2020 de vefat etti. halamın kızı amca oğluyla evli. şimdi aradan geçen bunca yıldan sonra hala kızı sanki miras yeni pay edilmiş ve babam tarafından hakları gasp edilmiş gibi bir tavır takınarak babamdan annesinin miras payını istiyor.
  Bu durumda izlememiz gereken yol ve yöntem hakkında bizi aydınlatacak bir fikir sunarsanız gerçekten çok memnun kalırız. Paylaşımınız için şimdiden çok teşekkür ederim..

  Ocak 8, 2021 , 8:02 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Taraflar aralarında anlaşmış ve mirası paylaşmış ve devirleri yapmışlarsa artık itiraz mümkün olmaz

   Ocak 9, 2021 , 8:41 am
 • SELİM cevap

  Merhabalar
  2020 yılında Babam ve annemi kaybettik babam 3.ayda annem 9uncu ayda vefat etti
  1 kız 3 erkek kardeşiz mirasda anlaşamadık kız kardeşim dava açacağını söyleyip duruyor
  2000 yılında arsalarımızdan biri üzerine inşaedilen binadan bir daire ve 3 dükkan kaldı
  babam kendi hür iradesi ile erkek kardeşler arasında taksim yaptı ben en büyük olduğum için bana büyük dükkanı küçük kardeşlerimede sırasıyla diğer dükkanları taksim etti ve binayı yapan mütahitten tapuları direk bizim üzerimize geçirttirdi. kız kardeşimizede elden nakit para yardımı yaptı 2000 yılında bir dükkanın değeri 35 bin tl ise kız kardeşimizede değeri kadar para verdi.
  Şimdi kız kardeşimiz mirasın eşit bölünmediğini söyleyerek hak istiyor. Avukat tutup dava açtığını belirtiyor
  e devlet üzerinden baktığımda böyle bir dava açılmış olduğunu göremiyorum
  araştırdığım kadarıyla mirastan mal kaçırma davası açabilirmi sonuçta babamız o zaman ona dükkan almadı ama dükkan parası vermişti tabi elimizde herhangi bir belge yok.

  Ocak 9, 2021 , 6:18 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba dava açılmasi halinde e devletinizden görebileceğiniz gibi size mutlaka tebligat da yapılacaktır.Mahkemede kizkardeslerinize yapılan ödemeleri söylemeniz ve ispat etmeniz gerekiyor.Hukuki yardım almanızda fayda var

   Ocak 13, 2021 , 8:06 pm
 • Ayşe cevap

  Merhabalar dedemden kalan Bi arsa var babalar 3 kardeş bizim veya amcamların evi bu arsada halam izaşöle yaptıracak biz buna karşın satılmaması için ne yapabiliriz

  Ocak 12, 2021 , 12:41 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Maalesef paylaşım konusunda anlaşamazsanız Izaleyi suyu davası sonucunda satış yoluyla satışa gidebilir

   Ocak 13, 2021 , 8:00 pm
 • Hatice cevap

  Merhaba dedemden kala ev arsası var dedem babama yap dediği için mirasli arsanın bir bölümüne evyapti evimizin arkasında dedemizin evleri ama şimdi amcalarım satmak istiyor evimiz den mahkeme bize negibi oncelik tanır yani oturduğumuz ev anneme dusermi 50 yıli aşkın oturuyor köy evi mahkemede bı öncelik tanirlarmi

  Ocak 17, 2021 , 4:50 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Ihaleye girip satın alma hakkınız var

   Ocak 31, 2021 , 7:17 pm
 • Hamza Aydın cevap

  Merhaba. Babamiz vefat etti. Babamin üçüncü eşi ve dört kardesi olarak mirasciyiz. Babam henuz bir yillik evli. Miras paylasimi nasil yapilir, biz kardesler olarak aramizda bir anlasmazlik yok. Gidebileceğimiz yollar nelerdir? Tereke bir araba, iki katli mustakil ev ve 14 donum tarla.

  Ocak 23, 2021 , 8:33 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba bütün mirasçılar aranizda yazılı protokolle paylaşım yapıp tapu da vebtrafikte devir yapabilirsiniz anlaşmazlık olursa Izaleyi suyu davası açmak gerekiyor.Iletisim no.05302022326

   Ocak 31, 2021 , 7:09 pm
 • deniz cevap

  2012 yılında babam vefat etti.annem miras kalan evde oturmaya devam ediyor.son günlerde bizimle görüşmek istemediği için bizi eve almıyor yasal mirasçısıolarak kardeşim ve ben bu eve girme hakkımız yok mu.evi satışa çıkartırsak ben satın alabilrmiyim

  Ocak 26, 2021 , 8:19 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Izaleyi suyu davası açarak paylaşım isteyebilirsiniz.Iletisim No.05302022326

   Ocak 31, 2021 , 7:07 pm
 • Mehtap cevap

  Merhabalar,
  Benim anneme ve 5 kız kardeşine babalarından köyde pek çok arsa ve bahçe kaldı ama bi tane kız kardeş bu miras kalan yerlerin hepsini ya sattı ya da üstüne aldı izinsiz bi şekilde. Bu konuyla ilgili annem ve kardeşleri o kız kardeşe karşı nasıl bi yol izleyebilir?

  Ocak 26, 2021 , 6:07 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Miras kalan mallar tapulu yerlerse vefattan sonra sizin rızanız olmadan üzerine geçiremez vefattan önce mürisin sağlığında bir şekilde devralmışsa iptal davası acabilirsiniz

   Ocak 31, 2021 , 7:04 pm
 • Ahmet cevap

  Merhabalar, annemin 10 yıldır çözülemeyen miras sorunu var. Dayım dedem ölmeden önce kendi payını üzerine almış. Diğer üç kardeş kalan tarlaları paylaşmaya çalışıyorlar ama bir türlü ortak noktada bulunamıyorlar. Ayrıca dayım hakkı olan mirasın dışında da bazı mal varlıklarınıda dede hayatta iken üzerine geçirdiği biliniyor. Öncelikli sorum dayım miras paylaşımına katılmaz ise tarlalar 3 e bölünebilir mi? Eğer hakkını alan sayımız da tekrar miras paylaşımına girmek isterse onun yapmış olduğu bu usulsüz üzerine mal geçirmeyi biz dava edip bir şey elde edebilir miyiz?

  Ocak 27, 2021 , 11:09 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba miras bırakanın sağlığında bir kısım mirasçılardan mal kaçırması durumunda muris muvazaası nedeniyle tapu iptal davası acabilirsiniz

   Ocak 31, 2021 , 7:02 pm
 • nur cevap

  merhaba. bemim ailemin babannemin dedsinden kalma bir miras davası var hissedarlar özlü üveyli olduğu için anlaşmazlık söz konusu. ve bunun için 2017 nisan ayında ortaaklığın giderilmesi için dava açıldı halen sürüyor bazı sayfalarda 731 iş günü cözüm ve sonuç için makul süre olduğunu söylüyor tahminen ne zaman cözümlenir

  Ocak 28, 2021 , 2:29 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mahkemelerin yoğunluğuna göre değişir

   Ocak 31, 2021 , 7:01 pm
 • Gül cevap

  Merhabalar oguzhan bey dedemden kalan farklı yerlerde araziler küçük bahceler var 2013 yılında öldü fakat ogünden beri kimse paylaşmak için yanaşmıyor izalei su davası haricinde mal paylaşım davası ilemi paylaşıcaz nasıl bir yol izliycez arabulucu falan cözermi bu işi malın degerini kaybetmeden

  Ocak 30, 2021 , 8:31 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba bu tarz davalarda arabuluculuk olmaz izaletinsuyu davası açılması gerekiyor iletişim no.05302022326

   Ocak 31, 2021 , 6:58 pm
 • Zeliha ışık cevap

  Merhaba iyi günler. Dedem 25.11.1996 yilinda vefat etti. Annem dedemden kalan arazileri paylamak istiyor. 5 kardeşler annemler. Ama dayımlar paylasmak istemiyolar iki dayım paylaşım olmadan haksız sekilde ev yaptilar dedemden kalan araziye. Ne yapabiliriz. Nasil bir yol izlemeliyiz. Cevap verirseniz simdiden cok tesekkur ederim….

  Ocak 30, 2021 , 5:10 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu paylaşım davası açmanız gerekiyor haksiz kullanım dolayisiyla tazminat isteyebilirsiniz.Iletisim no:05302022326

   Ocak 31, 2021 , 6:57 pm
 • Ferhat cevap

  Merhaba dedemden kalan bi ev var toplam 11 çocugu var ve 3 katlı ev orda oturan birtane amcam hem kendi oturuyor hemde kiracı koyuyor tabiki kontratsız olarak koyuyor kiracıları ve hiçbir kardeşe para vermiyor kendisi harcıyor ev imarlı degil mahalle içinde normal müstakil ev ve hisse olarka gözüküyor toplasanız 150 metre kare ama ortlama 200dönüm içinde hisse olarak gözüküyor bu durumda izlenecek koşullar nelerdir

  Ocak 31, 2021 , 1:43 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu paylaşım davası açmanız gerekiyor haksiz kullanım için tazminat isteyebilirsiniz. Iletişim no:05302022326

   Ocak 31, 2021 , 6:56 pm
 • Bülent cevap

  Onunla türkiye’de, türkiye’den bir avukatla dava açmak istiyorum, çünkü diğer mirasçılarla aynı fikirde olamıyorum, 2 mirasçı Türkiye’de yaşıyor ve diğeri yurtdışında, ben veya diğeri yurtdışında mahkemeye çıkmalı Öyleyse ve diğer kişi mahkemeye çıkmazsa, işler nasıl gidiyor? Teşekkürler ve selamlar

  Ocak 31, 2021 , 11:03 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Türkiye de davaya çıkmanız sizin gerekmiyor ama mutlaka bir avukatla temsil edilmeniz gerekiyor iletişim no.05302022326

   Ocak 31, 2021 , 6:55 pm
 • Huseyin cevap

  Merhabalar. Babamin uzerine bir evi var. Biz 4 erkek ve oz kardesiz. Babamin baska evliligi falan olmadi. Ama 3 kardes babamla gorusmuyoruz ailevi sebeplerden dolayi. Ve babam onunla gorusen 1 kardesimize evini birakacagini vasiyetname yazacagini soylemis. Eger vasiyetname yazar ve o kardesimizin ismini belirtirse biz diger 3 kardes hicbir pay alamazmiyiz ? Yanitlarsaniz sevinirim

  Şubat 1, 2021 , 5:44 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar vasiyetname durumunda dahi sizin mahfuz miras payınıza dokunulamaz

   Şubat 9, 2021 , 6:24 pm
 • sena cevap

  merhabalar bir sorum olacaktı yardımcı olursanız çok sevinirim.
  bir yakınımın eşi vefat etti,çocukları yok sadece ölen eşin kardeşleri hayatta .ölen şahsın 4 tane dairesi var
  bir dairenin mülkiyeti sağ kalan eşin üzerinde
  bir diğer daire sadece ölen şahsın üzerinde
  başka bir dairede sağ kalan eş ve ölen eşe ait
  4. dairenin tapusu yok karar defterinde sağ kalan eşin ismi yazıyor
  bu durumda ölen şahsın kardeşleri mirastan hak iddia edebilirler mi
  ne tür bir dava açmak gerekiyor veraset ilamı çıkarmak gerekiyor mu?

  Şubat 3, 2021 , 6:48 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar veraset ilamı çıkarmak gerekiyor kardeşlerde mirasçı olurlar ama vefat durumunda sağ kalan esin %50 oranında mallardan mal rejiminden kaynaklı alacağı var öncellikle sağ kalan eş yarısını alacak kalan kısım üzerinden diğer mirasçılar pay isteyebikir.Ama bunun için sağ kalan esin dava açması gerekiyor.Iletisim no.05302022326

   Şubat 9, 2021 , 6:19 pm
 • levent kılınç cevap

  Eşim 2015 yılında vefat etti. Eşim 3 kardeş idi. Ölen esimin babasinin 28 dönüm ve 22 dönüm arsa bulunmaktadır. Kayinbabam ölmeden önce çocuğunun birine 28 dönümü, diğerine de 22 dönüm arsayı 10 yıllığına kira sözleşmesi yapmış. Kayinbabam 2 ay önce vefat etti, benimde 15 yaşında oğlum bulunmaktadır. Bu kira kontratlarınin iptalini olur mu, oğlum ve benim hakkımızı nasıl arayabiliriz.

  Şubat 4, 2021 , 3:12 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar kira kontratlariyla bağlı değilsiniz dava açabilirsiniz. İletisimno:05302022326

   Şubat 9, 2021 , 6:15 pm
   • Tuana cevap

    Merhaba ortada bir daire var. Babam vefat etti ve miras çocuklar arasında paylaşıldı. Hepimizin ortak malı bir kat var.Annem yaşıyor ve kirada oturuyor bu daire için dava açsa alabilir mi ? Daire mirastan kalan bir daire .

    Mayıs 31, 2021 , 11:24 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Tapu da paylaşım yapmadıysanız İzaleyi şuyu davasi açılıp ihaleyle alma imkanı olabilir

     Haziran 13, 2021 , 3:55 pm
 • İsimsiz cevap

  Merhabalar avukat beysize bir sorum olacak cevaplarsanız sevinirim bizim 346 m2 bir aramız var bu arsada 2 katlı ev var bu evin 2.katı babamın diğeri babaannemin babaannem 2019 yılında öldü haliyle 2.kat bizim üstümüzde olmadığı için miras olarak görünüyor babam 5 kardeş bu 5 kardeşin 2 tanesi babamdan yana ve biz bu 2 sinin hisselerini aldık ve şu anda babamla beraber 5/3 bizde diğerleri verdiğimiz parayı kabul etmiyor bize vermeyip satmayı istiyor dava açsak bizim buradaki kazancımız ne olur davayı kazanabilirmiyiz ne yapmamız gerekiyor

  Şubat 12, 2021 , 5:33 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Diğer mirasçılar kabul etmiyorsa Izaleyi suyu davası açmanız gerekiyor .Satisin mirasçılar arasında yapılmasını isteyebilir ve hissenin çoğunluğu sizde olduğu için ihaleye girerek diğer hisseleri almanız daha kolay olcaktir

   Şubat 18, 2021 , 5:47 pm
 • mahmut cevap

  merhaba.babadan kalan paylı tarım arazimiz var.diğer paydaşlar bu tarım alanında ev yaptırmak istiyorlar.sadece ben buna karşı çıkıyorum.nedeni ise tarım alanlrının yerine binaların olmasını istemiyorum.aynı mahallede yine babadan kalma dairemiz var.konut isteği varsa bu dairede değerlendirebieceğini söylememe rağmen illada kendilerin istediği arazide ev yaptırmak istiyorlar 1000 metrekare nin altında olduğundan bölünemiyor.paydaşlardan biri istedikleri arazide hissemi kendisine satmamı talep etti.bende farklı bir paylı arazimizden satabileceğimi söyledim.fakat kabul etmeyip paylı mülkiyet davası açtı.hakim bu arazinin satışına karar verirse bilirkişi raporunun belirlediği fiyat paydaşlar tarafından kabul edilmezse açık artırmaya gittiğinde paydaşlardan biri bizzat kendisi yada tanıdık birisi bu açık arttırmaya katılıp rakip çıkmaz ise istediği fiyatı verip sadece benim hissemi satın alabilir mi?bunun bir alt taban fiyatı olmuyor mu?

  Şubat 13, 2021 , 7:04 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Taşınmaz bir bütün halinde satışa çıkar. Kıymet taktirinde belirlenen fiyatın %50sinden satışa cikar

   Şubat 18, 2021 , 5:45 pm
 • Tuğçe cevap

  Kolay gelsin iyi günler 2000 yılında babam ev yeri aldı ama tapuya babası gittiğinden dolayı tapuyu kendi üstüne yapmış babam da buraya ev yaptırdı 7 kardeşler şimdi de kimse birbiriyle anlasamiyo ve mahkemelik oldular bunun sonucu ne olur arsa içinde de ev var bunun sonucu ne olur kaç sene de sonuçlanir

  Şubat 16, 2021 , 11:08 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Tapunun aslında babanıza ait olduğunu yazılı belgenizle ispatlarsanız inançlı işlem sebebiyle tapu iptal davası acabilirsiniz

   Şubat 18, 2021 , 5:36 pm
 • Mustafa KAYA cevap

  Kadastro geçerken babam Çocuklarına eşit olarak arazilerini paylaştırdı.Bir kısım arazi ise üzerinde kaldı.Vefatından sonra danışıklı olarak abim dava açtı başka yerlerden hak iddaa etmemek kaydıyla mahkeme kararıyla arazisini genişletti.Daha sonra abimle aramız açılınca kalan yerlere bende ortağım diye söylemlere başladı.(Başka taraflardan hak iddaa etmeyeceğim ibaresi mahkeme tutanaklarında mevcut)Ayrıca kalan yerler üzerinde abim hala daha ortak görünüyor.Bu durumda nasıl bir yol izlememiz gerekir.Vereceğiniz bilgi için teşekkür eder saygılar sunarım.

  Şubat 21, 2021 , 11:10 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba Izaleyi suyu davası açmanız gerekiyor

   Şubat 25, 2021 , 8:34 am
 • Derya alan cevap

  Merhaba bi sorum var 3 katli evin 6 mirascısi var mirascilarin hepsi kendi paylarını birine satı geriye sadece satmak istemeyen 1 kisi kaldi simdi 1 kisi bi tarafa bir kiside 5 kisinin payi oldugunda mahkemeye gidilirse ne olur yinede ev acık atırımla satılip pay mi edilir yoksa 1 payi olan öteki fazla payi olanin hani fiyatli veriyorsa mecbur razı olup ona satmasımı gerek

  Şubat 22, 2021 , 1:13 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mecburen payı çok olana satması gerekiyor diye bir şey yok.Aralarinda anlaşmıyorlarsa mahkeme vasıtasıyla satılır herkes girebilir ihaleye iletişim no.05302022326

   Şubat 25, 2021 , 8:33 am
 • Simadi cevap

  Merhabalar kolay gelsin. Ben babadan bi anneden ayrı çocuğum annemin resmî nikahı yok 17 yıl önce babam vefat etti daha sonra resmî nikahlı eşi vefat etti babamdan kalanlar ilk eşine daha sonra direk abime geçti. Şimdi abimde vefat etti çocuğu olmadığı için eşine ve diğer ablasına ve bana miras kaldı bu durumda miras payları ne şekilde olmalı ben tam soy kabul edilmediğim için bana az mı düşüyor

  Şubat 24, 2021 , 7:47 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba mirasçı çocukların hepsi eşit pay alır

   Şubat 25, 2021 , 8:27 am
   • Simadi cevap

    16 pay olarak kabul edilmiş ve yarısı eşine 6 pay diğer kız kardeşine ve bana 2 pay olarak çıkmış bana dedikleri şey annen ayrı babanın eşinden gelen payları alamıyorsun sen dediler bu durumda ne yapabilirim

    Şubat 25, 2021 , 8:50 am
 • melisa cevap

  dedemin üzerine dublex dairemiz var babam 8 kardeş evin üst katında sadece 2 tane oda vardı dedem babama orayı verdi babamda para harcayarak oraya 4 tane daha oda yaptırıp normal daire haline getirdi şimdi orayı babam kiraya vermek istiyor tapuda babamın yaptığı odalar gözükmüyor kardeşlerinden birisi babamın evinde yaşamak istiyor ve bizde kiraya çıkmak zorunda kalıyoruz anlaşamadığımız için tüm kardeşler anlaştılar ama 2 kardeşi bu duruma karşı dedem karışmıyor hiçbirşeye babamda buraya para harcadım benim hakkımı ödeyin diyor beleşe otturturmak istemiyor sizce ne yapmalıyız ?

  Şubat 28, 2021 , 2:07 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Babanız daireye yaptığı iyileştirmeleri dava yoluyla isteyebilir düşüncesindeyim

   Mart 4, 2021 , 8:30 pm
 • ahmet dursun cevap

  Merhaba.

  Babamız 22 yıl önce vefat etti ve bir traktör miras kaldı.
  22 yıldır bu traktörü abimiz kullanıyor. miras traktörü üzerine almasını istedik almadı.
  şahsi borcundan ötürü miras traktör üzerindeki hissesinde haciz olduğu için haczi kaldırması gerekiyormuş. borcunu da ödemiyor. ödemediği için de devir edemiyoruz
  satalım dedik sattırmıyor
  vize sigorta yaptırmadan biniyor. Ayrıca alkol de çok alıyor.
  Olası bir kaza vs durumunda hukuki sorumluluk bizde de olacağı için sorumluluktan kurtulmak istiyoruz.
  dava açmamıza karşı da tehdit ediyor.kara kara düşünüyoruz ne yapabiliriz

  Mart 5, 2021 , 10:19 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mal paylaşım davası açarak traktörü mahkeme kanalıyla sattirmaniz isabetli olur

   Mart 16, 2021 , 4:54 pm
 • İsa Özer cevap

  Dedem den kalan tarlalar var dayım paylaşım yapmıyor ben uğraşamam sen uğraş diyor tapular onda uzlaşmaya yanaşmıyor nasıl bir çözüm bulabiliriz dedem vefat edeli 36 sene oldu hiç bir şekilde paylaşılmadi öyle duruyor yerler kimse kullanmıyor

  Mart 9, 2021 , 9:27 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar siz veya mirasçılardan herhangi Izaleyi suyu davası açarak dava yoluyla paylaşımı yaptirabilir

   Mart 16, 2021 , 4:48 pm
 • Ceylan cevap

  Merhaba benim eşim mütahit kat karşılığı bir parsel aldı noterde herşey usulüne göre yapıldı tam eşim inşaata başladı parsel sahibine miras davası açıldı ve parselden hak talep ediyorlar bu benim eşimi etkiler mi

  Mart 10, 2021 , 9:38 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sağlıklı cevap icin sözleşmeyi detaylı incelemek gerekir.

   Mart 16, 2021 , 4:46 pm
 • Sena cevap

  Merhabalar miras yoluyla bölünmüş bir evi 3 kişi satmak istemiyorsa 4. Kişi satabilir mi?
  Evin bedeli raiç bedelinden mi hesaplanıyor yoksa emlakçı ve uzmanlar tarafından devlet bir görevlendirme mi yapar?

  Mart 12, 2021 , 10:59 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mirasçılardan birisi dahi paylaşım için dava açabilir.Mahkeme bilirkişi incelemesi yaptırarak gerçek değerini tespit ettirir

   Mart 16, 2021 , 4:44 pm
 • Çiğdem ŞEN cevap

  Merhaba, komşumuz vefat etmişti yıllar önce, birçok yerde malı mülkü olduğu biliniyor, çocuklarından biri vekalet almış kardeşlerinden, şu anda hiçbir şekilde mal paylaşımı yapılmadı. kardeşleri ne yapabilir nasıl mal paylaşımını sağlayabilirler. veraset ilamı çıkardıktan sonra nasıl bir işlem yapabilirler . teşekkürler

  Mart 16, 2021 , 6:24 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar komşunuzun kendisinin bizi aramasını tavsiye ederim .Iletisim numaramiz:05302022326

   Mart 16, 2021 , 4:38 pm
 • ayşe cevap

  Merhabalar; Babam 1 yıl önce vefat etti ve biz 3 kardeş ile vefatından 1.5 yıl önce evlendiği eşi yasal mirasçısıyız. miras kalan yazlık bir ev var ve intikal işlemleri devam ediyor. bundan 3 ay kadar önce eşi bizim bilgimiz ve onayımız olmadan yazlık evdeki eşyaları kamyona yükleyerek götürmüş. bu durumu öğrenince komşuların şahitliğinde tutanak tuttum. buna karşı nasıl bir işlem yapabiliriz. Ayrıca babam yoğun bakımda yatarken eşi babamın hesaplarında bulunan yüklü miktarda parayı kendi hesabına aktarmış. mirasçısı olarak bize banka kredisi borcu kaldı, bu kredi le de eşinin üzerine araba aldığı hesaplarda gözüküyor, borcu bizim ödememiz gerekiyor. Borcunu ödediğimiz arabadan hak talep edebilir miyiz. Teşekkür ederim.

  Nisan 2, 2021 , 7:14 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar terekeyi tespit davasi acabilirsiniz. Hukuki yardim almanızda fayda var

   Nisan 10, 2021 , 9:38 pm
 • Yusuf cevap

  Merhaba biz 3 oğlan 1 kız kardeşiz oğlanlardan 1 i vefat etti ve babam 16000m2 tarlasını kız kardeşime yıktı ve kız kardesim den 9500m2 satın aldım 5500m2 si kız kardeşimde ve şuan ev felan yaptım vefat eden kardeşlerim vefat eden kardeşimin oğulu mahkemeye verse yaptığım eve felan birşey olurmu

  Nisan 7, 2021 , 7:22 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sorun yaşayabilirsiniz hukuki yardim almanıza fayda var

   Nisan 10, 2021 , 9:32 pm
 • Hasan Avcı cevap

  Merhabalar.
  Bizim tarlalarımız var. Bu tarlaların tapusu babam ve amcam üzerine. Babam vefat etti. Şimdi babamızın üzerine kalan tarlaları kullanmak istiyoruz. Kardeşlerden biri köyde yaşıyor. Bir kardeşte şehirde yaşıyor. Şehirde yaşayan kardeş tarlalar paylaşıldığında hakkı olmayacak derecede fazla tarla istiyor. Eşit paylaşmayı kabul etmiyor. Eğer istediğimi yapmaz iseniz sizi mahkemeye vereceğim diyor. Mahkemeye verdiğinde tarlalar açık arttırmaya mı çıkacak? Tarlaların dönümü toplamda 100 dönüm ve 6 kardeşiz. Anne sağ. Amcamların üzerindeki tarlalarda 100 dönüm. Bir de biz dava açsak ve bu kardeşin mirastan çıkarılmasını talep etsek, hakkını para olarak ödesek bu mümkün mü?

  Nisan 8, 2021 , 10:43 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mirascilardan birisi paylaşmaya yanaşmıyorsa mahkeme kanalıyla paylaşım yapılır ve taşınmaz ihale yoluyla satışa çıkarihaleye herkes girebilir

   Nisan 10, 2021 , 9:30 pm
 • emine cevap

  bende size bir soru sorabilirmiyim bizim babadan kalma evimiz var ve her ay düzenli faturalarını ben ve annem ödemekte ama abim ödemiyor nede evi satmaya razı oluyor bunun yanında benim imzam olmadan satamazsınız satabiliyorsanız satın diye bizimle ugraşıyor ev mirscı olduğumuzdan ona sen al bizim payımızı ver sen al evidiğoruz onda razı olmuyor siz bana yalavaracaksınız diyor ve eve kiracı sokalım en azından porclar edensin diyoruz kiracının evi başına yıkarım o eve polısle paskın veririm diyor buda yetmez gibi payına düşen porcun parasını istediğimizde sizi polise vericem beni tehtit ediyorunuz sizi mahvedicem diye hakaretler alıyoruz siz benim imzam olmadan hiç bişey yapamazsınız siz bana muhtacsınıyor diyor bunun cözüm yolu nedir.

  Nisan 12, 2021 , 7:25 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar böyle bir durumda izaleyi şuyu davasi açarak mahkeme kanalıyla satis yaptırmanız gerekir satisin sadece mirascilar arasinda yapılmasını mahkemeden talep ederseniz abinizin payini satın alabilirsiniz. Hukuki yardim.almanizda fayda olacaktır.İLetisim no.05302022326

   Nisan 14, 2021 , 6:44 pm
 • Taner Çakcı cevap

  Sayın oğuzhan bey selamlar birkaç aklımda sorular kaldı yardımcı olurmusunuz. Dedem 3 sene önce vefat etti 5 erkek 2 halalar.halamlar yerlerinden pay edip hak almak istiyorlar tabi haklılar.büyük amcam parası pulu halı vakti yerine biri.yerleri pay ettirmeyip satışa gidilecek yerler diyor.bu herif satışa götürüp tüm yerleri alabilirmi.veya bizi yerimizden yok edebilir mi .bahçeleri 7 ye bölmek istiyoruz ama bu zatıı muhterem yerler satılığa gidilecek diyor.ne yapmamız gerekiyor sayın avukatım.80-100 dönüm yer.lütfen beni aydınlatırmısınız.satışa gitmek ne anlama geliyor malum paramız yok cebimizde.babama satışa gidilsin diye imza istemişler bende verdirmedim.lütfen oğuzhan bey yardımcı olurmusunuz saygılar sevgiler

  Nisan 15, 2021 , 10:11 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sizi konu ile ilgili olarak arayabilmemiz için irtibat numaranızı yazabilir veya bize 05302022326 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz

   Nisan 20, 2021 , 6:54 pm
 • Murad cevap

  Ayrıntılı bilgilendirmeniz için teşekkür ederim. Dedem 20 yıl önce öldü, istanbul yeniköyde müstakil evi var ve evi dedem öldüğünden beri hiç bir ücret ödemeden dayım kullanıyordu, evi kullanan dayım vefat etti ve şuan dayımın eşi evi kullanıyor, biz evin satılmasını istiyoruz, ancak evi kullanan kişiler evin satılmasına karşı çıkıyor, ya da satılacaksa mahkeme yoluna gdilip satılsın istiyorlar, mahkeme kararıyla satışta değerinin çok altında fiyat verildiğini okudum, doğruluk payı varmı, kişi düşük fiyata satılması halinde kendisi evi almayı düşünüyor bunun önüne geçebilir miyiz, bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkür ederim

  Nisan 19, 2021 , 3:14 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sizi arayabilmemiz için irtibat numaranızı yazabilir veya bize 05302022326 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz

   Nisan 20, 2021 , 6:49 pm
 • Esra cevap

  Merhaba kolay gelsin dedem vefat etti.köyde müstakil bir evimiz var ve bunu babamın kız kardeşi almak istiyor ama biz satmak istemiyoruz çünkü müstakil ev de kendi hisseme düşen metre kare ne kadar ediyorsa onu almak istiyorum mesela garaj ve ahır gibi ve dava açıp mahkemeye vereceğiz diye tehdit ediyorlar eğer mahkeme açılırsa satışa sunulacak ne yapmam gerekiyor çok acill

  Nisan 19, 2021 , 11:04 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Esra hanım aranızda anlaşamazsanız mahkemeye giderse satışa da gidebilir

   Nisan 20, 2021 , 6:47 pm
 • Nihal Yilmaz cevap

  Merhaba annemin ve babamın vefatından sonra , bahçeli müstakil bir evi kaldı fakat kardeşlerden biri içinde oturuyor ve satışına razı değil.fakat diğer 3 kardeş bana satılmasına razı.evde oturan abimizin de satışı kabul etmesi için ne yapilmali ?

  Nisan 24, 2021 , 1:41 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar izaleyi şuyu davasi açmanız gerekiyor Konu ile ilgili olarak 05302022326 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz

   Nisan 25, 2021 , 4:53 pm
   • Bahar atay cevap

    Merhabalar
    Dedem ve babaannem vefat etti. Tek katlı evleri var. Babam 3 kardeş. Aile yadigarı ve çocukluk evi olduğu için satmak istemiyor. 2 kardeşe paylarını verip evi satın almak istiyor. Araları yok o yüzden babama satmak istemiyorlar başkasına satcaz diyolar. 2 kişiyiz sen teksin mahkemeye veririz diyorlar. Böyle bi durumda ne yapabiliriz bir başkasına gitsin istemiyoruz.

    Temmuz 27, 2021 , 3:16 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Dava asamasinda satisin mirasçilar arasında yapılması istenmelidir konu ile ilgili bize 05302022326 numaralı telefondan ulaşabilir ücretli danışmanlık ve detayli bilgi alabilirsiniz

     Ağustos 1, 2021 , 3:11 pm
 • Eşref cevap

  Meraba dededen kalan tarla adam başı 17 dunum olmak üzere belirlendi ve amcalarimizlan konusmadigimiz için bize düşen 17 dunum payı satmışlar bunun için onu almam için ne yapmaliyim tesekurler

  Mayıs 15, 2021 , 5:10 pm
 • Elif cevap

  Merhaba,

  3 sene önce babam vefat etti. Babamın babasında kalan ve yıllar önce paylaşılmış köy yerleri var.Babamında tapusu olduğu halde ki biz ev yaptık.Halamın oğlu tapu iptal davası açıp tekrar paylaşım istiyormuş.Bu durumda açabilir mi? Çünkü bu yerler uzun süre askıda kaldı kimse itiraz etmedi.Ben ne yapmalıyım?

  Mayıs 16, 2021 , 2:36 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Yasal olarak usulüne uygun paylaşım yapılmışsa mal kaçırma olmamışsa dava açması sonuç alacagi anlamına gelmez

   Mayıs 22, 2021 , 8:18 pm
 • Adnan yüksel cevap

  Merhaba Dedemden 190 dekar tarla kaldı babam la birlikte 6 kardeş annemde yaşıyor devlet anneme 40 dekar tarla verdi geri kalanı 150 dekarı bir türlü anlaşamıyorlar annemde hissesine düşen tarlayı babama verdi ve birde halam hisseini verdi yani babam dahil 3 hisse biz de kalan diğer tarlaları anlaşamıyoruz ne yapmamız lazım
  Birde ihale yoluyla satışa çıkarsak ne yapmamız lazım

  Mayıs 20, 2021 , 11:58 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Izaleyi şuyu davasi açmanız gerekiyor

   Mayıs 22, 2021 , 8:15 pm
 • Sıddıka cevap

  Merhaba. Oncelikle bu konularda bizleri aydinlattiginiz icin cok tesekkur ederim.
  Dedem vefat edeli 5 sene oldu.dedemden kalan 4 arsa , 1 kercip ev ve onunde arsasi var. Kerpic evin icinde bulunduğu arsaya dedem dayima ev yaptı fakat burdan diğer kardeşlere evin karşılığı olarak pay vermedi.ve tapuda dedemin üzerinde sadece arsa olarak görünüyor yani dayima yaptığı ev gözükmüyor. Soru:bu ev yerinden hakkımızı almak istiyiruz. Fakat dayım arsadan da kerpiç evdende pay vermiyor benim yerim diyor. Bunun için ortaklığın giderilmesi davası açmak istiyiruz fakat şimdiye kadarki kullanmış olduğu zamandan kira bedeli talep edebiliyor muyuz. Soru 2.arsalari da sadece dayım ekip biçiyor bunda da kira bedeli talep edebilir miyiz.

  Mayıs 21, 2021 , 5:49 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   İzaleyi şuyu davasi açarak mal paylaşımı yaptırabilirsiniz.Ihtarname göndererek de haksız işgal tazminati isteyebilirsiniz ama ihtar tarihinden itibaren isteyebilirsiniz

   Mayıs 22, 2021 , 8:15 pm
 • tuba cevap

  merhaba dedem öldü ve babaannem yaşıyor babamlar 6 kardeş bir halam öldü ve onun da 2 çocuğu var. babam yaşça kardeşlerinden büyük olduğu için dedem ile birlikte evi yapmış bizde evin alt katında ikamet ediyoruz yıllardır. babaannem ile birlikte yaşayan halam evin üst katına taşınmak istiyor ama içini dışını bizim yaptırmamızı istiyor bizde orayı kullanmadığımız için yaptırmak istemiyoruz. evin bölüşülmesi daha gündeme gelmedi ama bu gidişle anlaşamayacak gibi görünüyorlar şu anlık tek bir halam sıkıntı çıkartıyor. yıllardır kira vermeden bedava oturdunuz yaptıracaksınız diyor ama üst katta oturmadık ve orası yaklaşık 15 senedir boş. sorum şu. kardeşlerden biri bize yıllardır kira vermediniz diyerek dava açıp bugüne kadar ki kirayı isteyebilir mi ? yada bizi evden çıkartabilir mi? boş bir daire de var ama bunu da göz önünde bulundurun. biz de diğer kardeşler razı olmasa bile mal paylaşımı davası açıp evi alabilir miyiz cevaplarsanız çok teşekkür ederim

  Mayıs 21, 2021 , 5:28 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Geçmiş dönemlere ait kira isteyemezler ama size ihtar gönderirse ihtar tarihinden itibaren isteme hakları var.Mal paylaşım davasi açılırsa tabi ki ihaleye girip oturduğunuz yeri satın almanız mümkün

   Mayıs 22, 2021 , 8:13 pm
 • Fatma Özkısa cevap

  Merhaba. Annemler 8 kardeş. Mal paylaşımı yapılması için memlekete gidilmesi gerekiyor. Annemden başka kimse gidemiyor. Herkes anneme vekalet veriyor en büyük teyzem haricinde. Annem mal paylaşımı için basvuruda bulunabilir mi? Ona göre gidecek memlekete.

  Mayıs 22, 2021 , 11:35 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba mal paylaşımı için tüm mirascilarin onayı gerekir yani teyzenizinde vekaleti olmali

   Mayıs 22, 2021 , 8:10 pm
 • duygu cevap

  merhaba,

  anneannemin vefatı ile annem, teyzem ve dayım arasında miras bölümü yapılacak ancak annemin akıl sağlığı yerinde değil, daha önce hastanede de yattı ve düzenli ilaçları bulunuyor. annem ve/veya teyzem, ben ve kardeşimin bilgisi dahilinde kendilerini vasi olarak atayabilirler mi? miras oldukça yüklü olduğundan bu durumu kötüye kullanabilirler.
  cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  Mayıs 25, 2021 , 8:29 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Akıl hastalığı varsa vasi tayini için dava açabilirsiniz. İletişim no.05302022326

   Mayıs 29, 2021 , 12:24 pm
 • Özlem Tunç cevap

  Merhabalar eşim vefat etti benden bir çocuk bir çocukta eski eşinden var eşimin babasida rahmetli ama annesi ve iki kardeşi sağ şu an ben kızım ve kendi adıma nasıl yol izlesem mirası alabiliriz bize düşen payi.Veresat ilamı cikarrtik birde mallar kaynanamın ustuneysr mirastan yararlanirmiuiz tesekkurler

  Mayıs 30, 2021 , 8:03 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba konu hakkında daha detaylı bilgi vermeniz gerekiyor size yardımcı olabilmemiz için.İletisim no.05302022326

   Haziran 13, 2021 , 3:56 pm
 • tekin cevap

  merhaba. Dedemden annem ve 6 kardeşine ev miras kaldı ev turizm bölgesinde tarihi bir ev kardeşlerden birisi diğer üç kardeşin paylarını alarak kendi payıyla birlikte 4 pay sahibi oldu. Evde diğer kardeşlerin rızası dışında define kazısı yapmakta eve zarar vermekte sözlü uyarılarımıza ve bir sefer jandarma tarafından evde kazı yapıldığı ihbarı üzerine baskın yapıldı ve tutuklandı ama kısa sürede tanıdıklar vasıtasıyla ceza almadan olayı kapattılar defalarca yaptığımız sözlü uyarıya ve kazıyı bırakacağı sözüne rağmen aynı şekilde evde kazı yapmaya devam etmekte. savcılığa şikayetçi olsak tutuklanacağı aile içinde kardeşler arasında husumet olmasını istemedikleri için şikayetçi olmak istemiyorlar ama sorun devam ediyor bununla ilgili kolluk kuvvetlerine şikayetçi olmadan nasıl bir yol izlenebilir. yardımlarınız için teşekkür ederim.

  Haziran 5, 2021 , 7:57 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mahkemeden kazı işlemi yapılmaması için müdahalenin meni davasi acabilirsiniz

   Haziran 13, 2021 , 3:47 pm
   • Damla cevap

    Iyi günler babannemin babasından kalma bir evi var ölen kişiler çok olduğu için 50ye yakın mirasçısı var bütün mirasçıları bulmak çok zor en fazla hisse Babanneme düştüğü için hissesini almak isteyen bir adam var, ev henüz babasının üzerinde gözüküyor adama hisseli tapu vermek istiyoruz bunun için nerelere başvurup hangi belgeleri almamız gerekiyor?

    Ağustos 31, 2021 , 10:50 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Bütün mirasçilarin onayı olmadan tapuda devir yapamazsınız

     Eylül 1, 2021 , 8:52 pm
 • Hasan Bolat cevap

  Dedemin babasından kalma ev var bu evin olduğu yer köyde baska birinin üstüne çıkıyor verasetciler bazıları imza vermiyor ama cogunluk biz de 30 kişi varsa 20 den aldık 10 dan alamdık mesela bunun için tapuyu nasıl üzerimize ala biliriz adam bide bizi kışkırtıp ortalık karıştırmaya çalışıyor bize bi yardim ede bilir mısınız bu konuda nasıl bir yol izlemeliyiz

  Haziran 6, 2021 , 1:28 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Dava açmanız gerekiyor. Evin değeri arsanın değerinden fazla ise alma hakkınız olabilir

   Haziran 13, 2021 , 3:46 pm
   • Rüzgar cevap

    Merhaba biz 10 kardeşiz babamdan kalan tarlaları paylaşmak için bazı tarlaya iki hisse oluyor bizde hisseli olmasın diye tarlayı 1 kardeşimize verdik o da bize satış yapacaktı ama imzayı attıktan sonra hakkımız olan tapuyu vermedi ne yapmamız gerek

    Mart 26, 2022 , 4:46 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Detayli konusmamız gereken bir konu ücretli danışmanlık için iletişim numaramız 03122304614

     Nisan 1, 2022 , 10:56 am
 • Özlem cevap

  Merhabalar eşim vefat etti eşimin üzerine iki tane ruhsat gorunuyo babasida vefat etti eşimin kaynanam hayatta ve iki tane daha çocuğu var şöyleki kayinpederin mallarının bölünmesi haalinde hem araçlardan hemde malların bölünmesinde benim ve bir tane çocuğumun hakkı nedir nasıl bır yol izlemeliyim teşekkürler

  Haziran 6, 2021 , 6:22 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar izaleyi şuyu davasi açarak hakkınıza kavusabilirsiniz.İletisim no.05302022326

   Haziran 13, 2021 , 3:45 pm
 • Özlem cevap

  Birde eşimden dolayı üzerimde bir çok icra mevcut bu icralar varken mirasin paylaşımı davası açabilir miyim hicbisey alamaiuorum şahsıma ait üzerimde icra göründüğü için

  Haziran 6, 2021 , 6:24 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Satis sonucunda payiniza düşen miktara haciz konulabilir

   Haziran 13, 2021 , 3:44 pm
 • Arda Kardeş cevap

  Merhaba Oğuzhan bey dedemden 10 adet tarla kaldı. Bir türlü amcam ve halamlarla anlaşamıyoruz. Dedem 2014 yılından önce vefat etti . Mirasın paylaşımı taksimi davası açabilir miyiz.
  Mahkeme bize paylastirsa yani satış olmasa

  Haziran 12, 2021 , 10:43 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba izaleyi şuyu davasi acabilirsiniz. Satışın mirascilar arasında yapılmasını talep etmelisiniz

   Haziran 13, 2021 , 3:39 pm
 • Arda Kardeş cevap

  Anlamadım ama Satış olmasa mahkeme paylaştırma yapsa , o şekilde dava acamammi

  Haziran 13, 2021 , 7:58 pm
 • Merve cevap

  Merhabalar oğuzhan bey benim babamlar 5 kardesler ve benim babam vefat etti annemde vefat ettiği için tek varisi benim kardeşim yok… Annem ölmeden babannem bizimle kalıyordu ben annem öleli 5 sene oldu ve ben evi bu yıl kiraya verdim amcamlar babannem ölmeden evi kıraya verdiğim için bana tepki gösterdiler…ve 4 kardeş yaylada olan yerimiz vardi 2 kardes kendi payını sattı ve dger 2 kardes ev yaptırdı beni bu arsadan mahrum ettiler nasıl olduysa bu konuda yardımınızı ısıtıyorum ve bide babannemın ustune tapulu 4 daire ve 1 dukkan var burdan gene 4 kardes kendi hakkına düşeni alıyor benım payıma düşeni babannemı kim bakıyorsa o alıyor bu konudada ne yapmam lazım lutfen yardımcı olun

  Haziran 24, 2021 , 11:03 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba izaleyi suyu davasi acilmasi gerekiyor. Detayli bilgi için arayabilirsiniz.İletisim no.05302022326

   Haziran 29, 2021 , 8:46 pm
 • Şerif cevap

  Merhabalar. Bahçeli ev olarak geçmekte olan 4 dönümden oluşan 2 ayrı şekilde tapu bulunmaktadır. 3 kardeşin adına intikal işlemi gerçekleştirilmiştir. 2 kardeş bu mirasa müşteri çıkması üzerine satmak istemekte 3. kardeş satmak istememektedir. Bu durumda malın satışı için nasıl bir yol izlenebilir? Fikir verebilirseniz çok sevinirim. İyi günler dilerim.

  Haziran 26, 2021 , 9:08 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba izaleyi şuyu davası açarak mahkeme kararıyla satis yaptırılması gerekiyor.İletisim no.05302022326

   Haziran 29, 2021 , 8:43 pm
  • Eren cevap

   Oğuzhan bey merhabalar,
   1912 doğumlu babamın dedesi 1984te vefat etmiştir. Üzerine 15 dönümlük bir arazi bulunduğunu biliyoruz fakat bu arazinin üzerine hastahane yapmıştır. Veraset ilamını bulamıyoruz. Fakat veraset ilamının variscilerden birisinde olduğunu net olarak biliyoruz ve kendisi olmadığını iddia ediyo. Şu an ki durumda babamın dedesinin 3 adet yasal varisi mevcuttur. Bu veraset ilamı olan kişi ve diğer varis birleşirse bu yeri 3.paydas olan bizden habersiz satabilirler mi? Yardımınız için çok teşekkür ederim.

   Haziran 30, 2021 , 4:20 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar veraset ilamini çıkarmak zor değil ama tapu kayıtlarını ve hastanenin durumunu incemeden cevap vermek yanlış olur.İletisim no.05302022326

    Temmuz 25, 2021 , 10:03 am
 • Merve cevap

  İyi günler babamın üstüne engelli araç almıştık babam mefaat ettkten sonra hala arabanın borcu bitmedigi için üstüme alamadım bu yüzden kardeşim annem ve benim üstüme oldu ama borcu ben ödüyorum borcu bittikten sonra üstüme nasıl alabilirim sorun çıkaracaklar gibi duruyorlar borcu ben ödedigim halde

  Temmuz 4, 2021 , 7:07 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   İlerde mağdur olmamak adına yaptığınız odemelerin dekontlarini muhafaza etmenizde fayda var

   Temmuz 25, 2021 , 9:58 am
 • Çağatay Selçuk cevap

  Merhaba. Babadan kalan 2 evimiz var. Bunlardan birisi açık arttırma usulü satıldı. Parayı ne zaman ve nereden alabiliriz. İyi çalışmalar dilerim.

  Temmuz 7, 2021 , 2:07 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba izaleyi suyu yoluyla satildiysa mahkeme sulh hukuk mahkemesine başvurabilirsiniz

   Temmuz 25, 2021 , 9:22 am
 • Ahu cevap

  Merhaba,5 kardesiz,Anne Babamizi kaybettik,evden altin buldum,erkek kardesim sadece kendine ait oldugunu iddia ediyor tehdit ederek almak istiyor,diger kardeslerimin de hakki oldugunu söyledigim halde kabul etmiyorz,bu durumda nasil bir yol izlemeliyiz?

  Temmuz 8, 2021 , 3:42 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   İzaleyi suyu davasi acabilirsiniz

   Temmuz 25, 2021 , 9:20 am
   • Emine cevap

    Benim kayınpederim vefat etti ama iş yeri koparatife bağlı kiralık dükkanını devretmek istiyoruz 3 kardeş onay veriyor ama diğer kardeş vefat ettiği için oğlu devretmek istemiyor ne yapmamız gerekir teşekkürler

    Şubat 4, 2022 , 8:56 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Dava açarak mahkemeden yetki istemeniz kayyum tayin ettirmeniz gerekiyor

     Şubat 9, 2022 , 7:37 pm
  • Alper cevap

   Merhaba babam 2 ay önce vefat etti ben ilk eşinden oğluyum vefat ettiğinde 3. Eşi ile evliydi babamın üstüne bir ev ve araba var noterden veraset ilamı çıkardım veraset ilsmina göre 4 kişi varisi görünüyor yani eşi ve ben ve 2 çocuk veraset ilaminda herkesin payı 1/4 görünüyor ve biz ulaşamıyoruz benim hakkımı para olarak değerinde bana verin diyerek talep ediyorum veremeyiz diyorlar ne yapabilirim ?bu durumda saygılar…

   Temmuz 30, 2021 , 2:13 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor. konu ile ilgili bize 05302022326 numaralı telefondan ulaşabilir detayli bilgi alabilirsiniz

    Ağustos 1, 2021 , 3:00 pm
 • Merve cevap

  Merhabalar babamgil 7 kardeşler 6 kişi miras konusunda anlasiyorlar ama bir kişi sorun çıkarıyor o bir kişiyi 6 kişi birleşip haklarini parasıyla alamazmi?

  Temmuz 8, 2021 , 8:48 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar rızasıyla satmaya yanasmazsa izaleyi şuyu davasi açmanız gerekiyor İletişim no.05302022326

   Temmuz 25, 2021 , 9:20 am
 • ali çetin cevap

  merhaba, annemler 4 kardeş. annemin 1 kardeşi anneannem sağken üstüne olan arsalardan birkaçını kendi üzerine yapmış. biz bunları tabi anneannemiz vefat ettikten sonra öğrendik. bu durumda dayımın üstüne kardeşlerden habersiz aldığı arsalar için şikayetçi olup hakkımızı arayabilirmiyiz.
  teşekkrler.

  Temmuz 26, 2021 , 7:07 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Muris muvazasindan kaynaklı dava açabilirsiniz.konu ile ilgili bize 05302022326 numaralı telefondan ulaşabilir ücretli danışmanlık ve detayli bilgi alabilirsiniz

   Ağustos 1, 2021 , 3:14 pm
 • Ayşe cevap

  İyi günler
  Dedem vefat edince oturdugu ev 5 kardeşe hisseli tapu olarak paylaşıldı. Annemler o evde kaliyor ikametgahıda orda 5 senedir. Ama dayılardan yani hissesarlardan 1 tanesi annemlerle husumet içinde. Annemlerin rızası ve isteği dışında o eve gelip iki odanın kapısını kitleyip acarsanız sorumlu sizsiniz diyerek yazı yazıp gitmiş. Bu durumda nasıl bi yol izlememiz gerekir. Tşkler

  Temmuz 27, 2021 , 9:48 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Öyle bir hakkı olamaz konu ile ilgili bize 05302022326 numaralı telefondan ulaşabilir ücretli danışmanlık ve detayli bilgi alabilirsiniz

   Ağustos 1, 2021 , 3:12 pm
 • NİDA cevap

  Merhabalar;
  2019 Yılında babamın vefatından dolayı aile büyüklerimiz bizimle görüşmüyor. Miras haklarımızı satmaları veya mirastan pay etmemeleri durumuna karşı nasıl bir önlem alabilirim? Şimdiden çok teşekkürler

  Temmuz 27, 2021 , 11:30 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Sizin bilginiz dışında satamazlar dava açmaları gerekiyor.konu ile ilgili bize 05302022326 numaralı telefondan ulaşabilir ücretli danışmanlık ve detayli bilgi alabilirsiniz

   Ağustos 1, 2021 , 3:12 pm
  • Güler cevap

   Merhaba dedem 2003 devefat etti. Dedemin üzerine olan yerleri dayım asla paylaşmam toprağıma giremezsiniz diyerek anneme para vererek imza aldı. İmza aldıktan bir sene sonra 2015 de annem vefat etti ve biz 3 kardeşiz annemin vefatından 15 gün sonra bizden de imza aldi. İki erkek kardeşim bekar onları bırakmaz sahip çıkar diye diye hiç bir soru sormadan imzaladık. Asla ilgilenmedi. Sorum şu dava açıp yerlerin bölünmesini isteyebilir miyim?

   Ağustos 7, 2021 , 7:04 am
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar izaleyi şuyu ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor.Konu ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.İletişim no 05077596114

    Ağustos 28, 2021 , 10:16 am
 • Büşra cevap

  Merhabalar size bir sorum olacak. Dedem zamanında dayıma al bu tarla senin olsun demiş dayım almamış üzerine sonra alırım diye. Şu an hala dedemin üzerinde. Ama dayımda dedemde vefat etti. Şu an çocukları o tarlayı bize verin deyip duruyor 9 kardeşler ama hiç birisi vermek istemiyor. Vermek istemedikleri için mahkemeye vereceğiz demişler kişi başı 20 bin TL tazminat ödersiniz diyorlar. Yazılı bir belgeleri olmadığı halde nasıl bu şekilde mahkemeye verip tazminat alacaklar. Zamanında sözle söylenen bir şey üzerinden nasıl hakları olabilir ve mahkemeye verir bizden tazminat alabilirler? Bilgilendirirseniz çok mutlu olurum.

  Temmuz 28, 2021 , 12:24 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Alamazlar konu ile ilgili bize 05302022326 numaralı telefondan ulaşabilir ücretli danışmanlık ve detayli bilgi alabilirsiniz

   Ağustos 1, 2021 , 3:09 pm
 • Eyüp cevap

  Merhabalar dededen babaya babadan çocuklarına geçen miras çocuklarından biri vefat edince çocuğu olmayan eşine geçermi

  Temmuz 28, 2021 , 7:03 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar konu ile ilgili bize 05302022326 numaralı telefondan ulaşabilir ücretli danışmanlık ve detayli bilgi alabilirsiniz

   Ağustos 1, 2021 , 3:08 pm
 • Gül cevap

  Merhaba babam vefat etti sağlığında 7yil önce kooperatifdeki arsa hisselerinin satışını yapmış değerinin çok çok altında aileden birisine değil devir. Ben evlilik dışı çocuk olduğum için mal kaçırmadan şüpheleniyorum babamın nüfusunda yım veraset ilamında mirasçı yım. Bu konuda ne yapabilirim satılan yerler değerli yerler ve çok düşük rakamlara hisselerini devretmiş.

  Ağustos 2, 2021 , 7:08 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar kural olarak herkes sağlığında mal varlığından tasarruf edebilir ama hileli muvazaali satis yapıldığını düşünüyorsanız deliliniz varsa dava acabilirsiniz

   Ağustos 29, 2021 , 10:58 am
 • Metin Haktan cevap

  Merhabalar, Babamın babası dedemin ilk eşinden 2 çocuğu olmuş eşi ölünce ikinci evliliğindende 5 çocuğu olmuş ilk eşinden olan 2 çocuk annenin ölümüyle sonrada babanın ölmesi ile ikinci eş tarafından çok iyi muamele görmedikleri için gurbete çıkmışlar. yani ikince eşden olan çocuklar bir o memlekette anneleriyle büyümüşler ilk eşden olan çocuklar başka bir memlekette büyümüşler. ikince eşde vefat etmiş Dedemin mirası nasıl pay edilmişmi edilmemişmi hiç bir bilgimiz yok. Akrabağ bağlarıda hiç yok denecek kadar az olduğu için bu konu ile ilgili sorular soramadık bu güne dek hiç bir bilgi sahibide değiliz.

  Küçük bir araştırma ile öğrendikki çok değerli bölgede toprak, ev, varmış. Dedem 1942 de vefat etmiş ilk eşden olan iki çocuklarda yani amcamız 1990’da babamızda 1996’da vefat etti.
  Bizim çocukları olarak “Ölüm hak Miraz Helal” düstürundan hareketle nasıl bir yol izlememiz gerekiyor miras konusunun geçtiği il/ilçede tapu kadastroya gidipmi sorgulayacağız yoksa Sulh Hukuk Mahkemesi’nden mirascılık belgesinimi istememiz gerekiyor. Kısacası nasıl bir yol izlememiz gerek, yardımlarınız için şimdiden çok çok teşekkür eder cevabınızı merakla bekleriz.

  Ağustos 3, 2021 , 10:42 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Konu ile ilgili detaylı görüşme gerekiyor ücretli danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.İletişim no 05077596114

   Ağustos 29, 2021 , 10:56 am
 • Bilal cevap

  Avukat bey merhaba .Annemler 3 kardeş 1978 de dedem vefat edince dedemin mal paylaşımında annem 11 yaşında olduğu için onun yerine ve kendi yeri için anneanneme imza attırmışlar ve tüm miras 2 dayıma kalmış.Annem şuan hâk talep edebilir mi? Anneannem de vefat etti.Annem mağdur ve dayımlar o tarlaları 42 yıldır ekiyor ve bazı arsalara ev yaptılar.Teşekkurler

  Ağustos 4, 2021 , 8:09 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar izaleyi şuyu ortaklığın giderilmesi davası eya şartları varsa tapu iptal davası açmanız gerekiyor.Konu ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.İletişim no 05077596114

   Ağustos 28, 2021 , 10:20 am
 • Semra cevap

  selamlar ,sorum benim babam bir kaç yıl önce anne babasından kalan bir arsa için diğer kardeş çocuğu ile kendine ait olan payı değeri dışında kardeş çocuğuna sattı bu işlem kendi aralarında oldu bu arsanın değerinin altında satış yaptığı için biz buna karşıyız satış noterde yapıldı şuan biz vasi olarak (babamız vefat etti) bu arsayı satın alan diğer kardeş çocuğundan geri almak için dava açabilir miyiz?

  Ağustos 9, 2021 , 7:31 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Satis işlemi mal kaçırma amacıyla yapılmışsa dava acabilirsiniz

   Ağustos 28, 2021 , 10:12 am
 • ahmet cevap

  Merhaba annem 3 kız, 1 erkek kardeş. Anneannem ve dedem vefat etti. 1 erkek kardeş yani dayım mirasın yarısını kendine aldı, kalan yarısını kızlara verdi. Biz 4 eşit parçaya bölünsün istiyoruz. Toplamda 10 daire, 4 dükkan var. Yalnız bu malların olduğu yerler 1.dereceden sit alanı ilan edildi, yani satılamıyor. Annem kira geliri olarak almak istiyor ne yapılabilir? Kiralar nasıl 4 eşit parçaya bölünür. Şu an kiraları yalnızca dayım alıyor ve kardeşlerine vermiyor.

  Ağustos 9, 2021 , 1:27 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar izaleyi şuyu ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor.Konu ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.İletişim no 05077596114

   Ağustos 28, 2021 , 10:09 am
 • Emel cevap

  Merhabalar, babam vefat etti. Benim arabam babamın adınaydı. Şimdi araba miras olarak kaldı. Arabayı kendi üzerime almak istiyorum. 5 kardeşiz ve annemde var. Herkes imza vermeye razı fakat bir ablama ulaşamıyoruz. Bütün aile biliyor arabanın benim olduğunu. Bu durumda ne yapmalıyım.

  Ağustos 10, 2021 , 1:56 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Ablanizin muvafakati da gerekiyor maalesef

   Ağustos 28, 2021 , 10:07 am
 • Deniz yildiz cevap

  Merhaba benim babamdan kalan miras in bazilari e devlette gorunuyor bazilari ise görünmüyor ve ben kalan malların bulunduğu şehirde yaşamıyorum uzağım baya bu durumda nasil bir yol izleyebilirim…birde ben miras icin veraset ilamı filan çıkardım harici daha yapmam gereken işlemler varmi ben anlayamadım durum karışık ve yapacağım işlemleri illla bırakılan mirasın bulunduğu tapu müdürlüklerinden yapmam gerekiyor bu zorunlu mu şimdiden cok tesekkur ederim

  Ağustos 12, 2021 , 12:54 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar intikal yapılmadığı için e devlette görünmüyor olabilir.İntikal yaptırmanız faydalı olur

   Ağustos 28, 2021 , 10:04 am
 • Fevzi cevap

  Merhabalar,
  Anneme babadan kalma arza var. 3 kardeş hissedar. Annem kendi hissesine ev yapmak istiyor. Bunun için hissedarlarsan imza alınması gerektiği söylendi doğrumudur. Doğru ise kardeşlerden birisi imza vermiyor. Konu ile ilgili ne yapmamız gerekmektedir.

  Ağustos 12, 2021 , 2:29 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Kardeşlerden bu duruma itiraz eden varsa sorun yaratabilir bütün mirascilarin Oluru gerekir aksi durumda izaleyi suyu davasi acilmasi gerekiyor

   Ağustos 29, 2021 , 10:53 am
 • Ercan cevap

  Merhaba, babamın annesi vefat etmeden önce tüm mal varlığını oğluna (babama) vasiyet etti. Fakat diğer kardeş en başta 1 aylık itiraz sürecinde itiraz etmeyip, hak talep etmiyorum dedi. Fakat noter 1 sene aradan sonra temyiz davası istedi. Tekrar davalı olduk. Pay alma şansı var mı?

  Ağustos 14, 2021 , 5:30 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Konu ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.İletişim no 05077596114

   Ağustos 29, 2021 , 8:39 am
 • Ceylin cevap

  Merhaba, babam 2010 yilinda vefat etti tarlalar babamin ustune biliyorduk annem tapularin cikmasi icin altinlarini vermis dedeme ama tek bir toprak bile cikmadi dedem 10 yildan beri hicbir sekilde bize yardim da bulunmadi uzerine tarla ev vs.var bu durumda miras davasi acabilir miyim ? Sağken herkesin hakkini paylastirmasini istiyorum ama hicbir sekilde yanaşmiyor. Babam 4 kardes tek benimle dava acilabilir mi veya evlatlarinin da onayi gerekli mi ? Kac yildan beri tum mallari diger oglu kullaniyor. Olmeden once her seyi onun uzerine yapabilir mi? Babamin hakkini onlardan almak istiyorum. Lutfen cevap verin.

  Ağustos 17, 2021 , 8:33 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Muris sagken dava açamazsınız ama vefattan sonra izaleyi şuyu ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor.Konu ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.İletişim no 05077596114

   Ağustos 29, 2021 , 8:34 am
 • Emine cevap

  Merhaba, 25 yıldır köyde kayınpederim ile birlikte yaşıyoruz, eşim 3 yıl önce vefat etti, kayınpederim de 2 yıl önce vefat etti, yaşadığımız evi eşim ve ben köydeki arsaya birlikte çabalayıp emek sarf ederek yaptık. Tapuda yerimiz Bahçeli Kargir Ev Kerpiç Dam Ve Samanlık diye geçiyor ve burası rahmetli kayınpederimin üzerine kayıtlı. Eşimin 3 kardeşi daha var miras paylaşımına yanaşmıyorlar, benim oturduğum ev yıkık dökük bir yer iken eşimle birlikte oturulabilecek güzel bir ev haline getirdik. Hakkım olan payın ev olan kısmına tapuda şerh koydurabilir miyim? Ya da hakkım olan ev ve bir miktar bahçe kısmını nasıl üzerime alabilirim? Bilgilendirme için şimdiden teşekkürler.

  Ağustos 19, 2021 , 7:16 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar izaleyi şuyu ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor.Konu ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.İletişim no 05077596114

   Ağustos 29, 2021 , 8:33 am
 • özgül cevap

  merhaba

  annem 2017 de vefat etti 5 kardeşiz hepimiz evli. bize kalan 1 ev mevcut. şuan kimse oturmuyor ev boş. kardeşlerden 1 tanesi evde oturup kullanım bedeli veya diğerlerine herhangi bir hak vermek istemiyor kentsel dönüşüm gelene kadar ben oturayım . kentsel dönüşüme gittiği zaman hepiniz zaten hakkınızı alırsınız diyor. ( bu arada bulunduğumuz muhitte 30 senedir böyle bir dönüşüm gelmedi ) diğer bir kardeş evin satılmasını kiraya verilmesini yada içerisinde kimsenin oturmasını istemiyor. diğer 3 kardeş anlaşma durumunda kiraya verilmesi yada satılması konusunda hemfikir. satılması yada kiraya verilmesini istemeyen kardeşler ilerde her hangi bir kardeşin boşanması yada dul kalması halinde evde oturma önceliği olduğunu düşünüp bu sebepten satmak istemediklerini söylüyor. böyle bir durumda oturma önceliği boşanan yada dul kalan kardeşe mi aittir. orada oturması için diğerlerinin onayına ihtiyacı var mıdır. mahkemeye gitmeden bu durumu nası çözebiliriz.

  Ağustos 19, 2021 , 9:04 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar izaleyi şuyu ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor.Konu ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.İletişim no 05077596114

   Ağustos 29, 2021 , 8:30 am
 • Gülsah cevap

  Merhabalar dedem vefat etmişti miras 3 e bölündü babaannemde vefat etti 2 kardeş konuşmuyor babaannem alzemir hastasıydı bize vefatını bile söylemedi vefatından 1 hafta sonra bize ölüm kağıdı geldi.Bakımı konuşmadığımız amcamda onun üzerindeydi şimdi mirasta onun hakkın daha fazla olup oturduğumuz evi bizden alabilir. Bizim durumumuz yok o zengin evi alabilir mi yoksa oturduğumuz ev bize verilir mi. Şimdiden teşekkür ederim

  Ağustos 21, 2021 , 8:35 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar izaleyi şuyu ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor.Konu ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.İletişim no 05077596114

   Ağustos 28, 2021 , 10:01 am
 • Seyit cevap

  Merhaba,

  Babamın uzun yıllar önce aldığı bir arsa var ve çok ortaklı tapuya baktığımızda tapuda gözüken malikler 1890 doğumlu falan. Doğal olarak bu malikler ölmüş, çocukları ölmüş, bazılarının torunları bile ölmüş. mevcut hayatta kalan torunlar dedelerinin ya da dedelerinin babaları üzerine olan bu taşınmaz için veraset ilamında nasıl bir sıra takip eder. direk tapuda yer alan büyük dedeye veraset ilamı davası açabilir mi? yoksa kendi babasından başlayarak sırayla bütün üst soya açarak mı büyük dedeye gelir sıra.

  Saygılarımla

  Ağustos 24, 2021 , 8:20 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar izaleyi şuyu ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor.Konu ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.İletişim no 05077596114

   Ağustos 28, 2021 , 9:55 am
 • Fırat cevap

  Merhaba,

  Anneme ailesinden kalan tarlalar anlaşılarak satıldı ve bankahesabına yatırıldı, okuma yazması olmayan anneme ait hesabı internet bankacılığı ile kardeşim kendi hesabına atarak kendi adına ev satın aldı. 2 kardeşiz Hiçbir geliri ve işi olmayan kardeşim için herhangi bir yaptırımda buluna bilirmiyim.
  Sorun anneminde ondan taraf olması

  Ağustos 25, 2021 , 4:53 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar annenizin vefatından sonra payınız için dava açmanız gerekiyor.Konu ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.İletişim no 05077596114

   Ağustos 28, 2021 , 9:52 am
 • Hasan Yildiz cevap

  Merhaba
  Köyde Dede’min üstüne tapulu olan arsalardan birone Amcam babam ve diger kardeslerden izin veya imza almadan ev yapmiş.
  Ama babam yurt Dışından aynı köye ev yapmaya gidince izinde vermiyor imza vermiyor.Yaparsanız yıktırırım deyip Tehtid ediyor.
  Toplam 8 kardes (4 kız ve 4 erken)
  Kizlarin 3 kendi payını ev yapan Amca’ma vermiş.
  Biz Nasıl bir yol izlemeliyiz ev yapmak icin tapudan izin almaya??
  Tskler

  Ağustos 26, 2021 , 12:37 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar bütün mirascilarin izni olmadan ev yapmak sorunlara yol açabilir izin alınamıyor izaleyi şuyu ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor.Konu ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.İletişim no 05077596114

   Ağustos 28, 2021 , 9:49 am
  • Nazlı cevap

   Oğuzhan bey merhaba dedemin vefatından sonra dört çocuk arasında mal paylaşımı yapıldı sözde heryer vereseli amcalarımdan birisi halama KIZ çocuğu olduğu gerekçesiyle pay vermiyor onu tehdit ediyor babama en küçük hisseyi verdiler KIZ çocuğu olmam gerekçesiyle yoldan geçmeme oraya gelmeme sorun çıkarıyor bu adamın yaptığı bu cinsiyetçi ayrıma karşı ne yapabilirim teşekkür ederim

   Eylül 1, 2021 , 4:42 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Mallarin miras hisseleri oranında kız erkek ayırımı yapılmadan paylaşılması zorunludur.Paylasim yapılmamışsa dava acabilirsiniz ama yapılmışsa tapuda da devirler yapılmışsa yapacak bir şey yok artik

    Eylül 1, 2021 , 8:48 pm
 • sevil cevap

  Merhaba, İzale i Şuyu davalılarında biri olarak bu Şufa hakkımın olup olmadığını öğrenmek istiyorum. İzale i Şuyu da miras açık artırma ile herkese acık olacak. Mahkemelik olan açık artırma usulu ile satılacak tüm mirası satın almak için ne yapabilirim. İzale-i Şuyu da Şufa hakkı olmadığını okudum ama başka bir yöntemi mevcut mudur?

  Ağustos 29, 2021 , 9:59 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar izaleyi suyu davasi bir satış davasi değildir ön alim söz konusu olmaz ama bu dava sonunda ihale söz konusu olduğunda ihaleye girip diğer hisseleri satın alabilirsiniz.

   Ağustos 29, 2021 , 10:51 am
  • Derya yasi cevap

   Oğuzhan bey merhaba babam 2015 de vafat etti 3 kardeşiz annem sağ 2 erkek kardeşim den biri babamın vefatının ikinci günü tapuya gidip daire ve arsayı üstüne aldı ben o an üzüntü ile bakmadan hiç bir hak almadan imza attım tapuda şimdi hakkımı istiyorum hiçbir hakkın olmadığını söyledi kardeşlerim ve annem hukuken bişey yapabilirmiyiz

   Ekim 19, 2021 , 8:44 pm
   • Kayı Hukuk Merve cevap

    Merhabalar,
    Sizin saklı payınıza bir tecavüz söz konusu olabilir. 0(507) 759-6114 numaramızla iletişime geçip detaylı bilgilendirme yapabilirsiniz.

    Ekim 20, 2021 , 9:57 am
 • İdil cevap

  Merhabalar,

  Dedem vefat etti. Eşi sağ. Bir araç bir apartman ve bankada bir miktar parası var. Kardeşler arasında anlaşma sağlanamıyor. Erkek kardeşler herhangi bir malı kızkardeşlerin imzası veya onayı olmadan diğer bir erkek kardeşin üzerine geçirebilir yada başka birine satışını yapabilirmi ??

  Eylül 2, 2021 , 12:19 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Yapamazlar.İzaleyi şuyu davasi açmak gerekiyor

   Eylül 5, 2021 , 5:13 pm
 • Murat cevap

  Merhaba avukat bey simdiden tesekkurler sorum su ki ; babam 2010 yilinda dedemden once vefat etti dedem 2016 yilinda vefat etti amcalarim bizi cagirip verdigimiz yerleri kabul edin yada gidin dediler etmedik kotu oldugu icin (bu arada koy yerindeki tarim arazisi bag bahce ev traktor vs gibi seyler) 2016 yilindan beri anlasamiyoruz ve o zamandan beri ekip bicip parasini alarak mal mulk edindiler babaannemde sag onlar bakiyor zoraki bu iki hakkimizi nasil arariz babaannem sagliginda hakkini onlara verebilirmi ? Yada ekip bicmemeleri icin ne yapmaliyiz

  Eylül 4, 2021 , 3:24 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar izaleyi şuyu(ortaklığın giderilmesi davası) acmanız ve haksız kullanim için önce ihtarname ardından ecrimisil davası açmanız gerekiyor İletişim no.05302022326

   Eylül 5, 2021 , 1:42 pm
   • Necla cevap

    Merhaba. Ananem hayatta ve bir miktar parasi benim banka hesabimda 15 yıli aşkındır. Ananemin bakimini annem ve babam yapiyor beraber yaşıyorlar. Annem 4 kardeş. Annanem surekli ilgilenen bakan annem oldugu icin tum paranin anneme kalmasini istiyor. Allah korusun ananem vefat ettiğinde diger cocuklari dava acarak benim bankada duran annanemin parasindan talep edebilirler mi. Eger edebiliyorlarsa da bu paradan annem senelerden bakan oldugu icin bolusmede daha fazla hak iddaa edebilir mi

    Eylül 9, 2021 , 7:32 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar konu ile ilgili vasiyetname düzenlenmesi faydalı olabilir .Ücretli danışmanlık alabilirsiniz İletişim no.05302022326

     Eylül 12, 2021 , 6:07 pm
     • Eda

      Merhaba kolay gelsin babamızdan kalan mallari babamız vefat ettikten sonra diyer kardeşler kendi istekleriyle tapuda imza atıp erkek kardeşlerine verip sonrasinda kardeşler bitanesi vazgeçebilir mi malları geri alabilirmi?teşekkürler

      Eylül 13, 2021 , 8:54 am
     • Av. Oğuzhan KARA

      Miras taksimi yapıldıktan sonra hile tehdit vs gibi hususlar yoksa vazgeçilemez

      Eylül 21, 2021 , 8:10 pm
 • ömer şahin cevap

  merhaba annem ve babamdan kalan 6 dönüm istanbul göktürkte v,illa arazisi var, kardeşlerimin durumu iyi en büyük abim bana 2 daire karşılığında imza vermemi istiyor fakat oradaki arsanın çok daha fazla bir fiyatı olduğunu biliyorum. Yani benim bu iki daireden daha çok hak almam lazımken ucuza beni kapatmak istiyorlar diğer kardeşlerimin durumu iyi olduğu için imza verdiler bir tek ben vermedim bunun için beni sıkıştırıyorlar ben ne yapabilirim gerçek hakkımı almadan imza vermek istemiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar saygılarımla.

  Eylül 13, 2021 , 9:46 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar rıza vermek durumunda değilsiniz Konunile ilgili bize 0530 202 23 26 numaralı telefondan ulasabilirsiniz

   Eylül 21, 2021 , 8:09 pm
 • Ysaf cevap

  Merhabalar, baba vefatının ardından anne vefatı ile birlikte mal paylaşımını yapan kardeşlerden biri , üzerinde icra olması dolayısıyla miras hakkı olan evi (kardeşler kendi arasında mal paylaşımı yapıp , diğer kardeşler tapularını aldı) kardeşlerden diğerlerinden birinin üzerine daha sonrası satış yapması için noterde satış vekaleti vererek 2 senedir satış beklemektedir. Geçen süre içinde hak olan ev satılmamış talep edildiği halde tapu geri de verilmemektedir ısrarla. Konu hakkında yardımcı olursanız olası dava süreci için iletişim kurmak istemekteyim, teşekkürler iyi çalışmalar.

  Eylül 19, 2021 , 12:19 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar ücretli danışmanlık için 0312 2304614 numaralı telefondan randevu alabilirsiniz

   Eylül 21, 2021 , 7:54 pm
 • Ömer Faruk Demir cevap

  Merhabalar,

  Benim şöyle bir sorum olacak. Biz mirasçılar arasında anlaşamıyoruz ve miras kalan malların satışının yapılmasını yada kullanılmasını istemiyoruz. Mirasçılardan 8’i kendi arasında anlaşabilirken 1’iyle anlaşmazlık yaşıyoruz ve bu 1 kişi tüm malı kendisi kullanıyor ve kimseye kullanması için vermiyor. Onun bu malları kullanmaması adına mirasçılar arasında anlaşma sağlanana kadar miras kalan tüm malların yada bir kısmının kullanılmamasını istemekteyiz. Bunu yapabilmemiz mümkün müdür?

  Eylül 20, 2021 , 9:36 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar ihtarname göndererek kullanımını yasaklayabilirsiniz.Kullanima devam edilmesi halinde haksız kullanim tazminati isteyebilirsiniz

   Eylül 21, 2021 , 7:49 pm
   • Cafer ALTINSOY cevap

    Selam. Degerli hocam her seyden once yardimlariniz icin tesekkurler.
    Babam 3 yil once vefat etti. Herhangi bir mal paylasimi yapamadik. Kardesler arasinda ihtilaf cikti.
    Baba bir anne ayri bir ablamiz var. Annem 1 ay once vefat etti. Annemin 1/4 hakki babamin annemden olan biz iki cocuguna mi duser. Yoksa annem oldugu icin babamdan kalan mallar 3 e mi bolunur. Babamin vefatindan sonra ev esyasini taksim etmemistik. Bu esyadan ablam hak talep edebilir mi

    Eylül 22, 2021 , 11:38 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar konu ile ilgili ücretli danışmanlık almak için randevu alabilirsiniz İletisim no:05077596114

     Ekim 12, 2021 , 7:30 pm
 • Elif cevap

  Merhaba,
  Dedem vefat etti babam 5 kardeş babam kendisine kalan mirası satmak istiyor ancak kardeşlerinden 1 tanesine ulaşamıyoruz uzun yıllardır şehirdışında yaşıyor ulaşabileceğimiz hiç bir iletişim numarası veya adresi yok bu durumda babam kendisine bırakılan arsayı nasıl satabilir ?

  Eylül 23, 2021 , 12:34 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   İzaleyi Şuyu davasi açmanız gerekiyor konu ile ilgili ücretli danışmanlık almak için randevu alabilirsiniz İletisim no:05077596114

   Ekim 12, 2021 , 7:28 pm
 • Hüseyin cevap

  Merhabalar… Dedemiz vefat etti daha sonra babamız ardından da dedemizin eşi vefat etti… Ve biz ailemize babamızın üzerine düşen malları almak istiyoruz fakat bölmeye yanaşmıyorlar… Bir kaç ilde kardeş başına daire düşmekte bunlar ya hisseli olarak üzerimize gözüküyor… Ya da ölenlerin üzerinde… Bize düşen hakkımızı anne ve kardeşlerimiz olarak almak istiyoruz… Bunun için nasıl bir yol izlemeliyiz cevabınız için teşekkürler…

  Eylül 23, 2021 , 10:46 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar izaleyi şuyu davasi açmanız gerekiyor konu ile ilgili danışmanlık almak için randevu alabilirsiniz İletisim no:05077596114

   Ekim 12, 2021 , 7:26 pm
 • methmet cevap

  merhaba yer paylaşımı neticesinde 6kardeş sadece eşim başka anneden olma babalar aynı eşime eksik yer vermişler eşimde anlamamış 1375metkare olması gerekirken 625 metrakare yeri var nasıl yapıcam tapuyu iptal edebilirmuyum anne ayrı diyemi böyle bişey var edevletinden baktığımda 1375 metrekare yeri vardı

  Eylül 24, 2021 , 10:01 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Hata hile tehdit durumları yoksa dava açılamaz kanaatindeyim

   Ekim 12, 2021 , 7:25 pm
 • Fuat cevap

  Babam 1995 yılında vefat etti biz 6 kardeşiz abim hariç herkez değişik şehirlerde, babamın vefatından sonra dedemden kalan tarlalar paylaşılmış tapu olmadığı için köye o sene kadastro gelmiş ve abim bütün tarlaları üzerine tapu yaptırmış. Bizim bundan çok geç haberimiz oldu. Diğer 5 kardeş olarak buradan hakkımızı nasıl alır, nasıl isbat edebiliriz. Bunun ile ilgili bilgi verebilirseniz seviniriz, selam eder işlerinizde başarılar dileriz.

  Eylül 24, 2021 , 11:06 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Kadastro davalarında 10 yıllık zamanaşimi vardir

   Ekim 12, 2021 , 7:24 pm
 • gülizar dilek cevap

  iyi çalışmalar diliyorum. 07.09.2020 yılında babam vefat etti. ama babam vefat etmeden yıllar önce 2008 yılında yetim kızımın birikmiş parasından 10.000TL para verdim babama ev yapılırken. babam vefat edince diğer üvey annemiz olsun öz kardeşlerim olsun yetim kızımın parasını vermeyi ret ettiler. bu sebepten dolayı arsa tapulu olan Yapı kayıt belgesi olan arsa üzerinde 3 daire evimiz var. babam rahmetli olunca oturan pay sahipli mirasçı olan kardeşlerim ve üvey annemden kira yardımı talep ettim; Ancak oturmaya devam edip kira yardımı veya başka bir hak vermediler. sonra diğer kardeşim hissesini bana satıp evden çıktı. o evden çıkınca giriş katı kiraya verip kirasını ben aldım. ben giriş katı 500 TL kiraya verdim şimdiye kadar 4 kira aldım. orta katta oturan üvey annem orta katı 1000 TL kiraya verdi 2 aydır kira alıyor. üst kat da diğer mirasçı kardeşim oturuyor kira vermeden, üvey annem 3. katta oturan kardeşimin kira yardımından feragat ettiğini söylemiş… ben yetim kızımın parasını vermedikleri için geriye dönük kira yardımı veya başka ad altında para yardımı talep edebilir miyim. eğer böyle talep hakkım varsa hangi mahkemeye vermem gerekiyor. bu konuda yardımcı olur musunuz. Üvey annemin tapuda hisse payı: 69,18 benim tapuda hisse payım 51,88, diğer erkek kardeşim tapuda hisse payı: 24,94 Diğer kız kardeşimin de hisse payı: 24,94. bundan dolayı yardımcı olursanız memnun olurum.

  Eylül 24, 2021 , 11:23 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar konu ile ilgili ücretli danışmanlık almak için randevu alabilirsiniz İletisim no:05077596114

   Ekim 12, 2021 , 7:22 pm
 • Ceren cevap

  Merhaba, büyükbabam ve anneannm vefat etti. Annemler 2 erkek 3 kiz kardesler. Buyukbabam ölmeden once iki erkege buyuk tarlalari birakti. Bir dayima ek olark evi de brakti. 3 kiza ise kuck bi tarlayi ortak olarak brakti. Ev kalan dayim buyukbabamn vefatindan sonra evi oteki dayıma sattı. Bu sene anneannm öldü. Dayim buyukler ölümce annemi köy evine sokmadı. Biz de tum mallarin yeniden bolusturulmesini istiyoruz. Şansımz var mı?

  Eylül 26, 2021 , 9:42 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Miras taksim sözleşmesi yoksa ve tapuda paylaşım ve devirler yapilmamissa izaleyi suyu davasi acilabilir konu ile ilgili ücretli danışmanlık almak için randevu alabilirsiniz İletisim no:05077596114

   Ekim 12, 2021 , 7:21 pm
 • Harun cevap

  Babadan kalma dairemizi kredi cekemedigimiz için 2016 yılında haklarımızı anneme devrettik ve orda suan abim ve annem oturuyor tapu annemin üzerine bizim burdan kira hakkımız varmi alabilirmiyiz

  Eylül 27, 2021 , 4:52 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Payinizi devretmissiniz dava açamazsiniz

   Ekim 12, 2021 , 7:19 pm
 • Hatice şenocak cevap

  Merhaba biz iki kardeşiz babam vefat etti üvey annemiz var (çocukları yok) dedemden babama kalan zeytinlikten üvey annem hak sahibimi? Teşekkür ederim

  Eylül 27, 2021 , 5:00 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Üvey annenizde babanızın mirasçisidir

   Ekim 12, 2021 , 7:18 pm
 • Celal yazıcı cevap

  Merhabalar memleketimiz trabzon ofta dedemden kalma yaklaşık 35dönüm cay ve fındık bahcesi var dedemler 6 kardeşti ve köydeki araziler kardeşlere sözlü şekilde pay edildi resmi degil sadece sözlü olarak 6 kardeşin payından sonra babamda vefat edince babamdan bize düşen yeleride 3 kardeşe böldük ve namıma 2 dönüm yer kaldı ve ben sözlü şekildede olsa tapusu dedemin adına kayıtlı 2 dönümlük arsama ev yapmak istiyorum ne yapabilir nasıl bir yol izleye bilirim mahkemeye versem 2 dönümlük araziyi üstüme alabilirmiyin gerekirse parasınıda veririn simdiden cok teşekkür ederim

  Eylül 28, 2021 , 1:24 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar konu ile ilgili ücretli danışmanlık almak için randevu alabilirsiniz İletisim no:05077596114

   Ekim 12, 2021 , 7:17 pm
 • İBRAHİM ÖZKAN cevap

  İBRAHİM ÖZKAN
  merhabalar, babamdan kalma bir daire var mirasçıların bir tanesinin vergi borcu var. ben mirasçılarla anlaştım pay devri yapacaklar. ancak vergi borcu olan mirasçı borcundan dolayı pay devri yapabilirmi. yapamazsa bunun için ortaklığın giderilmesi davası açılabilirmi?

  Eylül 28, 2021 , 8:20 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Tapu hissesine vergi borcu sebebiyle haciz uygulanmışsa ancak hacizli şekilde satışı yapilabilir

   Ekim 12, 2021 , 7:17 pm
 • Aslı cevap

  Merhaba Oguzhan bey, benim de bir sorum olacak inşallah cevapladiklarinizdan olur. şimdiden vereceğiniz cevap için teşekkür ederim.
  Dedemden miras kalan köyde bir arsa var ve 3 kişi ortak hissedar. Bir dayımdedem hayatta iken dedemin rızası ile yıllar once arsanın yol tarafına 2 katlı ev yapmış. geride kalan 2 pay ise annem ve diğer dayım arasında çöp çekilerek yer belirlenmesi yapılacakmış.
  Ve yol boyuna ev yaptıran dayım diger mirascilardan imza veya izin almadan duvar ile kendi hakkını cevirecekmis belkide duvardan cit yapılmıştır artık.
  peki biz arsanın arkada kalan yeri 2ye paylaşınca yol boyu daha değerli olduğu için o dayimdan bir talepte bulunabilirmiyiz? arsa dikine paylaşılması uygun değil. dikdörtgen bir arsa.
  yada her ne kadar zamanında dedem rıza göstermiş ve izniyle dayım oraya ev yapmış olsa bile, arsayı 3 kişi çöp çekerek kime neresi gelirse o alabilir mi? Ve yol boyunu alan arkadakilere değer tazminatı gibi bir ödeme yapması gerekir mi?
  Lütfen cevap verin. kimse arsanın satılmasını istemiyor herkes kullanmak istiyor.

  Eylül 29, 2021 , 4:27 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar konu ile ilgili ücretli danışmanlık alabilirsiniz İletisim no:05077596114

   Ekim 12, 2021 , 7:10 pm
   • Aslı cevap

    buraya fikrinizi almak için yazanlara yorum yaptığınız icin yazmistim, durumu gayet ayrıntılı yazdim ama sadece ücretli danışmanlık almamı yazmışsınız madem buradan cevap vermeyeceksiniz o halde sorumuda silmenizi istiyorum.

    Ekim 16, 2021 , 12:31 am
 • Özge cevap

  Merhaba,
  Dedem 13 yıl önce öldü. Köy babamın üstüne kaldı ama amcam bize 5 kuruş vermeden köyde kalıyor. Şimdi ise evi yaptırıcakmış. Mallar daha tam bölünmedi ne yapmamız gerekiyor evi yaptırırsa hak sahibi olur mu. Teşekkürler

  Ekim 1, 2021 , 12:36 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   İhtarname göndererek işgali sonlandirmasini isteyebilirsiniz .Konu ile ilgili ücretli danışmanlık alabilirsiniz İletisim no:05077596114

   Ekim 12, 2021 , 7:07 pm
 • Murat gül cevap

  Merhabalar benim babamlar ortak market işletiyorlar ve buradan kazanılan para ortak bir şekilde dağıtılmıyor çoğunu amcam çocuklarına ve eşine harcıyor altın ve arsalar var dedem rahmetli oldu. Benim buradaki haksızlık için dava açma hakkım var mı şimdiden teşekkürler.

  Ekim 4, 2021 , 9:10 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Dava açarak hakkınızı talep edebilirsiniz konu ile ilgili ücretli danışmanlık almak için randevu alabilirsiniz İletisim no:05077596114

   Ekim 12, 2021 , 7:35 pm
 • esraesra cevap

  Merhaba
  Annem 2018 yılında vefat etti. Bir ablam var ancak babalarımız ayrı benim babam vefat etti onunki yaşıyor. Benim babam zamanında soyadımızı taşıyan bir inşaat yaptırıp 3/1 bana , 3/2 si anneme kalacak şekilde bir daire bırakıyor. Aslında bu inşaattan 2 daire bizim payımıza düşüyor ilk daire direk benim üzerime iken o daireyi 15 yıl önce sattık diğer daire annemle 3/1-3/2 hisseli. Annem öldüğü için benim hakkım 3/2 ablamın hakkı da 3/1 olmuş oluyor. Bu arada veraset intikali yapıldı. Bir de ablamın şu an oturduğu %50 hisseli bir dairemiz daha var. Benim babamın yaptırdığı daireyi kendi üstüme almak istiyorum. O daire her ne kadar anneme bırakılmış da olsa bizim babalarımız bir değil ve o hakkın ablama geçmesini istemiyorum. Adaletli olması için hisseli daireyi üstüme alıp ,yüzde 50 ortaklı daire için de yüzde 75 ni ona verip yüzde 25 ini almak istiyorum zaten. Ancak ablam da oturduğu daireyi satmak istemiyor. Bu arada ablama normalde 600 vermem gerekiyorken her ay 1350 lira gönderiyorum eşimin hesabı üstünden.

  Ekim 4, 2021 , 10:54 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar konu ile ilgili ücretli danışmanlık almak için randevu alabilirsiniz İletisim no:05077596114

   Ekim 12, 2021 , 7:34 pm
 • xxx cevap

  Merhaba,
  Babadan miras olarak kalan müşterek evde 3 kardeşten biri yaşıyor diğer 2 kardeş yazdan yaza 15 gün kalıyor.Bu kardeşlerden birinin eşi müştrek olan evdeki bir çok eşyayı diğer hak sahiplerine danışmadan atmış.Bunu yapan evde müşterek hakkı olmayan biri oluyor manevi değeri olan eşyaları attığı için kendisine nasıl bir yol izliyebiliriz?Şimdiden teşekkür ediyorum.

  Ekim 4, 2021 , 12:32 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Suç duyurusunda bulunabilirsiniz

   Ekim 12, 2021 , 7:34 pm
 • volkan cevap

  Merhaba,
  Babamız yaklaşık 6 yıl önce vefat etti,babamızdan kalan müşterek evin birinde 3 kardeşten biri devamlı oturuyor yaşam alanı orası ikamet ettiği yer,diğer 2 kardeş İstanbul’da oturduğundan yazdan yaza 1 ay kadar kalıp gidiyorlar.Bu müştereklerin eşinden biri bu evin müşterek ev olduğunu ve kendisininde hak sahibi olmadığını anlatmamıza rağmen evdeki baba,ana yadigarı hali hazırda kullanılan buzdolabı,ocaklı fırın ve mutfak araç gereçlerini kimseye danışmadan atmış.Bir varisin eşi böyle birşeye hakkı varmıdır,hukuki süreç nasıl olmalıdır,müşterek bir evden izinsiz eşyalar attığı için?
  Şimdiden çok teşekkür ederim,iyi çalışmalar dilerim.

  Ekim 4, 2021 , 2:08 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar konu ile ilgili ücretli danışmanlık almak için randevu alabilirsiniz İletisim no:05077596114

   Ekim 12, 2021 , 7:33 pm
 • Ayse Kaya cevap

  Merhabalar,

  Benim söyle bir sorum olacaktir. Benim Babam vefat etti. Üc kardes tapusuz ortak dairemiz var. Erkek kardesimizle görüsmüyoruz. Ortak daireyi o kiraya vermisdi. Fakat bir senedir kiracimiz yok ve Erkek kardesim orayi kiraya vermiyor ve anahtarlarda onda. Ama biz iki kardes kiraya vermek istiyoruz. Ne yapmaliyiz? Konu hakkinda yardimci olursaniz sevinirim.

  Ekim 4, 2021 , 6:22 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Kiraya verebilirsiniz ama kira bedelinden kardeşinizin payini vermeniz gerekiyor

   Ekim 12, 2021 , 7:32 pm
 • Sibel cevap

  Merhabalar ;
  Ben sizden bir bilgi almak istiyorum. 1995 yılında babam vefat etti . Ancak bütün mallar babamın babasının üzerindeymiş yani dedemin. Babam öldükten sonra dedem bütün malları amcamın üzerine yapmış babamın abisinin üzerine . Şimdi ben durumda kadın olduğum için bir hak talep edebilir miyim amcamdan veya mahkeme yoluyla ?

  Ekim 5, 2021 , 7:10 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Muris muvazasina dayalı tapu iptal davası acabilirsiniz İletisim no:05077596114

   Ekim 12, 2021 , 7:05 pm
 • Celal yazıcı cevap

  Merhabalar efendin bizim köydeki arsalarımız dedemin babasının üstüne dedemler 5 kardeşti babamlarda 9 kardeş biz arsaları kendi aramızda sözlü şekilde böldük ama tapular hala ölmüşlerimizin üstüne hukuk yoluyla arsaları üstümüze nasıl alabilie varis okadar cokki herkez ayrı telden calıyor ben gerekirse kendi yerimi para verir alırım yeterki tapum olsun şimdiden teşekkürler.

  Ekim 5, 2021 , 9:42 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Sözlü olarak paylaşmak yeterli olmaz yazılı bir miras taksim.sozlesmesi yapılması faydalı olur

   Ekim 12, 2021 , 7:04 pm
 • Tuba cevap

  Merhabalar. Babamın babasından kalan 2 dairelik bir miras konusu. Toplam 5 mirasçı var. Ancak biri yıllar önce yurtdışına gitmiş. Hiçbir şekilde kendisine, eşine ya da çocuklarına ulaşamıyoruz, nerede olduklarına dair bir bilgimiz yok. Diğer 4 mirasçı da satışa onay veriyor. Sadece 1 mirasçıya ulaşamıyoruz. Bu durumda ne yapmalıyız? Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.

  Ekim 6, 2021 , 7:34 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar izaleyi şuyu davasi açmanız gerekiyorİletisim no:05077596114

   Ekim 12, 2021 , 7:01 pm
 • SEVDA cevap

  MRB KAYINBABAM VEFAT ATTİ ENGELLİ ARACI MİRAS KALDI KARDEŞLER ANLAŞAMIYOR KİMSE FERAGAT VERMİYOR NASIL Bİ ÇÖZÜM ALUR

  Ekim 6, 2021 , 12:44 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   İzaleyi suyu davasi acabilirsiniz

   Ekim 12, 2021 , 7:00 pm
 • İpek cevap

  Merhaba dedem 2011 yılında vefat etti, anneannem ise 2016 yılında vefat etmeden bir kaç ay önce oturduğu evin tapusunun kendine düşen payını dayıma verdi ayrıca diğer 4 kızını da (annem dahil)ikna ederek dayıma verilmesini sağladı. Noterde işlemler yapıldı ve daire dayımın üzerine geçti. Biz bu işlemin iptal olması için bir şey yapabilir miyiz? Teşekkür ederim

  Ekim 7, 2021 , 12:46 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Maalesef rıza ile yapılan bir tasarrufzorlama olmadığı için iptal edilemez düşüncesindeyim

   Ekim 12, 2021 , 6:55 pm
 • Sema Öz cevap

  Merhabalar, miras kalan ev için dört kardeşten biri tapu çıkması için imza vermiyor. Bu durumda diğer üç kardeş hakkını satabilir mi?

  Ekim 8, 2021 , 5:23 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Izaleyi suyu davasi acabilirsiniz dışarıdan birisine satus yapılması halinde diğer mirasçı şufa davasi açabilir

   Ekim 12, 2021 , 6:53 pm
 • HİLAL cevap

  Babam ve amcamın ortak garyrimenkulunü, babamdan aldığım vekaletle, babamın yüzde elli hissesini sattım. Babam ve amcam öldü. Amcamın mirasçıları satışı bozabilir mi?

  Ekim 11, 2021 , 7:55 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Tapu resmi olarak her ikisi adina kayıtlı ise sorun olmaz

   Ekim 12, 2021 , 6:46 pm
 • ABDULLAH OKKIRAN cevap

  Merhaba; mirasçıların birinin şahsi davası nedeniyle Anne ve Babadan dolayı miras kalan taşınmazlar üzerine ………….mahkemesi tarafından ihtiyari tedbir kararı konulmuş. Miras paylaşımı yapmak istiyoruz. Bu ihtiyari tedbir kararı kaldırılmadan miras paylaşımı yapılabilirmi.

  Ekim 11, 2021 , 12:11 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   İzaleyi suyu davasi acabilirsiniz

   Ekim 12, 2021 , 6:45 pm
 • selin yıldız cevap

  merhabalar,
  annemler 8 kardeş. br dayım vefat etti. anneannemin üzerinden 33 dönüm miras kaldı ve vefat eden dayımın ailesi arsadan hak talebinde bulundu. biz hakkı olan ederi neyse vermeyi kabul ettik,yanaşmadılar ve mahkemelik olduk şuan davada en son görünen karar bizden 5 dönüm hak talebi ve istedikleri tek bir yer var, eğer orası olmazsa yerin komple satılmasını taep ettiler. itirazını istedik. tarım arazisi olduğu için bölünmüyor da. durum bu şekildeyken davalı taraf olarak hak talep edeceğimiz bir durum yok mudur? diğer yerler satılmasın diye korkup kabul edeceğimizi düşündüler fakat satılmasını istemiyoruz. nasıl bir yol izlemeliyiz?
  teşekkürler,

  Ekim 13, 2021 , 2:42 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhabalar,
   Bu durum murisin vefat ettiği yıla göre iki farklı yola ayrılmakta. İzale-i şuyu davası açılmış olup olmamasına göre davanızın gidişatını tam olarak bilmemiz gerekiyor. Telefon: 0(312) 230-4614 Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz

   Ekim 18, 2021 , 7:01 am
 • Aslı cevap

  buraya fikrinizi almak için yazanlara yorum yaptığınız icin yazmistim, durumu gayet ayrıntılı yazdim ama sadece ücretli danışmanlık almamı yazmışsınız madem buradan cevap vermeyeceksiniz o halde 29 Eylul de yazdigim sorumuda silmenizi istiyorum.

  Ekim 20, 2021 , 10:07 pm
 • AYÇA cevap

  Dedem 2 yıl önce vefat etmişti. Üzerinde kayıtlı 2 katlı apartman var. Ananem hala hayatta; üzerine kayıtlı 4 katlı apartman var.
  Annem ise yeni vefat etti. Annem 2 kardeşti. Babamın; dedemin ve ananemin malında miras hakkı var mıdır.

  Ekim 21, 2021 , 1:56 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhabalar,
   Babanızın dedenizden kalan apartman üzerinde annenize kalan bölümden hakkı var annenizin mirasçısı olduğu için fakat anneaneniz daha vefat etmediği için kök içinde halefiyet gereği babanızın anneaneniz vefat ettiğinde alacağı bir pay yok pay direkt torunları olan sizlere geçmekte. 0507 759 6114 daha detaylı iletişime geçebilirsiniz.

   Ekim 21, 2021 , 2:19 pm
 • Derya cevap

  Merhaba dedemden kalan fıstık tarlamiz ve boş tarlamaz var 7 mirasçıyiz ama fıstık tarlalarının bazıları hazineymiş… Malı paylasamiyolar ne yapmamız lazım..

  Ekim 22, 2021 , 5:21 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Size daha doğru bir bilgilendirme yapabilmemizi için konunuzu detaylıca görüşmemiz gerekebilir. Detaylı görüşmek için 0507 759 6114 numaralı telefonumuzla iletişime geçebilirsiniz. İyi günler dileriz.

   Ekim 28, 2021 , 2:12 pm
 • Hatice cevap

  Şimdi Dedem vefat ettiğinde vekalet vermiş eşim ve kızım tarlalara giremez diye evin yarısını ananeme verdi diğer yarısını da ben öldükten sonra eşime verilecek diye vekalet de yazmış .oğulları vekaleti bozup taşınmazlara giremez diye imza almışlar Ananem evin taşınmazlara girdiğini bilmiyor evi alabilir mi

  Ekim 27, 2021 , 1:33 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhabalar,
   Dedenizin bir vasiyetnamesi var ve anneannenizle ilgili hükümlere sahip ise, bu durumda evin yarısının anneannenize verilmesi ile anneannenizin saklı payının hesaplanması ve saklı payında bir eksiklik var ise ona göre bir yol çizilmesi gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için 0507 759 6114 numaramızla iletişime geçebilirsiniz.(SORUNUZUN CEVAPLANDIĞINI MAİL ADRESİNİZDEN EŞZAMANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ).

   Ekim 27, 2021 , 2:10 pm
 • büşra cevap

  Merhaba babamlar 4 kardeş 7 dönümlük tarlaları var babam kendine olan hisselerini almak istiyor ama diğer kardeşler buna razı gelmiyor ve amcaları şuanda tarlayı işletiyor tek başına satışa çıkarıp paylarını nasıl alabilir veya işlenen tarlayı nereye başvurup işlenmesini durdurabilir ? yardımcı olursanız çok mutlu oluruz

  Ekim 28, 2021 , 6:37 pm
  • Kayı Hukuk Merve cevap

   Merhabalar,
   Ehil mirasçı sizin tarla üzerindeki payınızı size ödeyebilir. Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açabilir. Mahkeme bir ehil mirasçı seçer ve seçtiği o ehil mirasçı size tarlada ki payınızı ödeyerek tarlanın sahibi olabilir.

   Detaylı görüşmek için 0507 759 6114 numaralı telefonumuzla iletişime geçebilir, sorunuz onaylandığında mail adresinizden ve sayfamızdan takip edebilirsiniz. İyi günler dileriz.

   Kasım 1, 2021 , 1:12 pm
 • Murat cevap

  Merhaba, babamın annesi vefat etmeden önce tüm mal varlığını oğluna (babama) vasiyet etti. Fakat diğer kardeş en başta 1 aylık itiraz sürecinde itiraz etmeyip, hak talep etmiyorum dedi. Fakat noter 1 sene aradan sonra temyiz davası istedi. Tekrar davalı olduk. Pay alma şansı var mı?

  Kasım 6, 2021 , 8:11 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sorunuza sağlıklı cevap verebilmek için dosyayı detayli incelemek gerekiyor. Hukuki danışmanlık almanızı tavsiye ediyoruz.

   Kasım 7, 2021 , 7:20 pm
 • Hatice cevap

  Merhaba,annem anneannem ve dedem hayatta değil.Annemin üzerinde sadece babadan kalan yerler görülüyor.Anneannemden mirası görülmüyor.Anneannemden kalanları nasıl öĝrenebiliriz.Çok teşekkür ederim

  Kasım 8, 2021 , 6:13 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba tapuda inceleme yapılması gerekiyor.Vekaletname çıkmanız halinde öğrenilebilir.İletisim no.05302022326

   Aralık 19, 2021 , 12:32 pm
 • Murat YILMAZ cevap

  Merhaba.
  İyi çalışmalar dilerim.
  Dedemin babasının üzerinde görülen 10 parselde toplam 36 dönüm arazi bulunmakta.
  Dedem ve tüm kardeşleri vefat etmiş durumdalar. Arsalar hala babalarının üzerinde görülüyor.
  Biz babamızın(yani torunun) üzerine düşebilecek haklar için nasıl bir yol izlemeliyiz? Yardımcı olabilir misiniz?
  Şimdiden teşekkürler.

  Kasım 17, 2021 , 1:29 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Izaleyi suyu davasi açmanız gerekiyor. İletisim.no.05302022326

   Kasım 30, 2021 , 4:32 pm
 • Nur cevap

  Merhaba,
  Dedem 2006 yılında kanserden vefat etti ve o dönem hastayken tüm mal aralığını bir tanıdığına vermiş. Vefatı sonrası dayımlar mirası geri aldı ancak bu defada dayımlarla annem arasında miras kavgası çıktı ve annemin hakkını olmadığını söylemişler annem hakkını arayamamış ancak teyzem dayımlara mahkeme açıp kendisine düşen mirastan dairesini almış anlayacağınız sadece annem alamadı. Annemi 2014 te kanserden kaybettik şimdi annemin ordakini miras hakkını arayabilir miyiz yoksa zaman aşımına uğruyormu. Bilgi verebilir misiniz ona göre adım atıcağız teşekkürler.

  Kasım 19, 2021 , 5:38 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Muvazaali devirler yapılmışsa dava açıp alabilirsiniz ama dedenizin yaptığı devirler muvazaali hileli değilse zamanasimi sıkıntısıyla karşılaşabilirsiniz. Ücretli danışmanlık alabilirsiniz.İletisim no.05302022326

   Aralık 5, 2021 , 7:47 pm
 • gül cevap

  mrb bana da yol gösterirseniz sevinirim babam demans hastasıydı bankada parası 2 dire annemden bir daire vardı paylaşılmamıştı babam vefat etti 3 kardeşiz mal paylaşımı için toplandığımızda kardeşin biri anneme ait dairenin yarısını bankadaki paranın hepsini babamı götürerek bilgimiz dışında çektirmiş birde bu kardeş babam üzerinden ötv siz sıfır araba almıştı arabanın parasınnı kardeş ödedi lakin evin yarısı yüklü miktar çekilmiş arabayı koz olarak kullanmak istiyoruz kullanmalarını nasıl engelleyebiliriz kaçırıln para ve taşınmaz için yapbileceğimiz bir şey varmı tşk ederim

  Kasım 22, 2021 , 5:05 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap