Blog & Haberler

Anlaşamayan Mirasçılar Mahkemeden Mirasın Paylaştırılmasını İsteyebilirler

Mirasbırakanın mallarının ne şekilde paylaştırılacağı mirasçılar arasında görülen en büyük problemlerdendir. Bu nedenle kanun koyucu mirasın paylaştırılmasına olanak sağlamak için bir çok yol ve dava öngörmüştür. Bunlardan biri de Mirasın Paylaşılması Davasıdır. Mirasın paylaşılması (taksimi) Türk Medeni Kanunu (TMK) m. 642’de düzenlenmiştir. Kanun metnine göre mirasçılardan her biri sözleşme ya da kanun gereği ortaklığı sürdürmekle mükellef olmadıkça her zaman paylaştırmayı isteyebilecektir. Uygulamada mirasın paylaşılması davası izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davasına benzetilmektedir. Ancak bu iki dava arasındaki en temel fark izale-i şüyu davasında bir taşınır/taşınmaz malın üzerindeki paylı mülkiyetin giderilmesi iken; mirasın paylaşılması davasında tereke üzerindeki elbirliği mülkiyeti sona erdiren bir davadır. Aynı zamanda bu davanın iki önemli özelliği daha vardır. Bunlardan ilki; terekenin bu davada tespit edilebileceğidir. Mirasın paylaştırılması davasında tereke de tespit edilecektir, bu nedenle kanunda ve uygulamada yer alan “terekenin tespiti davası” olarak adlandırılan davanın ayrıca açılmasına gerek yoktur. Mirasın paylaştırılması davasının en önemli diğer özelliği de, payların belirlenmesidir. Miras üzerinde ve mirastaki mallar üzerinde, murisin vefatıyla elbirliği mülkiyeti yani paylara ayrılmamış mülkiyet mirasçılarına geçecektir. Hangi mirasçının ne kadar payı/hissesi olduğu da bu davada tespit edilebilecektir. Yine bunun için de ayrı bir tespit davası açmaya gerek yoktur.

Mirasın paylaşılması davasında, mirasın paylaşılmasını TMK m.642’ye göre isteyen mirasçı, diğer mirasçıları davalı göstererek bu davayı açabilecektir. Davalı diğer mirasçılar paylaştırmaya ilişkin taleplerini (terekedeki herhangi malın kendisine bırakılması talebi, mirastaki malın aile konutu olması gibi) karşı dava açmadan bu davada davalı olarak isteyebilecektir. Bununla birlikte davacının feragati halinde, davalılardan herhangi birinin davaya devam etmek istemesi durumunda, dava görülmeye devam edilecektir. Bunun en önemli nedeni davalıların da mirasçı olması ve mirasın paylaşılmasını her mirasçının isteyebilecek olmasıdır.

Mirasın paylaşılması davasında yetkili ve görevli mahkeme mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesidir. Burada tüm mirasçılar anlaşsa da bu dava mirasbırakanın son yerleşim yerinde açılmak zorundadır. Kanun kesin yetkiye bağlamıştır bu hususu. Uygulamada en çok rastlanan hatalardan birisi de bu durumdur.

TMK 642/2 hükmü uyarınca her mirasçı, terekenin (mirasın) tamamını ya da sadece terekedeki değerli eşyalar, paralar vs. dâhil olmak üzere belli malların paylaştırılmasını isteyebilir. Bu hükme göre mirasın paylaştırılması davasında terekenin (miras bırakılan malların tamamına) karşı dava açılmasına gerek yoktur. Sadece ferden belirlenebilir bir kısım tereke mallarının paylaştırılması istenebilir. Örneğin miras bırakılan diğer malların paylaştırılması istenmeden sadece miras kalan bir arsanın, bir evin, bir aracın ya da bankada bulunan bir miktar paranın veya bunlardan bir kaçının paylaştırılması istenebilecektir.

Bununla birlikte mirasın paylaştırılması sadece aktiflerin yani mirasbırakan tarafından mirasçılara bırakılan malların paylaştırılması anlamına gelmez, terekenin pasifleri yani borçları da bu paylaştırmaya tabidir.

TMK m. 642/2: “Her mirasçı, terekedeki belirli malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir. Mirasçılardan birinin istemi üzerine hâkim, terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar. Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla giderilerek miras payları arasında denkleştirme sağlanır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Buna göre mirasın paylaştırılması terekedeki malların satış yoluyla paylaştırılması olabileceği gibi aynen taksim halinde de mümkün olabilecektir. Dava içerisinde mirasçıların talepleri doğrultusunda aynen taksim yapılamıyorsa, satışa gidilecektir.

TMK m. 642/3’e göre mirastaki malın hemen paylaşılması mirasın ya da malın değerini önemli ölçüde azaltacaksa, mirasçılardan birinin talebi üzerine Sulh Hâkimi tarafından mirasın ya da malın paylaştırılması ertelenebilir.

Mirasın paylaştırılması davası açmak için mirası ret süresinin geçmesi gerekmektedir. Mirası ret süresi geçmeden açılan paylaştırma davası, diğer mirasçılar açısından mirası ret süresinin geçmesine kadar bekler. Bununla birlikte ret süresi geçmeden mirası paylaştırma davası açan mirasçı, reddi miras edemez.

Bununla birlikte mirasın paylaştırılması davasında “eşlerin birlikte yaşadıkları konutun ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi” söz konusu olabilecektir. Bu husus TMK m. 652/1’nci maddesinde “Eşlerden birinin ölümü halinde tereke malları arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir” şeklinde hükme bağlanmıştır. Maddeye ve uygulamaya göre sağ kalan eş miras payına mahsuben birlikte yaşadıkları evi ve ev eşyalarını miras payına mahsuben kendisine bırakılmasını isteyebilecektir. Ancak bu uygulamada en çok karıştırılan husustur, aile konutu olarak özgülenmesi davası, paylaşma davası ile birlikte görülememektedir, bu nedenle karşı dava olarak ileri sürülmesine olanak yoktur. Bunun için görevli ve yetkili mahkemede dava açılması, mirasın paylaştırılması davasının bu davanın sonucunu beklemesi gerekmektedir. Miras payı karşılamazsa mahkemece takdir edilecek miras payını aşan kısmı diğer mirasçılara ödemek suretiyle mülkiyet hakkını kazanabilecektir.

Bununla birlikte mirasın paylaştırılmasında uygulamada çok görülen paylaştırmaya konu olabilecek bir durum da, mirasın bir İşhanı, apartman gibi mal ya da mallara sahip olmasıdır. Bu durumda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 10/5’de “Kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir gayrimenkul üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarında, mirasçılardan veya ortak maliklerden biri, paylaşmanın, kat mülkiyeti kurulması ve bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle yapılmasını isterse, hâkim, o gayrimenkulün mülkiyetinin 12 nci maddede yazılı belgelere dayanılarak kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkleştirilmek suretiyle bağımsız bölümlerin ortaklara ayrı ayrı tahsisine karar verebilir” denilmektedir. Buna göre mirasın konusu bir apartman ya da İşhanı olduğunda TMK ve Kat Mülkiyeti Kanunu bir arada değerlendirilerek, taşınmaz gerekirse kat mülkiyetine geçirilmek suretiyle aynen taksim yapılabilecektir.

Mirasın paylaştırılması davası terekenin ve mirasçıların belirlenerek mirasın öncelikle mümkün olması durumunda aynen taksimini, bunun mümkün olmadığı halde ise satış yoluyla paraya çevrilmek suretiyle paylaştırılmasına olanak veren bir dava yoludur. Uygulamada bu davaya ilişkin çok fazla tartışmalar ve değişik kararlar olmasının yanı sıra, uygulayıcıların bu konuda çok fazla pratiği de bulunmamaktadır. Bu nedenle mirasın paylaştırılması davası açılırken detaylı bir çalışma ve araştırma yapılması gereken teknik bir davadır.

Comments (312)

 • cem cevap

  merhaba..annemden bir ev miras kaldı,3 kardesiz.iki kardeşimle konusmuyorum ve ikisi veraset islemine ve evi satmaya yanasmıyorum bahanesiyle sulh hukukta mahkeme kararıyla satmak icin basvurmuslar.belirlenecek rayic bedel notmal fiyatın neredeyse yarısı kadar olacak ve o fiyatın yüzde 60 indirimiyle acık artırmada satılacak.bir kardesimin durumu cok iyi,benim durumum iyi degil ve bu evi bu sekilde yarı fiyatınında altında alacagını biliyoruz ve sırf ben az alayım diye bunu yaptıgını biliyorum..hukuk paralıdan yana mı simdi,normal yoldan satıs istegime karsı cıktılar.magduriyetimi nasıl gidermem gerek.

  Kasım 30, 2019 , 10:04 pm
 • Gökhan cevap

  Bu platformu kurduğunuz ve insanlara yardım ettiğiniz için teşekkür ederim . Benim sorum babam 2010 yılında babam vefat etti. Ve 2 katlı müstakil evi üzerine ben 3 .Katı inşa ettim 6 varis var.bu 3. Katı üzerime almam için ne yapmaliyim

  Aralık 23, 2019 , 10:24 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Diğer varislerin muvafakatı olmadan alamazsınız. Muvafakat vermeme durumunda ise dava açmanız lazım. Konu ile ilgili olarak 530 202 23 26 No’lu telefondan Av. Oğuzhan KARA ile iletişime geçebilirsiniz.

   Ocak 7, 2020 , 3:02 pm
   • eda cevap

    merhaba iyi günler. benim dedemden miras kalan dönümlük bir bahçe var 9 kardeş ve babanem burayı bir müteahhite verip yerine daire almak istiyorlar fakat iki kişi bu duruma yanaşmıyor. onların rızası olmadan da neler yapılabilir acaba başka ne gibi yollar var yardımcı olur musunuz ?

    Aralık 29, 2020 , 4:46 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar rızaları yoksa Izaleyi suyu davası açılması gerekiyor

     Ocak 1, 2021 , 12:12 pm
  • Oya cevap

   Merhaba,benim bir sorum olacak,2018 yılında anneannem vefat etti..1 evi vardı.annem ve teyzemi arasında yüzde 50 50 olmak üzere bölüsüldü.Teyzem o tarihten beri evi sahiplendi.Eve annemi sokmuyor.Kira da vermiyor…Evin satılmasını istiyoruz onay vermiyor.Mahkeme aracılığiyla satısı ve bu kadar zaman alıkoyup herhangi bir ödeme yapmadığı icın dava açsak ev açık arttırma usulu satışa çıktığında kendisi evi alabilir mi yoksa aile dısında birine mi satılır.. Annem onun ve ailesinin almasını istemiyor.Yabancı birine satılmasını talep edabilirmi tesekkurler şimdiden

   Haziran 1, 2020 , 10:02 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    1.Merhabalar teyzenizin yaptığı hukuka aykiri bunu önlemek için teyzenize ihtarname göndererek işgali sonlandırılmasını ve işgal tazminatı isteyebilirsiniz.
    2.Teyzenize karşı Izaleyi suyu yani mal paylaşım davası açmanız gerekiyor bu davada ev satışa gider ve satışa 3.kisilerde katılıp alabilirler.Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için 05302022326nolu telefondan avukatlarimizla görüşebilirsiniz. IYI GUNLER

    Haziran 3, 2020 , 8:31 pm
   • K cevap

    Merhabalar
    Dedem 2 yıl önce vefat etti. Kardeşler arası mal bölüşümü yapılmıyor. Sürekli devam eden tarımsal gelir var ve annem hakkını alamıyor. Veraset ilanı çıkardık ve terekenin tespiti için dava açtık fakat son ikametgahı açtığımız şehir olmadığı için bir sonuç bağlanamadı. Malların eşit bir şekilde dağılması için ne yapabiliriz?

    Kasım 28, 2020 , 8:25 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar ortaklığın giderilmesi davası açılması gerekiyor.Iletisim no.05302022326

     Aralık 5, 2020 , 12:26 pm
  • Erkan Can cevap

   Merhabalar öncelikle.. Anneannem vefatından sonra 500 m2 arsa kaldı. Toplam 6 kardeşler. fakat bu arsada 2 dayım ve 1 teyze ev yaptılar oturuyorlar yani kendi kafalarına göre pay biçtiler arsanın kör noktları bize kalıyor ve biz bunu kabul etmiyoruz. Haksızlık sonuçta sizce nasıl bir yol izlemeliyiz?

   Temmuz 18, 2020 , 12:13 am
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar Izaleyi suyu davası açılması gerekiyor.Iletisim no:05302022326

    Temmuz 26, 2020 , 5:40 pm
 • Aylin cevap

  Merhaba öncelikle ayrıntılı ve anlaşılır bilgi verdiğiniz için teşekkür ederim. Ananemden kalan bir ev var 4 kardeşler ve twyzem vefat ettiği için oğlu evin satılması için mahkemeye vermiş evin değerinin düşmemesi için ne yapmalıyız. Evide kendisi almak istiyor. Şimdiden teşekkürler saygılarımla..

  Ocak 7, 2020 , 11:18 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   İzale-i Şuyu davası sonunda taşınmazın satışı yapılır ve satış ihalesine herkes katılabilir. Taşınmazın direkt bedelle satılmaması için ihaleye katılım arttırımı yapılması gerekir.

   Ocak 9, 2020 , 6:56 am
  • Melek çalışan cevap

   Merhaba dedemden kalan mirasları babamın kardeşleri bölüşmeye razı gelmiyorlar biz mirasın bölünmesi için ne yapabiliriz

   Temmuz 14, 2020 , 8:27 am
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor.Hukuki yardım almanızı tavsiye ederim

    Temmuz 15, 2020 , 6:28 pm
 • murat cevap

  Bilgilendirme için teşekkürler.

  Köyde babamdan bir tarla kaldı. Kız kardeşim öldü, 4 çocuğu var. Onlarla küs olduğumuz için bir araya gelemiyoruz. Onların muhtemelen tarladan haberleri dahi yok. Tarla köyde ve 30 dönüm olduğu için tarım arazisi olmasından dolayı bölünemiyormuş. Bu tarlanın tapusunu alabilmem için, diğer varislerle biraraya gelmeden ne yapmam gerekir.

  Ocak 27, 2020 , 9:13 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Taşınmazın tarım arazisi olması sebebiyle aynen taksimi mümkün değil. İzaleyi Şuyu Davası ile satışı mümkündür. Hukuki yardım almanız faydalı olacaktır.

   Ocak 30, 2020 , 7:58 am
   • Kübra yilmaz cevap

    Merhaba babam yeni öldü. Biz 5 kardeşiz.
    .ölmeden 3 katli evinin bir katını kardeşime vermiş 3 de 1 hisse olarak..simdi o kardeşim diğer 3 kardeşime 40.ar bin tl vererek miras haklarını aldı. Ben 40 bini kabul etmedim. Cunki değerinin çok altında…evin diğer 2 kadınında nisandan beri kirasını alıyor.. n3 yapmam lazım.. %62 ağır engelliyim…herseye kasıp.yetisemiyirumda..bana bi yol yordam gösterirseniz oğlum çok sevinirim

    Haziran 15, 2020 , 10:35 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar ortaklığın giderilmesi davası açarak mirastan yasal payınızı ve haksız kullanım dolayısıyla da tazminat isteyebilirsiniz Konu ile ilgili detaylı bilgi ve randevu almak için 05302022326 numarali telefondan avukatlarimizla görüşebilirsiniz

     Haziran 23, 2020 , 1:06 pm
   • Osman cevap

    Merhabalar Oğuzhan bey,

    Müsaitseniz bir sorum olacak.koyde annenemden kalan 19 dönüm arsa fındık bahçesi tarla var.annem ile teyzem kendi haklarını satmak istiyor.arsa üzerinde 2 dayiminda hakkı var.bu arsayı nasıl sayabiliriz dayimlar satmak istemiyor.veya nasıl pay edebiliriz imdada anlaşmazlık oluyor iyi yerleri kendileri istiyor.rica etsem bu 19 dönüm yeri nasıl pay edipte satabiliriz.4 hissedar var tapuda.

    Ocak 9, 2021 , 10:04 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhaba mirasçılar anlaşamadığı için Izaleyi suyu davası açmaktan başka şansınız yok

     Ocak 13, 2021 , 8:08 pm
  • Zahide cevap

   Dedem 2 yıl önce vefat etti. Dedem vefat etmeden önce müstakil evin üstüne babam ve amcam 2 kat daha yaptı. Zemin katın miras paylaşımı yapılacak nasıl yapılmalı? Ayrıca mirastan paylarını aldıklarına dair imzalatılacak bir belge var mı? Sonraki süreçte hukuki açıdan zor durumda kalmak istemiyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyiz?

   Şubat 29, 2020 , 1:06 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar,
    Mirasçılar olarak aranızda anlaşamıyorsanız izale-i şuyu davası açmanız gerekmektedir. Hukuki yardım almanızı tavsiye ederim.

    Mart 2, 2020 , 8:25 am
 • Uğur cevap

  Dedemden 1 ev kaldı babam halam amcam ve babaannem olarak mirasçılar vardır fakat babam vefat etti ama ben üvey oğluyum ve başka kardeşim yoktur.Mirasçı akrabalarım ile görüşmüyorum ben hakkımı nasıl alabilirim.

  Şubat 5, 2020 , 9:57 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba,
   siz eğer babanızın biyolojik çocuğu değilseniz (ki anladığımız kadarıyla o şekilde) miras hakkınız yoktur. Anneniz yasal mirasçı ise, babanızın hakkı annenize geçmiştir ve siz de annenizin mirasçısı olabilirsiniz. Netice olarak babanızın mirasında doğrudan hak sahibi değilsiniz.

   Şubat 8, 2020 , 7:26 am
 • Gül Kapar cevap

  Merhabalar dedemden kalma tarla zeytinlik ve iki ev var ben annem ve abim satmak istiyoruz ama halamla anlaşamıyoruz. Dava açmak istiyorum ne kadar masraf gider ?ve devlet satılan yerlerden ne kadarını alır ?mahkeme ne zaman sonuçlanır ?

  Şubat 7, 2020 , 5:25 pm
 • Osman bele cevap

  Babaanne ve dedemiz vefat etti.10 yıldan beri bakımları ile babam ilgilenmekteydi.diğer iki amcanın ve bir kuzenim kullanmakta olduğu ayrı ayrı tarla vasıflı araziler üzerinde nine ve dedemiz adına yapı kullanım izin belgesi alınmış 3 adet konut var.birkaç tane daha tarla da var.mal paylaşımında sorun yaşayacağımız kesin.bu yapıların olduğu arazileri talep edecekler.ve bu arazilerin değeri arasında ciddi orantısızlık var.biz içindeki evlerle beraber hepsinin satılmasını saglayabilirmiyiz?bir de onca yıl yaşlılıklarında ninem ve dedemle ilgilenmemelerine rağmen tarlaları üzerine yaptıkları evlerden istifade ettikleri için geriye dönük dava açabilirmiyiz?

  Şubat 8, 2020 , 7:05 am
 • Şeniz cevap

  Merhaba.Bizim 6 yıldıŕ süren miras davamız var arsa olarak.Bu süreçte sürekli davalı olarak görünüyorduk fakat şuanda e,devletten bakınca hissedar olarak değıştiğini gördük.Bu ne anlama geliyor acaba

  Şubat 12, 2020 , 11:01 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Davanızın hangi aşamada olduğunu öğrenmeniz gerekmekte. Davanız sonuçlanmışsa, mal paylaşımı yapılmıştır ve sonuç olarak davalı sıfatınız, hissedar olarak değiştirilmiştir.

   Şubat 13, 2020 , 6:48 am
   • Şeniz cevap

    Öncelikle günaydın.Vermiş olduğunuz bilgi için teşekkür ederim.Bu ayın 19’unda yeniden bir mahkememiz var .Bitermi artık bilemiyorum.Sadece bu zamana kadar e,devlet platformunda davalı olarak görünüyorduk şuanda 15 gün once hissedar olarak değişti o konuyu anlamaya çalıştım.Tekrar teşekkür ederim

    Şubat 13, 2020 , 7:16 am
   • Gizem Elçin cevap

    Babama babaannemden bir miras kaldı iki kardeş ortaklar babam tarlayı satmak istemiyor ama kardeşi satmak istiyor babam kendisine verilen kısmı üzerine alırsa doğrudan gelir desteği ve yeşil kart yardımı silinecek yardımların silinmemesi için ne yapilmasi gerekiyor

    Şubat 23, 2020 , 8:34 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar,
     Babanızın kardeşi, babanızın muvafakatı olmadığı halde tarlanın paylaşımını istiyorsa izale-i şuyu davası açması gerekir. İzale-i şuyu davasında ise, 3.kişiler de ihaleye girebiliyor. Babanız ihaleye girip taşınmazı almadığı takdirde üzerine kayıtlı taşınmaz görünmez.

     Şubat 26, 2020 , 8:46 am
 • Eda Mertoğlu cevap

  Merhabalar ben 55 yaşındayım 1 ay evvel annemin baba yerlerinden miras kaldıgını öğrendik. Miras derken tarla kalmış bir sürü ama annem ve teyzelerim vefat ettiği için şuan toplam nirasçı sayısı 71 imiş. Babam sağ bu arada Annemin hakkı babama yüzde kaç bize yüzde kaç düşer 8 kardeşiz. Ben benim payıma düşen yerin tapusunu istiyorum 200m2 düşüyormuş bana sizce alabilir miyim tek başıma

  Şubat 20, 2020 , 7:56 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Elimizde durumunuzla ilgili belgeler olmadığı için yüzdesi hakkında bilgi veremiyoruz. Miras paylaşımı yapıldıktan sonra kendi payınıza düşen kısmı alabilirsiniz. Aranızda paylaşım yapamıyorsanız izale-i şuyu davası açmanız gerekir.

   Şubat 26, 2020 , 9:51 am
   • Eda Mertoğlu cevap

    Çok teşekkür ederim oğuzhan hocam değerli bilgileriniz için süpersiniz . Ben bu belgelere nasıl ulaşabilirim bizden saklamaya çalışıyorlar öğrenmeyelim diye davaya vermişler bizi.

    Şubat 26, 2020 , 10:16 am
 • Yasemin Turan cevap

  Merhaba. Babam 2001 yılında vefat etti. Baba tarafından akrabalarla görüşmüyorum. Babaannemin 2012 yılında vefat ettiğini henüz öğrendim. Öyle sanıyorum ki taşınmazlar satılıp miras paylaşımı yapılmıştır. Bana haber vermediler. Ben kendi payıma düşen haklarımı nerden nasıl alabilirim?

  Şubat 22, 2020 , 6:46 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Babaannenizin vefat ettiği tarih öncesinde devri yapılan taşınmazların tapu dairesinden araştırılması gerekiyor. Vefattan sonra sizin muvafakatınız olmadan, dava açılmadan mal paylaşımı yapılmaz. Zira siz de mirasçısınız.

   Şubat 26, 2020 , 8:52 am
 • Necdet cevap

  Rahmetli babamdan kalma evde 2 kardes yasiyoruz. Ben bana ait olma olan hakkimi satmak istiyorum oteki kardesim kabul etmiyor. Satabilme hakkim var mi?

  Şubat 27, 2020 , 9:09 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Diğer kardeşlerinizin muvafakatı olmadan 3. kişiye satış yapamazsınız. İzale-i şuyu davası açmanız gerekir. Hukuki yardım almanızı tavsiye ederim.

   Mart 2, 2020 , 8:34 am
   • Yavuz cevap

    Öncelikle kolay gelsin. Yaklaşık 25 sene önce vefat eden buyukbabamdan kalan bir miras söz konusu. Babam hayatta. Miras üzerinde 7 kardeşin ortaklığı söz konusu iken, amcam diğer 4 kardeşinin miras haklarını nakit karşılığı zaman içerisinde imza karşılığında almış bulunmakta. Geldiğimiz noktada amcam 5 hisseye sahip iken, halam ve babam ile toplam 7 hisseli bir miras var ortada. Arzumuz yaklaşık 16 dönüm olan ve parselasyonu yapılmamış olan arsanın, mirasçılar arasında hakkaniyetli bir şekilde paylaştırılması. Fakat 5 hisseye sahip amcam paylaşım istemeyip, tüm arsayı ele geçirmek istiyor. Bizde hissemizi ona satmak istemiyoruz. Dede toprağı olan yerimizden hissemize düşeni alıp, evimizi yapmak istiyoruz. Maalesef aramızda anlaşma sağlanamadığı için arsa o şekilde ortada duruyor. Maddi durumu çok iyi olan amcam kesinlikle paylaşmaya razı gelmeyip, para gücüyle bizi devre dışında bırakmak istiyor. Bu arada hissemize 10 lira dusecekse, bunun karşılığında da bize 2 lira verip, saf dışı bırakmak istiyor. Arsadan hakkimiz olana razı olup, parselimizi ve parsellerimizi bilip, malımızı almak istiyoruz. İzale-i suyu yapılsa, maddi gücü ve hisse oranı yüksek olduğundan dolayı da çok ucuz bir rakama eline geçireceği bilinciyle, para değil toprağımızi istiyoruz. Ne yapabiliriz? Şimdiden vereceğiniz akıl ve iyi niyetli yardimlarinizdan dolayı teşekkür ederim.

    Nisan 16, 2020 , 7:11 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar, izaleyi şuyu davası açmaktan başka bir hukuki yol yok.Eğer arsa fiilen amcanız tarafından kullanılıyorsa haksız işgal için ihtarname ve dava yolu düşünülebilir.Hukuki yardım almanızda fayda var.Avukat Oğuzhan KARA 05302022326

     Nisan 20, 2020 , 9:26 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar, İzaleyi şuyu davası açmaktan başka bir hukuki yol yok Eğer arsa fiilen amcanız tarafından kullanılıyorsa haksız işgal için ihtarname ve dava yolu düşünülebilir.Hukuki yardım almanızda fayda var Avukat Oğuzhan KARA 05302022326

     Nisan 20, 2020 , 9:33 am
     • TULU

      Merhabalar dokuz ay önce annemizi kaybettik altı kardeşiz çeşitli sebeblerden annemizin bankadaki parasını birleşip alamıyoruz ben yalnız kendi payımı almak için Mahkemeye başvurunca hakkıma düşenin yüzde kaçını mahkeme masrafına vermem gerekir 75 bin tl nin teşekkürler

      Ağustos 6, 2020 , 1:20 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Merhabalar dava açmanız gerekiyor.Hukuki yardım almanızda fayda var.Iletisim no.05302022326

      Ağustos 16, 2020 , 3:11 pm
 • gürsel utku cevap

  merhabalar yardımlarınız icin teşekkürler eşime babasından 13 fındık bahcesi kaldı 6 ortaklar eşimse 1 tane bahce kendinin olmasını istiyor hakkından az olsada bu mümkünmü yoksa bütün bahcelerin bölünmesimi gerekiyor dava acarsak teşekkürler.

  Mart 3, 2020 , 3:47 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Aralarında paylaşamıyorlarsa İzale-i Şuyu davası açmak gerekiyor. Hukuki yardım almanızı tavsiye ederim.

   Mart 4, 2020 , 12:15 pm
 • Abdullah ARI cevap

  Merhaba;
  Eşimin babası 1993 yılında vefat etmiş. Annesi ise 2008 yılında vefat etti. Baba miras olarak 1 traktör ve 4 dönüm bir tarla bıraktı. Verasetin son şeklini 2020 yılında mahkemeden aldık. Buna göre 7 tane mirasçı var. Traktör rahmetlinin üzerinde. Traktöre biz talip olduk. Mirascılık belgesi ve Vergi Dairesinden ilişik kesme yazısını aldık. Tescil işlemleri için notere gittiğimizde bütün mirascıların gelmesi gerektiğini belirttiler. Bunu mirascılara söyleyince 2 tanesi intikal veya satış için hiç bir yere gitmeyeceklerini söylediler. İzaleyi şuyu davası açabilmek için önce taşınırın varislere intikal etmesi zorunlumu veya bu intikali nasıl yaptırabilirim. iyi çalışmalar

  Mart 29, 2020 , 9:50 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası açmak için intikal yaptırmanız gerekmiyor anlaşma saglayamiyorsaniz hemen davanızı acabilirsiniz

   Mart 29, 2020 , 12:40 pm
 • elif cevap

  Merhaba; size şöyle bir sorum olacak. Annemler bes kardesler babalari 97 anneleri ise 2018 yılında vefat etti. Miras olarak bir daire kaldi. Ve bu dairede iki kardes iki senedir ikamet ediyor. Herhagibir kira odemesi sözkonusu degil. Ev satışınada yanasılmiyor. Diger üç kardes ise mal paylasımı isdiyor.evde kalan iki kardes ise ne kira odemek isdiyor ne evi satmak. Bu durumda nasil bir yol izlememiz gerekir. Fikirlerinize ihtiyacimiz var.Ayrica böyle bir platform da insanlara yardimci oldugunuz icin tesekkur ederim.

  Mart 29, 2020 , 10:22 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar. Mal paylaşımı için izale-i şuyu davsaı açmanız ve ecrimisil istemeniz gerekmektedir. Konu ile ilgili 05302022326 no’lu telefonu arayarak aavukatlarımızla görüşebilirsiniz.

   Nisan 7, 2020 , 12:31 pm
 • Esra yüce cevap

  Merhaba dedem den kalan 3 katlı bir ev var dayim iki katı ben yaptim diyerek mahkeme açtı ve kazandı 1. Kattan pay alabiliyoruz dava bitti mahkeme süreciyle satışı nasıl gerceklesecektir

  Nisan 2, 2020 , 10:25 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar. Konu ile ilgili 05302022326 no’lu telefonu arayarak avukatlarımızla görüşebilirsiniz.

   Nisan 7, 2020 , 12:29 pm
 • İbrahim cevap

  Mrb.biz 5 kardeşiz fakat diğer 4 kardeşimle konuşmuyorum.toplamda 1 ev ve 90 dönüm bi tarla bize miras kaldı diğer kardeşler köyde olduklarından tarlaları ve evi bölmüşler kafalarına göre.bende buna nasıl itiraz edebilirim

  Nisan 11, 2020 , 6:04 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sözkonusu yerlerin miras hukukuna göre paylaşılması için İzaleyi şuyu davası açmanız gerekiyor.Hukuki yardım almanızda fayda var. Avukat Oğuzhan KARA 05302022326

   Nisan 20, 2020 , 9:42 am
 • Mustafa ali kösekli cevap

  Öncelikle bu bilgiler için teşekkür ediyorum babamın dedesinden miraz kaldı 3 parca tarla 2 tane de ev mirasçılardan biri malların bölüştürülmesi için mahkemeye başvurmuş bu mahkeme tahmini ne kadar sürer mallar ne kadar sürede bölüşülür ihale yolu ile olacak taksimat büyük ihtimalle ihale de malların hepsi mı baz alınır tek tek mı birde bu ihale oldu ev satıldı mesela ihaleyi kazanan ücreti ödedi bu ücret mirasçılara ne kadar sürede geri döner şimdiden çok teşekkür ediyorum iyi çalışmalar kolay gelsin

  Nisan 15, 2020 , 10:36 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Konu ile ilgili büromuzda yüz yüze görüşmemiz faydalı olur

   Nisan 20, 2020 , 9:37 am
 • nesss cevap

  merhaba Dedemizden kalan ev için diğer mirasçılar satış işlemi davası açtılar ancak mirasçılardan biri alman vatandaşı ve almanya da kayıp ,bir adresi yok, poliste kaydı yok
  Mahkeme bu kişiye tebligat istemiş davayı açan mirasçılardan ancak vekil avukatta bizde adresi yok mahkemenin bulacağı adrese tebligat yapılmasını istiyoruz demiş .
  Anck merniste alman vatandaşlığına geçtiği bilgisi dışında bir bilgi yok
  Bu kişiye tebligat nasıl yapılacak yapılmazsa satış nasıl olacak.
  Mümkünse cevaplarsanız sevinirim .

  Nisan 22, 2020 , 11:13 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba, anladığımız kadarıyla, davanızı takip eden bir avukatınız halihazırda var. Avukatınız size sorunuzla ilgili gerekli bilgiyi verecektir. İlginiz için teşekkür ederiz.

   Nisan 23, 2020 , 9:17 pm
   • nesss cevap

    avukat karşı tarafın avukatı bu yüzden iletişimimiz yok avukatımız yok .

    Nisan 24, 2020 , 8:24 am
 • Sevinç cevap

  Merhaba, annem ve babam 2 ayın icinde vefat etti. Kendileri 2 katlı daire var biz 7 kardeşiz yurt dışında kalıyoruz. Şimdi 5 kardeş daire satmak istiyorlar ben ve kardeşim satmak istemiyoruz. Bizim riza olmadan satabilirler mu? Ve ayrıca biz o daire alabilir miyiz?

  Nisan 28, 2020 , 10:03 pm
  • hacer karatuluk cevap

   Merhaba evet kardeşleriniz dava yolu ile satışı gerçekleştirebilirler, davadan sizinde haberiniz olur mutlaka. Elbette kardeşiniz ve siz evi atın alabilirsiniz, öncelik sizin olacaktır. Konu ile ilgili 05077596114 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz

   Nisan 30, 2020 , 12:52 pm
 • CANER cevap

  Merhaba, Dedemin 1980 yılında satın alma belgesi ile aldığı arsa da 5 kardeş bulunuyor ancak bunun 4 kardeşi imza atmış satış işlemlerinde ödemesi yapılmış o dönemden bu zamana kadar dedemin üstüne vergi elektrik su gibi faturalar gelmiş. dedem vefat etti annem ve 2 kardeşine kaldı arsa. ancak buranın satışında veya imar için sorun teşkil eder mi ? hak sahiplerinden birinin bundan 40 yıl önce imzası alınmamış satış işlemi yapılıp belgesi alınmış ödemesi gerçekleşmiş.. satan kişi de vefat etmiş diğer kardeşlerde öyledir diye tahmin ediyorum 80-90 yaşlarında olacaktır. o nedenle çocuklarına geçer mi ? sırbıstanda yaşadıklarını duydum ancak haber verilmedi açıklaması da güç. öncelik olarak durum bu şeklde ne yol izlenmesi gerekir?

  Mayıs 3, 2020 , 9:03 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar konu ile ilgili daha detayli bilgi sahibi olmamız halinde sorunuza doğru cevap verebiliriz.Konu ile ilgili ofisimizden randevu almanızı tavsiye edecegim

   Mayıs 8, 2020 , 9:38 pm
 • AKIN cevap

  Merhaba

  Dedemden kalan 4 daire var amcam ve ben anlaşamıyoruz. Mahkeme surecınde evlerın durumu ne olur ?

  Mayıs 4, 2020 , 7:56 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar anlaşmazlık halinde mirascilardan birisi bu sizde olabilirsiniz Izaleyi suyu davası acabilirsiniz mahkeme sonunda bu yerin aynen taksimi mümkün değilse satılarak bedelinin paylaştırılması yoluna gidilir

   Mayıs 8, 2020 , 9:33 pm
 • mert cevap

  Merhbalar. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Size bir sorum olacak;
  Annem vefat etti ve annemden bize kalan toplamda 60 pay var. Toplamda beş kardeşiz ancak kardeşlerimden üçü kalan arsaları satmaya hiç yanaşmıyorlar. Kendi payım olan mülkleri tespit ettirip işletebilir miyim? Eğer işletebilirsem nasıl yerlerini tespit ettirebilirim? Miras belgesinde yalnızca 60 paydan, 9 pay kaldığı yazıyor bana.

  Mayıs 8, 2020 , 7:22 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar kardeşler arasında anlaşmazlık varsa tespit yolu ile tasinmazin belirli bir kısmını ayırıp işletmeniz mümkün değildir.Bunu yapabilmeniz için ya Izaleyi şuyu davası açmanız ya da kullanacağınız yerle ilgili tüm kardeşlerinizin yazılı beyanını almanız gerekir aksu durumda işgal davası ile karşılaşabilirsiniz

   Mayıs 8, 2020 , 9:32 pm
 • Esra cevap

  İyi günler benim babam 200€ yılında vefat etti, dedem de 2011 yılında babaannemin üzerine bir daire ve bir arsa var toplam da 5 mirasçıyız babamdan kalan hakları babannem vefat etmeden talep edebilirmiyim? Dedem den kalan daireler ve arsalar da var mal paylaşmaya gidilmiyor babannem babamın hakkını bize vermiyor bunun için mal paylaşımı davası açsam ne kadar yıl sürer acaba?

  Mayıs 10, 2020 , 1:15 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar dedenizden babanıza intikal eden mallar var ise ve mirascilardan bir kısmı örneğin babannneniz paylaşmaya yanaşmıyorsa Izaleyi şuyu davası açmanız gerekecektir.Bu dava ortalama 1 yıl sürmektedir.Babaanneniz üzerine olan malları ise onun sağlığında paylasamazsiniz

   Mayıs 12, 2020 , 5:48 am
 • Kemal cevap

  Merhaba, öncelikle verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederim. Babamlar 3 kardeş . Köyde şu an oturdukları arsa miras kaldı ve arsayı kendi aralarında anlaşarak bölerek duvar çektiler, üçünün de evleri bu arsa üzerinde. Tapuda herhangi bir işlem yapılmadı. 3 kardeşten biri bu arsayı satılığa çıkaracağını söyledi. Babam da buna karşılık satılığa çıkarılmadan önce kendi hissesi olan arsanın tapusunu almak istiyor. Nasıl bir yol izlenmelidir? Teşekkür ederim

  Mayıs 15, 2020 , 10:09 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar mirasçılar aralarında fiilen paylaşım yapılmış ve kullanılıyorsa hakim mevcut durumun tesciline karar verebilir.

   Mayıs 15, 2020 , 10:28 pm
   • Ali cevap

    Merhabalar. Babamlar dört kardeş, halam vefat etti. Birçok tarım arazisi ve birkaç parça arsa mevcut. Hiçbiri bir araya gelip paylaşımda anlaşamıyorlar. Sorun torunlara kadar indi. Mahkemeye versek bir kişi masrafları karşılayamaz. Ne yapmamızı önerirsiniz. Saygılar.

    Haziran 30, 2020 , 3:49 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar ortaklığın giderilmesi davası açılması gerekiyor bu durumda açılacak dava ve yapılacak masraflarla ilgili detaylı bilgi almak için 0530 202 23 26 numaralı telefondan avukatlarimizla görüşebilirsiniz

     Temmuz 2, 2020 , 1:34 pm
 • güneş sarı cevap

  selamın aleyküm ben babam ve babaannem bir çiftlikte yaşıyoruz bu çiftlik aslında babamın parasıyla alındı fakat babaannemin üzerine tapusu şuan bunu zaten ispatlama gibi bir imkanımız yoktur sanıyorum hiç bir şekilde bize vereceğini veya miras bırakabileceğini düşünmüyorum. Babam 4 kardeş miras kaldığı zaman 4 e bölünecek karsı taraf istemezse bu miras komple babama kalabilir değil mi?

  Mayıs 17, 2020 , 2:16 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar diğer kardeşler mirastan feragat ederlerse miras babanıza kalır

   Mayıs 18, 2020 , 10:07 pm
 • Adnan tayar cevap

  selam köyümüzde babamızın sağlığında üç kat yaptık üç kardeş üst üste başka kardeşlerimizde var onlar yaptırmadı bu yaptırdığımız kardeşlerimizden biri boyna huysuzlar yapıyor huzursuzluk çıkarıyor bu üç kardeşin evi bulunan binayı bir kişi satmak istese kople nasıl satılır öbür 4 kardeşimizinde arsa payları var nasıl satılır nasıl pay verilir şimdiden tşklrr

  Mayıs 22, 2020 , 12:34 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası açmanız gerekiyor.Bu davada satışın miraşcilar arasında yapılmasını mahkemeden talep etmenizde fayda var.O.zaman 3.kisiler satışa katılamazlar

   Mayıs 23, 2020 , 8:14 pm
 • muhammed cevap

  Merhaba büyük dedemden kalma 20.000 metre kare arsa bulunmaktadır.Büyük dedem ve eşi vefat etmiştir. Dedem 9 kardeştir. dedem ve 3 kardeşi vefat etmiştir. hissedar sayısı 30 bulmaktadır ve hissedarlar başka illerde ikamet etmektedirler. biz aramızda uzlaşma saglayamıyoruz mahkemeye versek bu mahkemede sonuç ne olur ve ne kadar sürer mahkeme?

  Mayıs 23, 2020 , 9:31 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası bu gibi durumları çözen bir davadır bütün mirasçılara karşı tek bir dava ile bu süreci başlatabilirsiniz. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için bizleri 05302022326 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

   Mayıs 26, 2020 , 8:40 pm
 • Halil Umut cevap

  Merhaba Oğuzhan Hocam. Annem vefatından sonra babam 2. evliliğini yaptı. Şubat ayında da babam vefat etti. 2. eş babamdan kalan mirasın 1/4 üne sahip diye biliyorum. Asıl sormak istediğim. Babamın ilk eşinden yani rahmetli annemin babasından kalma tarlalar var. 2. eş izaleyi şuyu davası açarsa annemden kalan tarlalarda herhangi bir hakkı var mıdır ? Eğer varsa diğer hak sahipleri( dayılarım teyzelerim..) satış istemiyor. Bilgilendirirseniz mutlu olurum hocam.

  Mayıs 24, 2020 , 1:02 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar babanızın ilk eşinin yani annenizin vefatıyla babanıza kalan miras hissesinin 1/4ü 2.ese geçecek miras hukukuna göre bu durumda kendisine düşen bu pay için Izaleyi suyu davası açabilir ama miras hissesi oldukça düşük olacağı için ihale de siz alabilirsiniz veya satışa götürmeden anlaşabilir onun payını alabilirsiniz.
   Konu ile ilgili olarak bizleri 05302022326 numaralı telefondan.arayabilirsiniz.

   Mayıs 26, 2020 , 8:38 pm
 • Handan oksal cevap

  Merhaba Avukat bey.Bizim annemden kalan bir evimiz var ve 3 kardeşe bölündü. Evin içinde kiracı vardı sonrasında kiracı çıktı. Şimdi de erkek kardeşim diğer Kız kardeşimin orada oturmasını istiyor ben istemiyorum.bu durumda o evde oturabilir mi buna nasıl itiraz edebilirim.benim rizam olmadan böyle birşey yapabilirler mi yardımınızı rica ederim.iyi çalışmalar dilerim

  Mayıs 24, 2020 , 1:06 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sizin rızanız olmadan oturamaz eğer oturursa ihtarname göndererek kabul etmediğinizi bildirmeniz halinde kardeşinizden kira bedeli isteyebilirsiniz.Ayrica evin paylaşımı için Izaleyi suyu davası açma hakkinizda mevcut.Konu ile ilgili olarak bizleri 05302022326 numaralı telefondan arayabilirsiniz

   Mayıs 26, 2020 , 8:33 pm
 • ibrahim cevap

  Babam 2011 yılında vefat etti.6 kardes ve annem hak sahibi. 7 parsel ceşitli buyuklukte toplam 55 dönüm arazimiz var.Hepsi tarla statüsünde. Kardeşlerimden ikisi mevcut evin yanına ev yapmak icin 3 dönümlük arazinin yarisini ve devami niteliginde olan icinde ağaçlarinda oldugu tarladan da yaklasık 3 dönüm yer istiyorlar. Geriye kalan yerler sizin olsun diyorlar.Diger kardesler ise mevcut evin oldugu yeri bölmek istemiyoruz. Mevcut hali ile kalsin veya 6 ya bölünsun istiyoruz. Eger biz iki kardeşimin istedigini kabul edersek kanunen yakaşik 4 dönümluk tapu iki kardesim adina cıkartabilir miyiz yada bütün kardesler tüm arazileri ortak olarak paylaşim yapabilir miyiz. 2 kardesim bolmedigimiz icin mahkemeye vereceklerini soylediler , mahkemede hangi kararın cıkması mümkündür.

  Mayıs 25, 2020 , 7:36 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar bütün kardeşlerin paylaşımın ne şekilde olacağı konusunda anlaşmaları halinde mahkemeye başvurmaya gerek yok hep birlikte tapuya gidilerek tescil yapılabilir.Ama kardeşlerden birisi dahi kabul etmese Izaleyi suyu davası açarak paylaşım yapılması gerekiyor bu davayi mirascilardan birisi açabilir.Konu ile ilgili bizi 05302022326 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

   Mayıs 26, 2020 , 8:28 pm
 • mustafa cevap

  Merhabalar Oğuzhan bey önce iligilerinize teşekkür ederim .Mİras kalan taşınır ve taşınmaz mallar için hepsine mahkeme açmadan sadece taşınır olan malları örnegin traktör gibi tarım malzemesini baglatabilirmiyiz miras kalalı üç yıl oldu malzemeyi 8 kişiden biri kendi başına kullanıyor bizde baglatmak istiyoruz mirasçılardan 3 kişini dilekçesi ile savcılıga bildirsen baglatabilkirmiyiz teşekkürler

  Mayıs 31, 2020 , 9:11 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar traktörün paylaşımı için tek başına Izaleyi suyu davası acabilirsiniz aynı zamanda traktörü kullananlara ihtarname göndererek işgale son vermelerini isteyin son vermezlerse hem paylaşım davası hemde kira beledi ödenmesini isteyebilirsiniz. Konu ile ilgili 05302022326 nolu telefondan avukatlarimizla görüşebilir randevu alabilirsiniz

   Haziran 1, 2020 , 7:55 pm
 • Münir Yilmaz cevap

  Merhaba, cevabınız için şimdiden teşekkürler.Babam 40 yıl önce vefat etti. Babamdan kalma biraz tarla bir kagir ev var.Kardeslerden biri evin arsasına ev yaptı, kullanıyor. Kardeslerimle anlaşıp paylasamiyoruz. Tapularda 20/3 hissem görünüyor. Nasıl bir yol izlemeliyim.

  Haziran 1, 2020 , 6:33 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar izaleyi şuyu yanı mal paylaşım davası açmanız gerekiyor konu ile ilgili 05302022326 nolu telefondan avukatlarımizdan bilgi alabilirsiniz

   Haziran 1, 2020 , 7:52 pm
 • Mehmet cevap

  İyi akşamlar. Babannem 18 ay önce vefat etti. Kendisinin,amcamın ve bizim yaşadığımız 2daire ve 1dükkanımız var hepsine de ortağız. Notere gittiğimizde babannemin ilk evliliği olmadığını önceki evliliğinden de 1 çocuğu olduğunu öğrendik. O çocuğu da yıllar önce vefat etmiş ve 2 oğlu varmış. Kısacası babannemin 2 torunu daha varmış. Noter bize 24/11 babama 24/11 amcama 24/1’er onlara bölüştürülecek şekilde bir belge verdi. Buraya kadar her şey normal. Ancak babannemin bir de banka hesabı çıktı oradaki parası 6/2 6/2 6/1 6/1 şeklinde bölüşülecekmiş. Sorum şu;Babannemin bu torunları ‘parayı bölüşelim ama evler dursun’ gibi ya da evin değerinden çok yüksek fiyatta para istiyorlar. Normal piyasası neyse o şeklinde bölüşmeye yanaşmıyorlar. Bu durumda bizim için en iyi çözüm nedir ? Saygılar,iyi çalışmalar.

  Haziran 7, 2020 , 7:02 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar miras taksim davası açmanız gerekiyor. Konu ile ilgili olarak 05302022326 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz

   Haziran 10, 2020 , 8:24 pm
   • Yasar cevap

    Merabalar babam 2004 vefat etti babam 2 evli ilk evlilik 1984 gibi eşinin vefat etmiş ve annemle evlenmiş ilk eşinden 10 cocuk var annemden tek ben şimdi vefat ettiğinde yaşım küçük olduğu için hakkımı arayamadım ve annemide normal bir mirascı gibi tarlaları bölmüşler örneğin 8 dönümlük tarlayı 12 parçaya bölünmüş 3 dönümlük tarlayı da 12 parçaya bölmüşler toplam tarla 60 dönüm cı varı ama parca parca dava açsam ne kadar sürer malların tesbiti için keşf görürsem maliyeti ne olur deyiminki satışa geldik mirascılardan biri ben tarladaki hissemi satmak istemiyorum diyebilirmi davanın masraflarını davayı açanmi karşılar ve satış nasıl olur askıda durup 1veya 2 ay teklif mi beklenir müzayede şeklinde mi olur teklifi herkes verebilirmi dışardan biri

    Ağustos 12, 2020 , 4:56 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhablar Izaleyi suyu davası açılması gerekiyor tabi taşınmazların durumunu detaylı incelemek gerekebilir.Dava sonunda taşınmaz satışa girecek siz de ihaleye katilabilirsiniz

     Ağustos 16, 2020 , 2:57 pm
 • pınar cevap

  merhaba,
  Annem 10 ay önce vefat etti. Babam, kardeşim ve ben mirasçılarıyız. Babam ve kardeşimle görüşmüyorum. Annemden kalan bir evi vardı. Babam ve kardeşim benim iznim olmadan bu evi satabilir mi?
  Yanıt vermenizi çok rica ediyorum.
  Teşekkürler, iyi çalışmalar,

  Haziran 8, 2020 , 11:03 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sizin rızanız olmadan satamazlar tapuda annenizin adına görünüyorsa bu yer.Siz bu yerden payınızı almak için Izaleyi şuyu davası acabilirsiniz.Konu ile ilgili olarak detaylı bilgi almak için bizi 05302022326 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

   Haziran 10, 2020 , 8:16 pm
 • Zehra cevap

  Merhaba avukat bey size sorum olucak dedem den babama kalan 8 dönümlük arazide 5 dönümü arazi 3 dönümlük yerini ise ev yapılmış bunun içinde abilerimin ve ölen annemin babamın 2 katlı evi var biz 4 kardeşiz ve konuşmuyorum kardeşlerimle onlar 5 dönümlük arsayı satmak istiyor ve bana vermek istemiyorlar ne yapmam gerek

  Haziran 8, 2020 , 9:40 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar miras mali olan yeri sizin rızanız olmadan satamazlar ama siz ev de dahil yerlerin tamamından kendi payınızı almak için Izaleyi şuyu davası acabilirsiniz.Konu ile ilgili bilgi almak için bizi 05302022326 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

   Haziran 10, 2020 , 8:14 pm
 • Başak cevap

  Merhaba, 24 yıl önce dedem vefat etti ve yaklaşık 20 dönümlük bir miras bıraktı. 4 abisi olan annem, tam 24 yıl boyunca hiç bir şekilde hakkını alamadı ve 4 abi 20 dönüm araziyi aralarında paylaştılar. Bu durumda nasıl bir yol izlememiz ve hangi davayı açmamız gerekiyor. Şimdiden teşekkür ederim.

  Haziran 12, 2020 , 6:57 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi şuyu yani davası açarak mal paylaşımını isteyebilir aynı zamanda haksız kullanım dolayısıyla tazminat isteyebilirsiniz.Konu ile ilgili hukuki yardım almak için 05302022326 nolu telefonu arayabilirsiniz

   Haziran 15, 2020 , 9:00 pm
 • Murat cevap

  İyi günler babamdan kalan 1 köy evi 1 apartmanda daire kaldı tapuda hisseli gözüküyor. Anneme %25 kardeşlere %15.biz 5 4 kişi ve annemde olmak üzere evi satmak istemiyoruz. Ama 1 kardeş hissesini satmak istiyor. Mahkeme kararıyla satılırsa, evi satmadan, satmak isteyen kişinin payı verebilme gibi hakkımız olabiliyor mu. Olursa onun payı neye göre belirleniyor teşekkür ederim

  Haziran 14, 2020 , 4:35 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi şuyu davası açmanız gerekiyor.Mahkemeden paylaşımın yalnızca mirasçılar arasında yapılmasını satışa dışardan kişilerin girmemesini talep etmeniz gerekiyor.Hukuki yardım almak için 05302022326 numarali telefonu arayabilirsiniz.

   Haziran 15, 2020 , 8:57 pm
 • HÜSEYİN UZUN cevap

  Merhaba, çok faydalı bilgilendirmeler için teşekkürler. 40 yıl önce dedem aynı yerde bulunan arazisini pay etmiş ve babam annem ile birlikte verilen yere razı olup ev bahçe gibi 40 yıllık bir emek vermişler, diğer kardeşler yerlerini almamışlar ve dedem vefat ettikten sonra arsa şeklinde bizlere intikal etti. şimdi hala ve amcalarımdan bir kısmı sizin arsalarda bizim de hakkımız var biz oradan alacağız diyorlar biz buna karşı çıkıyoruz. çünkü fazladan mal almıyoruz 40 yıl emek verilen yerin bize payımız oranında (herkese yaklaşık 3 dönüm arsa) verilmesini istiyoruz. Oraların bizim olduğunu kendileri dahil herkes biliyor. Hatta onlar da, evet buralar sizin ama biz de buradan istiyoruz diyorlar. arsanın her yeri aynı niteliktedir. biz de önceden bize verilen yer haricinde başka yerden almak istemiyoruz. Bunun için ne yapılmalı? Yıllardır bizim olan yeri başkaları alabilir mi?

  Haziran 16, 2020 , 7:56 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar açılacak ortaklığın giderilmesi davasında taraflar arasında fiili taksim ve fiili paylaşım bilirkişi tarafından dikkate alınacaktır. Fiilen taşınmazın paylaşıldığını mahkemede ileri sürmeniz faydalı olacaktır.

   Haziran 23, 2020 , 1:04 pm
 • Hakkı Doğan cevap

  Oğuzhan Bey Merhaba,
  Benim kısa iki tane sorum olacaktı. yardımcı olur ve cevaplayabilirseniz çok memnun olurum.
  Öncelikle olayı anlatayım olay üzerinden sorumu sorayım.
  Dededen kalan miras malı 2011 yılında paylaşıldı bugün ise yıl 2020.
  Babamın ise 7 kardeşi var. Babam 2011 yılında herkesin rızası alarak ve para karşılığında dededen kalan evi kardeşlerinden satın aldı. Diğer kardeşlerden birisi ise bahçeli başka bir ev bir diğeri ise başka bir arsayı bağış olarak aldı. Bu işlemler için tüm kardeşler dayı oğullarına vekalet vererek işlemleri tamamladılar.

  Sorum şudur;
  1.) 2011 yılında rızası olan ve evi babama satarken kendi bedelsiz olarak arsa alan bir amca bugün bu işleme itiraz edebilir mi?
  2.) Zamanında bu işlemin kardeşlerin tümünün vekaleti ile yapılmış olması ve malların kardeşlerden üçünün adına tescillenmesi sorun oluşturur mu?

  Haziran 18, 2020 , 11:32 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar vekalet verilerek işlem yapılmış eğer vekaletnamede belirtilen hususlara riayet edilmişse hiç bir hak iddia edilemez

   Haziran 23, 2020 , 12:52 pm
 • Adem ince cevap

  Merhaba samsunda bir tarla var içinde ev var evin olduğu yer 1/1 hisse annemin üzerine gözüküyor. Annem ve dayim 2 kardeş .annem ölünce köye gittiğimizde annenin hissesine evin olduğu yer ev size ait degil evi biz yaptık gidin burdan diyorlar. Durum nasıl ilerler

  Haziran 27, 2020 , 10:20 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Dayınızın elinde ispata yarar delili varsa dava açması gerekiyor

   Temmuz 2, 2020 , 1:40 pm
 • Adem ince cevap

  Köy evinde 1/1 hisse olarak annemin adına gözüküyor fakat annem ölünce kardeşi yani dayım evi biz sonra dan yaptik 1/1hisse olan yere diyerek bizi zorda bırakıyor nasil yol izlememiz lazım

  Haziran 28, 2020 , 11:22 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Dayınızın elinde ispata yarar belgeleri delilleri varsa dava açmaktan başka şansı yok

   Temmuz 2, 2020 , 1:36 pm
 • Mustafa cevap

  Merhabalar benim babam ve annem vefat etti ve babamdan kalan tarlanın müşterek olarak tapusu çıktı fakat 2 kardeşim de tarlayı bölüştürmeye yanaşmıyorlar. Tarla bölüştürülmezse cezası var mı ve bölüştürülmedikten kaç aydan sonra cezası oluyor. Eğer cezası yoksa benim kendi hakkımı almam için illa dava mı açmam gerek ?

  Haziran 30, 2020 , 9:03 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar aranızda paylaşım yapamıyorsanız Izaleyi Şuyu yani ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor

   Temmuz 2, 2020 , 1:35 pm
   • Yasemin cevap

    Merhaba annem babam öldü 5 dönüm köy evimiz var. Kardeşlerden biri satışa vermek istiyor.5 kardeşiz nasıl paylaşım yapabilirsiniz. teşekkürler

    Temmuz 5, 2020 , 8:39 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar mirascilar aralarinda anlaşmıyorsa Izaleyi suyu davası açılması gerekiyor.

     Temmuz 8, 2020 , 3:26 pm
 • Cemil cevap

  Merhaba, Dedemizden miraz kalan 1 ev var. bu ev 4 kardeşe miras olarak kaldı. kardeşlerden ikisi vefat etti ve onların çocuklarına kaldı… ben vefat eden kardeşlerden birinin oğluyum. babamdan kalan %25 pay ben ve anneme geçti… ben bu daireyi 2 varise paylarını ödeyerek almak istiyorum, ayrıca diğer ölen kardeşin varisleri olan iki kişi de daireyi satmak yerine kendi paylarının kalmasını istiyor. (kısacası biz kendi hakkımızda dahil %75 i almak istiyoruz) fakat varislerden biri bana satmak yerine daireyi ederinden çok daha fazlaya satabileceğini düşünerek 3.şahıslarla anlaşmak ve diğer varisleri de buna ikna etmek istiyor. ben endeksa isimli bir siteden dairenin edebileceği gerçek değerini tespit ettim. bana göre ve çevremize göre de gerçekten edebilecek değerini verdi… Ben bu evi abartılmamış gerçek fiyatı ile nasıl alabilirim? izale i şuyu davası mı açmak gerekir? ya da belediye, mahkeme vs gibi bir kurumdan evin gerçek değerini belirtir bir evrak mı almak icap eder? eğer ev izale i şuyu davası sonucu açık arttırmaya giderse öncelik varislerde mi olur yoksa başka 3.şahıslarda alabilir mi? hiç dava mahkeme gibi işlere girmeden evi hakkı ile almaya çalışıyorum ama 1 kişi yüzünden anlaşma sağlanamıyor… ne yapmalıyım?

  Temmuz 6, 2020 , 1:00 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası açmanız gerekiyor.Satisin sadece mirasçılar arasında yapılmasını mahkemeden talep ederseniz yalnızca mirasçılar arasında yapilir

   Temmuz 8, 2020 , 3:24 pm
 • zeynep cevap

  merhabalar, ananem 2013 yılında vefat etti. dedem 2016 yılında vefat etti. kalan ev üzerinde 4 kardeş ayrıca dedemin sonradan evlendiği kişinin hissesi var. . annem ananemin boş olan evine (kiracı vardı çıktı.) oturmak istiyor ancak kardeşlerinden 2 sinin izni yok. bu durumda annem eve otursa ne gibi bir yaptırım uygulanabilir.

  Temmuz 6, 2020 , 6:26 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar itiraz edilmediği sürece sıkıntı olmaz ama dava açılırsa kira bedeli isteyebilirler.

   Temmuz 8, 2020 , 3:21 pm
 • Aliye cevap

  Merhabalar, dedem 8 yıl önce vefat etti. Babannem sağ, babam ve kardeşleri dedemden kalan bir ev ve tarlaları paylaşmak istiyor fakat babamın kardeşlerinden biri eve ve tarlalara borcundan dolayı ipotek koydurmuş bu durumda da paylaşımı yapmak ve tapuları almak için borcunu ödememiz gerektiğini söylüyor fakat bizler bu borcu ödemek istemiyoruz. Babam ve diğer kardeşler hakkını istiyor bu durumda ne yapılabilir?

  Temmuz 7, 2020 , 6:36 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Babanızın kardeşinin koydurduğu ipotek kendi payına ilişkindir.Izaleyi suyu davası açarak taşınmazın satışıyla birlikte payınızı alabilirsiniz.

   Temmuz 8, 2020 , 3:20 pm
 • Pınar cevap

  Merhaba. Dedem 5 ay once vefat etti. Vefat etmeden 1 yil once bi tarlasini para karsiliginda babama satti. Dedemden geriye 38 dökümlük bi arazi kaldi. Amcamlar bundan babam ve babannemin hak almasini istemiyorlar. Babamlarda kabul etmedi. Bunun uzerine yediemin davasi actiracaklarini babamin parayla aldigi araziyi bozduracaklarini soyluyorlar. Sonuc ne olur. Nasil bi yol izlemeliyiz

  Temmuz 7, 2020 , 10:24 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar diğer mirasçıların mahfuz miras hissesini ihlal eder şekilde tasarrufta bulunulması halinde hakkı ihlal edilen mirasçılar zamanaşımı süresi icin de tenkis davası açabilir hukuki yardım almanızda fayda var.

   Temmuz 8, 2020 , 3:17 pm
   • fatma uzgur cevap

    merhaba babamdan kalma evimiz var annemde intifa hakkı var 4 kardeşiz kardeslerden biri vefat etti biz evi satmak istiyoruz kardeslerimin hepsi tamam diyor ölen ablamin esi sattirmiyo napmalıyiz yardimci olurmusunuz tesekur ederim

    Temmuz 21, 2020 , 4:55 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar Izaleyi şuyu davası açmanız gerekiyor

     Temmuz 26, 2020 , 5:25 pm
 • hüsrev doğramacı cevap

  merhaba

  annemin babasından kalan bir evi var. 5 kardeş hisseleri ayrıldı. her bir kardeşim 5 de bir hissesi var. 3 kardeş evi satmak istemiyor. annem ise başka bir kardeşi ile evi satmak istiyor. 2 kardeş hisselerini ayrı ayrı satmaları mümkün mü ? bir de ortaklığın giderilmesi davası açılırsa açık arttırma ile satılacağından ev ederinin çok altında satılır mı ? açık arttırmadan önce rayiç bedeli kim nasıl belirliyor. evin konumu kıymetli emlakçılar 1milyon eder diyorlar. ortaklığın giderilmesi davası sonucunda açık arttırma da 500 bin gibi bir tutara satılırsa çok manasız olur.

  Temmuz 10, 2020 , 2:25 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası açılması gerekiyor.Mahkemeden satışın miraşcilar arasında yapılmasını isteyebileceğiz gibi miras halkınıza mahsuben ihaleye siz de girebilirsiniz.Iletisim no:05302022326

   Temmuz 26, 2020 , 5:48 pm
 • Sevgi cevap

  Merhaba babamin engelli raporu üzerinden bir araba aldim ve babam öleli bir yıl oldu ve ablamla konuşmuyoruz ve 3 yıl boyunca bu aracın kredilerini ben ödüyorum bunu bildiği halde babamin sadece imzasında yardımı olduğu halde dava açmış ve hak talep ediyor bu konuda ne yapabilirim

  Temmuz 17, 2020 , 6:51 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar araç babanızın üzerine olduğu için hak iddia etmeleri normal.Kredileri siz ödediyseniz dava aşamasında mahkemeden bu ödemelerinde dikkate alınmasını isteyin

   Temmuz 26, 2020 , 5:43 pm
 • Nurettin Gökkaya cevap

  İyi günler benim sorum Babamdan kalan miras beş kardeşe düştü, bu kardeşlerden biri babam sağ iken vefat etti onun iki oğlu bir hisse sahibi oldular. Bu iki kardeşte miras bölünmeden vefat ettiler ikisinden biri evli idi ondan geriye 6 yaşında bir çocuk var. Şimdi biz bu mirası paylaşıp tapu çıkarmak istiyoruz varisin 18 yaşını doldurmaması mirasın paylaşılmasına yani müstakil tapu çıkarmaya engel’mi.

  Temmuz 18, 2020 , 1:22 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar engel değil tabi ki ama küçüğün mali ile ilgili doğrudan işlem yapılamaz mahkemeye başvurarak kayyum tayin edilmesi gerekiyor

   Temmuz 26, 2020 , 5:39 pm
 • turgut cevap

  MERHABALAR ,dedem 2017 yılında vefat etti amcam dedem ölmeden ondan aldığı yazı ile dedemin üstüne olan arsa ve yerleri başka kişilere satış göstermek suretiyle sonradan da satış ile üstüne almış babam bunu bozdurabilir mi? teşekkürler

  Temmuz 21, 2020 , 11:34 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar muris muvazasindan kaynaklı tapu iptal ve tescil davası açmanız gerekiyor.Iletişim no:05302022326

   Temmuz 26, 2020 , 5:29 pm
 • özge cevap

  Merhaba. Benim dedem ve babaannenmden kalma tarlalarım var ancak mirasçı olarak yaklaşık 40 kişi var. Miras paylaşımı yapılmadı. Tarlalar hala dedem ve babannemin üzerinde. Yaklaşık 30-40 sene oluyor vefat edeli. ikiisinin de veraset ilamı bile çıkmamış. Babam da vefat etti. Tarlaları sürekli amcam kullanıyor. Ben benim hakkım olan yerlerin kullanılmasını istemiyırum. Bu durumda benim ne yapmam gerekiyor? Dava açmak için herhangi bir zamanaşımı süresi var mı? Teşekkürler.

  Temmuz 24, 2020 , 9:02 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar dava açmak için zamanaşımı süresi yok IZaleyi şuyu davası açmanız gerekiyor.Ayrica haksız kullanım varsa ecrimisil istenebilir

   Temmuz 26, 2020 , 5:24 pm
 • Esra cevap

  1yıl önce annem vefat etti.Babam iki katli evi ve yazligi kullaniyor.Evin kilitlerini degiştirdigi içinde giremiyorum.iki kardeşiz ve Yazligi abim kullaniyor.Hissedarim.8 de 3..Eve gidip polis ile girersem suç teşkil eder mi?Bu konuda ne yapabilirim acaba?Devletten resmi birsey alabiliyormuyuz.Saygılar.

  Temmuz 25, 2020 , 12:52 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar ma paylaşımi için izalyei suyu davası açmanız ayrıca haksız kullanımdan dolayı ecrimisil davası açmanız gerekiyor.Iletisim no:05302022326

   Temmuz 26, 2020 , 5:20 pm
 • Erdem cevap

  Merhaba, 2 yıl önce vefat eden kardeşimizden 1 adet ev miras kaldı. Tapusu kardeşimizin üzerineydi. Kardeşimiz bekardı. Anne ve babamızda hayatta değil. Biz 3 kardeş olarak bu mirası paylaşamıyoruz. Burada nasıl bir yol izlenebilir, herhangi bir kardeşin dava mı açması gerekiyor? Bir kardeş paylaşım için onay vermezse ne gibi sonuçlar olur? Birde bu islemlerin baslatilmasi icin bir avukata vekalet vermek daha mi saglikli olur?Yanıtınız için şimdiden teşekkürler.

  Temmuz 25, 2020 , 11:53 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar mirasçılar olarak aranızda paylasamiyorsaniź Izayei şuyu davası açmanız gerekiyor.Avukat desteği almanızı tavsiye ederim

   Temmuz 26, 2020 , 5:16 pm
 • Kerem cevap

  Merhabalar. Babamların dedemden kalan ortak arsaları var. Bizimde evimiz o arsanın üzerinde. Babam beş kardeş. Diğer kardeşler bizden habersiz paylarını sattılar. Babam payını satmak istemiyor. Ama diğer üç kardeş paylarını dördüncü kardeşin üzerine devredip bizi mahkemeye verdiler. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok mu? Henüz mahkeme görülmedi. Arsa sattıkları kişiye mi verilir mahkemede? Bizde payımızı mecburen vermek zorundaymıyız.

  Temmuz 28, 2020 , 1:48 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar acilan davayı avukat vasıtasıyla takip etmenizi tavsiye ederim.Dava sonunda ihaleye herkes katılabilir. Bu arada diğer mirasçılar hisselerini başkasına satmışlarsa sizde süresi dolmamışsa şufa iddiasında bulunabilirsiniz.Iletisim no:0530 202 23 26

   Temmuz 30, 2020 , 10:42 am
  • gulsen cevap

   Merhaba benim eviminyanindaki arsa, dedelerden kalan miras bir arsa var. mirascilardan biri bana satmak istiyor.Ancak mirasçısı değilim ve 40 senedir vergisi ödenmeyen bi arsa.Hic bir mirasçısı mahkeme açmak istemiyor. Vergisinden dolayi. Ben satılmak istenen arsa pay hakkini bi şekilde almamim yolu var mi.

   Kasım 12, 2020 , 7:53 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Bütün mirasçıların kabulü ve beyanvermeleri halinde tapuyu alabilirsiniz

    Kasım 16, 2020 , 9:25 pm
 • Oguz cevap

  Merhabalar.. babamdan kalan bır evimz var iki kardesız suan evli olduğu icin o evde kendisi oturuyor ve ben evi satmak ıstıyorum fakat evde kendisi oturduğu için o satmaya yanasmıyor yorumlardan anladıgım kadarı ile evi satmak için dava acmam gerekiyor ve mal paylasımı ıcın ıhale oluyor benım ogrenmek istedıgım ıkımızde ihaleye gırsek evı parası olan mı almıs olacak bu durumda ya da en yüksek fıyatı veren mı almıs olacak yardımcı olursanız cok memnun olurum

  Temmuz 28, 2020 , 11:11 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar paylaşım konusunda anlaşamadığıniz taktirde Izaleyi suyu davası açılması gerekiyor.Dava sonunda yapılacak satışta en yüksek bedeli veren ihaleyi kazanır evin sahibi olur

   Temmuz 30, 2020 , 10:39 am
 • GÖKHAN Ç. cevap

  MERHABALAR,

  DEDEMDEN KALAN YAKLAŞIK 6 7 PARÇA YER VAR. 2 AMCAM ORTAK EV YAPTILAR ZAMANINDA DEDEMDEN İMZA ALIP YAPTILAR YAKLAŞIK 12 YIL GEÇTİ. ŞUANDA 7 KARDEŞ VE BABANNEM 8 PAY VAR AMA HİÇBİR MAL PAYLAŞILMADI. BABAM EV YAPMAK İSTEDİ 3 KARDEŞ VE BABANNEM İMZA VERDİ FAKAT DİĞER KARDEŞLER İMZA VERMEDİLER.

  SORU 1 BABAM EV YAPMAK İÇİN NE YAPMALI ?DOĞDUĞU KÖYÜNDE EVİ YOK BARINMA HAKKINA SAHİP DEĞİL Mİ?

  SORU 2 DEDEMDEN İMZA ALIP 12 YIL ÖNCE YAPTIKLARI VE KENDİ ÜZERİNDE TAPUSU OLAN EV MAL PAYLAŞIMINDA MAHSUP EDİLECEK Mİ ?

  SORU 3 İZALE-İ SUYU YANİ MAL PAYLAŞIM DAVALARI ORTALAMA NE KADAR SÜREDE ÇÖZÜLÜR ?

  ŞİMDİDEN İLGİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

  GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE.

  Ağustos 4, 2020 , 8:12 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalarmirasçılar aralarında anlaşamadıkları taktirde Izaleyi suyu davası açılması gerekiyor bu dava ortalama yoğunluğa göre 1.5 yıl sürebilir

   Ağustos 16, 2020 , 3:15 pm
  • Oguz cevap

   Öncelikle cevabınız ve yardimci olduğunuz için çok teşekkür ederim fakat bir sorum daha olacak size dediğim gibi kardeşim evli ve şuanda babamdan miras kalan evde oturuyor fakat ben kira bedelini ödemesinden ziyade evden çıkartmak istiyorum bu mümkün müdür ? Birde evde oturduğu icin satmayada yanaşmıyor ben yinede evi satmak için dava açabilir miyim? Tekrar teşekkür ederim

   Ağustos 24, 2020 , 10:27 pm
 • Sezer cevap

  Babamın anne babasından kalma denizli Çalda 3 ev yada 3 toprak var.babamlar 6 kardeş ve hepsi sağ.babam diğer kardeşlere 30 bin tl karsiliginda hissesini vermeyi teklif etti .fiyatı uygun buldular ama hiçbiri eyleme dökmedi.babam dava açacak gibi.burda soru su 6 mirascidan birinin payımı istiyorum satilsin demesi yeterlimi.yani tek başına dava açabilir mi.yapilarda borç yok.hisseler yüzde olarak aynı.2.sorumsa bilirkişi fiyat belirledikten sonra diğer hissedarlar payını isteyenin payını ödeyip çıkartabilirlermi.eger ogleyse diyelimki belirlenen rakam kişi başı 15.bin tl.ozaman babamın istediği 30 binimi öderler .yoksa 15bini ödeyip bizi çıkartıp satışıda iptal ettirebilirlermi.cunku genelde mahkeme düşük fiyatlara satıyormuş.tskurler.bu dava baştan sonra kaça patlar.bunuda merak ediyoruz.cevaplarsaniz seviniriz.iyi günler..

  Ağustos 4, 2020 , 9:16 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalr Izaleyi suyu davası açılması gerekiyor.Bu davanın sonunda dava konusu yer satışa gider ihaleye siz de girebilirsiniz Ihale sonucunda mülkiyeti alanın diğerini çıkarma hakkı yasal şartların oluşması halinde mümkündür

   Ağustos 16, 2020 , 3:13 pm
 • Uyar cevap

  Merhabalar babamdan miras olarak bir ev kaldı. 8 kardeşiz hepimiz hak sahibiyiz ben kendı payımı başka bir kardesıme satmak ıstiyorum. Diger kardesler den onay almam gerekir mı satmıs olmam durumunda bana dava açabilirler mı acaba?

  Ağustos 12, 2020 , 11:58 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar diğer kardeşe payınızı sattiginizda diğer mirasçılar şufa iddiasında bulunup size dava açabilirler

   Ağustos 16, 2020 , 2:58 pm
 • Merve cevap

  merhabalar, babaannemden 3 katlı bir taşınmaz üç çocuğuna miras kaldı. birinci katında halam ikinci katında babamlar kalmakta yıllardır. Üçüncü katını ise diğer halam tek başına kiraya verdi 1 sene önce ve kira sözleşmesinin bitmesine 1 ay kaldı. bizim hiçbir şekilde onayımız yoktur ve kiracının da çıkmasını istiyoruz. Şu durumda onlara karşı yapabileceğimiz bir şey var mıdır? şimdiden teşekkürler

  Ağustos 15, 2020 , 12:12 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar kiracıya ihtarname göndererek kira bedelinden payınıza düşen miktarın sizin hesabınıza yatırılmasını isteyebilirsiniz.Bunun haricinde o dairenin paylaşım o için Izaleyi suyu davası açmanız gerekiyor.Iletisim no:05302022326

   Ağustos 16, 2020 , 2:55 pm
 • Cengiz cevap

  Merhabalar kolay gelsin.Benim babam iki kardeş ve babam dedemden önce vefat etti sonra dedem de vefat edince miras olarak tarla vs. mallar kaldı 5 kardeş malların bölünmesini istiyoruz ancak amcam buna yanaşmıyor ve yıllardır tarlaları malları kendi malı gibi kullanıp bize hiç bir hak vermiyor.
  1.Sorum: Kardeşlerim malların satılıp parasını almak istiyor, amcam ise hepsini almak istiyor ama ben hakkıma düşen payı tarla arsa vs. ne varsa tapusunu almak istiyorum bu şekilde dava açabilir miyim.

  2.Sorum: Amcam yıllardır ekip biçiyor bunu şikayet etme gibi hakkım var mı

  3.Sorum: Karayollarının miras kalan tarlalardan geçeceğini söylediler ben bunun ile ilgi hangi tarladan ve nereden geçeceği hakkında nasıl bilgi alabilirim.

  Ağustos 15, 2020 , 10:29 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar mirasçılar aranızda paylaşım yapamadığınız takdirde Izaleyi Şuyu davası açılması gerekir.Bu dava sonunda aynen taksim mümkün olmazsa dava konusu yerler ihaleyle satılır tabi ki sizde ihaleye girebilirsiniz.Mirascilar arasında haksız kullanım davası açılabilmesi için ihtarname göndermek gerekir.Iletisim no:05302022326

   Ağustos 16, 2020 , 2:51 pm
 • DERYA KAYA cevap

  Merhabalar Oguzhan Bey.Annemin bir evi var.babam vefat etti.Annem hayatta.Annem evi bana satabilir mi?Annemin ilk evliliğinden bir cocuğu var.Bu çocuk bu satışı -annemin vefatı dolayısıyla-(Allah gecinden versin!)bozabilir mi?Satış esnasında para alış verişini hesap yoluyla göstermek zorunda mıyız?Şimdiden teşekkürler

  Ağustos 17, 2020 , 11:57 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar usulüne uygun bir devir işlemi olmazsa muris muvazasindan kaynaklı iptal davasıyla karsilasabirainiz .Konu ile ilgili ücretli danışmanlık alabilirsiniz.Iletisim no.05302022326

   Ağustos 21, 2020 , 8:05 pm
 • Vahap cevap

  İyi günler üvey babam vefat etti. Ve bankada yüklü miktar para altın döviz olduğu söyleniyor hangi bankada ne kadar olduğunu bilmiyorum üvey annem bana bu mirası vermek istemiyor nasıl bir yol izlemeliyim şimdiden sağolun( nüfusta üvey babamin üstüne kayitliyim tek kardesim)

  Ağustos 18, 2020 , 10:57 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar miras taksim davası açmanız gerekiyor.Bu davada mahkemeden banka kayıtlarının getirilmesini istemek gerekiyor.Konu ile ilgili detaylı bilgi ve hukuki yardım için 05302022326 nolu telefonu arayabilirsiniz

   Ağustos 21, 2020 , 8:02 pm
 • Tolga Çelik cevap

  Merhaba,
  Babamdan 5 kardeş ve anneme 3 katlı daire kaldı.Kardeslerim 8 yıl boyunca hakkımdan doğan yüzde 15 Lik hisseye istinaden her ay 200 er lira kira yardımı altında ücret verdiler.Ancak bundan itibaren vermeyecekleri belirttiler.Hakkim olan yüzde 15 hissenin karşılığını nasıl alabilirim?Cevap verirseniz sevinirim.

  Ağustos 20, 2020 , 7:40 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi şuyu davası açmanız gerekiyor.Iletişim no:05302022326

   Ağustos 21, 2020 , 7:57 pm
 • Hülya cevap

  Merhabalar,benim anneannemden kalan ev ve arsa var,annemle birlikte 7 kardeşler..Her şeyin tapusu dayımda ve satılması için herkesin imza atması gerekiyor..Yalnız dayılarım kız kardeşlerin bu paydan yararlanmasını istemiyor ve şuan kız kardeşleri bu ortak mirastan men etmek için mahkemeye başvurduklarını söylüyorlar..Annemin üç bin civarında borcu var ve eğer bu borç ödenmezse ev ve arsalara el konulacağına dair bir haciz kağıdı geldi..Annemin hakkını alamaması gibi bir durum söz konusu olabilir mi?Ve mahkeme eğer olursa ne yapmamız gerekiyor..Bu konuda bilgi verirseniz çok müsterih olacağım..Kalın sağlıcakla..

  Ağustos 24, 2020 , 2:51 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası açmışlarsa davayı takip etmenizde fayda var veya siz de bu davayı açarak halkınıza kavuşabilirsiniz.Hukuki yardım almanızı tavsiye ederim

   Eylül 6, 2020 , 12:16 pm
 • Ayşe cevap

  Merhaba,
  Bundan 6sene önce amcam vefat etti. Ondan geriye kalan bir araci vardi mirascilarindan bitanesi araci kendisi kullaniyordu. Daha sonra arabanin hic bir borcunu yatirmadi araba curumeye yüz tuttu ve hala o sekilde durmakta. Arabayi sattirmiyorda borcuda hergun artiyor. Borcta tum mirascilara gelecek en sonunda.Bu konuda ne yapabiliriz ?

  Ağustos 24, 2020 , 9:38 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davasıyla paylaşımını yapmanızda fayda var.

   Eylül 6, 2020 , 12:14 pm
 • Ömer cevap

  Merhaba,
  Dedem ve babannem yıllar önce vefat etti. Babamlar 7 kardeş. 6 yıl önce miras aralarından birine vekalet verilerek paylaştırıldı. Arsa ve tarlaların değerleri pay olarak değerlendirildiğinde birbirinden farklı, vekaleti alan kardeş son anda değer olarak daha fazla pay aldı. Bazılarının değeri diğerlerinin 3 veya 4 katı idi, şu an bu fark nerdeyse 8-9 katı. Babam sözlü olarak itiraz etmişti ancak kardeşler arasında gereği yapılmayarak herkese paylaştırılmıştı.
  Bu durumda, payların değerleri arasındaki ciddi fark dikkate alındığında tekrar paylaşılabilmesi için dava açılabilir mi?
  Cevaplayabilirseniz çok sevinirim.
  İyi çalışmalar dilerim.

  Ağustos 31, 2020 , 2:25 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar vekaletname kötüye kullanilmissa iradeye aykırılıktan dolayı dava açılabilir

   Eylül 6, 2020 , 12:05 pm
 • ozdemir cevap

  Merhaba,

  nene den kalan 4-5 tarla var, dede hayatta.
  4-5 tarla 2 kız kardeş ve 1 erkek kardes paylaşımı için kızın biri tarafından dava acılı.
  dede üzerine olan 1 tarla ve 1 ev de , dedenin bakımını 30 yıldır erkek cocuğun karısı (gelin) yapması nedeni ile dedenin talebi ile gelin olan kişi üzerine yapıldı.
  mal bölüşümde dedenin üzerine olan miraslar da mahkemede konu olur mu ?
  geline yapılan tarla ve ev kızlar tarafından alınabilir mi ?

  Eylül 2, 2020 , 11:34 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba miras konusu tüm mallar dava konusu edilebilir.Olunceye kadar bakma vaadiyel bir yer geline bırakılmışsa usulüne uygun olarak o taşınma bakımından dava reddedilebilir

   Eylül 5, 2020 , 12:29 pm
 • Omer cevap

  Eşimin babası vefat etti tarlaları var tasinmazlari var yanlız bir tiraktörlerinde hepsinden noterde kendi üzerine geçirdi iyi niyeten bunlara sigortasını yaptıracak diyerek kandırdı şimdi tiraktörden hak vermem diyor sizce vermezmi sonuç olarak bu kişiler kandırılmış 8 kardeştir vekalet vermişler

  Eylül 19, 2020 , 7:43 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba sorunuza cevap vermem için Konuyu detaylı dinlemem gerekiyor.05302022326 numaralı telefonu arayabilirsiniz

   Eylül 19, 2020 , 10:50 am
   • Nazli cevap

    Merhaba, uzun bir sure once amcam vefat etti evli olmadigi icin ondan kalan miras kardesler arasinda paylasildi. Fakat bir arabasi var hala satilmadi ve borclari yatirilmiyor. Sorum şu kardeslerden biri vefat ederse o borc cocuklarina da gecer mi

    Ocak 19, 2021 , 3:46 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Miras reddedilmedigi taktirde gecer

     Ocak 31, 2021 , 7:16 pm
 • EMRE BATUR cevap

  ÖNCELİKLE MERHABALAR HERKEZE KOLAY GELSİN 4 KARDEŞİZ KÜÇÜK YASTA ANNEMİZİ KAYBETTİK YAKLASIK 21 SENE ÖNCE UZUN SÜREDİR E DEVLET TAPU KADASRODA 106TANE ANNE TARAFINDAN TASINMAZ ARSA EV BAHCE FELAN GÖRÜNÜYORBEN KARDEŞLERİM VE BABAMDADA GÖRÜNÜYOR YILLARDIR ÇORUM İSKİLİP KARAÇUKURDA KULLANILIYOR BUNLAR HİÇBİR PAYLASIM OLMUYO BİZ KENDİ PAYIMIZI NASIL ALABİLİRİZ YARDIMCI OLACAK VARMI ACABA VARSA E POSTA ÜZERİNDEN İLETİŞİME GECEBİLİRLER TŞKLER ŞİMDİDEN E:POSTA ege_den_gizemli@hotmail.com

  Eylül 21, 2020 , 9:40 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izalyei suyu davası açmanız gerekiyor bizi aramanız halinde avukat önerebiliriz size .

   Eylül 22, 2020 , 10:07 am
 • Yusuf cevap

  Merablar biz yedi kardeşiz babamdan kalma tarla var satıyoruz ama kardeşlerimden biri imza atmıyor bunda nasıl bi yol izlemeliyız

  Eylül 22, 2020 , 11:54 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası açmanız gerekiyor

   Ekim 2, 2020 , 9:19 pm
 • Eda cevap

  Babam 8 kasım 2019 tarihinde vefat etti. İki tane reşit olmayan kardeşim ve ben varım (22 yaşındayım). Babam öldükten 20 gün sonra annem evli bi adamla ilişkiye başladı. Hala buluşuyor anlarsınız. Küçük kardeşlerimle ilgilenmiyor beni evden göndermek istiyor ve babamdan kalan taşınmaz malları bize belgelemeden satıyor, harcıyor. 8 yaşındaki kız kardeşimi adamla buluşmaya kadar götürüyor artık beni de darp etmişliği var. Şimdiyse satmak istiyor evi. Evin yarısı onun yarısı babamın üstüne. Bir de babamın üstüne olan dükkanımız var. İçindeki taşınmaz malları sattığını söylüyor. Babamın arabasını öldükten kısa bir süre satmak istedi ihtiyacımız var diyerek bana bişey vermedi zaten. 2 ay içinde harcandığını söylüyor. Benim rızam olmadan evi ya da dükkanı satabilir mi? Ben öğrenciyim kardeşlerimin annesi gibiyim ama akrabalarımız ilgilenmiyor yardımcı olmuyorlar. Bu konuda ne yapabilirim nasıl hakkımızı ve çocukları koruyabilirim? Lütfen yardımcı olun.

  Eylül 23, 2020 , 3:14 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sizin onayınız olmadan satamaz Detayli bilgi için bana 05302022326 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.Av.Oğuzhan Kara

   Ekim 2, 2020 , 9:18 pm
 • Şükrü Çermik cevap

  Merhabalar deden kalma 3200 dönüm iki kargir ev ve tarla niteliğinde yer mevcut. İntikal işlemi oldu 6 mirasçı mevcut en küçük paya sahip olan annem ve nikah hakkından pay alıyor fakat satmaya yanaşmıyor. Geriye kalan 5 mirasçı olarak biz satıyoruz. Bunun müşteriye satışı ne şekilde olabilir? Teşekkürler.

  Eylül 23, 2020 , 8:39 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar mirasçılardan birisi dahi muvafakat etmezse satış yapamazsınız dava açmanız gerekir

   Ekim 2, 2020 , 9:14 pm
   • Leyla cevap

    Merhaba bir sorum olacakti.dedem 2014te oldu.babam halam amcam ve uvey babanne vereseler.dedemden kalan mallar bir turlu paylsilamiyor.babam kac kere konustu etti fakat bir cozum yolu bulunamadi.kendilerinin tuzu kuru ve ustelik bir dukkan var dukkaninda kirasini onalr aliyor babama vermiyorlar.aradan kac sene gecti bunlarin gozu yuksekte oldugu icin evlere dukkana cok yuksek fiyat istiyorlar ve satmiyorlar ama babamin da ihtiyaci var alamiyor bunlar yuuznden.bizde zarara ugramadan nasil bir yol izleyebiliriz.

    Ekim 21, 2020 , 9:12 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar Izaleyi suyu paylaşım davası açmanız ve haksız işgal tazminatı istemeniz gerekiyor konu ile ilgili detaylı bilgi almak için.0530 202 23 26 nolu telefonu arayabilirsiniz

     Kasım 1, 2020 , 6:55 pm
 • Ömer cevap

  Merhaba 3 kardesiz. Tarla miras kaldi. Diger kardesimden payini aldim. Ama diger kardesim payini satmaya yanasmiyor. Ne yapabiliriz bu payida almak icin.

  Eylül 26, 2020 , 7:17 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar payını satmıyorsa kardeşiniz Izaleyi şuyu davası açmanız gerekiyor

   Ekim 2, 2020 , 9:10 pm
 • sibel cevap

  Merhaba, babam 1993 yılında vefat etti, kendisinden kalan miras için anneme zorla imza arttırıldı ve biz hiç miras alamadık,1995 tarihinde büyükbabam vefat etti ve çok az miktarda bir para aldık, bundan yaklaşık 7-8 yıl öncede benim ve kardeşimin imzasına ihtiyaç duydukları bir proje sayesinde bir miktar para aldık. Ama bu alınanlar asla mirasımızı karşılamaz. Şuan dava açılsa babamın hakkından miras alabilir miyiz? yada karşı taraftan birinin vefat etmesi mi gerekir?
  Not: Babaannem ve iki amcam var

  Eylül 30, 2020 , 7:45 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sorunuzu cevaplandirabilmek için faha detaylı bilgilere ıhtiyaç var.Hukuki yardım almanızda fayda var.

   Ekim 2, 2020 , 9:02 pm
 • Emrah Gümüş cevap

  Merhaba,

  Yaklaşık 30 yıl önce paylaşılması gereken ev, dükkan, arazi ve tarlalar vs. hala paylaşılmamış ve nakdi gelirleri tek bir mirasçı tarafında haiz olmuştur.

  1. Bu paylaşılmayan varlıklardan arazi ve tarla olanların tek bir mirasçı tarafından tamamının ya da bir kısmının bilirkişi vs. ile tapuda kendi üzerine yazdırmış olması senaryosunda dava açılıp mirasçılara pay edilmesi mümkün müdür?

  2. Paylaşılması gereken varlıkların paylaştırılması için açılması gereken dava hangisidir?

  3. Gelir elde eden ve paylaşılmayan varlıkların geçmişteki tüm gelirlerinin günümüz şartlarına endeksli olacak şekilde hesaplanıp dava yolu ile mirasçılara pay edilmesi mümkün müdür?

  4. Yukarıdaki 3 durum aynı davaya söz konusu olur mu?

  Teşekkürler.

  Ekim 3, 2020 , 9:26 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası acarak paylaşımı sağlayabilir haksız kullanım dolayısıyla da 5 yıllık bir.sure ile.sinirli olmak kaydıyla tazminat isteyebilirsiniz

   Kasım 1, 2020 , 7:21 pm
 • Merve cevap

  Merhabalar
  Dedem öleli 5 yıl oldu 4 kardeşin 1 tanesi mali böldürmüyor ve işletmiyor anaannem sağ çoğunluk bizde olduğu halde halledilmiyor ne yapmamiz lazim

  Ekim 5, 2020 , 11:10 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izalyei suyu davası açmanız gerekiyor.Hukuki yardım.alabilirsiniz.Iletisim no.05302022326

   Kasım 1, 2020 , 7:15 pm
 • Yağmur Kalan cevap

  Dedem temmuz ayında vefat etti ondan kalan bir ev ve banka hesabındaki para var. annemler 3 kardeşler ve teyzem ortaklığın giderilmesi için dava açmış ev ve banka hesabındaki para için ayrı ayrı dava açılması hukuka uygun mu, aynı kişinin mirasındaki iki farklı mal için tek bir dava açılamaz mı ne yapılması gerekiyor?

  Ekim 5, 2020 , 11:53 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Tek dava açılabilir davalarin birleştirilmesini isteyebilirsiniz

   Kasım 1, 2020 , 7:14 pm
 • Cemile cevap

  Mehaba, memleketimde kardeslerimle hisse paylı babamdan kalan arsamız var.Ben kendi payımı babamdan intikalle üstüme almak istiyorum fakat abim öldügü icin onunda versetini istiyorlar. Kızı bahanelerle versetini bize vermiyor. Benim ve diger kardeslerim paylarımızı uzerimize alamıyoruz. Bunun icin mahkemeye aynen miras taksim davası açsam benim ve diger kardeslerimin paylarını mahkeme bizim üstümüze yapabilir mi? Yoksa izarei şuyu mu yapmam gerekiyor? Lütfen cevaplarsanız cok sevinirim. Tesekküler

  Ekim 7, 2020 , 9:56 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar miras taksim sözleşmesi varsa o doğrultuda dava açarak lehinize tescil yaptırabilirsiniz aksi durumda Izaleyi suyu davası açmanız gerekir

   Kasım 1, 2020 , 7:11 pm
  • Ali cevap

   Bir kişi 20 sene önce öldü evladı yok eşi de öldü kişinin akrabalarindan ve eşinin akrabalarindan 30 a yakın mirasçı var
   Yalnız mali paylasamadilar. Arazi ve ev 20 senedir boş ve hiç kimse tarafından kullanılmıyor. Bu miras paylaşılamadıği müddetçe ne olur

   Kasım 3, 2020 , 5:22 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Mirasçılardan birisi dahi ortaklığın giderilmesi davası açarak mirasın paylaşımını sağlayabilir.Iletisim no.05302022326

    Kasım 16, 2020 , 10:36 pm
 • Sedat cevap

  Merhaba, engelli abim üzerinden onun kullanımı için araç aldık. Ben kullanacağım için önceki arabamı satıp nakit verdim kalanını da kefil benim ben ödemeye devam ediyorum. Engelli olduğundan hayat sigortadı olmadı ödemeler devam ediyor. Abim ölünce araba miras gözüküyor ve kardeşimle anlaşmazlık yaşadık arabayı satışa çıkaracağını söylüyor. Mağduriyetimi nasıl kurtarabilirim ne yapmam gerekiyor yardımcı olur musunuz ? Aracın kullanım hakkı bende, ödemelerini her şeyini ben yaptım ben yapıyorum.

  Ekim 10, 2020 , 9:09 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar detaylı ve sağlıklı bilgi için ücretli danışmanlık almanızı tavsiye ederim

   Kasım 1, 2020 , 7:02 pm
 • cuneyt cevap

  Merhaba,
  Miras nedeniyle açılan izale-i şuyu davasında her tarla ve taşınmaz için ayrı mı açık artırma yapılıyor, yoksa hepsi için tek sefer mi açık artırma yapılıyor.

  Ekim 21, 2020 , 1:31 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar her biri ayrı ayrı ihaleye çıkar fakat aynı gün çıkmasında engel yok

   Kasım 1, 2020 , 6:53 pm
 • ELİF cevap

  Merhabalar cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Dedem 2006 yılında vefat etti. İki çocuğu vardı 14 yıl boyunca amcam mal paylaşımına yanaşmadı babama sürekli dava aç dedik ama açmadı. Babam 2019 aralık ayında vefat etti üzerinden neredeyse 1 yıl geçti ama amcam hala yanaşmıyor babaannem sağ olduğu sürece mal paylaşımı yapmayacakmış. Arsa ve bir tane ev var biz aynı evde yaşamak istemiyoruz ikiye bölmek istiyoruz ama onu da yaptırmıyor bağa bahçeye bir tane ağaç bile dikemiyoruz ne yapabiliriz bu durumda? bütün akrabalar da onun tarafında bize destek olan kimse yok dava açsak mallar satılır mı ve evi biz almak istiyoruz mümkün müdür? Bu arada biz dört kardeşiz ve hepimiz reşitiz paylaşıp hasat yapmak istiyoruz yada satılsın ne ona kalsın ne bize diyoruz.

  Ekim 23, 2020 , 7:28 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası açmanız gerekiyor detaylı bilgi için 05302022326 nolu telefonu arayabilirsiniz.

   Kasım 1, 2020 , 6:51 pm
 • sevim cevap

  merhabalar dedemden ananemnden miras kalıyor babamla anneme onlarda vefat ediyor…kura ile paylaşım yapılyor herkes kabul ediyor mal paylaşımı yapılıyor sonrasında diyor benim daha alacak yerim var şuraları da istiyorum bunun için bir dilekçe yazmak istıyorum nasıl yapmalıyım ??

  Ekim 28, 2020 , 12:16 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar konu ile ilgili ücretli danışmanlık istemeniz halinde size randevu verebiliriz.

   Kasım 1, 2020 , 6:45 pm
 • zübeyde cevap

  merhabalar

  annem yıllar once vefat ettı.annemede miras yoluyla ev ve arsa kalıyor,annemler 4 kardeşti.
  bizde 4 kardeşiz .ve babam başkasıyla evlendi.
  bu durumda benim kendi hakkımı alabilmem için ne yapmam gerekiyor.eğerki bütün işlemler oldu evdir arsadır satıldı,ben bunların masraflarını kardeşlerim yerinede karşıladım.
  satılan paradan bu masraflar onlardan keesilip bana verilir mi?

  Kasım 8, 2020 , 2:18 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar ortaklığın giderilmesi davası açılması gerekiyor.Dava sonunda yaptığınız masrafa ödemelerini diğer mirasçılardan veya satış bedelinde alacaksınız.Iletisim no:05302022326

   Kasım 16, 2020 , 10:33 pm
 • Veli cevap

  Merhabalar babamlar 6 kardeş bir kardeş vefat etmeden önce tarla parası verilip vekaletle onun hissesini babam aldı noter huzurunda.Şimdi ise tapuyu almak istiyor 4 kardeş Vekaletini babama varecek oda tapu olarak almak istiyor böyle bir şey mümkün mü

  Kasım 13, 2020 , 3:51 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Bütün kardeşlerin muvafakatiyla tasınmazı devralabilirsiniz

   Kasım 16, 2020 , 9:21 pm
 • Doğan ARABACI cevap

  Öncelikle kolay gelsin;

  Dedemiz vefat ettikten sonra tarım arazilerinin üzerindeki borç/ haciz vs. tamamını biz ödedik ama annemin diğer kardeşleri bu borçlara yanaşmadı …
  1- Ödediğimiz borçların onlara düşen payını tahsil edebilirmiyiz.
  2-Paylaşım sonrası yerini aldığımız kardeşlerden biri 5/1 oranında kendince hala hak talep ediyor , bana söz vermiştiniz diyor , böyle bir durumda bizden hak talep edebilir mi..?
  -Tapu dairesinde şahitler huzurunda ücreti karşılığı yerini bize devir etti , devir sonrası geçen süre 7 yıl

  Kasım 16, 2020 , 9:31 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar beyanlariniz doğrultusunda devirin üzerinden 7 yıl geçmiş ve şufa davası açma hakkı zamanaşımına uğramış görünüyor ama konu ile ilgili bir hukuk bürosundan ücretli danışmanlık almanız faydalı olur.Talebiniz halinde randevu verilecektir

   Kasım 16, 2020 , 9:17 pm
 • Erdal yener cevap

  Selamın aleyküm
  İyi günler dilerim
  Babam ölmeden önce, boşandığı eşi yani annem ile mal paylaşımı davası açtı, bu zaman zarfında babam öldü ve davayı ben devam ediyorum. 5 kardeşiz. Her bir kardeşime, davaya iştirak tebligatı gönderttim, fakat hiç biri iştirak etmedi ve gerekçe, sebep bile sunmadılar. Bu durumda onların hakları yani mahkeme sonunda verasetçi olabiliyorlar mı.
  Ve babımın ikici eşi polonyalı bir bayan, babam öldüğünde nikahlı eşi idi. Ona tebligat bile yollamamızın gerek olmadığını. Söylüyor avukatım.
  Mahkeme 20 payda ya bölmüş. Biz 5 kardeşe 3 er payda vermiş yani 15 ve ikinci polonyalı eşine 5 payda çıkarmış. Ne kadar doğru bu?

  Kasım 17, 2020 , 3:55 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar dosyada anladığım kadarıyla avukatımız mevcut avukatınızla görüşmenizi tavsiye edeceğim

   Kasım 22, 2020 , 3:15 pm
 • Hülya cevap

  Merhaba, Biz 4 erkek 2 kız 6 kardeşiz. Babam 1 sene önce öldü.Annem sağ. İstanbulda iki katlı evimiz var. Bir katının tapusu babama aitti. 1 katı annemde. Babamdan kalan tapu şuan annem ve kardeşlerin üstüne geçti. Abilerim ve annem bana ve Kız kardeşime haber vermeden evi satmaya karar vermişler. Pazarlık yapmışlar. Annem kendi katından kız olduğumuz için bize pay vermeyecek.Satıştan alacağı bütün parasını abilerim arasında paylaştıracak. Üst kat ise 6 kardeşe 1 pay, 2 pay da anneme ait 8 e bölünecek. Biz kız kardeşimle bunu istemiyoruz. Çünkü ev çok ucuza satılıyor. Başta bize sorulmuş olsaydı bu fiyatı kabul edip anlaşmazdık.emrivaki yapmaya çalışıyorlar. İmza vermeyip satışa izin vermeme hakkımız var mı? Ayrıca köydeki yerleri de Kız kardeşler almasın diye bölmeyeceklermiş. Buna hakları var mı. Ne yapmamız gerekiyor.

  Kasım 21, 2020 , 2:26 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar kız çocuklar ve erkek cocuklar mirasta eşit paya sahiptir.Imza vermediğiniz durumda paylaşım yapamazlar.Koydeki yerlerinde paylaşımını kapsayacak şekilde ortaklığın giderilmesi davası açarak alacağınıza kavuşabilirsiniz.Iletisim için 05302022326 numaralı hattı arayabilirsiniz

   Kasım 22, 2020 , 3:05 pm
 • gülşen cevap

  merhablar hocam babam vefat etti babamdan kalan 140 metre 2/b arsa üzerine ev ve 2 tane tarla var biz tarlanın birine ev yaptık ruhsat almak istiyoruz 4 mirasçıdan birisi hiçbir şekilde vekalet vermiyor para teklif ediyoruz yüksek rakamlardan bahsediyor mahkeme yoluyla onun hissesini almak mümkün müdür? yalnız taşınmazlar satışa çıkarsa onu komple alacak mali gücümüz yok. sadece ona ait hisseyi almak için ne yapabiliriz. teşekkür ederim.

  Aralık 3, 2020 , 1:36 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor.Ama taşınmazın tamamı satışa çıkarılir.

   Aralık 5, 2020 , 12:17 pm
 • Hicran cevap

  Merhabalar. Annemler 6 kardeşler. Anneannemden kalan bir evleri var. 5 kardeş evi satmak istiyor annem satmak istemiyor, imza vermem diyor. Bu durumda diğer kardeşler evi satabilir mi?

  Aralık 6, 2020 , 1:35 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba kendiliklerinden satamazlar.Ortakligin giderilmesi davası açmaları gerekir

   Aralık 11, 2020 , 10:33 pm
 • Ahmet cevap

  Annem 2 sene önce vefat etti. Biz iki kardeşiz. Babam evlendi. Annemin vefatindan önce sahip oldukları evde bizim miras payımız ne orandadır? Babam da vefat ederse evin 1/4 u ikinci eşe mi kalır? Annemden kalan hak ne olur bu durumda?

  Teşekkürler

  Aralık 6, 2020 , 11:34 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Annenizin mirasından pay alabilirsiniz. Babanızın şimdiki eşi babanızın vefatı durumunda onun mirasından 1/4pay sahibi olur

   Aralık 11, 2020 , 10:32 pm
 • Emrah cevap

  Merhabalar, annemin evini satın almak istiyorum. Bunu banka hesapları ile ispatlayabilirim. Kardeşimin bilgisi ve onayı dahilinde. İleride kardeşimin bana mahfus hisse konusunda dava açmasından endişeliyim. Ne yapmalıyım, noter önünde annem bir yazı verse işe yarar mı?

  Aralık 10, 2020 , 6:32 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar anneniz ve kardeşinizle aramızda protokol yapabilirsiniz

   Aralık 11, 2020 , 10:25 pm
  • Nazire cevap

   Merabalar annem babam vefat etti 3 kardeşiz 3 daire kaldı bize. 2 ev 3+1 dğeri 2+1 . Herks evinde oturuo yanlız ortanca kardeş benim 2+1 evim die skıntı çıkarıo para istio üstüne. Ben kendi oturduğum eve 2017 yılında 40.000 para koyup aldım. Şahitlerimde var ama yazılı bi belgem yok. Ortanca kardeş tapuya imza atmycağını sölüo sırf küs olduğumuz için bana inat yapıo nasıl bir yol izlemeliyim.

   Aralık 14, 2020 , 11:54 am
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar Izaleyi suyu davası açması halinde değer farkını isteyebilir

    Aralık 17, 2020 , 5:36 pm
 • Sevil kaya cevap

  Merhaba babam 2017 yılında vefat etti ben babamdan kalan yerleri paylaşmak istiyorum ama annem ve kardeşim istemiyorlar benim ne yapmam gerekiyor durumumda iyi deyil onlar benden daha iyi durumda yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler

  Aralık 15, 2020 , 11:56 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar ortaklığının giderilmesi davası açmanız gerekiyor.Hukuki yardım için iletişim no;05302022326

   Aralık 17, 2020 , 5:30 pm
 • Sinan cevap

  Merhaba bir sorum olacak. Benim dedemin uzerine olan bir tarlam var ve bu tarla 2000 yilinda tapulama yapilirken 50 donumluk yeri bilirkisi yanlisligindan dolayi 5 donum olarak yapmislar. Ve yillardir emlak vergisini sadece ben yatiriyorum baska hic kimse yatirmiyor hak sahibi 5 kisi var ben bu tapuyu mahkeme karariyla nasil uzerime gecirebilirim ve ekaik yapilan tapulamayi nasil duzeltebilirim. Eski tapuda tam donum mevcuttur. Saygilar.

  Aralık 19, 2020 , 3:46 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar dava açmanız gerekiyor.Tapu memurlarının hatasından kaynaklı bir durumsa düzeltilebilir.Hukuki yardım alınız.05302022326

   Aralık 26, 2020 , 4:17 pm
 • Sevcan cevap

  Merhaba
  Babamdan kalan bir daire var babam vefat etti. Biz Annem ile bu evde yaşıyoruz.
  Kardeşlerimden biri bu dairedeki payını istiyor.
  Ben bu dairenin ederini kimden öğrenip ona düşen payı verebilirim.
  Altı kardeşiz ve annem var sadece bir kardeşimin payını verip onun hissesini üzerime alabilir miyim.
  Teşekkürler iyi günler.

  Aralık 29, 2020 , 7:07 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba mal rejimi kurallarına göre tabi anneniz dava acarsa yarışın alır evin değerinin kalan yarı değerinden ise diğer mirasçılar pay alırlar aranizda anlasamiyorsaniz paylaşım davası açmanız gerekiyor.Iletisim.no.05302022326

   Ocak 1, 2021 , 12:15 pm
 • albatros cevap

  merhabalar benim annem 2010 yılında vefat etti 10 dönüm bi bahçemiz war herhangi bi intikal yapılmadı ben 3 kız kardeşim babam yerlerin ayrılmasını herkesin hakkına ne düşüyorsa onu bilmek istiyoruz ablam kendi hakkını durumu iyi olmadığı için satmayı düşünüyor ama 2 abim intikal yapılmasını istemiyorlar vergi borçları var diye yerler ayrılırsa devlet el koyarmış onların haklarına böyle diyorlar onlar ömrü billah o borçlarını ödeyemeyecekleri için burda bizim suçumuz ne onların yüzünden kendi hakkımızı yerimizi bilmiyoruz ne yapalım şimdi biz … saygılarımı sunuyorum şimdiden teşekkür ediyorum

  Aralık 29, 2020 , 10:51 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba konu ile ilgili detaylı bilgi ve hukuki yardım için lütfen randevu alınız.

   Ocak 1, 2021 , 12:13 pm
 • neşe cevap

  Miras kalan aynı el birliği mülkiyetinde 3 farklı parsel arsa var.Bu arsaların parsel bazında yarısı paylı olarak, aynı zamanda elbirliğinde de hakkı olan varislerden birine ait.Aynen taksim mümkün gibi gözükmüyor.58 varis var. Paylaşma davası açsak, elbirliğindeki hisseler diğer yarısına sahip olan varise mi satılır? yoksa izaleyi şuyu gibi dışarıdan 3.kişi de alım için başvurabilir mi?
  *izaleyi şuyu açsak arsanın parsel olarak tamamı mı satışa çıkar yoksa sadece miras kalan kısmı mı?
  -izaleyi şuyu açmak istememizin nedeni masrafı daha fazla olduğunu düşünüyorum.Paylaşma davasında da gazete ilan masrafı falan var mı bilmiyorum.Ayrıca paylaşma davasında kısmi paylaşma yolu da mevcut olduğu için çünkü; Arsanın bir tanesinde izaleyi şuyu açılmış durumda.(o arsanın durumu daha vahim.2 elbirliği ve 180 hissedarı var.Bunu paylaşıma zaten katamayız muhtemelen gecikme sebebi olacaktır.)
  Cevap verirseniz çok memnun olacağım.Şimdiden teşekkürler.

  Aralık 29, 2020 , 11:09 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba hissedarlar satisin kendi aralarında yapılmasını mahkemeden isteyebilirler .Detayli bilgi ve hukuki yardım icin randevu alabilirsiniz.

   Ocak 1, 2021 , 12:10 pm
 • Murvet cevap

  Merhabalar,
  Babam ve amcam köyde ortak ev aldılar aradan geçen seneler sonra anlaşmazlık çıktı babam ya sen al ya ben alayım dedi amcam ne almaya ne satmaya yanaştı bu konuda nereye başvurmanız gerekli babam kendi payını satıp parasını almak istiyor mahkemeye vercez dediler karşı tarafa ama nereye başvurmamız gerekli bilmiyoruz

  Ocak 1, 2021 , 2:09 pm
 • Fatma Nur KORKMAZ cevap

  Merhabalar. Köyde dedemden kalan bir arazi var. Babam bu arazideki evde dedemlerle onlar vefat edene kadar yaşadı. Bu arazinin paylaşımını 5 kardeş kurayla yaptılar ve herkes kabul etti. Ölçüm için gelindi herkesi yeri belirlendi 4 kardeş imza attı ancak 1 kardeş bana 100er metrekare fazla verilirse ya da bu evde yaşanan yılların kirasını verirseniz imzalarım diye şart koşuyor 13 yıldır kimse onun dediğini yapmadığı için tapu alınamıyor. Bu kardeş için ne yapılması gerekir. Bu mağduriyeti nasıl çözebiliriz. Şimdiden teşekkür ederim.

  Ocak 4, 2021 , 7:06 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba o kardeşinde ikna edilmesi gerekiyor aksi halde mahkeme yoluyla halledilebilir

   Ocak 9, 2021 , 9:11 am
 • halil cevap

  dedem bu yıl vefat etti.20 yıldan beri bakımı ile babam ilgilenmekteydi.babamgil 11 kardeş. iki amcanın ve kullanmakta olduğu ayrı ayrı tarla vasıflı araziler var.birkaç tane daha tarla da var. bu yapıların olduğu arazileri talep ettiler.ve bu arazilerin değeri arasında ciddi orantısızlık var.Açtıkları dava da ise gerçekleri taşımayan bazı yalanlar var.Mesela Babamın 4 sene önce kendi aldığı traktörü dava da dedemin alındığı söylenip traktör için dava açıldı.Dedemin eskiden üzerinde olduğu ama şuan babamın ve 2 amacamın üzerinde olduğu tarlalar ve bazı ev konutları diğer kardeşler için paylaştırılırmı?

  Ocak 6, 2021 , 2:40 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar dedeniz sağken babanıza ve diğer mirasçılardan bor kısmına mal vermişse vefatından sonra diğer mirasçılar biz miras payımızı almadık veya eksik alfikndiye dava açabilirler hukuki yardım almanızda fayda var.Iletisim no.05302022326

   Ocak 9, 2021 , 9:04 am
 • fahrettin cevap

  Merhabalar. Değerli zamanınızı ayırarak cevap yazarsanız çok memnun kalırım.
  Olay şeklimiz şu: Dedem 1975 yılında vefat etmiş. terekesi 1979 yılında halam ,amcam ve babam arasında pay edilirken şöyle bir yöntem izleniyor. tarla ve arsalar üçe eşit bölünüyor, iki ev ,ahır ve müştemilatlar amcam ve babam arasında ikiye bölünüyor. bu duruma babam ve halam itiraz etse de amcam tarafından bir şekilde kabule zorlanıyorlar. halam 1987 de vefat ediyor. amcam da 2020 de vefat etti. halamın kızı amca oğluyla evli. şimdi aradan geçen bunca yıldan sonra hala kızı sanki miras yeni pay edilmiş ve babam tarafından hakları gasp edilmiş gibi bir tavır takınarak babamdan annesinin miras payını istiyor.
  Bu durumda izlememiz gereken yol ve yöntem hakkında bizi aydınlatacak bir fikir sunarsanız gerçekten çok memnun kalırız. Paylaşımınız için şimdiden çok teşekkür ederim..

  Ocak 8, 2021 , 8:02 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Taraflar aralarında anlaşmış ve mirası paylaşmış ve devirleri yapmışlarsa artık itiraz mümkün olmaz

   Ocak 9, 2021 , 8:41 am
 • SELİM cevap

  Merhabalar
  2020 yılında Babam ve annemi kaybettik babam 3.ayda annem 9uncu ayda vefat etti
  1 kız 3 erkek kardeşiz mirasda anlaşamadık kız kardeşim dava açacağını söyleyip duruyor
  2000 yılında arsalarımızdan biri üzerine inşaedilen binadan bir daire ve 3 dükkan kaldı
  babam kendi hür iradesi ile erkek kardeşler arasında taksim yaptı ben en büyük olduğum için bana büyük dükkanı küçük kardeşlerimede sırasıyla diğer dükkanları taksim etti ve binayı yapan mütahitten tapuları direk bizim üzerimize geçirttirdi. kız kardeşimizede elden nakit para yardımı yaptı 2000 yılında bir dükkanın değeri 35 bin tl ise kız kardeşimizede değeri kadar para verdi.
  Şimdi kız kardeşimiz mirasın eşit bölünmediğini söyleyerek hak istiyor. Avukat tutup dava açtığını belirtiyor
  e devlet üzerinden baktığımda böyle bir dava açılmış olduğunu göremiyorum
  araştırdığım kadarıyla mirastan mal kaçırma davası açabilirmi sonuçta babamız o zaman ona dükkan almadı ama dükkan parası vermişti tabi elimizde herhangi bir belge yok.

  Ocak 9, 2021 , 6:18 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba dava açılmasi halinde e devletinizden görebileceğiniz gibi size mutlaka tebligat da yapılacaktır.Mahkemede kizkardeslerinize yapılan ödemeleri söylemeniz ve ispat etmeniz gerekiyor.Hukuki yardım almanızda fayda var

   Ocak 13, 2021 , 8:06 pm
 • Ayşe cevap

  Merhabalar dedemden kalan Bi arsa var babalar 3 kardeş bizim veya amcamların evi bu arsada halam izaşöle yaptıracak biz buna karşın satılmaması için ne yapabiliriz

  Ocak 12, 2021 , 12:41 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Maalesef paylaşım konusunda anlaşamazsanız Izaleyi suyu davası sonucunda satış yoluyla satışa gidebilir

   Ocak 13, 2021 , 8:00 pm
 • Hatice cevap

  Merhaba dedemden kala ev arsası var dedem babama yap dediği için mirasli arsanın bir bölümüne evyapti evimizin arkasında dedemizin evleri ama şimdi amcalarım satmak istiyor evimiz den mahkeme bize negibi oncelik tanır yani oturduğumuz ev anneme dusermi 50 yıli aşkın oturuyor köy evi mahkemede bı öncelik tanirlarmi

  Ocak 17, 2021 , 4:50 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Ihaleye girip satın alma hakkınız var

   Ocak 31, 2021 , 7:17 pm
 • Hamza Aydın cevap

  Merhaba. Babamiz vefat etti. Babamin üçüncü eşi ve dört kardesi olarak mirasciyiz. Babam henuz bir yillik evli. Miras paylasimi nasil yapilir, biz kardesler olarak aramizda bir anlasmazlik yok. Gidebileceğimiz yollar nelerdir? Tereke bir araba, iki katli mustakil ev ve 14 donum tarla.

  Ocak 23, 2021 , 8:33 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba bütün mirasçılar aranizda yazılı protokolle paylaşım yapıp tapu da vebtrafikte devir yapabilirsiniz anlaşmazlık olursa Izaleyi suyu davası açmak gerekiyor.Iletisim no.05302022326

   Ocak 31, 2021 , 7:09 pm
 • deniz cevap

  2012 yılında babam vefat etti.annem miras kalan evde oturmaya devam ediyor.son günlerde bizimle görüşmek istemediği için bizi eve almıyor yasal mirasçısıolarak kardeşim ve ben bu eve girme hakkımız yok mu.evi satışa çıkartırsak ben satın alabilrmiyim

  Ocak 26, 2021 , 8:19 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Izaleyi suyu davası açarak paylaşım isteyebilirsiniz.Iletisim No.05302022326

   Ocak 31, 2021 , 7:07 pm
 • Mehtap cevap

  Merhabalar,
  Benim anneme ve 5 kız kardeşine babalarından köyde pek çok arsa ve bahçe kaldı ama bi tane kız kardeş bu miras kalan yerlerin hepsini ya sattı ya da üstüne aldı izinsiz bi şekilde. Bu konuyla ilgili annem ve kardeşleri o kız kardeşe karşı nasıl bi yol izleyebilir?

  Ocak 26, 2021 , 6:07 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Miras kalan mallar tapulu yerlerse vefattan sonra sizin rızanız olmadan üzerine geçiremez vefattan önce mürisin sağlığında bir şekilde devralmışsa iptal davası acabilirsiniz

   Ocak 31, 2021 , 7:04 pm
 • Ahmet cevap

  Merhabalar, annemin 10 yıldır çözülemeyen miras sorunu var. Dayım dedem ölmeden önce kendi payını üzerine almış. Diğer üç kardeş kalan tarlaları paylaşmaya çalışıyorlar ama bir türlü ortak noktada bulunamıyorlar. Ayrıca dayım hakkı olan mirasın dışında da bazı mal varlıklarınıda dede hayatta iken üzerine geçirdiği biliniyor. Öncelikli sorum dayım miras paylaşımına katılmaz ise tarlalar 3 e bölünebilir mi? Eğer hakkını alan sayımız da tekrar miras paylaşımına girmek isterse onun yapmış olduğu bu usulsüz üzerine mal geçirmeyi biz dava edip bir şey elde edebilir miyiz?

  Ocak 27, 2021 , 11:09 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba miras bırakanın sağlığında bir kısım mirasçılardan mal kaçırması durumunda muris muvazaası nedeniyle tapu iptal davası acabilirsiniz

   Ocak 31, 2021 , 7:02 pm
 • nur cevap

  merhaba. bemim ailemin babannemin dedsinden kalma bir miras davası var hissedarlar özlü üveyli olduğu için anlaşmazlık söz konusu. ve bunun için 2017 nisan ayında ortaaklığın giderilmesi için dava açıldı halen sürüyor bazı sayfalarda 731 iş günü cözüm ve sonuç için makul süre olduğunu söylüyor tahminen ne zaman cözümlenir

  Ocak 28, 2021 , 2:29 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mahkemelerin yoğunluğuna göre değişir

   Ocak 31, 2021 , 7:01 pm
 • Gül cevap

  Merhabalar oguzhan bey dedemden kalan farklı yerlerde araziler küçük bahceler var 2013 yılında öldü fakat ogünden beri kimse paylaşmak için yanaşmıyor izalei su davası haricinde mal paylaşım davası ilemi paylaşıcaz nasıl bir yol izliycez arabulucu falan cözermi bu işi malın degerini kaybetmeden

  Ocak 30, 2021 , 8:31 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba bu tarz davalarda arabuluculuk olmaz izaletinsuyu davası açılması gerekiyor iletişim no.05302022326

   Ocak 31, 2021 , 6:58 pm
 • Zeliha ışık cevap

  Merhaba iyi günler. Dedem 25.11.1996 yilinda vefat etti. Annem dedemden kalan arazileri paylamak istiyor. 5 kardeşler annemler. Ama dayımlar paylasmak istemiyolar iki dayım paylaşım olmadan haksız sekilde ev yaptilar dedemden kalan araziye. Ne yapabiliriz. Nasil bir yol izlemeliyiz. Cevap verirseniz simdiden cok tesekkur ederim….

  Ocak 30, 2021 , 5:10 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu paylaşım davası açmanız gerekiyor haksiz kullanım dolayisiyla tazminat isteyebilirsiniz.Iletisim no:05302022326

   Ocak 31, 2021 , 6:57 pm
 • Ferhat cevap

  Merhaba dedemden kalan bi ev var toplam 11 çocugu var ve 3 katlı ev orda oturan birtane amcam hem kendi oturuyor hemde kiracı koyuyor tabiki kontratsız olarak koyuyor kiracıları ve hiçbir kardeşe para vermiyor kendisi harcıyor ev imarlı degil mahalle içinde normal müstakil ev ve hisse olarka gözüküyor toplasanız 150 metre kare ama ortlama 200dönüm içinde hisse olarak gözüküyor bu durumda izlenecek koşullar nelerdir

  Ocak 31, 2021 , 1:43 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu paylaşım davası açmanız gerekiyor haksiz kullanım için tazminat isteyebilirsiniz. Iletişim no:05302022326

   Ocak 31, 2021 , 6:56 pm
 • Bülent cevap

  Onunla türkiye’de, türkiye’den bir avukatla dava açmak istiyorum, çünkü diğer mirasçılarla aynı fikirde olamıyorum, 2 mirasçı Türkiye’de yaşıyor ve diğeri yurtdışında, ben veya diğeri yurtdışında mahkemeye çıkmalı Öyleyse ve diğer kişi mahkemeye çıkmazsa, işler nasıl gidiyor? Teşekkürler ve selamlar

  Ocak 31, 2021 , 11:03 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Türkiye de davaya çıkmanız sizin gerekmiyor ama mutlaka bir avukatla temsil edilmeniz gerekiyor iletişim no.05302022326

   Ocak 31, 2021 , 6:55 pm
 • Huseyin cevap

  Merhabalar. Babamin uzerine bir evi var. Biz 4 erkek ve oz kardesiz. Babamin baska evliligi falan olmadi. Ama 3 kardes babamla gorusmuyoruz ailevi sebeplerden dolayi. Ve babam onunla gorusen 1 kardesimize evini birakacagini vasiyetname yazacagini soylemis. Eger vasiyetname yazar ve o kardesimizin ismini belirtirse biz diger 3 kardes hicbir pay alamazmiyiz ? Yanitlarsaniz sevinirim

  Şubat 1, 2021 , 5:44 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar vasiyetname durumunda dahi sizin mahfuz miras payınıza dokunulamaz

   Şubat 9, 2021 , 6:24 pm
 • sena cevap

  merhabalar bir sorum olacaktı yardımcı olursanız çok sevinirim.
  bir yakınımın eşi vefat etti,çocukları yok sadece ölen eşin kardeşleri hayatta .ölen şahsın 4 tane dairesi var
  bir dairenin mülkiyeti sağ kalan eşin üzerinde
  bir diğer daire sadece ölen şahsın üzerinde
  başka bir dairede sağ kalan eş ve ölen eşe ait
  4. dairenin tapusu yok karar defterinde sağ kalan eşin ismi yazıyor
  bu durumda ölen şahsın kardeşleri mirastan hak iddia edebilirler mi
  ne tür bir dava açmak gerekiyor veraset ilamı çıkarmak gerekiyor mu?

  Şubat 3, 2021 , 6:48 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar veraset ilamı çıkarmak gerekiyor kardeşlerde mirasçı olurlar ama vefat durumunda sağ kalan esin %50 oranında mallardan mal rejiminden kaynaklı alacağı var öncellikle sağ kalan eş yarısını alacak kalan kısım üzerinden diğer mirasçılar pay isteyebikir.Ama bunun için sağ kalan esin dava açması gerekiyor.Iletisim no.05302022326

   Şubat 9, 2021 , 6:19 pm
 • levent kılınç cevap

  Eşim 2015 yılında vefat etti. Eşim 3 kardeş idi. Ölen esimin babasinin 28 dönüm ve 22 dönüm arsa bulunmaktadır. Kayinbabam ölmeden önce çocuğunun birine 28 dönümü, diğerine de 22 dönüm arsayı 10 yıllığına kira sözleşmesi yapmış. Kayinbabam 2 ay önce vefat etti, benimde 15 yaşında oğlum bulunmaktadır. Bu kira kontratlarınin iptalini olur mu, oğlum ve benim hakkımızı nasıl arayabiliriz.

  Şubat 4, 2021 , 3:12 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar kira kontratlariyla bağlı değilsiniz dava açabilirsiniz. İletisimno:05302022326

   Şubat 9, 2021 , 6:15 pm
 • İsimsiz cevap

  Merhabalar avukat beysize bir sorum olacak cevaplarsanız sevinirim bizim 346 m2 bir aramız var bu arsada 2 katlı ev var bu evin 2.katı babamın diğeri babaannemin babaannem 2019 yılında öldü haliyle 2.kat bizim üstümüzde olmadığı için miras olarak görünüyor babam 5 kardeş bu 5 kardeşin 2 tanesi babamdan yana ve biz bu 2 sinin hisselerini aldık ve şu anda babamla beraber 5/3 bizde diğerleri verdiğimiz parayı kabul etmiyor bize vermeyip satmayı istiyor dava açsak bizim buradaki kazancımız ne olur davayı kazanabilirmiyiz ne yapmamız gerekiyor

  Şubat 12, 2021 , 5:33 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Diğer mirasçılar kabul etmiyorsa Izaleyi suyu davası açmanız gerekiyor .Satisin mirasçılar arasında yapılmasını isteyebilir ve hissenin çoğunluğu sizde olduğu için ihaleye girerek diğer hisseleri almanız daha kolay olcaktir

   Şubat 18, 2021 , 5:47 pm
 • mahmut cevap

  merhaba.babadan kalan paylı tarım arazimiz var.diğer paydaşlar bu tarım alanında ev yaptırmak istiyorlar.sadece ben buna karşı çıkıyorum.nedeni ise tarım alanlrının yerine binaların olmasını istemiyorum.aynı mahallede yine babadan kalma dairemiz var.konut isteği varsa bu dairede değerlendirebieceğini söylememe rağmen illada kendilerin istediği arazide ev yaptırmak istiyorlar 1000 metrekare nin altında olduğundan bölünemiyor.paydaşlardan biri istedikleri arazide hissemi kendisine satmamı talep etti.bende farklı bir paylı arazimizden satabileceğimi söyledim.fakat kabul etmeyip paylı mülkiyet davası açtı.hakim bu arazinin satışına karar verirse bilirkişi raporunun belirlediği fiyat paydaşlar tarafından kabul edilmezse açık artırmaya gittiğinde paydaşlardan biri bizzat kendisi yada tanıdık birisi bu açık arttırmaya katılıp rakip çıkmaz ise istediği fiyatı verip sadece benim hissemi satın alabilir mi?bunun bir alt taban fiyatı olmuyor mu?

  Şubat 13, 2021 , 7:04 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Taşınmaz bir bütün halinde satışa çıkar. Kıymet taktirinde belirlenen fiyatın %50sinden satışa cikar

   Şubat 18, 2021 , 5:45 pm
 • Tuğçe cevap

  Kolay gelsin iyi günler 2000 yılında babam ev yeri aldı ama tapuya babası gittiğinden dolayı tapuyu kendi üstüne yapmış babam da buraya ev yaptırdı 7 kardeşler şimdi de kimse birbiriyle anlasamiyo ve mahkemelik oldular bunun sonucu ne olur arsa içinde de ev var bunun sonucu ne olur kaç sene de sonuçlanir

  Şubat 16, 2021 , 11:08 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Tapunun aslında babanıza ait olduğunu yazılı belgenizle ispatlarsanız inançlı işlem sebebiyle tapu iptal davası acabilirsiniz

   Şubat 18, 2021 , 5:36 pm
 • Mustafa KAYA cevap

  Kadastro geçerken babam Çocuklarına eşit olarak arazilerini paylaştırdı.Bir kısım arazi ise üzerinde kaldı.Vefatından sonra danışıklı olarak abim dava açtı başka yerlerden hak iddaa etmemek kaydıyla mahkeme kararıyla arazisini genişletti.Daha sonra abimle aramız açılınca kalan yerlere bende ortağım diye söylemlere başladı.(Başka taraflardan hak iddaa etmeyeceğim ibaresi mahkeme tutanaklarında mevcut)Ayrıca kalan yerler üzerinde abim hala daha ortak görünüyor.Bu durumda nasıl bir yol izlememiz gerekir.Vereceğiniz bilgi için teşekkür eder saygılar sunarım.

  Şubat 21, 2021 , 11:10 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba Izaleyi suyu davası açmanız gerekiyor

   Şubat 25, 2021 , 8:34 am
 • Derya alan cevap

  Merhaba bi sorum var 3 katli evin 6 mirascısi var mirascilarin hepsi kendi paylarını birine satı geriye sadece satmak istemeyen 1 kisi kaldi simdi 1 kisi bi tarafa bir kiside 5 kisinin payi oldugunda mahkemeye gidilirse ne olur yinede ev acık atırımla satılip pay mi edilir yoksa 1 payi olan öteki fazla payi olanin hani fiyatli veriyorsa mecbur razı olup ona satmasımı gerek

  Şubat 22, 2021 , 1:13 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mecburen payı çok olana satması gerekiyor diye bir şey yok.Aralarinda anlaşmıyorlarsa mahkeme vasıtasıyla satılır herkes girebilir ihaleye iletişim no.05302022326

   Şubat 25, 2021 , 8:33 am
 • Simadi cevap

  Merhabalar kolay gelsin. Ben babadan bi anneden ayrı çocuğum annemin resmî nikahı yok 17 yıl önce babam vefat etti daha sonra resmî nikahlı eşi vefat etti babamdan kalanlar ilk eşine daha sonra direk abime geçti. Şimdi abimde vefat etti çocuğu olmadığı için eşine ve diğer ablasına ve bana miras kaldı bu durumda miras payları ne şekilde olmalı ben tam soy kabul edilmediğim için bana az mı düşüyor

  Şubat 24, 2021 , 7:47 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba mirasçı çocukların hepsi eşit pay alır

   Şubat 25, 2021 , 8:27 am
   • Simadi cevap

    16 pay olarak kabul edilmiş ve yarısı eşine 6 pay diğer kız kardeşine ve bana 2 pay olarak çıkmış bana dedikleri şey annen ayrı babanın eşinden gelen payları alamıyorsun sen dediler bu durumda ne yapabilirim

    Şubat 25, 2021 , 8:50 am
 • melisa cevap

  dedemin üzerine dublex dairemiz var babam 8 kardeş evin üst katında sadece 2 tane oda vardı dedem babama orayı verdi babamda para harcayarak oraya 4 tane daha oda yaptırıp normal daire haline getirdi şimdi orayı babam kiraya vermek istiyor tapuda babamın yaptığı odalar gözükmüyor kardeşlerinden birisi babamın evinde yaşamak istiyor ve bizde kiraya çıkmak zorunda kalıyoruz anlaşamadığımız için tüm kardeşler anlaştılar ama 2 kardeşi bu duruma karşı dedem karışmıyor hiçbirşeye babamda buraya para harcadım benim hakkımı ödeyin diyor beleşe otturturmak istemiyor sizce ne yapmalıyız ?

  Şubat 28, 2021 , 2:07 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Babanız daireye yaptığı iyileştirmeleri dava yoluyla isteyebilir düşüncesindeyim

   Mart 4, 2021 , 8:30 pm
 • ahmet dursun cevap

  Merhaba.

  Babamız 22 yıl önce vefat etti ve bir traktör miras kaldı.
  22 yıldır bu traktörü abimiz kullanıyor. miras traktörü üzerine almasını istedik almadı.
  şahsi borcundan ötürü miras traktör üzerindeki hissesinde haciz olduğu için haczi kaldırması gerekiyormuş. borcunu da ödemiyor. ödemediği için de devir edemiyoruz
  satalım dedik sattırmıyor
  vize sigorta yaptırmadan biniyor. Ayrıca alkol de çok alıyor.
  Olası bir kaza vs durumunda hukuki sorumluluk bizde de olacağı için sorumluluktan kurtulmak istiyoruz.
  dava açmamıza karşı da tehdit ediyor.kara kara düşünüyoruz ne yapabiliriz

  Mart 5, 2021 , 10:19 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mal paylaşım davası açarak traktörü mahkeme kanalıyla sattirmaniz isabetli olur

   Mart 16, 2021 , 4:54 pm
 • İsa Özer cevap

  Dedem den kalan tarlalar var dayım paylaşım yapmıyor ben uğraşamam sen uğraş diyor tapular onda uzlaşmaya yanaşmıyor nasıl bir çözüm bulabiliriz dedem vefat edeli 36 sene oldu hiç bir şekilde paylaşılmadi öyle duruyor yerler kimse kullanmıyor

  Mart 9, 2021 , 9:27 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar siz veya mirasçılardan herhangi Izaleyi suyu davası açarak dava yoluyla paylaşımı yaptirabilir

   Mart 16, 2021 , 4:48 pm
 • Ceylan cevap

  Merhaba benim eşim mütahit kat karşılığı bir parsel aldı noterde herşey usulüne göre yapıldı tam eşim inşaata başladı parsel sahibine miras davası açıldı ve parselden hak talep ediyorlar bu benim eşimi etkiler mi

  Mart 10, 2021 , 9:38 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sağlıklı cevap icin sözleşmeyi detaylı incelemek gerekir.

   Mart 16, 2021 , 4:46 pm
 • Sena cevap

  Merhabalar miras yoluyla bölünmüş bir evi 3 kişi satmak istemiyorsa 4. Kişi satabilir mi?
  Evin bedeli raiç bedelinden mi hesaplanıyor yoksa emlakçı ve uzmanlar tarafından devlet bir görevlendirme mi yapar?

  Mart 12, 2021 , 10:59 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mirasçılardan birisi dahi paylaşım için dava açabilir.Mahkeme bilirkişi incelemesi yaptırarak gerçek değerini tespit ettirir

   Mart 16, 2021 , 4:44 pm
 • Çiğdem ŞEN cevap

  Merhaba, komşumuz vefat etmişti yıllar önce, birçok yerde malı mülkü olduğu biliniyor, çocuklarından biri vekalet almış kardeşlerinden, şu anda hiçbir şekilde mal paylaşımı yapılmadı. kardeşleri ne yapabilir nasıl mal paylaşımını sağlayabilirler. veraset ilamı çıkardıktan sonra nasıl bir işlem yapabilirler . teşekkürler

  Mart 16, 2021 , 6:24 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar komşunuzun kendisinin bizi aramasını tavsiye ederim .Iletisim numaramiz:05302022326

   Mart 16, 2021 , 4:38 pm
 • ayşe cevap

  Merhabalar; Babam 1 yıl önce vefat etti ve biz 3 kardeş ile vefatından 1.5 yıl önce evlendiği eşi yasal mirasçısıyız. miras kalan yazlık bir ev var ve intikal işlemleri devam ediyor. bundan 3 ay kadar önce eşi bizim bilgimiz ve onayımız olmadan yazlık evdeki eşyaları kamyona yükleyerek götürmüş. bu durumu öğrenince komşuların şahitliğinde tutanak tuttum. buna karşı nasıl bir işlem yapabiliriz. Ayrıca babam yoğun bakımda yatarken eşi babamın hesaplarında bulunan yüklü miktarda parayı kendi hesabına aktarmış. mirasçısı olarak bize banka kredisi borcu kaldı, bu kredi le de eşinin üzerine araba aldığı hesaplarda gözüküyor, borcu bizim ödememiz gerekiyor. Borcunu ödediğimiz arabadan hak talep edebilir miyiz. Teşekkür ederim.

  Nisan 2, 2021 , 7:14 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar terekeyi tespit davasi acabilirsiniz. Hukuki yardim almanızda fayda var

   Nisan 10, 2021 , 9:38 pm
 • Yusuf cevap

  Merhaba biz 3 oğlan 1 kız kardeşiz oğlanlardan 1 i vefat etti ve babam 16000m2 tarlasını kız kardeşime yıktı ve kız kardesim den 9500m2 satın aldım 5500m2 si kız kardeşimde ve şuan ev felan yaptım vefat eden kardeşlerim vefat eden kardeşimin oğulu mahkemeye verse yaptığım eve felan birşey olurmu

  Nisan 7, 2021 , 7:22 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sorun yaşayabilirsiniz hukuki yardim almanıza fayda var

   Nisan 10, 2021 , 9:32 pm
 • Hasan Avcı cevap

  Merhabalar.
  Bizim tarlalarımız var. Bu tarlaların tapusu babam ve amcam üzerine. Babam vefat etti. Şimdi babamızın üzerine kalan tarlaları kullanmak istiyoruz. Kardeşlerden biri köyde yaşıyor. Bir kardeşte şehirde yaşıyor. Şehirde yaşayan kardeş tarlalar paylaşıldığında hakkı olmayacak derecede fazla tarla istiyor. Eşit paylaşmayı kabul etmiyor. Eğer istediğimi yapmaz iseniz sizi mahkemeye vereceğim diyor. Mahkemeye verdiğinde tarlalar açık arttırmaya mı çıkacak? Tarlaların dönümü toplamda 100 dönüm ve 6 kardeşiz. Anne sağ. Amcamların üzerindeki tarlalarda 100 dönüm. Bir de biz dava açsak ve bu kardeşin mirastan çıkarılmasını talep etsek, hakkını para olarak ödesek bu mümkün mü?

  Nisan 8, 2021 , 10:43 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Mirascilardan birisi paylaşmaya yanaşmıyorsa mahkeme kanalıyla paylaşım yapılır ve taşınmaz ihale yoluyla satışa çıkarihaleye herkes girebilir

   Nisan 10, 2021 , 9:30 pm
 • emine cevap

  bende size bir soru sorabilirmiyim bizim babadan kalma evimiz var ve her ay düzenli faturalarını ben ve annem ödemekte ama abim ödemiyor nede evi satmaya razı oluyor bunun yanında benim imzam olmadan satamazsınız satabiliyorsanız satın diye bizimle ugraşıyor ev mirscı olduğumuzdan ona sen al bizim payımızı ver sen al evidiğoruz onda razı olmuyor siz bana yalavaracaksınız diyor ve eve kiracı sokalım en azından porclar edensin diyoruz kiracının evi başına yıkarım o eve polısle paskın veririm diyor buda yetmez gibi payına düşen porcun parasını istediğimizde sizi polise vericem beni tehtit ediyorunuz sizi mahvedicem diye hakaretler alıyoruz siz benim imzam olmadan hiç bişey yapamazsınız siz bana muhtacsınıyor diyor bunun cözüm yolu nedir.

  Nisan 12, 2021 , 7:25 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar böyle bir durumda izaleyi şuyu davasi açarak mahkeme kanalıyla satis yaptırmanız gerekir satisin sadece mirascilar arasinda yapılmasını mahkemeden talep ederseniz abinizin payini satın alabilirsiniz. Hukuki yardim.almanizda fayda olacaktır.İLetisim no.05302022326

   Nisan 14, 2021 , 6:44 pm
 • Taner Çakcı cevap

  Sayın oğuzhan bey selamlar birkaç aklımda sorular kaldı yardımcı olurmusunuz. Dedem 3 sene önce vefat etti 5 erkek 2 halalar.halamlar yerlerinden pay edip hak almak istiyorlar tabi haklılar.büyük amcam parası pulu halı vakti yerine biri.yerleri pay ettirmeyip satışa gidilecek yerler diyor.bu herif satışa götürüp tüm yerleri alabilirmi.veya bizi yerimizden yok edebilir mi .bahçeleri 7 ye bölmek istiyoruz ama bu zatıı muhterem yerler satılığa gidilecek diyor.ne yapmamız gerekiyor sayın avukatım.80-100 dönüm yer.lütfen beni aydınlatırmısınız.satışa gitmek ne anlama geliyor malum paramız yok cebimizde.babama satışa gidilsin diye imza istemişler bende verdirmedim.lütfen oğuzhan bey yardımcı olurmusunuz saygılar sevgiler

  Nisan 15, 2021 , 10:11 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sizi konu ile ilgili olarak arayabilmemiz için irtibat numaranızı yazabilir veya bize 05302022326 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz

   Nisan 20, 2021 , 6:54 pm
 • Murad cevap

  Ayrıntılı bilgilendirmeniz için teşekkür ederim. Dedem 20 yıl önce öldü, istanbul yeniköyde müstakil evi var ve evi dedem öldüğünden beri hiç bir ücret ödemeden dayım kullanıyordu, evi kullanan dayım vefat etti ve şuan dayımın eşi evi kullanıyor, biz evin satılmasını istiyoruz, ancak evi kullanan kişiler evin satılmasına karşı çıkıyor, ya da satılacaksa mahkeme yoluna gdilip satılsın istiyorlar, mahkeme kararıyla satışta değerinin çok altında fiyat verildiğini okudum, doğruluk payı varmı, kişi düşük fiyata satılması halinde kendisi evi almayı düşünüyor bunun önüne geçebilir miyiz, bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkür ederim

  Nisan 19, 2021 , 3:14 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sizi arayabilmemiz için irtibat numaranızı yazabilir veya bize 05302022326 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz

   Nisan 20, 2021 , 6:49 pm
 • Esra cevap

  Merhaba kolay gelsin dedem vefat etti.köyde müstakil bir evimiz var ve bunu babamın kız kardeşi almak istiyor ama biz satmak istemiyoruz çünkü müstakil ev de kendi hisseme düşen metre kare ne kadar ediyorsa onu almak istiyorum mesela garaj ve ahır gibi ve dava açıp mahkemeye vereceğiz diye tehdit ediyorlar eğer mahkeme açılırsa satışa sunulacak ne yapmam gerekiyor çok acill

  Nisan 19, 2021 , 11:04 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Esra hanım aranızda anlaşamazsanız mahkemeye giderse satışa da gidebilir

   Nisan 20, 2021 , 6:47 pm
 • Nihal Yilmaz cevap

  Merhaba annemin ve babamın vefatından sonra , bahçeli müstakil bir evi kaldı fakat kardeşlerden biri içinde oturuyor ve satışına razı değil.fakat diğer 3 kardeş bana satılmasına razı.evde oturan abimizin de satışı kabul etmesi için ne yapilmali ?

  Nisan 24, 2021 , 1:41 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar izaleyi şuyu davasi açmanız gerekiyor Konu ile ilgili olarak 05302022326 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz

   Nisan 25, 2021 , 4:53 pm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir