Blog & Haberler

Anlaşamayan Mirasçılar Mahkemeden Mirasın Paylaştırılmasını İsteyebilirler

Mirasbırakanın mallarının ne şekilde paylaştırılacağı mirasçılar arasında görülen en büyük problemlerdendir. Bu nedenle kanun koyucu mirasın paylaştırılmasına olanak sağlamak için bir çok yol ve dava öngörmüştür. Bunlardan biri de Mirasın Paylaşılması Davasıdır. Mirasın paylaşılması (taksimi) Türk Medeni Kanunu (TMK) m. 642’de düzenlenmiştir. Kanun metnine göre mirasçılardan her biri sözleşme ya da kanun gereği ortaklığı sürdürmekle mükellef olmadıkça her zaman paylaştırmayı isteyebilecektir. Uygulamada mirasın paylaşılması davası izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davasına benzetilmektedir. Ancak bu iki dava arasındaki en temel fark izale-i şüyu davasında bir taşınır/taşınmaz malın üzerindeki paylı mülkiyetin giderilmesi iken; mirasın paylaşılması davasında tereke üzerindeki elbirliği mülkiyeti sona erdiren bir davadır. Aynı zamanda bu davanın iki önemli özelliği daha vardır. Bunlardan ilki; terekenin bu davada tespit edilebileceğidir. Mirasın paylaştırılması davasında tereke de tespit edilecektir, bu nedenle kanunda ve uygulamada yer alan “terekenin tespiti davası” olarak adlandırılan davanın ayrıca açılmasına gerek yoktur. Mirasın paylaştırılması davasının en önemli diğer özelliği de, payların belirlenmesidir. Miras üzerinde ve mirastaki mallar üzerinde, murisin vefatıyla elbirliği mülkiyeti yani paylara ayrılmamış mülkiyet mirasçılarına geçecektir. Hangi mirasçının ne kadar payı/hissesi olduğu da bu davada tespit edilebilecektir. Yine bunun için de ayrı bir tespit davası açmaya gerek yoktur.

Mirasın paylaşılması davasında, mirasın paylaşılmasını TMK m.642’ye göre isteyen mirasçı, diğer mirasçıları davalı göstererek bu davayı açabilecektir. Davalı diğer mirasçılar paylaştırmaya ilişkin taleplerini (terekedeki herhangi malın kendisine bırakılması talebi, mirastaki malın aile konutu olması gibi) karşı dava açmadan bu davada davalı olarak isteyebilecektir. Bununla birlikte davacının feragati halinde, davalılardan herhangi birinin davaya devam etmek istemesi durumunda, dava görülmeye devam edilecektir. Bunun en önemli nedeni davalıların da mirasçı olması ve mirasın paylaşılmasını her mirasçının isteyebilecek olmasıdır.

Mirasın paylaşılması davasında yetkili ve görevli mahkeme mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesidir. Burada tüm mirasçılar anlaşsa da bu dava mirasbırakanın son yerleşim yerinde açılmak zorundadır. Kanun kesin yetkiye bağlamıştır bu hususu. Uygulamada en çok rastlanan hatalardan birisi de bu durumdur.

TMK 642/2 hükmü uyarınca her mirasçı, terekenin (mirasın) tamamını ya da sadece terekedeki değerli eşyalar, paralar vs. dâhil olmak üzere belli malların paylaştırılmasını isteyebilir. Bu hükme göre mirasın paylaştırılması davasında terekenin (miras bırakılan malların tamamına) karşı dava açılmasına gerek yoktur. Sadece ferden belirlenebilir bir kısım tereke mallarının paylaştırılması istenebilir. Örneğin miras bırakılan diğer malların paylaştırılması istenmeden sadece miras kalan bir arsanın, bir evin, bir aracın ya da bankada bulunan bir miktar paranın veya bunlardan bir kaçının paylaştırılması istenebilecektir.

Bununla birlikte mirasın paylaştırılması sadece aktiflerin yani mirasbırakan tarafından mirasçılara bırakılan malların paylaştırılması anlamına gelmez, terekenin pasifleri yani borçları da bu paylaştırmaya tabidir.

TMK m. 642/2: “Her mirasçı, terekedeki belirli malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir. Mirasçılardan birinin istemi üzerine hâkim, terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar. Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla giderilerek miras payları arasında denkleştirme sağlanır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Buna göre mirasın paylaştırılması terekedeki malların satış yoluyla paylaştırılması olabileceği gibi aynen taksim halinde de mümkün olabilecektir. Dava içerisinde mirasçıların talepleri doğrultusunda aynen taksim yapılamıyorsa, satışa gidilecektir.

TMK m. 642/3’e göre mirastaki malın hemen paylaşılması mirasın ya da malın değerini önemli ölçüde azaltacaksa, mirasçılardan birinin talebi üzerine Sulh Hâkimi tarafından mirasın ya da malın paylaştırılması ertelenebilir.

Mirasın paylaştırılması davası açmak için mirası ret süresinin geçmesi gerekmektedir. Mirası ret süresi geçmeden açılan paylaştırma davası, diğer mirasçılar açısından mirası ret süresinin geçmesine kadar bekler. Bununla birlikte ret süresi geçmeden mirası paylaştırma davası açan mirasçı, reddi miras edemez.

Bununla birlikte mirasın paylaştırılması davasında “eşlerin birlikte yaşadıkları konutun ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi” söz konusu olabilecektir. Bu husus TMK m. 652/1’nci maddesinde “Eşlerden birinin ölümü halinde tereke malları arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir” şeklinde hükme bağlanmıştır. Maddeye ve uygulamaya göre sağ kalan eş miras payına mahsuben birlikte yaşadıkları evi ve ev eşyalarını miras payına mahsuben kendisine bırakılmasını isteyebilecektir. Ancak bu uygulamada en çok karıştırılan husustur, aile konutu olarak özgülenmesi davası, paylaşma davası ile birlikte görülememektedir, bu nedenle karşı dava olarak ileri sürülmesine olanak yoktur. Bunun için görevli ve yetkili mahkemede dava açılması, mirasın paylaştırılması davasının bu davanın sonucunu beklemesi gerekmektedir. Miras payı karşılamazsa mahkemece takdir edilecek miras payını aşan kısmı diğer mirasçılara ödemek suretiyle mülkiyet hakkını kazanabilecektir.

Bununla birlikte mirasın paylaştırılmasında uygulamada çok görülen paylaştırmaya konu olabilecek bir durum da, mirasın bir İşhanı, apartman gibi mal ya da mallara sahip olmasıdır. Bu durumda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 10/5’de “Kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir gayrimenkul üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarında, mirasçılardan veya ortak maliklerden biri, paylaşmanın, kat mülkiyeti kurulması ve bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle yapılmasını isterse, hâkim, o gayrimenkulün mülkiyetinin 12 nci maddede yazılı belgelere dayanılarak kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkleştirilmek suretiyle bağımsız bölümlerin ortaklara ayrı ayrı tahsisine karar verebilir” denilmektedir. Buna göre mirasın konusu bir apartman ya da İşhanı olduğunda TMK ve Kat Mülkiyeti Kanunu bir arada değerlendirilerek, taşınmaz gerekirse kat mülkiyetine geçirilmek suretiyle aynen taksim yapılabilecektir.

Mirasın paylaştırılması davası terekenin ve mirasçıların belirlenerek mirasın öncelikle mümkün olması durumunda aynen taksimini, bunun mümkün olmadığı halde ise satış yoluyla paraya çevrilmek suretiyle paylaştırılmasına olanak veren bir dava yoludur. Uygulamada bu davaya ilişkin çok fazla tartışmalar ve değişik kararlar olmasının yanı sıra, uygulayıcıların bu konuda çok fazla pratiği de bulunmamaktadır. Bu nedenle mirasın paylaştırılması davası açılırken detaylı bir çalışma ve araştırma yapılması gereken teknik bir davadır.

Comments (160)

 • cem cevap

  merhaba..annemden bir ev miras kaldı,3 kardesiz.iki kardeşimle konusmuyorum ve ikisi veraset islemine ve evi satmaya yanasmıyorum bahanesiyle sulh hukukta mahkeme kararıyla satmak icin basvurmuslar.belirlenecek rayic bedel notmal fiyatın neredeyse yarısı kadar olacak ve o fiyatın yüzde 60 indirimiyle acık artırmada satılacak.bir kardesimin durumu cok iyi,benim durumum iyi degil ve bu evi bu sekilde yarı fiyatınında altında alacagını biliyoruz ve sırf ben az alayım diye bunu yaptıgını biliyorum..hukuk paralıdan yana mı simdi,normal yoldan satıs istegime karsı cıktılar.magduriyetimi nasıl gidermem gerek.

  Kasım 30, 2019 , 10:04 pm
 • Gökhan cevap

  Bu platformu kurduğunuz ve insanlara yardım ettiğiniz için teşekkür ederim . Benim sorum babam 2010 yılında babam vefat etti. Ve 2 katlı müstakil evi üzerine ben 3 .Katı inşa ettim 6 varis var.bu 3. Katı üzerime almam için ne yapmaliyim

  Aralık 23, 2019 , 10:24 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Diğer varislerin muvafakatı olmadan alamazsınız. Muvafakat vermeme durumunda ise dava açmanız lazım. Konu ile ilgili olarak 530 202 23 26 No’lu telefondan Av. Oğuzhan KARA ile iletişime geçebilirsiniz.

   Ocak 7, 2020 , 3:02 pm
  • Oya cevap

   Merhaba,benim bir sorum olacak,2018 yılında anneannem vefat etti..1 evi vardı.annem ve teyzemi arasında yüzde 50 50 olmak üzere bölüsüldü.Teyzem o tarihten beri evi sahiplendi.Eve annemi sokmuyor.Kira da vermiyor…Evin satılmasını istiyoruz onay vermiyor.Mahkeme aracılığiyla satısı ve bu kadar zaman alıkoyup herhangi bir ödeme yapmadığı icın dava açsak ev açık arttırma usulu satışa çıktığında kendisi evi alabilir mi yoksa aile dısında birine mi satılır.. Annem onun ve ailesinin almasını istemiyor.Yabancı birine satılmasını talep edabilirmi tesekkurler şimdiden

   Haziran 1, 2020 , 10:02 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    1.Merhabalar teyzenizin yaptığı hukuka aykiri bunu önlemek için teyzenize ihtarname göndererek işgali sonlandırılmasını ve işgal tazminatı isteyebilirsiniz.
    2.Teyzenize karşı Izaleyi suyu yani mal paylaşım davası açmanız gerekiyor bu davada ev satışa gider ve satışa 3.kisilerde katılıp alabilirler.Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için 05302022326nolu telefondan avukatlarimizla görüşebilirsiniz. IYI GUNLER

    Haziran 3, 2020 , 8:31 pm
  • Erkan Can cevap

   Merhabalar öncelikle.. Anneannem vefatından sonra 500 m2 arsa kaldı. Toplam 6 kardeşler. fakat bu arsada 2 dayım ve 1 teyze ev yaptılar oturuyorlar yani kendi kafalarına göre pay biçtiler arsanın kör noktları bize kalıyor ve biz bunu kabul etmiyoruz. Haksızlık sonuçta sizce nasıl bir yol izlemeliyiz?

   Temmuz 18, 2020 , 12:13 am
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar Izaleyi suyu davası açılması gerekiyor.Iletisim no:05302022326

    Temmuz 26, 2020 , 5:40 pm
 • Aylin cevap

  Merhaba öncelikle ayrıntılı ve anlaşılır bilgi verdiğiniz için teşekkür ederim. Ananemden kalan bir ev var 4 kardeşler ve twyzem vefat ettiği için oğlu evin satılması için mahkemeye vermiş evin değerinin düşmemesi için ne yapmalıyız. Evide kendisi almak istiyor. Şimdiden teşekkürler saygılarımla..

  Ocak 7, 2020 , 11:18 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   İzale-i Şuyu davası sonunda taşınmazın satışı yapılır ve satış ihalesine herkes katılabilir. Taşınmazın direkt bedelle satılmaması için ihaleye katılım arttırımı yapılması gerekir.

   Ocak 9, 2020 , 6:56 am
  • Melek çalışan cevap

   Merhaba dedemden kalan mirasları babamın kardeşleri bölüşmeye razı gelmiyorlar biz mirasın bölünmesi için ne yapabiliriz

   Temmuz 14, 2020 , 8:27 am
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor.Hukuki yardım almanızı tavsiye ederim

    Temmuz 15, 2020 , 6:28 pm
 • murat cevap

  Bilgilendirme için teşekkürler.

  Köyde babamdan bir tarla kaldı. Kız kardeşim öldü, 4 çocuğu var. Onlarla küs olduğumuz için bir araya gelemiyoruz. Onların muhtemelen tarladan haberleri dahi yok. Tarla köyde ve 30 dönüm olduğu için tarım arazisi olmasından dolayı bölünemiyormuş. Bu tarlanın tapusunu alabilmem için, diğer varislerle biraraya gelmeden ne yapmam gerekir.

  Ocak 27, 2020 , 9:13 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Taşınmazın tarım arazisi olması sebebiyle aynen taksimi mümkün değil. İzaleyi Şuyu Davası ile satışı mümkündür. Hukuki yardım almanız faydalı olacaktır.

   Ocak 30, 2020 , 7:58 am
   • Kübra yilmaz cevap

    Merhaba babam yeni öldü. Biz 5 kardeşiz.
    .ölmeden 3 katli evinin bir katını kardeşime vermiş 3 de 1 hisse olarak..simdi o kardeşim diğer 3 kardeşime 40.ar bin tl vererek miras haklarını aldı. Ben 40 bini kabul etmedim. Cunki değerinin çok altında…evin diğer 2 kadınında nisandan beri kirasını alıyor.. n3 yapmam lazım.. %62 ağır engelliyim…herseye kasıp.yetisemiyirumda..bana bi yol yordam gösterirseniz oğlum çok sevinirim

    Haziran 15, 2020 , 10:35 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar ortaklığın giderilmesi davası açarak mirastan yasal payınızı ve haksız kullanım dolayısıyla da tazminat isteyebilirsiniz Konu ile ilgili detaylı bilgi ve randevu almak için 05302022326 numarali telefondan avukatlarimizla görüşebilirsiniz

     Haziran 23, 2020 , 1:06 pm
  • Zahide cevap

   Dedem 2 yıl önce vefat etti. Dedem vefat etmeden önce müstakil evin üstüne babam ve amcam 2 kat daha yaptı. Zemin katın miras paylaşımı yapılacak nasıl yapılmalı? Ayrıca mirastan paylarını aldıklarına dair imzalatılacak bir belge var mı? Sonraki süreçte hukuki açıdan zor durumda kalmak istemiyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyiz?

   Şubat 29, 2020 , 1:06 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar,
    Mirasçılar olarak aranızda anlaşamıyorsanız izale-i şuyu davası açmanız gerekmektedir. Hukuki yardım almanızı tavsiye ederim.

    Mart 2, 2020 , 8:25 am
 • Uğur cevap

  Dedemden 1 ev kaldı babam halam amcam ve babaannem olarak mirasçılar vardır fakat babam vefat etti ama ben üvey oğluyum ve başka kardeşim yoktur.Mirasçı akrabalarım ile görüşmüyorum ben hakkımı nasıl alabilirim.

  Şubat 5, 2020 , 9:57 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba,
   siz eğer babanızın biyolojik çocuğu değilseniz (ki anladığımız kadarıyla o şekilde) miras hakkınız yoktur. Anneniz yasal mirasçı ise, babanızın hakkı annenize geçmiştir ve siz de annenizin mirasçısı olabilirsiniz. Netice olarak babanızın mirasında doğrudan hak sahibi değilsiniz.

   Şubat 8, 2020 , 7:26 am
 • Gül Kapar cevap

  Merhabalar dedemden kalma tarla zeytinlik ve iki ev var ben annem ve abim satmak istiyoruz ama halamla anlaşamıyoruz. Dava açmak istiyorum ne kadar masraf gider ?ve devlet satılan yerlerden ne kadarını alır ?mahkeme ne zaman sonuçlanır ?

  Şubat 7, 2020 , 5:25 pm
 • Osman bele cevap

  Babaanne ve dedemiz vefat etti.10 yıldan beri bakımları ile babam ilgilenmekteydi.diğer iki amcanın ve bir kuzenim kullanmakta olduğu ayrı ayrı tarla vasıflı araziler üzerinde nine ve dedemiz adına yapı kullanım izin belgesi alınmış 3 adet konut var.birkaç tane daha tarla da var.mal paylaşımında sorun yaşayacağımız kesin.bu yapıların olduğu arazileri talep edecekler.ve bu arazilerin değeri arasında ciddi orantısızlık var.biz içindeki evlerle beraber hepsinin satılmasını saglayabilirmiyiz?bir de onca yıl yaşlılıklarında ninem ve dedemle ilgilenmemelerine rağmen tarlaları üzerine yaptıkları evlerden istifade ettikleri için geriye dönük dava açabilirmiyiz?

  Şubat 8, 2020 , 7:05 am
 • Şeniz cevap

  Merhaba.Bizim 6 yıldıŕ süren miras davamız var arsa olarak.Bu süreçte sürekli davalı olarak görünüyorduk fakat şuanda e,devletten bakınca hissedar olarak değıştiğini gördük.Bu ne anlama geliyor acaba

  Şubat 12, 2020 , 11:01 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Davanızın hangi aşamada olduğunu öğrenmeniz gerekmekte. Davanız sonuçlanmışsa, mal paylaşımı yapılmıştır ve sonuç olarak davalı sıfatınız, hissedar olarak değiştirilmiştir.

   Şubat 13, 2020 , 6:48 am
   • Şeniz cevap

    Öncelikle günaydın.Vermiş olduğunuz bilgi için teşekkür ederim.Bu ayın 19’unda yeniden bir mahkememiz var .Bitermi artık bilemiyorum.Sadece bu zamana kadar e,devlet platformunda davalı olarak görünüyorduk şuanda 15 gün once hissedar olarak değişti o konuyu anlamaya çalıştım.Tekrar teşekkür ederim

    Şubat 13, 2020 , 7:16 am
   • Gizem Elçin cevap

    Babama babaannemden bir miras kaldı iki kardeş ortaklar babam tarlayı satmak istemiyor ama kardeşi satmak istiyor babam kendisine verilen kısmı üzerine alırsa doğrudan gelir desteği ve yeşil kart yardımı silinecek yardımların silinmemesi için ne yapilmasi gerekiyor

    Şubat 23, 2020 , 8:34 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar,
     Babanızın kardeşi, babanızın muvafakatı olmadığı halde tarlanın paylaşımını istiyorsa izale-i şuyu davası açması gerekir. İzale-i şuyu davasında ise, 3.kişiler de ihaleye girebiliyor. Babanız ihaleye girip taşınmazı almadığı takdirde üzerine kayıtlı taşınmaz görünmez.

     Şubat 26, 2020 , 8:46 am
 • Eda Mertoğlu cevap

  Merhabalar ben 55 yaşındayım 1 ay evvel annemin baba yerlerinden miras kaldıgını öğrendik. Miras derken tarla kalmış bir sürü ama annem ve teyzelerim vefat ettiği için şuan toplam nirasçı sayısı 71 imiş. Babam sağ bu arada Annemin hakkı babama yüzde kaç bize yüzde kaç düşer 8 kardeşiz. Ben benim payıma düşen yerin tapusunu istiyorum 200m2 düşüyormuş bana sizce alabilir miyim tek başıma

  Şubat 20, 2020 , 7:56 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Elimizde durumunuzla ilgili belgeler olmadığı için yüzdesi hakkında bilgi veremiyoruz. Miras paylaşımı yapıldıktan sonra kendi payınıza düşen kısmı alabilirsiniz. Aranızda paylaşım yapamıyorsanız izale-i şuyu davası açmanız gerekir.

   Şubat 26, 2020 , 9:51 am
   • Eda Mertoğlu cevap

    Çok teşekkür ederim oğuzhan hocam değerli bilgileriniz için süpersiniz . Ben bu belgelere nasıl ulaşabilirim bizden saklamaya çalışıyorlar öğrenmeyelim diye davaya vermişler bizi.

    Şubat 26, 2020 , 10:16 am
 • Yasemin Turan cevap

  Merhaba. Babam 2001 yılında vefat etti. Baba tarafından akrabalarla görüşmüyorum. Babaannemin 2012 yılında vefat ettiğini henüz öğrendim. Öyle sanıyorum ki taşınmazlar satılıp miras paylaşımı yapılmıştır. Bana haber vermediler. Ben kendi payıma düşen haklarımı nerden nasıl alabilirim?

  Şubat 22, 2020 , 6:46 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Babaannenizin vefat ettiği tarih öncesinde devri yapılan taşınmazların tapu dairesinden araştırılması gerekiyor. Vefattan sonra sizin muvafakatınız olmadan, dava açılmadan mal paylaşımı yapılmaz. Zira siz de mirasçısınız.

   Şubat 26, 2020 , 8:52 am
 • Necdet cevap

  Rahmetli babamdan kalma evde 2 kardes yasiyoruz. Ben bana ait olma olan hakkimi satmak istiyorum oteki kardesim kabul etmiyor. Satabilme hakkim var mi?

  Şubat 27, 2020 , 9:09 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Diğer kardeşlerinizin muvafakatı olmadan 3. kişiye satış yapamazsınız. İzale-i şuyu davası açmanız gerekir. Hukuki yardım almanızı tavsiye ederim.

   Mart 2, 2020 , 8:34 am
   • Yavuz cevap

    Öncelikle kolay gelsin. Yaklaşık 25 sene önce vefat eden buyukbabamdan kalan bir miras söz konusu. Babam hayatta. Miras üzerinde 7 kardeşin ortaklığı söz konusu iken, amcam diğer 4 kardeşinin miras haklarını nakit karşılığı zaman içerisinde imza karşılığında almış bulunmakta. Geldiğimiz noktada amcam 5 hisseye sahip iken, halam ve babam ile toplam 7 hisseli bir miras var ortada. Arzumuz yaklaşık 16 dönüm olan ve parselasyonu yapılmamış olan arsanın, mirasçılar arasında hakkaniyetli bir şekilde paylaştırılması. Fakat 5 hisseye sahip amcam paylaşım istemeyip, tüm arsayı ele geçirmek istiyor. Bizde hissemizi ona satmak istemiyoruz. Dede toprağı olan yerimizden hissemize düşeni alıp, evimizi yapmak istiyoruz. Maalesef aramızda anlaşma sağlanamadığı için arsa o şekilde ortada duruyor. Maddi durumu çok iyi olan amcam kesinlikle paylaşmaya razı gelmeyip, para gücüyle bizi devre dışında bırakmak istiyor. Bu arada hissemize 10 lira dusecekse, bunun karşılığında da bize 2 lira verip, saf dışı bırakmak istiyor. Arsadan hakkimiz olana razı olup, parselimizi ve parsellerimizi bilip, malımızı almak istiyoruz. İzale-i suyu yapılsa, maddi gücü ve hisse oranı yüksek olduğundan dolayı da çok ucuz bir rakama eline geçireceği bilinciyle, para değil toprağımızi istiyoruz. Ne yapabiliriz? Şimdiden vereceğiniz akıl ve iyi niyetli yardimlarinizdan dolayı teşekkür ederim.

    Nisan 16, 2020 , 7:11 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar, izaleyi şuyu davası açmaktan başka bir hukuki yol yok.Eğer arsa fiilen amcanız tarafından kullanılıyorsa haksız işgal için ihtarname ve dava yolu düşünülebilir.Hukuki yardım almanızda fayda var.Avukat Oğuzhan KARA 05302022326

     Nisan 20, 2020 , 9:26 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar, İzaleyi şuyu davası açmaktan başka bir hukuki yol yok Eğer arsa fiilen amcanız tarafından kullanılıyorsa haksız işgal için ihtarname ve dava yolu düşünülebilir.Hukuki yardım almanızda fayda var Avukat Oğuzhan KARA 05302022326

     Nisan 20, 2020 , 9:33 am
     • TULU

      Merhabalar dokuz ay önce annemizi kaybettik altı kardeşiz çeşitli sebeblerden annemizin bankadaki parasını birleşip alamıyoruz ben yalnız kendi payımı almak için Mahkemeye başvurunca hakkıma düşenin yüzde kaçını mahkeme masrafına vermem gerekir 75 bin tl nin teşekkürler

      Ağustos 6, 2020 , 1:20 pm
     • Av. Oğuzhan KARA

      Merhabalar dava açmanız gerekiyor.Hukuki yardım almanızda fayda var.Iletisim no.05302022326

      Ağustos 16, 2020 , 3:11 pm
 • gürsel utku cevap

  merhabalar yardımlarınız icin teşekkürler eşime babasından 13 fındık bahcesi kaldı 6 ortaklar eşimse 1 tane bahce kendinin olmasını istiyor hakkından az olsada bu mümkünmü yoksa bütün bahcelerin bölünmesimi gerekiyor dava acarsak teşekkürler.

  Mart 3, 2020 , 3:47 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Aralarında paylaşamıyorlarsa İzale-i Şuyu davası açmak gerekiyor. Hukuki yardım almanızı tavsiye ederim.

   Mart 4, 2020 , 12:15 pm
 • Abdullah ARI cevap

  Merhaba;
  Eşimin babası 1993 yılında vefat etmiş. Annesi ise 2008 yılında vefat etti. Baba miras olarak 1 traktör ve 4 dönüm bir tarla bıraktı. Verasetin son şeklini 2020 yılında mahkemeden aldık. Buna göre 7 tane mirasçı var. Traktör rahmetlinin üzerinde. Traktöre biz talip olduk. Mirascılık belgesi ve Vergi Dairesinden ilişik kesme yazısını aldık. Tescil işlemleri için notere gittiğimizde bütün mirascıların gelmesi gerektiğini belirttiler. Bunu mirascılara söyleyince 2 tanesi intikal veya satış için hiç bir yere gitmeyeceklerini söylediler. İzaleyi şuyu davası açabilmek için önce taşınırın varislere intikal etmesi zorunlumu veya bu intikali nasıl yaptırabilirim. iyi çalışmalar

  Mart 29, 2020 , 9:50 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası açmak için intikal yaptırmanız gerekmiyor anlaşma saglayamiyorsaniz hemen davanızı acabilirsiniz

   Mart 29, 2020 , 12:40 pm
 • elif cevap

  Merhaba; size şöyle bir sorum olacak. Annemler bes kardesler babalari 97 anneleri ise 2018 yılında vefat etti. Miras olarak bir daire kaldi. Ve bu dairede iki kardes iki senedir ikamet ediyor. Herhagibir kira odemesi sözkonusu degil. Ev satışınada yanasılmiyor. Diger üç kardes ise mal paylasımı isdiyor.evde kalan iki kardes ise ne kira odemek isdiyor ne evi satmak. Bu durumda nasil bir yol izlememiz gerekir. Fikirlerinize ihtiyacimiz var.Ayrica böyle bir platform da insanlara yardimci oldugunuz icin tesekkur ederim.

  Mart 29, 2020 , 10:22 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar. Mal paylaşımı için izale-i şuyu davsaı açmanız ve ecrimisil istemeniz gerekmektedir. Konu ile ilgili 05302022326 no’lu telefonu arayarak aavukatlarımızla görüşebilirsiniz.

   Nisan 7, 2020 , 12:31 pm
 • Esra yüce cevap

  Merhaba dedem den kalan 3 katlı bir ev var dayim iki katı ben yaptim diyerek mahkeme açtı ve kazandı 1. Kattan pay alabiliyoruz dava bitti mahkeme süreciyle satışı nasıl gerceklesecektir

  Nisan 2, 2020 , 10:25 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar. Konu ile ilgili 05302022326 no’lu telefonu arayarak avukatlarımızla görüşebilirsiniz.

   Nisan 7, 2020 , 12:29 pm
 • İbrahim cevap

  Mrb.biz 5 kardeşiz fakat diğer 4 kardeşimle konuşmuyorum.toplamda 1 ev ve 90 dönüm bi tarla bize miras kaldı diğer kardeşler köyde olduklarından tarlaları ve evi bölmüşler kafalarına göre.bende buna nasıl itiraz edebilirim

  Nisan 11, 2020 , 6:04 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sözkonusu yerlerin miras hukukuna göre paylaşılması için İzaleyi şuyu davası açmanız gerekiyor.Hukuki yardım almanızda fayda var. Avukat Oğuzhan KARA 05302022326

   Nisan 20, 2020 , 9:42 am
 • Mustafa ali kösekli cevap

  Öncelikle bu bilgiler için teşekkür ediyorum babamın dedesinden miraz kaldı 3 parca tarla 2 tane de ev mirasçılardan biri malların bölüştürülmesi için mahkemeye başvurmuş bu mahkeme tahmini ne kadar sürer mallar ne kadar sürede bölüşülür ihale yolu ile olacak taksimat büyük ihtimalle ihale de malların hepsi mı baz alınır tek tek mı birde bu ihale oldu ev satıldı mesela ihaleyi kazanan ücreti ödedi bu ücret mirasçılara ne kadar sürede geri döner şimdiden çok teşekkür ediyorum iyi çalışmalar kolay gelsin

  Nisan 15, 2020 , 10:36 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Konu ile ilgili büromuzda yüz yüze görüşmemiz faydalı olur

   Nisan 20, 2020 , 9:37 am
 • nesss cevap

  merhaba Dedemizden kalan ev için diğer mirasçılar satış işlemi davası açtılar ancak mirasçılardan biri alman vatandaşı ve almanya da kayıp ,bir adresi yok, poliste kaydı yok
  Mahkeme bu kişiye tebligat istemiş davayı açan mirasçılardan ancak vekil avukatta bizde adresi yok mahkemenin bulacağı adrese tebligat yapılmasını istiyoruz demiş .
  Anck merniste alman vatandaşlığına geçtiği bilgisi dışında bir bilgi yok
  Bu kişiye tebligat nasıl yapılacak yapılmazsa satış nasıl olacak.
  Mümkünse cevaplarsanız sevinirim .

  Nisan 22, 2020 , 11:13 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba, anladığımız kadarıyla, davanızı takip eden bir avukatınız halihazırda var. Avukatınız size sorunuzla ilgili gerekli bilgiyi verecektir. İlginiz için teşekkür ederiz.

   Nisan 23, 2020 , 9:17 pm
   • nesss cevap

    avukat karşı tarafın avukatı bu yüzden iletişimimiz yok avukatımız yok .

    Nisan 24, 2020 , 8:24 am
 • Sevinç cevap

  Merhaba, annem ve babam 2 ayın icinde vefat etti. Kendileri 2 katlı daire var biz 7 kardeşiz yurt dışında kalıyoruz. Şimdi 5 kardeş daire satmak istiyorlar ben ve kardeşim satmak istemiyoruz. Bizim riza olmadan satabilirler mu? Ve ayrıca biz o daire alabilir miyiz?

  Nisan 28, 2020 , 10:03 pm
  • hacer karatuluk cevap

   Merhaba evet kardeşleriniz dava yolu ile satışı gerçekleştirebilirler, davadan sizinde haberiniz olur mutlaka. Elbette kardeşiniz ve siz evi atın alabilirsiniz, öncelik sizin olacaktır. Konu ile ilgili 05077596114 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz

   Nisan 30, 2020 , 12:52 pm
 • CANER cevap

  Merhaba, Dedemin 1980 yılında satın alma belgesi ile aldığı arsa da 5 kardeş bulunuyor ancak bunun 4 kardeşi imza atmış satış işlemlerinde ödemesi yapılmış o dönemden bu zamana kadar dedemin üstüne vergi elektrik su gibi faturalar gelmiş. dedem vefat etti annem ve 2 kardeşine kaldı arsa. ancak buranın satışında veya imar için sorun teşkil eder mi ? hak sahiplerinden birinin bundan 40 yıl önce imzası alınmamış satış işlemi yapılıp belgesi alınmış ödemesi gerçekleşmiş.. satan kişi de vefat etmiş diğer kardeşlerde öyledir diye tahmin ediyorum 80-90 yaşlarında olacaktır. o nedenle çocuklarına geçer mi ? sırbıstanda yaşadıklarını duydum ancak haber verilmedi açıklaması da güç. öncelik olarak durum bu şeklde ne yol izlenmesi gerekir?

  Mayıs 3, 2020 , 9:03 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar konu ile ilgili daha detayli bilgi sahibi olmamız halinde sorunuza doğru cevap verebiliriz.Konu ile ilgili ofisimizden randevu almanızı tavsiye edecegim

   Mayıs 8, 2020 , 9:38 pm
 • AKIN cevap

  Merhaba

  Dedemden kalan 4 daire var amcam ve ben anlaşamıyoruz. Mahkeme surecınde evlerın durumu ne olur ?

  Mayıs 4, 2020 , 7:56 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar anlaşmazlık halinde mirascilardan birisi bu sizde olabilirsiniz Izaleyi suyu davası acabilirsiniz mahkeme sonunda bu yerin aynen taksimi mümkün değilse satılarak bedelinin paylaştırılması yoluna gidilir

   Mayıs 8, 2020 , 9:33 pm
 • mert cevap

  Merhbalar. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Size bir sorum olacak;
  Annem vefat etti ve annemden bize kalan toplamda 60 pay var. Toplamda beş kardeşiz ancak kardeşlerimden üçü kalan arsaları satmaya hiç yanaşmıyorlar. Kendi payım olan mülkleri tespit ettirip işletebilir miyim? Eğer işletebilirsem nasıl yerlerini tespit ettirebilirim? Miras belgesinde yalnızca 60 paydan, 9 pay kaldığı yazıyor bana.

  Mayıs 8, 2020 , 7:22 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar kardeşler arasında anlaşmazlık varsa tespit yolu ile tasinmazin belirli bir kısmını ayırıp işletmeniz mümkün değildir.Bunu yapabilmeniz için ya Izaleyi şuyu davası açmanız ya da kullanacağınız yerle ilgili tüm kardeşlerinizin yazılı beyanını almanız gerekir aksu durumda işgal davası ile karşılaşabilirsiniz

   Mayıs 8, 2020 , 9:32 pm
 • Esra cevap

  İyi günler benim babam 200€ yılında vefat etti, dedem de 2011 yılında babaannemin üzerine bir daire ve bir arsa var toplam da 5 mirasçıyız babamdan kalan hakları babannem vefat etmeden talep edebilirmiyim? Dedem den kalan daireler ve arsalar da var mal paylaşmaya gidilmiyor babannem babamın hakkını bize vermiyor bunun için mal paylaşımı davası açsam ne kadar yıl sürer acaba?

  Mayıs 10, 2020 , 1:15 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar dedenizden babanıza intikal eden mallar var ise ve mirascilardan bir kısmı örneğin babannneniz paylaşmaya yanaşmıyorsa Izaleyi şuyu davası açmanız gerekecektir.Bu dava ortalama 1 yıl sürmektedir.Babaanneniz üzerine olan malları ise onun sağlığında paylasamazsiniz

   Mayıs 12, 2020 , 5:48 am
 • Kemal cevap

  Merhaba, öncelikle verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederim. Babamlar 3 kardeş . Köyde şu an oturdukları arsa miras kaldı ve arsayı kendi aralarında anlaşarak bölerek duvar çektiler, üçünün de evleri bu arsa üzerinde. Tapuda herhangi bir işlem yapılmadı. 3 kardeşten biri bu arsayı satılığa çıkaracağını söyledi. Babam da buna karşılık satılığa çıkarılmadan önce kendi hissesi olan arsanın tapusunu almak istiyor. Nasıl bir yol izlenmelidir? Teşekkür ederim

  Mayıs 15, 2020 , 10:09 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar mirasçılar aralarında fiilen paylaşım yapılmış ve kullanılıyorsa hakim mevcut durumun tesciline karar verebilir.

   Mayıs 15, 2020 , 10:28 pm
   • Ali cevap

    Merhabalar. Babamlar dört kardeş, halam vefat etti. Birçok tarım arazisi ve birkaç parça arsa mevcut. Hiçbiri bir araya gelip paylaşımda anlaşamıyorlar. Sorun torunlara kadar indi. Mahkemeye versek bir kişi masrafları karşılayamaz. Ne yapmamızı önerirsiniz. Saygılar.

    Haziran 30, 2020 , 3:49 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar ortaklığın giderilmesi davası açılması gerekiyor bu durumda açılacak dava ve yapılacak masraflarla ilgili detaylı bilgi almak için 0530 202 23 26 numaralı telefondan avukatlarimizla görüşebilirsiniz

     Temmuz 2, 2020 , 1:34 pm
 • güneş sarı cevap

  selamın aleyküm ben babam ve babaannem bir çiftlikte yaşıyoruz bu çiftlik aslında babamın parasıyla alındı fakat babaannemin üzerine tapusu şuan bunu zaten ispatlama gibi bir imkanımız yoktur sanıyorum hiç bir şekilde bize vereceğini veya miras bırakabileceğini düşünmüyorum. Babam 4 kardeş miras kaldığı zaman 4 e bölünecek karsı taraf istemezse bu miras komple babama kalabilir değil mi?

  Mayıs 17, 2020 , 2:16 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar diğer kardeşler mirastan feragat ederlerse miras babanıza kalır

   Mayıs 18, 2020 , 10:07 pm
 • Adnan tayar cevap

  selam köyümüzde babamızın sağlığında üç kat yaptık üç kardeş üst üste başka kardeşlerimizde var onlar yaptırmadı bu yaptırdığımız kardeşlerimizden biri boyna huysuzlar yapıyor huzursuzluk çıkarıyor bu üç kardeşin evi bulunan binayı bir kişi satmak istese kople nasıl satılır öbür 4 kardeşimizinde arsa payları var nasıl satılır nasıl pay verilir şimdiden tşklrr

  Mayıs 22, 2020 , 12:34 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası açmanız gerekiyor.Bu davada satışın miraşcilar arasında yapılmasını mahkemeden talep etmenizde fayda var.O.zaman 3.kisiler satışa katılamazlar

   Mayıs 23, 2020 , 8:14 pm
 • muhammed cevap

  Merhaba büyük dedemden kalma 20.000 metre kare arsa bulunmaktadır.Büyük dedem ve eşi vefat etmiştir. Dedem 9 kardeştir. dedem ve 3 kardeşi vefat etmiştir. hissedar sayısı 30 bulmaktadır ve hissedarlar başka illerde ikamet etmektedirler. biz aramızda uzlaşma saglayamıyoruz mahkemeye versek bu mahkemede sonuç ne olur ve ne kadar sürer mahkeme?

  Mayıs 23, 2020 , 9:31 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası bu gibi durumları çözen bir davadır bütün mirasçılara karşı tek bir dava ile bu süreci başlatabilirsiniz. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için bizleri 05302022326 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

   Mayıs 26, 2020 , 8:40 pm
 • Halil Umut cevap

  Merhaba Oğuzhan Hocam. Annem vefatından sonra babam 2. evliliğini yaptı. Şubat ayında da babam vefat etti. 2. eş babamdan kalan mirasın 1/4 üne sahip diye biliyorum. Asıl sormak istediğim. Babamın ilk eşinden yani rahmetli annemin babasından kalma tarlalar var. 2. eş izaleyi şuyu davası açarsa annemden kalan tarlalarda herhangi bir hakkı var mıdır ? Eğer varsa diğer hak sahipleri( dayılarım teyzelerim..) satış istemiyor. Bilgilendirirseniz mutlu olurum hocam.

  Mayıs 24, 2020 , 1:02 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar babanızın ilk eşinin yani annenizin vefatıyla babanıza kalan miras hissesinin 1/4ü 2.ese geçecek miras hukukuna göre bu durumda kendisine düşen bu pay için Izaleyi suyu davası açabilir ama miras hissesi oldukça düşük olacağı için ihale de siz alabilirsiniz veya satışa götürmeden anlaşabilir onun payını alabilirsiniz.
   Konu ile ilgili olarak bizleri 05302022326 numaralı telefondan.arayabilirsiniz.

   Mayıs 26, 2020 , 8:38 pm
 • Handan oksal cevap

  Merhaba Avukat bey.Bizim annemden kalan bir evimiz var ve 3 kardeşe bölündü. Evin içinde kiracı vardı sonrasında kiracı çıktı. Şimdi de erkek kardeşim diğer Kız kardeşimin orada oturmasını istiyor ben istemiyorum.bu durumda o evde oturabilir mi buna nasıl itiraz edebilirim.benim rizam olmadan böyle birşey yapabilirler mi yardımınızı rica ederim.iyi çalışmalar dilerim

  Mayıs 24, 2020 , 1:06 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sizin rızanız olmadan oturamaz eğer oturursa ihtarname göndererek kabul etmediğinizi bildirmeniz halinde kardeşinizden kira bedeli isteyebilirsiniz.Ayrica evin paylaşımı için Izaleyi suyu davası açma hakkinizda mevcut.Konu ile ilgili olarak bizleri 05302022326 numaralı telefondan arayabilirsiniz

   Mayıs 26, 2020 , 8:33 pm
 • ibrahim cevap

  Babam 2011 yılında vefat etti.6 kardes ve annem hak sahibi. 7 parsel ceşitli buyuklukte toplam 55 dönüm arazimiz var.Hepsi tarla statüsünde. Kardeşlerimden ikisi mevcut evin yanına ev yapmak icin 3 dönümlük arazinin yarisini ve devami niteliginde olan icinde ağaçlarinda oldugu tarladan da yaklasık 3 dönüm yer istiyorlar. Geriye kalan yerler sizin olsun diyorlar.Diger kardesler ise mevcut evin oldugu yeri bölmek istemiyoruz. Mevcut hali ile kalsin veya 6 ya bölünsun istiyoruz. Eger biz iki kardeşimin istedigini kabul edersek kanunen yakaşik 4 dönümluk tapu iki kardesim adina cıkartabilir miyiz yada bütün kardesler tüm arazileri ortak olarak paylaşim yapabilir miyiz. 2 kardesim bolmedigimiz icin mahkemeye vereceklerini soylediler , mahkemede hangi kararın cıkması mümkündür.

  Mayıs 25, 2020 , 7:36 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar bütün kardeşlerin paylaşımın ne şekilde olacağı konusunda anlaşmaları halinde mahkemeye başvurmaya gerek yok hep birlikte tapuya gidilerek tescil yapılabilir.Ama kardeşlerden birisi dahi kabul etmese Izaleyi suyu davası açarak paylaşım yapılması gerekiyor bu davayi mirascilardan birisi açabilir.Konu ile ilgili bizi 05302022326 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

   Mayıs 26, 2020 , 8:28 pm
 • mustafa cevap

  Merhabalar Oğuzhan bey önce iligilerinize teşekkür ederim .Mİras kalan taşınır ve taşınmaz mallar için hepsine mahkeme açmadan sadece taşınır olan malları örnegin traktör gibi tarım malzemesini baglatabilirmiyiz miras kalalı üç yıl oldu malzemeyi 8 kişiden biri kendi başına kullanıyor bizde baglatmak istiyoruz mirasçılardan 3 kişini dilekçesi ile savcılıga bildirsen baglatabilkirmiyiz teşekkürler

  Mayıs 31, 2020 , 9:11 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar traktörün paylaşımı için tek başına Izaleyi suyu davası acabilirsiniz aynı zamanda traktörü kullananlara ihtarname göndererek işgale son vermelerini isteyin son vermezlerse hem paylaşım davası hemde kira beledi ödenmesini isteyebilirsiniz. Konu ile ilgili 05302022326 nolu telefondan avukatlarimizla görüşebilir randevu alabilirsiniz

   Haziran 1, 2020 , 7:55 pm
 • Münir Yilmaz cevap

  Merhaba, cevabınız için şimdiden teşekkürler.Babam 40 yıl önce vefat etti. Babamdan kalma biraz tarla bir kagir ev var.Kardeslerden biri evin arsasına ev yaptı, kullanıyor. Kardeslerimle anlaşıp paylasamiyoruz. Tapularda 20/3 hissem görünüyor. Nasıl bir yol izlemeliyim.

  Haziran 1, 2020 , 6:33 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar izaleyi şuyu yanı mal paylaşım davası açmanız gerekiyor konu ile ilgili 05302022326 nolu telefondan avukatlarımizdan bilgi alabilirsiniz

   Haziran 1, 2020 , 7:52 pm
 • Mehmet cevap

  İyi akşamlar. Babannem 18 ay önce vefat etti. Kendisinin,amcamın ve bizim yaşadığımız 2daire ve 1dükkanımız var hepsine de ortağız. Notere gittiğimizde babannemin ilk evliliği olmadığını önceki evliliğinden de 1 çocuğu olduğunu öğrendik. O çocuğu da yıllar önce vefat etmiş ve 2 oğlu varmış. Kısacası babannemin 2 torunu daha varmış. Noter bize 24/11 babama 24/11 amcama 24/1’er onlara bölüştürülecek şekilde bir belge verdi. Buraya kadar her şey normal. Ancak babannemin bir de banka hesabı çıktı oradaki parası 6/2 6/2 6/1 6/1 şeklinde bölüşülecekmiş. Sorum şu;Babannemin bu torunları ‘parayı bölüşelim ama evler dursun’ gibi ya da evin değerinden çok yüksek fiyatta para istiyorlar. Normal piyasası neyse o şeklinde bölüşmeye yanaşmıyorlar. Bu durumda bizim için en iyi çözüm nedir ? Saygılar,iyi çalışmalar.

  Haziran 7, 2020 , 7:02 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar miras taksim davası açmanız gerekiyor. Konu ile ilgili olarak 05302022326 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz

   Haziran 10, 2020 , 8:24 pm
   • Yasar cevap

    Merabalar babam 2004 vefat etti babam 2 evli ilk evlilik 1984 gibi eşinin vefat etmiş ve annemle evlenmiş ilk eşinden 10 cocuk var annemden tek ben şimdi vefat ettiğinde yaşım küçük olduğu için hakkımı arayamadım ve annemide normal bir mirascı gibi tarlaları bölmüşler örneğin 8 dönümlük tarlayı 12 parçaya bölünmüş 3 dönümlük tarlayı da 12 parçaya bölmüşler toplam tarla 60 dönüm cı varı ama parca parca dava açsam ne kadar sürer malların tesbiti için keşf görürsem maliyeti ne olur deyiminki satışa geldik mirascılardan biri ben tarladaki hissemi satmak istemiyorum diyebilirmi davanın masraflarını davayı açanmi karşılar ve satış nasıl olur askıda durup 1veya 2 ay teklif mi beklenir müzayede şeklinde mi olur teklifi herkes verebilirmi dışardan biri

    Ağustos 12, 2020 , 4:56 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhablar Izaleyi suyu davası açılması gerekiyor tabi taşınmazların durumunu detaylı incelemek gerekebilir.Dava sonunda taşınmaz satışa girecek siz de ihaleye katilabilirsiniz

     Ağustos 16, 2020 , 2:57 pm
 • pınar cevap

  merhaba,
  Annem 10 ay önce vefat etti. Babam, kardeşim ve ben mirasçılarıyız. Babam ve kardeşimle görüşmüyorum. Annemden kalan bir evi vardı. Babam ve kardeşim benim iznim olmadan bu evi satabilir mi?
  Yanıt vermenizi çok rica ediyorum.
  Teşekkürler, iyi çalışmalar,

  Haziran 8, 2020 , 11:03 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar sizin rızanız olmadan satamazlar tapuda annenizin adına görünüyorsa bu yer.Siz bu yerden payınızı almak için Izaleyi şuyu davası acabilirsiniz.Konu ile ilgili olarak detaylı bilgi almak için bizi 05302022326 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

   Haziran 10, 2020 , 8:16 pm
 • Zehra cevap

  Merhaba avukat bey size sorum olucak dedem den babama kalan 8 dönümlük arazide 5 dönümü arazi 3 dönümlük yerini ise ev yapılmış bunun içinde abilerimin ve ölen annemin babamın 2 katlı evi var biz 4 kardeşiz ve konuşmuyorum kardeşlerimle onlar 5 dönümlük arsayı satmak istiyor ve bana vermek istemiyorlar ne yapmam gerek

  Haziran 8, 2020 , 9:40 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar miras mali olan yeri sizin rızanız olmadan satamazlar ama siz ev de dahil yerlerin tamamından kendi payınızı almak için Izaleyi şuyu davası acabilirsiniz.Konu ile ilgili bilgi almak için bizi 05302022326 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

   Haziran 10, 2020 , 8:14 pm
 • Başak cevap

  Merhaba, 24 yıl önce dedem vefat etti ve yaklaşık 20 dönümlük bir miras bıraktı. 4 abisi olan annem, tam 24 yıl boyunca hiç bir şekilde hakkını alamadı ve 4 abi 20 dönüm araziyi aralarında paylaştılar. Bu durumda nasıl bir yol izlememiz ve hangi davayı açmamız gerekiyor. Şimdiden teşekkür ederim.

  Haziran 12, 2020 , 6:57 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi şuyu yani davası açarak mal paylaşımını isteyebilir aynı zamanda haksız kullanım dolayısıyla tazminat isteyebilirsiniz.Konu ile ilgili hukuki yardım almak için 05302022326 nolu telefonu arayabilirsiniz

   Haziran 15, 2020 , 9:00 pm
 • Murat cevap

  İyi günler babamdan kalan 1 köy evi 1 apartmanda daire kaldı tapuda hisseli gözüküyor. Anneme %25 kardeşlere %15.biz 5 4 kişi ve annemde olmak üzere evi satmak istemiyoruz. Ama 1 kardeş hissesini satmak istiyor. Mahkeme kararıyla satılırsa, evi satmadan, satmak isteyen kişinin payı verebilme gibi hakkımız olabiliyor mu. Olursa onun payı neye göre belirleniyor teşekkür ederim

  Haziran 14, 2020 , 4:35 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi şuyu davası açmanız gerekiyor.Mahkemeden paylaşımın yalnızca mirasçılar arasında yapılmasını satışa dışardan kişilerin girmemesini talep etmeniz gerekiyor.Hukuki yardım almak için 05302022326 numarali telefonu arayabilirsiniz.

   Haziran 15, 2020 , 8:57 pm
 • HÜSEYİN UZUN cevap

  Merhaba, çok faydalı bilgilendirmeler için teşekkürler. 40 yıl önce dedem aynı yerde bulunan arazisini pay etmiş ve babam annem ile birlikte verilen yere razı olup ev bahçe gibi 40 yıllık bir emek vermişler, diğer kardeşler yerlerini almamışlar ve dedem vefat ettikten sonra arsa şeklinde bizlere intikal etti. şimdi hala ve amcalarımdan bir kısmı sizin arsalarda bizim de hakkımız var biz oradan alacağız diyorlar biz buna karşı çıkıyoruz. çünkü fazladan mal almıyoruz 40 yıl emek verilen yerin bize payımız oranında (herkese yaklaşık 3 dönüm arsa) verilmesini istiyoruz. Oraların bizim olduğunu kendileri dahil herkes biliyor. Hatta onlar da, evet buralar sizin ama biz de buradan istiyoruz diyorlar. arsanın her yeri aynı niteliktedir. biz de önceden bize verilen yer haricinde başka yerden almak istemiyoruz. Bunun için ne yapılmalı? Yıllardır bizim olan yeri başkaları alabilir mi?

  Haziran 16, 2020 , 7:56 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar açılacak ortaklığın giderilmesi davasında taraflar arasında fiili taksim ve fiili paylaşım bilirkişi tarafından dikkate alınacaktır. Fiilen taşınmazın paylaşıldığını mahkemede ileri sürmeniz faydalı olacaktır.

   Haziran 23, 2020 , 1:04 pm
 • Hakkı Doğan cevap

  Oğuzhan Bey Merhaba,
  Benim kısa iki tane sorum olacaktı. yardımcı olur ve cevaplayabilirseniz çok memnun olurum.
  Öncelikle olayı anlatayım olay üzerinden sorumu sorayım.
  Dededen kalan miras malı 2011 yılında paylaşıldı bugün ise yıl 2020.
  Babamın ise 7 kardeşi var. Babam 2011 yılında herkesin rızası alarak ve para karşılığında dededen kalan evi kardeşlerinden satın aldı. Diğer kardeşlerden birisi ise bahçeli başka bir ev bir diğeri ise başka bir arsayı bağış olarak aldı. Bu işlemler için tüm kardeşler dayı oğullarına vekalet vererek işlemleri tamamladılar.

  Sorum şudur;
  1.) 2011 yılında rızası olan ve evi babama satarken kendi bedelsiz olarak arsa alan bir amca bugün bu işleme itiraz edebilir mi?
  2.) Zamanında bu işlemin kardeşlerin tümünün vekaleti ile yapılmış olması ve malların kardeşlerden üçünün adına tescillenmesi sorun oluşturur mu?

  Haziran 18, 2020 , 11:32 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar vekalet verilerek işlem yapılmış eğer vekaletnamede belirtilen hususlara riayet edilmişse hiç bir hak iddia edilemez

   Haziran 23, 2020 , 12:52 pm
 • Adem ince cevap

  Merhaba samsunda bir tarla var içinde ev var evin olduğu yer 1/1 hisse annemin üzerine gözüküyor. Annem ve dayim 2 kardeş .annem ölünce köye gittiğimizde annenin hissesine evin olduğu yer ev size ait degil evi biz yaptık gidin burdan diyorlar. Durum nasıl ilerler

  Haziran 27, 2020 , 10:20 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Dayınızın elinde ispata yarar delili varsa dava açması gerekiyor

   Temmuz 2, 2020 , 1:40 pm
 • Adem ince cevap

  Köy evinde 1/1 hisse olarak annemin adına gözüküyor fakat annem ölünce kardeşi yani dayım evi biz sonra dan yaptik 1/1hisse olan yere diyerek bizi zorda bırakıyor nasil yol izlememiz lazım

  Haziran 28, 2020 , 11:22 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Dayınızın elinde ispata yarar belgeleri delilleri varsa dava açmaktan başka şansı yok

   Temmuz 2, 2020 , 1:36 pm
 • Mustafa cevap

  Merhabalar benim babam ve annem vefat etti ve babamdan kalan tarlanın müşterek olarak tapusu çıktı fakat 2 kardeşim de tarlayı bölüştürmeye yanaşmıyorlar. Tarla bölüştürülmezse cezası var mı ve bölüştürülmedikten kaç aydan sonra cezası oluyor. Eğer cezası yoksa benim kendi hakkımı almam için illa dava mı açmam gerek ?

  Haziran 30, 2020 , 9:03 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar aranızda paylaşım yapamıyorsanız Izaleyi Şuyu yani ortaklığın giderilmesi davası açmanız gerekiyor

   Temmuz 2, 2020 , 1:35 pm
   • Yasemin cevap

    Merhaba annem babam öldü 5 dönüm köy evimiz var. Kardeşlerden biri satışa vermek istiyor.5 kardeşiz nasıl paylaşım yapabilirsiniz. teşekkürler

    Temmuz 5, 2020 , 8:39 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar mirascilar aralarinda anlaşmıyorsa Izaleyi suyu davası açılması gerekiyor.

     Temmuz 8, 2020 , 3:26 pm
 • Cemil cevap

  Merhaba, Dedemizden miraz kalan 1 ev var. bu ev 4 kardeşe miras olarak kaldı. kardeşlerden ikisi vefat etti ve onların çocuklarına kaldı… ben vefat eden kardeşlerden birinin oğluyum. babamdan kalan %25 pay ben ve anneme geçti… ben bu daireyi 2 varise paylarını ödeyerek almak istiyorum, ayrıca diğer ölen kardeşin varisleri olan iki kişi de daireyi satmak yerine kendi paylarının kalmasını istiyor. (kısacası biz kendi hakkımızda dahil %75 i almak istiyoruz) fakat varislerden biri bana satmak yerine daireyi ederinden çok daha fazlaya satabileceğini düşünerek 3.şahıslarla anlaşmak ve diğer varisleri de buna ikna etmek istiyor. ben endeksa isimli bir siteden dairenin edebileceği gerçek değerini tespit ettim. bana göre ve çevremize göre de gerçekten edebilecek değerini verdi… Ben bu evi abartılmamış gerçek fiyatı ile nasıl alabilirim? izale i şuyu davası mı açmak gerekir? ya da belediye, mahkeme vs gibi bir kurumdan evin gerçek değerini belirtir bir evrak mı almak icap eder? eğer ev izale i şuyu davası sonucu açık arttırmaya giderse öncelik varislerde mi olur yoksa başka 3.şahıslarda alabilir mi? hiç dava mahkeme gibi işlere girmeden evi hakkı ile almaya çalışıyorum ama 1 kişi yüzünden anlaşma sağlanamıyor… ne yapmalıyım?

  Temmuz 6, 2020 , 1:00 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası açmanız gerekiyor.Satisin sadece mirasçılar arasında yapılmasını mahkemeden talep ederseniz yalnızca mirasçılar arasında yapilir

   Temmuz 8, 2020 , 3:24 pm
 • zeynep cevap

  merhabalar, ananem 2013 yılında vefat etti. dedem 2016 yılında vefat etti. kalan ev üzerinde 4 kardeş ayrıca dedemin sonradan evlendiği kişinin hissesi var. . annem ananemin boş olan evine (kiracı vardı çıktı.) oturmak istiyor ancak kardeşlerinden 2 sinin izni yok. bu durumda annem eve otursa ne gibi bir yaptırım uygulanabilir.

  Temmuz 6, 2020 , 6:26 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar itiraz edilmediği sürece sıkıntı olmaz ama dava açılırsa kira bedeli isteyebilirler.

   Temmuz 8, 2020 , 3:21 pm
 • Aliye cevap

  Merhabalar, dedem 8 yıl önce vefat etti. Babannem sağ, babam ve kardeşleri dedemden kalan bir ev ve tarlaları paylaşmak istiyor fakat babamın kardeşlerinden biri eve ve tarlalara borcundan dolayı ipotek koydurmuş bu durumda da paylaşımı yapmak ve tapuları almak için borcunu ödememiz gerektiğini söylüyor fakat bizler bu borcu ödemek istemiyoruz. Babam ve diğer kardeşler hakkını istiyor bu durumda ne yapılabilir?

  Temmuz 7, 2020 , 6:36 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Babanızın kardeşinin koydurduğu ipotek kendi payına ilişkindir.Izaleyi suyu davası açarak taşınmazın satışıyla birlikte payınızı alabilirsiniz.

   Temmuz 8, 2020 , 3:20 pm
 • Pınar cevap

  Merhaba. Dedem 5 ay once vefat etti. Vefat etmeden 1 yil once bi tarlasini para karsiliginda babama satti. Dedemden geriye 38 dökümlük bi arazi kaldi. Amcamlar bundan babam ve babannemin hak almasini istemiyorlar. Babamlarda kabul etmedi. Bunun uzerine yediemin davasi actiracaklarini babamin parayla aldigi araziyi bozduracaklarini soyluyorlar. Sonuc ne olur. Nasil bi yol izlemeliyiz

  Temmuz 7, 2020 , 10:24 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar diğer mirasçıların mahfuz miras hissesini ihlal eder şekilde tasarrufta bulunulması halinde hakkı ihlal edilen mirasçılar zamanaşımı süresi icin de tenkis davası açabilir hukuki yardım almanızda fayda var.

   Temmuz 8, 2020 , 3:17 pm
   • fatma uzgur cevap

    merhaba babamdan kalma evimiz var annemde intifa hakkı var 4 kardeşiz kardeslerden biri vefat etti biz evi satmak istiyoruz kardeslerimin hepsi tamam diyor ölen ablamin esi sattirmiyo napmalıyiz yardimci olurmusunuz tesekur ederim

    Temmuz 21, 2020 , 4:55 pm
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar Izaleyi şuyu davası açmanız gerekiyor

     Temmuz 26, 2020 , 5:25 pm
 • hüsrev doğramacı cevap

  merhaba

  annemin babasından kalan bir evi var. 5 kardeş hisseleri ayrıldı. her bir kardeşim 5 de bir hissesi var. 3 kardeş evi satmak istemiyor. annem ise başka bir kardeşi ile evi satmak istiyor. 2 kardeş hisselerini ayrı ayrı satmaları mümkün mü ? bir de ortaklığın giderilmesi davası açılırsa açık arttırma ile satılacağından ev ederinin çok altında satılır mı ? açık arttırmadan önce rayiç bedeli kim nasıl belirliyor. evin konumu kıymetli emlakçılar 1milyon eder diyorlar. ortaklığın giderilmesi davası sonucunda açık arttırma da 500 bin gibi bir tutara satılırsa çok manasız olur.

  Temmuz 10, 2020 , 2:25 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası açılması gerekiyor.Mahkemeden satışın miraşcilar arasında yapılmasını isteyebileceğiz gibi miras halkınıza mahsuben ihaleye siz de girebilirsiniz.Iletisim no:05302022326

   Temmuz 26, 2020 , 5:48 pm
 • Sevgi cevap

  Merhaba babamin engelli raporu üzerinden bir araba aldim ve babam öleli bir yıl oldu ve ablamla konuşmuyoruz ve 3 yıl boyunca bu aracın kredilerini ben ödüyorum bunu bildiği halde babamin sadece imzasında yardımı olduğu halde dava açmış ve hak talep ediyor bu konuda ne yapabilirim

  Temmuz 17, 2020 , 6:51 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar araç babanızın üzerine olduğu için hak iddia etmeleri normal.Kredileri siz ödediyseniz dava aşamasında mahkemeden bu ödemelerinde dikkate alınmasını isteyin

   Temmuz 26, 2020 , 5:43 pm
 • Nurettin Gökkaya cevap

  İyi günler benim sorum Babamdan kalan miras beş kardeşe düştü, bu kardeşlerden biri babam sağ iken vefat etti onun iki oğlu bir hisse sahibi oldular. Bu iki kardeşte miras bölünmeden vefat ettiler ikisinden biri evli idi ondan geriye 6 yaşında bir çocuk var. Şimdi biz bu mirası paylaşıp tapu çıkarmak istiyoruz varisin 18 yaşını doldurmaması mirasın paylaşılmasına yani müstakil tapu çıkarmaya engel’mi.

  Temmuz 18, 2020 , 1:22 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar engel değil tabi ki ama küçüğün mali ile ilgili doğrudan işlem yapılamaz mahkemeye başvurarak kayyum tayin edilmesi gerekiyor

   Temmuz 26, 2020 , 5:39 pm
 • turgut cevap

  MERHABALAR ,dedem 2017 yılında vefat etti amcam dedem ölmeden ondan aldığı yazı ile dedemin üstüne olan arsa ve yerleri başka kişilere satış göstermek suretiyle sonradan da satış ile üstüne almış babam bunu bozdurabilir mi? teşekkürler

  Temmuz 21, 2020 , 11:34 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar muris muvazasindan kaynaklı tapu iptal ve tescil davası açmanız gerekiyor.Iletişim no:05302022326

   Temmuz 26, 2020 , 5:29 pm
 • özge cevap

  Merhaba. Benim dedem ve babaannenmden kalma tarlalarım var ancak mirasçı olarak yaklaşık 40 kişi var. Miras paylaşımı yapılmadı. Tarlalar hala dedem ve babannemin üzerinde. Yaklaşık 30-40 sene oluyor vefat edeli. ikiisinin de veraset ilamı bile çıkmamış. Babam da vefat etti. Tarlaları sürekli amcam kullanıyor. Ben benim hakkım olan yerlerin kullanılmasını istemiyırum. Bu durumda benim ne yapmam gerekiyor? Dava açmak için herhangi bir zamanaşımı süresi var mı? Teşekkürler.

  Temmuz 24, 2020 , 9:02 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar dava açmak için zamanaşımı süresi yok IZaleyi şuyu davası açmanız gerekiyor.Ayrica haksız kullanım varsa ecrimisil istenebilir

   Temmuz 26, 2020 , 5:24 pm
 • Esra cevap

  1yıl önce annem vefat etti.Babam iki katli evi ve yazligi kullaniyor.Evin kilitlerini degiştirdigi içinde giremiyorum.iki kardeşiz ve Yazligi abim kullaniyor.Hissedarim.8 de 3..Eve gidip polis ile girersem suç teşkil eder mi?Bu konuda ne yapabilirim acaba?Devletten resmi birsey alabiliyormuyuz.Saygılar.

  Temmuz 25, 2020 , 12:52 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar ma paylaşımi için izalyei suyu davası açmanız ayrıca haksız kullanımdan dolayı ecrimisil davası açmanız gerekiyor.Iletisim no:05302022326

   Temmuz 26, 2020 , 5:20 pm
 • Erdem cevap

  Merhaba, 2 yıl önce vefat eden kardeşimizden 1 adet ev miras kaldı. Tapusu kardeşimizin üzerineydi. Kardeşimiz bekardı. Anne ve babamızda hayatta değil. Biz 3 kardeş olarak bu mirası paylaşamıyoruz. Burada nasıl bir yol izlenebilir, herhangi bir kardeşin dava mı açması gerekiyor? Bir kardeş paylaşım için onay vermezse ne gibi sonuçlar olur? Birde bu islemlerin baslatilmasi icin bir avukata vekalet vermek daha mi saglikli olur?Yanıtınız için şimdiden teşekkürler.

  Temmuz 25, 2020 , 11:53 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar mirasçılar olarak aranızda paylasamiyorsaniź Izayei şuyu davası açmanız gerekiyor.Avukat desteği almanızı tavsiye ederim

   Temmuz 26, 2020 , 5:16 pm
 • Kerem cevap

  Merhabalar. Babamların dedemden kalan ortak arsaları var. Bizimde evimiz o arsanın üzerinde. Babam beş kardeş. Diğer kardeşler bizden habersiz paylarını sattılar. Babam payını satmak istemiyor. Ama diğer üç kardeş paylarını dördüncü kardeşin üzerine devredip bizi mahkemeye verdiler. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok mu? Henüz mahkeme görülmedi. Arsa sattıkları kişiye mi verilir mahkemede? Bizde payımızı mecburen vermek zorundaymıyız.

  Temmuz 28, 2020 , 1:48 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar acilan davayı avukat vasıtasıyla takip etmenizi tavsiye ederim.Dava sonunda ihaleye herkes katılabilir. Bu arada diğer mirasçılar hisselerini başkasına satmışlarsa sizde süresi dolmamışsa şufa iddiasında bulunabilirsiniz.Iletisim no:0530 202 23 26

   Temmuz 30, 2020 , 10:42 am
 • Oguz cevap

  Merhabalar.. babamdan kalan bır evimz var iki kardesız suan evli olduğu icin o evde kendisi oturuyor ve ben evi satmak ıstıyorum fakat evde kendisi oturduğu için o satmaya yanasmıyor yorumlardan anladıgım kadarı ile evi satmak için dava acmam gerekiyor ve mal paylasımı ıcın ıhale oluyor benım ogrenmek istedıgım ıkımızde ihaleye gırsek evı parası olan mı almıs olacak bu durumda ya da en yüksek fıyatı veren mı almıs olacak yardımcı olursanız cok memnun olurum

  Temmuz 28, 2020 , 11:11 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar paylaşım konusunda anlaşamadığıniz taktirde Izaleyi suyu davası açılması gerekiyor.Dava sonunda yapılacak satışta en yüksek bedeli veren ihaleyi kazanır evin sahibi olur

   Temmuz 30, 2020 , 10:39 am
 • GÖKHAN Ç. cevap

  MERHABALAR,

  DEDEMDEN KALAN YAKLAŞIK 6 7 PARÇA YER VAR. 2 AMCAM ORTAK EV YAPTILAR ZAMANINDA DEDEMDEN İMZA ALIP YAPTILAR YAKLAŞIK 12 YIL GEÇTİ. ŞUANDA 7 KARDEŞ VE BABANNEM 8 PAY VAR AMA HİÇBİR MAL PAYLAŞILMADI. BABAM EV YAPMAK İSTEDİ 3 KARDEŞ VE BABANNEM İMZA VERDİ FAKAT DİĞER KARDEŞLER İMZA VERMEDİLER.

  SORU 1 BABAM EV YAPMAK İÇİN NE YAPMALI ?DOĞDUĞU KÖYÜNDE EVİ YOK BARINMA HAKKINA SAHİP DEĞİL Mİ?

  SORU 2 DEDEMDEN İMZA ALIP 12 YIL ÖNCE YAPTIKLARI VE KENDİ ÜZERİNDE TAPUSU OLAN EV MAL PAYLAŞIMINDA MAHSUP EDİLECEK Mİ ?

  SORU 3 İZALE-İ SUYU YANİ MAL PAYLAŞIM DAVALARI ORTALAMA NE KADAR SÜREDE ÇÖZÜLÜR ?

  ŞİMDİDEN İLGİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

  GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE.

  Ağustos 4, 2020 , 8:12 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalarmirasçılar aralarında anlaşamadıkları taktirde Izaleyi suyu davası açılması gerekiyor bu dava ortalama yoğunluğa göre 1.5 yıl sürebilir

   Ağustos 16, 2020 , 3:15 pm
  • Oguz cevap

   Öncelikle cevabınız ve yardimci olduğunuz için çok teşekkür ederim fakat bir sorum daha olacak size dediğim gibi kardeşim evli ve şuanda babamdan miras kalan evde oturuyor fakat ben kira bedelini ödemesinden ziyade evden çıkartmak istiyorum bu mümkün müdür ? Birde evde oturduğu icin satmayada yanaşmıyor ben yinede evi satmak için dava açabilir miyim? Tekrar teşekkür ederim

   Ağustos 24, 2020 , 10:27 pm
 • Sezer cevap

  Babamın anne babasından kalma denizli Çalda 3 ev yada 3 toprak var.babamlar 6 kardeş ve hepsi sağ.babam diğer kardeşlere 30 bin tl karsiliginda hissesini vermeyi teklif etti .fiyatı uygun buldular ama hiçbiri eyleme dökmedi.babam dava açacak gibi.burda soru su 6 mirascidan birinin payımı istiyorum satilsin demesi yeterlimi.yani tek başına dava açabilir mi.yapilarda borç yok.hisseler yüzde olarak aynı.2.sorumsa bilirkişi fiyat belirledikten sonra diğer hissedarlar payını isteyenin payını ödeyip çıkartabilirlermi.eger ogleyse diyelimki belirlenen rakam kişi başı 15.bin tl.ozaman babamın istediği 30 binimi öderler .yoksa 15bini ödeyip bizi çıkartıp satışıda iptal ettirebilirlermi.cunku genelde mahkeme düşük fiyatlara satıyormuş.tskurler.bu dava baştan sonra kaça patlar.bunuda merak ediyoruz.cevaplarsaniz seviniriz.iyi günler..

  Ağustos 4, 2020 , 9:16 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalr Izaleyi suyu davası açılması gerekiyor.Bu davanın sonunda dava konusu yer satışa gider ihaleye siz de girebilirsiniz Ihale sonucunda mülkiyeti alanın diğerini çıkarma hakkı yasal şartların oluşması halinde mümkündür

   Ağustos 16, 2020 , 3:13 pm
 • Uyar cevap

  Merhabalar babamdan miras olarak bir ev kaldı. 8 kardeşiz hepimiz hak sahibiyiz ben kendı payımı başka bir kardesıme satmak ıstiyorum. Diger kardesler den onay almam gerekir mı satmıs olmam durumunda bana dava açabilirler mı acaba?

  Ağustos 12, 2020 , 11:58 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar diğer kardeşe payınızı sattiginizda diğer mirasçılar şufa iddiasında bulunup size dava açabilirler

   Ağustos 16, 2020 , 2:58 pm
 • Merve cevap

  merhabalar, babaannemden 3 katlı bir taşınmaz üç çocuğuna miras kaldı. birinci katında halam ikinci katında babamlar kalmakta yıllardır. Üçüncü katını ise diğer halam tek başına kiraya verdi 1 sene önce ve kira sözleşmesinin bitmesine 1 ay kaldı. bizim hiçbir şekilde onayımız yoktur ve kiracının da çıkmasını istiyoruz. Şu durumda onlara karşı yapabileceğimiz bir şey var mıdır? şimdiden teşekkürler

  Ağustos 15, 2020 , 12:12 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar kiracıya ihtarname göndererek kira bedelinden payınıza düşen miktarın sizin hesabınıza yatırılmasını isteyebilirsiniz.Bunun haricinde o dairenin paylaşım o için Izaleyi suyu davası açmanız gerekiyor.Iletisim no:05302022326

   Ağustos 16, 2020 , 2:55 pm
 • Cengiz cevap

  Merhabalar kolay gelsin.Benim babam iki kardeş ve babam dedemden önce vefat etti sonra dedem de vefat edince miras olarak tarla vs. mallar kaldı 5 kardeş malların bölünmesini istiyoruz ancak amcam buna yanaşmıyor ve yıllardır tarlaları malları kendi malı gibi kullanıp bize hiç bir hak vermiyor.
  1.Sorum: Kardeşlerim malların satılıp parasını almak istiyor, amcam ise hepsini almak istiyor ama ben hakkıma düşen payı tarla arsa vs. ne varsa tapusunu almak istiyorum bu şekilde dava açabilir miyim.

  2.Sorum: Amcam yıllardır ekip biçiyor bunu şikayet etme gibi hakkım var mı

  3.Sorum: Karayollarının miras kalan tarlalardan geçeceğini söylediler ben bunun ile ilgi hangi tarladan ve nereden geçeceği hakkında nasıl bilgi alabilirim.

  Ağustos 15, 2020 , 10:29 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar mirasçılar aranızda paylaşım yapamadığınız takdirde Izaleyi Şuyu davası açılması gerekir.Bu dava sonunda aynen taksim mümkün olmazsa dava konusu yerler ihaleyle satılır tabi ki sizde ihaleye girebilirsiniz.Mirascilar arasında haksız kullanım davası açılabilmesi için ihtarname göndermek gerekir.Iletisim no:05302022326

   Ağustos 16, 2020 , 2:51 pm
 • DERYA KAYA cevap

  Merhabalar Oguzhan Bey.Annemin bir evi var.babam vefat etti.Annem hayatta.Annem evi bana satabilir mi?Annemin ilk evliliğinden bir cocuğu var.Bu çocuk bu satışı -annemin vefatı dolayısıyla-(Allah gecinden versin!)bozabilir mi?Satış esnasında para alış verişini hesap yoluyla göstermek zorunda mıyız?Şimdiden teşekkürler

  Ağustos 17, 2020 , 11:57 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar usulüne uygun bir devir işlemi olmazsa muris muvazasindan kaynaklı iptal davasıyla karsilasabirainiz .Konu ile ilgili ücretli danışmanlık alabilirsiniz.Iletisim no.05302022326

   Ağustos 21, 2020 , 8:05 pm
 • Vahap cevap

  İyi günler üvey babam vefat etti. Ve bankada yüklü miktar para altın döviz olduğu söyleniyor hangi bankada ne kadar olduğunu bilmiyorum üvey annem bana bu mirası vermek istemiyor nasıl bir yol izlemeliyim şimdiden sağolun( nüfusta üvey babamin üstüne kayitliyim tek kardesim)

  Ağustos 18, 2020 , 10:57 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar miras taksim davası açmanız gerekiyor.Bu davada mahkemeden banka kayıtlarının getirilmesini istemek gerekiyor.Konu ile ilgili detaylı bilgi ve hukuki yardım için 05302022326 nolu telefonu arayabilirsiniz

   Ağustos 21, 2020 , 8:02 pm
 • Tolga Çelik cevap

  Merhaba,
  Babamdan 5 kardeş ve anneme 3 katlı daire kaldı.Kardeslerim 8 yıl boyunca hakkımdan doğan yüzde 15 Lik hisseye istinaden her ay 200 er lira kira yardımı altında ücret verdiler.Ancak bundan itibaren vermeyecekleri belirttiler.Hakkim olan yüzde 15 hissenin karşılığını nasıl alabilirim?Cevap verirseniz sevinirim.

  Ağustos 20, 2020 , 7:40 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi şuyu davası açmanız gerekiyor.Iletişim no:05302022326

   Ağustos 21, 2020 , 7:57 pm
 • Hülya cevap

  Merhabalar,benim anneannemden kalan ev ve arsa var,annemle birlikte 7 kardeşler..Her şeyin tapusu dayımda ve satılması için herkesin imza atması gerekiyor..Yalnız dayılarım kız kardeşlerin bu paydan yararlanmasını istemiyor ve şuan kız kardeşleri bu ortak mirastan men etmek için mahkemeye başvurduklarını söylüyorlar..Annemin üç bin civarında borcu var ve eğer bu borç ödenmezse ev ve arsalara el konulacağına dair bir haciz kağıdı geldi..Annemin hakkını alamaması gibi bir durum söz konusu olabilir mi?Ve mahkeme eğer olursa ne yapmamız gerekiyor..Bu konuda bilgi verirseniz çok müsterih olacağım..Kalın sağlıcakla..

  Ağustos 24, 2020 , 2:51 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası açmışlarsa davayı takip etmenizde fayda var veya siz de bu davayı açarak halkınıza kavuşabilirsiniz.Hukuki yardım almanızı tavsiye ederim

   Eylül 6, 2020 , 12:16 pm
 • Ayşe cevap

  Merhaba,
  Bundan 6sene önce amcam vefat etti. Ondan geriye kalan bir araci vardi mirascilarindan bitanesi araci kendisi kullaniyordu. Daha sonra arabanin hic bir borcunu yatirmadi araba curumeye yüz tuttu ve hala o sekilde durmakta. Arabayi sattirmiyorda borcuda hergun artiyor. Borcta tum mirascilara gelecek en sonunda.Bu konuda ne yapabiliriz ?

  Ağustos 24, 2020 , 9:38 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davasıyla paylaşımını yapmanızda fayda var.

   Eylül 6, 2020 , 12:14 pm
 • Ömer cevap

  Merhaba,
  Dedem ve babannem yıllar önce vefat etti. Babamlar 7 kardeş. 6 yıl önce miras aralarından birine vekalet verilerek paylaştırıldı. Arsa ve tarlaların değerleri pay olarak değerlendirildiğinde birbirinden farklı, vekaleti alan kardeş son anda değer olarak daha fazla pay aldı. Bazılarının değeri diğerlerinin 3 veya 4 katı idi, şu an bu fark nerdeyse 8-9 katı. Babam sözlü olarak itiraz etmişti ancak kardeşler arasında gereği yapılmayarak herkese paylaştırılmıştı.
  Bu durumda, payların değerleri arasındaki ciddi fark dikkate alındığında tekrar paylaşılabilmesi için dava açılabilir mi?
  Cevaplayabilirseniz çok sevinirim.
  İyi çalışmalar dilerim.

  Ağustos 31, 2020 , 2:25 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar vekaletname kötüye kullanilmissa iradeye aykırılıktan dolayı dava açılabilir

   Eylül 6, 2020 , 12:05 pm
 • ozdemir cevap

  Merhaba,

  nene den kalan 4-5 tarla var, dede hayatta.
  4-5 tarla 2 kız kardeş ve 1 erkek kardes paylaşımı için kızın biri tarafından dava acılı.
  dede üzerine olan 1 tarla ve 1 ev de , dedenin bakımını 30 yıldır erkek cocuğun karısı (gelin) yapması nedeni ile dedenin talebi ile gelin olan kişi üzerine yapıldı.
  mal bölüşümde dedenin üzerine olan miraslar da mahkemede konu olur mu ?
  geline yapılan tarla ve ev kızlar tarafından alınabilir mi ?

  Eylül 2, 2020 , 11:34 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba miras konusu tüm mallar dava konusu edilebilir.Olunceye kadar bakma vaadiyel bir yer geline bırakılmışsa usulüne uygun olarak o taşınma bakımından dava reddedilebilir

   Eylül 5, 2020 , 12:29 pm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir