Blog & Haberler

Anlaşamayan Mirasçılar Mahkemeden Mirasın Paylaştırılmasını İsteyebilirler

Mirasbırakanın mallarının ne şekilde paylaştırılacağı mirasçılar arasında görülen en büyük problemlerdendir. Bu nedenle kanun koyucu mirasın paylaştırılmasına olanak sağlamak için bir çok yol ve dava öngörmüştür. Bunlardan biri de Mirasın Paylaşılması Davasıdır. Mirasın paylaşılması (taksimi) Türk Medeni Kanunu (TMK) m. 642’de düzenlenmiştir. Kanun metnine göre mirasçılardan her biri sözleşme ya da kanun gereği ortaklığı sürdürmekle mükellef olmadıkça her zaman paylaştırmayı isteyebilecektir. Uygulamada mirasın paylaşılması davası izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davasına benzetilmektedir. Ancak bu iki dava arasındaki en temel fark izale-i şüyu davasında bir taşınır/taşınmaz malın üzerindeki paylı mülkiyetin giderilmesi iken; mirasın paylaşılması davasında tereke üzerindeki elbirliği mülkiyeti sona erdiren bir davadır. Aynı zamanda bu davanın iki önemli özelliği daha vardır. Bunlardan ilki; terekenin bu davada tespit edilebileceğidir. Mirasın paylaştırılması davasında tereke de tespit edilecektir, bu nedenle kanunda ve uygulamada yer alan “terekenin tespiti davası” olarak adlandırılan davanın ayrıca açılmasına gerek yoktur. Mirasın paylaştırılması davasının en önemli diğer özelliği de, payların belirlenmesidir. Miras üzerinde ve mirastaki mallar üzerinde, murisin vefatıyla elbirliği mülkiyeti yani paylara ayrılmamış mülkiyet mirasçılarına geçecektir. Hangi mirasçının ne kadar payı/hissesi olduğu da bu davada tespit edilebilecektir. Yine bunun için de ayrı bir tespit davası açmaya gerek yoktur.

Mirasın paylaşılması davasında, mirasın paylaşılmasını TMK m.642’ye göre isteyen mirasçı, diğer mirasçıları davalı göstererek bu davayı açabilecektir. Davalı diğer mirasçılar paylaştırmaya ilişkin taleplerini (terekedeki herhangi malın kendisine bırakılması talebi, mirastaki malın aile konutu olması gibi) karşı dava açmadan bu davada davalı olarak isteyebilecektir. Bununla birlikte davacının feragati halinde, davalılardan herhangi birinin davaya devam etmek istemesi durumunda, dava görülmeye devam edilecektir. Bunun en önemli nedeni davalıların da mirasçı olması ve mirasın paylaşılmasını her mirasçının isteyebilecek olmasıdır.

Mirasın paylaşılması davasında yetkili ve görevli mahkeme mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesidir. Burada tüm mirasçılar anlaşsa da bu dava mirasbırakanın son yerleşim yerinde açılmak zorundadır. Kanun kesin yetkiye bağlamıştır bu hususu. Uygulamada en çok rastlanan hatalardan birisi de bu durumdur.

TMK 642/2 hükmü uyarınca her mirasçı, terekenin (mirasın) tamamını ya da sadece terekedeki değerli eşyalar, paralar vs. dâhil olmak üzere belli malların paylaştırılmasını isteyebilir. Bu hükme göre mirasın paylaştırılması davasında terekenin (miras bırakılan malların tamamına) karşı dava açılmasına gerek yoktur. Sadece ferden belirlenebilir bir kısım tereke mallarının paylaştırılması istenebilir. Örneğin miras bırakılan diğer malların paylaştırılması istenmeden sadece miras kalan bir arsanın, bir evin, bir aracın ya da bankada bulunan bir miktar paranın veya bunlardan bir kaçının paylaştırılması istenebilecektir.

Bununla birlikte mirasın paylaştırılması sadece aktiflerin yani mirasbırakan tarafından mirasçılara bırakılan malların paylaştırılması anlamına gelmez, terekenin pasifleri yani borçları da bu paylaştırmaya tabidir.

TMK m. 642/2: “Her mirasçı, terekedeki belirli malların aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına karar verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir. Mirasçılardan birinin istemi üzerine hâkim, terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa taşınmazlardan her birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar. Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla giderilerek miras payları arasında denkleştirme sağlanır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Buna göre mirasın paylaştırılması terekedeki malların satış yoluyla paylaştırılması olabileceği gibi aynen taksim halinde de mümkün olabilecektir. Dava içerisinde mirasçıların talepleri doğrultusunda aynen taksim yapılamıyorsa, satışa gidilecektir.

TMK m. 642/3’e göre mirastaki malın hemen paylaşılması mirasın ya da malın değerini önemli ölçüde azaltacaksa, mirasçılardan birinin talebi üzerine Sulh Hâkimi tarafından mirasın ya da malın paylaştırılması ertelenebilir.

Mirasın paylaştırılması davası açmak için mirası ret süresinin geçmesi gerekmektedir. Mirası ret süresi geçmeden açılan paylaştırma davası, diğer mirasçılar açısından mirası ret süresinin geçmesine kadar bekler. Bununla birlikte ret süresi geçmeden mirası paylaştırma davası açan mirasçı, reddi miras edemez.

Bununla birlikte mirasın paylaştırılması davasında “eşlerin birlikte yaşadıkları konutun ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi” söz konusu olabilecektir. Bu husus TMK m. 652/1’nci maddesinde “Eşlerden birinin ölümü halinde tereke malları arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir” şeklinde hükme bağlanmıştır. Maddeye ve uygulamaya göre sağ kalan eş miras payına mahsuben birlikte yaşadıkları evi ve ev eşyalarını miras payına mahsuben kendisine bırakılmasını isteyebilecektir. Ancak bu uygulamada en çok karıştırılan husustur, aile konutu olarak özgülenmesi davası, paylaşma davası ile birlikte görülememektedir, bu nedenle karşı dava olarak ileri sürülmesine olanak yoktur. Bunun için görevli ve yetkili mahkemede dava açılması, mirasın paylaştırılması davasının bu davanın sonucunu beklemesi gerekmektedir. Miras payı karşılamazsa mahkemece takdir edilecek miras payını aşan kısmı diğer mirasçılara ödemek suretiyle mülkiyet hakkını kazanabilecektir.

Bununla birlikte mirasın paylaştırılmasında uygulamada çok görülen paylaştırmaya konu olabilecek bir durum da, mirasın bir İşhanı, apartman gibi mal ya da mallara sahip olmasıdır. Bu durumda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 10/5’de “Kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir gayrimenkul üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarında, mirasçılardan veya ortak maliklerden biri, paylaşmanın, kat mülkiyeti kurulması ve bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle yapılmasını isterse, hâkim, o gayrimenkulün mülkiyetinin 12 nci maddede yazılı belgelere dayanılarak kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkleştirilmek suretiyle bağımsız bölümlerin ortaklara ayrı ayrı tahsisine karar verebilir” denilmektedir. Buna göre mirasın konusu bir apartman ya da İşhanı olduğunda TMK ve Kat Mülkiyeti Kanunu bir arada değerlendirilerek, taşınmaz gerekirse kat mülkiyetine geçirilmek suretiyle aynen taksim yapılabilecektir.

Mirasın paylaştırılması davası terekenin ve mirasçıların belirlenerek mirasın öncelikle mümkün olması durumunda aynen taksimini, bunun mümkün olmadığı halde ise satış yoluyla paraya çevrilmek suretiyle paylaştırılmasına olanak veren bir dava yoludur. Uygulamada bu davaya ilişkin çok fazla tartışmalar ve değişik kararlar olmasının yanı sıra, uygulayıcıların bu konuda çok fazla pratiği de bulunmamaktadır. Bu nedenle mirasın paylaştırılması davası açılırken detaylı bir çalışma ve araştırma yapılması gereken teknik bir davadır.

Comments (29)

 • cem cevap

  merhaba..annemden bir ev miras kaldı,3 kardesiz.iki kardeşimle konusmuyorum ve ikisi veraset islemine ve evi satmaya yanasmıyorum bahanesiyle sulh hukukta mahkeme kararıyla satmak icin basvurmuslar.belirlenecek rayic bedel notmal fiyatın neredeyse yarısı kadar olacak ve o fiyatın yüzde 60 indirimiyle acık artırmada satılacak.bir kardesimin durumu cok iyi,benim durumum iyi degil ve bu evi bu sekilde yarı fiyatınında altında alacagını biliyoruz ve sırf ben az alayım diye bunu yaptıgını biliyorum..hukuk paralıdan yana mı simdi,normal yoldan satıs istegime karsı cıktılar.magduriyetimi nasıl gidermem gerek.

  Kasım 30, 2019 , 10:04 pm
 • Gökhan cevap

  Bu platformu kurduğunuz ve insanlara yardım ettiğiniz için teşekkür ederim . Benim sorum babam 2010 yılında babam vefat etti. Ve 2 katlı müstakil evi üzerine ben 3 .Katı inşa ettim 6 varis var.bu 3. Katı üzerime almam için ne yapmaliyim

  Aralık 23, 2019 , 10:24 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Diğer varislerin muvafakatı olmadan alamazsınız. Muvafakat vermeme durumunda ise dava açmanız lazım. Konu ile ilgili olarak 530 202 23 26 No’lu telefondan Av. Oğuzhan KARA ile iletişime geçebilirsiniz.

   Ocak 7, 2020 , 3:02 pm
 • Aylin cevap

  Merhaba öncelikle ayrıntılı ve anlaşılır bilgi verdiğiniz için teşekkür ederim. Ananemden kalan bir ev var 4 kardeşler ve twyzem vefat ettiği için oğlu evin satılması için mahkemeye vermiş evin değerinin düşmemesi için ne yapmalıyız. Evide kendisi almak istiyor. Şimdiden teşekkürler saygılarımla..

  Ocak 7, 2020 , 11:18 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   İzale-i Şuyu davası sonunda taşınmazın satışı yapılır ve satış ihalesine herkes katılabilir. Taşınmazın direkt bedelle satılmaması için ihaleye katılım arttırımı yapılması gerekir.

   Ocak 9, 2020 , 6:56 am
 • murat cevap

  Bilgilendirme için teşekkürler.

  Köyde babamdan bir tarla kaldı. Kız kardeşim öldü, 4 çocuğu var. Onlarla küs olduğumuz için bir araya gelemiyoruz. Onların muhtemelen tarladan haberleri dahi yok. Tarla köyde ve 30 dönüm olduğu için tarım arazisi olmasından dolayı bölünemiyormuş. Bu tarlanın tapusunu alabilmem için, diğer varislerle biraraya gelmeden ne yapmam gerekir.

  Ocak 27, 2020 , 9:13 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Taşınmazın tarım arazisi olması sebebiyle aynen taksimi mümkün değil. İzaleyi Şuyu Davası ile satışı mümkündür. Hukuki yardım almanız faydalı olacaktır.

   Ocak 30, 2020 , 7:58 am
  • Zahide cevap

   Dedem 2 yıl önce vefat etti. Dedem vefat etmeden önce müstakil evin üstüne babam ve amcam 2 kat daha yaptı. Zemin katın miras paylaşımı yapılacak nasıl yapılmalı? Ayrıca mirastan paylarını aldıklarına dair imzalatılacak bir belge var mı? Sonraki süreçte hukuki açıdan zor durumda kalmak istemiyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyiz?

   Şubat 29, 2020 , 1:06 pm
   • Av. Oğuzhan KARA cevap

    Merhabalar,
    Mirasçılar olarak aranızda anlaşamıyorsanız izale-i şuyu davası açmanız gerekmektedir. Hukuki yardım almanızı tavsiye ederim.

    Mart 2, 2020 , 8:25 am
 • Uğur cevap

  Dedemden 1 ev kaldı babam halam amcam ve babaannem olarak mirasçılar vardır fakat babam vefat etti ama ben üvey oğluyum ve başka kardeşim yoktur.Mirasçı akrabalarım ile görüşmüyorum ben hakkımı nasıl alabilirim.

  Şubat 5, 2020 , 9:57 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhaba,
   siz eğer babanızın biyolojik çocuğu değilseniz (ki anladığımız kadarıyla o şekilde) miras hakkınız yoktur. Anneniz yasal mirasçı ise, babanızın hakkı annenize geçmiştir ve siz de annenizin mirasçısı olabilirsiniz. Netice olarak babanızın mirasında doğrudan hak sahibi değilsiniz.

   Şubat 8, 2020 , 7:26 am
 • Gül Kapar cevap

  Merhabalar dedemden kalma tarla zeytinlik ve iki ev var ben annem ve abim satmak istiyoruz ama halamla anlaşamıyoruz. Dava açmak istiyorum ne kadar masraf gider ?ve devlet satılan yerlerden ne kadarını alır ?mahkeme ne zaman sonuçlanır ?

  Şubat 7, 2020 , 5:25 pm
 • Osman bele cevap

  Babaanne ve dedemiz vefat etti.10 yıldan beri bakımları ile babam ilgilenmekteydi.diğer iki amcanın ve bir kuzenim kullanmakta olduğu ayrı ayrı tarla vasıflı araziler üzerinde nine ve dedemiz adına yapı kullanım izin belgesi alınmış 3 adet konut var.birkaç tane daha tarla da var.mal paylaşımında sorun yaşayacağımız kesin.bu yapıların olduğu arazileri talep edecekler.ve bu arazilerin değeri arasında ciddi orantısızlık var.biz içindeki evlerle beraber hepsinin satılmasını saglayabilirmiyiz?bir de onca yıl yaşlılıklarında ninem ve dedemle ilgilenmemelerine rağmen tarlaları üzerine yaptıkları evlerden istifade ettikleri için geriye dönük dava açabilirmiyiz?

  Şubat 8, 2020 , 7:05 am
 • Şeniz cevap

  Merhaba.Bizim 6 yıldıŕ süren miras davamız var arsa olarak.Bu süreçte sürekli davalı olarak görünüyorduk fakat şuanda e,devletten bakınca hissedar olarak değıştiğini gördük.Bu ne anlama geliyor acaba

  Şubat 12, 2020 , 11:01 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Davanızın hangi aşamada olduğunu öğrenmeniz gerekmekte. Davanız sonuçlanmışsa, mal paylaşımı yapılmıştır ve sonuç olarak davalı sıfatınız, hissedar olarak değiştirilmiştir.

   Şubat 13, 2020 , 6:48 am
   • Şeniz cevap

    Öncelikle günaydın.Vermiş olduğunuz bilgi için teşekkür ederim.Bu ayın 19’unda yeniden bir mahkememiz var .Bitermi artık bilemiyorum.Sadece bu zamana kadar e,devlet platformunda davalı olarak görünüyorduk şuanda 15 gün once hissedar olarak değişti o konuyu anlamaya çalıştım.Tekrar teşekkür ederim

    Şubat 13, 2020 , 7:16 am
   • Gizem Elçin cevap

    Babama babaannemden bir miras kaldı iki kardeş ortaklar babam tarlayı satmak istemiyor ama kardeşi satmak istiyor babam kendisine verilen kısmı üzerine alırsa doğrudan gelir desteği ve yeşil kart yardımı silinecek yardımların silinmemesi için ne yapilmasi gerekiyor

    Şubat 23, 2020 , 8:34 am
    • Av. Oğuzhan KARA cevap

     Merhabalar,
     Babanızın kardeşi, babanızın muvafakatı olmadığı halde tarlanın paylaşımını istiyorsa izale-i şuyu davası açması gerekir. İzale-i şuyu davasında ise, 3.kişiler de ihaleye girebiliyor. Babanız ihaleye girip taşınmazı almadığı takdirde üzerine kayıtlı taşınmaz görünmez.

     Şubat 26, 2020 , 8:46 am
 • Eda Mertoğlu cevap

  Merhabalar ben 55 yaşındayım 1 ay evvel annemin baba yerlerinden miras kaldıgını öğrendik. Miras derken tarla kalmış bir sürü ama annem ve teyzelerim vefat ettiği için şuan toplam nirasçı sayısı 71 imiş. Babam sağ bu arada Annemin hakkı babama yüzde kaç bize yüzde kaç düşer 8 kardeşiz. Ben benim payıma düşen yerin tapusunu istiyorum 200m2 düşüyormuş bana sizce alabilir miyim tek başıma

  Şubat 20, 2020 , 7:56 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Elimizde durumunuzla ilgili belgeler olmadığı için yüzdesi hakkında bilgi veremiyoruz. Miras paylaşımı yapıldıktan sonra kendi payınıza düşen kısmı alabilirsiniz. Aranızda paylaşım yapamıyorsanız izale-i şuyu davası açmanız gerekir.

   Şubat 26, 2020 , 9:51 am
   • Eda Mertoğlu cevap

    Çok teşekkür ederim oğuzhan hocam değerli bilgileriniz için süpersiniz . Ben bu belgelere nasıl ulaşabilirim bizden saklamaya çalışıyorlar öğrenmeyelim diye davaya vermişler bizi.

    Şubat 26, 2020 , 10:16 am
 • Yasemin Turan cevap

  Merhaba. Babam 2001 yılında vefat etti. Baba tarafından akrabalarla görüşmüyorum. Babaannemin 2012 yılında vefat ettiğini henüz öğrendim. Öyle sanıyorum ki taşınmazlar satılıp miras paylaşımı yapılmıştır. Bana haber vermediler. Ben kendi payıma düşen haklarımı nerden nasıl alabilirim?

  Şubat 22, 2020 , 6:46 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Babaannenizin vefat ettiği tarih öncesinde devri yapılan taşınmazların tapu dairesinden araştırılması gerekiyor. Vefattan sonra sizin muvafakatınız olmadan, dava açılmadan mal paylaşımı yapılmaz. Zira siz de mirasçısınız.

   Şubat 26, 2020 , 8:52 am
 • Necdet cevap

  Rahmetli babamdan kalma evde 2 kardes yasiyoruz. Ben bana ait olma olan hakkimi satmak istiyorum oteki kardesim kabul etmiyor. Satabilme hakkim var mi?

  Şubat 27, 2020 , 9:09 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,

   Diğer kardeşlerinizin muvafakatı olmadan 3. kişiye satış yapamazsınız. İzale-i şuyu davası açmanız gerekir. Hukuki yardım almanızı tavsiye ederim.

   Mart 2, 2020 , 8:34 am
 • gürsel utku cevap

  merhabalar yardımlarınız icin teşekkürler eşime babasından 13 fındık bahcesi kaldı 6 ortaklar eşimse 1 tane bahce kendinin olmasını istiyor hakkından az olsada bu mümkünmü yoksa bütün bahcelerin bölünmesimi gerekiyor dava acarsak teşekkürler.

  Mart 3, 2020 , 3:47 pm
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar,
   Aralarında paylaşamıyorlarsa İzale-i Şuyu davası açmak gerekiyor. Hukuki yardım almanızı tavsiye ederim.

   Mart 4, 2020 , 12:15 pm
 • Abdullah ARI cevap

  Merhaba;
  Eşimin babası 1993 yılında vefat etmiş. Annesi ise 2008 yılında vefat etti. Baba miras olarak 1 traktör ve 4 dönüm bir tarla bıraktı. Verasetin son şeklini 2020 yılında mahkemeden aldık. Buna göre 7 tane mirasçı var. Traktör rahmetlinin üzerinde. Traktöre biz talip olduk. Mirascılık belgesi ve Vergi Dairesinden ilişik kesme yazısını aldık. Tescil işlemleri için notere gittiğimizde bütün mirascıların gelmesi gerektiğini belirttiler. Bunu mirascılara söyleyince 2 tanesi intikal veya satış için hiç bir yere gitmeyeceklerini söylediler. İzaleyi şuyu davası açabilmek için önce taşınırın varislere intikal etmesi zorunlumu veya bu intikali nasıl yaptırabilirim. iyi çalışmalar

  Mart 29, 2020 , 9:50 am
  • Av. Oğuzhan KARA cevap

   Merhabalar Izaleyi suyu davası açmak için intikal yaptırmanız gerekmiyor anlaşma saglayamiyorsaniz hemen davanızı acabilirsiniz

   Mart 29, 2020 , 12:40 pm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir