Hi, How Can We Help You?

TFF, Spor Müsabakalarında G...

TFF, Spor Müsabakalarında Görev Yapan Polislere Ödeme Yapacak

Bir polis memurunun Rize 2. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurusu sonucu Türkiye Futbol Federasyonunun maçlarda görev alan polislere  6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) harcırah ödemesi yapmasına karar verildi.

2013-2014 ve 2014-2015 Sezonlarında Çaykur Rize Sporun müsabakalarında görev alan polis memuru kendisine ödenmesi gereken alacakların ödenmediğinden bahisle Türkiye Futbol Federasyonuna karşı icra takibi başlatmıştır. Federasyonun icra takibi yapmasına müteakip İtirazın İptali için Rize 2. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunan polis memuru, mahkemenin 19.10.2017 tarihinde verdiği kararla alacağına kavuşma şansı yakalamıştır. Mahkeme hem alacak hem de faizler yönünden olumlu karar vermiştir.

 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun 6. Maddesinin 3. Fıkradaki Bu kolluk görevlilerine, görevlendirildikleri müsabaka ile sınırlı olarak günlük harcırah miktarının iki katı kadar ödeme yapılır.” Hükmünden de açıkça anlaşılacağı üzere kolluk kuvvetlerine harcırah ödenmesi zorunludur.

Emsal nitelik taşıyan mahkeme kararı ile de bu husus belirlenmiştir ve tüm polis memurlarının başvurusunun önü açılmış bulunmaktadır. Polis memurları alacaklarını faizleri ile birlikte talep edebilirler.

Ayrıca mahkeme tarafından TFF aleyhine %20 oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi de Türkiye Futbol Federasyonunun harcırahları ödememe konusunda haksız olduğunu bir kere daha göstermiştir.

Zaman aşımını geçirmeden başvuran polis memurlarının bu emsal karar ile haklarını alabilmeleri mümkündür.

İlgili kanun maddesi aşağıda verilmiştir:

MADDE 6 – (1) Profesyonel spor dallarında yapılan müsabakalara katılanlar ile basketbol en üst ligindeki spor kulüpleri, genel kolluk ile birlikte görev yapmak üzere güvenliği sağlamaya yetecek sayıdaki özel güvenlik görevlilerini müsabaka öncesinden müsabakanın tamamlanıp seyirci ve sporcuların tahliyesine kadar geçecek dönem içerisinde, müsabakanın yapılacağı yerde bulundurmakla ve spor alanının iç güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

(2) Spor kulüpleri, özel güvenlik görevlileri dışında müsabakalarda seyirci sağlığını ve emniyetini ilgilendiren konularda çalıştırmak üzere ayrıca kulüp görevlileri bulundurmakla yükümlüdür.

(3) Spor kulüpleri, bu Kanunda yer alan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla özel güvenlik hizmeti satın alabilir. En üst profesyonel futbol ligi kulüplerinin müsabakalarında güvenliğin sağlanması amacıyla genel kolluk görevlilerinden, görevde olmayanlar da görevlendirilebilir. Bu görevlendirme, ilgili kulübün başvurusu ve federasyonun talebi üzerine, müsabakanın yapılacağı yerdeki yetkili kolluk birimince yapılır. Bu kolluk görevlilerine, görevlendirildikleri müsabaka ile sınırlı olarak günlük harcırah miktarının iki katı kadar ödeme yapılır. Bu miktar, federasyon tarafından doğrudan kolluk görevlilerinin hesabına yatırılır. Federasyon, ödeyeceği para miktarını ilgili spor kulübünün alacaklarından öncelikle mahsup eder. İl veya ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısının üçte birini geçmeyecek sayıda ve bunların yerine genel kolluk görevlisi bu şekilde görevlendirilir.

(4) Spor alanlarında görev yapacak özel güvenlik görevlileri, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Bu Kanundan doğan görevlerinin ifası sırasında, özel güvenlik görevlilerinin ateşli silah taşımaları yasaktır.”

 

 

KONU İLE İLGİLİ BASIN HABERİ

MAHKEMEDEN SPOR MÜSABAKALARINDA GÖREV ALAN POLİSLER HAKKINDA KARAR

Birçok polis memurunu ilgilendiriyor.

Polis memuru C. C.’nin Rize 2. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurusu sonucu Türkiye Futbol Federasyonunun maçlarda görev alan polislere  6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) harcırah ödemesi yapmasına karar verildi.

Polis memurunun İtirazın İptali için açtığı davada olumlu sonuç çıktı.

2013-2014 ve 2014-2015 Sezonlarında Çaykur Rize Sporun müsabakalarında görev alan polis memuru kendisine ödenmesi gereken alacakların ödenmediğinden bahisle Türkiye Futbol Federasyonuna karşı icra takibi başlattı. Mahkeme Federasyonun icra takibine itiraz etmesi üzerine mahkemeye başvuran polis Memuru C.C. nin alacaklı olduğuna hükmetti. 19.10.2017 tarihinde Rize 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karar ile Federasyonun spor müsabakalarında görev alan polislere ödeme yapması gerektiği vurgulandı.

Emsal nitelik taşıyan karara göre polisler harcırahlarını alabilecek.

Spor müsabakalarında görev alan polislerin büyük bir kısmı harcırahlarını alamamaktayken emsal niteliği taşıyan bu karar ile mahkemelere başvurmaları halinde alacaklarına kavuşmalarının önü açılmış oldu.

Mahkeme ayrıca Türkiye Futbol Federasyonunu %20 icra inkar tazminatına mahkum ederek polis memurlarına ödeme yapılması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Zamanaşımına dikkat!

Spor müsabakalarında görevlendirilmiş olup da harcırah alamayan polislerin başvuru yapmaları halinde ödemelerinin yapılması gerekmekte. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ödemeleri yapılmayan polisler Mahkemelere başvurmak suretiyle ödemelerini alabilecekler. Ancak başvurularda zamanaşımına dikkat etmeleri önem taşımakta.

Faizler de ödenecek.

Rize 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karar ile sadece harcırah ödemelerine değil, yasal faize de hükmedildi. Harcırahlarını alamayan polisler yasal faizleri ile birlikte alacaklarını talep edebilecek.

Paylaş

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir