Hi, How Can We Help You?

Eylemle Ayrılık Sebebiyle Bo...

Eylemle Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davasında Ortak Hayatın Kurulması Niteliğinde Görülmeyen Davranışlar

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını düzenleyen 166. Maddesinin son fıkrasına göre; “Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.”

Kanun maddesinde yer alan fiili ayrılık sebebiyle boşanma davasında boşanma kararı verilebilmesi için boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat kurulamamış olur.

Ortak hayatın hangi durumlarda yeniden kurulduğu hangi durumlarda yeniden kurulmadığı hususu ise uygulama zorlukla ayırt edilmektedir. Kuşkusuz eşlerin her bir araya gelmesinin ortak hayatın yeniden kurulması şeklinde yorumlanması kabul edilmeyecektir. Örneğin; müşterek çocuklar için, bir konusu görüşmek için, zorunluluk sebebiyle ve sair sebeplerle eşlerin bir araya gelmesi ortak hayatın yeniden kurulduğu anlamına gelmeyecektir.

Çocuklar İçin Bir Araya Gelmek Ortak Hayatın Yeniden Tesis Edildiği Anlamına Gelmez.

 • İhtiyaçlarını Karşılamak İçin;

“… Toplanan delillerden başka bir kadınla yaşayan, ondan çocukları bulunan kocanın ayda ya da iki ayda bir davalının yanına gelip evin ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılaması ortak hayatın yeniden kurulması anlamına gelmez.” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 09.06.2005 T. 2005/6154 E. – 2005/8937 K. sayılı ilamı)

 • Ziyaret Etmek İçin;

“… Davacının ara sıra çocukları görmek ve evin ihtiyaçlarını karşılamak üzere davalının dairesine çıkması evlilik birliğini devam ettirmek üzere bir araya gelme olarak nitelendirilemez.”(Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 02.10.2006 T. 2006/6059 E. – 2006/12845 K. sayılı ilamı)

 • Anne Babayla Görüşmesini Sağlamak İçin;

“… çocukların davalı anneleriyle görüşmelerini sağlamak amacıyla bir, iki günlüğüne davacının, davalının evinde kaldığı anlaşılmaktadır. Yasanın aradığı şekilde eşler arasında ortak hayatın yeniden kurulduğunu gösteren dosyada bir kanıt bulunmamaktadır.” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 14.06.2004 T. 2004/6987 E. – 2004/7717 K. sayılı ilamı)

 • Hastalığını Tedavi Ettirmek İçin;

“… çocuğun hastalanması üzerine davacının yurt dışından gelip çocuğun yanında bir süre kaldığını söylemişlerdir. Bu beyanlardan davacının çocuklarını görmek amacıyla geldiği anlaşılmaktadır. Tanık sözleri taraflar arasında “ortak hayatın” yeniden kurulduğunu kabul için yeterli değildir.”(Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 11.07.2012 T. 2012/690 E. – 2012/19470 K.)

 • Düğün Törenlerini Yapmak İçin;

“… müşterek çocuklarının düğünü gibi belirli zamanlarda davalının evine gitmesi, aile birliğini yeniden kurmaya yönelik değildir.” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 19.02.2007 T. 2007/14464 E. – 2007/2321 K.)

Bir Konuyu Görüşmek İçin Bir Araya GelmekOrtak Hayatın Yeniden Tesis Edildiği Anlamına Gelmez.

 • Boşanma Müzakeresi Yapmak İçin,
 • Belli Konuyu Görüşmek İçin eşlerin bir araya gelmesi ortak hayatın yeniden kurulduğu şeklinde nitelendirilemez.

Zorunluluk Sebebiyle Bir Araya GelmekOrtak Hayatın Yeniden Tesis Edildiği Anlamına Gelmez.

 • Sosyal İlişkide Bulunmak İçin;

“… sosyal ilişkiler ve çocukla bir araya gelmeye yönelik birliktelikleri ve bu şekilde gerçekleşen davacının çocuğunu görmek üzere davalının evine gitmesi evlilik birliğini devam ettirmek üzere bir araya gelme olarak nitelendirilemez.”(Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 04.07.2012 T. 2011/23288 – 2012/18531 K. sayılı ilamı)

 • Gidecek Yeri Olmadığı İçin;

“… davalının (kadının) gidecek yeri olmadığı için mecburen evden ayrılamadığı, ancak hiçbir zaman bir araya gelmedikleri anlaşılmaktadır. Eşlerin bu yaşam biçimleri ortak hayatı yeniden kurdukları şeklinde yorumlanamaz.”(Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 05.04.2005 T. 2005/4782 E. – 2005/5442 K. sayılı ilamı)

 • Hasta Ziyareti İçin;

“… Davacının ayrı şehirde oturduğu ve ameliyat olan babasını ziyaret amacıyla davalının bulunduğu Malatya’ya geldiği davalı tanıklarının anlatımıyla sabittir. Davalının bu davranışı ortak hayatın yeniden kurulduğunu göstermez.” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 16.02.2004 T. 2004/1021 E. – 2004/1614 K. sayılı ilamı)

 • Ölüm Sebebiyle Bir Araya Gelmek;

“… Davacı ile davalının zaman zaman çocuklarla görüşme ve ölüm olayı gibi özel sebeplerle bir araya gelmeleri evlilik birliğinin yenide kurulmasına yönelik olmadığından …” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 18.12.2006 T. 2006/10838 E. – 2006/17831 K. sayılı ilamı)

Ortak hayatın yeniden kurulamadığının ispat yükü davayı açan eşe aittir. Bunun ispatı için tanık anlatımlar, zabıta araştırması, nafaka ve icra dosyaları, ceza dosyaları, tahsil makbuzları, pasaport kayıtları, faturalar kullanabilmektedir.

 

KAYNAKÇA;

 • http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm(Erişim Tarihi: 26.04.2017)
 • Boşanma -Tazminat ve Nafaka- Hukuku / Yargıtay Uygulaması Bilimsel Açıklama ve En Son İçtihatlar, Ömer Uğur Gençcan (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı), Yetkin Yayınları, Ankara 2015, s. 759-775.
Paylaş

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir