Trafik Kazaları

Günümüzde trafik kazalarından hayatını kaybeden ya da yaralanan insanların sayısı göz önüne alındığında trafiğin hayatımızdaki önemi çok fazladır. Trafik kurallarına ilişkin olarak 1983 tarihinde 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu çıkarılmıştır. 

Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir (Madde 1.)

Trafik kazalarından doğan maddi zarar ve tazminatlara ilişkin ise maddi zararı; kişinin malvarlığında irade dışında meydana gelen eksilme olarak tanımlayabiliriz.

Trafik kazasından doğan maddi zarar çeşitlerinden başlıcaları, insana ilişkin maddi zararlar örneğin; çalışma performansının geçici veya sürekli olarak kaybı, bir kimsenin hayatını kaybetmesi sonucunda cenaze giderleri, ölenin desteğinden yoksun kalanların zararların tazminini örnek verebiliriz. Örneğin; destekten yoksun kalma tazminatında bir kimsenin ölmesi sebebiyle mağdur olup zarar gören kişiler, bu zararların tazminini talep edebilirler. Bunun için, ölüm sonrasında mağdur olup destekten yoksun kalanların, kazanç kayıpları ya da hayat standartlarında bozulma meydana gelmelidir.