Muvazaa – Muris Muvazaası

Muvazaa, 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Borçlar Kanunun 19. Maddesinde düzenlenmiştir.

MADDE 19: ‘‘ Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınır.

Borçlu, yazılı bir borç tanınmasına güvenerek alacağı kazanmış olan 3.kişiye karşı bu işlemin muvazaalı olduğu savunmasında bulunamaz.’’ şeklindedir.

Gerek Yargıtay Kararlarında gerekse doktrinde muvazaalı işlemlerin hükümsüz olduğu kabul edilmiştir. Böylece muvazaalı işlemler sözleşmenin yapıldığı andan itibaren hükümsüz hale gelmektedir.

Taşeron işçilerin Muvazaa Davaları, muvazaa nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davaları, Muris Muvazaası, Şufa Davalarında Bedelde Muvazaa, Muvazaa davalarının çeşitleri arasında yer almaktadır.